คำแนะนำการค้นหา

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ DULCOTEST

ช่วงการวัด 0–100 องศาเซลเซียส

การวัดอุณหภูมิด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST: สามารถใช้ในการตรวจหาอุณหภูมิโดยตรง หรือในการชดเชยอุณหภูมิขณะวัดค่า pH, ค่าฟลูออไรด์, ค่าค่าการนำไฟฟ้า, ค่าคลอรีนไดออกไซด์ หรือค่าออกซิเจนเปอร์ออกไซด์

คำอธิบายสินค้า

การวัดอุณหภูมิด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST ที่เชื่อถือได้

สามารถใช้การวัดอุณหภูมิแยกต่างหากหรือเป็นตัวแปรแก้ไขพารามิเตอร์การวัดค่าอื่นๆ

ใช้การวัดอุณหภูมิได้อย่างเอนกประสงค์ ไม่ว่าจะใช้ในการตรวจหาอุณหภูมิโดยตรงหรือการชดเชยอุณหภูมิในการวัดค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

 • pH
 • ฟลูออไรด์
 • ค่าการนำไฟฟ้า
 • คลอรีนไดออกไซด์
 • ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

รายละเอียด

 • การเลือก Pt 100 หรือ Pt 1000, ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้หรือความต้องการในช่วงการวัดและความแม่นยำ
 • ดีไซน์ทนทานด้วยขนาดเซ็นเซอร์ pH มาตรฐานด้วยการผสานรวมองค์ประกอบเซ็นเซอร์ในปลอกแก้วเฉื่อยต่อสารเคมี
 • การติดตั้งแบบอะนาล็อกเข้ากับเซ็นเซอร์ pH มาตรฐานด้วยน็อตเกลียว PG 13.5 ในอุปกรณ์ช่วยที่มีอยู่แล้ว
 • ทรานสดิวเซอร์การวัดที่มีหน้าจอ/ระบบควบคุมการใช้งานและไม่มีหน้าจอ/ระบบควบคุมการใช้งานเพื่อส่งต่อ/แปลงสัญญาณปฐมภูมิเป็นสัญญาณ 4-20 มิลลิแอมป์ และเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยควบคุมส่วนกลาง (PLC)

การใช้งาน

ใช้การวัดอุณหภูมิได้อย่างเอนกประสงค์ ไม่ว่าจะใช้ในการตรวจหาอุณหภูมิโดยตรงหรือการชดเชยอุณหภูมิ

  1 2 3

  รายละเอียด

  • รุ่น Pt 100: สำหรับการวัดในพื้นที่กว้างด้วยเครื่องควบคุม D1C, DAC และ DULCOMARIN II
  • รุ่น Pt 1000: สำหรับระบบที่มีความคมชัดสูงมีเครื่องกำเนิดสัญญาณ DMT และเครื่องควบคุม DAC กับ DULCOMARIN II

  เซ็นเซอร์อุณหภูมิ DULCOTEST®

  การวัดอุณหภูมิด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST: สามารถใช้ในการตรวจหาอุณหภูมิโดยตรง หรือในการชดเชยอุณหภูมิขณะวัดค่า pH, ค่าฟลูออไรด์, ค่าค่าการนำไฟฟ้า, ค่าคลอรีนไดออกไซด์ หรือค่าออกซิเจนเปอร์ออกไซด์

  ข้อดี

  • การเลือก Pt 100 หรือ Pt 1000, ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้หรือความต้องการในช่วงการวัดและความแม่นยำ
  • ดีไซน์ทนทานด้วยขนาดเซ็นเซอร์ pH มาตรฐานด้วยการผสานรวมองค์ประกอบเซ็นเซอร์ในปลอกแก้วเฉื่อยต่อสารเคมี
  • การติดตั้งแบบอะนาล็อกเข้ากับเซ็นเซอร์ pH มาตรฐานด้วยน็อตเกลียว PG 13.5 ในอุปกรณ์ช่วยที่มีอยู่แล้ว
  • ทรานสดิวเซอร์การวัดที่มีหน้าจอ/ระบบควบคุมการใช้งานและไม่มีหน้าจอ/ระบบควบคุมการใช้งานเพื่อส่งต่อ/แปลงสัญญาณปฐมภูมิเป็นสัญญาณ 4-20 มิลลิแอมป์ และเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยควบคุมส่วนกลาง (PLC)

  รายละเอียดทางเทคนิค

  • รุ่น Pt 100: สำหรับการวัดในพื้นที่กว้างด้วยเครื่องควบคุม D1C, DAC และ DULCOMARIN II
  • รุ่น Pt 1000: สำหรับระบบที่มีความคมชัดสูงมีเครื่องกำเนิดสัญญาณ DMT และเครื่องควบคุม DAC กับ DULCOMARIN II

  ขอบข่ายการใช้งาน

  ใช้การวัดอุณหภูมิได้อย่างเอนกประสงค์ ไม่ว่าจะใช้ในการตรวจหาอุณหภูมิโดยตรงหรือการชดเชยอุณหภูมิ

  อุณหภูมิ

  0…100 °C

  แรงดันสูงสุด

  10,0 bar

  สกรูเกลียว

  PG 13.5

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  SN6

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  การวัดอุณหภูมิและการแก้ไขอุณหภูมิค่า pH.

  หมายเลขสั่งซื้อ

  เซ็นเซอร์อุณหภูมิ Pt 100-SE

  305063

  เซ็นเซอร์อุณหภูมิ Pt 1000-SE

  1002856

  การดาวน์โหลดสำหรับ เซ็นเซอร์อุณหภูมิ DULCOTEST

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  การวัดอุณหภูมิด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST ที่เชื่อถือได้

  สามารถใช้การวัดอุณหภูมิแยกต่างหากหรือเป็นตัวแปรแก้ไขพารามิเตอร์การวัดค่าอื่นๆ

  ใช้การวัดอุณหภูมิได้อย่างเอนกประสงค์ ไม่ว่าจะใช้ในการตรวจหาอุณหภูมิโดยตรงหรือการชดเชยอุณหภูมิในการวัดค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

  • pH
  • ฟลูออไรด์
  • ค่าการนำไฟฟ้า
  • คลอรีนไดออกไซด์
  • ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

  รายละเอียด

  • การเลือก Pt 100 หรือ Pt 1000, ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้หรือความต้องการในช่วงการวัดและความแม่นยำ
  • ดีไซน์ทนทานด้วยขนาดเซ็นเซอร์ pH มาตรฐานด้วยการผสานรวมองค์ประกอบเซ็นเซอร์ในปลอกแก้วเฉื่อยต่อสารเคมี
  • การติดตั้งแบบอะนาล็อกเข้ากับเซ็นเซอร์ pH มาตรฐานด้วยน็อตเกลียว PG 13.5 ในอุปกรณ์ช่วยที่มีอยู่แล้ว
  • ทรานสดิวเซอร์การวัดที่มีหน้าจอ/ระบบควบคุมการใช้งานและไม่มีหน้าจอ/ระบบควบคุมการใช้งานเพื่อส่งต่อ/แปลงสัญญาณปฐมภูมิเป็นสัญญาณ 4-20 มิลลิแอมป์ และเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยควบคุมส่วนกลาง (PLC)

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  1 2

  ตัวอย่างการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้