คำแนะนำการค้นหา

เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับคลอรีนที่มีทั้งหมด

ช่วงการวัดค่า 0.01 – 10 มก./ลิตร แบบขั้น

การฆ่าเชื่อน้ำในสระว่ายน้ำด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST® ปรับให้เหมาะกับการใช้งานสำหรับคลอรีนที่มีทั้งหมด - รับประกันค่าที่วัดที่แม่นยำและความน่าเชื่อถือสูงในกระบวนการ:

คำอธิบายสินค้า

การวัดค่าคลอรีนที่มีทั้งหมดที่เชื่อถือได้ทางออนไลน์ – ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®

คลอรีนที่มีทั้งหมดซึ่งรู้จักว่าเป็น "คลอรีนปรับเสถียร" และใช้ในการฆ่าเชื้อน้ำในสระว่ายน้ำเพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมก่อนเวลาจากการโดนแสงแดดเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสระกลางแจ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารประกอบต่างๆ เช่น กลุ่มไตรคลอรีนประเภทกรด(ไอโซ)ไซยานูริกคลอรีน หลังจากที่ได้ทำการสูบจ่ายลงในน้ำที่เตรียมไว้ จะเกิดคลอรีนอิสระและกรดไซยานูริก(ไอโซ)ที่ประกอบด้วยคลอรีน เซ็นเซอร์จะวัดทั้งสองตัวเชื่อมต่อในฐานะคลอรีนทั้งหมดที่มีอยู่

นวัตกรรมเซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรน DULCOTEST®สำหรับคลอรีนที่มีทั้งหมด (ไอโซ)ไซยานูริกประกอบเข้ากับคลอรีนตกค้างและทำให้เกิดคลอรีนอิสระ(ที่มีประสิทธิภาพ) เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ CGE3 เหมาะสำหรับควบคุมการฆ่าเชื้อน้ำจากสระว่ายน้ำที่มีกลุ่มอนุพันธ์คลอรีนประเภทกรด(ไอโซ)ไซยานูริกคลอรีน สามารถใช้งานเซ็นเซอร์ดังกล่าวพร้อมกันกับกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสของคลอรีนแบบอินไลน์โดยไม่ทำงานขัดข้องจากกากตกค้างที่เกิดขึ้น

ข้อดี

 • เซ็นเซอร์เหมาะสำหรับคลอรีนที่มีทั้งหมด และสำหรับการผสมอิเล็กโทรลิซิสอินไลน์กับกลุ่มอนุพันธ์คลอรีนประเภทกรด(ไอโซ)ไซยานูริกคลอรีน
 • ทั้งยังสามารถใช้เป็นเซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระโดยปราศจากปัญหาในการใช้ไซยานูริก
 • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริก
 • จุดศูนย์มีความเสถียร
 • ไม่ทำงานขัดข้องเพราะอิทธิพลของอุณหภูมิเนื่องจากมีการชดเชยระดับอุณหภูิมิที่รวมไว้ในตัว

ขอบข่ายการใช้งาน

 • ระบบควบคุมคลอรีนที่มีทั้งหมดในสระว่ายน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสระกลางแจ้ง

  รายละเอียดทางเทคนิค

  คลอรีนที่มีทั้งหมด

  • CGE 3-มิลลิแอมป์
  • pH: 5.5 … 9.5
  • อุณหภูมิ: 5 … 45 องศาเซลเซียส

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระและคลอรีนที่มีอยู่ทั้งหมด CGE 3 มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนที่มีทั้งหมด เช่น อนุพันธ์ของกรดคลอรีน (ไอโซ)ไซยานูริกไม่มีความผิดปกติเมื่อตามด้วยการฆ่าเชื้อโดยผ่านกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสเมื่อประยุกต์ใช้ในสระว่ายน้ำ รวมทั้งสามารถใช้ในฐานะของเซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนที่มีทั้งหมด อาทิเช่น สารฆ่าเชื้อที่มีออร์แกนิคคลอรีน อย่างเช่น อนุพันธ์ของกรดคลอรีน (ไอโซ)ไซยานูริก
  • ตัวแปรวัดค่า: คลอรีนอิสระปราศจากปัญหาจากการใช้กรดไซยานูริก
  • อิเล็กโทรดสีทองป้องกันการทำงานขัดข้องเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสซึ่งมีอิเล็กโทรดของเครื่องกำเนิดถูกจุ่มลงในน้ำสำหรับวัดโดยตรง (ไม่มีเมมเบรน)
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรน (เคลือบสารห่อหุ้มป้องกัน) จะลดความขัดข้องลงด้วยอัตราการไหลแปรผันหรือสสารในน้ำ
  • เยื่อเมมเบรนที่มีคุณสมบัติละลายน้ำจะรับประกันการไหลซึมของอนุพันธ์ของกรดคลอรีน (ไอโซ)ไซยานูริกเข้าไปยังอิเล็กโทรดการวัด
  • ระบบปฏิกิริยาพิเศษของอิเล็กโทรไลต์ช่วยให้สามารถกำหนดคลอรีนที่มีทั้งหมดและการประยุกต์ใช้ที่ค่า pH สูงถึง 9.5
  ตัวแปรที่วัดค่าคลอรีนอิสระต่อคลอรีนโดยรวม: ผลรวมจากคลอรีนตกค้างแบบออแกนิก (เช่น ประกอบเข้ากับกรดไซยานูริก) และคลอรีนอิสระ
  วิธีการอ้างอิงDPD1
  ช่วงค่า pH5,5 … 9,5
  อุณหภูมิ5 … 45 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด3,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGM หรือ DLG III)
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ16...24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)
  สัญญาณเอาต์พุต 4 – 20 มิลลิแอมป์ ≈ ช่วงการวัด, ชดเชยอุณหภูมิ, ไม่ปรับเทียบ, ไม่แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  ความจำเพาะเจาะจงคลอรีนที่มีทั้งหมดและคลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้าง (คลอรามีน)
  กระบวนการฆ่าเชื้อสารฆ่าเชื้อที่มีคลอรีนอินทรีย์ เช่น มีกรดไซยานูริกเป็นสารหลัก ก๊าซคลอรีน ไฮโปคลอไรท์ อิเล็กโทรลิซิส
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมD1C, DAC, AEGIS II
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำจากสระว่ายน้ำ, กระบวนการฆ่าเชื้อแบบรวมที่มีอนุพันธ์คลอรีน (ไอโซ)ไซยานูริกและอิเล็กโทรลิซิส น้ำที่โดยรวมเหมือนน้ำดื่มที่มีค่า pH สูงถึง 9.5
  ความต้านทานต่อสารลดแรงตึง, กรดไซยานูริก
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  CGE 3-มิลลิแอมป์-2 ppm0,02…2,0 มก./ลิตร1047959
  CGE 3-มิลลิแอมป์-10 ppm0,10…10,0 มก./ลิตร1047975

  ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์คลอรีนเป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III หมายเลขสั่งซื้อ 815079

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระและคลอรีนที่มีอยู่ทั้งหมด CGE 3-CAN-P

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนที่มีทั้งหมด เช่น อนุพันธ์ของกรดคลอรีน (ไอโซ)ไซยานูริกเมื่อประยุกต์ใช้ในสระว่ายน้ำ รวมทั้งสามารถใช้ในฐานะของเซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุมด้วยการเชื่อมต่อ CAN-Bus

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนที่มีทั้งหมด อาทิเช่น สารฆ่าเชื้อที่มีออร์แกนิคคลอรีน อย่างเช่น อนุพันธ์ของกรดคลอรีน (ไอโซ)ไซยานูริก
  • ตัวแปรวัดค่า: คลอรีนอิสระปราศจากปัญหาจากการใช้กรดไซยานูริก
  • อิเล็กโทรดสีทองป้องกันการทำงานขัดข้องเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสซึ่งมีอิเล็กโทรดของเครื่องกำเนิดถูกจุ่มลงในน้ำสำหรับวัดโดยตรง (ไม่มีเมมเบรน)
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรน (เคลือบสารห่อหุ้มป้องกัน) จะลดความขัดข้องลงด้วยอัตราการไหลแปรผันหรือสสารในน้ำ
  • เยื่อเมมเบรนที่มีคุณสมบัติละลายน้ำจะรับประกันการไหลซึมของอนุพันธ์ของกรดคลอรีน (ไอโซ)ไซยานูริกเข้าไปยังอิเล็กโทรดการวัด
  • ระบบปฏิกิริยาพิเศษของอิเล็กโทรไลต์ช่วยให้สามารถกำหนดคลอรีนที่มีทั้งหมดและการประยุกต์ใช้ที่ค่า pH สูงถึง 9.5
  • การปฏิบัติงานกับ CAN-Bus ที่มีข้อดีทั้งหมดรวมอยู่
  ตัวแปรที่วัดค่าคลอรีนอิสระต่อคลอรีนโดยรวม: ผลรวมจากคลอรีนตกค้างแบบออแกนิก (เช่น ประกอบเข้ากับกรดไซยานูริก) และคลอรีนอิสระ
  วิธีการอ้างอิงDPD1
  ช่วงค่า pH5,5 … 9,5
  อุณหภูมิ5 … 45 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด3,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGM หรือ DLG III)
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟผ่านอินเทอร์เฟซ CAN (11–30 โวลต์กระแสตรง)
  สัญญาณเอาต์พุต ไม่ปรับเทียบ, ชดเชยอุณหภูมิ, แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  ความจำเพาะเจาะจงคลอรีนที่มีทั้งหมดและคลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้าง (คลอรามีน)
  กระบวนการฆ่าเชื้อสารฆ่าเชื้อที่มีคลอรีนอินทรีย์ เช่น มีกรดไซยานูริกเป็นสารหลัก ก๊าซคลอรีน ไฮโปคลอไรท์ อิเล็กโทรลิซิส
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมDULCOMARIN® 3, DULCOMARIN® II ติดตั้งด้วยฮาร์ดแวร์ หลังวันที่ 06.02.2014 เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น 3027 ขึ้นไปเท่านั้น, ด้วยฮาร์ดแวร์ หลังวันที่ 06.02.2014 เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น 3033 ขึ้นไปเท่านั้น
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำจากสระว่ายน้ำ, กระบวนการฆ่าเชื้อที่มีอนุพันธ์คลอรีน (ไอโซ)ไซยานูริกและอิเล็กโทรลิซิส น้ำที่โดยรวมเหมือนน้ำดื่มที่มีค่า pH สูงถึง 9.5
  ความต้านทานต่อสารลดแรงตึง, กรดไซยานูริก
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  CGE 3-CAN-P-10 ppm0,01…10,0 มก./ลิตร1083211

  ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์คลอรีนเป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III หมายเลขสั่งซื้อ 815079

  การดาวน์โหลดสำหรับ เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับคลอรีนที่มีทั้งหมด

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  การวัดค่าคลอรีนที่มีทั้งหมดที่เชื่อถือได้ทางออนไลน์ – ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®

  คลอรีนที่มีทั้งหมดซึ่งรู้จักว่าเป็น "คลอรีนปรับเสถียร" และใช้ในการฆ่าเชื้อน้ำในสระว่ายน้ำเพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมก่อนเวลาจากการโดนแสงแดดเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสระกลางแจ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารประกอบต่างๆ เช่น กลุ่มไตรคลอรีนประเภทกรด(ไอโซ)ไซยานูริกคลอรีน หลังจากที่ได้ทำการสูบจ่ายลงในน้ำที่เตรียมไว้ จะเกิดคลอรีนอิสระและกรดไซยานูริก(ไอโซ)ที่ประกอบด้วยคลอรีน เซ็นเซอร์จะวัดทั้งสองตัวเชื่อมต่อในฐานะคลอรีนทั้งหมดที่มีอยู่

  นวัตกรรมเซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรน DULCOTEST®สำหรับคลอรีนที่มีทั้งหมด (ไอโซ)ไซยานูริกประกอบเข้ากับคลอรีนตกค้างและทำให้เกิดคลอรีนอิสระ(ที่มีประสิทธิภาพ) เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ CGE3 เหมาะสำหรับควบคุมการฆ่าเชื้อน้ำจากสระว่ายน้ำที่มีกลุ่มอนุพันธ์คลอรีนประเภทกรด(ไอโซ)ไซยานูริกคลอรีน สามารถใช้งานเซ็นเซอร์ดังกล่าวพร้อมกันกับกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสของคลอรีนแบบอินไลน์โดยไม่ทำงานขัดข้องจากกากตกค้างที่เกิดขึ้น

  ข้อดี

  • เซ็นเซอร์เหมาะสำหรับคลอรีนที่มีทั้งหมด และสำหรับการผสมอิเล็กโทรลิซิสอินไลน์กับกลุ่มอนุพันธ์คลอรีนประเภทกรด(ไอโซ)ไซยานูริกคลอรีน
  • ทั้งยังสามารถใช้เป็นเซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระโดยปราศจากปัญหาในการใช้ไซยานูริก
  • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
  • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริก
  • จุดศูนย์มีความเสถียร
  • ไม่ทำงานขัดข้องเพราะอิทธิพลของอุณหภูมิเนื่องจากมีการชดเชยระดับอุณหภูิมิที่รวมไว้ในตัว

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  1 2 3

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้