คำแนะนำการค้นหา

เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับคลอรีนไดออกไซด์

ช่วงการวัดค่า 0.01 – 10 มก./ลิตร แบบขั้น

การวัดค่าคลอรีนไดออกไซด์ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST® จะส่งค่าที่วัดที่แม่นยำเชื่อถือได้และเหมาะกับการประยุกต์ใช้งานให้แบบเรียลไทม์สำหรับการทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและการฆ่าเชื้อทั้งหมด

คำอธิบายสินค้า

การวัดค่าคลอรีนไดออกไซด์ที่เชื่อถือได้ทางออนไลน์ – ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®

เรามีเซ็นเซอร์สามซีรี่ย์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์ คลอรีนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ทำปฏิกริยาไวกว่าปกติ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้เนื่องจากความไม่เสถียร แต่ให้นำไปได้ใช้ตามที่ต้องการในระบบพิเศษ ณ จุดที่จะใช้งานได้เลย เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ DULCOTEST® สำหรับการประยุกต์ใช้ต่างกัน แต่ละซีรี่ย์ประกอบด้วยหลากหลายรุ่นสำหรับช่วงการวัดค่าที่ต่างกัน เซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์ซีรี่ย์ CDE2 ที่ผ่านการทดสอบแล้วมีไว้สำหรับการเฝ้าระวังหรือการควบคุมดูแลน้ำสะอาด อาทิเช่น ในการฆ่าเชื้อน้ำดื่ม ซีรี่ย์ CDP1 เหมาะสำหรับใช้ควบคุมปริมาณคลอรีนไดออกไซด์แบบเร่งด่วนสำหรับระบบชะล้างขวด นวัตกรรมเซ็นเซอร์รุ่น CDR1 สามารถใช้กับน้ำที่ปนเปื้อน เช่น น้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็นและน้ำเสีย

ข้อดี

 • มีเซ็นเซอร์สามซีรี่ย์ที่เหมาะกับการใช้งาน
 • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริก
 • ไม่มีการทำงานขัดข้องจากอิทธิพลของอุณหภูมิเนื่องจากระบบชดเชยอุณหภูมิอยู่ในตัวหรือภายนอกแบบด่วนพิเศษ
 • อาศัยอัตราการไหล, ค่าการเกิดปฏิกิริยาไว, สสารในน้ำและตัวกลางก่อให้เกิดคราบเกาะเนื่องจากอิเล็กโทรดหุ้มเยื่อเมมเบรนน้อยลง
 • ระยะเวลาพักนานเนื่องจากอิเล็กโทรดการวัดหุ้มเยื่อเมมเบรนและการฝังตัวในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นการรักษาสภาพทั่วไปในการวัดค่าที่เหมาะสมโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพทั่วไปของกระบวนการ

ขอบข่ายการใช้งาน

ซีรี่ย์ CDE: น้ำดื่ม, น้ำอุปโภคบริโภคและน้ำใช้ในกระบวนการผลิตไม่มีสารลดแรงตึงผิวเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ

ซีรี่ย์ CDP: ระบบชะล้างขวดและการประยุกต์ใช้งานอื่นๆ ด้วยการเติมสารลดแรงตึงผิวและเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็ว

ซีรี่ย์ CDR: น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการผลิต, ปนเปื้อนสารลดแรงตึงผิว, น้ำหล่อเย็น, น้ำชลประทาน, น้ำเสียที่ปนเปื้อนเล็กน้อย, น้ำร้อน

  1 2 3 4

  รายละเอียดทางเทคนิค

  เซ็นเซอร์รุ่น CDE 2-มิลลิแอมป์

  • ช่วงการวัดค่า 0.01 – 10 มก./ลิตร
  • อุณหภูมิ 5 – 45 องศาเซลเซียส
  • แรงดันสูงสุด 1.0 บาร์
  • ช่วงค่า pH 4.0…11.0
  • เวลาตอบสนอง 120 วินาที

  เซ็นเซอร์รุ่น CDP 1-มิลลิแอมป์

  • ช่วงการวัดค่า 0.02 – 2.00 มก./ลิตร
  • อุณหภูมิ 10 – 45 องศาเซลเซียส
  • แรงดันสูงสุด 3.0 บาร์
  • ช่วงค่า pH 5.5…10.5
  • เวลาตอบสนอง 60 วินาที

  เซ็นเซอร์รุ่น CDR 1-มิลลิแอมป์

  • ช่วงการวัดค่า 0.01 – 10.0 มก./ลิตร
  • อุณหภูมิ 1 – 55 องศาเซลเซียส
  • แรงดันสูงสุด 3.0 บาร์
  • ช่วงค่า pH 1.0…10.0
  • เวลาตอบสนอง 180 วินาที

  เซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์ CDE 2-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์มาตรฐานสำหรับวัดคลอรีนไดออกไซด์ที่ไม่มีการเกิดปฏิกิริยาไวจากคลอรีนอิสระ สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนไดออกไซด์, ไม่มีการเกิดปฏิกิริยาไวต่อคลอรีนอิสระ
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ
  ตัวแปรที่วัดค่าคลอรีนไดออกไซด์ (ClO2)
  วิธีการอ้างอิงDPD1
  ช่วงค่า pH4,0 … 11,0 ช่วงความเสถียร CIO2
  การเกิดปฏิกิริยาไวโอโซน
  อุณหภูมิ5 … 45 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด1,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGM หรือ DLG III)
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ16...24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)
  สัญญาณเอาต์พุต4…20 มิลลิแอมป์ ≈ ช่วงการวัด, ชดเชยอุณหภูมิ, ไม่ปรับเทียบ, ไม่แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  เวลาตอบสนอง t90120 s
  ความจำเพาะเจาะจงคลอรีนไดออกไซด์เฉพาะเจาะจงต่อคลอรีนอิสระ, คลอไรท์, คลอเรต
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมD1C, DAC
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำดื่มไม่ปนเปื้อน.
  ความต้านทานต่อเกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว ไมใช่สารลดแรงตึงผิว
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  CDE 2-มิลลิแอมป์-0.5 ppm0,01…0,5 มก./ลิตร792930
  CDE 2-มิลลิแอมป์-2 ppm0,02…2,0 มก./ลิตร792929
  CDE 2-มิลลิแอมป์-10 ppm0,10…10,0 มก./ลิตร792928

  เซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์ kpl. มีอิเล็กโทรไลต์ 100 มล.

  ข้อแนะนำ: ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์เป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III (หมายเลขสั่งซื้อ 815079)

  เซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์ CDP 1-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดคลอรีนไดออกไซด์ที่มีเวลาตอบสนองเร็ว เช่น ในระบบล้างขวด สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนไดออกไซด์ ไม่ถูกรบกวนจากสารลดแรงตึงผิว
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ
  • เวลาการตอบสนองเร็วเนื่องจากเยื่อเมมเบรนรูกว้างและการวัดอุณหภูมิจากภายนอก
  ตัวแปรที่วัดค่าคลอรีนไดออกไซด์ (ClO2)
  วิธีการอ้างอิงDPD1
  ช่วงค่า pH5,5 … 10,5
  การเกิดปฏิกิริยาไวโอโซน, คลอรีน
  อุณหภูมิ10 … 45 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด3,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม.
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ16...24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)
  สัญญาณเอาต์พุต4…20 มิลลิแอมป์ ≈ ช่วงการวัด, ชดเชยอุณหภูมิ, ไม่ปรับเทียบ, ไม่แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  การวัดอุณหภูมิระบบการวัดอุณหภูมิแยกจำเป็นต่อการชดเชย
  เวลาตอบสนอง t9060 วินาที
  ความจำเพาะเจาะจงคลอรีนไดออกไซด์ต่อคลอไรต์และคลอเรต
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์แนะนำให้ติดตั้งเซ็นเซอร์ร่วมกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิ Pt 100 อุปกรณ์ช่วย DLG II
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมเฉพาะ D1C และ DAC ที่มีการแก้ไขอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำใช้ในกระบวนการมีสารลดแรงตึงผิว (เครื่องล้างขวด).
  ความต้านทานต่อสารลดแรงตึงผิว, คราบสกปรกบางๆ
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  CDP 1-มิลลิแอมป์-2 ppm0,02…2,0 มก./ลิตร1002149

  เซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์ kpl. มีอิเล็กโทรไลต์ 100 มล.

  ข้อแนะนำ: ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์เป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III (หมายเลขสั่งซื้อ 815079)

  เซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์ CDR 1-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์วัดคลอรีนไดออกไซด์สำหรับประเภทน้ำทั้งหมด รวมถึง น้ำร้อนและน้ำสกปรก ไม่มีการเกิดปฏิกิริยาไวเนื่องจากคลอรีนอิสระ สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนไดออกไซด์ไม่เกิดปฏิกิริยาไวต่อคลอรีนอิสระ
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ
  • ความต้านทานคราบสกปรกเกาะเป็นชั้นจากเยื่อเมมเบรนไม่มีรู
  • อุณหภูมิขณะใช้งานถึง 60 องศาเซลเซียส (ช่วงเวลาสั้น) เนื่องจากมีวัสดุที่เหมาะสำหรับเซ็นเซอร์
  ตัวแปรที่วัดค่าคลอรีนไดออกไซด์ (ClO2)
  วิธีการอ้างอิงDPD1
  ช่วงค่า pH1,0 … 10,0
  การเกิดปฏิกิริยาไวโอโซน
  อุณหภูมิ1 … 55 องศาเซลเซียส (ช่วงเวลาสั้น 60 องศาเซลเซียส)
  แรงดันสูงสุด3,0 บาร์, (30 องศาเซลเซียส, ใน DGMA)
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGM หรือ DLG III)
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ16...24 โวลต์กระแสตรง
  สัญญาณเอาต์พุต4…20 มิลลิแอมป์ ชดเชยอุณหภูมิ, ไม่ปรับเทียบ, ไม่แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  เวลาตอบสนอง t903 นาที
  ความจำเพาะเจาะจงคลอไรท์
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมD1C, DAC
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปปนเปื้อนน้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการ, ปนเปื้อนสารลดแรงตึงผิว น้ำหล่อเย็น, น้ำชลประทาน น้ำเสียปนเปื้อนเล็กน้อย, น้ำร้อน.
  ความต้านทานต่อสารลดแรงตึงผิว, คราบสกปรกบางๆ, สารเคมีละลายในน้ำ, ของแข็ง/สิ่งสกปรก, ไบโอฟิมล์
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  CDR 1-มิลลิแอมป์-0.5 ppm0,01…0,5 มก./ลิตร1033762
  CDR 1-มิลลิแอมป์-2 ppm0,02…2,0 มก./ลิตร1033393
  CDR 1-มิลลิแอมป์-10 ppm0,10…10,0 มก./ลิตร1033404

  ข้อแนะนำ: ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์เป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III (หมายเลขสั่งซื้อ 815079)

  เซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์ CDR 1-CAN

  เซ็นเซอร์วัดคลอรีนไดออกไซด์สำหรับประเภทน้ำทั้งหมด รวมถึง น้ำร้อนและน้ำสกปรก ไม่มีการเกิดปฏิกิริยาไวเนื่องจากคลอรีนอิสระ สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์สำหรับการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซ CAN ( เช่น ตัวควบคุมการฆ่าเชื้อ)

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนไดออกไซด์ไม่เกิดปฏิกิริยาไวต่อคลอรีนอิสระ
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ
  • ความต้านทานคราบสกปรกเกาะเป็นชั้นจากเยื่อเมมเบรนไม่มีรู
  • อุณหภูมิขณะใช้งานถึง 60 องศาเซลเซียส (ช่วงเวลาสั้น) เนื่องจากมีวัสดุที่เหมาะสำหรับเซ็นเซอร์
  • การปฏิบัติงานกับ CAN-Bus ที่มีข้อดีทั้งหมดรวมอยู่ด้วย
  ตัวแปรที่วัดค่าคลอรีนไดออกไซด์ (ClO2)
  วิธีการอ้างอิงDPD1
  ช่วงค่า pH1,0 … 10,0
  การเกิดปฏิกิริยาไวโอโซน
  อุณหภูมิ5 … 45 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด1,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGM หรือ DLG III)
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟผ่านอินเทอร์เฟซ CAN (11–30 โวลต์)
  สัญญาณเอาต์พุต ไม่ปรับเทียบ, ชดเชยอุณหภูมิ, แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  เวลาตอบสนอง t903 นาที
  ความจำเพาะเจาะจงคลอไรท์
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมDULCOMARIN®
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปปนเปื้อนน้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการ, ปนเปื้อนสารลดแรงตึงผิว น้ำหล่อเย็น, น้ำชลประทาน น้ำเสียปนเปื้อนเล็กน้อย.
  ความต้านทานต่อสารลดแรงตึงผิว, สารพิษละลายในน้ำ, ของแข็ง/สิ่งสกปรก, ไบโอฟิมล์
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  CDR 1-CAN-10 ppm0,01…10,0 มก./ลิตร1041155

  * มีอิเล็กโทรไลต์ 100 มล.ทั้งหมด, สายเคเบิลเชื่อมต่อ- CAN M12 5 ขั้ว 0.5 ม., เครื่องกระจายตัว T M12 5 ขั้ว CAN

  การดาวน์โหลดสำหรับ เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับคลอรีนไดออกไซด์

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  การวัดค่าคลอรีนไดออกไซด์ที่เชื่อถือได้ทางออนไลน์ – ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®

  เรามีเซ็นเซอร์สามซีรี่ย์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์ คลอรีนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ทำปฏิกริยาไวกว่าปกติ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้เนื่องจากความไม่เสถียร แต่ให้นำไปได้ใช้ตามที่ต้องการในระบบพิเศษ ณ จุดที่จะใช้งานได้เลย เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ DULCOTEST® สำหรับการประยุกต์ใช้ต่างกัน แต่ละซีรี่ย์ประกอบด้วยหลากหลายรุ่นสำหรับช่วงการวัดค่าที่ต่างกัน เซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์ซีรี่ย์ CDE2 ที่ผ่านการทดสอบแล้วมีไว้สำหรับการเฝ้าระวังหรือการควบคุมดูแลน้ำสะอาด อาทิเช่น ในการฆ่าเชื้อน้ำดื่ม ซีรี่ย์ CDP1 เหมาะสำหรับใช้ควบคุมปริมาณคลอรีนไดออกไซด์แบบเร่งด่วนสำหรับระบบชะล้างขวด นวัตกรรมเซ็นเซอร์รุ่น CDR1 สามารถใช้กับน้ำที่ปนเปื้อน เช่น น้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็นและน้ำเสีย

  ข้อดี

  • มีเซ็นเซอร์สามซีรี่ย์ที่เหมาะกับการใช้งาน
  • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
  • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริก
  • ไม่มีการทำงานขัดข้องจากอิทธิพลของอุณหภูมิเนื่องจากระบบชดเชยอุณหภูมิอยู่ในตัวหรือภายนอกแบบด่วนพิเศษ
  • อาศัยอัตราการไหล, ค่าการเกิดปฏิกิริยาไว, สสารในน้ำและตัวกลางก่อให้เกิดคราบเกาะเนื่องจากอิเล็กโทรดหุ้มเยื่อเมมเบรนน้อยลง
  • ระยะเวลาพักนานเนื่องจากอิเล็กโทรดการวัดหุ้มเยื่อเมมเบรนและการฝังตัวในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นการรักษาสภาพทั่วไปในการวัดค่าที่เหมาะสมโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพทั่วไปของกระบวนการ

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  1 2 3

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้