คำแนะนำการค้นหา

ระบบคลอรีนไดออกไซด์

คลอรีนไดออกไซด์

สารนี้จะฆ่าเชื้อโดยไม่ยึดที่ค่า pH ซึ่งจะออกฤทธิ์นานเข้มข้นและยังมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อในสายท่อเป็นเวลานานหลายชั่วโมงถึงหลายวัน คลอรีนไดออกไซด์ยังช่วยบำบัดระบบน้ำทั้งหมดเพื่อป้องกันการลุกลามของเชื้อแบคทีเรียลีเจียนเน็ลล่าเนื่องจากจะสลายไบโอฟิลม์ในสายท่อและถังได้อย่างปลอดภัย

เสถียร, ปลอดภัย, สะอาด

ฤทธิ์ฆ่าเชื้อของคลอรีนไดออกไซด์สามารถพัฒนาได้เต็มที่เนื่องจากไม่เกิดปฏิกิริยากับแอมโมเนียหรือแอมโมเนียม ในทางตรงกันข้าม อาจจะเกิดคลอรีนฟีนอลและสารประกอบกลิ่นรุนแรงชนิดอื่นขึ้นได้เมื่อเติมคลอรีนในน้ำ ซึ่งจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อใช้คลอรีนไดออกไซด์ นอกจากนั้น ยังไม่เกิดไตรฮาโลมีเทน (THM) และไฮโดรคาร์บอนที่มีคลอรีนอยู่ในโมเลกุลด้วย

คำอธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับประสิทธิภาพได้แสดงข้อมูลระบบที่เหมาะสำหรับการใช้งานแต่ละแบบไว้แล้ว แต่ไม่มีระบบที่คุณต้องการ ไม่ต้องกังวล! ผู้เชี่ยวชาญของเรารักความท้าทาย

ผลิตภัณฑ์

ระบบคลอรีนไดออกไซด์ Bello Zon® CDEb

คลอรีนไดออกไซด์ 5-140 กรัม/ชม. การไหลผ่านสูงสุดที่ 0.2 ppm ClO2 การสูบจ่ายสารเคมีเท่ากับ 700 ม.3/ชม.

ระบบคลอรีนไอออกไซด์ที่ผลิต ClO2 อย่างต่อเนื่องตามกระบวนการของกรด/คลอไรท์ ด้วยการเจือจางสารเคมี การใช้งานง่ายที่สุด โครงสร้างชัดเจน สามารถควบคุมแบบอะนาล็อก ด้วยมือหรือผ่านหน้าสัมผัสได้ เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • ไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมบ่อยครั้งเนื่องจากใช้งานง่าย
 • การลงทุนด้วยต้นทุนต่ำ
 • ระยะเวลาการจัดส่งรวดเร็ว
 • ความปลอดภัยสูงในการปฏิบัติงาน
 • การบูรณาการระดับกระบวนการง่าย

ระบบคลอรีนไดออกไซด์ Bello Zon® CDKc

คลอรีนไดออกไซด์ 8–12,000 กรัม/ชม. อัตราการไหลสูงสุดที่ 0.2 ppm ClO2 การสูบจ่ายเท่ากับ 60,000 ม.3/ชม.

ระบบคลอรีนไดออกไซด์สำหรับการผลิต, การสูบจ่ายและการเฝ้าระวังคลอรีนไดออกไซด์ที่มีสารเคมีเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง Bello Zon® CDKc เป็นระบบอำนวยความสะดวกพร้อมสายไฟที่มีสถานีเจือจางขั้นต้นในตัวที่มีระบบแบบปลอดภัยแม้ขัดข้อง เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • ประหยัดต้นทุนเนื่องจากสิ้นเปลืองกรดน้อยลง
 • การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลต่อต้นทุนเนื่องจากการใช้สารเคมีเอาต์พุตเข้มข้นราคาย่อมเยา
 • การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเนื่องจากการผลิต, การสูบจ่ายและการเฝ้าระวัง ClO2 ด้วยระบบเดียวเท่านั้น
 • ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสูงสุดแลความบริสุทธิ์ของ CIO2ที่ผลิตออกมาจากเครื่องปฏิกรณ์ PVDF
 • อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมในตัว
 • การบริหารจัดการคุณภาพสมบูรณ์แบบเนื่องจากมีระบบบันทึกพารามิเตอร์ใช้งานและค่าที่วัดทั้งหมดในตัว

ระบบคลอรีนไดออกไซด์ Bello Zon® CDLb ที่มีตำแหน่งสูบจ่ายหลายจุด

สมรรถนะในการจัดเตรียม 0–120 กรัม/ชม. ซึ่งมีการกักเก็บเก็บคลอรีนไดออกไซด์สำหรับการสูบจ่ายสูงสุดได้ถึง 60 กรัม อัตราการไหลสูงสุดที่ 0.2 ppm ClO2 การสูบจ่ายเท่ากับ 600 ม.3/ชม., อธิบายตำแหน่งสูบจ่ายเป็นภาพได้ถึง 6 จุดตามมาตรฐาน

โซลูชั่นยืดหยุ่นสำหรับการผลิตและสูบจ่าย ClO2 ที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับงาน, ปัจจัยความต้องการและการรับรู้ด้านราคาของลูกค้า ระบบแบบโมดูลที่ปรับให้เข้ากันอย่างลงตัวเฉพาะลูกค้า เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • ใช้ตำแหน่งสูบจ่ายหลายจุดได้จริงตามความต้องการ
 • การใช้ตำแหน่งสูบจ่ายหลายจุดได้จริงแบบประหยัด
 • ความปลอดภัยสูงในการปฏิบัติงานเนื่องจากมีระบบแบบปลอดภัยแม้ขัดข้องในการดำเนินกระบวนการผลิต
 • การผสานเข้ากับกระบวนการผลิตสะดวก

ระบบคลอรีนไดออกไซด์ Bello Zon® CDLb

สมรรถนะในการจัดเตรียม 0–120 กรัม/ชม. ซึ่งมีการกักเก็บเก็บคลอรีนไดออกไซด์สำหรับการสูบจ่ายสูงสุดได้ถึง 60 กรัม อัตราการไหลสูงสุดที่ 0.2 ppm ClO2 การสูบจ่ายเท่ากับ 600 m3ชม.

ระบบคลอรีนไดออกไซด์สำหรับผลิตสารละลายคลอรีนไดออกไซด์ไร้คลอรีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับตำแหน่งสูบจ่ายหลายจุด Bello Zon® CDLb จะผลิต ClO2 ไม่ต่อเนื่องตามกระบวนการกรด/คลอไรท์ที่มีการเจือจางสารเคมี เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • ประหยัดต้นทุนเนื่องจากใช้สารเคมีน้อยที่สุด
 • การใช้ตำแหน่งสูบจ่ายหลายจุดได้จริงแบบประหยัด
 • เวลาการเริ่มทำงานน้อยหลังจากหยุดทำงานเนื่องจากสารละลายคลอรีนไดออกไซด์มีความเสถียรนาน
 • เอาต์พุตสูงสุดเนื่องจากก๊าสมีการไหลแบบปิด
 • ความปลอดภัยสูงในการปฏิบัติงานเนื่องจากมีระบบแบบปลอดภัยแม้ขัดข้องในการดำเนินกระบวนการผลิต
 • การผสานเข้ากับกระบวนการผลิตสะดวก

ระบบคลอรีนไดออกไซด์ Bello Zon® CDVc

คลอรีนไดออกไซด์ 1–2,000 กรัม/ชม. อัตราการไหลสูงสุดที่ 0.2 ppm ClO2 การสูบจ่ายเท่ากับ 10,000 ม.3/ชม.

ระบบคลอรีนไดออกไซด์สำหรับการเฝ้าระวังและการสูบจ่ายคลอรีนไดออกไซด์ที่มีสารเคมีเจือจาง เอาต์พุตและความปลอดภัยสูงสุดจากแนวความคิดหลักพิเศษของเครื่องปฏิกรณ์ สามารถรวม Bello Zon® CDVc ได้ง่ายและปลอดภัยในทุกกระบวนการบำบัดน้ำ เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเนื่องจากการผลิต, การสูบจ่ายและการเฝ้าระวัง ClO2 ด้วยระบบเดียวเท่านั้น
 • ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสูงสุดและความบริสุทธิ์ของ CIO2 ที่เกิดขึ้นด้วยเครื่องปฏิกรณ์ PVDF และปั๊มเฝ้าระวังระยะการชัก
 • ในกรณีที่จำเป็น ไม่จัดซื้อเครื่องควบคุมภายนอกเนื่องจากมีเทคโนโลยีการวัดและควบคุมในตัว
 • การบริหารจัดการคุณภาพสมบูรณ์แบบเนื่องจากมีระบบบันทึกพารามิเตอร์ใช้งานและค่าที่วัดทั้งหมดในตัว
 • ระบบเฝ้าระวังอัตโนมัติของค่าพารามิเตอร์การปฏิบัติงานและกำหนดเวลาการบำรุงรักษา
 • การใช้งานง่ายและปลอดภัยจากคู่มือแนะนำการใช้งานที่มีรายละเอียดชัดเจน

ติดต่อเรา

Pornchai Tanopajaisit

ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

»เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

+662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

ปิดแบบฟอร์ม

คำขอของคุณ

ข้อมูลส่วนตัว


สินค้าอื่นๆ +
ไฟล์ที่แนบ
อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลส่วนตัว


กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
*ช่องที่ต้องกรอก

ตรวจสอบและส่ง


ข้อมูลส่วนตัว:
คำนำหน้า
หัวข้อ
นามสกุล  
ชื่อ  
บริษัท
หมายเลขลูกค้า
ที่อยู่อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
ถนน
บ้านเลขที่
เมือง  
ประเทศ
โทรกลับ ใช่

ถอยกลับ

การใช้งาน

1 2 3 4 5

ProMinent Newsletter - customized to your industry. Register now .