คำแนะนำการค้นหา

เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับคลอรีนไดออกไซด์

ช่วงการวัดค่า 0.01 – 10 มก./ลิตร แบบขั้น

การวัดค่าคลอรีนไดออกไซด์ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST จะให้ค่าการวัดตามเวลาจริง ที่แม่นยำ เชื่อถือได้ และเหมาะกับการประยุกต์ใช้งาน สำหรับงานออกซิเดชันและงานฆ่าเชื้อทุกประเภท

คำอธิบายสินค้า

วัดค่าคลอรีนไดออกไซด์ทางออนไลน์ได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST

กลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์ คลอรีนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ทำปฏิกริยาไวกว่าปกติ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้เนื่องจากความไม่เสถียร แต่ให้นำไปได้ใช้ตามที่ต้องการในระบบพิเศษ ณ จุดที่จะใช้งานได้เลย เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ DULCOTEST ของเรามีเซ็นเซอร์สามซีรีส์ให้เลือกสำหรับการใช้งานต่าง ๆ แต่ละซีรีส์ประกอบด้วยหลากหลายรุ่นสำหรับช่วงการวัดค่าที่ต่างกัน เซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์ซีรีส์ CDE2 ที่ผ่านการทดสอบแล้วมีไว้สำหรับการเฝ้าติดตามหรือการควบคุมน้ำสะอาด เช่น ในการฆ่าเชื้อน้ำดื่ม เรามีซีรีส์ CDP1 ที่เหมาะสำหรับใช้ควบคุมปริมาณคลอรีนไดออกไซด์แบบเร่งด่วนสำหรับระบบล้างขวด เซ็นเซอร์นวัตกรรมใหม่รุ่น CDR1 สามารถใช้กับน้ำที่ปนเปื้อนได้ เช่น น้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำดื่ม น้ำหล่อเย็น และน้ำเสีย

ข้อดี

 • มีเซ็นเซอร์สามซีรีส์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับการใช้งาน
 • ดำเนินกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ไม่มีการรบกวนจากความขุ่นหรือสี เนื่องจากหลักการวัดแบบแอมเพอโรเมตริก
 • ไม่มีการรบกวนจากอิทธิพลของอุณหภูมิ เนื่องจากมีการชดเชยอุณหภูมิแบบในตัวหรือการชดเชยอุณหภูมิจากภายนอกที่รวดเร็วเป็นพิเศษ
 • การขึ้นอยู่กับอัตราการไหล ความไวต่อสารอื่น สสารในน้ำและสารตัวกลางที่ก่อให้เกิดคราบ จะลดลง เนื่องจากมีเซ็นเซอร์ที่หุ้มด้วยไดอะแฟรม
 • มีอายุการใช้งานนาน เนื่องจากอิเล็กโทรดการวัดมีไดอะแฟรมหุ้มและฝังตัวอยู่ในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นการรักษาสภาพทั่วไปในการวัดค่าที่เหมาะสมโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพทั่วไปของกระบวนการ

ขอบข่ายการใช้งาน

รายการต่อไปนี้เป็นการนำเสนอโดยทั่วไปของการใช้งานที่เหมาะสมโดยพื้นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อผู้ติดต่อส่วนบุคคลของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ในใบสมัครของคุณ

ซีรีส์ CDE: น้ำดื่ม น้ำอุปโภคบริโภค และน้ำที่ใช้ในกระบวนการ ที่ไม่มีสารลดแรงตึงผิว มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิช้า ซีรีส์ CDP: ระบบชะล้างขวดและการประยุกต์ใช้งานอื่น ๆ โดยมีการเติมสารลดแรงตึงผิว และมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่รวดเร็ว ซีรีส์ CDR: น้ำอุปโภคบริโภคที่ปนเปื้อน, น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต, มีการปนเปื้อนสารลดแรงตึงผิว, น้ำหล่อเย็น, น้ำชลประทาน, น้ำเสียที่ปนเปื้อนเล็กน้อย, น้ำอุ่น

  รายละเอียดทางเทคนิค

  เซ็นเซอร์รุ่น CDE 2-mA

  • ช่วงการวัดค่า 0.01 – 10 มก./ลิตร
  • อุณหภูมิ 5 – 45 องศาเซลเซียส
  • แรงดันสูงสุด 1.0 บาร์
  • ช่วงค่า pH 4.0…11.0
  • เวลาตอบสนอง 120 วินาที
  เซ็นเซอร์รุ่น CDP 1-mA
  • ช่วงการวัดค่า 0.02 – 2.00 มก./ลิตร
  • อุณหภูมิ 10 – 45 องศาเซลเซียส
  • แรงดันสูงสุด 3.0 บาร์
  • ช่วงค่า pH 5.5…10.5
  • เวลาตอบสนอง 60 วินาที
  เซ็นเซอร์รุ่น CDR 1-mA
  • ช่วงการวัดค่า 0.01 – 10.0 มก./ลิตร
  • อุณหภูมิ 1 – 55 องศาเซลเซียส
  • แรงดันสูงสุด 3.0 บาร์
  • ช่วงค่า pH 1.0…10.0
  • เวลาตอบสนอง 180 วินาที

  เซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์ CDE 2-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์มาตรฐานสำหรับวัดคลอรีนไดออกไซด์ที่ไม่มีการเกิดปฏิกิริยาไวจากคลอรีนอิสระ สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนไดออกไซด์, ไม่มีการเกิดปฏิกิริยาไวต่อคลอรีนอิสระ
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ

  ตัวแปรที่วัดค่า

  คลอรีนไดออกไซด์ (ClO2)

  วิธีการอ้างอิง

  DPD1

  ช่วงค่า pH

  4,0…11,0

  การเกิดปฏิกิริยาไว

  โอโซน

  อุณหภูมิ

  5…45 °C

  แรงดันสูงสุด

  1,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa, DLG III: 60...80 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  16…24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)

  สัญญาณเอาต์พุต

  4...20 มิลลิแอมป์ ≈ ช่วงการวัด, มีการชดเชยอุณหภูมิ, ไม่มีการปรับเทียบ, ไม่มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  เวลาตอบสนอง t90

  120 วินาที

  ความจำเพาะเจาะจง

  คลอรีนไดออกไซด์เฉพาะเจาะจงต่อคลอรีนอิสระ, คลอไรท์, คลอเรต

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  D1C, DAC

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำดื่มไม่ปนเปื้อน.

  ความต้านทานต่อ

  เกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว ไมใช่สารลดแรงตึงผิว

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  CDE 2-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l

  792930

  CDE 2-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  792929

  CDE 2-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  792928

  เซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์ kpl. มีอิเล็กโทรไลต์ 100 มล.

  ข้อแนะนำ: ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์เป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III (หมายเลขสั่งซื้อ 815079)

  เซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์ CDP 1-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดคลอรีนไดออกไซด์ที่มีเวลาตอบสนองเร็ว เช่น ในระบบล้างขวด สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนไดออกไซด์ ไม่ถูกรบกวนจากสารลดแรงตึงผิว
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ
  • เวลาการตอบสนองเร็วเนื่องจากเยื่อเมมเบรนรูกว้างและการวัดอุณหภูมิจากภายนอก

  ขอบข่ายการใช้งาน

  • ระบบล้างขวด

  ตัวแปรที่วัดค่า

  คลอรีนไดออกไซด์ (ClO2)

  วิธีการอ้างอิง

  DPD1

  ช่วงค่า pH

  5,5…10,5

  การเกิดปฏิกิริยาไว

  โอโซน, คลอรีน

  อุณหภูมิ

  10…45 °C

  แรงดันสูงสุด

  3,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa, DLG III: 40...60 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  16…24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)

  สัญญาณเอาต์พุต

  4...20 มิลลิแอมป์ ≈ ช่วงการวัด, ไม่มีการชดเชยอุณหภูมิ, ไม่มีการปรับเทียบ, ไม่มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  การวัดอุณหภูมิ

  ระบบการวัดอุณหภูมิแยกจำเป็นต่อการชดเชย

  เวลาตอบสนอง t90

  60 วินาที

  ความจำเพาะเจาะจง

  คลอรีนไดออกไซด์ต่อคลอไรต์และคลอเรต

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  แนะนำให้ติดตั้งเซ็นเซอร์ร่วมกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิ Pt 100 ในอุปกรณ์ BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  เฉพาะ D1C และ DAC ที่มีการแก้ไขอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำใช้ในกระบวนการมีสารลดแรงตึงผิว (เครื่องล้างขวด).

  ความต้านทานต่อ

  สารลดแรงตึงผิว, คราบสกปรกบางๆ

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  CDP 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1002149

  เซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์ kpl. มีอิเล็กโทรไลต์ 100 มล.

  ข้อแนะนำ: ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์เป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III (หมายเลขสั่งซื้อ 815079)

  เซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์ CDR 1-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์วัดคลอรีนไดออกไซด์สำหรับประเภทน้ำทั้งหมด รวมถึง น้ำร้อนและน้ำสกปรก ไม่มีการเกิดปฏิกิริยาไวเนื่องจากคลอรีนอิสระ สำหรับการทำงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนไดออกไซด์ไม่เกิดปฏิกิริยาไวต่อคลอรีนอิสระ
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ
  • ความต้านทานคราบสกปรกเกาะเป็นชั้นจากเยื่อเมมเบรนไม่มีรู
  • อุณหภูมิขณะใช้งานถึง 60 องศาเซลเซียส (ช่วงเวลาสั้น) เนื่องจากมีวัสดุที่เหมาะสำหรับเซ็นเซอร์

  ตัวแปรที่วัดค่า

  คลอรีนไดออกไซด์ (ClO2)

  วิธีการอ้างอิง

  DPD1

  ช่วงค่า pH

  1,0…10,0

  การเกิดปฏิกิริยาไว

  โอโซน

  อุณหภูมิ

  1…55 °C

  แรงดันสูงสุด

  3,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa, DLG III: 30...60 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  16…24 V DC

  สัญญาณเอาต์พุต

  4...20 มิลลิแอมป์ มีการชดเชยอุณหภูมิ, ไม่มีการปรับเทียบ, ไม่มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  เวลาตอบสนอง t90

  3 นาที

  ความจำเพาะเจาะจง

  คลอไรท์

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  D1C, DAC

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  ปนเปื้อนน้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการ, ปนเปื้อนสารลดแรงตึงผิว น้ำหล่อเย็น, น้ำชลประทาน น้ำเสียปนเปื้อนเล็กน้อย, น้ำร้อน.

  ความต้านทานต่อ

  สารลดแรงตึงผิว, คราบสกปรกบางๆ, สารเคมีละลายในน้ำ, ของแข็ง/สิ่งสกปรก, ไบโอฟิมล์

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  CDR 1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l

  1033762

  CDR 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1033393

  CDR 1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  1033404

  ข้อแนะนำ: ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์เป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III (หมายเลขสั่งซื้อ 815079)

  เซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์ CDR 1-CAN

  เซ็นเซอร์วัดคลอรีนไดออกไซด์สำหรับประเภทน้ำทั้งหมด รวมถึง น้ำร้อนและน้ำสกปรก ไม่มีการเกิดปฏิกิริยาไวเนื่องจากคลอรีนอิสระ สำหรับการทำงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนไดออกไซด์ไม่เกิดปฏิกิริยาไวต่อคลอรีนอิสระ
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ
  • ความต้านทานคราบสกปรกเกาะเป็นชั้นจากเยื่อเมมเบรนไม่มีรู
  • อุณหภูมิขณะใช้งานถึง 60 องศาเซลเซียส (ช่วงเวลาสั้น) เนื่องจากมีวัสดุที่เหมาะสำหรับเซ็นเซอร์
  • การปฏิบัติงานกับ CAN-Bus ที่มีข้อดีทั้งหมดรวมอยู่ด้วย

  ตัวแปรที่วัดค่า

  คลอรีนไดออกไซด์ (ClO2)

  วิธีการอ้างอิง

  DPD1

  ช่วงค่า pH

  1,0…10,0

  การเกิดปฏิกิริยาไว

  โอโซน

  อุณหภูมิ

  5…45 °C

  แรงดันสูงสุด

  1,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa, DLG III: 30...100 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...60 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  ผ่านอินเทอร์เฟซ CAN (11 – 30 โวลต์)

  สัญญาณเอาต์พุต

  ไม่ปรับเทียบ, ชดเชยอุณหภูมิ, แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  เวลาตอบสนอง t90

  3 นาที

  ความจำเพาะเจาะจง

  คลอไรท์

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  DULCOMARIN®

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  ปนเปื้อนน้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการ, ปนเปื้อนสารลดแรงตึงผิว น้ำหล่อเย็น, น้ำชลประทาน น้ำเสียปนเปื้อนเล็กน้อย.

  ความต้านทานต่อ

  สารลดแรงตึงผิว, สารพิษละลายในน้ำ, ของแข็ง/สิ่งสกปรก, ไบโอฟิมล์

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  CDR 1-CAN-10 ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1041155

  ครบชุด พร้อมอิเล็กโทรไลต์ 100 มล., สายเคเบิลเชื่อมต่อ ‐ CAN M12 5 ขั้ว 0.5 ม., ข้อต่อจ่ายรูปตัว T ขนาด M12 5 ขั้ว CAN

  การดาวน์โหลดสำหรับ เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับคลอรีนไดออกไซด์

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม ประเภทเอกสาร
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  วัดค่าคลอรีนไดออกไซด์ทางออนไลน์ได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST

  กลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์ คลอรีนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ทำปฏิกริยาไวกว่าปกติ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้เนื่องจากความไม่เสถียร แต่ให้นำไปได้ใช้ตามที่ต้องการในระบบพิเศษ ณ จุดที่จะใช้งานได้เลย เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ DULCOTEST ของเรามีเซ็นเซอร์สามซีรีส์ให้เลือกสำหรับการใช้งานต่าง ๆ แต่ละซีรีส์ประกอบด้วยหลากหลายรุ่นสำหรับช่วงการวัดค่าที่ต่างกัน เซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์ซีรีส์ CDE2 ที่ผ่านการทดสอบแล้วมีไว้สำหรับการเฝ้าติดตามหรือการควบคุมน้ำสะอาด เช่น ในการฆ่าเชื้อน้ำดื่ม เรามีซีรีส์ CDP1 ที่เหมาะสำหรับใช้ควบคุมปริมาณคลอรีนไดออกไซด์แบบเร่งด่วนสำหรับระบบล้างขวด เซ็นเซอร์นวัตกรรมใหม่รุ่น CDR1 สามารถใช้กับน้ำที่ปนเปื้อนได้ เช่น น้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำดื่ม น้ำหล่อเย็น และน้ำเสีย

  ข้อดี

  • มีเซ็นเซอร์สามซีรีส์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับการใช้งาน
  • ดำเนินกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
  • ไม่มีการรบกวนจากความขุ่นหรือสี เนื่องจากหลักการวัดแบบแอมเพอโรเมตริก
  • ไม่มีการรบกวนจากอิทธิพลของอุณหภูมิ เนื่องจากมีการชดเชยอุณหภูมิแบบในตัวหรือการชดเชยอุณหภูมิจากภายนอกที่รวดเร็วเป็นพิเศษ
  • การขึ้นอยู่กับอัตราการไหล ความไวต่อสารอื่น สสารในน้ำและสารตัวกลางที่ก่อให้เกิดคราบ จะลดลง เนื่องจากมีเซ็นเซอร์ที่หุ้มด้วยไดอะแฟรม
  • มีอายุการใช้งานนาน เนื่องจากอิเล็กโทรดการวัดมีไดอะแฟรมหุ้มและฝังตัวอยู่ในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นการรักษาสภาพทั่วไปในการวัดค่าที่เหมาะสมโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพทั่วไปของกระบวนการ

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Nuntachai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12  
  ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  ทำความรู้จักกับปั๊มสูบจ่ายที่จะกำหนดมาตรการใหม่ในเรื่องที่เกี่่ยวกับการเพิ่มผลผลิต, ความน่าเชื่อถือและต้นทุนประสิทธิผล

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  คุณมองหาอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้งานง่ายสำหรับการวิเคราะห์น้ำอยู่ใช่ไหม? ซึ่งใช้งานง่าย และคุณสามารถเลือกตัวแปรที่วัดค่าทั่วไปในแต่ละช่องทางอย่างอิสระ? นี่เลย: DULCOMETER diaLog DACb ผู้มากพรสวรรค์ของเรา! ยังคงสามารถใช้งานผ่านระบบอีเทอร์เน็ต/LAN และยังสามารถผสานรวมเข้ากับระบบเครือข่ายที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  โพโต้มิเตอร์จะวัดสารฆ่าเชื้อเกือบทั้งหมดและค่า pH ตามหลักการโพโตเมตริก ซึ่งสามารถขนส่ง, กะทัดรัดและยังช่วยให้วัดง่ายปลอดภัยได้

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม AEGIS II จะวัดและควบคุมค่าความเหนี่ยวนำอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังควบคุมความเข้มข้นของไบโอไซด์และรักษาสายท่อและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนให้สะอาด

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  ระบบคลอรีนไอออกไซด์ที่ผลิต ClO2 อย่างต่อเนื่องตามกระบวนการของกรด/คลอไรท์ ด้วยการเจือจางสารเคมี การใช้งานง่ายที่สุด โครงสร้างชัดเจน สามารถควบคุมแบบอะนาล็อก ด้วยมือหรือผ่านหน้าสัมผัสได้

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  ระบบคลอรีนไดออกไซด์สำหรับผลิตสารละลายคลอรีนไดออกไซด์ไร้คลอรีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับตำแหน่งสูบจ่ายหลายจุด Bello Zon CDLb จะผลิต ClO2 ไม่ต่อเนื่องตามกระบวนการกรด/คลอไรท์ที่มีการเจือจางสารเคมี

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  ระบบคลอรีนไดออกไซด์สำหรับการสูบจ่ายคลอรีนไดออกไซด์ที่มีสารเคมีตั้งต้นที่ถูกเจือจาง ผลลัพธ์ที่ได้การรับรองรับประกันการผลิตคลอรีนไดออกไซด์อย่างประหยัด สามารถผนวก Bello Zon CDVd ไว้ในกระบวนการบำบัดน้ำแต่ละกระบวนการได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  ระบบคลอรีนไดออกไซด์สำหรับการสูบจ่ายคลอรีนไดออกไซด์ที่มีสารเคมีเข็มข้นที่จ่ายออก ความปลอดภัยแบบสามระดับที่ได้รับการรับรองเพื่อปกป้องคนและสิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์ที่ได้การรับรองรับประกันการผลิตคลอรีนไดออกไซด์อย่างประหยัด สามารถรวม Bello Zon CDKd ได้ง่ายและปลอดภัยในทุกกระบวนการบำบัดน้ำ

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  ปั๊มสูบจ่ายแบบแม่เหล็กที่ใช้งานได้เอนกประสงค์สำหรับการสูบจ่ายตัวกลางเหลวในระบบบำบัดน้ำและกระบวนการทางเคมี: ปั๊มสูบจ่ายผ่านเยื่อเมมเบรนแบบแม่เหล็ก beta ประหยัดและใช้งานหนักได้, ปรับให้เข้ากับเครื่องกําเนิดสัญญาณที่มีได้

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  gamma/ XL เป็นปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยโซลีนอยด์ที่ชาญฉลาดและเชื่อมต่อได้ และทำให้เกิดมาตรฐานใหม่ในแง่ของประสิทธิผล ความไว้วางใจได้และความประหยัด

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  การเฝ้าติดตามและการบำบัดน้ำดื่มหรือน้ำที่คล้ายน้ำดื่มด้วย DULCOTROL สำหรับน้ำดื่ม/F&B เป็นระบบการวัดและควบคุมแบบกะทัดรัดที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการบำบัดน้ำในโรงบำบัดน้ำเสียและในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะ

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  การวัดคลอไรต์ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนไดออกไซด์ จะรับประกันว่ากระบวนการจะมีความน่าเชื่อถือในระดับสูง

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้