คำแนะนำการค้นหา

เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับออกซิเจนละลาย

ช่วงการวัด: 0.05 – 10 มก./ลิตร และ 0.1 – 20 มก./ลิตร

การวัดออกซิเจนละลายที่แม่นยำด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®– มีช่วงของการใช้งานที่กว้างมาก ตั้งแต่การเฝ้าระวังน้ำออกซิเจนอย่างน้ำผิวดินหรือน้ำดื่มไปถึงการควบคุมความเข้มข้นของออกซิเจนในบ่อเติมอากาศของโรงบำบัดน้ำเสีย

คำอธิบายสินค้า

การวัดค่าออกซิเจนละลายที่เชื่อถือได้ทางออนไลน์ – ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®

ตัวแปรวัดค่า “ออกซิเจนละลาย” จะระบุปริมาณออกซิเจนแบบก๊าซละลายทางฟิสิกส์ในเฟสของน้ำเป็น มก./ลิตร (ppm) หรือการอิ่มตัวของออกซิเจนในน้ำเป็น % ประเภท DO 3 แบบใหม่นั้นมีพื้นฐานจากการวัดค่าฟลูออเรสเซนส์เชิงแสงและสามารถเชื่อมต่อในกระบวนการกับท่อจุ่มหรือลูกล่อแม่เหล็กไหลผ่าน ทั้งนี้มันยังสามารถเฝ้าระวังน้ำออกซิเจนอย่างน้ำผิวดิน น้ำดื่มรวมไปถึงการควบคุมความเข้มข้นของออกซิเจนในบ่อเติมอากาศของโรงบำบัดน้ำเสีย

ข้อดี

 • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพผ่านการวัดออนไลน์แบบเรียลไทม์
 • การเชื่อมต่อของเซ็นเซอร์ในกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม
 • ต้นทุนการบำรุงรักษาน้อยผ่านหลักการวัดเชิงแสงด้วยประเภท DO 3
 • ความไวในการวัดที่สูงผ่านหลักการวัดแบบแอมเพอโรเมตริกด้วยประเภท DO 2
 • การชดเชยของอิทธิพลของอุณหภูมิเนื่องมาจากตัววัดอุณหภูมิที่ติดตั้ง (Pt 1000)
 • อาศัยอัตราการไหลและค่าการเกิดปฏิกิริยาไวน้อยลงเนื่องจากอิเล็กโทรดหุ้มเยื่อเมมเบรน

ขอบข่ายการใช้งาน

 • การบำบัดน้ำเสีย: การปรับขีดความสามารถของออกซิเจนให้เหมาะสมในบ่อเติมอากาศ (ระดับชีวภาพ) ของโรงบำบัดน้ำเสียเพื่อลดการใช้พลังงาน
 • การเพาะเลี้ยงปลา: ระบบควบคุมขีดความสามารถให้ออกซิเจนในน้ำที่ต้องได้รับการปรับสภาพเพื่อใช้เพาะเลี้ยงสัตว์
 • น้ำประปาดื่มได้: การปรับระดับการระบายอากาศให้เหมาะสมในโรงจ่ายน้ำ
 • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม: การประเมินคุณภาพน้ำบนผิวดิน
  1 2

  รายละเอียดทางเทคนิค

  • ความแม่นยำในการวัด: ประเภท DO 2: ±0.05 มก./ลิตร, ประเภท DO 3: ±0.1 มก./ลิตร
  • อุณหภูมิ: 0 … 50 องศาเซลเซียส
  • แรงดันสูงสุด: ประเภท DO 2: 1 บาร์, ประเภท DO 3: 2 บาร์
  • ระดับการป้องกัน: IP 68
  • แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ: ประเภท DO 2: 12 … 30 โวลต์กระแสตรง, ประเภท DO 3: 18…30 โวลต์กระแสตรง

  เซ็นเซอร์ออกซิเจนละลาย DO 3-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์วัดออกซิเจนละลายที่กว้างและใช้งานได้ตั้งแต่ 0.1 ppm จนถึงการอิ่มตัวของออกซิเจน สำหรับติดตั้งในท่อจุ่มมาตรฐานหรือในท่อเส้นบายพาสของกระแสกระบวนการ การใช้งานในถังเติมอากาศของโรงบำบัดน้ำ, การประปา, การเพาะเลี้ยงปลาหรือสำหรับเฝ้าระวังน้ำที่พื้นผิว ต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำผ่านหลักการวัดเชิงแสง

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ออกซิเจนละลาย, ต้นทุนการบำรุงรักษาที่ต่ำในน้ำที่มีมลภาวะผ่านหลักการวัดเชิงแสง
  • การปรับเทียบจากโรงงาน (Factory Calibration) ที่มั่นคงในระยะยาว การปรับเทียบหลังการเปลี่ยนฝาเซ็นเซอร์เป็นสิ่งจำเป็น
  • โครงสร้างเป็นท่อนกลมเพื่อการติดตั้งได้ง่ายในท่อจุ่มมาตรฐานและอุปกรณ์บายพาสของ ProMinent
  • ปราศจากการไหลที่ไม่เป็นอิสระและความผิดพลาดที่ต่ำจากสสารในน้ำ ซึ่งเป็นผลมาจากหลักการวัดค่าเชิงแสงของการลดค่าฟลูออเรสเซนท์
  • อายุที่ยาวนานของสารเรืองแสงและการแลกเปลี่ยนที่ง่ายดายผ่านการเปลี่ยนฝาเซ็นเซอร์
  ตัวแปรที่วัดค่าออกซิเจนละลาย
  การปรับเทียบมาตรฐานออกซิเจนในบรรยากาศ หรือโดยการวัดอ้างอิงในน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
  ความแม่นยำในการวัด±0.1 มก./ลิตร
  เวลาตอบสนอง t90< 60 วินาที ในอุณหภูมิอากาศ 25 องศาเซลเซียสที่มีไนโตรเจน
  อุณหภูมิ0 … 50 องศาเซลเซียส
  เครื่องแก้ไขอุณหภูมิPt1000 ในตัว, ลำเลียงออกข้างนอก
  แรงดันสูงสุด2,0 บาร์
  การไหลเข้า การวัดค่าได้แม้ไม่มีการไหลเข้า
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ18...30 โวลต์กระแสตรง
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสายเคเบิลพื้นฐาน 10 ม.
  สัญญาณเอาต์พุต4…20 มิลลิแอมป์ ระบุช่วงการวัดค่า, แก้ไขอุณหภูมิ, ปรับเทียบ และ แยกเคลือบไฟฟ้า
  ระดับการป้องกันIP 68
  การติดตั้ง

  ก) จุ่มด้วยท่อจุ่ม (PVC, d40/ DN 32 ติดตั้งแล้ว) สามารถเชื่อมต่อผ่านอะแดปเตอร์ท่อจุ่ม (ฟิตติ้งข้อลด, หมายเลขสั่งซื้อ 356924) และ ฉากวัดมุม 45 องศา (หมายเลขสั่งซื้อ 356335) จัดส่งทั้งสองส่วนได้และสั่งเป็นชุดอุปกรณ์เสริมได้ (หรือสั่งพร้อมชุดอุปกรณ์เสริม)

  ข) การติดตั้งวาล์วบายพาสของ ProMinent, ประเภท DGMa ด้วยชุดติดตั้ง 791818 และประเภท DLG III ด้วยชุดติดตั้ง 815079

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมDACb Firmware ตั้งแต่ 02.01.01.02 ขึ้นไปที่มีระบบปรับตั้งการใช้งานและตัวสอบปริมาณทั้งหมด (อุณหภูมิ, ความเค็ม, แรงดันอากาศ ความสูงเหนือ NN) หน่วยที่แสดง: [ppm] และ [% การอิ่มตัวของออกซิเจน]
  DACa, AEGIS II, D1C: ปรับตั้งค่าผ่านค่าอ้างอิงที่ส่งจากน้ำใช้ในกระบวนการผลิตที่ป้อนเข้าเท่านั้น เฉพาะการตรวจสอบอุณหภูมิ หน่วยที่แสดง: [ppm]
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปการควบคุมปริมาณของออกซิเจนในบ่อเติมอากาศ (โรงบำบัดน้ำเสีย), การควบคุมปริมาณของออกซิเจนในการประปา, การเพาะเลี้ยงปลาและกุ้ง, ปรับสภาพน้ำในอควาเรียมใหญ่ๆในระบบสัตววิทยา, ประเมินสภาพผิวน้ำเชิงชีววิทยา.
  ความต้านทานต่อน้ำที่ปนเปื้อนและสารเคมีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้: คาร์บอนไดออกไซด์, ไฮโดรเจนซัลไฟด์, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์, เอทิลีนออกไซด์ รวมถึงการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมม่า
  แปรปรวนจากสารออกซิเดชั่น (เช่น คลอรีน, คลอรีนไดออกไซด์, โอโซน) และสารทำละลายออกานิกบางชนิด (เช่น คลอโรฟอร์ม, โทลูอี, อะซิโตน)
  หลักการวัด, เทคโนโลยีเชิงแสง: การวัดช่วงสลายของแสงฟลูออเรสเซนต์ที่ปล่อยเป็นจังหวะ
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  DO 3-มิลลิแอมป์-20 ppm0,10…20,0 มก./ลิตร1094609

  เซ็นเซอร์ออกซิเจนละลาย DO 2-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์วัดออกซิเจนละลาย เหมาะสำหรับระบบควบคุมความเข้มข้นของออกซิเจนในบ่อเติมอากาศของโรงบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ รวมอยู่ในทุ่นที่มีฟังก์ชันการทำความสะอาด Venturi

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ออกซิเจนละลาย, ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริก
  • การผสานเครื่องปิคอัพค่าที่วัดที่เคลือบสารห่อหุ้มป้องกันไว้ในทุ่นที่มีการออกแบบรูปทรงพิเศษ ซึ่งจะสร้างการไหลแบบเวนทูรีที่ช่วยทำความสะอาดเยื่อเมมเบรนของเซ็นเซอร์
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องที่สืบเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ
  • ต้นทุนการบำรุงรักษาน้อยและเวลาพักยาวนานเนื่องจากมีเครื่องปิคอัพค่าที่วัดที่เคลือบสารห่อหุ้มป้องกัน (สามารถเปลี่ยนได้สะดวกทางขั้วหลอดแบบเขี้ยว)
  • การป้องกันอิเล็กโทรดสำหรับการวัดเนื่องจากเยื่อเมมเบรนป้องกันคราบสกปรกไม่มีรู
  • ระยะเวลาการพักอิเล็กโทรไลต์ยาวนานที่ออกซิเจนความเข้มข้นน้อยถึงกลางเนื่องจากความหนาของเยื่อเมมเบรนที่ถูกปรับให้เหมาะสมเหมือนกระบวนการที่เกิดขึ้นในบ่อเติมอากาศของโรงบำบัดน้ำเสีย
  • จุดศูนย์มีความเสถียรด้วยอิเล็กโทรดพื้นที่กว้างปกคลุมด้วยเยื่อเมมเบรน
  ตัวแปรที่วัดค่าออกซิเจนละลาย
  การปรับเทียบมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนในอากาศหรือผ่านการวัดอ้างอิงของน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
  ความแม่นยำในการวัด±0.05 มก./ลิตร
  เวลาตอบสนอง t9022 วินาที
  อุณหภูมิ0 … 50 องศาเซลเซียส
  เครื่องแก้ไขอุณหภูมิ
  แรงดันสูงสุด1,0 บาร์
  การไหลเข้า น้อยที่สุด 0.05 ม./วินาที
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ12...30 โวลต์กระแสตรง
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสายเคเบิลพื้นฐาน 10 ม.
  สัญญาณเอาต์พุต4…20 มิลลิแอมป์ ช่วงการวัด, ปรับเทียบ, ชดเชยอุณหภูมิและไม่แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  ระดับการป้องกันIP 68
  การติดตั้ง

  ทุ่นลอยมีร่องเวนทูรี่เพื่อให้น้ำไหลทวนแรงขึ้นในการทำความสะอาดชิ้นส่วนเซ็นเซอร์แบบอัตโนมัติ

  การจัดส่งจะรวมอะแดปเตอร์สำหรับติดเข้ากับท่อ PVC ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก: 50 มม. และขายึดราวผนังสำหรับท่อ PVC ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก: 50 มม. (ดูอุปกรณ์เสริม)

  ลูกค้าจะต้องเตรียมท่อ PVC ตรงและชิ้นส่วนติดเข้ามุมมาตรฐาน 45° สำหรับยึดกับท่อ PVC (เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก 50 มม.)

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมD1C, DAC
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปการควบคุมปริมาณของออกซิเจนในบ่อเติมอากาศ (โรงบำบัดน้ำเสีย).
  ความต้านทานต่อน้ำสกปรก
  แปรปรวนจากสารออกซิเดชั่น (เช่น คลอรีน, คลอรีนไดออกไซด์, โอโซน) และสารทำละลายออกานิกบางชนิด (เช่น คลอโรฟอร์ม, โทลูอี, อะซิโตน) รวมถึงไฮโดรเจนซัลไฟด์
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน, เครื่องบันทึกค่าที่วัดเคลือบสารห่อหุ้มป้องกันรวมอยู่ในทุ่นลอย
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  DO 2-มิลลิแอมป์-10 ppm0,05…10,0 มก./ลิตร1020533

  การดาวน์โหลดสำหรับ เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับออกซิเจนละลาย

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่หรือไม่

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  การวัดค่าออกซิเจนละลายที่เชื่อถือได้ทางออนไลน์ – ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®

  ตัวแปรวัดค่า “ออกซิเจนละลาย” จะระบุปริมาณออกซิเจนแบบก๊าซละลายทางฟิสิกส์ในเฟสของน้ำเป็น มก./ลิตร (ppm) หรือการอิ่มตัวของออกซิเจนในน้ำเป็น % ประเภท DO 3 แบบใหม่นั้นมีพื้นฐานจากการวัดค่าฟลูออเรสเซนส์เชิงแสงและสามารถเชื่อมต่อในกระบวนการกับท่อจุ่มหรือลูกล่อแม่เหล็กไหลผ่าน ทั้งนี้มันยังสามารถเฝ้าระวังน้ำออกซิเจนอย่างน้ำผิวดิน น้ำดื่มรวมไปถึงการควบคุมความเข้มข้นของออกซิเจนในบ่อเติมอากาศของโรงบำบัดน้ำเสีย

  ข้อดี

  • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพผ่านการวัดออนไลน์แบบเรียลไทม์
  • การเชื่อมต่อของเซ็นเซอร์ในกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม
  • ต้นทุนการบำรุงรักษาน้อยผ่านหลักการวัดเชิงแสงด้วยประเภท DO 3
  • ความไวในการวัดที่สูงผ่านหลักการวัดแบบแอมเพอโรเมตริกด้วยประเภท DO 2
  • การชดเชยของอิทธิพลของอุณหภูมิเนื่องมาจากตัววัดอุณหภูมิที่ติดตั้ง (Pt 1000)
  • อาศัยอัตราการไหลและค่าการเกิดปฏิกิริยาไวน้อยลงเนื่องจากอิเล็กโทรดหุ้มเยื่อเมมเบรน

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  1 2

  ตัวอย่างการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

  ProMinent Newsletter - customized to your industry. Register now .