คำแนะนำการค้นหา

เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับโอโซน

ช่วงการวัด 0.02–2มก./ลิตร

การวัดค่าโอโซนสำหรับงานเกี่ยวกับการออกซิไดซ์และการฆ่าเชื้อ: ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST คุณจะวัดได้ค่าตามเวลาจริง ที่แม่นยำ เชื่อถือได้ และเหมาะกับการประยุกต์ใช้งาน

คำอธิบายสินค้า

วัดค่าโอโซนทางออนไลน์ได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST

เซ็นเซอร์โอโซนมาตรฐานรุ่น OZE3 ที่ผ่านการทดสอบแล้วมีไว้สำหรับการเฝ้าระวังหรือการควบคุมดูแลน้ำสะอาด อาทิเช่น ในการฆ่าเชื้อน้ำดื่ม สามารถใช้นวัตกรรมเซ็นเซอร์รุ่น OZR1 ในน้ำปนเปื้อน เช่น น้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็นและน้ำเสีย ระบบเฝ้าระวังเมื่อไม่มีโอโซนจะแสดงให้เห็นรอยแตกด้วยตัวกรองถ่านกัมมันต์อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว

รายละเอียด

 • มีเซ็นเซอร์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับการประยุกต์ใช้สองรุ่น
 • ดำเนินกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริก
 • ไม่มีการรบกวนจากอิทธิพลของอุณหภูมิ เนื่องจากมีการชดเชยอุณหภูิมิแบบในตัว
 • การขึ้นอยู่กับอัตราการไหล ความไวต่อสารอื่น สสารในน้ำและสารตัวกลางที่ก่อให้เกิดคราบ จะลดลง เนื่องจากมีอิเล็กโทรดที่หุ้มด้วยไดอะแฟรม
 • มีอายุการใช้งานนาน เนื่องจากอิเล็กโทรดการวัดมีไดอะแฟรมหุ้มและฝังตัวอยู่ในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นการรักษาสภาพทั่วไปในการวัดค่าที่เหมาะสมโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพทั่วไปของกระบวนการ

การใช้งาน

 • รุ่น OZE3: น้ำจากสระว่ายน้ำ, น้ำดื่ม
 • รุ่น OZR1: น้ำดิบ, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการผลิต, น้ำเสีย, ระบบเฝ้าระวังโอโซนระเบิด
  1 2 3 4 5

  รายละเอียด

  • ช่วง pH: ช่วงความเสถียรของโอโซน 4.0 … 11.0
  • อุณหภูมิ 5 … 40 องศาเซลเซียส
  • แรงดันสูงสุด 1.0 บาร์
  • การไหลเข้าสูงสุด 30 … 60 ลิตร/ชม. (ใน DGM หรือ DLG III)
  • แรงดันการจ่ายไฟ กระแสตรง 16 … 24 โวลต์ (เทคโนโลยีแบบสองสาย)
  • สัญญาณเอาต์พุต 4 … 20 มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์โอโซน OZE 3-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์มาตรฐานสำหรับวัดค่าโอโซนในน้ำสะอาด สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: โอโซน, ไม่เกิดปฏิกิริยาไวต่อคลอรีน, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรน (เคลือบสารห่อหุ้มป้องกัน) จะลดความผิดปกติลงผ่านอัตราการไหลแปรผันหรือสสารในน้ำ

  ตัวแปรที่วัดค่า

  โอโซน (O3)

  วิธีการอ้างอิง

  DPD4

  ช่วงค่า pH

  4,0…11,0

  การเกิดปฏิกิริยาไว

  คลอรีนไดออกไซด์

  อุณหภูมิ

  5…40 °C

  แรงดันสูงสุด

  1,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa, DLG III: 20...60 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  16…24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)

  สัญญาณเอาต์พุต

  4...20 มิลลิแอมป์ ≈ ช่วงการวัด, มีการชดเชยอุณหภูมิ, ไม่มีการปรับเทียบ, ไม่มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  ความจำเพาะเจาะจง

  โอโซนต่อคลอรีนอิสระ, คลอรีนตกค้าง, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  D1C, DAC

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำดื่มและน้ำจากสระว่ายน้ำ.

  ความต้านทานต่อ

  เกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว ไมใช่สารลดแรงตึงผิว

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  OZE 3-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  792957

  ข้อแนะนำ: ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์โอโซนเป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III (หมายเลขสั่งซื้อ 815079)

  เซ็นเซอร์โอโซน OZR 1-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดและเฝ้าระวังเมื่อไม่มีโอโซน สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: โอโซน, ไม่เกิดปฏิกิริยาไวต่อคลอรีน, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรน (เคลือบสารห่อหุ้มป้องกัน) จะลดความผิดปกติลงผ่านอัตราการไหลแปรผันหรือสสารในน้ำ
  • เหมาะสำหรับเฝ้าระวังเมื่อไม่มีโอโซน (ระบบเฝ้าระวังตัวกรองระเบิด) และสำหรับกระบวนการบำบัดโอโซนที่ไม่ต่อเนื่อง
  • ความต้านทานคราบสกปรกเกาะเป็นชั้นจากเยื่อเมมเบรนไม่มีรู

  ตัวแปรที่วัดค่า

  โอโซน (O3)

  วิธีการอ้างอิง

  DPD4

  ช่วงค่า pH

  4,0…11,0

  การเกิดปฏิกิริยาไว

  คลอรีนไดออกไซด์, โบรมีน

  อุณหภูมิ

  5…40 °C

  แรงดันสูงสุด

  1,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa, DLG III: 30...60 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  16…24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)

  สัญญาณเอาต์พุต

  4...20 มิลลิแอมป์ ≈ ช่วงการวัด, มีการชดเชยอุณหภูมิ, ไม่มีการปรับเทียบ, ไม่มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  เวลาตอบสนอง t90 หลังจาก 1 เดือน สำหรับโอโซน 0.00 ppm

  <210 s

  ความจำเพาะเจาะจง

  ไม่เฉพาะเจาะจง

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  D1C, DAC

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำใช้ในกระบวนการผลิต, น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำหล่อเย็น การเฝ้าระวังการระเบิดของโอโซนที่ตัวกรองการเฝ้าระวังการระเบิดของโอโซนที่ตัวกรอง.

  ความต้านทานต่อ

  เกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว, สารลดแรงตึงผิว,คราบสกปรก

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  OZR 1-mA-0.5 ppm

  0,01…0,5 mg/l

  1118883

  OZR 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1051647

  OZR 1-mA-10 ppm

  0,1…10,0 mg/l

  1118925

  ข้อแนะนำ: ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์โอโซนเป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III (หมายเลขสั่งซื้อ 815079)

  การดาวน์โหลดสำหรับ เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับโอโซน

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  วัดค่าโอโซนทางออนไลน์ได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST

  เซ็นเซอร์โอโซนมาตรฐานรุ่น OZE3 ที่ผ่านการทดสอบแล้วมีไว้สำหรับการเฝ้าระวังหรือการควบคุมดูแลน้ำสะอาด อาทิเช่น ในการฆ่าเชื้อน้ำดื่ม สามารถใช้นวัตกรรมเซ็นเซอร์รุ่น OZR1 ในน้ำปนเปื้อน เช่น น้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็นและน้ำเสีย ระบบเฝ้าระวังเมื่อไม่มีโอโซนจะแสดงให้เห็นรอยแตกด้วยตัวกรองถ่านกัมมันต์อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว

  รายละเอียด

  • มีเซ็นเซอร์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับการประยุกต์ใช้สองรุ่น
  • ดำเนินกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
  • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริก
  • ไม่มีการรบกวนจากอิทธิพลของอุณหภูมิ เนื่องจากมีการชดเชยอุณหภูิมิแบบในตัว
  • การขึ้นอยู่กับอัตราการไหล ความไวต่อสารอื่น สสารในน้ำและสารตัวกลางที่ก่อให้เกิดคราบ จะลดลง เนื่องจากมีอิเล็กโทรดที่หุ้มด้วยไดอะแฟรม
  • มีอายุการใช้งานนาน เนื่องจากอิเล็กโทรดการวัดมีไดอะแฟรมหุ้มและฝังตัวอยู่ในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นการรักษาสภาพทั่วไปในการวัดค่าที่เหมาะสมโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพทั่วไปของกระบวนการ

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  1 2 3

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้