คำแนะนำการค้นหา

เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับคลอรีนที่มีทั้งหมด

ช่วงการวัดค่า 0.01 – 10 มก./ลิตร แบบขั้น

การฆ่าเชื้อน้ำในสระว่ายน้ำด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST ที่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานกับคลอรีนที่มีทั้งหมด จะรับประกันว่าค่าที่วัดจะแม่นยำ และกระบวนการจะมีความน่าเชื่อถือสูง

คำอธิบายสินค้า

วัดค่าคลอรีนที่มีทั้งหมดทางออนไลน์ได้อย่างน่าเชื่อถือ ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST

คลอรีนที่มีทั้งหมดซึ่งเรียกว่าเป็น "คลอรีนที่เสถียร" และใช้ในการฆ่าเชื้อน้ำในสระว่ายน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสระกลางแจ้ง เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพก่อนเวลาจากการโดนแสงแดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารประกอบต่าง ๆ เช่น สารอนุพันธ์ของกรดไตรคลอโร(ไอโซ)ไซยานูริก หลังการสูบจ่ายสารดังกล่าวลงในน้ำที่จะบำบัด จะเกิดคลอรีนอิสระและกรด(ไอโซ)ไซยานูริกที่มีคลอรีน เซ็นเซอร์จะวัดสารประกอบทั้งสองประเภทซึ่งเรียกว่าเป็นคลอรีนที่มีทั้งหมด

เซ็นเซอร์ DULCOTEST นวัตกรรมใหม่ CGE3 สำหรับคลอรีนที่มีทั้งหมด (ไอโซ)ไซยานูริกประกอบเข้ากับคลอรีนตกค้างและทำให้เกิดคลอรีนอิสระ(ที่มีประสิทธิภาพ) เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ เป็นเซ็นเซอร์ที่มีไดอะแฟรมหุ้ม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับควบคุมการฆ่าเชื้อน้ำในสระว่ายน้ำที่มีสารอนุพันธ์ของกรดคลอโร(ไอโซ)ไซยานูริก สามารถใช้งานเซ็นเซอร์ดังกล่าวพร้อมกับกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสของคลอรีนแบบอินไลน์ได้ โดยไม่มีการรบกวนจากผลิตภัณฑ์รองที่เกิดขึ้น

รายละเอียด

 • เซ็นเซอร์เหมาะสำหรับคลอรีนที่มีทั้งหมด และสำหรับการใช้อิเล็กโทรลิซิสแบบอินไลน์ร่วมกับกลุ่มอนุพันธ์กรดคลอรีน(ไอโซ)ไซยานูริก ด้วยเช่นกัน
 • ยังสามารถใช้เป็นเซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระได้โดยไม่มีการรบกวนในกรณีที่มีกรดไซยานูริกได้อีกด้วย
 • ดำเนินกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ไม่มีการรบกวนจากความขุ่นหรือสี เนื่องจากหลักการวัดแบบแอมเพอโรเมตริก
 • จุดศูนย์มีความเสถียร
 • ไม่มีการรบกวนจากอิทธิพลของอุณหภูมิ เนื่องจากมีการชดเชยอุณหภูิมิแบบในตัว

รายละเอียด

คลอรีนที่มีทั้งหมด

 • CGE 3-mA
 • pH: 5.5 … 9.5
 • อุณหภูมิ: 5 … 45 องศาเซลเซียส

เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระและคลอรีนที่มีอยู่ทั้งหมด CGE 3 มิลลิแอมป์

เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนที่มีทั้งหมด เช่น อนุพันธ์ของกรดคลอรีน (ไอโซ)ไซยานูริกไม่มีความผิดปกติเมื่อตามด้วยการฆ่าเชื้อโดยผ่านกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสเมื่อประยุกต์ใช้ในสระว่ายน้ำ รวมทั้งสามารถใช้ในฐานะของเซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์

ข้อดี

 • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนที่มีทั้งหมด อาทิเช่น สารฆ่าเชื้อที่มีออร์แกนิคคลอรีน อย่างเช่น อนุพันธ์ของกรดคลอรีน (ไอโซ)ไซยานูริก
 • ตัวแปรวัดค่า: คลอรีนอิสระปราศจากปัญหาจากการใช้กรดไซยานูริก
 • อิเล็กโทรดสีทองป้องกันการทำงานขัดข้องเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสซึ่งมีอิเล็กโทรดของเครื่องกำเนิดถูกจุ่มลงในน้ำสำหรับวัดโดยตรง (ไม่มีเมมเบรน)
 • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรน (เคลือบสารห่อหุ้มป้องกัน) จะลดความขัดข้องลงด้วยอัตราการไหลแปรผันหรือสสารในน้ำ
 • เยื่อเมมเบรนที่มีคุณสมบัติละลายน้ำจะรับประกันการไหลซึมของอนุพันธ์ของกรดคลอรีน (ไอโซ)ไซยานูริกเข้าไปยังอิเล็กโทรดการวัด
 • ระบบปฏิกิริยาพิเศษของอิเล็กโทรไลต์ช่วยให้สามารถกำหนดคลอรีนที่มีทั้งหมดและการประยุกต์ใช้ที่ค่า pH สูงถึง 9.5

ตัวแปรที่วัดค่า

คลอรีนอิสระต่อคลอรีนโดยรวม: ผลรวมจากคลอรีนตกค้างแบบออแกนิก (เช่น ประกอบเข้ากับกรดไซยานูริก) และคลอรีนอิสระ

วิธีการอ้างอิง

DPD1

ช่วงค่า pH

5,5…9,5

อุณหภูมิ

5…45 °C

แรงดันสูงสุด

3,0 bar

การไหลเข้า

DGMa, DLG III: 30...60 ลิตร/ชม.
BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

16…24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)

สัญญาณเอาต์พุต

4...20 มิลลิแอมป์ ≈ ช่วงการวัด, มีการชดเชยอุณหภูมิ, ไม่มีการปรับเทียบ, ไม่มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

ความจำเพาะเจาะจง

คลอรีนที่มีทั้งหมดและคลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้าง (คลอรามีน)

กระบวนการฆ่าเชื้อ

สารฆ่าเชื้อที่มีคลอรีนอินทรีย์ เช่น มีกรดไซยานูริกเป็นสารหลัก ก๊าซคลอรีน ไฮโปคลอไรท์ อิเล็กโทรลิซิส

การติดตั้ง

บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก

อุปกรณ์เซ็นเซอร์

BAMa, DGMa, DLG III

อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

D1C, DAC, AEGIS II

การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

น้ำจากสระว่ายน้ำ, กระบวนการฆ่าเชื้อแบบรวมที่มีอนุพันธ์คลอรีน (ไอโซ)ไซยานูริกและอิเล็กโทรลิซิส น้ำที่โดยรวมเหมือนน้ำดื่มที่มีค่า pH สูงถึง 9.5

ความต้านทานต่อ

สารลดแรงตึง, กรดไซยานูริก

หลักการวัด, เทคโนโลยี

แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

ช่วงการวัด

หมายเลขสั่งซื้อ

CGE 3-mA-2 ppm

0,02…2,0 mg/l

1047959

CGE 3-mA-10 ppm

0,10…10,0 mg/l

1047975

ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์คลอรีนเป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III หมายเลขสั่งซื้อ 815079

เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระและคลอรีนที่มีอยู่ทั้งหมด CGE 3-CAN-P

เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนที่มีทั้งหมด เช่น อนุพันธ์ของกรดคลอรีน (ไอโซ)ไซยานูริกเมื่อประยุกต์ใช้ในสระว่ายน้ำ รวมทั้งสามารถใช้ในฐานะของเซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุมด้วยการเชื่อมต่อ CAN-Bus

ข้อดี

 • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนที่มีทั้งหมด อาทิเช่น สารฆ่าเชื้อที่มีออร์แกนิคคลอรีน อย่างเช่น อนุพันธ์ของกรดคลอรีน (ไอโซ)ไซยานูริก
 • ตัวแปรวัดค่า: คลอรีนอิสระปราศจากปัญหาจากการใช้กรดไซยานูริก
 • อิเล็กโทรดสีทองป้องกันการทำงานขัดข้องเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสซึ่งมีอิเล็กโทรดของเครื่องกำเนิดถูกจุ่มลงในน้ำสำหรับวัดโดยตรง (ไม่มีเมมเบรน)
 • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรน (เคลือบสารห่อหุ้มป้องกัน) จะลดความขัดข้องลงด้วยอัตราการไหลแปรผันหรือสสารในน้ำ
 • เยื่อเมมเบรนที่มีคุณสมบัติละลายน้ำจะรับประกันการไหลซึมของอนุพันธ์ของกรดคลอรีน (ไอโซ)ไซยานูริกเข้าไปยังอิเล็กโทรดการวัด
 • ระบบปฏิกิริยาพิเศษของอิเล็กโทรไลต์ช่วยให้สามารถกำหนดคลอรีนที่มีทั้งหมดและการประยุกต์ใช้ที่ค่า pH สูงถึง 9.5
 • การปฏิบัติงานกับ CAN-Bus ที่มีข้อดีทั้งหมดรวมอยู่

ตัวแปรที่วัดค่า

คลอรีนอิสระต่อคลอรีนโดยรวม: ผลรวมจากคลอรีนตกค้างแบบออแกนิก (เช่น ประกอบเข้ากับกรดไซยานูริก) และคลอรีนอิสระ

วิธีการอ้างอิง

DPD1

ช่วงค่า pH

5,5…9,5

อุณหภูมิ

5…45 °C

แรงดันสูงสุด

3,0 bar

การไหลเข้า

DGMa, DLG III: 30...60 ลิตร/ชม.
BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

ผ่านอินเทอร์เฟซ CAN (กระแสตรง 11 – 30 โวลต์)

สัญญาณเอาต์พุต

ไม่ปรับเทียบ, ชดเชยอุณหภูมิ, แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

ความจำเพาะเจาะจง

คลอรีนที่มีทั้งหมดและคลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้าง (คลอรามีน)

กระบวนการฆ่าเชื้อ

สารฆ่าเชื้อที่มีคลอรีนอินทรีย์ เช่น มีกรดไซยานูริกเป็นสารหลัก ก๊าซคลอรีน ไฮโปคลอไรท์ อิเล็กโทรลิซิส

การติดตั้ง

บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก

อุปกรณ์เซ็นเซอร์

BAMa, DGMa, DLG III

อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

DULCOMARIN 3, DULCOMARIN II ด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์รุ่นก่อนวันที่ 06.02.2014 ตั้งแต่ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 3027 ขึ้นไป, ด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์รุ่นหลังวันที่ 06.02.2014 ตั้งแต่ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 3033 ขึ้นไป

การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

น้ำจากสระว่ายน้ำ, กระบวนการฆ่าเชื้อที่มีอนุพันธ์คลอรีน (ไอโซ)ไซยานูริกและอิเล็กโทรลิซิส น้ำที่โดยรวมเหมือนน้ำดื่มที่มีค่า pH สูงถึง 9.5

ความต้านทานต่อ

สารลดแรงตึง, กรดไซยานูริก

หลักการวัด, เทคโนโลยี

แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

ช่วงการวัด

หมายเลขสั่งซื้อ

CGE 3-CAN-P-10 ppm

0,01…10,0 mg/l

1083211

ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์คลอรีนเป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III หมายเลขสั่งซื้อ 815079

การดาวน์โหลดสำหรับ เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับคลอรีนที่มีทั้งหมด

มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

0 ผลลัพธ์
จัดกรองตามประเภทเอกสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
คู่มือการใช้งาน (0)
ซอฟต์แวร์ (0)
ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
บทความเฉพาะทาง (0)
ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
อื่นๆ (0)
เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
แคตตาล็อก (0)
แบบผังภูมิวงจร (0)
แผ่นข้อมูล (0)
โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

ตัวกรองที่เลือก:

การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

จัดเรียงตาม A ถึง Z
โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

ภาพรวม

วัดค่าคลอรีนที่มีทั้งหมดทางออนไลน์ได้อย่างน่าเชื่อถือ ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST

คลอรีนที่มีทั้งหมดซึ่งเรียกว่าเป็น "คลอรีนที่เสถียร" และใช้ในการฆ่าเชื้อน้ำในสระว่ายน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสระกลางแจ้ง เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพก่อนเวลาจากการโดนแสงแดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารประกอบต่าง ๆ เช่น สารอนุพันธ์ของกรดไตรคลอโร(ไอโซ)ไซยานูริก หลังการสูบจ่ายสารดังกล่าวลงในน้ำที่จะบำบัด จะเกิดคลอรีนอิสระและกรด(ไอโซ)ไซยานูริกที่มีคลอรีน เซ็นเซอร์จะวัดสารประกอบทั้งสองประเภทซึ่งเรียกว่าเป็นคลอรีนที่มีทั้งหมด

เซ็นเซอร์ DULCOTEST นวัตกรรมใหม่ CGE3 สำหรับคลอรีนที่มีทั้งหมด (ไอโซ)ไซยานูริกประกอบเข้ากับคลอรีนตกค้างและทำให้เกิดคลอรีนอิสระ(ที่มีประสิทธิภาพ) เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ เป็นเซ็นเซอร์ที่มีไดอะแฟรมหุ้ม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับควบคุมการฆ่าเชื้อน้ำในสระว่ายน้ำที่มีสารอนุพันธ์ของกรดคลอโร(ไอโซ)ไซยานูริก สามารถใช้งานเซ็นเซอร์ดังกล่าวพร้อมกับกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสของคลอรีนแบบอินไลน์ได้ โดยไม่มีการรบกวนจากผลิตภัณฑ์รองที่เกิดขึ้น

รายละเอียด

 • เซ็นเซอร์เหมาะสำหรับคลอรีนที่มีทั้งหมด และสำหรับการใช้อิเล็กโทรลิซิสแบบอินไลน์ร่วมกับกลุ่มอนุพันธ์กรดคลอรีน(ไอโซ)ไซยานูริก ด้วยเช่นกัน
 • ยังสามารถใช้เป็นเซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระได้โดยไม่มีการรบกวนในกรณีที่มีกรดไซยานูริกได้อีกด้วย
 • ดำเนินกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ไม่มีการรบกวนจากความขุ่นหรือสี เนื่องจากหลักการวัดแบบแอมเพอโรเมตริก
 • จุดศูนย์มีความเสถียร
 • ไม่มีการรบกวนจากอิทธิพลของอุณหภูมิ เนื่องจากมีการชดเชยอุณหภูิมิแบบในตัว

การใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

การดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

Pornchai Tanopajaisit

ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

»เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

+662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

ปิดแบบฟอร์ม

คำขอของคุณ

ข้อมูลส่วนตัว


สินค้าอื่นๆ +
ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลส่วนตัว


กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
*ช่องที่ต้องกรอก

ตรวจสอบและส่ง


ข้อมูลส่วนตัว:
คำนำหน้า
หัวข้อ
นามสกุล  
ชื่อ  
บริษัท
หมายเลขลูกค้า
ที่อยู่อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
ถนน
บ้านเลขที่
เมือง  
ประเทศ
โทรกลับ ใช่

ถอยกลับ

อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

1 2 3

จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้