คำแนะนำการค้นหา

เซ็นเซอร์

เซ็นเซอร์เชื่อถือได้

การดูแลค่าขีดจำกัดหรือโครงสร้างของวงจรควบคุมแบบปิดจะเป็นงานแสนง่ายด้วยเซ็นเซอร์ของเราสำหรับการประยุกต์ใช้ในการวัดอันหลากหลาย ตระกูลผลิตภัณฑ์ DULCOTEST® เฉพาะงานจะช่วยให้การวัดค่าต่างกันได้แม่นยำ จะมีการส่งค่าที่วัดแบบเรียลไทม์และสามารถทำการต่อเข้ากับอินเทอร์เฟซแตกต่างกันของกระบวนการผลิตด้วยวิธีการที่ยืดหยุ่นผ่านทางอุปกรณ์บายพาส, อุปกรณ์จุ่มหรืออุปกรณ์ติดตั้ง

ผลิตภัณฑ์

เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับคลอรีนอิสระ

ช่วงการวัดค่าแบบขั้น 0.01–200 มก./ลิตร ช่วงการวัดค่าแบบพิเศษ ถึง 1,000 มก./ลิตร

เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับคลอรีนอิสระจะช่วยให้มีค่าที่วัดแม่นยำและความน่าเชื่อถือสูงในการเฝ้าระวังและในกระบวนการผลิตและจะทำงานโดยยึดตามการประยุกต์ใช้งาน เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • มีห้าซีรี่ย์ต่างกันและหลากหลายเวอร์ชั่นช่วยให้ทำงานต่อไปนี้ได้ การใช้งานในน้ำที่มีคุณภาพแตกต่างกัน (pH, ปริมาณเกลือ, อุณหภูมิ, ปนเปื้อนสารเคมีและสิ่งสกปรก) การใช้งานร่วมกับกระบวนการฆ่าเชื้อแบบต่างๆ ก๊าซคลอรีน, โซเดียมไฮโปคลอไรท์, แคลเซียมไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิส การใช้งานในช่วงการวัดกว้าง 0.01 ถึง 1,000 มก./ลิตร
 • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริก
 • จุดศูนย์มีความเสถียร
 • ไม่ทำงานขัดข้องเพราะอิทธิพลของอุณหภูมิเนื่องจากมีการชดเชยระดับอุณหภูิมิที่รวมไว้ในตัว
 • สำหรับเซ็นเซอร์ที่มีอิเล็กโทรดการวัดหุ้มเยื่อเมมเบรน: อาศัยอัตราการไหล, สสารในน้ำและตัวกลางก่อให้เกิดคราบเกาะเนื่องจากอิเล็กโทรดหุ้มเยื่อเมมเบรนน้อยลง ระยะเวลาพักนานเนื่องจากอิเล็กโทรดการวัดหุ้มเยื่อเมมเบรนและการฝังตัวในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นการรักษาสภาพทั่วไปในการวัดค่าที่เหมาะสมโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพทั่วไปของกระบวนการ การบำรุงรักษาด้วยต้นทุนต่ำเนื่องจากการเปลี่ยนฝาเยื่อเมมเบรนทำได้ง่าย

เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับคลอรีนที่มีทั้งหมด

ช่วงการวัดค่า 0.01 – 10 มก./ลิตร แบบขั้น

การฆ่าเชื่อน้ำในสระว่ายน้ำด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST® ปรับให้เหมาะกับการใช้งานสำหรับคลอรีนที่มีทั้งหมด - รับประกันค่าที่วัดที่แม่นยำและความน่าเชื่อถือสูงในกระบวนการ: เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • เซ็นเซอร์เหมาะสำหรับคลอรีนที่มีทั้งหมด และสำหรับการผสมอิเล็กโทรลิซิสอินไลน์กับกลุ่มอนุพันธ์คลอรีนประเภทกรด(ไอโซ)ไซยานูริกคลอรีน
 • ทั้งยังสามารถใช้เป็นเซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระโดยปราศจากปัญหาในการใช้ไซยานูริก
 • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริก
 • จุดศูนย์มีความเสถียร
 • ไม่ทำงานขัดข้องเพราะอิทธิพลของอุณหภูมิเนื่องจากมีการชดเชยระดับอุณหภูิมิที่รวมไว้ในตัว

เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับคลอรีนทั้งหมด

ช่วงการวัดค่า 0.01 – 10 มก./ลิตร แบบขั้น

วัดคลอรีนทั้งหมดเชื่อถือได้ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST® ที่ใช้ได้หลายด้านสำหรับคลอรีนทั้งหมด มีการรับประกันค่าที่วัดที่แม่นยำและความน่าเชื่อถือสูงในการเฝ้าระวังและในกระบวนการผลิต เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • การปฏิบัติงานหลายด้านในน้ำที่คุณภาพต่างกันมากที่สุด (pH, ปริมาณเกลือ, อุณหภูมิ, ปนเปื้อนสารเคมีและสิ่งสกปรก); รวมเข้ากับกระบวนการฆ่าเชื้อต่างๆ (ก๊าซคลอรีน, โซเดียมไฮโปคลอไรท์, แคลเซียมไฮโปคลอไรท์, คลอรามีน); การปฏิบัติงานได้แม้แต่ที่ค่า pH สูงถึง 9.5
 • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริก
 • ไม่ทำงานขัดข้องเพราะอิทธิพลของอุณหภูมิเนื่องจากมีการชดเชยระดับอุณหภูิมิที่รวมไว้ในตัว
 • อาศัยอัตราการไหล, สสารในน้ำและตัวกลางก่อให้เกิดคราบเกาะเนื่องจากอิเล็กโทรดหุ้มเยื่อเมมเบรนน้อยลง
 • ระยะเวลาพักนานเนื่องจากอิเล็กโทรดการวัดหุ้มเยื่อเมมเบรนและการฝังตัวในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นการรักษาสภาพทั่วไปในการวัดค่าที่เหมาะสมโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพทั่วไปของกระบวนการ

เซ็นเซอร์ pH DULCOTEST®

ช่วงการวัดค่า pH 0–14 แบบขั้น

การวัดค่า pH ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®: ค่าที่วัดแบบเรียลไทม์ที่มีความแม่นยำ เชื่อถือได้และนำไปประยุกต์ใช้งานจริง ค่าที่วัดที่แม่นยำช่วยดูแลควบคุบกระบวนการทางเคมี เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • การวัดค่าที่แม่นยำและเชื่อถือได้ช่วยให้ดำเนินกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือสูงในกระบวนการ:
 • ตัวเลือกเซ็นเซอร์หลากหลายรุ่นที่มีโครงสร้างต่างกันจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือในการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง
 • วัสดุคุณภาพดีของแก้วและกะบังลม รวมถึงระบบอ้างอิงที่เสถียรและการผลิตดีที่สุดทำให้มีระยะเวลาพักยาวนาน ซึ่งจะลดเวลาหยุดทำงานของระบบและค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษาลงได้
 • เวลาการเก็บรักษาสั้นและเวลาจัดส่งเร็วช่วยให้การปฏิบัติงานสั้นลงและสามารถใช้งานเซ็นเซอร์ pH ได้ดีที่สุดจนหมดอายุ (เซ็นเซอร์แก้วทุกประเภทจะเริ่มเสื่อมสภาพทันทีหลังจากการผลิต)
 • กำหนดการเชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการผลิตได้เองด้วยโครงสร้างพิเศษต่างๆ สำหรับความยาวของการติดตั้ง, ความยาวของสายเคเบิลและปลั๊ก
 • หุ้นส่วน OEM จะได้รับฉลากของตัวเอง

เซ็นเซอร์รีด็อกซ์ DULCOTEST®

ช่วงการวัดค่าทั่วไป -1,500...+1,500 มิลลิโวลต์; ช่วงการวัดค่าจะใหญ่ขึ้นได้ตามอุปกรณ์ตรวจวัด

การวัดค่ารีด็อกซ์ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®: ค่าที่วัดแบบเรียลไทม์ที่มีความแม่นยำ เชื่อถือได้และนำไปประยุกต์ใช้งานจริง ใช้ได้ทั้งในระบบบำบัดน้ำและในน้ำใช้ในกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่มีสภาพ เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • การวัดค่าที่แม่นยำและเชื่อถือได้ช่วยให้ดำเนินกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือสูงในกระบวนการ:
 • ตัวเลือกเซ็นเซอร์หลากหลายรุ่นที่มีโครงสร้างต่างกันจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือในการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง
 • คุณภาพของวัสดุที่คัดสรรอย่างดีสำหรับอิเล็กโทรดการวัดค่าและกะบังลม รวมถึงระบบอ้างอิงที่เสถียรทำให้มีระยะเวลาพักยาวนาน ซึ่งจะลดเวลาหยุดทำงานของระบบและค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษาลงได้
 • เวลาการเก็บรักษาสั้นและเวลาจัดส่งเร็วช่วยให้การปฏิบัติงานสั้นลงและสามารถใช้งานเซ็นเซอร์ได้ดีที่สุดจนหมดอายุ (เซ็นเซอร์แก้วทุกประเภทจะเริ่มเสื่อมสภาพทันทีหลังจากการผลิต)
 • กำหนดการเชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการผลิตได้เองด้วยโครงสร้างพิเศษต่างๆ สำหรับความยาวของการติดตั้ง, ความยาวของสายเคเบิลและปลั๊ก
 • หุ้นส่วน OEM จะได้รับฉลากของตัวเอง

เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับคลอรีนไดออกไซด์

ช่วงการวัดค่า 0.01 – 10 มก./ลิตร แบบขั้น

การวัดค่าคลอรีนไดออกไซด์ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST® จะส่งค่าที่วัดที่แม่นยำเชื่อถือได้และเหมาะกับการประยุกต์ใช้งานให้แบบเรียลไทม์สำหรับการทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและการฆ่าเชื้อทั้งหมด เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • มีเซ็นเซอร์สามซีรี่ย์ที่เหมาะกับการใช้งาน
 • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริก
 • ไม่มีการทำงานขัดข้องจากอิทธิพลของอุณหภูมิเนื่องจากระบบชดเชยอุณหภูมิอยู่ในตัวหรือภายนอกแบบด่วนพิเศษ
 • อาศัยอัตราการไหล, ค่าการเกิดปฏิกิริยาไว, สสารในน้ำและตัวกลางก่อให้เกิดคราบเกาะเนื่องจากอิเล็กโทรดหุ้มเยื่อเมมเบรนน้อยลง
 • ระยะเวลาพักนานเนื่องจากอิเล็กโทรดการวัดหุ้มเยื่อเมมเบรนและการฝังตัวในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นการรักษาสภาพทั่วไปในการวัดค่าที่เหมาะสมโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพทั่วไปของกระบวนการ

เซ็นเซอร์ DULCOTEST®สำหรับโอโซน

ช่วงการวัด 0.02–2มก./ลิตร

การวัดค่าโอโซนสำหรับงานเกี่ยวกับการออกซิไดซ์และการฆ่าเชื้อ: ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST® จะได้ค่าที่วัดที่แม่นยำเชื่อถือได้และเหมาะกับการประยุกต์ใช้งานจริงแบบเรียลไทม์ เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • มีเซ็นเซอร์ที่ปรับให้เหมาะกับการประยุกต์ใช้สองรุ่น
 • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริก
 • ไม่ทำงานขัดข้องเพราะอิทธิพลของอุณหภูมิเนื่องจากมีการชดเชยระดับอุณหภูิมิที่รวมไว้ในตัว
 • อาศัยอัตราการไหล, ค่าการเกิดปฏิกิริยาไว, สสารในน้ำและตัวกลางก่อให้เกิดคราบเกาะเนื่องจากอิเล็กโทรดหุ้มเยื่อเมมเบรนน้อยลง
 • ระยะเวลาพักนานเนื่องจากอิเล็กโทรดการวัดหุ้มเยื่อเมมเบรนและการฝังตัวในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นการรักษาสภาพทั่วไปในการวัดค่าที่เหมาะสมโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพทั่วไปของกระบวนการ

เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับค่าความเหนี่ยวนำ

ช่วงการวัดค่า 0.01 ไมโครซีเมนต์/ซม.–2,000 มิลลิซีเมนต์/ซม. แบบขั้น

เซ็นเซอร์สำหรับค่าความเหนี่ยวนำสำหรับการต่อเข้ากับกระบวนการทำงานอย่างเหมาะสม: เซ็นเซอร์ DULCOTEST® ทำงานตรงตามเงื่อนไขข้อกำหนดในการวัดที่หลากหลายและช่วยแก้ปัญหางานวัดได้ดีที่สุด เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • มีเซ็นเซอร์ 27 รุ่นที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับเงื่อนไขข้อกำหนดต่างกันด้วยสัดส่วนประสิทธิผลที่เหมาะต่อความคุ้มค่าของราคา ช่วงการวัด, อุณหภูมิ, ความทนต่อสารเคมี, ความทนทานต่อสิ่งสกปรกและการเชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการ
 • มีตั้งแต่เซ็นเซอร์ธรรมดา 2 อิเล็กโทรดที่มีการวิเคราะห์โดยการวัดการนำไฟฟ้าไปจนถึงเซ็นเซอร์ไฮเอ็นตามหลักเกณฑ์การวัดแบบเหนี่ยวนำ
 • การวัดค่าที่แม่นยำและเชื่อถือได้ช่วยให้ดำเนินกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือสูงในกระบวนการ:
 • ระยะเวลาพักยาวนานและช่วงเวลาบำรุงรักษาที่สั้นจะลดปัญหาเวลาหยุดทำงานของระบบและเพิ่มความพร้อมในการใช้งานของค่าที่วัด
 • ชุดอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งแบบประกอบล่วงหน้าครบชุดเพื่อติดตั้งง่าย รวดเร็วและไม่มีข้อผิดพลาด
 • ระยะเวลาการจัดส่งรวดเร็วทำให้ไม่ต้องรออะไหล่ทดแทนนาน

อุปกรณ์วัดค่าความขุ่น DULCOTEST® DULCO® turb C

ช่วงการวัด 0 - 1,000 NTU

การวัดค่าความขุ่นด้วย DULCOTEST® DULCO® turb C: อุปกรณ์ตรวจวัดขนาดกะทัดรัดที่ทำงานโดยยึดการวัดค่าการกระเจิงของแสงสำหรับการวัดค่าความขุ่นที่มีช่วงการวัดกว้างและรุ่นที่แตกต่างกันเพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน ISO และ EPA รวมถึงมีหรือไม่มีระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • ตำแหน่งการวัดค่าความขุ่นแบบกะทัดรัดที่มีเซ็นเซอร์ในตัว, คิวเวทท์อัตรการไหลกับอุปกรณ์ตรวจวัดจะช่วยประหยัดพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถติดตั้งและใช้งานได้ง่าย
 • ช่วงการวัดที่มีไดนามิกสูงระหว่าง 0.02 และ 1,000 NTU จะช่วยให้ใช้งานได้หลากหลายขึ้นในทุกขั้นของการบำบัดน้ำดื่ม เหมาะสำหรับการเฝ้าระวังน้ำเสียจากโรงบำบัดน้ำและเฝ้าระวังตัวกรองทะลุด้วย
 • เวลาตอบสนองสั้นเนื่องจากมีคูเวทท์สำหรับการวัดที่มีปริมาตรเล็กน้อย
 • การวัดเสถียรนานขึ้นในน้ำปนเปื้อนเนื่องจากมีการทำความสะอาดแบบอัลตร้าซาวด์ของคูเวทท์สำหรับการวัด
 • การปรับเทียบมาตรฐานง่ายและรวดเร็วในสถานที่จริงเนื่องจากมีตัวเลือกมาตรฐานการปรับเทียบมาตรฐานไม่แปรปรวนที่มีการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าแล้วไว้บริการ

เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับกรดพาราซิติก

ช่วงการวัดค่า 1 – 2,000 มก./ลิตร แบบขั้น

การวัดค่าความเข้มข้นของกรดพาราซิติกด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®: เที่ยงตรงและเชื่อถือในการประยุกต์ใช้สำคัญต่อความปลอดภัยเพื่อการฆ่าเชื้อในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค, เภสัชกรรมและการแพทย์ สามารถใช้ได้ในระบบบำบัดน้ำเสียด้วย เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์
 • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริก
 • การใช้งานเซ็นเซอร์เมื่อมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยไม่เกิดปฏิกิริยา
 • การใช้งานเซ็นเซอร์เมื่อมีสสารละลายในน้ำ, สารลดแรงตึงผิวและตัวกลางที่เกิดคราบเกาะโดยไม่ทำลายเยื่อเมมเบรน
 • การใช้งานเซ็นเซอร์ภายใต้เงื่อนไขกระบวนการเมื่อทำงานในโหมด CIP (การทำความสะอาดแบบไม่ถอดชิ้นส่วน) และเครื่องล้าง (การบรรจุเครื่องดื่ม)
 • ไม่มีการขยับเลื่อนเนื่องจากจุดศูนย์มีความเสถียร

เซ็นเซอร์ DULCOTEST®สำหรับโบรมีน

ช่วงการวัดค่า 0.01 – 10 มก./ลิตร แบบขั้น

การวัดค่าโบรมีนด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®: สูบจ่าายได้อย่างปลอดภัยในกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยโบรมีน ใช้ได้ในน้ำคุณภาพต่างกันเนื่องจากมีความทนทานสูง เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ใช้ในน้ำที่มีคุณภาพต่างกัน (ระดับความสกปรก, pH, ปริมาณเกลือ, อุณหภูมิ)
 • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริก
 • ไม่มีการขยับเลื่อนเนื่องจากจุดศูนย์มีความเสถียร
 • ไม่ทำงานขัดข้องเพราะอิทธิพลของอุณหภูมิเนื่องจากมีการชดเชยระดับอุณหภูิมิที่รวมไว้ในตัว
 • อาศัยอัตราการไหล, สสารในน้ำและตัวกลางก่อให้เกิดคราบเกาะเนื่องจากอิเล็กโทรดหุ้มเยื่อเมมเบรนน้อยลง

เซ็นเซอร์ DULCOTEST®สำหรับฟลูออไรด์

ช่วงการวัดค่า 0.05–100 มก./ลิตร แบบขั้น

การกำหนดค่าฟลูออกไรด์ที่แม่นยำด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST® ในการเฝ้าระวังค่าในน้ำดื่มและน้ำเสีย เหมาะสำหรับค่า pH ถึง 9.5 เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • การดำเนินกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวัดโดยวิธีวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าที่แม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • การปฏิบัติงานได้ถึงค่า pH 9.5
 • ไม่ทำงานขัดข้องจากการเกิดปฏิกิริยาไวเนื่องจากใช้ผลึก LaF3 ที่เลือกไว้
 • ไม่ทำงานขัดข้องเพราะอิทธิพลของอุณหภูมิเนื่องจากการชดเชยอุณหภูมิภายนอกที่รวดเร็ว
 • ไม่ทำงานขัดข้องเพราะอัตราการไหลแปรปรวนเนื่องจากเกณฑ์วิธีวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า
 • การเริ่มต้นทำงานรวดเร็วเนื่องจากเกณฑ์การวัดด้วยวิธีวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า

เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ช่วงการวัดค่า 0.2 - 2,000 มก./ลิตร ที่เป็นขั้น, ช่วงการวัดค่าแบบพิเศษ ถึง 100,000 มก./ลิตร

การวัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®: การกำหนดความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ - นำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริก
 • ไม่มีการขยับเลื่อนเนื่องจากจุดศูนย์มีความเสถียร
 • ไม่ทำงานขัดข้องเพราะอิทธิพลของอุณหภูมิเนื่องจากมีการชดเชยระดับอุณหภูมิ
 • อาศัยอัตราการไหลและค่าการเกิดปฏิกิริยาไวน้อยลงเนื่องจากอิเล็กโทรดหุ้มเยื่อเมมเบรน
 • การเริ่มต้นทำงานรวดเร็วด้วยเวลาการอุ่นเครื่องสั้น ๆ

เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับออกซิเจนละลาย

ช่วงการวัด: 0.05 – 10 มก./ลิตร และ 0.1 – 20 มก./ลิตร

การวัดออกซิเจนละลายที่แม่นยำด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®– มีช่วงของการใช้งานที่กว้างมาก ตั้งแต่การเฝ้าระวังน้ำออกซิเจนอย่างน้ำผิวดินหรือน้ำดื่มไปถึงการควบคุมความเข้มข้นของออกซิเจนในบ่อเติมอากาศของโรงบำบัดน้ำเสีย เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพผ่านการวัดออนไลน์แบบเรียลไทม์
 • การเชื่อมต่อของเซ็นเซอร์ในกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม
 • ต้นทุนการบำรุงรักษาน้อยผ่านหลักการวัดเชิงแสงด้วยประเภท DO 3
 • ความไวในการวัดที่สูงผ่านหลักการวัดแบบแอมเพอโรเมตริกด้วยประเภท DO 2
 • การชดเชยของอิทธิพลของอุณหภูมิเนื่องมาจากตัววัดอุณหภูมิที่ติดตั้ง (Pt 1000)
 • อาศัยอัตราการไหลและค่าการเกิดปฏิกิริยาไวน้อยลงเนื่องจากอิเล็กโทรดหุ้มเยื่อเมมเบรน

เซ็นเซอร์ DULCOTEST®สำหรับคลอไรท์

ช่วงการวัดค่า 0.02–2 มก./ลิตร แบบขั้น

การวัดคลอไรท์ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®สำหรับกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนไดออกไซด์ - รับประกันความน่าเชื่อถือในกระบวนการผลิต เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์
 • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริก
 • ไม่มีค่าการเกิดปฏิกิริยาไวเมื่อมีคลอรีนไดออกไซด์, คลอรีนและคลอเรตอยู่
 • มีปฏิกิริยาไวสูงถึง 0.5 ppm (รุ่น CLT 1-มิลลิแอมป์-0.5 ppm)ในการวัดผลกระทบตกค้างในโรงผลิตน้ำ
 • ระบบไดนามิกขนาดใหญ่ของช่วงการวัดถึง 2 ppm สำหรับการประยุกต์ใช้งานอื่นๆ โดยทำงานร่วมกับการบำบัดคลอรีนไดออกไซด์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องกำเนิดคลอรีนไดออกไซด์ (รุ่น CLT 1-มิลลิแอมป์-2 ppm)
 • ไม่มีการขยับเลื่อนเนื่องจากจุดศูนย์มีความเสถียร

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ DULCOTEST®

ช่วงการวัด 0–100 องศาเซลเซียส

การวัดอุณหภูมิด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®: สามารถใช้กำหนดอุณหภูมิโดยตรงหรือการปรับสมดุลของอุณหภูมิที่การวัดค่า pH, ค่าฟลูออไรด์, ค่าความเหนี่ยวนำ, ค่าคลอรีนไดออกไซด์หรือค่าออกซิเจนเปอร์ออกไซด์ เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • การเลือก Pt 100 หรือ Pt 1000, ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้หรือความต้องการในช่วงการวัดและความแม่นยำ
 • ดีไซน์ทนทานด้วยขนาดเซ็นเซอร์ pH มาตรฐานด้วยการผสานรวมองค์ประกอบเซ็นเซอร์ในปลอกแก้วเฉื่อยต่อสารเคมี
 • การติดตั้งแบบอะนาล็อกเข้ากับเซ็นเซอร์ pH มาตรฐานด้วยน็อตเกลียว PG 13.5 ในอุปกรณ์ช่วยที่มีอยู่แล้ว
 • ทรานสดิวเซอร์การวัดที่มีหน้าจอ/ระบบควบคุมการใช้งานและไม่มีหน้าจอ/ระบบควบคุมการใช้งานเพื่อส่งต่อ/แปลงสัญญาณปฐมภูมิเป็นสัญญาณ 4-20 มิลลิแอมป์ และเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยควบคุมส่วนกลาง (PLC)

ติดต่อเรา

Pornchai Tanopajaisit

ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

»เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

+662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

ปิดแบบฟอร์ม

คำขอของคุณ

ข้อมูลส่วนตัว


สินค้าอื่นๆ +
ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลส่วนตัว


กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
*ช่องที่ต้องกรอก

ตรวจสอบและส่ง


ข้อมูลส่วนตัว:
คำนำหน้า
หัวข้อ
นามสกุล  
ชื่อ  
บริษัท
หมายเลขลูกค้า
ที่อยู่อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
ถนน
บ้านเลขที่
เมือง  
ประเทศ
โทรกลับ ใช่

ถอยกลับ

การใช้งาน

1 2 3 4 5

จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้