คำแนะนำการค้นหา

เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับฟลูออไรด์

ช่วงการวัดค่า 0.05–100 มก./ลิตร แบบขั้น

การตรวจหาฟลูออไรด์ที่แม่นยำด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST ในระบบเฝ้าติดตามน้ำดื่มและน้ำเสีย เหมาะสำหรับค่า pH ไม่เกิน 9.5

คำอธิบายสินค้า

วัดค่าฟลูออไรด์ทางออนไลน์ได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST

ในบางประเทศมีการเฝ้าติดตามค่าฟลูออไรด์ในกระบวนการเติมฟลูออไรด์สำหรับน้ำดื่ม และยังมีการติดตามค่าดังกล่าวอย่างเป็นปกติในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอีกด้วย เช่น ในอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ และการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์ฟลูออไรด์ DULCOTEST ของเรามีเซ็นเซอร์สองรุ่นที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับการใช้งานเหล่านี้

เซ็นเซอร์ประกอบด้วยเครื่องบันทึกค่าฟลูออไรด์ที่วัด อุปกรณ์แปลงสัญญาณแบบเสียบของอิเล็กโทรดอ้างอิง และระบบการวัดอุณหภูมิที่แยกต่างหาก เซ็นเซอร์จะทำงานตามหลักการวัดความต่างศักย์ โดยการใช้อิเล็กโทรดแบบเจาะจงไอออน (ISE) และอิเล็กโทรดอ้างอิง

ตำแหน่งการวัดจะถูกประกอบลงบนระบบการวัดและควบคุม DULCOTROL ของเราทั้งชุด พร้อมอุปกรณ์เซ็นเซอร์และเครื่องควบคุม DULCOMETER® diaLog DACb

ข้อดี

 • การดำเนินกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวัดโดยวิธีวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าที่แม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ใช้งานได้ถึงค่า pH 9.5
 • ไม่ทำงานขัดข้องจากการเกิดปฏิกิริยาไวเนื่องจากใช้ผลึก LaF3 ที่เลือกไว้
 • ไม่มีการรบกวนจากอิทธิพลของอุณหภูมิ เนื่องจากมีการชดเชยอุณหภูมิจากภายนอกที่รวดเร็วเป็นพิเศษ
 • ไม่ทำงานขัดข้องเพราะอัตราการไหลแปรปรวนเนื่องจากเกณฑ์วิธีวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า
 • การเริ่มต้นทำงานรวดเร็วเนื่องจากเกณฑ์การวัดด้วยวิธีวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า

ขอบข่ายการใช้งาน

รายการต่อไปนี้เป็นการนำเสนอโดยทั่วไปของการใช้งานที่เหมาะสมโดยพื้นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อผู้ติดต่อส่วนบุคคลของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ในใบสมัครของคุณ

 • การตรวจฟลูออไรด์ในน้ำดื่ม ในบางประเทศ มีการสูบจ่ายฟลูออไรด์ในน้ำดื่มเป็นเรื่องปกติเพื่อป้องกันฟันผุ
 • การตรวจดูของค่าจำกัดในการปล่อยน้ำเสียจากโรงงาน ตัวอย่างเช่นในอุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์และการชุบเคลือบโลหะ

  รายละเอียดทางเทคนิค

  • ค่า pH: 5.5…9.5
  • อุณหภูมิ: 1…35 องศาเซลเซียส
  • แรงดัน: สูงสุด 6 บาร์, 3 บาร์ (30 องศาเซลเซียส)

  เซ็นเซอร์ฟลูออไรด์ FLEP 010-SE / FLEP 0100-SE

  เซ็นเซอร์ฟลูออไรด์แบบออนไลน์มีความเฉพาะเจาะจงสูงสำหรับการเติมฟลูออไรด์ในน้ำดื่มและ การตรวจดูน้ำเสียในอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์และการชุบเคลือบโลหะที่มีค่า pH ถึง 9.5

  ข้อดี

  • การวัดฟลูออไรด์แบบเฉพาะเจาะจงสูงด้วยผลึกเดี่ยว LaF3
  • ช่วงค่า pH เฉพาะถึง pH 9.5 ด้วยการปรับอิเล็กโทรไลต์ให้เหมาะที่สุด
  • มีช่วงการวัดค่าสองช่วง: 0.05–10 ppm สำหรับน้ำดื่ม; 0.5–100 ppm สำหรับน้ำเสีย ช่วงการวัดค่าที่สูงตามความต้องการ

  ตัวแปรที่วัดค่า

  ฟลูออไรด์ (F-)

  วิธีการอ้างอิง

  โฟโต้เมทริก

  ช่วงการวัด

  มีทรานสดิวเซอร์การวัด FPV1: 0.05...10 มก./ลิตร
  มีทรานสดิวเซอร์การวัด FP100V1: 0.5...100 มก./ลิตร

  ช่วงค่า pH

  5,5…9,5

  อุณหภูมิ

  1…35 °C

  แรงดันสูงสุด

  7,0 bar (ไม่มีแรงดันกระเพื่อม)

  ความเหนี่ยวนำต่ำสุด

  100 ไมโครซีเมนต์/ซม.

  ด้ามจับเซ็นเซอร์ Ø

  12,0 mm

  ความยาวในการติดตั้ง

  120 mm

  สกรูเกลียว

  PG 13.5

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  หัวปลั๊ก SN6

  ระดับการป้องกัน

  IP 65

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออกหรือไหลย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ ยึดติดกับที่หรือเปลี่ยนได้ (อุปกรณ์สับเปลี่ยน) ถัง ปล่องอุโมงค์: จุ่มลงในหลอดจุ่ม

  การไหลเข้า

  10…200 l/h

  อัตราการไหลเข้าที่แนะนำ

  20 l/h

  เวลาตอบสนอง T95 สูงสุด

  30 s (สำหรับความเข้นข้น > 0.5 ppm)

  ระยะเวลากักเก็บโดยประมาณ

  6 เดือน

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  อุปกรณ์บายพาส DLG IV

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  D1C, DAC, DULCOMARIN®

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  การตรวจวัดค่าฟลูออไรด์เดชั่นของน้ำดื่มในโรงงานน้ำ น้ำจากอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์และการชุบเคลือบโลหะ

  ความต้านทานต่อ

  การฆ่าเชื้อ, ปริมาณของแข็ง (น้ำขุ่น)

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  การวัดค่าศักย์ไฟฟ้าโดยตรง, อิเล็กโทรด 2 ชิ้น, อิเล็กโทรไลต์แบบเจล, ไดอะแฟรมแบบเซรามิก, จำเป็นต้องมีการวัดอุณหภูมิแบบแยกสำหรับการชดเชยค่าอุณหภูมิ ค่า pH ต่ำที่ < 5 จะลดความเข้มข้นของไอออนฟลูออไรด์อิสระลงเนื่องจากการเกิดกรดไฮโดรฟลูออริก (HF) ที่ไม่แตกตัว ค่า pH สูงที่ > 9.5 จะส่งผลต่อสัญญาณและความชันของค่าความเข้มข้นต่างๆ ในช่วง ppm ระดับต่ำ เส้นกราฟการปรับเทียบจะแบนราบลง (ความชันลดลง) และเซ็นเซอร์ฟลูออไรด์จะทำงานนอกช่วงที่เป็นเส้นตรง

  หมายเลขสั่งซื้อ

  FLEP 010-SE / FLEP 0100-SE

  1028279

  คำแนะนำ: นอกจากอิเล็กโทรดฟลูออไรด์แล้ว ยังจำเป็นต้องมีทรานสดิวเซอร์การวัด 4-20 มิลลิแอมป์ อิเล็กโทรดอ้างอิง และเซ็นเซอร์อุณหภูมิสำหรับการชดเชยอุณหภูมิด้วยเช่นกัน สำหรับช่วงการวัดตั้งแต่ 5 … 1,000 มก./ลิตร และ 50 … 10,000 มก./ลิตร สามารถสอบถามได้

  การดาวน์โหลดสำหรับ เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับฟลูออไรด์

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม ประเภทเอกสาร
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  วัดค่าฟลูออไรด์ทางออนไลน์ได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST

  ในบางประเทศมีการเฝ้าติดตามค่าฟลูออไรด์ในกระบวนการเติมฟลูออไรด์สำหรับน้ำดื่ม และยังมีการติดตามค่าดังกล่าวอย่างเป็นปกติในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอีกด้วย เช่น ในอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ และการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

  กลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์ฟลูออไรด์ DULCOTEST ของเรามีเซ็นเซอร์สองรุ่นที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับการใช้งานเหล่านี้

  เซ็นเซอร์ประกอบด้วยเครื่องบันทึกค่าฟลูออไรด์ที่วัด อุปกรณ์แปลงสัญญาณแบบเสียบของอิเล็กโทรดอ้างอิง และระบบการวัดอุณหภูมิที่แยกต่างหาก เซ็นเซอร์จะทำงานตามหลักการวัดความต่างศักย์ โดยการใช้อิเล็กโทรดแบบเจาะจงไอออน (ISE) และอิเล็กโทรดอ้างอิง

  ตำแหน่งการวัดจะถูกประกอบลงบนระบบการวัดและควบคุม DULCOTROL ของเราทั้งชุด พร้อมอุปกรณ์เซ็นเซอร์และเครื่องควบคุม DULCOMETER® diaLog DACb

  ข้อดี

  • การดำเนินกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวัดโดยวิธีวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าที่แม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
  • ใช้งานได้ถึงค่า pH 9.5
  • ไม่ทำงานขัดข้องจากการเกิดปฏิกิริยาไวเนื่องจากใช้ผลึก LaF3 ที่เลือกไว้
  • ไม่มีการรบกวนจากอิทธิพลของอุณหภูมิ เนื่องจากมีการชดเชยอุณหภูมิจากภายนอกที่รวดเร็วเป็นพิเศษ
  • ไม่ทำงานขัดข้องเพราะอัตราการไหลแปรปรวนเนื่องจากเกณฑ์วิธีวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า
  • การเริ่มต้นทำงานรวดเร็วเนื่องจากเกณฑ์การวัดด้วยวิธีวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Nuntachai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12  
  ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  การวัดค่า pH ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST: จะวัดได้ค่าตามเวลาจริง ที่แม่นยำ เชื่อถือได้ และเหมาะกับการใช้งาน ค่าที่วัดได้ซึ่งมีความแม่นยำช่วยให้สามารถควบคุม ดูแล และตรวจสอบกระบวนการทางเคมีได้

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  ทำความรู้จักกับปั๊มสูบจ่ายที่จะกำหนดมาตรการใหม่ในเรื่องที่เกี่่ยวกับการเพิ่มผลผลิต, ความน่าเชื่อถือและต้นทุนประสิทธิผล

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  ปั๊มสูบจ่ายเพอริสแตลติค DULCOFLEX DF4a สำหรับการสูบจ่ายสารช่วยจับตะกอนและถ่านกัมมันต์จะบำบัดน้ำได้อย่างแม่นยำ ปั๊มเหมาะสำหรับการใช้งานในสระว่ายน้ำ, สระน้ำวนหรือพื้นที่สปา มีแรงดันใช้งานถึง 4 บาร์

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  คุณมองหาอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้งานง่ายสำหรับการวิเคราะห์น้ำอยู่ใช่ไหม? ซึ่งใช้งานง่าย และคุณสามารถเลือกตัวแปรที่วัดค่าทั่วไปในแต่ละช่องทางอย่างอิสระ? นี่เลย: DULCOMETER diaLog DACb ผู้มากพรสวรรค์ของเรา! ยังคงสามารถใช้งานผ่านระบบอีเทอร์เน็ต/LAN และยังสามารถผสานรวมเข้ากับระบบเครือข่ายที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  สามารถใช้อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม DULCOMETER D1Cb/D1Cc ในการบำบัดน้ำดื่ม, การบำบัดน้ำเสียหรือในภาคส่วนอื่นๆ สำหรับงานที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแล ปลอดภัย, สะดวกสบาย, เข้าใจง่ายเนื่องจากมีหน้าจอกราฟิกสว่างขนาดใหญ่, ข้อความเมนูควบคุมชัดเจนและระบบเฝ้าระวังด้วยเซ็นเซอร์ pH

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  การเฝ้าติดตามและการบำบัดน้ำดื่มหรือน้ำที่คล้ายน้ำดื่มด้วย DULCOTROL สำหรับน้ำดื่ม/F&B เป็นระบบการวัดและควบคุมแบบกะทัดรัดที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการบำบัดน้ำในโรงบำบัดน้ำเสียและในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะ

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  ปั๊มสูบจ่ายผ่านเยื่อเมมเบรนด้วยมอเตอร์ทนทานสูงที่มีเยื่อเมมเบรนนิรภัยหลายชั้นที่ผ่านการจดสิทธิบัตรสำหรับความน่าเชื่อถือสูงในกระบวนการผลิตเป็น Sigma/ 1 พื้นฐาน ซึ่งมีตัวเลือกระบบส่งกำลังหลายแบบ อาทิเช่น มอเตอร์กระแสไฟสามเฟสหรือมอเตอร์กระแสไฟสลับเฟสเดี่ยว รวมถึงสำหรับใช้งานในพื้นที่เสี่ยงระเบิด (Ex-Zone)

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้