คำแนะนำการค้นหา

ระบบสูบจ่ายสำหรับโพลิเมอร์

หากต้องการกำจัดของแข็งออกจากของเหลว จะต้องใช้โพลิเมอร์เหลวหรือผง ซึ่งจะอาศัยระบบเตรียมโพลิเมอร์และระบบสูบจ่าย ผู้เชี่ยวชาญของ ProMinent ด้านการบำบัดน้ำเสียรู้วิธีปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการใช้งานแบบพิเศษให้มีประสิทธิภาพ พวกเขาได้พัฒนาระบบสูบจ่าย Ultromat® สำหรับความต้องการสูงสุดเพื่อให้ติดตั้งและใช้งานได้ง่ายเป็นพิเศษ

ผลิตภัณฑ์

ระบบสูบจ่าย Ultromat® ULFa (ระบบการไหล)

ปริมาณที่นำออกสูงถึง 8,000 ลิตร/ชม.

สถานีเตรียมจ่ายโพลิเมอร์ Ultromat® ULFa (ระบบการไหล): ระบบสูบจ่ายนี้จะช่วยเตรียมการจ่ายสารช่วยจับตะกอนในการเตรียมสารละลายโพลิเมอร์สำเร็จรูป ระบบถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมการจ่ายสารละลายโพลิเมอร์แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • การผสมโพลิเมอร์เหลว (0.05 – 1.0 %) และผงโพลิเมอร์ (0.05 – 0.5 %)
 • มีการตกค้างน้อยและให้ผลลัพธ์คุณภาพสูง
 • การสกัดสารละลายโพลิเมอร์ออกมาและการเทของเหลวทิ้งจากห้องผ่านทางด้านหน้าถัง
 • ผู้ใช้งานจะป้อนค่าความเข้มข้นในการละลาย รวมถึงการปรับเทียบมาตรฐานเครื่องสูบจ่ายผงและปั๊มสารสกัดเหลว
 • การผสมสารละลายโพลิเมอร์อย่างระมัดระวัง (เครื่องกวนไฟฟ้า)
 • เซ็นเซอร์แรงดันสำหรับวัดระดับการเติม

ระบบสูบจ่าย Ultromat® ULDa (ระบบสองชั้น)

ปริมาณที่นำออกสูงถึง 2,000 ลิตร/ชม.

ระบบสูบจ่าย Ultromat® ULDa ของ ProMinent เป็นระบบบำบัดโพลีอิเล็กโทรไลต์อัตโนมัติ การปฏิบัติงานเป็นประโยชน์เมื่อต้องการผสมโพลิเมอร์สังเคราะห์เป็นสารละลายโพลิเมอร์ให้เป็นสารช่วยตกตะกอนโดยอัตโนมัติ เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • การแปรสภาพโพลิเมอร์เหลว (0.05 – 1.0 %) และผงโพลิเมอร์ (0.05 – 0.5 %)
 • ไม่มีการนำโพลิเมอร์ที่พึ่งผ่านกระบวนการไปผสมกับโพลิเมอร์ที่สมบูรณ์แล้ว
 • การประยุกต์ใช้งานเฉพาะได้แตกต่างหลากหลาย
 • ผู้ใช้จะป้อนค่าความเข้มข้นในการละลาย รวมถึงการปรับเทียบมาตรฐานเครื่องสูบจ่ายผงและปั๊มสารสกัดเหลว
 • ชุดอุปกรณ์น้ำที่มีมิเตอร์วัดอัตราการไหลและชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับน้ำละลายสารเคมี
 • การผสมสารละลายโพลิเมอร์อย่างระมัดระวัง (เครื่องกวนไฟฟ้า)
ใหม่

ระบบสูบจ่าย Ultromat® ULIa (ระบบอินไลน์ของเหลว)

ปริมาณการนำออก 50 – 2,000 ลิตร/ชม. ต้านแรงดัน 4.5 บาร์

สถานีเตรียมโพลิเมอร์ Ultromat® ULIa เป็นระบบอินไลน์ และแปรรูปโพลิเมอร์เหลวให้เป็นสารละลายสมบูรณ์ มันเหมาะกับการใช้งานของคุณ ด้วยห้องผสมและบ่มในตัว และปั๊มสูบจ่ายเพอริสแตลติคใหม่ เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • แปรรูปโพลิเมอร์เหลว (0.05 – 1.5 %) ได้อย่างเที่ยงตรง เมื่อมีสารออกฤทธิ์ 50 %
 • มีห้องผสมและห้องบ่มประสิทธิภาพสูง สำหรับอิมัลชั่น / การแพร่กระจาย และน้ำ
 • ผู้ใช้สามารถป้อนค่าความเข้มข้นในการสูบจ่ายตามสัดส่วนได้
 • มีการออกแบบที่กะทัดรัด โดยมีทางเลือกในการติดตั้งที่หลากหลาย
 • ผู้ใช้สามารถเลือกกำหนดสมรรถนะการเตรียมโพลิเมอร์เป็นลิตร/ชม.ได้
 • ระบบจะทำงานต้านแรงต้านขนาด 4.5 บาร์โดยตรง ไม่จำเป็นต้องใช้ปั๊มถ่ายโอน

ระบบสูบจ่าย Ultromat® ULPa (ระบบเพนดูลัม)

ปริมาณที่นำออกสูงถึง 400–4,000 ลิตร/ชม.

ระบบสูบจ่าย Ultromat® ULPa (ระบบเพนดูลัม) เหมาะสำหรับการนำสารช่วยจับตะกอนมาใช้เพื่อเตรียมสารละลายโพลิเมอร์สำเร็จรูป เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • การแปรรูปโพลิเมอร์เหลว (0.05 – 1.0 %) และผงโพลิเมอร์ (0.05 – 0.5 %)
 • ไม่มีการนำโพลิเมอร์ที่พึ่งผ่านกระบวนการไปผสมกับโพลิเมอร์ที่สมบูรณ์แล้ว
 • ผู้ใช้จะป้อนค่าความเข้มข้นในการละลาย รวมถึงการปรับเทียบมาตรฐานเครื่องสูบจ่ายผงและปั๊มสารสกัดเหลว
 • การผสมสารละลายโพลิเมอร์อย่างระมัดระวัง (เครื่องกวนไฟฟ้า)
 • เซ็นเซอร์แรงดันสำหรับวัดระดับการเติม
 • เวอร์ชั่นมีกล่องพักสายไฟตามความต้องการ

ปั๊มสูบจ่าย Ultromat® MT สำหรับการทำงานแบบกะ

ช่วงสมรรถนะ 120 – 3,800 ลิตร/ชม.

สถานีเตรียมโพลิเมอร์ด้วยตัวเอง Ultromat® MT: ระบบสูบจ่ายสมบูรณ์แบบสำหรับการแปรรูปโพลิเมอร์เหลวและผงในปริมาณเล็กน้อย ทนทานและราคาประหยัด เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • ใช้งานในจุดที่ไม่ต้องการการปฏิบัติงานแบบอัตโนมัติ
 • เติมสารช่วยจับตะกอนด้วยตัวเอง
 • ทนทานและราคาประหยัด
 • ถังเตรียมทรงกลมทำจากโพลีโพรไพลีน
 • ระบบชะล้างมีกรวยชะล้างและเครื่องฉีดพ่น
 • การผสมสารละลายโพลิเมอร์อย่างระมัดระวัง

ระบบสูบจ่าย PolyRex

ช่วงสมรรถนะสูงถึง 8,200 ลิตร/ชม.

ระบบสูบจ่าย PolyRex เป็นสถานีประกอบติดตั้งแบบวางตั้งซ้อนคู่สำหรับการแปรรูปโพลิเมอร์เหลวและผง ซึ่งประกอบด้วยหน่วยการลำเลียงกับหน่วยการผสมและถังวางตั้งซ้อนคู่ทำจากสแตนเลส โพลิเมอร์จะถูกใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • ระบบควบคุมกะทัดรัด ABB AC500 PM573-ETH และแผงปุ่มสัมผัส CP635
 • การเติมถังเก็บผงผ่านเครื่องลำเลียงสุญญากาศโดยปราศจากฝุ่น
 • เครื่องสูบจ่ายเกลียวคู่ที่มีสายพานเกลียว 2 สายจะช่วยให้การสูบจ่ายแรงกระเพื่อมต่ำมีความแม่นยำสูง
 • ตัวลดแรงดันจะช่วยให้แหล่งจ่ายน้ำคงที่
 • การผสมสารละลายโพลิเมอร์แบบ 3 เฟสที่มีประสิทธิภาพ
 • ไม่มีการลัดวงจร อนุภาคโพลิเมอร์ไม่สามารถผ่านได้ หากไม่เปิดใช้งานกระบวนการ

ระบบสูบจ่าย POLYMORE

ช่วงสมรรถนะสูงถึง 18,000 ลิตร/ชม.

ระบบสูบจ่าย POLYMORE เป็นสถานีเตรียมอินไลน์ที่โพลิเมอร์เหลวต่อปั๊มรีดสายยางจะเข้าไปในอุปกรณ์ผสมหลายโซนเคลือบสารห่อหุ้มป้องกันการระเบิดสำหรับน้ำผสมเจือจาง ผลที่ได้คือสารละลายโพลิเมอร์สะอาดเป็นเนื้อเดียว เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • การติดตั้งที่ผนังจะช่วยประหยัดพื้นที่
 • ปั๊มสูบจ่ายเพอริสแตลติคบำรุงรักษาน้อยสำหรับการสูบจ่ายโพลิเมอร์เหลว
 • ต่อง่ายและรวดเร็ว ต้องการเพียงน้ำ, โพลิเมอร์เหลวและกระแสไฟ
 • ระบบควบคุมอัตโนมัติ

ติดต่อเรา

Pornchai Tanopajaisit

ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

»เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

+662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

ปิดแบบฟอร์ม

คำขอของคุณ

ข้อมูลส่วนตัว


สินค้าอื่นๆ +
ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลส่วนตัว


กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
*ช่องที่ต้องกรอก

ตรวจสอบและส่ง


ข้อมูลส่วนตัว:
คำนำหน้า
หัวข้อ
นามสกุล  
ชื่อ  
บริษัท
หมายเลขลูกค้า
ที่อยู่อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
ถนน
บ้านเลขที่
เมือง  
ประเทศ
โทรกลับ ใช่

ถอยกลับ

การใช้งาน

1 2

จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้