คำแนะนำการค้นหา
ใหม่

เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ช่วงการวัดค่า 0.2 - 2,000 มก./ลิตร ที่เป็นขั้น, ช่วงการวัดค่าแบบพิเศษ ถึง 100,000 มก./ลิตร

การวัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST: การตรวจหาความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือได้ โดยนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย

คำอธิบายสินค้า

วัดค่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทางออนไลน์ได้อย่างน่าเชื่อถือ ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST

เรามีเซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไดซ์ นิยมใช้เป็นสารฆ่าเชื้อโรคและสารออกซิเดชั่น ในการบำบัดน้ำและการผลิต เนื่องจากสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ (H2O2) ให้เลือกสามรุ่น ได้แก่ PER1, PEROX H2.10 P และ PEROX H 3E สำหรับการใช้งานที่มีข้อกำหนดแตกต่างกัน

เซ็นเซอร์ PER1-mA ทนต่อน้ำสกปรกและใช้งานได้ในน้ำที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 50 °C ด้วยช่วงการวัดถึง 100,000 มก./ลิตร จึงเป็นเซ็นเซอร์ขนาดกะทัดรัดที่มีอุปกรณ์แปลงสัญญาณในตัวพร้อมการแก้ไขอุณหภูมิ

เซ็นเซอร์รุ่น PEROX H2.10 P ไม่แสดงความไวต่อคลอรีน และสามารถใช้ในการควบคุมกระบวนการที่เร็วขึ้นได้ โดยมีเวลาตอบสนองที่เร็วขึ้นและมีการวัดอุณหภูมิต่างหาก แม้ในกรณีที่ขาดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในน้ำสะอาดเป็นบางครั้งก็ตาม

เซ็นเซอร์รุ่น PEROX H 3E พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณในตัว และระบบอิเล็กโทรด 3 ตัว มีข้อดีของรุ่น PEROX H2.10 P และสามารถใช้เสริมได้ที่ความเข้มข้นของ H2O2 ตั้งแต่ 0.2 ppm เพื่อให้การวัดมีความน่าเชื่อถือ และยังใช้ในน้ำสกปรกปานกลางได้อีกด้วย

รายละเอียด

 • ดำเนินกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ไม่มีการรบกวนจากความขุ่นหรือสี เนื่องจากหลักการวัดแบบแอมเพอโรเมตริก
 • ไม่มีการขยับเลื่อนเนื่องจากจุดศูนย์มีความเสถียร
 • ไม่มีการรบกวนจากอิทธิพลของอุณหภูมิ เนื่องจากมีการชดเชยอุณหภูิมิ
 • การขึ้นอยู่กับอัตราการไหลและความไวต่อสารอื่นจะลดลง เนื่องจากมีอิเล็กโทรดที่หุ้มด้วยไดอะแฟรม
 • การเริ่มต้นทำงานรวดเร็วด้วยเวลาการอุ่นเครื่องสั้น ๆ

การใช้งาน

 • เครื่องกำจัดอากาศเสีย
 • ตัวทำความเย็นหมุนเวียน
 • การสุขาภิบาลน้ำบาดาล
 • การออกซิไดซ์ของน้ำดื่ม
 • การฆ่าเชื้อน้ำอุปโภคบริโภค
 • การจัดการกับน้ำเสีย (อ็อกซิเดชั่นล่วงหน้า)
 • ระบบเฝ้าดูน้ำเสีย เช่น ในอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ
 • ด่างเคมี เช่น กระดาษ และผ้า
 • การแยกคลอรีน เช่น ในกระบวนการเคมี
 • นํ้าชะขยะ
 • ไบโอเทคโนโลยี, เรือนปลูกพืช, ยา
 • น้ำจากสระว่ายน้ำ (วิธีการแอคทีฟออกซิเจน)
  1 2

  รายละเอียด

  • ช่วงค่า pH ตั้งแต่ 1-11 (มีการเปลี่ยนแปลง), ใช้ได้ที่ค่า pH คงที่จนถึง pH 12 (รุ่น PER 1, PEROX H2.10 P)
  • เซ็นเซอร์ประเภท PER1 และ PEROX H-3E ใช้ได้แม้สารที่ใช้ในการปฏิบัติการสกปรก
  • อุณหภูมิใช้งานไม่เกิน 50 °C (รุ่น PER 1)

  ภาพรวมรุ่นของเซ็นเซอร์สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

  คุณสมบัติรุ่น
  PER 1-mA

  PEROX H2.10P

  PEROX H3 E
  การทนต่อสารเคมีและการเกิดฟิล์ม (สิ่งสกปรก, คราบหินปูน, สารลดแรงตึงผิว)ทน, ยกเว้น: H2S, ซัลไฟด์จำกัด แต่ทนต่อ H2Sได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเมือ่เทียบกับ PEROX H2.10P
  อุณหภูมิสูงสุด
  วัสดุของก้าน/ไดอะแฟรม
  ถึง 50 °C
  PVC-C/ ซิลิโคน
  ถึง 40 °C
  สแตนเลสสตีล/PVDF
  ถึง 45 °C
  PVC-U/ PET
  ทรานสดิวเซอร์รวมอยู่ในก้านต้องเสียบเข้ากับเซ็นเซอร์รวมอยู่ในก้าน
  การแก้ไขอุณหภูมิรวมอยู่ในแท่ง
  ใช้งานง่าย
  Pt 100 แยกต่างหาก
  การแก้ไขอุณหภูมิที่รวดเร็ว
  Pt 100 แยกต่างหาก
  การแก้ไขอุณหภูมิที่รวดเร็ว
  ช่วงการวัดรุ่นมาตรฐาน: 2,000 ppm
  รุ่นพิเศษ: ถึง 10 %
  สวิตช์ที่ทรานสดิวเซอร์
  20, 200, 2,000 ppm
  เซ็นเซอร์ต่าง ๆ
  10, 50, 200, 500 ppm
  เวลาการตอบสนอง ในรูปแบบค่า t908 นาที< 45 วินาที< 45 วินาที
  การใช้งานระยะยาวโดยไม่มี H2O2ทำไม่ได้ทำได้ทำได้
  ความไวต่อ
  คลอรีนอิระและกรดเปอร์อะซิติก
  ไว< 5 %< 5 %
  การรบกวนจากซัลไฟต์ไม่ไว< 30 %< 30 %

  เซ็นเซอร์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ PER 1-mA

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในน้ำปนเปื้อนสารเคมีและน้ำสกปรก มีช่วงการวัดสำหรับความเข้มข้นกลางไปจนถึงสูงมาก

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่าคือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, มีช่วงการวัดให้ตั้งแต่ 20 ppm ถึง 100,000 ppm (10 % หาก > 2% จะมีรุ่นพิเศษให้ใช้งาน)
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อไดอะแฟรมจะลดข้อผิดพลาดจากอัตราการไหลที่เปลี่ยนแปลงไปหรือจากสสารในน้ำ
  • ทนต่อคราบสกปรกเนื่องจากไดอะแฟรมไม่มีรู
  • ใช้ได้ในช่วง pH ที่กว้าง ตั้งแต่ 1...11
  • อุณหภูมิใช้งานไม่เกิน 50 °C

  ตัวแปรที่วัดค่า

  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

  การปรับเทียบมาตรฐาน

  โฟโต้เมทริกที่โพโต้มิเตอร์พกพา DT3B

  ช่วงค่า pH

  1,0…11,0

  อุณหภูมิ

  0…50 °C

  การแก้ไขอุณหภูมิที่อนุญาต

  < 0,3 °K/นาที

  เวลาตอบสนอง t90

  ≈ 8 นาที

  แรงดันสูงสุด

  1,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa, DLG III: 30...80 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...60 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  16…24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)

  สัญญาณเอาต์พุต

  4…20 มิลลิแอมป์ มีการชดเชยอุณหภูมิ, ไม่มีการปรับเทียบ, ไม่มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  ความจำเพาะเจาะจง

  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เฉพาะเจาะจงต่อซัลไฟต์

  การเกิดปฏิกิริยาไว

  โอโซน, คลอรีนไดออกไซด์, กรดพาราซิติก, คลอรีน, โบรมีน

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออกหรือไหลย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  D1C, DAC

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  ระบบบำบัดน้ำหล่อเย็นและน้ำเสีย น้ำสำหรับรดต้นไม้ การฟอก H2O2คุณสมบัติผลิตภัณฑ์, น้ำที่มี H2O2เข้มข้นสูงถึง 100,000 ppm

  ความต้านทานต่อ

  เกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว, สารลดแรงตึงผิว,คราบสกปรก, ไม่ทนต่อไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  PER 1-mA-2000 ppm

  20,0…2.000,0 mg/l

  1022510

  ข้อแนะนำ: ช่วงการวัดถึง 100,000 ppm หากต้องการ

  เซ็นเซอร์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ PEROX H2.10 P-mA

  เซ็นเซอร์สำหรับการวัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ไม่ไวต่อคลอรีน สามารถใช้ในช่วง pH ที่กว้าง ตั้งแต่ 2.5...10 สำหรับกระบวนการควบคุมแบบรวดเร็วในน้ำสะอาดที่ขาดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นบางครั้งได้เช่นกัน

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่าคือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยไม่ไวต่อคลอรีน
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อไดอะแฟรมจะลดข้อผิดพลาดจากอัตราการไหลที่เปลี่ยนแปลงไป
  • ระบบควบคุมกระบวนการด่วนเนื่องจากเซ็นเซอร์มีเวลาการตอบสนองรวดเร็วโดยสัมพันธ์กับระบบวัดอุณหภูมิภายนอกแบบด่วนสำหรับค่าปรับแก้ของอุณหภูมิ
  • ใช้ได้ในช่วง pH ที่มีค่ากว้าง ตั้งแต่ 2.5...10
  • การวัดค่าที่เชื่อถือได้ตามเฟสที่ไม่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากอิเล็กโทรดการวัดกระเพื่อมที่สร้างขึ้นใหม่เองได้

  ตัวแปรที่วัดค่า

  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

  การปรับเทียบมาตรฐาน

  โฟโต้เมทริกที่โพโต้มิเตอร์พกพา DT3B

  ช่วงการวัด

  1...20, 10...200, 100...2,000 มก./ลิตร กลับกันได้

  ช่วงค่า pH

  2,5…10,0

  อุณหภูมิ

  0…40 °C

  การแก้ไขอุณหภูมิที่อนุญาต

  < 1 องศาเคลวิน/นาที (สำหรับการวัดแบบ T ภายนอก)

  เวลาตอบสนอง t90

  ประมาณ 20 วินาที

  ความเหนี่ยวนำต่ำสุด

  ที่ช่วงการวัด 20 มก./ลิตร: 5 ไมโครซีเมนต์/ซม.
  ที่ช่วงการวัด 200 มก./ลิตร: 200 ไมโครซีเมนต์/ซม.
  ถึง 1,000 มก./ลิตร: 500 ไมโครซีเมนต์/ซม.
  ถึง 2,000 มก./ลิตร: 1 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  แรงดันสูงสุด

  2,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa, DLG III: 30...60 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  กระแสตรง 16…24 โวลต์ (เทคโนโลยีแบบสามสาย)

  สัญญาณเอาต์พุต

  4...20 มิลลิแอมป์ ไม่มีการชดเชยอุณหภูมิ, ไม่มีการปรับเทียบ, ไม่มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  ความจำเพาะเจาะจง

  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เฉพาะเจาะจงต่อคลอรีนอิสระ

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออกหรือไหลย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  DAC, D1C (ไม่มีการแก้ไขอุณหภูมิ)

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  เครื่องกำจัดอากาศเสีย, การบำบัดน้ำสะอาดและน้ำที่ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน, การควบคุมที่ต้องมีเวลาตอบสนองที่สั้นมาก

  ความต้านทานต่อ

  เกลือ, กรด, ด่าง, สารลดแรงตึง

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, เพิ่มอิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  หมายเลขสั่งซื้อ

  เซ็นเซอร์ H2O2PEROX-H2.10 P

  792976

  ตัวแปลง PEROX V1 สำหรับ D1Ca

  1034100

  ตัวแปลง PEROX V2

  1047979

  เซ็นเซอร์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ PEROX H-3E-mA

  เซ็นเซอร์สำหรับการวัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่ไม่ไวต่อคลอรีนและกรดเปอร์อะซิติก ใช้ได้ตั้งแต่ H2O2 0.5 ppm สำหรับกระบวนการควบคุมที่รวดเร็วแม้ในน้ำที่มีการปนเปื้อนปานกลาง และใช้เพื่อการวัดที่เชื่อถือได้

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่าคือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ไม่ไวต่อคลอรีนอิสระและกรดเปอร์อะซิติก
  • ช่วงการวัดที่มีความไว ตั้งแต่ 0.5 มก./ลิตร
  • ระบบควบคุมกระบวนการด่วนเนื่องจากเซ็นเซอร์มีเวลาการตอบสนองรวดเร็วโดยสัมพันธ์กับระบบวัดอุณหภูมิภายนอกแบบด่วนสำหรับค่าปรับแก้ของอุณหภูมิ
  • การวัดค่าที่เชื่อถือได้ตามเฟสที่ไม่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากอิเล็กโทรดการวัดกระเพื่อมที่สร้างขึ้นใหม่เองได้
  • มีช่วงการวัดที่ต่ำ เนื่องจากระบบอิเล็กโทรดที่มีอิเล็กโทรด 3 ตัว
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อไดอะแฟรมจะลดข้อผิดพลาดจากอัตราการไหลที่เปลี่ยนแปลงไป
  • ติดตั้งได้อย่างสะดวก เนื่องจากมีทรานสดิวเซอร์การวัดแบบในตัวและสายสัญญาณที่เชื่อมต่อแบบเสียบ

  ตัวแปรที่วัดค่า

  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

  การปรับเทียบมาตรฐาน

  โฟโต้เมทริกที่โพโต้มิเตอร์พกพา DT3B

  ช่วงค่า pH

  2,5…8,0

  อุณหภูมิ

  0…45 °C

  การแก้ไขอุณหภูมิที่อนุญาต

  < 1 องศาเคลวิน/นาที (สำหรับการวัดแบบ T ภายนอก)

  เวลาตอบสนอง t90

  < 45 วินาที

  ค่าการนำไฟฟ้าของอิเล็กโทรไลต์

  0.05...50 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  การไหลเข้า

  DGMa, DLG III: 30...60 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  16…24 (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย) V DC

  สัญญาณเอาต์พุต

  4...20 มิลลิแอมป์ ไม่มีการชดเชยอุณหภูมิ, ไม่มีการปรับเทียบ, ไม่มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  ผ่านคอนเนคเตอร์แบบ 4 ขั้วที่เซ็นเซอร์ โดยใช้สายสัญญาณที่มีปลายด้านอุปกรณ์เปิดอยู่

  ความจำเพาะเจาะจง

  เฉพาะเจาะจงกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เมื่อเทียบกับคลอรีนอิสระ กรดเปอร์อะซิติก ซัลไฟต์

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออกหรือไหลย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  DAC, D1Cb (ไม่มีการชดเชยอุณหภูมิ)

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  สระว่ายน้ำ, น้ำสำหรับรดต้นไม้, การกำจัดคลอรีน ยังสามารถใช้กับน้ำที่สกปรกปานกลาง และการควบคุมที่ต้องมีเวลาตอบสนองสั้นๆ รวมทั้งในกรณีที่มีความเข้มข้นของ H2O2 ต่ำได้อีกด้วย

  ความต้านทานต่อ

  เกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว, สารลดแรงตึงผิว,คราบสกปรก

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, เพิ่มอิเล็กโทรด 3 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  PEROX H-3E-10ppm

  0,20…10,0 mg/l

  1058563

  PEROX H-3E-50ppm

  1,0…50,0 mg/l

  1105779

  PEROX H-3E-200ppm

  5,0…200 mg/l

  1105778

  PEROX H-3E-500ppm

  10…500 mg/l

  1117570

  การดาวน์โหลดสำหรับ เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  วัดค่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทางออนไลน์ได้อย่างน่าเชื่อถือ ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST

  เรามีเซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไดซ์ นิยมใช้เป็นสารฆ่าเชื้อโรคและสารออกซิเดชั่น ในการบำบัดน้ำและการผลิต เนื่องจากสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ (H2O2) ให้เลือกสามรุ่น ได้แก่ PER1, PEROX H2.10 P และ PEROX H 3E สำหรับการใช้งานที่มีข้อกำหนดแตกต่างกัน

  เซ็นเซอร์ PER1-mA ทนต่อน้ำสกปรกและใช้งานได้ในน้ำที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 50 °C ด้วยช่วงการวัดถึง 100,000 มก./ลิตร จึงเป็นเซ็นเซอร์ขนาดกะทัดรัดที่มีอุปกรณ์แปลงสัญญาณในตัวพร้อมการแก้ไขอุณหภูมิ

  เซ็นเซอร์รุ่น PEROX H2.10 P ไม่แสดงความไวต่อคลอรีน และสามารถใช้ในการควบคุมกระบวนการที่เร็วขึ้นได้ โดยมีเวลาตอบสนองที่เร็วขึ้นและมีการวัดอุณหภูมิต่างหาก แม้ในกรณีที่ขาดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในน้ำสะอาดเป็นบางครั้งก็ตาม

  เซ็นเซอร์รุ่น PEROX H 3E พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณในตัว และระบบอิเล็กโทรด 3 ตัว มีข้อดีของรุ่น PEROX H2.10 P และสามารถใช้เสริมได้ที่ความเข้มข้นของ H2O2 ตั้งแต่ 0.2 ppm เพื่อให้การวัดมีความน่าเชื่อถือ และยังใช้ในน้ำสกปรกปานกลางได้อีกด้วย

  รายละเอียด

  • ดำเนินกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
  • ไม่มีการรบกวนจากความขุ่นหรือสี เนื่องจากหลักการวัดแบบแอมเพอโรเมตริก
  • ไม่มีการขยับเลื่อนเนื่องจากจุดศูนย์มีความเสถียร
  • ไม่มีการรบกวนจากอิทธิพลของอุณหภูมิ เนื่องจากมีการชดเชยอุณหภูิมิ
  • การขึ้นอยู่กับอัตราการไหลและความไวต่อสารอื่นจะลดลง เนื่องจากมีอิเล็กโทรดที่หุ้มด้วยไดอะแฟรม
  • การเริ่มต้นทำงานรวดเร็วด้วยเวลาการอุ่นเครื่องสั้น ๆ

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  1 2 3

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้