คำแนะนำการค้นหา

เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับกรดเปอร์อะซิติก

ช่วงการวัดค่า 0.02–2,000 มก./ลิตร แบบขั้น

การวัดค่าความเข้มข้นของกรดเปอร์อะซิติกด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST: แม่นยำและเชื่อถือได้ สำหรับการฆ่าเชื้อในการใช้งานที่มีความอ่อนไหวด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และในทางการแพทย์ สามารถใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียได้เช่นกัน

คำอธิบายสินค้า

วัดค่ากรดเปอร์อะซิติกทางออนไลน์ได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST

เซ็นเซอร์ DULCOTEST รุ่น PAA 1 และ PAA 2-3E เป็นเซ็นเซอร์แอมเพอโรเมตริกที่หุ้มไดอะแฟรม สำหรับการตรวจวัดเฉพาะกรดเปอร์อะซิติก เรามีเซ็นเซอร์ให้เลือกสองรุ่นสำหรับการใช้งานที่มีข้อกำหนดแตกต่างกัน:

รุ่น PAA 1 มีไดอะแฟรมหนาเป็นพิเศษที่ปราศจากรู สำหรับกรดเปอร์อะซิติกความเข้มข้นปานกลางและสูง เพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

รุ่น PAA 2-3E สำหรับกรดเปอร์อะซิติกความเข้มข้นต่ำ ใช้ในการเฝ้าติดตามค่าขีดจำกัดของกรดเปอร์อะซิติก เช่น ในท่อระบายของโรงบำบัดน้ำเสีย หรือใช้ในอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์

ข้อดี

 • การวัดแบบแอมเพอโรเมตริกที่เที่ยงตรงตามเวลาจริง เพื่อการควบคุมกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ไม่มีการรบกวนจากความขุ่นหรือสี เนื่องจากหลักการวัดแบบแอมเพอโรเมตริก
 • ไม่ไวต่อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
 • ใช้งานเซ็นเซอร์ได้เมื่อมีสสารละลายในน้ำ สารลดแรงตึงผิว และสารตัวกลางที่ทำให้เกิดฟิล์ม โดยไม่ทำให้ไดอะแฟรมเสียหาย
 • ใช้งานเซ็นเซอร์ได้ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการเมื่อทำงานในโหมด CIP (การทำความสะอาดแบบไม่ถอดชิ้นส่วน) และเครื่องล้าง (การบรรจุขวด)
 • จุดศูนย์ที่เสถียรหมายความว่าจะไม่มีการขยับเลื่อน

ขอบข่ายการใช้งาน

รายการต่อไปนี้เป็นการนำเสนอโดยทั่วไปของการใช้งานที่เหมาะสมโดยพื้นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อผู้ติดต่อส่วนบุคคลของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ในใบสมัครของคุณ

 • CIP (การทำความสะอาดแบบไม่ถอดชิ้นส่วน)
 • การบรรจุเครื่องดื่ม
 • การฆ่าเชื้อในเภสัชกรรมและเทคโนโลยีการเแพทย์
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย

  รายละเอียดทางเทคนิค

  • ช่วงการวัดค่ารุ่น PAA 1-mA-200ppm: 0 – 200 ppm
  • ช่วงการวัดค่ารุ่น PAA 1-mA-2000ppm: 0 – 2,000 ppm
  • สภาวะการใช้งาน: อุณหภูมิสูงถึง 45°C, แรงดันสูงถึง 3 บาร์ (30°C)

  เซ็นเซอร์กรดพาราซิติก PAA 1-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์สำหรับการตรวจวัดกรดเปอร์อะซิติก ที่ไม่ไวต่อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สำหรับการฆ่าเชื้อน้ำที่ปนเปื้อนจากการล้างอาหารและจากกระบวนการทำความสะอาด (เช่น CIP)

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: กรดพาราซิติกไม่เกิดปฏิกิริยาไวกับสารประกอบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ
  • ความต้านทานคราบสกปรกเกาะเป็นชั้นจากเยื่อเมมเบรนไม่มีรู

  ตัวแปรที่วัดค่า

  กรดพาราซิติก

  วิธีการอ้างอิง

  การไทเทรต

  ช่วงค่า pH

  1,0…9,0

  อุณหภูมิ

  1…45 °C

  การแก้ไขอุณหภูมิที่อนุญาต

  0.3 °C/นาที

  เวลาตอบสนอง t90

  ≈ 3 นาที

  แรงดันสูงสุด

  3,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa, DLG III: 30...60 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  16…24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)

  สัญญาณเอาต์พุต

  4...20 มิลลิแอมป์ ≈ ช่วงการวัด, มีการชดเชยอุณหภูมิ, ไม่มีการปรับเทียบ, ไม่มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  ความจำเพาะเจาะจง

  กรดพาราซิติกเฉพาะเจาะจงต่อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

  การเกิดปฏิกิริยาไว

  โอโซน, คลอรีนไดออกไซด์, คลอรีน, โบรมีน

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  เหมาะสำหรับการล้างในการทำความสะอาดแบบไม่ถอดชิ้นส่วน (Cleaning in Place - CIP), การล้างผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ รวมทั้งในกรณีที่มีสารลดแรงตึงผิว สามารถวัดเฉพาะกรดเปอร์อะซิติกได้เมื่อมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อยู่ด้วย

  ความต้านทานต่อ

  เกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว, สารลดแรงตึงผิว,คราบสกปรก

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  PAA 1-mA-200 ppm

  1…200 mg/l

  1022506

  PAA 1-mA-2000 ppm

  10…2.000 mg/l

  1022507

  คำแนะนำ: สำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์เป็นครั้งแรกในอุปกรณ์บายพาส DLG III สำหรับเซ็นเซอร์ จะจำเป็นต้องมีชุดติดตั้ง (หมายเลขสั่งซื้อ 815079)

  เซ็นเซอร์กรดเปอร์อะซิติก PAA 2-3E-mA

  เซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดกรดเปอร์อะซิติกความเข้มข้นต่ำ ที่ไม่ไวต่อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, ใช้ในน้ำเสียได้เช่นกัน (ทำความสะอาดขั้นต้นแล้ว)

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: กรดเปอร์อะซิติก, ไม่ไวต่อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีอยู่ด้วย
  • อาศัยการไหลผ่านที่ต่ำ, มีการรบกวนที่น้อยลงจากสสารในน้ำและคราบสกปรก เนื่องจากอิเล็กโทรดการวัดมีไดอะแฟรมห่อหุ้ม
  • ช่วงการวัดมีความไวตั้งแต่ 0.5 มก./ลิตร เนื่องจากระบบอิเล็กโทรดแบบโพเทนชิโอเมตริกที่มีอิเล็กโทรด 3 ตัว
  • ติดตั้งได้อย่างสะดวก เนื่องจากมีทรานสดิวเซอร์การวัดแบบในตัวและสายสัญญาณที่เชื่อมต่อแบบเสียบ

  ตัวแปรที่วัดค่า

  กรดพาราซิติก

  การปรับเทียบมาตรฐาน

  DPD4, การไทเทรต

  ช่วงค่า pH

  3,0…8,0

  อุณหภูมิ

  0…40 °C

  การแก้ไขอุณหภูมิที่อนุญาต

  < 0.3 °C/นาที

  เวลาตอบสนอง t90

  < 30 วินาที

  แรงดันสูงสุด

  3,0 bar

  ค่าการนำไฟฟ้าของอิเล็กโทรไลต์

  0.05...50 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  การไหลเข้า

  DGMa, DLG III: 30...60 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  16…24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)

  สัญญาณเอาต์พุต

  4...20 มิลลิแอมป์ ≈ ช่วงการวัด, มีการชดเชยอุณหภูมิ, ไม่มีการปรับเทียบ, ไม่มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  ความจำเพาะเจาะจง

  กรดพาราซิติกเฉพาะเจาะจงต่อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

  การเกิดปฏิกิริยาไว

  โอโซน, คลอรีนไดออกไซด์, คลอรีน, โบรมีน

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออกหรือไหลย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  DAC, D1Cb, AEGIS II, AEGIS X

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  การฆ่าเชื้อน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดขั้นต้นแล้ว การตรวจวัดและการควบคุมความเข้มข้นระดับต่ำของกรดเปอร์อะซิติก

  ความต้านทานต่อ

  เกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว, สารลดแรงตึงผิว,คราบสกปรก

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 3 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  PAA 2-3E-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1120263

  PAA 2-3E-mA-20 ppm

  0,2…20,0 mg/l

  1119538

  การดาวน์โหลดสำหรับ เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับกรดเปอร์อะซิติก

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม ประเภทเอกสาร
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  วัดค่ากรดเปอร์อะซิติกทางออนไลน์ได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST

  เซ็นเซอร์ DULCOTEST รุ่น PAA 1 และ PAA 2-3E เป็นเซ็นเซอร์แอมเพอโรเมตริกที่หุ้มไดอะแฟรม สำหรับการตรวจวัดเฉพาะกรดเปอร์อะซิติก เรามีเซ็นเซอร์ให้เลือกสองรุ่นสำหรับการใช้งานที่มีข้อกำหนดแตกต่างกัน:

  รุ่น PAA 1 มีไดอะแฟรมหนาเป็นพิเศษที่ปราศจากรู สำหรับกรดเปอร์อะซิติกความเข้มข้นปานกลางและสูง เพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

  รุ่น PAA 2-3E สำหรับกรดเปอร์อะซิติกความเข้มข้นต่ำ ใช้ในการเฝ้าติดตามค่าขีดจำกัดของกรดเปอร์อะซิติก เช่น ในท่อระบายของโรงบำบัดน้ำเสีย หรือใช้ในอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์

  ข้อดี

  • การวัดแบบแอมเพอโรเมตริกที่เที่ยงตรงตามเวลาจริง เพื่อการควบคุมกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ไม่มีการรบกวนจากความขุ่นหรือสี เนื่องจากหลักการวัดแบบแอมเพอโรเมตริก
  • ไม่ไวต่อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
  • ใช้งานเซ็นเซอร์ได้เมื่อมีสสารละลายในน้ำ สารลดแรงตึงผิว และสารตัวกลางที่ทำให้เกิดฟิล์ม โดยไม่ทำให้ไดอะแฟรมเสียหาย
  • ใช้งานเซ็นเซอร์ได้ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการเมื่อทำงานในโหมด CIP (การทำความสะอาดแบบไม่ถอดชิ้นส่วน) และเครื่องล้าง (การบรรจุขวด)
  • จุดศูนย์ที่เสถียรหมายความว่าจะไม่มีการขยับเลื่อน

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Nuntachai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12  
  ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  การวัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST: การตรวจหาความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือได้ โดยนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  คุณมองหาอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้งานง่ายสำหรับการวิเคราะห์น้ำอยู่ใช่ไหม? ซึ่งใช้งานง่าย และคุณสามารถเลือกตัวแปรที่วัดค่าทั่วไปในแต่ละช่องทางอย่างอิสระ? นี่เลย: DULCOMETER diaLog DACb ผู้มากพรสวรรค์ของเรา! ยังคงสามารถใช้งานผ่านระบบอีเทอร์เน็ต/LAN และยังสามารถผสานรวมเข้ากับระบบเครือข่ายที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  สามารถใช้อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม DULCOMETER D1Cb/D1Cc ในการบำบัดน้ำดื่ม, การบำบัดน้ำเสียหรือในภาคส่วนอื่นๆ สำหรับงานที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแล ปลอดภัย, สะดวกสบาย, เข้าใจง่ายเนื่องจากมีหน้าจอกราฟิกสว่างขนาดใหญ่, ข้อความเมนูควบคุมชัดเจนและระบบเฝ้าระวังด้วยเซ็นเซอร์ pH

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  ระบบวัดและควบคุม DULCOMARIN 3 เป็นระบบเชื่อมต่อแบบดิจิทัลของคุณที่จะเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยจะควบคุมสระว่ายน้ำได้ทุกประเภทตั้งแต่สระในสวนสนุกไปจนถึงสระส่วนตัว และสามารถใช้เป็นระบบแบบหลายสระสำหรับวงจรการกรองได้ถึง 16 วงจร

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม AEGIS II จะวัดและควบคุมค่าความเหนี่ยวนำอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังควบคุมความเข้มข้นของไบโอไซด์และรักษาสายท่อและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนให้สะอาด

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  การเฝ้าระวังและการบำบัดน้ำเสียด้วย DULCOTROL DWCa_W – ระบบตรวจวัดและควบคุมขนาดกะทัดรัด, ปรับปรุงมาสำหรับการประยุกต์ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชนและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  การเฝ้าติดตามและการบำบัดน้ำดื่มหรือน้ำที่คล้ายน้ำดื่มด้วย DULCOTROL สำหรับน้ำดื่ม/F&B เป็นระบบการวัดและควบคุมแบบกะทัดรัดที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการบำบัดน้ำในโรงบำบัดน้ำเสียและในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะ

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  เซ็นเซอร์สำหรับค่าการนำไฟฟ้า เพื่อให้การผนวกกระบวนการเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุด: เซ็นเซอร์ DULCOTEST ตรงตามข้อกำหนดในการวัดที่หลากหลาย และช่วยให้ได้โซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับงานตรวจวัดในแต่ละกรณี

  เพิ่มเติมประสบการณ์

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้