คำแนะนำการค้นหา

เซ็นเซอร์ DULCOTEST®สำหรับโอโซน

ช่วงการวัด 0.02–2มก./ลิตร

การวัดค่าโอโซนสำหรับงานเกี่ยวกับการออกซิไดซ์และการฆ่าเชื้อ: ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST® จะได้ค่าที่วัดที่แม่นยำเชื่อถือได้และเหมาะกับการประยุกต์ใช้งานจริงแบบเรียลไทม์

คำอธิบายสินค้า

การวัดค่าโอโซนที่เชื่อถือได้ทางออนไลน์ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®

เซ็นเซอร์โอโซนมาตรฐานรุ่น OZE3 ที่ผ่านการทดสอบแล้วมีไว้สำหรับการเฝ้าระวังหรือการควบคุมดูแลน้ำสะอาด อาทิเช่น ในการฆ่าเชื้อน้ำดื่ม สามารถใช้นวัตกรรมเซ็นเซอร์รุ่น OZR1 ในน้ำปนเปื้อน เช่น น้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็นและน้ำเสีย ระบบเฝ้าระวังเมื่อไม่มีโอโซนจะแสดงให้เห็นรอยแตกด้วยตัวกรองถ่านกัมมันต์อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว

ข้อดี

 • มีเซ็นเซอร์ที่ปรับให้เหมาะกับการประยุกต์ใช้สองรุ่น
 • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริก
 • ไม่ทำงานขัดข้องเพราะอิทธิพลของอุณหภูมิเนื่องจากมีการชดเชยระดับอุณหภูิมิที่รวมไว้ในตัว
 • อาศัยอัตราการไหล, ค่าการเกิดปฏิกิริยาไว, สสารในน้ำและตัวกลางก่อให้เกิดคราบเกาะเนื่องจากอิเล็กโทรดหุ้มเยื่อเมมเบรนน้อยลง
 • ระยะเวลาพักนานเนื่องจากอิเล็กโทรดการวัดหุ้มเยื่อเมมเบรนและการฝังตัวในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นการรักษาสภาพทั่วไปในการวัดค่าที่เหมาะสมโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพทั่วไปของกระบวนการ

ขอบข่ายการใช้งาน

 • รุ่น OZE3: น้ำจากสระว่ายน้ำ, น้ำดื่ม
 • รุ่น OZR1: น้ำดิบ, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการผลิต, น้ำเสีย, ระบบเฝ้าระวังโอโซนระเบิด
  1 2 3 4 5

  รายละเอียดทางเทคนิค

  • ช่วง pH: ช่วงความเสถียรของโอโซน 4.0 … 11.0
  • อุณหภูมิ 5 … 40 องศาเซลเซียส
  • แรงดันสูงสุด 1.0 บาร์
  • การไหลเข้าสูงสุด 30 … 60 ลิตร/ชม. (ใน DGM หรือ DLG III)
  • แหล่งจ่ายไฟฟ้า 16 … 24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบสองสาย)
  • สัญญาณเอาต์พุต 4 … 20 มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์โอโซน OZE 3-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์มาตรฐานสำหรับวัดค่าโอโซนในน้ำสะอาด สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: โอโซน, ไม่เกิดปฏิกิริยาไวต่อคลอรีน, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรน (เคลือบสารห่อหุ้มป้องกัน) จะลดความผิดปกติลงผ่านอัตราการไหลแปรผันหรือสสารในน้ำ
  ตัวแปรที่วัดค่าโอโซน (O3)
  วิธีการอ้างอิงDPD4
  ช่วงค่า pH4,0 … 11,0 ช่วงความเสถียรของโอโซน
  การเกิดปฏิกิริยาไวคลอรีนไดออกไซด์
  อุณหภูมิ5 … 40 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด1,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGM หรือ DLG III)
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ16...24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)
  สัญญาณเอาต์พุต4…20 มิลลิแอมป์ ≈ ช่วงการวัด, ชดเชยอุณหภูมิ, ไม่ปรับเทียบ, ไม่แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  ความจำเพาะเจาะจงโอโซนต่อคลอรีนอิสระ, คลอรีนตกค้าง, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมD1C, DAC
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำดื่มและน้ำจากสระว่ายน้ำ.
  ความต้านทานต่อเกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว ไมใช่สารลดแรงตึงผิว
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  OZE 3-มิลลิแอมป์-2 ppm0,02…2,0 มก./ลิตร792957

  เซ็นเซอร์โอโซน kpl มีอิเล็กโทรไลต์ 100 มล.

  ข้อแนะนำ: ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์โอโซนเป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III (หมายเลขสั่งซื้อ 815079)

  เซ็นเซอร์โอโซน OZR 1-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดและเฝ้าระวังเมื่อไม่มีโอโซน สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: โอโซน, ไม่เกิดปฏิกิริยาไวต่อคลอรีน, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรน (เคลือบสารห่อหุ้มป้องกัน) จะลดความผิดปกติลงผ่านอัตราการไหลแปรผันหรือสสารในน้ำ
  • เหมาะสำหรับเฝ้าระวังเมื่อไม่มีโอโซน (ระบบเฝ้าระวังตัวกรองระเบิด) และสำหรับกระบวนการบำบัดโอโซนที่ไม่ต่อเนื่อง
  • ความต้านทานคราบสกปรกเกาะเป็นชั้นจากเยื่อเมมเบรนไม่มีรู
  ตัวแปรที่วัดค่าโอโซน (O3)
  วิธีการอ้างอิงDPD4
  ช่วงค่า pH4,0 … 11,0 ช่วงความเสถียรของโอโซน
  การเกิดปฏิกิริยาไวคลอรีนไดออกไซด์, โบรมีน
  อุณหภูมิ5 … 40 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด1,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGM หรือ DLG III)
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ16...24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)
  สัญญาณเอาต์พุต4…20 มิลลิแอมป์ ≈ ช่วงการวัด, ชดเชยอุณหภูมิ, ไม่ปรับเทียบ, ไม่แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  เวลาตอบสนอง t90 หลังจาก 1 เดือน สำหรับโอโซน 0.00 ppm<210s
  ความจำเพาะเจาะจงไม่เฉพาะเจาะจง
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมD1C, DAC
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำใช้ในกระบวนการผลิต, น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำหล่อเย็น การเฝ้าระวังการระเบิดของโอโซนที่ตัวกรองการเฝ้าระวังการระเบิดของโอโซนที่ตัวกรอง.
  ความต้านทานต่อเกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว, สารลดแรงตึงผิว,คราบสกปรก
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  OZR 1-มิลลิแอมป์-2 ppm0,02…2,0 มก./ลิตร1051647

  ข้อแนะนำ: ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์โอโซนเป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III (หมายเลขสั่งซื้อ 815079)

  การดาวน์โหลดสำหรับ เซ็นเซอร์ DULCOTEST®สำหรับโอโซน

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  การวัดค่าโอโซนที่เชื่อถือได้ทางออนไลน์ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®

  เซ็นเซอร์โอโซนมาตรฐานรุ่น OZE3 ที่ผ่านการทดสอบแล้วมีไว้สำหรับการเฝ้าระวังหรือการควบคุมดูแลน้ำสะอาด อาทิเช่น ในการฆ่าเชื้อน้ำดื่ม สามารถใช้นวัตกรรมเซ็นเซอร์รุ่น OZR1 ในน้ำปนเปื้อน เช่น น้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็นและน้ำเสีย ระบบเฝ้าระวังเมื่อไม่มีโอโซนจะแสดงให้เห็นรอยแตกด้วยตัวกรองถ่านกัมมันต์อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว

  ข้อดี

  • มีเซ็นเซอร์ที่ปรับให้เหมาะกับการประยุกต์ใช้สองรุ่น
  • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
  • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริก
  • ไม่ทำงานขัดข้องเพราะอิทธิพลของอุณหภูมิเนื่องจากมีการชดเชยระดับอุณหภูิมิที่รวมไว้ในตัว
  • อาศัยอัตราการไหล, ค่าการเกิดปฏิกิริยาไว, สสารในน้ำและตัวกลางก่อให้เกิดคราบเกาะเนื่องจากอิเล็กโทรดหุ้มเยื่อเมมเบรนน้อยลง
  • ระยะเวลาพักนานเนื่องจากอิเล็กโทรดการวัดหุ้มเยื่อเมมเบรนและการฝังตัวในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นการรักษาสภาพทั่วไปในการวัดค่าที่เหมาะสมโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพทั่วไปของกระบวนการ

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  1 2 3

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้