คำแนะนำการค้นหา

ปฏิเสธ

1. ลิขสิทธิ์

ข้อความ ภาพ ภาพกราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ เสียงและเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และทุกสิทธิ์เป็นของ กลุ่มบริษัท ProMinent (ProMinent GmbH และบริษัทในเครือของเรา) แต่เพียงผู้เดียว ห้ามใช้งานเนื้อหาในเว็บไซต์ในการโฆษณา แก้ไขหรือนำไปใช้งานกับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก ProMinent GmbH แจ้งเพื่อทราบว่าภาพที่มีอยู่ในเว็บไซต์อาจมีลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

2. ทรัพย์สินทางปัญญา

หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทุกเครื่องหมายการค้าและชื่อตราสินค้าต่างๆในเว็บไซต์นี้อยู่ในการปกป้องของทางทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตราสินค้า ชื่อประเภท โลโก้และสัญลักษณ์

3. ความรับผิดชอบ

เนื้อหาในเว็บไซต์และข้อมูลที่นำเสนอถูกเลือกอย่างรอบคอบและมีการอัพเดตเป็นประจำ แต่อย่างไรก็ตามไม่มีการรับผิดชอบสำหรับความเป็นปัจจุบัน ความถูกต้องและความแม่นยำของข้อมูลที่นำมาใช้ ความรับผิดชอบอื่นๆสำหรับความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้งานเว็บไซต์ถือว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆตราบเท่าที่สิ่งดังกล่าวไม่ใช่ผลจากเจตนามุ่งร้ายหรือความประมาทเลินเล่อ

กลุ่มบริษัท ProMinent (ProMinent GmbH และบริษัทในเครือของเรา) สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

4. ลิงค์

การนำเสนอของเรามีการเชื่อมโยงไปเว็บไซต์อื่นของบุคคลที่สามที่ที่มีข้อมูลที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ด้วยเหตุดังกล่าวเราจึงไม่สามารถรับผิดชอบเนื้อหาภายนอกเว็บไซต์นี้ได้ ผู้นำเสนอหรือผู้ควบคุมดูแลจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามลำดับสำหรับเนื้อหาหน้าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หน้าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจะถูกตรวจสอบการละเมิดทางกฏหมายที่อาจเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่ได้มีการเชื่อมโยงลิงค์ ไม่มีการยืนยันว่าเนื้อหามีความผิดทางกฏหมายเมื่อมีการสร้างลิงค์ขึ้น การตรวจสอบการผิดกฏหมายของเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ในลิงค์ถือว่าไม่อยู่ในความรับผิดชอบหากไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ตามกฏหมาย เมื่อเราได้รับรู้ว่ามีการละเมิดกฏหมายขึ้นเราจะทำการลบลิงค์ดังกล่าวในทันที

จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้