คำแนะนำการค้นหา

เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับคลอรีนทั้งหมด

ช่วงการวัดค่า 0.01 – 10 มก./ลิตร แบบขั้น

วัดคลอรีนทั้งหมดเชื่อถือได้ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST® ที่ใช้ได้หลายด้านสำหรับคลอรีนทั้งหมด มีการรับประกันค่าที่วัดที่แม่นยำและความน่าเชื่อถือสูงในการเฝ้าระวังและในกระบวนการผลิต

คำอธิบายสินค้า

การวัดคลอรีนทั้งหมดที่เชื่อถือได้ทางออนไลน์ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®

คลอรีนทั้งหมดคือ การรวมคลอรีนอิสระ (HOCl, OCl-) และคลอรีนตกค้าง โมโนคลอรามีน, ไดคลอรามีน ไตรคลอรามีน ผลการวัดรุ่น CLE(คลอรีนอิสระ) จะต้องหักด้วยผลการวัดของ .... เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ (คลอรามีน) ไว้ด้วยกัน มีการใช้เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนทั้งหมดสำหรับการบำบัดน้ำด้วยคลอโรมีน, การกำจัดคลอรีนหรือสำหรับเฝ้าระวังน้ำเสีย จะใช้การวัดคลอรีนทั้งหมดร่วมกับการวัดคลอรีนอิสระเมื่อทำการตรวจสอบคลอรีนตกค้างในน้ำจากสระว่ายน้ำ

เรามีซีรี่ย์ CTE1 ที่ใช้งานได้หลายด้านด้วยช่วงการวัดค่าและสัญญาณเอาต์พุตต่างกันในกลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับคลอรีนทั้งหมดไว้บริการ

ข้อดี

 • การปฏิบัติงานหลายด้านในน้ำที่คุณภาพต่างกันมากที่สุด (pH, ปริมาณเกลือ, อุณหภูมิ, ปนเปื้อนสารเคมีและสิ่งสกปรก); รวมเข้ากับกระบวนการฆ่าเชื้อต่างๆ (ก๊าซคลอรีน, โซเดียมไฮโปคลอไรท์, แคลเซียมไฮโปคลอไรท์, คลอรามีน); การปฏิบัติงานได้แม้แต่ที่ค่า pH สูงถึง 9.5
 • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริก
 • ไม่ทำงานขัดข้องเพราะอิทธิพลของอุณหภูมิเนื่องจากมีการชดเชยระดับอุณหภูิมิที่รวมไว้ในตัว
 • อาศัยอัตราการไหล, สสารในน้ำและตัวกลางก่อให้เกิดคราบเกาะเนื่องจากอิเล็กโทรดหุ้มเยื่อเมมเบรนน้อยลง
 • ระยะเวลาพักนานเนื่องจากอิเล็กโทรดการวัดหุ้มเยื่อเมมเบรนและการฝังตัวในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นการรักษาสภาพทั่วไปในการวัดค่าที่เหมาะสมโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพทั่วไปของกระบวนการ

ขอบข่ายการใช้งาน

การวัดคลอรีนในน้ำดื่ม, น้ำจากสระว่ายน้ำ, น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการผลิตและน้ำเสีย

  1 2 3

  รายละเอียดทางเทคนิค

  คลอรีนทั้งหมด

  • CTE 1; pH: 5.5 … 9.5; อุณหภูมิ 5 … 45องศาเซลเซียส

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนทั้งหมด CTE 1-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนทั้งหมด ได้แก่ คลอรีนอิสระ, คลอรามีน ฯลฯ แม้แต่ที่ค่า pH สูงในน้ำชนิดต่างๆ สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนทั้งหมด, สารประกอบคลอรีนซึ่งคลอรีนมีฤทธิ์เป็นสารออกซิไดซ์ เช่น คลอรีนอิสระ (HOCl และ OCl-), คลอรามีน เป็นต้น
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรน (เคลือบสารห่อหุ้มป้องกัน) จะป้องกันความผิดปกติลงผ่านอัตราการไหลแปรผันหรือสสารในน้ำ
  • เยื่อเมมเบรนที่มีคุณสมบัติละลายน้ำจะรับประกันการไหลซึมของสารออกซิไดซ์ละลายน้ำชนิดต่าง ๆ เข้าไปยังอิเล็กโทรดวัดค่า
  • ระบบปฏิกิริยาตอบสนองพิเศษของอิเล็กโทรไลต์จะช่วยให้สามารถกำหนดองค์ประกอบที่มีคลอรีนออกซิไดซ์รวมถึงการประยุกต์ใช้เมื่อค่า pH สูงถึง 9.5
  ตัวแปรที่วัดค่าคลอรีนทั้งหมด
  วิธีการอ้างอิงDPD4
  ช่วงค่า pH5,5 … 9,5
  อุณหภูมิ5 … 45 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด3,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGM หรือ DLG III)
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ16...24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)
  สัญญาณเอาต์พุต4…20 มิลลิแอมป์ ≈ ช่วงการวัด, ชดเชยอุณหภูมิ, ไม่ปรับเทียบ, ไม่แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  ความจำเพาะเจาะจงไม่เฉพาะเจาะจง, มีปฏิกิริยาไวต่อสารออกซิเดชั่นต่างๆ
  กระบวนการฆ่าเชื้อก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, โมโนคลอรามีน
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมD1C, DAC, AEGIS II
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปCTE 1-มิลลิแอมป์-0.5 ppm: น้ำดื่ม; CTE 1-มิลลิแอมป์-2/5/10 ppm: น้ำดื่ม, น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการผลิต, น้ำเสีย ใช้ในสระว่ายน้ำร่วมกับ CLE 3.1 สำหรับการกำหนดคลอรีนตกค้าง.
  ความต้านทานต่อสารลดแรงตึงผิว
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  CTE 1-มิลลิแอมป์-0.5 ppm0,01…0,5 มก./ลิตร740686
  CTE 1-มิลลิแอมป์-2 ppm0,02…2,0 มก./ลิตร740685
  CTE 1-มิลลิแอมป์-10 ppm0,10…10,0 มก./ลิตร740684

  เซ็นเซอร์คลอรีน kpl มีอิเล็กโทรไลต์ 50 มล.

  ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์คลอรีนเป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III หมายเลขสั่งซื้อ 815079

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนทั้งหมด CTE 1-DMT

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนทั้งหมด ได้แก่ คลอรีนอิสระ, คลอรามีน ฯลฯ แม้แต่ที่ค่า pH สูงในน้ำชนิดต่างๆ สำหรับการปฏิบัติงานด้วยทรานสดิวเซอร์การวัด DMT

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนทั้งหมด, สารประกอบคลอรีนซึ่งคลอรีนมีฤทธิ์เป็นสารออกซิไดซ์ เช่น คลอรีนอิสระ (HOCl และ OCl-), คลอรามีน เป็นต้น
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรน (เคลือบสารห่อหุ้มป้องกัน) จะป้องกันความผิดปกติลงผ่านอัตราการไหลแปรผันหรือสสารในน้ำ
  • เยื่อเมมเบรนที่มีคุณสมบัติละลายน้ำจะรับประกันการไหลซึมของสารออกซิไดซ์ละลายน้ำชนิดต่าง ๆ เข้าไปยังอิเล็กโทรดวัดค่า
  • ระบบปฏิกิริยาตอบสนองพิเศษของอิเล็กโทรไลต์จะช่วยให้สามารถกำหนดองค์ประกอบที่มีคลอรีนออกซิไดซ์รวมถึงการประยุกต์ใช้เมื่อค่า pH สูงถึง 9.5
  ตัวแปรที่วัดค่าคลอรีนทั้งหมด
  วิธีการอ้างอิงDPD4
  ช่วงค่า pH5,5 … 9,5
  อุณหภูมิ5 … 45 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด3,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGM หรือ DLG III)
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ3.3 โวลต์กระแสตรง (5 ขั้ว)
  สัญญาณเอาต์พุต ไม่ปรับเทียบ, ไม่ชดเชยอุณหภูมิ, ไม่แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  ความจำเพาะเจาะจงไม่เฉพาะเจาะจง, มีปฏิกิริยาไวต่อสารออกซิเดชั่นต่างๆ
  กระบวนการฆ่าเชื้อก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, โมโนคลอรามีน
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมDMT
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำดื่ม, น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการผลิต, น้ำเสีย.
  ความต้านทานต่อสารลดแรงตึงผิว
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  CTE 1-DMT-10 ppm0,01…10,0 มก./ลิตร1007540

  เซ็นเซอร์คลอรีน kpl มีอิเล็กโทรไลต์ 50 มล.

  ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์คลอรีนเป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III หมายเลขสั่งซื้อ 815079

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนทั้งหมด CTE 1-CAN-P

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนทั้งหมด ได้แก่ คลอรีนอิสระ, คลอรามีน ฯลฯ แม้แต่ที่ค่า pH สูงในน้ำชนิดต่างๆ สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุมด้วยการเชื่อมต่อ CAN-Bus

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนทั้งหมด, สารประกอบคลอรีนซึ่งคลอรีนมีฤทธิ์เป็นสารออกซิไดซ์ เช่น คลอรีนอิสระ (HOCl และ OCl-), คลอรามีน เป็นต้น
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรน (เคลือบสารห่อหุ้มป้องกัน) จะป้องกันความผิดปกติลงผ่านอัตราการไหลแปรผันหรือสสารในน้ำ
  • เยื่อเมมเบรนที่มีคุณสมบัติละลายน้ำจะรับประกันการไหลซึมของสารออกซิไดซ์ละลายน้ำชนิดต่าง ๆ เข้าไปยังอิเล็กโทรดวัดค่า
  • ระบบปฏิกิริยาตอบสนองพิเศษของอิเล็กโทรไลต์จะช่วยให้สามารถกำหนดองค์ประกอบที่มีคลอรีนออกซิไดซ์รวมถึงการประยุกต์ใช้เมื่อค่า pH สูงถึง 9.5
  • การปฏิบัติงานกับ CAN-Bus ที่มีข้อดีทั้งหมดรวมอยู่ด้วย
  ตัวแปรที่วัดค่าคลอรีนทั้งหมด
  วิธีการอ้างอิงDPD4
  ช่วงค่า pH5,5 … 9,5
  อุณหภูมิ5 … 45 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด3,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGMa หรือ DLG III)
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟผ่านอินเทอร์เฟซ CAN (11–30 โวลต์)
  สัญญาณเอาต์พุต ไม่ปรับเทียบ, ชดเชยอุณหภูมิ, แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  ความจำเพาะเจาะจงไม่เฉพาะเจาะจง, มีปฏิกิริยาไวต่อสารออกซิเดชั่นต่างๆ
  กระบวนการฆ่าเชื้อก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, โมโนคลอรามีน
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมDULCOMARIN® 3, DULCOMARIN® II ติดตั้งด้วยฮาร์ดแวร์ หลังวันที่ 06.02.2014 เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น 3035 -ขึ้นไปเท่านั้น
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำดื่ม, น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการผลิต, น้ำเสีย.
  ความต้านทานต่อสารลดแรงตึงผิว
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  CTE 1-CAN-P-10 ppm0,01…10,0 มก./ลิตร1083210

  เซ็นเซอร์คลอรีน kpl มีอิเล็กโทรไลต์ 100 มล.

  ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์คลอรีนเป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III หมายเลขสั่งซื้อ 815079

  การดาวน์โหลดสำหรับ เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับคลอรีนทั้งหมด

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  การวัดคลอรีนทั้งหมดที่เชื่อถือได้ทางออนไลน์ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®

  คลอรีนทั้งหมดคือ การรวมคลอรีนอิสระ (HOCl, OCl-) และคลอรีนตกค้าง โมโนคลอรามีน, ไดคลอรามีน ไตรคลอรามีน ผลการวัดรุ่น CLE(คลอรีนอิสระ) จะต้องหักด้วยผลการวัดของ .... เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ (คลอรามีน) ไว้ด้วยกัน มีการใช้เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนทั้งหมดสำหรับการบำบัดน้ำด้วยคลอโรมีน, การกำจัดคลอรีนหรือสำหรับเฝ้าระวังน้ำเสีย จะใช้การวัดคลอรีนทั้งหมดร่วมกับการวัดคลอรีนอิสระเมื่อทำการตรวจสอบคลอรีนตกค้างในน้ำจากสระว่ายน้ำ

  เรามีซีรี่ย์ CTE1 ที่ใช้งานได้หลายด้านด้วยช่วงการวัดค่าและสัญญาณเอาต์พุตต่างกันในกลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับคลอรีนทั้งหมดไว้บริการ

  ข้อดี

  • การปฏิบัติงานหลายด้านในน้ำที่คุณภาพต่างกันมากที่สุด (pH, ปริมาณเกลือ, อุณหภูมิ, ปนเปื้อนสารเคมีและสิ่งสกปรก); รวมเข้ากับกระบวนการฆ่าเชื้อต่างๆ (ก๊าซคลอรีน, โซเดียมไฮโปคลอไรท์, แคลเซียมไฮโปคลอไรท์, คลอรามีน); การปฏิบัติงานได้แม้แต่ที่ค่า pH สูงถึง 9.5
  • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
  • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริก
  • ไม่ทำงานขัดข้องเพราะอิทธิพลของอุณหภูมิเนื่องจากมีการชดเชยระดับอุณหภูิมิที่รวมไว้ในตัว
  • อาศัยอัตราการไหล, สสารในน้ำและตัวกลางก่อให้เกิดคราบเกาะเนื่องจากอิเล็กโทรดหุ้มเยื่อเมมเบรนน้อยลง
  • ระยะเวลาพักนานเนื่องจากอิเล็กโทรดการวัดหุ้มเยื่อเมมเบรนและการฝังตัวในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นการรักษาสภาพทั่วไปในการวัดค่าที่เหมาะสมโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพทั่วไปของกระบวนการ

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  1 2 3 4

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้