คำแนะนำการค้นหา

เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับโบรมีน

ช่วงการวัดค่า 0.01 – 10 มก./ลิตร แบบขั้น

การวัดค่าโบรมีนด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST: สูบจ่ายได้อย่างปลอดภัยในกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยโบรมีน ใช้ได้ในน้ำที่มีคุณภาพต่างกันมากเนื่องจากมีความทนทานสูง

คำอธิบายสินค้า

วัดค่าโบรมีนทางออนไลน์ได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST

มีการใช้สารประกอบโบรมีนในการฆ่าเชื้อในน้ำเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสารประกอบคลอรีน แม้ว่าจะมีต้นทุนสำหรับสารทำปฏิกิริยาสูงกว่าก็ตาม

โบรมีนมีข้อดีบางประการในการใช้ฆ่าเชื้อเมื่อเทียบกับสารประกอบคลอรีน:

 • ที่ค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ สูงจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่ดีกว่า
 • ที่อุณหภูมิสูงจะมีความชื้นที่น้อยกว่า
 • มีการกระตุ้นให้เกิดการกัดกร่อนที่น้อยกว่า
 • สารประกอบโบรมีนที่ทำปฏิกิริยา (โปรมีนที่รวมกับสารอื่น) จะทำให้เกิดกลิ่นและระคายเยื่อบุผิวน้อยกว่า

กลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์โบรมีน DULCOTEST ของเรามีเซ็นเซอร์สามรุ่นให้เลือกใช้เป็นโซลูชันงานตรวจวัดของคุณ

เซ็นเซอร์รุ่น CBR1-mA และ BCR1-mA ทนต่อน้ำสกปรกและมุ่งเป้าในการบำบัดน้ำหล่อเย็น รุ่น CBR1 ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะกับโบรมีนอิสระที่มาจากกระบวนการเติมโบรมีนซึ่งเป็นกระบวนการอนินทรีย์ เช่น โซเดียมโบรไมด์ + สารฟอกคลอรีน หรือการใช้ BrCl

เซ็นเซอร์รุ่น BCR1-mA ถูกปรับให้เหมาะสำหรับการวัดค่าสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดกระบวนการเติมโบรมีน (เช่น BCDMH)

เซ็นเซอร์รุ่น BRE3-CAN เหมาะกับการบำบัดน้ำจากสระว่ายน้ำด้วย BCDMH สำหรับระบบตรวจวัดและควบคุม DULCOMARIN

รายละเอียด

 • ดำเนินกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ใช้ในน้ำที่มีคุณภาพต่างกัน (ระดับความสกปรก, pH, ปริมาณเกลือ, อุณหภูมิ)
 • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริก
 • ไม่มีการขยับเลื่อนเนื่องจากจุดศูนย์มีความเสถียร
 • ไม่มีการรบกวนจากอิทธิพลของอุณหภูมิ เนื่องจากมีการชดเชยอุณหภูิมิแบบในตัว
 • การขึ้นอยู่กับอัตราการไหล สสารในน้ำและสารตัวกลางที่ก่อให้เกิดคราบ จะลดลง เนื่องจากมีอิเล็กโทรดที่หุ้มด้วยไดอะแฟรม

การใช้งาน

 • การฆ่าเชื้อน้ำจากหอระบายความร้อน
 • การฆ่าเชื้อน้ำจากสระว่ายน้ำและน้ำในอ่างน้ำวน
 • การฆ่าเชื้อน้ำทะเล
  1 2

  รายละเอียด

  สามารถวัดค่าตัวทำปฏิกิริยาทั้งหมดของโบรมีนที่ใช้ทั่วไปในการฆ่าเชื้อได้:

  • โบรมีนอนินทรีย์อิสระ เช่น ตามกระบวนการ ACTI โบรมีน: HOBr, หรือโบรมีนอนินทรีย์ตกค้าง (เช่น จะเป็น Stabrex®) ในทางการค้า
  • DBDMH (1.3-ไดโบรไมด์, 5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน) เช่น ภายใต้ชื่อ Albrom 100® ในทางการค้า
  • BCDMH (1-โบรมีน-3-คลอรีน-5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน) เช่น ภายใต้ชื่อ Bromine-Sticks® ในทางการค้า

  เซ็นเซอร์สำหรับโบรมีนที่มีทั้งหมด BCR 1-มิลลิแอมป์ (แทนรุ่นก่อนหน้า BRE 1)

  เซ็นเซอร์สำหรับสารฆ่าเชื้อ BCDMH และสารฆ่าเชื้ออินทรีย์ผสมโบรมีนอื่นๆ ที่มีฤทธิ์ในการออกซิเดชั่นในน้ำสกปรกและ/หรือสำหรับค่า pH สูงถึง 9.5 สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: โบรมีนที่มีทั้งหมดจาก BCDMH (1-โบรมีน-3-คลอรีน-5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน)
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ, โปรมามิโดซัลโฟเนต (N-bromamido sulfonate)
  • เข้าถึงความสามารถในการต้านทานการบล็อกด้วยอิเล็กโทรไลต์หนึ่งตัวที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพ (การอุดตันน้อยจากไบโอฟิลม์) กับเยื่อเมมเบรนรูใหญ่หนึ่งเยื่อ (การอุดตันน้อยจากอนุภาคของแข็ง/สิ่งสกปรก)
  • ความสามารถในการนำมาประยุกต์ใช้ที่ pH สูงจากการปรับระบบเยื่อเมมเบรนอิเล็กโทรไลต์ให้เหมาะที่สุด

  ตัวแปรที่วัดค่า

  โบรมีนที่มีทั้งหมดจาก BCDMH (1-โบรมีน-3-คลอรีน-5,5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน) และ โปรมามิโดซัลโฟเนต (N-bromamido sulfonate)

  วิธีการอ้างอิง

  DPD4

  ช่วงค่า pH

  5,0…9,5

  อุณหภูมิ

  5…45 °C

  แรงดันสูงสุด

  1,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa, DLG III: 60...80 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  16…24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)

  สัญญาณเอาต์พุต

  4...20 มิลลิแอมป์ ≈ ช่วงการวัด, มีการชดเชยอุณหภูมิ, ไม่มีการปรับเทียบ, ไม่มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  ความจำเพาะเจาะจง

  ไม่เฉพาะเจาะจง, มีปฏิกิริยาไวต่อสารออกซิเดชั่นต่างๆ

  กระบวนการฆ่าเชื้อ

  BCDMH (1-โบรมีน-3-คลอรีน-5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน), โปรมามิโดซัลโฟเนต (N-bromamido sulfonate)

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  D1C, DAC, AEGIS II

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำหล่อเย็น น้ำอุปโภคบริโภค น้ำเสีย น้ำที่มีค่า pH สูง (pH เสถียร)น้ำที่มีค่า pH สูง (pH เสถียร).

  ความต้านทานต่อ

  คราบสกปรก, ไบโอฟิมล์

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  BCR 1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l

  1041697

  BCR 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1040115

  BCR 1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  1041698

  เซ็นเซอร์สำหรับโบรมีนที่มีทั้งหมด BRE 3-CAN-P

  เซ็นเซอร์สำหรับโบรมีนอิสระและตกค้างสำหรับน้ำสกปรกเล็กน้อย สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีระบบเชื่อมต่อ CAN-Bus

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: โบรมีนที่มีทั้งหมดจาก BCDMH และสารฆ่าเชื้ออินทรีย์ผสมโบรมีนอื่นๆ ที่มีฤทธิ์ในการออกซิเดชั่น
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ
  • การประยุกต์ใช้ที่ค่า pH สูง จากการปรับระบบเยื่อเมมเบรนอิเล็กโทรไลต์ให้เหมาะสม
  • การปฏิบัติงานกับ CAN-Bus ที่มีข้อดีทั้งหมดรวมอยู่ด้วย

  ตัวแปรที่วัดค่า

  โบรมีนที่มีทั้งหมด

  วิธีการอ้างอิง

  สำหรับ DBDMH, โบรมีนอิสระ: DPD1 สำหรับ BCDMH: DPD4

  การผูกติดกับค่า pH

  หากค่า pH เปลี่ยนแปลงจาก pH 7 เป็น pH 8 ความไวของเซ็นเซอร์จะลดลง
  a) ในกรณี DBDMH และโบรมีนอิสระ จะลดลงประมาณ 10 %
  b) ในกรณี BCDMH จะลดลงประมาณ 25 %

  อุณหภูมิ

  5…45 °C

  แรงดันสูงสุด

  3,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa, DLG III: 30...60 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  ผ่านอินเทอร์เฟซ CAN (11 – 30 โวลต์)

  สัญญาณเอาต์พุต

  ไม่ปรับเทียบ, ชดเชยอุณหภูมิ, แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  ความจำเพาะเจาะจง

  ไม่เฉพาะเจาะจง, มีปฏิกิริยาไวต่อสารออกซิเดชั่นต่างๆ

  กระบวนการฆ่าเชื้อ

  DBDMH (1.3-ไดโบรมีน-5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน), BCDMH (1-โบรมีน-3-คลอรีน-5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน), โบรมีนอิสระ (HOBr, OBr-)

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  DULCOMARIN

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  สระว่ายน้ำ/สระน้ำวนและน้ำหล่อเย็น;.

  ความต้านทานต่อ

  สารลดแรงตึงผิว

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  BRE 3-CAN-P-10 ppm

  0,02…10,0 mg/l

  1083573

  คำแนะนำ:สำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์โบรมีนเป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III จะจำเป็นต้องมีชุดติดตั้ง (หมายเลขสั่งซื้อ 815079)

  เซ็นเซอร์สำหรับโบรมีนอิสระและโบรมีนที่รวมกับสารอื่น CBR 1-mA (แทนรุ่น BRE 2 ก่อนหน้านี้)

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระและโบรมีนในน้ำสกปรกและค่า pH สูงถึง 9.5 สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระและโบรมีนอิสระกับโบรมีนตกค้าง (โบรมามีน)
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องที่สืบเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ
  • ความทนต่อคราบสกปรกและไบโอฟิลม์ด้วยอิเล็กโทรไลต์ที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และด้วยเยื่อเมมเบรนรูกว้าง
  • ความสามารถในการใช้งานที่ค่า pH สูงถึง 9.5 ด้วยการปรับระบบเยื่อเมมเบรนอิเล็กโทรไลต์ให้เหมาะสมมากที่สุด

  ตัวแปรที่วัดค่า

  คลอรีนอิสระ (กรดไฮโปคลอรัส HOCI, OCl-), โบรมีนอิสระ, โบรมีนตกค้าง, DBDMH (1.3-ไดโบรมีน-5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน)

  วิธีการอ้างอิง

  DPD1

  ช่วงค่า pH

  5…9,5

  อุณหภูมิ

  1…40 °C

  แรงดันสูงสุด

  1,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa: 20...80 ลิตร/ชม.
  DLG III: 40...100 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  16…24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)

  สัญญาณเอาต์พุต

  4...20 มิลลิแอมป์ ≈ ช่วงการวัด, มีการชดเชยอุณหภูมิ, ไม่มีการปรับเทียบ, ไม่มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  ความจำเพาะเจาะจง

  คลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้าง

  กระบวนการฆ่าเชื้อ

  ก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, โบรไมด์ + ไฮโปคลอไรท์, DBDMH

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  D1C, DAC, AEGIS II

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำหล่อเย็น น้ำอุปโภคบริโภค น้ำเสีย น้ำที่มีค่า pH สูงขึ้น (pH เสถียร) น้ำจากสระว่ายน้ำที่ปนเปื้อนสำหรับการระบุคลอรีนตกค้างในสระว่ายน้ำจากค่าความต่าง: คลอรีนทั้งหมดลบคลอรีนอิสระน้ำดิบสำหรับการบำบัดน้ำดื่ม.

  ความต้านทานต่อ

  เกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว, สารลดแรงตึงผิว,คราบสกปรก

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  * ช่วงการวัดจะอิงตามคลอรีน ในการตรวจวัดโบรมีน ขีดจำกัดบนและล่างของช่วงการวัดจะเพิ่มขึ้นเป็นแฟคเตอร์ 2.25 เช่น CBR 1-mA-0.5 ppm: 0.02 ...1.1 ppm

  CBR 1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l *

  1038016

  CBR 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l *

  1038015

  CBR 1-mA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l *

  1052138

  CBR 1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l *

  1038014

  เซ็นเซอร์สำหรับโบรมีนอิสระและตกค้าง CBR 1-CAN-P

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระและโบรมีนในน้ำสกปรกและสำหรับค่า pH สูงถึง 9.5 สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีระบบเชื่อมต่อ CAN-Bus

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระและโบรมีนอิสระกับโบรมีนตกค้าง (โบรมามีน)
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องที่สืบเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ
  • ความทนต่อคราบสกปรกและไบโอฟิลม์ด้วยอิเล็กโทรไลต์ที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และด้วยเยื่อเมมเบรนรูกว้าง
  • ความสามารถในการใช้งานที่ค่า pH สูงถึง 9.5 ด้วยการปรับระบบเยื่อเมมเบรนอิเล็กโทรไลต์ให้เหมาะสมมากที่สุด

  ตัวแปรที่วัดค่า

  คลอรีนอิสระ (กรดไฮโปคลอรัส HOCI, OCl-), โบรมีนอิสระ, โบรมีนตกค้าง, DBDMH (1.3-ไดโบรมีน-5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน)

  วิธีการอ้างอิง

  DPD1

  ช่วงค่า pH

  5…9,5

  อุณหภูมิ

  1…40 °C

  แรงดันสูงสุด

  1,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa: 20...80 ลิตร/ชม.
  DLG III: 40...100 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  11…30 โวลต์กระแสตรง (ผ่านอินเทอร์เฟส CAN)

  สัญญาณเอาต์พุต

  แบบดิจิทัล (CANopen), ไม่มีการปรับเทียบ, มีการชดเชยอุณหภูมิ, มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  ความจำเพาะเจาะจง

  คลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้าง

  กระบวนการฆ่าเชื้อ

  ก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, โบรไมด์ + ไฮโปคลอไรท์, DBDMH

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  DULCOMARIN 3, DULCOMARIN II ด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์รุ่นหลังวันที่ 06.02.2014 ตั้งแต่ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 3035 ขึ้นไปเท่านั้น

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำหล่อเย็น น้ำอุปโภคบริโภค น้ำเสีย น้ำที่มีค่า pH สูงขึ้น (pH เสถียร) น้ำจากสระว่ายน้ำที่ปนเปื้อนสำหรับการระบุคลอรีนตกค้างในสระว่ายน้ำจากค่าความต่าง: คลอรีนทั้งหมดลบคลอรีนอิสระน้ำดิบสำหรับการบำบัดน้ำดื่ม.

  ความต้านทานต่อ

  คราบสกปรก, ไบโอฟิมล์

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  CBR 1-CAN-P-10ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1083135

  การดาวน์โหลดสำหรับ เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับโบรมีน

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  วัดค่าโบรมีนทางออนไลน์ได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST

  มีการใช้สารประกอบโบรมีนในการฆ่าเชื้อในน้ำเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสารประกอบคลอรีน แม้ว่าจะมีต้นทุนสำหรับสารทำปฏิกิริยาสูงกว่าก็ตาม

  โบรมีนมีข้อดีบางประการในการใช้ฆ่าเชื้อเมื่อเทียบกับสารประกอบคลอรีน:

  • ที่ค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ สูงจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่ดีกว่า
  • ที่อุณหภูมิสูงจะมีความชื้นที่น้อยกว่า
  • มีการกระตุ้นให้เกิดการกัดกร่อนที่น้อยกว่า
  • สารประกอบโบรมีนที่ทำปฏิกิริยา (โปรมีนที่รวมกับสารอื่น) จะทำให้เกิดกลิ่นและระคายเยื่อบุผิวน้อยกว่า

  กลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์โบรมีน DULCOTEST ของเรามีเซ็นเซอร์สามรุ่นให้เลือกใช้เป็นโซลูชันงานตรวจวัดของคุณ

  เซ็นเซอร์รุ่น CBR1-mA และ BCR1-mA ทนต่อน้ำสกปรกและมุ่งเป้าในการบำบัดน้ำหล่อเย็น รุ่น CBR1 ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะกับโบรมีนอิสระที่มาจากกระบวนการเติมโบรมีนซึ่งเป็นกระบวนการอนินทรีย์ เช่น โซเดียมโบรไมด์ + สารฟอกคลอรีน หรือการใช้ BrCl

  เซ็นเซอร์รุ่น BCR1-mA ถูกปรับให้เหมาะสำหรับการวัดค่าสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดกระบวนการเติมโบรมีน (เช่น BCDMH)

  เซ็นเซอร์รุ่น BRE3-CAN เหมาะกับการบำบัดน้ำจากสระว่ายน้ำด้วย BCDMH สำหรับระบบตรวจวัดและควบคุม DULCOMARIN

  รายละเอียด

  • ดำเนินกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
  • ใช้ในน้ำที่มีคุณภาพต่างกัน (ระดับความสกปรก, pH, ปริมาณเกลือ, อุณหภูมิ)
  • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริก
  • ไม่มีการขยับเลื่อนเนื่องจากจุดศูนย์มีความเสถียร
  • ไม่มีการรบกวนจากอิทธิพลของอุณหภูมิ เนื่องจากมีการชดเชยอุณหภูิมิแบบในตัว
  • การขึ้นอยู่กับอัตราการไหล สสารในน้ำและสารตัวกลางที่ก่อให้เกิดคราบ จะลดลง เนื่องจากมีอิเล็กโทรดที่หุ้มด้วยไดอะแฟรม

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  1 2 3

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้