คำแนะนำการค้นหา

เซ็นเซอร์ DULCOTEST®สำหรับโบรมีน

ช่วงการวัดค่า 0.01 – 10 มก./ลิตร แบบขั้น

การวัดค่าโบรมีนด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®: สูบจ่าายได้อย่างปลอดภัยในกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยโบรมีน ใช้ได้ในน้ำคุณภาพต่างกันเนื่องจากมีความทนทานสูง

คำอธิบายสินค้า

การวัดค่าโบรมีนที่เชื่อถือได้ทางออนไลน์– ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®

มีการใช้สารประกอบโบรมีนสำหรับการฆ่าเชื้อในน้ำเพิ่มขึ้นเป็นทางเลือกนอกจากสารประกอบโบรมีนแม้ว่าจะมีต้นทุนตัวทำปฏิกิริยาสูง

โบรมีนมีข้อดีในการใช้ฆ่าเชื้อเมื่อเปรียบเทียบกับสารประกอบคลอรีน:

 • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อมากกว่าที่ค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ สูง
 • ความชื้นน้อยกว่าที่อุณหภูมิสูง
 • มีโอกาสกัดกร่อนน้อยกว่า
 • เกิดกลิ่นและระคายเยื่อบุผิวน้อยกว่าของสารประกอบโบรมีนที่เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง (โบรมีนตกค้าง)

เรามีเซ็นเซอร์สามรุ่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์โบรมีน DULCOTEST®เพื่อแก้ปัญหางานวัดไว้บริการ

เซ็นเซอร์รุ่น CBR1-มิลลิแอมป์ และ BCR1-มิลลิแอมป์ ทนต่อน้ำสกปรกและมุ่งเน้นการบำบัดน้ำหล่อเย็น รุ่น CBR1 ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับโบรมีนอิสระจากกระบวนการเติมโบรมีนอนินทรีย์ อาทิเช่น โซเดียมโบรไมด์ + น้ำด่างที่มีคลอรีนหรือการใช้ BrCl

เซ็นเซอร์รุ่น BCR1-มิลลิแอมป์ ถูกปรับให้เหมาะสำหรับการวัดค่าสารโบรมีนอินทรีย์ (เช่น BCDMH)

เซ็นเซอร์รุ่น BRE3-CAN เหมาะกับการบำบัดน้ำจากสระว่ายน้ำด้วย BCDMH

ข้อดี

 • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ใช้ในน้ำที่มีคุณภาพต่างกัน (ระดับความสกปรก, pH, ปริมาณเกลือ, อุณหภูมิ)
 • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริก
 • ไม่มีการขยับเลื่อนเนื่องจากจุดศูนย์มีความเสถียร
 • ไม่ทำงานขัดข้องเพราะอิทธิพลของอุณหภูมิเนื่องจากมีการชดเชยระดับอุณหภูิมิที่รวมไว้ในตัว
 • อาศัยอัตราการไหล, สสารในน้ำและตัวกลางก่อให้เกิดคราบเกาะเนื่องจากอิเล็กโทรดหุ้มเยื่อเมมเบรนน้อยลง

ขอบข่ายการใช้งาน

 • การฆ่าเชื้อน้ำจากหอระบายความร้อน
 • การฆ่าเชื้อน้ำจากสระว่ายน้ำและน้ำในอ่างน้ำวน
 • การฆ่าเชื้อน้ำทะเล
  1 2

  รายละเอียดทางเทคนิค

  สามารถวัดค่าตัวทำปฏิกิริยาทั้งหมดของโบรมีนที่ใช้ทั่วไปในการฆ่าเชื้อได้:

  • โบรมีนอนินทรีย์อิสระ เช่น ตามกระบวนการ ACTI โบรมีน: HOBr, หรือโบรมีนอนินทรีย์ตกค้าง (เช่น จะเป็น Stabrex®) ในทางการค้า
  • DBDMH (1.3-ไดโบรไมด์, 5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน) เช่น ภายใต้ชื่อ Albrom 100® ในทางการค้า
  • BCDMH (1-โบรมีน-3-คลอรีน-5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน) เช่น ภายใต้ชื่อ Bromine-Sticks® ในทางการค้า

  เซ็นเซอร์สำหรับโบรมีนที่มีทั้งหมด BCR 1-มิลลิแอมป์ (แทนรุ่นก่อนหน้า BRE 1)

  เซ็นเซอร์สำหรับสารฆ่าเชื้อ BCDMH และสารฆ่าเชื้ออินทรีย์ผสมโบรมีนอื่นๆ ที่มีฤทธิ์ในการออกซิเดชั่นในน้ำสกปรกและ/หรือสำหรับค่า pH สูงถึง 9.5 สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: โบรมีนที่มีทั้งหมดจาก BCDMH (1-โบรมีน-3-คลอรีน-5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน)
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ, โปรมามิโดซัลโฟเนต (N-bromamido sulfonate)
  • เข้าถึงความสามารถในการต้านทานการบล็อกด้วยอิเล็กโทรไลต์หนึ่งตัวที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพ (การอุดตันน้อยจากไบโอฟิลม์) กับเยื่อเมมเบรนรูใหญ่หนึ่งเยื่อ (การอุดตันน้อยจากอนุภาคของแข็ง/สิ่งสกปรก)
  • ความสามารถในการนำมาประยุกต์ใช้ที่ pH สูงจากการปรับระบบเยื่อเมมเบรนอิเล็กโทรไลต์ให้เหมาะที่สุด
  ตัวแปรที่วัดค่าโบรมีนที่มีทั้งหมดจาก BCDMH (1-โบรมีน-3-คลอรีน-5,5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน) และ โปรมามิโดซัลโฟเนต (N-bromamido sulfonate)
  วิธีการอ้างอิงDPD4
  ช่วงค่า pH5,0 … 9,5
  อุณหภูมิ5 … 45 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด1,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGM, DLG III)
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ16…24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)
  สัญญาณเอาต์พุต4…20 มิลลิแอมป์ = ช่วงการวัด, ชดเชยอุณหภูมิ, ไม่ปรับเทียบ, ไม่แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  ความจำเพาะเจาะจงไม่เฉพาะเจาะจง, มีปฏิกิริยาไวต่อสารออกซิเดชั่นต่างๆ
  กระบวนการฆ่าเชื้อBCDMH (1-โบรมีน-3-คลอรีน-5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน), โปรมามิโดซัลโฟเนต (N-bromamido sulfonate)
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมD1C, DAC, AEGIS II
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำหล่อเย็น น้ำอุปโภคบริโภค น้ำเสีย น้ำที่มีค่า pH สูง (pH เสถียร)น้ำที่มีค่า pH สูง (pH เสถียร).
  ความต้านทานต่อคราบสกปรก, ไบโอฟิมล์
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  BCR 1-มิลลิแอมป์-0.5 ppm0,01…0,5 มก./ลิตร1041697
  BCR 1-มิลลิแอมป์-2 ppm0,02…2,0 มก./ลิตร1040115
  BCR 1-มิลลิแอมป์-10 ppm0,10…10,0 มก./ลิตร1041698

  เซ็นเซอร์สำหรับโบรมีนที่มีทั้งหมด BRE 3-CAN-P

  เซ็นเซอร์สำหรับโบรมีนอิสระและตกค้างสำหรับน้ำสกปรกเล็กน้อย สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีระบบเชื่อมต่อ CAN-Bus

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: โบรมีนที่มีทั้งหมดจาก BCDMH และสารฆ่าเชื้ออินทรีย์ผสมโบรมีนอื่นๆ ที่มีฤทธิ์ในการออกซิเดชั่น
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ
  • การประยุกต์ใช้ที่ค่า pH สูง จากการปรับระบบเยื่อเมมเบรนอิเล็กโทรไลต์ให้เหมาะสม
  • การปฏิบัติงานกับ CAN-Bus ที่มีข้อดีทั้งหมดรวมอยู่ด้วย
  ตัวแปรที่วัดค่าโบรมีนที่มีทั้งหมด
  วิธีการอ้างอิงสำหรับ DBDMH, โบรมีนอิสระ: DPD1 สำหรับ BCDMH: DPD4
  การผูกติดกับค่า pH

  การเกิดปฏิกิริยาไวของเซ็นเซอร์จะลดลงที่การเปลี่ยนค่า pH จาก pH 7 เป็น pH 8

  a) ที่ DBDMH และโบรมีนอิสระประมาณ 10 %

  b) ที่ BCDMH ประมาณ 25 %

  อุณหภูมิ5 … 45 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด3,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGM หรือ DLG III)
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟผ่านอินเทอร์เฟซ CAN (11–30 โวลต์)
  สัญญาณเอาต์พุต ไม่ปรับเทียบ, ชดเชยอุณหภูมิ, แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  ความจำเพาะเจาะจงไม่เฉพาะเจาะจง, มีปฏิกิริยาไวต่อสารออกซิเดชั่นต่างๆ
  กระบวนการฆ่าเชื้อDBDMH (1.3-ไดโบรมีน-5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน), BCDMH (1-โบรมีน-3-คลอรีน-5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน), โบรมีนอิสระ (HOBr, OBr-)
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมDULCOMARIN®
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปสระว่ายน้ำ/สระน้ำวนและน้ำหล่อเย็น;.
  ความต้านทานต่อสารลดแรงตึงผิว
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  BRE 3-CAN-10 ppm0,02…10,0 มก./ลิตร1083573

  เซ็นเซอร์สำหรับโบรมีนอิสระและตกค้าง CBR 1-มิลลิแอมป์ (แทนรุ่นก่อน BRE 2)

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระและโบรมีนในน้ำสกปรกและค่า pH สูงถึง 9.5 สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระและโบรมีนอิสระกับตกค้าง (โบรมามีน)
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ
  • ความทนต่อคราบสกปรกและไบโอฟิลม์ด้วยอิเล็กโทรไลต์ที่มีฤทธิ์ต้านจุลทรีย์และด้วยเยื่อเมมเบรนรูกว้าง
  • ความสามารถในการใช้งานที่ค่า pH สูงถึง 9.5 ด้วยการปรับระบบเยื่อเมมเบรนอิเล็กโทรไลต์ให้เหมาะสมมากที่สุด
  ตัวแปรที่วัดค่าคลอรีนอิสระ (กรดไฮโปคลอรัส HOCI, OCl-), โบรมีนอิสระ, โบรมีนตกค้าง, DBDMH (1.3-ไดโบรมีน-5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน)
  วิธีการอ้างอิงDPD1
  ช่วงค่า pH5 ... 9.5
  อุณหภูมิ1 … 40 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด1,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGM, DLG II)
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ16…24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)
  สัญญาณเอาต์พุต4…20 มิลลิแอมป์ = ช่วงการวัด, ชดเชยอุณหภูมิ, ไม่ปรับเทียบ, ไม่แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  ความจำเพาะเจาะจงคลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้าง
  กระบวนการฆ่าเชื้อก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, โบรไมด์ + ไฮโปคลอไรท์, DBDMH
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมD1C, DAC, AEGIS II
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำหล่อเย็น น้ำอุปโภคบริโภค น้ำเสีย น้ำที่มีค่า pH สูงขึ้น (pH เสถียร) น้ำจากสระว่ายน้ำที่ปนเปื้อนสำหรับการระบุคลอรีนตกค้างในสระว่ายน้ำจากค่าความต่าง: คลอรีนทั้งหมดลบคลอรีนอิสระน้ำดิบสำหรับการบำบัดน้ำดื่ม.
  ความต้านทานต่อเกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว, สารลดแรงตึงผิว,คราบสกปรก
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  CBR 1-มิลลิแอมป์-0.5 ppm0,01…0,5 มก./ลิตร*1038016
  CBR 1-มิลลิแอมป์-2 ppm0,02…2,0 มก./ลิตร*1038015
  CBR 1-มิลลิแอมป์-5 ppm0,05…5,0 มก./ลิตร*1052138
  CBR 1-มิลลิแอมป์-10 ppm0,10…10,0 มก./ลิตร*1038014
  *ช่วงการวัดเกี่ยวข้องกับคลอรีน ขีดจำกัดบนและล่างของช่วงการวัดเพิ่มขึ้นที่แฟคเตอร์ 2.25 ในการวัดโบรมีน เช่น CBR 1-มิลลิแอมป์-0.5 ppm: 0.02 ...1.1 ppm

  เซ็นเซอร์สำหรับโบรมีนอิสระและตกค้าง CBR 1-CAN-P

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระและโบรมีนในน้ำสกปรกและสำหรับค่า pH สูงถึง 9.5 สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีระบบเชื่อมต่อ CAN-Bus

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระและโบรมีนอิสระกับโบรมีนตกค้าง (โบรมามีน)
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องที่สืบเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ
  • ความทนต่อคราบสกปรกและไบโอฟิลม์ด้วยอิเล็กโทรไลต์ที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และด้วยเยื่อเมมเบรนรูกว้าง
  • ความสามารถในการใช้งานที่ค่า pH สูงถึง 9.5 ด้วยการปรับระบบเยื่อเมมเบรนอิเล็กโทรไลต์ให้เหมาะสมมากที่สุด
  ตัวแปรที่วัดค่าคลอรีนอิสระ โบรมีนอิสระ โบรมีนตกค้าง DBDMH (1.3-ไดโบรมีน-5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน)
  วิธีการอ้างอิงDPD1
  ช่วงค่่า pH5 … 9,5
  อุณหภูมิ1 … 40 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด1,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGM, DLG II)
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ11…30 โวลต์กระแสตรง (ผ่านอินเทอร์เฟส CAN)
  สัญญาณเอาต์พุตแบบดิจิตอล (CANopen), ไม่ปรับเทียบ, ชดเชยอุณหภูมิ, แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  ความจำเพาะเจาะจงคลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้าง
  กระบวนการฆ่าเชื้อก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, โบรไมด์ + ไฮโปคลอไรท์, DBDMH
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมDULCOMARIN® 3, DULCOMARIN® II ติดตั้งด้วยฮาร์ดแวร์ หลังวันที่ 06.02.2014 เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น 3035 -ขึ้นไปเท่านั้น
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำเสีย, น้ำที่มีค่า pH สูงขึ้น (pH เสถียร), น้ำจากสระว่ายน้ำที่ปนเปื้อน สำหรับการระบุคลอรีนตกค้างในสระว่ายน้ำจากค่าความต่าง: คลอรีนทั้งหมดลบคลอรีนอิสระน้ำดิบสำหรับการบำบัดน้ำดื่ม.
  ความต้านทานต่อคราบสกปรก, ไบโอฟิมล์
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  CBR 1-CAN-P-10ppm0,01…10,0 มก./ลิตร1083135

  การดาวน์โหลดสำหรับ เซ็นเซอร์ DULCOTEST®สำหรับโบรมีน

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  การวัดค่าโบรมีนที่เชื่อถือได้ทางออนไลน์– ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®

  มีการใช้สารประกอบโบรมีนสำหรับการฆ่าเชื้อในน้ำเพิ่มขึ้นเป็นทางเลือกนอกจากสารประกอบโบรมีนแม้ว่าจะมีต้นทุนตัวทำปฏิกิริยาสูง

  โบรมีนมีข้อดีในการใช้ฆ่าเชื้อเมื่อเปรียบเทียบกับสารประกอบคลอรีน:

  • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อมากกว่าที่ค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ สูง
  • ความชื้นน้อยกว่าที่อุณหภูมิสูง
  • มีโอกาสกัดกร่อนน้อยกว่า
  • เกิดกลิ่นและระคายเยื่อบุผิวน้อยกว่าของสารประกอบโบรมีนที่เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง (โบรมีนตกค้าง)

  เรามีเซ็นเซอร์สามรุ่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์โบรมีน DULCOTEST®เพื่อแก้ปัญหางานวัดไว้บริการ

  เซ็นเซอร์รุ่น CBR1-มิลลิแอมป์ และ BCR1-มิลลิแอมป์ ทนต่อน้ำสกปรกและมุ่งเน้นการบำบัดน้ำหล่อเย็น รุ่น CBR1 ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับโบรมีนอิสระจากกระบวนการเติมโบรมีนอนินทรีย์ อาทิเช่น โซเดียมโบรไมด์ + น้ำด่างที่มีคลอรีนหรือการใช้ BrCl

  เซ็นเซอร์รุ่น BCR1-มิลลิแอมป์ ถูกปรับให้เหมาะสำหรับการวัดค่าสารโบรมีนอินทรีย์ (เช่น BCDMH)

  เซ็นเซอร์รุ่น BRE3-CAN เหมาะกับการบำบัดน้ำจากสระว่ายน้ำด้วย BCDMH

  ข้อดี

  • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
  • ใช้ในน้ำที่มีคุณภาพต่างกัน (ระดับความสกปรก, pH, ปริมาณเกลือ, อุณหภูมิ)
  • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริก
  • ไม่มีการขยับเลื่อนเนื่องจากจุดศูนย์มีความเสถียร
  • ไม่ทำงานขัดข้องเพราะอิทธิพลของอุณหภูมิเนื่องจากมีการชดเชยระดับอุณหภูิมิที่รวมไว้ในตัว
  • อาศัยอัตราการไหล, สสารในน้ำและตัวกลางก่อให้เกิดคราบเกาะเนื่องจากอิเล็กโทรดหุ้มเยื่อเมมเบรนน้อยลง

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  1 2 3

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้