คำแนะนำการค้นหา

ระบบอิเล็กโทรลิซิส

ซึ่งสามารถทำงานได้โดยไม่มีเคมี

เยี่ยมไปเลย ไม่มีสารเคมีที่จะต้องขนส่ง ไม่ต้องเก็บรักษาและไม่ใช้วัตถุอันตราย แต่ใช้ ระบบที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างดีจะแปรสภาพเกลือแกงปลอดภัยให้เป็นคลอรีน, ไฮโดรเจนและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่จุดปฏิบัติงานโดยตรง

ง่ายมาก

อิเล็กโทรลิซิสเป็นทางเลือกที่ประหยัดและได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างดีสำหรับสูบจ่ายน้ำด่างหรือสารฆ่าเชื้อชนิดอื่นๆ สามารถสูบจ่ายคลอรีนจากเกลือแกงเป็นกรดไฮโปคลอรัส (HOCl) ลงในน้ำได้โดยตรงหรือกักเก็บไว้รวมกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ผลตเป็นน้ำด่างมีคลอรีน (NaOCl)

รู้ไว้ใช่ว่า

การฆ่าเชื้อด้วยเกลือแกงปลอดภัยมาก ไม่ต้องมีการเก็บรักษา, การขนส่งและการใช้สารเคมีอันตรายเลยเมื่อใช้ระบบอิเล็กโทรลิซิสของ ProMinent ด้วยระบบ (CHLORINSITU® IV Plus/compact) อันเป็นเอกลักษณ์ คุณจะผลิตคลอรีนและทำการแก้ไขค่า pH ระบบอิเล็กโทรลิซิสของ ProMinent เป็นระบบแรงดันต่ำ - ดังนั้นจึงมีความปลอดภัยสูงในการปฏิบัติงาน

เราขอเสนอโซลูชั่นต่างๆ สำหรับน้ำดื่ม, น้ำใช้ในกระบวนการผลิตและน้ำจากสระว่ายน้ำ คุณสามารถดูข้อมูลการใช้งานรวมกันในแบบต่างๆ จากตาราง คุณมีความต้องการส่วนตัวใช่หรือไม่ อย่าลังเลที่จะสอบถามผู้เชี่ยวชาญของเรา ผู้เชี่ยวชาญของเราจะหาคำตอบให้ได้หากยังไม่มีคำตอบให้ทันที แน่นอน

ผลิตภัณฑ์

ระบบอิเล็กโทรลิซิส CHLORINSITU® II

ปริมาณน้ำด่างที่มีคลอรีน 50–2,400 กรัม/ชม.

ระบบอิเล็กโทรลิซิส CHLORINSITU® II: ระบบประหยัดทนทานและปลอดภัยสำหรับพื้นที่ส่วนที่ไม่เกิดการรบกวนต่อการส่งถ่่ายเกลือแกงไปยังน้ำที่บำบัด เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • เทคโนโลยีทนทานใช้งานง่าย
 • ระบบควบคุมที่ปลอดภัยสามารถวินิจฉัยทางไกลผ่านระบบ Remote Control Engineer
 • โหมดการปฏิบัติงานที่ประหยัดเนื่องจากวัตถุดิบราคาย่อมเยา เกลือแกงและการใช้สารเคมีน้อยลงในการปรับค่า pH
 • ดีไซน์กะทัดรัดประหยัดพื้นที่ใช้สอย
 • บุคลากรปฏิบัติงานในสภาพการทำงานที่ดีขึ้น
 • ไม่เสี่ยงให้เกิดความสับสนกับถังสารเคมีอันตราย

ระบบอิเล็กโทรลิซิส CHLORINSITU® III Compact

ปริมาณน้ำด่างที่มีคลอรีน 25 – 50 กรัม/ชม.

การผลิตน้ำด่างที่มีคลอรีนในปริมาณเล็กน้อยสำหรับสระว่ายน้ำและบ่อขนาดเล็ก: ระบบอิเล็กโทรลิซิส CHLORINSITU® III Compact เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • สารละลายคลอไรด์และสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์มีคลอเรตต่ำที่มีความเข้มข้นของคลอรีนสูง (25 กรัม/ลิตร FAC)
 • ลดความสิ้นเปลืองกรดสำหรับการแก้ค่า pH ช่วยประหยัดได้ถึง 70 %
 • โหมดการปฏิบัติงานที่ประหยัดเนื่องจากวัตถุดิบราคาย่อมเยา เกลือแกงและการใช้สารเคมีน้อยลงในการปรับค่า pH
 • เทคโนโลยีทนทานใช้งานง่าย
 • ดีไซน์กะทัดรัดประหยัดพื้นที่ใช้สอย ติดตั้งแบบประกอบล่วงหน้าไว้ที่แผงบนผนัง

ระบบอิเล็กโทรลิซิส CHLORINSITU® III

สมรรถนะโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 100–10,000 กรัม/ชม.

จำเป็นต้องมีน้ำด่างที่มีคลอรีนแบบบริสุทธิ์สูงหรือคลอไรด์และคลอเรตน้อย ระบบอิเล็กโทรลิซิส CHLORINSITU® III คือคำตอบ สามารถใช้ได้สำหรับน้ำดื่ม, น้ำเสีย, น้ำใช้ในกระบวนการผลิต, น้ำจากสระว่ายน้ำหรือหอระบายความร้อน เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • สารละลายคลอไรด์และสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์มีคลอเรตต่ำที่มีความเข้มข้นของคลอรีนสูง (25 กรัม/ลิตร FAC)
 • ลดความสิ้นเปลืองกรดสำหรับการแก้ค่า pH ช่วยประหยัดได้ถึง 70 %
 • ระบบควบคุมที่ปลอดภัยสามารถวินิจฉัยทางไกลผ่านระบบ Remote Control Engineer
 • อายุการใช้งานยาวนานของเซลล์เยื่อเมมเบรนเนื่องจากมีสุญญากาศคงที่
 • ปั๊มหมุนเวียนที่ควบคุมด้วยความถี่จะรักษาสุญญากาศในพื้นที่แอโนดแบบปิดให้คงที่
 • มีความปลอดภัยสูงในการปฏิบัติงานเนื่องจากมีโครงสร้างเป็นระบบแรงดันต่ำ

ระบบอิเล็กโทรลิซิส CHLORINSITU® V Plus

สมรรถนะแอคทีฟคลอรีนบริสุทธิ์สูง 100–3,500 กรัม/ชม.

การผลิตแอคทีฟคลอรีนรวมกับสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ในกระบวนการสุญญากาศด้วยระบบอิเล็กโทรลิซิส CHLORINSITU®V Plus สามารถทำการเติมคลอรีนและการปรับค่า pH ด้วยอุปกรณ์ตัวเดียวกัน เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • การเติมคลอรีนและการปรับค่า pH ด้วยระบบดังกล่าว
 • ปริมาณคลอไรด์และคลอเรตต่ำกว่าปกติมาก
 • สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์คงคลังเพื่อครอบคลุมความต้องการสูงสุด
 • การผลิตและการสูบจ่ายกรดไฮโปรคลอรัสบริสุทธิ์สูงรวมกับการผลิตโซเดียมไฮโปคลอไรท์
 • อายุการใช้งานยาวนานของเซลล์เยื่อเมมเบรนเนื่องจากมีสุญญากาศคงที่
 • มีความปลอดภัยสูงในการปฏิบัติงานเนื่องจากมีโครงสร้างเป็นระบบแรงดันต่ำ

ระบบอิเล็กโทรลิซิส CHLORINSITU® V

สมรรถนะแอคทีฟคลอรีนบริสุทธิ์สูง 100–3,500 กรัม/ชม.

จะสร้างแอคทีฟคลอรีนบริสุทธิ์สูงในกระบวนการสุญญากาศ CHLORINSITU®V เหมาะกับการประยุกต์ใช้สำหรับการสูบจ่ายกรดไฮโปรคลอรัสที่ค่าปรับแก้ค่า pH ในเวลาเดียวกัน เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • การเติมคลอรีนและการปรับค่า pH ด้วยระบบดังกล่าว
 • ปริมาณคลอไรด์และคลอเรตต่ำกว่าปกติมาก
 • การผลิตและการสูบจ่ายกรดไฮโปรคลอรัสบริสุทธิ์สูงโดยไม่จัดเก็บชั่วคราว
 • ระบบควบคุมที่ปลอดภัยสามารถวินิจฉัยทางไกลผ่านระบบ Remote Control Engineer
 • อายุการใช้งานยาวนานของเซลล์เยื่อเมมเบรนเนื่องจากมีสุญญากาศคงที่
 • ปั๊มหมุนเวียนที่ควบคุมด้วยความถี่จะรักษาสุญญากาศในพื้นที่แอโนดแบบปิดให้คงที่

ระบบอิเล็กโทรลิซิส CHLORINSITU®IV Compact

ปริมาณคลอรีนแอคทีฟบริสุทธิ์สูง 25 –50 กรัม/ชม.

การผลิตก๊าซคลอรีนบริสุทธิ์สูงในกระบวนการสุญญากาศด้วยระบบอิเล็กโทรลิซิส CHLORINSITU®IV Compact ประหยัด, ทนทานและประหยัดพื้นที่ เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • การฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนและการปรับค่า pH ในระบบเดียวหนึ่งระบบ
 • การผลิตและการสูบจ่ายกรดไฮโปคลอรัสบริสุทธิ์สูง
 • โหมดการปฏิบัติงานที่ประหยัดเนื่องจากวัตถุดิบราคาย่อมเยา เกลือแกงและไม่มีการใช้สารเคมีในการปรับค่า pH
 • เทคโนโลยีระบบแรงดันต่ำที่ปลอดภัย
 • เทคโนโลยีทนทานใช้งานง่าย
 • ดีไซน์กะทัดรัดประหยัดพื้นที่ใช้สอย ติดตั้งแบบประกอบล่วงหน้าไว้ที่แผงบนผนัง

ระบบอิเล็กโทรลิซิส DULCO®Lyse

ปริมาณของกรดไฮโปคลอรัสบริสุทธิ์สูง 100–300 กรัม/ชม.

การผลิตที่มีประสิทธิภาพของ DULCO®Lyt 400 (น้ำ ECA ที่เกิดจากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี ) มีปริมาณคลอไรท์ และคลอเรตต่ำเป็นพิเศษ ป้องกันการกัดกร่อนและประหยัดได้สูงสุดเนื่องจากใช้คลอไรท์ น้อย เพิ่มเติมประสบการณ์

ข้อดี

 • ปริมาณคลอไรท์ และคลอเรตต่ำสุดสำหรับการป้องกันสูงสุดและไม่มีการกัดกร่อนของเทคโนโลยีอุปกรณ์การผลิตในอุตสาหกรรม
 • การฆ่าเชื้อประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ไม่มีเชื้อโรคหลงเหลือ, ไม่มีการขนส่ง, การเก็บรักษาและใช้สารเคมีเข้มข้นสูง
 • ลดการใช้สารเคมีลง (ใช้เพียงแค่เกลือแกง)
 • ดีไซน์กะทัดรัดประหยัดพื้นที่ใช้สอย
 • โหมดการปฏิบัติงานที่ประหยัดเนื่องจากวัตถุดิบราคาย่อมเยา เกลือแกง

ติดต่อเรา

Pornchai Tanopajaisit

ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

»เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

+662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

ปิดแบบฟอร์ม

คำขอของคุณ

ข้อมูลส่วนตัว


สินค้าอื่นๆ +
ไฟล์ที่แนบ
อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลส่วนตัว


กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
*ช่องที่ต้องกรอก

ตรวจสอบและส่ง


ข้อมูลส่วนตัว:
คำนำหน้า
หัวข้อ
นามสกุล  
ชื่อ  
บริษัท
หมายเลขลูกค้า
ที่อยู่อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
ถนน
บ้านเลขที่
เมือง  
ประเทศ
โทรกลับ ใช่

ถอยกลับ

การใช้งาน

1 2