คำแนะนำการค้นหา

เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ช่วงการวัดค่า 0.2 - 2,000 มก./ลิตร ที่เป็นขั้น, ช่วงการวัดค่าแบบพิเศษ ถึง 100,000 มก./ลิตร

การวัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®: การกำหนดความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ - นำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย

คำอธิบายสินค้า

การวัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เชื่อถือได้ทางออนไลน์ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®

เรามีเซ็นเซอร์สามรุ่นใน DULCOTEST® กลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไดซ์ นิยมใช้เป็นสารฆ่าเชื้อโรคและสารออกซิเดชั่น ในการบำบัดน้ำและการผลิต เนื่องจากสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ PEROX ทั้งรุ่น PER1, PEROX และ PEROX H 3E สำหรับการประยุกต์ใช้ที่มีปัจจัยความต้องการต่างกันไว้บริการ

เซ็นเซอร์ PER1-มิลลิแอมป์ ทนต่อน้ำสกปรกและใช้งานได้ในน้ำอุณภูมิถึง 50 องศาเซลเซียส ด้วยช่วงการวัดถึง 100,000 มก./ลิตร จะเป็นเซ็นเซอร์กะทัดรัดที่มีทรานสดิวเซอร์ในตัวและการแก้ไขอุณหภูมิ

เซ็นเซอร์ของรุ่น PEROX ไม่แสดงการเกิดปฏิกิริยาไวต่อคลอรีนและสามารถใช้ควบคุมกระบวนการผลิตด่วนแม้จะไม่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ชั่วคราวในน้ำสะอาดโดยมีเวลาตอบสนองเร็วและการวัดอุณหภูมิแยกต่างหาก

เซ็นเซอร์รุ่น PEROX H 3E ด้วยตัวแปลงในตัว และ 3 ระบบอิเล็กโทรด ถือเป็นตัวท็อปของรุ่น PEROX และสามารถตั้งค่าการวัดเพิ่มเติมได้อย่างมั่นใจตั้งแต่ 0.2 ppm H2O2 และทนต่อน้ำสกปรกอีกด้วย

ข้อดี

 • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริก
 • ไม่มีการขยับเลื่อนเนื่องจากจุดศูนย์มีความเสถียร
 • ไม่ทำงานขัดข้องเพราะอิทธิพลของอุณหภูมิเนื่องจากมีการชดเชยระดับอุณหภูมิ
 • อาศัยอัตราการไหลและค่าการเกิดปฏิกิริยาไวน้อยลงเนื่องจากอิเล็กโทรดหุ้มเยื่อเมมเบรน
 • การเริ่มต้นทำงานรวดเร็วด้วยเวลาการอุ่นเครื่องสั้น ๆ

ขอบข่ายการใช้งาน

 • เครื่องกำจัดอากาศเสีย
 • ตัวทำความเย็นหมุนเวียน
 • การสุขาภิบาลน้ำบาดาล
 • การออกซิไดซ์ของน้ำดื่ม
 • การฆ่าเชื้อน้ำอุปโภคบริโภค
 • การจัดการกับน้ำเสีย (อ็อกซิเดชั่นล่วงหน้า)
 • ระบบเฝ้าดูน้ำเสีย เช่น ในอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ
 • ด่างเคมี เช่น กระดาษ และผ้า
 • การแยกคลอรีน เช่น ในกระบวนการเคมี
 • นํ้าชะขยะ
 • ไบโอเทคโนโลยี, เรือนปลูกพืช, ยา
 • น้ำจากสระว่ายน้ำ (วิธีการแอคทีฟออกซิเจน)
  1 2

  รายละเอียดทางเทคนิค

  • ช่วงค่า pH 1-11 (แปรผัน), ใช้ได้ที่ค่า pH คงที่ถึง pH 12 (ประเภท PER 1, PEROX)
  • เซ็นเซอร์ประเภท PER1 และ PEROX H-3E ใช้ได้แม้สารที่ใช้ในการปฏิบัติการสกปรก
  • อุณหภูมิขณะใช้งานสูงสุดถึง 50 องศาเซลเซียส (ประเภท PER 1)

  เซ็นเซอร์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ PER1

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในน้ำปนเปื้อนสารเคมีและน้ำสกปรก มีช่วงการวัดสำหรับความเข้มข้นกลางไปจนถึงสูงมาก

  ข้อดี

  • มีตัวแปรที่วัดค่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มีช่วงการวัดตั้งแต่ 20 ppm ถึง 100,000 ppm (10 %)
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องที่สืบเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ
  • ความต้านทานคราบสกปรกเกาะเป็นชั้นจากเยื่อเมมเบรนไม่มีรู
  • อุณหภูมิขณะใช้งานสูงถึง 50 องศาเซลเซียส
  ตัวแปรที่วัดค่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
  การปรับเทียบมาตรฐานโฟโต้เมทริกที่โพโต้มิเตอร์พกพา DT3B
  ช่วงค่า pH1,0 … 11,0
  การเกิดปฏิกิริยาไวโอโซน, คลอรีนไดออกไซด์, กรดพาราซิติก, คลอรีน, โบรมีน
  อุณหภูมิ0 … 50 องศาเซลเซียส
  การแก้ไขอุณหภูมิที่อนุญาต< 0.3 °K/นาที
  เวลาตอบสนอง t90≈ 8 นาที
  ความเหนี่ยวนำต่ำสุด0.05 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  แรงดันสูงสุด1,0 บาร์
  การไหลเข้า20…100 ลิตร/ชม.
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ16...24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)
  สัญญาณเอาต์พุต4…20 มิลลิแอมป์ ชดเชยอุณหภูมิ, ไม่ปรับเทียบ, ไม่แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  ความจำเพาะเจาะจงไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เฉพาะเจาะจงต่อซัลไฟต์
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออกหรือไหลย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมD1C, DAC
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไประบบบำบัดน้ำหล่อเย็นและน้ำเสีย น้ำสำหรับรดต้นไม้ การฟอก H2O2คุณสมบัติผลิตภัณฑ์, น้ำที่มี H2O2เข้มข้นสูงถึง 100,000 ppm
  ความต้านทานต่อเกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว, สารลดแรงตึงผิว,คราบสกปรก, ไม่ทนต่อไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  PER 1-มิลลิแอมป์-2,000 ppm20,0…2.000,0 มก./ลิตร1022510

  ข้อแนะนำ: ช่วงการวัดถึง 100,000 ppm หากต้องการ

  ข้อแนะนำ: ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์เป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III (หมายเลขสั่งซื้อ 815079)

  เซ็นเซอร์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ PEROX

  เซ็นเซอร์สำหรับการวัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยไม่เกิดปฏิกิริยาไวต่อคลอรีน สามารถใช้สำหรับกระบวนการทำงานด่วนในการควบคุมในน้ำสะอาด แม้ขาดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นบางครั้งได้

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไม่เกิดปฏิกิริยาไวต่อคลอรีน
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องจากอัตราการไหลแปรปรวน
  • ระบบควบคุมกระบวนการด่วนเนื่องจากเซ็นเซอร์มีเวลาการตอบสนองรวดเร็วโดยสัมพันธ์กับระบบวัดอุณหภูมิภายนอกแบบด่วนสำหรับค่าปรับแก้ของอุณหภูมิ
  • การวัดค่าที่เชื่อถือได้ตามเฟสที่ไม่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากอิเล็กโทรดการวัดกระเพื่อมที่สร้างขึ้นใหม่เองได้
  ตัวแปรที่วัดค่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
  การปรับเทียบมาตรฐานโฟโต้เมทริกที่โพโต้มิเตอร์พกพา DT3B
  ช่วงการวัด1...20, 10...200, 100...2,000 มก./ลิตร กลับกันได้
  ช่วงค่า pH2,5 … 10,0
  อุณหภูมิ0 … 40 องศาเซลเซียส
  การแก้ไขอุณหภูมิที่อนุญาต< 1 องศาเคลวิน/นาที (สำหรับการวัดแบบ T ภายนอก)
  เวลาตอบสนอง t90ประมาณ 20 วินาที
  ความเหนี่ยวนำต่ำสุด

  ที่ช่วงการวัด 20 มก./ลิตร: 5 ไมโครซีเมนต์/ซม.

  ที่ช่วงการวัด 200 มก./ลิตร: 200 ไมโครซีเมนต์/ซม.

  ถึง 1,000 มก./ลิตร: 500 ไมโครซีเมนต์/ซม.

  ถึง 2,000 มก./ลิตร: 1 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  แรงดันสูงสุด2,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม.
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ16...24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบสามสาย)
  สัญญาณเอาต์พุต4…20 มิลลิแอมป์ ไม่ชดเชยอุณหภูมิ, ไม่ปรับเทียบ, ไม่แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  ความจำเพาะเจาะจงไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เฉพาะเจาะจงต่อคลอรีนอิสระ
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออกหรือไหลย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมDAC
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปเครื่องกำจัดอากาศเสีย, ระบบบำบัดน้ำจากสระว่ายน้ำ, น้ำดื่ม, การควบคุมด้วยเวลาที่สั้นมาก
  ความต้านทานต่อเกลือ, กรด, ด่าง, สารลดแรงตึง
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, เพิ่มอิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  หมายเลขสั่งซื้อ
  เซ็นเซอร์ H2O2PEROX-H2.10 P792976
  ตัวแปลง PEROX V1 สำหรับ D1Ca1034100
  ตัวแปลง PEROX V21047979

  การดาวน์โหลดสำหรับ เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  การวัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เชื่อถือได้ทางออนไลน์ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®

  เรามีเซ็นเซอร์สามรุ่นใน DULCOTEST® กลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไดซ์ นิยมใช้เป็นสารฆ่าเชื้อโรคและสารออกซิเดชั่น ในการบำบัดน้ำและการผลิต เนื่องจากสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ PEROX ทั้งรุ่น PER1, PEROX และ PEROX H 3E สำหรับการประยุกต์ใช้ที่มีปัจจัยความต้องการต่างกันไว้บริการ

  เซ็นเซอร์ PER1-มิลลิแอมป์ ทนต่อน้ำสกปรกและใช้งานได้ในน้ำอุณภูมิถึง 50 องศาเซลเซียส ด้วยช่วงการวัดถึง 100,000 มก./ลิตร จะเป็นเซ็นเซอร์กะทัดรัดที่มีทรานสดิวเซอร์ในตัวและการแก้ไขอุณหภูมิ

  เซ็นเซอร์ของรุ่น PEROX ไม่แสดงการเกิดปฏิกิริยาไวต่อคลอรีนและสามารถใช้ควบคุมกระบวนการผลิตด่วนแม้จะไม่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ชั่วคราวในน้ำสะอาดโดยมีเวลาตอบสนองเร็วและการวัดอุณหภูมิแยกต่างหาก

  เซ็นเซอร์รุ่น PEROX H 3E ด้วยตัวแปลงในตัว และ 3 ระบบอิเล็กโทรด ถือเป็นตัวท็อปของรุ่น PEROX และสามารถตั้งค่าการวัดเพิ่มเติมได้อย่างมั่นใจตั้งแต่ 0.2 ppm H2O2 และทนต่อน้ำสกปรกอีกด้วย

  ข้อดี

  • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
  • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริก
  • ไม่มีการขยับเลื่อนเนื่องจากจุดศูนย์มีความเสถียร
  • ไม่ทำงานขัดข้องเพราะอิทธิพลของอุณหภูมิเนื่องจากมีการชดเชยระดับอุณหภูมิ
  • อาศัยอัตราการไหลและค่าการเกิดปฏิกิริยาไวน้อยลงเนื่องจากอิเล็กโทรดหุ้มเยื่อเมมเบรน
  • การเริ่มต้นทำงานรวดเร็วด้วยเวลาการอุ่นเครื่องสั้น ๆ

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  1 2 3

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้