คำแนะนำการค้นหา

เซ็นเซอร์

เซ็นเซอร์เชื่อถือได้

การดูแลค่าขีดจำกัดหรือโครงสร้างของวงจรควบคุมแบบปิดจะเป็นงานแสนง่ายด้วยเซ็นเซอร์ของเราสำหรับการประยุกต์ใช้ในการวัดอันหลากหลาย ตระกูลผลิตภัณฑ์ DULCOTEST® เฉพาะงานจะช่วยให้การวัดค่าต่างกันได้แม่นยำ จะมีการส่งค่าที่วัดแบบเรียลไทม์และสามารถทำการต่อเข้ากับอินเทอร์เฟซแตกต่างกันของกระบวนการผลิตด้วยวิธีการที่ยืดหยุ่นผ่านทางอุปกรณ์บายพาส, อุปกรณ์จุ่มหรืออุปกรณ์ติดตั้ง

ผลิตภัณฑ์

เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับคลอรีนอิสระ

ช่วงการวัดค่าแบบขั้น 0.01–200 มก./ลิตร ช่วงการวัดค่าแบบพิเศษ ถึง 1,000 มก./ลิตร

เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับคลอรีนอิสระ จะช่วยให้ค่าที่วัดในงานฆ่าเชื้อทุกงานมีความแม่นยำ และช่วยให้การเฝ้าติดตามและกระบวนการมีความน่าเชื่อถือสูง โดยจะทำงานตามการประยุกต์ใช้งาน เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • เซ็นเซอร์ซีรีส์ต่าง ๆ รวมทั้งรุ่นที่หลากหลายจะช่วยให้สามารถ: ใช้งานในน้ำที่มีคุณภาพ ๆ ได้ (pH, ปริมาณเกลือ, อุณหภูมิ, การปนเปื้อนสารเคมีและสิ่งสกปรก), ใช้งานร่วมกับกระบวนการฆ่าเชื้อหลายแบบได้: ก๊าซคลอรีน, โซเดียมไฮโปคลอไรต์, แคลเซียมไฮโปคลอไรต์, อิเล็กโทรลิซิส, ใช้งานได้ในช่วงการวัดที่กว้าง ตั้งแต่ 0.01 ถึง 1000 มก./ลิตร
 • ดำเนินกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ไม่มีการรบกวนจากความขุ่นหรือสี เนื่องจากหลักการวัดแบบแอมเพอโรเมตริก
 • จุดศูนย์มีความเสถียร
 • ไม่มีการรบกวนจากอิทธิพลของอุณหภูมิ เนื่องจากมีการชดเชยอุณหภูิมิแบบในตัว
 • สำหรับเซ็นเซอร์ที่มีอิเล็กโทรดการวัดที่หุ้มไดอะแฟรม: การขึ้นอยู่กับอัตราการไหล สสารในน้ำ และสารตัวกลางที่ก่อให้เกิดคราบ จะลดลง มีอายุการใช้งานนาน เนื่องจากอิเล็กโทรดมีไดอะแฟรมหุ้มและฝังตัวอยู่ในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นการรักษาสภาพทั่วไปในการวัดค่าที่เหมาะสมโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพทั่วไปของกระบวนการ การบำรุงรักษามีต้นทุนต่ำเนื่องจากเปลี่ยนฝาไดอะแฟรมได้ง่าย

เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับคลอรีนที่มีทั้งหมด

ช่วงการวัดค่า 0.01 – 10 มก./ลิตร แบบขั้น

การฆ่าเชื้อน้ำในสระว่ายน้ำด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST ที่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานกับคลอรีนที่มีทั้งหมด จะรับประกันว่าค่าที่วัดจะแม่นยำ และกระบวนการจะมีความน่าเชื่อถือสูง เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • เซ็นเซอร์เหมาะสำหรับคลอรีนที่มีทั้งหมด และสำหรับการใช้อิเล็กโทรลิซิสแบบอินไลน์ร่วมกับกลุ่มอนุพันธ์กรดคลอรีน(ไอโซ)ไซยานูริก ด้วยเช่นกัน
 • ยังสามารถใช้เป็นเซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระได้โดยไม่มีการรบกวนในกรณีที่มีกรดไซยานูริกได้อีกด้วย
 • ดำเนินกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ไม่มีการรบกวนจากความขุ่นหรือสี เนื่องจากหลักการวัดแบบแอมเพอโรเมตริก
 • จุดศูนย์มีความเสถียร
 • ไม่มีการรบกวนจากอิทธิพลของอุณหภูมิ เนื่องจากมีการชดเชยอุณหภูิมิแบบในตัว

เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับคลอรีนทั้งหมด

ช่วงการวัดค่า 0.01 – 10 มก./ลิตร แบบขั้น

วัดคลอรีนทั้งหมดได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับคลอรีนทั้งหมดที่ใช้งานได้หลากหลาย รับประกันได้ว่าค่าที่วัดได้จะมีความแม่นยำ และการเฝ้าติดตามรวมทั้งกระบวนการจะมีความน่าเชื่อถือในระดับสูง เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • ใช้งานได้หลากหลายในน้ำที่มีคุณภาพต่างกัน (pH, ปริมาณเกลือ, อุณหภูมิ, การปนเปื้อนสารเคมีและสิ่งสกปรก); ใช้ร่วมกับกระบวนการฆ่าเชื้อต่าง ๆ มากมาย (ก๊าซคลอรีน, โซเดียมไฮโปคลอไรต์, แคลเซียมไฮโปคลอไรต์, คลอรามีน); ใช้งานได้แม้ที่ค่า pH สูงถึง 9.5
 • ดำเนินกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ไม่มีการรบกวนจากความขุ่นหรือสี เนื่องจากหลักการวัดแบบแอมเพอโรเมตริก
 • ไม่มีการรบกวนจากอิทธิพลของอุณหภูมิ เนื่องจากมีการชดเชยอุณหภูิมิแบบในตัว
 • การขึ้นอยู่กับอัตราการไหล สสารในน้ำและสารตัวกลางที่ก่อให้เกิดคราบ จะลดลง เนื่องจากมีอิเล็กโทรดที่หุ้มด้วยไดอะแฟรม
 • มีอายุการใช้งานนาน เนื่องจากอิเล็กโทรดมีไดอะแฟรมหุ้มและฝังตัวอยู่ในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นการรักษาสภาพทั่วไปในการวัดค่าที่เหมาะสมโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพทั่วไปของกระบวนการ

เซ็นเซอร์ pH DULCOTEST

ช่วงการวัดค่า pH 0–14 แบบขั้น

การวัดค่า pH ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST: จะวัดได้ค่าตามเวลาจริง ที่แม่นยำ เชื่อถือได้ และเหมาะกับการใช้งาน ค่าที่วัดได้ซึ่งมีความแม่นยำช่วยให้สามารถควบคุม ดูแล และตรวจสอบกระบวนการทางเคมีได้ เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • การวัดค่าที่แม่นยำและเชื่อถือได้ช่วยให้ดำเนินกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือสูงในกระบวนการ:
 • ตัวเลือกเซ็นเซอร์หลากหลายรุ่นที่มีโครงสร้างต่างกันจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือในการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง
 • แก้วและไดอะแฟรมที่มีคุณภาพดีที่สุด รวมทั้งระบบอ้างอิงที่มีความเสถียร และการผลิตที่เหมาะสม จะทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งจะลดเวลาหยุดทำงานของระบบและค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษาลงได้
 • เวลาในการเก็บรักษาที่สั้นและเวลาจัดส่งที่เร็วช่วยให้ใช้งานได้ในระยะสั้น และทำให้สามารถใช้เซ็นเซอร์ pH ได้อย่างมีประโยชน์ที่สุดจนหมดอายุ (เซ็นเซอร์แก้วทุกประเภทจะเริ่มเสื่อมสภาพทันทีหลังจากการผลิต)
 • เชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการได้ตามต้องการ ด้วยรุ่นพิเศษต่าง ๆ สำหรับความยาวในการติดตั้ง ความยาวของสายเคเบิลและปลั๊ก และคอนเนคเตอร์
 • หุ้นส่วน OEM จะได้รับฉลากของตัวเอง

เซ็นเซอร์รีด็อกซ์ DULCOTEST

ช่วงการวัดค่าทั่วไป -1,500...+1,500 มิลลิโวลต์; ช่วงการวัดค่าจะใหญ่ขึ้นได้ตามอุปกรณ์ตรวจวัด

การวัดค่ารีด็อกซ์ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST: จะวัดได้ค่าตามเวลาจริง ที่แม่นยำ เชื่อถือได้ และเหมาะกับการใช้งาน ใช้ได้ทั้งในระบบบำบัดน้ำและน้ำในกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดสูง เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • การวัดค่าที่แม่นยำและเชื่อถือได้ช่วยให้ดำเนินกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือสูงในกระบวนการ:
 • ตัวเลือกเซ็นเซอร์หลากหลายรุ่นที่มีโครงสร้างต่างกันจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือในการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง
 • คุณภาพของวัสดุที่คัดสรรอย่างดีสำหรับอิเล็กโทรดการวัดและไดอะแฟรม รวมทั้งระบบอ้างอิงที่มีความเสถียร จะทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งจะลดเวลาหยุดทำงานของระบบและค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษาลงได้
 • เวลาในการเก็บรักษาที่สั้นและเวลาจัดส่งที่เร็วช่วยให้ใช้งานได้ในระยะสั้น และทำให้สามารถใช้เซ็นเซอร์ pH ได้อย่างมีประโยชน์ที่สุดจนหมดอายุ (เซ็นเซอร์แก้วทุกประเภทจะเริ่มเสื่อมสภาพทันทีหลังจากการผลิต)
 • เชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการได้ตามต้องการ ด้วยรุ่นพิเศษต่าง ๆ สำหรับความยาวในการติดตั้ง ความยาวของสายเคเบิลและปลั๊ก และคอนเนคเตอร์
 • หุ้นส่วน OEM จะได้รับฉลากของตัวเอง

เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับคลอรีนไดออกไซด์

ช่วงการวัดค่า 0.01 – 10 มก./ลิตร แบบขั้น

การวัดค่าคลอรีนไดออกไซด์ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST จะให้ค่าการวัดตามเวลาจริง ที่แม่นยำ เชื่อถือได้ และเหมาะกับการประยุกต์ใช้งาน สำหรับงานออกซิเดชันและงานฆ่าเชื้อทุกประเภท เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • มีเซ็นเซอร์สามซีรีส์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับการใช้งาน
 • ดำเนินกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ไม่มีการรบกวนจากความขุ่นหรือสี เนื่องจากหลักการวัดแบบแอมเพอโรเมตริก
 • ไม่มีการรบกวนจากอิทธิพลของอุณหภูมิ เนื่องจากมีการชดเชยอุณหภูมิแบบในตัวหรือการชดเชยอุณหภูมิจากภายนอกที่รวดเร็วเป็นพิเศษ
 • การขึ้นอยู่กับอัตราการไหล ความไวต่อสารอื่น สสารในน้ำและสารตัวกลางที่ก่อให้เกิดคราบ จะลดลง เนื่องจากมีเซ็นเซอร์ที่หุ้มด้วยไดอะแฟรม
 • มีอายุการใช้งานนาน เนื่องจากอิเล็กโทรดการวัดมีไดอะแฟรมหุ้มและฝังตัวอยู่ในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นการรักษาสภาพทั่วไปในการวัดค่าที่เหมาะสมโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพทั่วไปของกระบวนการ

เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับโอโซน

ช่วงการวัด 0.02–2มก./ลิตร

การวัดค่าโอโซนสำหรับงานเกี่ยวกับการออกซิไดซ์และการฆ่าเชื้อ: ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST คุณจะวัดได้ค่าตามเวลาจริง ที่แม่นยำ เชื่อถือได้ และเหมาะกับการประยุกต์ใช้งาน เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • มีเซ็นเซอร์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับการประยุกต์ใช้สองรุ่น
 • ดำเนินกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริก
 • ไม่มีการรบกวนจากอิทธิพลของอุณหภูมิ เนื่องจากมีการชดเชยอุณหภูิมิแบบในตัว
 • การขึ้นอยู่กับอัตราการไหล ความไวต่อสารอื่น สสารในน้ำและสารตัวกลางที่ก่อให้เกิดคราบ จะลดลง เนื่องจากมีอิเล็กโทรดที่หุ้มด้วยไดอะแฟรม
 • มีอายุการใช้งานนาน เนื่องจากอิเล็กโทรดการวัดมีไดอะแฟรมหุ้มและฝังตัวอยู่ในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นการรักษาสภาพทั่วไปในการวัดค่าที่เหมาะสมโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพทั่วไปของกระบวนการ

เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับค่าการนำไฟฟ้า

ช่วงการวัดค่า 0.01 ไมโครซีเมนต์/ซม.–2,000 มิลลิซีเมนต์/ซม. แบบขั้น

เซ็นเซอร์สำหรับค่าการนำไฟฟ้า เพื่อให้การผนวกกระบวนการเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุด: เซ็นเซอร์ DULCOTEST ตรงตามข้อกำหนดในการวัดที่หลากหลาย และช่วยให้ได้โซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับงานตรวจวัดในแต่ละกรณี เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • มีเซ็นเซอร์ 27 รุ่นที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับเงื่อนไขข้อกำหนดต่างกันด้วยสัดส่วนประสิทธิผลที่เหมาะต่อความคุ้มค่าของราคา ช่วงการวัด, อุณหภูมิ, ความทนต่อสารเคมี, ความทนทานต่อสิ่งสกปรกและการเชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการ
 • มีตั้งแต่เซ็นเซอร์ธรรมดา 2 อิเล็กโทรดที่มีการวิเคราะห์โดยการวัดการนำไฟฟ้าไปจนถึงเซ็นเซอร์ไฮเอ็นตามหลักเกณฑ์การวัดแบบเหนี่ยวนำ
 • การวัดค่าที่แม่นยำและเชื่อถือได้ช่วยให้ดำเนินกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือสูงในกระบวนการ:
 • ระยะเวลาพักยาวนานและช่วงเวลาบำรุงรักษาที่สั้นจะลดปัญหาเวลาหยุดทำงานของระบบและเพิ่มความพร้อมในการใช้งานของค่าที่วัด
 • ชุดอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งแบบประกอบล่วงหน้าครบชุดเพื่อติดตั้งง่าย รวดเร็วและไม่มีข้อผิดพลาด
 • ระยะเวลาการจัดส่งรวดเร็วทำให้ไม่ต้องรออะไหล่ทดแทนนาน

ตำแหน่งการวัดความขุ่น DULCOTEST DULCO turb C

ช่วงการวัด 0 - 1,000 NTU

การวัดค่าความขุ่นด้วย DULCOTEST® DULCO® turb C: อุปกรณ์ตรวจวัดขนาดกะทัดรัดที่ทำงานตามหลักการวัดค่าการกระเจิงของแสง สำหรับการวัดค่าความขุ่น มีช่วงการวัดที่กว้าง และมีรุ่นต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO และ EPA และมีหรือไม่มีระบบทำความสะอาดแบบอัตโนมัติ เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • ตำแหน่งการวัดค่าความขุ่นแบบกะทัดรัดที่มีเซ็นเซอร์ในตัว, คิวเวทท์อัตรการไหลกับอุปกรณ์ตรวจวัดจะช่วยประหยัดพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถติดตั้งและใช้งานได้ง่าย
 • ช่วงการวัดที่มีไดนามิกสูงระหว่าง 0.02 และ 1,000 NTU จะช่วยให้ใช้งานได้หลากหลายขึ้นในทุกขั้นของการบำบัดน้ำดื่ม เหมาะสำหรับการเฝ้าระวังน้ำเสียจากโรงบำบัดน้ำและเฝ้าระวังตัวกรองทะลุด้วย
 • เวลาตอบสนองสั้นเนื่องจากมีคูเวทท์สำหรับการวัดที่มีปริมาตรเล็กน้อย
 • การวัดเสถียรนานขึ้นในน้ำปนเปื้อนเนื่องจากมีการทำความสะอาดแบบอัลตร้าซาวด์ของคูเวทท์สำหรับการวัด
 • การปรับเทียบมาตรฐานง่ายและรวดเร็วในสถานที่จริงเนื่องจากมีตัวเลือกมาตรฐานการปรับเทียบมาตรฐานไม่แปรปรวนที่มีการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าแล้วไว้บริการ

เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับกรดเปอร์อะซิติก

ช่วงการวัดค่า 0.02–2,000 มก./ลิตร แบบขั้น

การวัดค่าความเข้มข้นของกรดเปอร์อะซิติกด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST: แม่นยำและเชื่อถือได้ สำหรับการฆ่าเชื้อในการใช้งานที่มีความอ่อนไหวด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และในทางการแพทย์ สามารถใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียได้เช่นกัน เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • การวัดแบบแอมเพอโรเมตริกที่เที่ยงตรงตามเวลาจริง เพื่อการควบคุมกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ไม่มีการรบกวนจากความขุ่นหรือสี เนื่องจากหลักการวัดแบบแอมเพอโรเมตริก
 • ไม่ไวต่อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
 • ใช้งานเซ็นเซอร์ได้เมื่อมีสสารละลายในน้ำ สารลดแรงตึงผิว และสารตัวกลางที่ทำให้เกิดฟิล์ม โดยไม่ทำให้ไดอะแฟรมเสียหาย
 • ใช้งานเซ็นเซอร์ได้ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการเมื่อทำงานในโหมด CIP (การทำความสะอาดแบบไม่ถอดชิ้นส่วน) และเครื่องล้าง (การบรรจุขวด)
 • จุดศูนย์ที่เสถียรหมายความว่าจะไม่มีการขยับเลื่อน

เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับโบรมีน

ช่วงการวัดค่า 0.01 – 10 มก./ลิตร แบบขั้น

การวัดค่าโบรมีนด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST: สูบจ่ายได้อย่างปลอดภัยในกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยโบรมีน ใช้ได้ในน้ำที่มีคุณภาพต่างกันมากเนื่องจากมีความทนทานสูง เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • ดำเนินกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ใช้ในน้ำที่มีคุณภาพต่างกัน (ระดับความสกปรก, pH, ปริมาณเกลือ, อุณหภูมิ)
 • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริก
 • ไม่มีการขยับเลื่อนเนื่องจากจุดศูนย์มีความเสถียร
 • ไม่มีการรบกวนจากอิทธิพลของอุณหภูมิ เนื่องจากมีการชดเชยอุณหภูิมิแบบในตัว
 • การขึ้นอยู่กับอัตราการไหล สสารในน้ำและสารตัวกลางที่ก่อให้เกิดคราบ จะลดลง เนื่องจากมีอิเล็กโทรดที่หุ้มด้วยไดอะแฟรม

เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับฟลูออไรด์

ช่วงการวัดค่า 0.05–100 มก./ลิตร แบบขั้น

การตรวจหาฟลูออไรด์ที่แม่นยำด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST ในระบบเฝ้าติดตามน้ำดื่มและน้ำเสีย เหมาะสำหรับค่า pH ไม่เกิน 9.5 เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • การดำเนินกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวัดโดยวิธีวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าที่แม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ใช้งานได้ถึงค่า pH 9.5
 • ไม่ทำงานขัดข้องจากการเกิดปฏิกิริยาไวเนื่องจากใช้ผลึก LaF3 ที่เลือกไว้
 • ไม่มีการรบกวนจากอิทธิพลของอุณหภูมิ เนื่องจากมีการชดเชยอุณหภูมิจากภายนอกที่รวดเร็วเป็นพิเศษ
 • ไม่ทำงานขัดข้องเพราะอัตราการไหลแปรปรวนเนื่องจากเกณฑ์วิธีวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า
 • การเริ่มต้นทำงานรวดเร็วเนื่องจากเกณฑ์การวัดด้วยวิธีวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า

เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ช่วงการวัดค่า 0.2 - 2,000 มก./ลิตร ที่เป็นขั้น, ช่วงการวัดค่าแบบพิเศษ ถึง 100,000 มก./ลิตร

การวัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST: การตรวจหาความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือได้ โดยนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • ดำเนินกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ไม่มีการรบกวนจากความขุ่นหรือสี เนื่องจากหลักการวัดแบบแอมเพอโรเมตริก
 • ไม่มีการขยับเลื่อนเนื่องจากจุดศูนย์มีความเสถียร
 • ไม่มีการรบกวนจากอิทธิพลของอุณหภูมิ เนื่องจากมีการชดเชยอุณหภูิมิ
 • การขึ้นอยู่กับอัตราการไหลและความไวต่อสารอื่นจะลดลง เนื่องจากมีอิเล็กโทรดที่หุ้มด้วยไดอะแฟรม
 • การเริ่มต้นทำงานรวดเร็วด้วยเวลาการอุ่นเครื่องสั้น ๆ

เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับออกซิเจนที่ละลายในน้ำ

ช่วงการวัด: 0.05 – 10 มก./ลิตร และ 0.1 – 20 มก./ลิตร

ตรวจวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้อย่างแม่นยำด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST® – มีขอบเขตการใช้งานที่กว้างขวางมาก ตั้งแต่การเฝ้าติดตามน้ำที่มีออกซิเจนอยู่มาก เช่น น้ำผิวดินหรือน้ำดื่ม ไปจนถึงการควบคุมความเข้มข้นของออกซิเจนระดับต่ำได้อย่างน่าเชื่อถือในการระบายอากาศถังเติมอากาศในโรงบำบัดน้ำเสีย เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์
 • เชื่อมต่อเซ็นเซอร์เข้ากับกระบวนการได้อย่างหลากหลายและเหมาะสมที่สุด
 • รุ่น DO 3 ต้องการการบำรุงรักษาน้อยเนื่องจากหลักการวัดด้วยสายตา
 • รุ่น DO 2 มีความไวในการตรวจวัดสูงสุดเนื่องจากหลักการวัดแบบแอมเพอโรเมตริก
 • มีการชดเชยอิทธิผลของอุณหภูมิ เนื่องจากมีระบบวัดอุณหภูมิในตัว (Pt 1000)
 • การขึ้นอยู่กับอัตราการไหลและความไวต่อสารอื่นจะลดลง เนื่องจากมีอิเล็กโทรดที่หุ้มด้วยไดอะแฟรม

เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับคลอไรต์

ช่วงการวัดค่า 0.02–2 มก./ลิตร แบบขั้น

การวัดคลอไรต์ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนไดออกไซด์ จะรับประกันว่ากระบวนการจะมีความน่าเชื่อถือในระดับสูง เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพโดยการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์
 • ไม่มีการรบกวนจากความขุ่นหรือสี เนื่องจากหลักการวัดแบบแอมเพอโรเมตริก
 • ไม่ไวต่อคลอรีนไดออกไซด์ คลอรีน และคลอเรต ที่มีอยู่
 • มีปฏิกิริยาไวสูงถึง 0.5 ppm (รุ่น CLT 1-mA-0.5 ppm)ในการวัดผลกระทบตกค้างในโรงผลิตน้ำ
 • ระบบไดนามิกขนาดใหญ่ของช่วงการวัดถึง 2 ppm สำหรับการประยุกต์ใช้งานอื่นๆ โดยทำงานร่วมกับการบำบัดคลอรีนไดออกไซด์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องกำเนิดคลอรีนไดออกไซด์ (รุ่น CLT 1-mA-2 ppm)
 • ไม่มีการขยับเลื่อนเนื่องจากจุดศูนย์มีความเสถียร

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ DULCOTEST

ช่วงการวัด 0–100 องศาเซลเซียส

การวัดอุณหภูมิด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST: สามารถใช้ในการตรวจหาอุณหภูมิโดยตรง หรือในการชดเชยอุณหภูมิขณะวัดค่า pH, ค่าฟลูออไรด์, ค่าค่าการนำไฟฟ้า, ค่าคลอรีนไดออกไซด์ หรือค่าออกซิเจนเปอร์ออกไซด์ เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • การเลือก Pt 100 หรือ Pt 1000, ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้หรือความต้องการในช่วงการวัดและความแม่นยำ
 • ดีไซน์ทนทานด้วยขนาดเซ็นเซอร์ pH มาตรฐานด้วยการผสานรวมองค์ประกอบเซ็นเซอร์ในปลอกแก้วเฉื่อยต่อสารเคมี
 • การติดตั้งแบบอะนาล็อกเข้ากับเซ็นเซอร์ pH มาตรฐานด้วยน็อตเกลียว PG 13.5 ในอุปกรณ์ช่วยที่มีอยู่แล้ว
 • ทรานสดิวเซอร์การวัดที่มีหน้าจอ/ระบบควบคุมการใช้งานและไม่มีหน้าจอ/ระบบควบคุมการใช้งานเพื่อส่งต่อ/แปลงสัญญาณปฐมภูมิเป็นสัญญาณ 4-20 มิลลิแอมป์ และเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยควบคุมส่วนกลาง (PLC)

ติดต่อเรา

Nuntachai Tanopajaisit

ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

»เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

+662 376-0008-12  
ส่งคำขอ   

ปิดแบบฟอร์ม

คำขอของคุณ

ข้อมูลส่วนตัว


สินค้าอื่นๆ +
ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลส่วนตัว


กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
*ช่องที่ต้องกรอก

ตรวจสอบและส่ง


ข้อมูลส่วนตัว:
คำนำหน้า
หัวข้อ
นามสกุล  
ชื่อ  
บริษัท
หมายเลขลูกค้า
ที่อยู่อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
ถนน
บ้านเลขที่
เมือง  
ประเทศ
โทรกลับ ใช่

ถอยกลับ

การใช้งาน

จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้