คำแนะนำการค้นหา

เซ็นเซอร์ DULCOTEST®สำหรับคลอไรท์

ช่วงการวัดค่า 0.02–2 มก./ลิตร แบบขั้น

การวัดคลอไรท์ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®สำหรับกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนไดออกไซด์ - รับประกันความน่าเชื่อถือในกระบวนการผลิต

คำอธิบายสินค้า

การวัดคลอไรท์ที่เชื่อถือได้ทางออนไลน์ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®

คลอไรท์เป็นกากสารในการบำบัดคลอรีนไดออกไซด์ของน้ำและต้องมีการเฝ้าระวังในการผลิตน้ำดื่มในหลายประเทศ

เรามีซีรี่ย์เซ็นเซอร์สองรุ่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์คลอไรท์ DULCOTEST® สำหรับช่วงการวัดเพื่อแก้ปัญหางานวัดไว้บริการ ต้องเฝ้าระวังค่าขีดจำกัดคลอไรท์ 0.2 ppm ก่อนจะปล่อยออกไปในเครือข่ายกระจายสำหรับระบบบำบัดน้ำดื่มที่ผ่านการบำบัดด้วยคลอรีนไดออกไซด์ คลอรีนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ทำปฏิกริยาไวกว่าปกติ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้เนื่องจากความไม่เสถียร แต่ให้นำไปได้ใช้ตามที่ต้องการในระบบพิเศษ ณ จุดที่จะใช้งานได้เลย เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ มีการปรับเซ็นเซอร์รุ่น CLT-มิลลิแอมป์-0.5ppm ให้เหมาะสำหรับงานวัดในแง่การเกิดปฏิกิริยาไวและความแม่นยำ การศึกษาที่เป็นอิสระจากสมาพันธ์ DVGWยืนยันความเหมาะสมของเซ็นเซอร์รุ่นนี้สำหรับงานเฝ้าระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย; จึงขอแนะนำวิธีการวัดนี้

นอกจากนั้น เซ็นเซอร์รุ่น CLT-มิลลิแอมป์-2ppm ที่มีช่วงการวัดถึง 2 ppm สำหรับการเฝ้าระวังการสูบจ่ายคลอรีนไดออกไซด์ปริมาณมาก

ข้อดี

 • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์
 • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริก
 • ไม่มีค่าการเกิดปฏิกิริยาไวเมื่อมีคลอรีนไดออกไซด์, คลอรีนและคลอเรตอยู่
 • มีปฏิกิริยาไวสูงถึง 0.5 ppm (รุ่น CLT 1-มิลลิแอมป์-0.5 ppm)ในการวัดผลกระทบตกค้างในโรงผลิตน้ำ
 • ระบบไดนามิกขนาดใหญ่ของช่วงการวัดถึง 2 ppm สำหรับการประยุกต์ใช้งานอื่นๆ โดยทำงานร่วมกับการบำบัดคลอรีนไดออกไซด์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องกำเนิดคลอรีนไดออกไซด์ (รุ่น CLT 1-มิลลิแอมป์-2 ppm)
 • ไม่มีการขยับเลื่อนเนื่องจากจุดศูนย์มีความเสถียร

ขอบข่ายการใช้งาน

 • ระบบบำบัดน้ำดื่ม: ทุกขั้นที่มีการใช้คลอรีนไดออกไซด์ในการออกซิไดซ์หรือการฆ่าเชื้อ
 • การใช้คลอรีนไดออกไซด์
 • การฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

  รายละเอียดทางเทคนิค

  • ขีดจำกัดในการกำหนดรุ่น CLT-มิลลิแอมป์-0.5ppm < 0.02 มก./ลิตร
  • ช่วง pH: 6.5 … 9.5
  • อุณหภูมิ: 1 … 40 º C
  • แรงดันสูงสุด 1.0 บาร์
  • สัญญาณเอาต์พุต: CLT1-มิลลิแอมป์: สัญญาณ 4-20 มิลลิแอมป์ , ชดเชยอุณหภูมิ, ไม่ปรับเทียบมาตรฐาน, การแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า; CLT1-CAN: ดิจิตอล, ชดเชยอุณหภูมิ, ไม่ปรับเทียบมาตรฐาน, แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  เซ็นเซอร์คลอไรท์ CLT 1-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์สำหรับเฝ้าระวังสารคลอไรท์ตกค้างจากการฆ่าเชื้อโรคตรงตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับน้ำดื่ม ไม่เกิดปฏิกิริยาไวต่อคลอรีนไดออกไซด์ คลอเรตและคลอรีน สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • การเฝ้าระวังสารคลอไรท์ตกค้างจากการฆ่าเชื้อโรคออนไลน์
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ
  • ไม่ทำงานขัดข้องเนื่องจากคลอรีนไดออกไซด์/คลอรีน/คลอเรต
  • การเฝ้าระวังทางออนไลน์จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในกระบวนการผลิต
  • การเฝ้าระวังทางออนไลน์จะแทนที่ระบบวิเคราะห์ในแล็บที่ต้นทุนสูง
  ตัวแปรที่วัดค่าคลอไรท์แอนไอออน (ClO2-)
  วิธีการอ้างอิงวิธีแบบ DPD, คลอไรท์ข้างเคียงคลอรีนไดออกไซด์
  ช่วงค่า pH6,5 … 9,5
  การเกิดปฏิกิริยาไวสารเคมีเจือจาง เช่น Fe2+, Mn2+
  อุณหภูมิ1 … 40 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด1,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGM หรือ DLG III)
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ16...24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)
  สัญญาณเอาต์พุต4…20 มิลลิแอมป์ ≈ ช่วงการวัด, ชดเชยอุณหภูมิ, ไม่ปรับเทียบ, ไม่แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  ความจำเพาะเจาะจงคลอไรท์เฉพาะเจาะจงต่อคลอรีนไดออกไซด์, คลอเรต, คลอรีนอิสระ
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมD1C, DAC
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปการเฝ้าระวังน้ำดื่มที่ผ่านการบำบัดด้วยคลอรีนไดออกไซด์หรือน้ำที่คล้ายกัน.
  ความต้านทานต่อสารลดแรงตึงผิว
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  CLT 1-มิลลิแอมป์-0.5 ppm0,02…0,5 มก./ลิตร1021596
  CLT 1-มิลลิแอมป์-2 ppm0,10…2,0 มก./ลิตร1021595

  เซ็นเซอร์คลอไรท์ kpl. มีอิเล็กโทรไลต์ 50 มล.

  ข้อแนะนำ: ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์คลอไรท์เป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III หมายเลขสั่งซื้อ 815079

  แนะนำให้ใช้โฟโต้มิเตอร์ DT4 ในการปรับเทียบเซ็นเซอร์คลอไรท์

  เซ็นเซอร์คลอไรท์ CLT 1-CAN

  เซ็นเซอร์สำหรับเฝ้าระวังสารคลอไรท์ตกค้างจากการฆ่าเชื้อโรคตรงตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับน้ำดื่ม ไม่เกิดปฏิกิริยาไวต่อคลอรีนไดออกไซด์ คลอเรตและคลอรีน สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีระบบเชื่อมต่อ CAN-Bus

  เซ็นเซอร์สำหรับการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซ CAN ( เช่น ตัวควบคุมการฆ่าเชื้อ)

  ข้อดี

  • การเฝ้าระวังสารคลอไรท์ตกค้างจากการฆ่าเชื้อโรคออนไลน์
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ
  • ไม่ทำงานขัดข้องเนื่องจากคลอรีนไดออกไซด์/คลอรีน/คลอเรต
  • การเฝ้าระวังทางออนไลน์จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในกระบวนการผลิต
  • การเฝ้าระวังทางออนไลน์จะแทนที่ระบบวิเคราะห์ในแล็บที่ต้นทุนสูง
  • การปฏิบัติงานกับ CAN-Bus ที่มีข้อดีทั้งหมดรวมอยู่ด้วย
  ตัวแปรที่วัดค่าคลอไรท์แอนไอออน (ClO2-)
  วิธีการอ้างอิงวิธีแบบ DPD, คลอไรท์ข้างเคียงคลอรีนไดออกไซด์
  ช่วงค่า pH6,5 … 9,5
  การเกิดปฏิกิริยาไวสารเคมีเจือจาง เช่น Fe2+, Mn2+
  อุณหภูมิ1 … 40 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด1,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGM หรือ DLG III)
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟผ่านอินเทอร์เฟซ CAN (11–30 โวลต์)
  สัญญาณเอาต์พุต ไม่ปรับเทียบ, ชดเชยอุณหภูมิ, แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  เวลาตอบสนอง t903 นาที
  ความจำเพาะเจาะจงคลอไรท์เฉพาะเจาะจงต่อคลอรีนไดออกไซด์, คลอเรต, คลอรีนอิสระ
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมDULCOMARIN®
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปการเฝ้าระวังน้ำดื่มที่ผ่านการบำบัดด้วยคลอรีนไดออกไซด์หรือน้ำที่คล้ายกัน.
  ความต้านทานต่อสารลดแรงตึงผิว
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  CLT 1-CAN-2 ppm0,05…2,0 มก./ลิตร1041156

  * มีอิเล็กโทรไลต์ 100 มล.ทั้งหมด, สายเคเบิลเชื่อมต่อ- CAN M12 5 ขั้ว 0.5 ม., เครื่องกระจายตัว T M12 5 ขั้ว CAN

  การดาวน์โหลดสำหรับ เซ็นเซอร์ DULCOTEST®สำหรับคลอไรท์

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  การวัดคลอไรท์ที่เชื่อถือได้ทางออนไลน์ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®

  คลอไรท์เป็นกากสารในการบำบัดคลอรีนไดออกไซด์ของน้ำและต้องมีการเฝ้าระวังในการผลิตน้ำดื่มในหลายประเทศ

  เรามีซีรี่ย์เซ็นเซอร์สองรุ่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์คลอไรท์ DULCOTEST® สำหรับช่วงการวัดเพื่อแก้ปัญหางานวัดไว้บริการ ต้องเฝ้าระวังค่าขีดจำกัดคลอไรท์ 0.2 ppm ก่อนจะปล่อยออกไปในเครือข่ายกระจายสำหรับระบบบำบัดน้ำดื่มที่ผ่านการบำบัดด้วยคลอรีนไดออกไซด์ คลอรีนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ทำปฏิกริยาไวกว่าปกติ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้เนื่องจากความไม่เสถียร แต่ให้นำไปได้ใช้ตามที่ต้องการในระบบพิเศษ ณ จุดที่จะใช้งานได้เลย เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ มีการปรับเซ็นเซอร์รุ่น CLT-มิลลิแอมป์-0.5ppm ให้เหมาะสำหรับงานวัดในแง่การเกิดปฏิกิริยาไวและความแม่นยำ การศึกษาที่เป็นอิสระจากสมาพันธ์ DVGWยืนยันความเหมาะสมของเซ็นเซอร์รุ่นนี้สำหรับงานเฝ้าระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย; จึงขอแนะนำวิธีการวัดนี้

  นอกจากนั้น เซ็นเซอร์รุ่น CLT-มิลลิแอมป์-2ppm ที่มีช่วงการวัดถึง 2 ppm สำหรับการเฝ้าระวังการสูบจ่ายคลอรีนไดออกไซด์ปริมาณมาก

  ข้อดี

  • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์
  • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริก
  • ไม่มีค่าการเกิดปฏิกิริยาไวเมื่อมีคลอรีนไดออกไซด์, คลอรีนและคลอเรตอยู่
  • มีปฏิกิริยาไวสูงถึง 0.5 ppm (รุ่น CLT 1-มิลลิแอมป์-0.5 ppm)ในการวัดผลกระทบตกค้างในโรงผลิตน้ำ
  • ระบบไดนามิกขนาดใหญ่ของช่วงการวัดถึง 2 ppm สำหรับการประยุกต์ใช้งานอื่นๆ โดยทำงานร่วมกับการบำบัดคลอรีนไดออกไซด์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องกำเนิดคลอรีนไดออกไซด์ (รุ่น CLT 1-มิลลิแอมป์-2 ppm)
  • ไม่มีการขยับเลื่อนเนื่องจากจุดศูนย์มีความเสถียร

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  1 2 3

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้