คำแนะนำการค้นหา

ระบบคลอรีนไดออกไซด์

คลอรีนไดออกไซด์

สารนี้จะฆ่าเชื้อโดยไม่ยึดที่ค่า pH ซึ่งจะออกฤทธิ์นานเข้มข้นและยังมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อในสายท่อเป็นเวลานานหลายชั่วโมงถึงหลายวัน คลอรีนไดออกไซด์ยังช่วยบำบัดระบบน้ำทั้งหมดเพื่อป้องกันการลุกลามของเชื้อแบคทีเรียลีเจียนเน็ลล่าเนื่องจากจะสลายไบโอฟิลม์ในสายท่อและถังได้อย่างปลอดภัย

เสถียร, ปลอดภัย, สะอาด

ฤทธิ์ฆ่าเชื้อของคลอรีนไดออกไซด์สามารถพัฒนาได้เต็มที่เนื่องจากไม่เกิดปฏิกิริยากับแอมโมเนียหรือแอมโมเนียม ในทางตรงกันข้าม อาจจะเกิดคลอรีนฟีนอลและสารประกอบกลิ่นรุนแรงชนิดอื่นขึ้นได้เมื่อเติมคลอรีนในน้ำ ซึ่งจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อใช้คลอรีนไดออกไซด์ นอกจากนั้น ยังไม่เกิดไตรฮาโลมีเทน (THM) และไฮโดรคาร์บอนที่มีคลอรีนอยู่ในโมเลกุลด้วย

คำอธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับประสิทธิภาพได้แสดงข้อมูลระบบที่เหมาะสำหรับการใช้งานแต่ละแบบไว้แล้ว แต่ไม่มีระบบที่คุณต้องการ ไม่ต้องกังวล! ผู้เชี่ยวชาญของเรารักความท้าทาย

ผลิตภัณฑ์

ระบบคลอรีนไดออกไซด์ Bello Zon CDLb

สมรรถนะในการจัดเตรียม 0–120 กรัม/ชม. ซึ่งมีการกักเก็บเก็บคลอรีนไดออกไซด์สำหรับการสูบจ่ายสูงสุดได้ถึง 60 กรัม อัตราการไหลสูงสุดที่ 0.2 ppm ClO2 การสูบจ่ายเท่ากับ 600 m3ชม.

ระบบคลอรีนไดออกไซด์สำหรับผลิตสารละลายคลอรีนไดออกไซด์ไร้คลอรีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับตำแหน่งสูบจ่ายหลายจุด Bello Zon CDLb จะผลิต ClO2 ไม่ต่อเนื่องตามกระบวนการกรด/คลอไรท์ที่มีการเจือจางสารเคมี เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • ประหยัดต้นทุนเนื่องจากใช้สารเคมีน้อยที่สุด
 • การใช้ตำแหน่งสูบจ่ายหลายจุดได้จริงแบบประหยัด
 • เวลาการเริ่มทำงานน้อยหลังจากหยุดทำงานเนื่องจากสารละลายคลอรีนไดออกไซด์มีความเสถียรนาน
 • เอาต์พุตสูงสุดเนื่องจากก๊าซมีการไหลแบบปิด
 • มีความปลอดภัยในการใช้งานสูงเนื่องจากมีการจัดการกระบวนการที่ปลอดภัยโดยแท้จริง
 • เฝ้าติดตามระบบตามเวลาจริงได้ทุกที่ ผ่าน DULCONNEX Platform: ความน่าเชื่อถือในกระบวนการผลิตที่สูงขึ้น ไว้วางใจได้และโปร่งใส ด้วยระบบเฝ้าติดตามแบบเรียลไทม์ การแจ้งเตือนแบบเฉพาะตัว รายงานแบบอัตโนมัติ

ระบบคลอรีนไดออกไซด์ Bello Zon CDEb

คลอรีนไดออกไซด์ 5-140 กรัม/ชม. การไหลผ่านสูงสุดที่ 0.2 ppm ClO2 การสูบจ่ายสารเคมีเท่ากับ 700 ม.3/ชม.

ระบบคลอรีนไอออกไซด์ที่ผลิต ClO2 อย่างต่อเนื่องตามกระบวนการของกรด/คลอไรท์ ด้วยการเจือจางสารเคมี การใช้งานง่ายที่สุด โครงสร้างชัดเจน สามารถควบคุมแบบอะนาล็อก ด้วยมือหรือผ่านหน้าสัมผัสได้ เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • ไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมบ่อยครั้งเนื่องจากใช้งานง่าย
 • ค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ำ
 • ระยะเวลาการจัดส่งสั้น
 • การบูรณาการระดับกระบวนการง่าย

ระบบคลอรีนไดออกไซด์ Bello Zon CDVd

คลอรีนไดออกไซด์ 2.5–2,000 กรัม/ชม. ระดับสูงสุดที่ 0.2 ppm ClO2- การสูบจ่ายปริมาณน้ำที่สามารถจัดการได้ตามขนาดพื้นที่การใช้งาน: 50 - 10,000 เมตร3/ชั่วโมง

ระบบคลอรีนไดออกไซด์สำหรับการสูบจ่ายคลอรีนไดออกไซด์ที่มีสารเคมีตั้งต้นที่ถูกเจือจาง ผลลัพธ์ที่ได้การรับรองรับประกันการผลิตคลอรีนไดออกไซด์อย่างประหยัด สามารถผนวก Bello Zon CDVd ไว้ในกระบวนการบำบัดน้ำแต่ละกระบวนการได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • มีความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งาน และ CIO2 ที่ผลิตขึ้นมีความบริสุทธิ์สูงสุด
 • อินเทอร์เฟซการสื่อสารจะใช้ระบบ Bus และ DULCONNEX
 • การเฝ้าติดตามถังสารเคมีตั้งต้น โดยการแสดงระดับการเติมที่เที่ยงตรงและการตรวจวัดด้วยเซ็นเซอร์เรดาร์
 • การยืนยันการสูบจ่ายคลอรีนไดออกไซด์และสมรรถนะของระบบ: สำหรับการใช้ตามแผนการและพัฒนาช่วงการทำงานของระบบ
 • การแจ้งเตือนที่กำหนดค่าได้ และรายงานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ: เพื่อการจัดเก็บข้อมูลเอกสารสำคัญที่ง่ายดายและเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของการทำงาน
 • การเฝ้าติดตามระบบจากระยะไกล ในสภาพแวดล้อมที่อาจมีอันตราย

ระบบคลอรีนไดออกไซด์ Bello Zon CDKd

คลอรีนไดออกไซด์ 8–12,000 กรัม/ชม. ระดับสูงสุดที่ 0.2 ppm ClO2- การสูบจ่ายปริมาณน้ำที่สามารถจัดการได้ตามขนาดพื้นที่การใช้งาน: 60,000 เมตร3/ชั่วโมง

ระบบคลอรีนไดออกไซด์สำหรับการสูบจ่ายคลอรีนไดออกไซด์ที่มีสารเคมีเข็มข้นที่จ่ายออก ความปลอดภัยแบบสามระดับที่ได้รับการรับรองเพื่อปกป้องคนและสิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์ที่ได้การรับรองรับประกันการผลิตคลอรีนไดออกไซด์อย่างประหยัด สามารถรวม Bello Zon CDKd ได้ง่ายและปลอดภัยในทุกกระบวนการบำบัดน้ำ เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • ประหยัดต้นทุนเนื่องจากการใช้กรดในปริมาณที่เหมาะสม
 • อินเทอร์เฟซการสื่อสาร ผ่านระบบ Bus และ DULCONNEX
 • การเฝ้าติดตามถังสารเคมีตั้งต้นด้วยการแสดงระดับการเติมที่เที่ยงตรง
 • การใช้ตามแผนการ พัฒนาช่วงการทำงานของระบบและเศรษฐศาสตร์การทํางานด้วยการรับรองของการสูบจ่ายคลอรีนไดออกไซต์และสมรรถนะระบบ
 • การแจ้งเตือนที่กำหนดค่าได้ และรายงานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ: เพื่อการจัดเก็บข้อมูลเอกสารสำคัญที่ง่ายดายและเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของการทำงาน
 • การเฝ้าติดตามระบบจากระยะไกล ในสภาพแวดล้อมที่อาจมีอันตราย

ระบบคลอรีนไดออกไซด์ Bello Zon CDLb ที่มีการสูบจ่ายหลายจุด

สมรรถนะในการจัดเตรียม 0–120 กรัม/ชม. ซึ่งมีการกักเก็บเก็บคลอรีนไดออกไซด์สำหรับการสูบจ่ายสูงสุดได้ถึง 60 กรัม อัตราการไหลสูงสุดที่ 0.2 ppm ClO2 การสูบจ่ายเท่ากับ 600 ม.3/ชม., อธิบายตำแหน่งสูบจ่ายเป็นภาพได้ถึง 6 จุดตามมาตรฐาน

โซลูชั่นยืดหยุ่นสำหรับการผลิตและสูบจ่าย ClO2 ที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับงาน, ปัจจัยความต้องการและการรับรู้ด้านราคาของลูกค้า ระบบแบบโมดูลที่ปรับให้เข้ากันอย่างลงตัวเฉพาะลูกค้า เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • ใช้ตำแหน่งสูบจ่ายหลายจุดได้จริงตามความต้องการ
 • มีความปลอดภัยในการใช้งานสูงเนื่องจากมีการจัดการกระบวนการที่ปลอดภัยโดยแท้จริง
 • ผนวกเข้ากับกระบวนการได้ง่ายดายที่สุด
 • เฝ้าติดตามระบบตามเวลาจริงได้ทุกที่ ผ่าน DULCONNEX Platform: ความน่าเชื่อถือในกระบวนการผลิตที่สูงขึ้น ไว้วางใจได้และโปร่งใส ด้วยระบบเฝ้าติดตามแบบเรียลไทม์ การแจ้งเตือนแบบเฉพาะตัว และรายงานแบบอัตโนมัติ

ระบบคลอรีนไดออกไซด์ Bello Zon CDLb H2SO4

การสูบคลอรีนไดออกไซด์ 8 – 89 ก./ชม.

Bello Zon CDLb H2SO4 พิเศษสำหรับการใช้งานที่การกัดกร่อนเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อการผลิตสารละลายคลอรีนไดออกไซด์ที่มีคลอไรด์ต่ำ การทำงานของ ClO2เกิดขึ้นอย่างไม่ต่อเนื่องด้วยระบบคลอรีนไดออกไซด์หลังการใช้กรดและคลอไรด์ เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • ประสิทธิภาพการกัดกร่อนต่ำที่สุดเนื่องจากสารคลอไรด์เข้มข้นต่ำ
 • เหมาะสำหรับระบบไหลเวียนเป็นพิเศษ
 • ความเข้าที่ง่ายกับตำแหน่งสูบจ่ายจำนวนมาก
 • มีความปลอดภัยในการใช้งานสูงเนื่องจากมีการจัดการกระบวนการที่ปลอดภัยโดยแท้จริง
 • เฝ้าติดตามระบบตามเวลาจริงได้ทุกที่ ผ่าน DULCONNEX Platform: ด้วยระบบเฝ้าติดตามแบบเรียลไทม์ การแจ้งเตือนแบบเฉพาะตัว รายงานแบบอัตโนมัติ กระบวนการจึงมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ไว้วางใจได้มากขึ้น และโปร่งใสมากขึ้น

ติดต่อเรา

Nuntachai Tanopajaisit

ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

»เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

+662 376-0008-12  
ส่งคำขอ   

ปิดแบบฟอร์ม

คำขอของคุณ

ข้อมูลส่วนตัว


สินค้าอื่นๆ +
ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลส่วนตัว


กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
*ช่องที่ต้องกรอก

ตรวจสอบและส่ง


ข้อมูลส่วนตัว:
คำนำหน้า
หัวข้อ
นามสกุล  
ชื่อ  
บริษัท
หมายเลขลูกค้า
ที่อยู่อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
ถนน
บ้านเลขที่
เมือง  
ประเทศ
โทรกลับ ใช่

ถอยกลับ

การใช้งาน

จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้