คำแนะนำการค้นหา

เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับโบรมีน

ช่วงการวัดค่า 0.01 – 10 มก./ลิตร แบบขั้น

การวัดค่าโบรมีนด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST: สูบจ่ายได้อย่างปลอดภัยในกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยโบรมีน ใช้ได้ในน้ำที่มีคุณภาพต่างกันมากเนื่องจากมีความทนทานสูง

คำอธิบายสินค้า

วัดค่าโบรมีนทางออนไลน์ได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST

มีการใช้สารประกอบโบรมีนในการฆ่าเชื้อในน้ำเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสารประกอบคลอรีน แม้ว่าจะมีต้นทุนสำหรับสารทำปฏิกิริยาสูงกว่าก็ตาม

โบรมีนมีข้อดีบางประการในการใช้ฆ่าเชื้อเมื่อเทียบกับสารประกอบคลอรีน:

 • ที่ค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ สูงจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่ดีกว่า
 • ที่อุณหภูมิสูงจะมีความชื้นที่น้อยกว่า
 • มีการกระตุ้นให้เกิดการกัดกร่อนที่น้อยกว่า
 • สารประกอบโบรมีนที่ทำปฏิกิริยา (โปรมีนที่รวมกับสารอื่น) จะทำให้เกิดกลิ่นและระคายเยื่อบุผิวน้อยกว่า

กลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์โบรมีน DULCOTEST ของเรามีเซ็นเซอร์สามรุ่นให้เลือกใช้เป็นโซลูชันงานตรวจวัดของคุณ

เซ็นเซอร์รุ่น CBR1-mA และ BCR1-mA ทนต่อน้ำสกปรกและมุ่งเป้าในการบำบัดน้ำหล่อเย็น รุ่น CBR1 ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะกับโบรมีนอิสระที่มาจากกระบวนการเติมโบรมีนซึ่งเป็นกระบวนการอนินทรีย์ เช่น โซเดียมโบรไมด์ + สารฟอกคลอรีน หรือการใช้ BrCl

เซ็นเซอร์รุ่น BCR1-mA ถูกปรับให้เหมาะสำหรับการวัดค่าสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดกระบวนการเติมโบรมีน (เช่น BCDMH)

เซ็นเซอร์รุ่น BRE3-CAN เหมาะกับการบำบัดน้ำจากสระว่ายน้ำด้วย BCDMH สำหรับระบบตรวจวัดและควบคุม DULCOMARIN

ข้อดี

 • ดำเนินกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ใช้ในน้ำที่มีคุณภาพต่างกัน (ระดับความสกปรก, pH, ปริมาณเกลือ, อุณหภูมิ)
 • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริก
 • ไม่มีการขยับเลื่อนเนื่องจากจุดศูนย์มีความเสถียร
 • ไม่มีการรบกวนจากอิทธิพลของอุณหภูมิ เนื่องจากมีการชดเชยอุณหภูิมิแบบในตัว
 • การขึ้นอยู่กับอัตราการไหล สสารในน้ำและสารตัวกลางที่ก่อให้เกิดคราบ จะลดลง เนื่องจากมีอิเล็กโทรดที่หุ้มด้วยไดอะแฟรม

ขอบข่ายการใช้งาน

รายการต่อไปนี้เป็นการนำเสนอโดยทั่วไปของการใช้งานที่เหมาะสมโดยพื้นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อผู้ติดต่อส่วนบุคคลของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ในใบสมัครของคุณ

 • การฆ่าเชื้อน้ำจากหอระบายความร้อน
 • การฆ่าเชื้อน้ำจากสระว่ายน้ำและน้ำในอ่างน้ำวน
 • การฆ่าเชื้อน้ำทะเล

  รายละเอียดทางเทคนิค

  สามารถวัดค่าตัวทำปฏิกิริยาทั้งหมดของโบรมีนที่ใช้ทั่วไปในการฆ่าเชื้อได้:

  • โบรมีนอนินทรีย์อิสระ เช่น ตามกระบวนการ ACTI โบรมีน: HOBr, หรือโบรมีนอนินทรีย์ตกค้าง (เช่น จะเป็น Stabrex®) ในทางการค้า
  • DBDMH (1.3-ไดโบรไมด์, 5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน) เช่น ภายใต้ชื่อ Albrom 100® ในทางการค้า
  • BCDMH (1-โบรมีน-3-คลอรีน-5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน) เช่น ภายใต้ชื่อ Bromine-Sticks® ในทางการค้า

  เซ็นเซอร์สำหรับโบรมีนที่มีทั้งหมด BCR 1-มิลลิแอมป์ (แทนรุ่นก่อนหน้า BRE 1)

  เซ็นเซอร์สำหรับสารฆ่าเชื้อ BCDMH และสารฆ่าเชื้ออินทรีย์ผสมโบรมีนอื่นๆ ที่มีฤทธิ์ในการออกซิเดชั่นในน้ำสกปรกและ/หรือสำหรับค่า pH สูงถึง 9.5 สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: โบรมีนที่มีทั้งหมดจาก BCDMH (1-โบรมีน-3-คลอรีน-5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน)
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ, โปรมามิโดซัลโฟเนต (N-bromamido sulfonate)
  • เข้าถึงความสามารถในการต้านทานการบล็อกด้วยอิเล็กโทรไลต์หนึ่งตัวที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพ (การอุดตันน้อยจากไบโอฟิลม์) กับเยื่อเมมเบรนรูใหญ่หนึ่งเยื่อ (การอุดตันน้อยจากอนุภาคของแข็ง/สิ่งสกปรก)
  • ความสามารถในการนำมาประยุกต์ใช้ที่ pH สูงจากการปรับระบบเยื่อเมมเบรนอิเล็กโทรไลต์ให้เหมาะที่สุด

  ตัวแปรที่วัดค่า

  โบรมีนที่มีทั้งหมดจาก BCDMH (1-โบรมีน-3-คลอรีน-5,5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน) และ โปรมามิโดซัลโฟเนต (N-bromamido sulfonate)

  วิธีการอ้างอิง

  DPD4

  ช่วงค่า pH

  5,0…9,5

  อุณหภูมิ

  5…45 °C

  แรงดันสูงสุด

  1,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa, DLG III: 60...80 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  16…24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)

  สัญญาณเอาต์พุต

  4...20 มิลลิแอมป์ ≈ ช่วงการวัด, มีการชดเชยอุณหภูมิ, ไม่มีการปรับเทียบ, ไม่มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  ความจำเพาะเจาะจง

  ไม่เฉพาะเจาะจง, มีปฏิกิริยาไวต่อสารออกซิเดชั่นต่างๆ

  กระบวนการฆ่าเชื้อ

  BCDMH (1-โบรมีน-3-คลอรีน-5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน), โปรมามิโดซัลโฟเนต (N-bromamido sulfonate)

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำหล่อเย็น น้ำอุปโภคบริโภค น้ำเสีย น้ำที่มีค่า pH สูง (pH เสถียร)น้ำที่มีค่า pH สูง (pH เสถียร).

  ความต้านทานต่อ

  คราบสกปรก, ไบโอฟิมล์

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  BCR 1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l

  1041697

  BCR 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1040115

  BCR 1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  1041698

  เซ็นเซอร์สำหรับโบรมีนที่มีทั้งหมด BRE 3-CAN

  เซ็นเซอร์สำหรับโบรมีนอิสระและตกค้างสำหรับน้ำสกปรกเล็กน้อย สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีระบบเชื่อมต่อ CAN-Bus

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: โบรมีนที่มีทั้งหมดจาก BCDMH และสารฆ่าเชื้ออินทรีย์ผสมโบรมีนอื่นๆ ที่มีฤทธิ์ในการออกซิเดชั่น
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ
  • การประยุกต์ใช้ที่ค่า pH สูง จากการปรับระบบเยื่อเมมเบรนอิเล็กโทรไลต์ให้เหมาะสม
  • การปฏิบัติงานกับ CAN-Bus ที่มีข้อดีทั้งหมดรวมอยู่ด้วย

  ตัวแปรที่วัดค่า

  โบรมีนที่มีทั้งหมด

  วิธีการอ้างอิง

  สำหรับ DBDMH, โบรมีนอิสระ: DPD1 สำหรับ BCDMH: DPD4

  การผูกติดกับค่า pH

  หากค่า pH เปลี่ยนแปลงจาก pH 7 เป็น pH 8 ความไวของเซ็นเซอร์จะลดลง
  a) ในกรณี DBDMH และโบรมีนอิสระ จะลดลงประมาณ 10 %
  b) ในกรณี BCDMH จะลดลงประมาณ 25 %

  อุณหภูมิ

  5…45 °C

  แรงดันสูงสุด

  3,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa, DLG III: 30...60 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  ผ่านอินเทอร์เฟซ CAN (11 – 30 โวลต์)

  สัญญาณเอาต์พุต

  ไม่ปรับเทียบ, ชดเชยอุณหภูมิ, แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  ความจำเพาะเจาะจง

  ไม่เฉพาะเจาะจง, มีปฏิกิริยาไวต่อสารออกซิเดชั่นต่างๆ

  กระบวนการฆ่าเชื้อ

  DBDMH (1.3-ไดโบรมีน-5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน), BCDMH (1-โบรมีน-3-คลอรีน-5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน), โบรมีนอิสระ (HOBr, OBr-)

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  DULCOMARIN

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  สระว่ายน้ำ/สระน้ำวนและน้ำหล่อเย็น;.

  ความต้านทานต่อ

  สารลดแรงตึงผิว

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  BRE 3-CAN-10 ppm

  0,02…10,0 mg/l

  1029660

  คำแนะนำ: สำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์โบรมีนเป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III จะจำเป็นต้องมีชุดติดตั้ง (หมายเลขสั่งซื้อ 815079)

  เซ็นเซอร์สำหรับโบรมีนอิสระและโบรมีนที่รวมกับสารอื่น CBR 1-mA (แทนรุ่น BRE 2 ก่อนหน้านี้)

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระและโบรมีนในน้ำสกปรกและค่า pH สูงถึง 9.5 สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระและโบรมีนอิสระกับโบรมีนตกค้าง (โบรมามีน)
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องที่สืบเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ
  • ความทนต่อคราบสกปรกและไบโอฟิลม์ด้วยอิเล็กโทรไลต์ที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และด้วยเยื่อเมมเบรนรูกว้าง
  • ความสามารถในการใช้งานที่ค่า pH สูงถึง 9.5 ด้วยการปรับระบบเยื่อเมมเบรนอิเล็กโทรไลต์ให้เหมาะสมมากที่สุด

  ตัวแปรที่วัดค่า

  คลอรีนอิสระ (กรดไฮโปคลอรัส HOCI, OCl-), โบรมีนอิสระ, โบรมีนตกค้าง, DBDMH (1.3-ไดโบรมีน-5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน)

  วิธีการอ้างอิง

  DPD1

  ช่วงค่า pH

  5…9,5

  อุณหภูมิ

  1…40 °C

  แรงดันสูงสุด

  1,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa: 20...80 ลิตร/ชม.
  DLG III: 40...100 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  16…24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)

  สัญญาณเอาต์พุต

  4...20 มิลลิแอมป์ ≈ ช่วงการวัด, มีการชดเชยอุณหภูมิ, ไม่มีการปรับเทียบ, ไม่มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  ความจำเพาะเจาะจง

  คลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้าง

  กระบวนการฆ่าเชื้อ

  ก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, โบรไมด์ + ไฮโปคลอไรท์, DBDMH

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำหล่อเย็น น้ำอุปโภคบริโภค น้ำเสีย น้ำที่มีค่า pH สูงขึ้น (pH เสถียร) น้ำจากสระว่ายน้ำที่ปนเปื้อนสำหรับการระบุคลอรีนตกค้างในสระว่ายน้ำจากค่าความต่าง: คลอรีนทั้งหมดลบคลอรีนอิสระน้ำดิบสำหรับการบำบัดน้ำดื่ม.

  ความต้านทานต่อ

  เกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว, สารลดแรงตึงผิว,คราบสกปรก

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  * ช่วงการวัดจะอิงตามคลอรีน ในการตรวจวัดโบรมีน ขีดจำกัดบนและล่างของช่วงการวัดจะเพิ่มขึ้นเป็นแฟคเตอร์ 2.25 เช่น CBR 1-mA-0.5 ppm: 0.02 ...1.1 ppm

  CBR 1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l *

  1038016

  CBR 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l *

  1038015

  CBR 1-mA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l *

  1052138

  CBR 1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l *

  1038014

  เซ็นเซอร์สำหรับโบรมีนอิสระและโบรมีนที่รวมกับสารอื่น CBR 1-CAN

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระและโบรมีนในน้ำสกปรกและสำหรับค่า pH สูงถึง 9.5 สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีระบบเชื่อมต่อ CAN-Bus

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระและโบรมีนอิสระกับโบรมีนตกค้าง (โบรมามีน)
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องที่สืบเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ
  • ความทนต่อคราบสกปรกและไบโอฟิลม์ด้วยอิเล็กโทรไลต์ที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และด้วยเยื่อเมมเบรนรูกว้าง
  • ความสามารถในการใช้งานที่ค่า pH สูงถึง 9.5 ด้วยการปรับระบบเยื่อเมมเบรนอิเล็กโทรไลต์ให้เหมาะสมมากที่สุด

  ตัวแปรที่วัดค่า

  คลอรีนอิสระ (กรดไฮโปคลอรัส HOCI, OCl-), โบรมีนอิสระ, โบรมีนตกค้าง, DBDMH (1.3-ไดโบรมีน-5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน)

  วิธีการอ้างอิง

  DPD1

  ช่วงค่า pH

  5…9,5

  อุณหภูมิ

  1…40 °C

  แรงดันสูงสุด

  1,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa: 20...80 ลิตร/ชม.
  DLG III: 40...100 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  11…30 โวลต์กระแสตรง (ผ่านอินเทอร์เฟส CAN)

  สัญญาณเอาต์พุต

  แบบดิจิทัล (CANopen), ไม่มีการปรับเทียบ, มีการชดเชยอุณหภูมิ, มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  ความจำเพาะเจาะจง

  คลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้าง

  กระบวนการฆ่าเชื้อ

  ก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, โบรไมด์ + ไฮโปคลอไรท์, DBDMH

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  DULCOMARIN 3, DULCOMARIN II ด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์รุ่นหลังวันที่ 06.02.2014 ตั้งแต่ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 3035 ขึ้นไปเท่านั้น

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำหล่อเย็น น้ำอุปโภคบริโภค น้ำเสีย น้ำที่มีค่า pH สูงขึ้น (pH เสถียร) น้ำจากสระว่ายน้ำที่ปนเปื้อนสำหรับการระบุคลอรีนตกค้างในสระว่ายน้ำจากค่าความต่าง: คลอรีนทั้งหมดลบคลอรีนอิสระน้ำดิบสำหรับการบำบัดน้ำดื่ม.

  ความต้านทานต่อ

  คราบสกปรก, ไบโอฟิมล์

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  CBR 1-CAN-10 ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1122056

  การดาวน์โหลดสำหรับ เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับโบรมีน

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม ประเภทเอกสาร
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  วัดค่าโบรมีนทางออนไลน์ได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST

  มีการใช้สารประกอบโบรมีนในการฆ่าเชื้อในน้ำเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสารประกอบคลอรีน แม้ว่าจะมีต้นทุนสำหรับสารทำปฏิกิริยาสูงกว่าก็ตาม

  โบรมีนมีข้อดีบางประการในการใช้ฆ่าเชื้อเมื่อเทียบกับสารประกอบคลอรีน:

  • ที่ค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ สูงจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่ดีกว่า
  • ที่อุณหภูมิสูงจะมีความชื้นที่น้อยกว่า
  • มีการกระตุ้นให้เกิดการกัดกร่อนที่น้อยกว่า
  • สารประกอบโบรมีนที่ทำปฏิกิริยา (โปรมีนที่รวมกับสารอื่น) จะทำให้เกิดกลิ่นและระคายเยื่อบุผิวน้อยกว่า

  กลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์โบรมีน DULCOTEST ของเรามีเซ็นเซอร์สามรุ่นให้เลือกใช้เป็นโซลูชันงานตรวจวัดของคุณ

  เซ็นเซอร์รุ่น CBR1-mA และ BCR1-mA ทนต่อน้ำสกปรกและมุ่งเป้าในการบำบัดน้ำหล่อเย็น รุ่น CBR1 ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะกับโบรมีนอิสระที่มาจากกระบวนการเติมโบรมีนซึ่งเป็นกระบวนการอนินทรีย์ เช่น โซเดียมโบรไมด์ + สารฟอกคลอรีน หรือการใช้ BrCl

  เซ็นเซอร์รุ่น BCR1-mA ถูกปรับให้เหมาะสำหรับการวัดค่าสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดกระบวนการเติมโบรมีน (เช่น BCDMH)

  เซ็นเซอร์รุ่น BRE3-CAN เหมาะกับการบำบัดน้ำจากสระว่ายน้ำด้วย BCDMH สำหรับระบบตรวจวัดและควบคุม DULCOMARIN

  ข้อดี

  • ดำเนินกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
  • ใช้ในน้ำที่มีคุณภาพต่างกัน (ระดับความสกปรก, pH, ปริมาณเกลือ, อุณหภูมิ)
  • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริก
  • ไม่มีการขยับเลื่อนเนื่องจากจุดศูนย์มีความเสถียร
  • ไม่มีการรบกวนจากอิทธิพลของอุณหภูมิ เนื่องจากมีการชดเชยอุณหภูิมิแบบในตัว
  • การขึ้นอยู่กับอัตราการไหล สสารในน้ำและสารตัวกลางที่ก่อให้เกิดคราบ จะลดลง เนื่องจากมีอิเล็กโทรดที่หุ้มด้วยไดอะแฟรม

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Nuntachai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12  
  ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  การวัดค่ารีด็อกซ์ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST: จะวัดได้ค่าตามเวลาจริง ที่แม่นยำ เชื่อถือได้ และเหมาะกับการใช้งาน ใช้ได้ทั้งในระบบบำบัดน้ำและน้ำในกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดสูง

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  ทำความรู้จักกับปั๊มสูบจ่ายที่จะกำหนดมาตรการใหม่ในเรื่องที่เกี่่ยวกับการเพิ่มผลผลิต, ความน่าเชื่อถือและต้นทุนประสิทธิผล

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  ปั๊มสูบจ่ายเพอริสแตลติค DULCOFLEX DF4a สำหรับการสูบจ่ายสารช่วยจับตะกอนและถ่านกัมมันต์จะบำบัดน้ำได้อย่างแม่นยำ ปั๊มเหมาะสำหรับการใช้งานในสระว่ายน้ำ, สระน้ำวนหรือพื้นที่สปา มีแรงดันใช้งานถึง 4 บาร์

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  คุณมองหาอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้งานง่ายสำหรับการวิเคราะห์น้ำอยู่ใช่ไหม? ซึ่งใช้งานง่าย และคุณสามารถเลือกตัวแปรที่วัดค่าทั่วไปในแต่ละช่องทางอย่างอิสระ? นี่เลย: DULCOMETER diaLog DACb ผู้มากพรสวรรค์ของเรา! ยังคงสามารถใช้งานผ่านระบบอีเทอร์เน็ต/LAN และยังสามารถผสานรวมเข้ากับระบบเครือข่ายที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  สามารถใช้อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม DULCOMETER D1Cb/D1Cc ในการบำบัดน้ำดื่ม, การบำบัดน้ำเสียหรือในภาคส่วนอื่นๆ สำหรับงานที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแล ปลอดภัย, สะดวกสบาย, เข้าใจง่ายเนื่องจากมีหน้าจอกราฟิกสว่างขนาดใหญ่, ข้อความเมนูควบคุมชัดเจนและระบบเฝ้าระวังด้วยเซ็นเซอร์ pH

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  ระบบวัดและควบคุม DULCOMARIN 3 เป็นระบบเชื่อมต่อแบบดิจิทัลของคุณที่จะเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยจะควบคุมสระว่ายน้ำได้ทุกประเภทตั้งแต่สระในสวนสนุกไปจนถึงสระส่วนตัว และสามารถใช้เป็นระบบแบบหลายสระสำหรับวงจรการกรองได้ถึง 16 วงจร

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  โพโต้มิเตอร์จะวัดสารฆ่าเชื้อเกือบทั้งหมดและค่า pH ตามหลักการโพโตเมตริก ซึ่งสามารถขนส่ง, กะทัดรัดและยังช่วยให้วัดง่ายปลอดภัยได้

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม AEGIS II จะวัดและควบคุมค่าความเหนี่ยวนำอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังควบคุมความเข้มข้นของไบโอไซด์และรักษาสายท่อและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนให้สะอาด

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  การเฝ้าระวังและการบำบัดน้ำเสียด้วย DULCOTROL DWCa_W – ระบบตรวจวัดและควบคุมขนาดกะทัดรัด, ปรับปรุงมาสำหรับการประยุกต์ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชนและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  ปั๊มสูบจ่ายผ่านเยื่อเมมเบรนด้วยมอเตอร์ทนทานสูงที่มีเยื่อเมมเบรนนิรภัยหลายชั้นที่ผ่านการจดสิทธิบัตรสำหรับความน่าเชื่อถือสูงในกระบวนการผลิตเป็น Sigma/ 1 พื้นฐาน ซึ่งมีตัวเลือกระบบส่งกำลังหลายแบบ อาทิเช่น มอเตอร์กระแสไฟสามเฟสหรือมอเตอร์กระแสไฟสลับเฟสเดี่ยว รวมถึงสำหรับใช้งานในพื้นที่เสี่ยงระเบิด (Ex-Zone)

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้