คำแนะนำการค้นหา

เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับค่าความเหนี่ยวนำ

ช่วงการวัดค่า 0.01 ไมโครซีเมนต์/ซม.–2,000 มิลลิซีเมนต์/ซม. แบบขั้น

เซ็นเซอร์สำหรับค่าความเหนี่ยวนำสำหรับการต่อเข้ากับกระบวนการทำงานอย่างเหมาะสม: เซ็นเซอร์ DULCOTEST® ทำงานตรงตามเงื่อนไขข้อกำหนดในการวัดที่หลากหลายและช่วยแก้ปัญหางานวัดได้ดีที่สุด

คำอธิบายสินค้า

การวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ทางออนไลน์ – ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST® ที่เชื่อถือได้

ค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์จะแสดงตัวแปรที่วัดค่าสำคัญเป็นอันดับสองของการวิเคราะห์กระบวนการทางเคมีตามค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ โดยจะแสดงคุณสมบัติพิเศษให้สารละลายในน้ำที่จะเป็นตัวนำกระแสไฟ สามารถติดตาม ควบคุมหรือกำกับดูแลกระบวนการทั้งหมดที่เกลือ, กรดและเบสมีความสำคัญได้ด้วยเทคโนโลยีการวัด

ขอบเขตการใช้งานจะขยายออกไปจากการใช้งานที่ง่ายสำหรับระบบบำบัดน้ำไปจนถึงน้ำใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมที่้มีเงื่อนไขข้อกำหนดยุ่งยากในแง่ของอุณหภูมิ, แรงดัน, ความทนทานต่อสิ่งสกปรกและการทนต่อสารเคมี (เช่น ต่อกรดซัลฟิวริกหรือกรดไฮโดรฟลูออริกเข้มข้น)

ข้อดี

 • มีเซ็นเซอร์ 27 รุ่นที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับเงื่อนไขข้อกำหนดต่างกันด้วยสัดส่วนประสิทธิผลที่เหมาะต่อความคุ้มค่าของราคา ช่วงการวัด, อุณหภูมิ, ความทนต่อสารเคมี, ความทนทานต่อสิ่งสกปรกและการเชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการ
 • มีตั้งแต่เซ็นเซอร์ธรรมดา 2 อิเล็กโทรดที่มีการวิเคราะห์โดยการวัดการนำไฟฟ้าไปจนถึงเซ็นเซอร์ไฮเอ็นตามหลักเกณฑ์การวัดแบบเหนี่ยวนำ
 • การวัดค่าที่แม่นยำและเชื่อถือได้ช่วยให้ดำเนินกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือสูงในกระบวนการ:
 • ระยะเวลาพักยาวนานและช่วงเวลาบำรุงรักษาที่สั้นจะลดปัญหาเวลาหยุดทำงานของระบบและเพิ่มความพร้อมในการใช้งานของค่าที่วัด
 • ชุดอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งแบบประกอบล่วงหน้าครบชุดเพื่อติดตั้งง่าย รวดเร็วและไม่มีข้อผิดพลาด
 • ระยะเวลาการจัดส่งรวดเร็วทำให้ไม่ต้องรออะไหล่ทดแทนนาน

ขอบข่ายการใช้งาน

 • การสูบจ่ายและเจือจางสารเคมี
 • การกำหนดความเข้มข้นของสารเคมีกัดกร่อน
 • กระบวนการชะล้างและทำความสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการ CIP (การทำความสะอาดแบบไม่ถอดชิ้นส่วน) และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
 • การควบคุมการแยกเกลือในหอระบายความร้อน
 • ระบบควบคุมกระบวนการผลิตน้ำบริสุทธิ์สูง, น้ำสะอาดและน้ำดื่ม
 • น้ำเสีย
  1 2 3 4 5 6

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ 2 อิเล็กโทรดแบบเป็นสื่อ

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำแบบเป็นสื่อจะวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์โดยอ้อมผ่านทางการขนส่งประจุไฟระหว่างสองอิเล็กโทรดที่จมอยู่ในตัวกลางที่จัดวัด รุ่นเซ็นเซอร์มีค่าคงที่ของเซลล์ k=0.01 และ k=0.1 cm-1 เหมาะสำหรับการวัดค่าความเหนี่ยวนำต่ำสุดของอิเล็กโทรไลต์ < 1 ไมโครซีเมนต์/ซม. ในน้ำสะอาดและน้ำบริสุทธิ์สูงเป็นอย่างยิ่ง

  รุ่นเซ็นเซอร์มีค่าคงที่ของเซลล์ k=1 ซม.-1 จะถูกนำไปใช้ในน้ำต่างๆ ที่ไม่มีสสารก่อให้เกิดคราบเกาะถึง 20 มิลลิซีเมนต์/ซม. มีการนำเซ็นเซอร์กลุ่มที่คุ้มค่า LF(T) ไปใช้ในน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี

  สามารถนำเซ็นเซอร์กลุ่ม LM(P), CK, CKPt ไปใช้ในน้ำปนเปื้อนสารเคมีและที่อุณหภูมิสูงได้

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LMP 001

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำต่ำสุดของอิเล็กโทรไลต์ในน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและปลั๊ก DIN 4 ขั้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 0.01 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี
  • เซ็นเซอร์ Pt 100 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและชุดเซ็นเซอร์ลักษณะเดียวกัน
  ช่วงการวัด0,01…50 ไมโครซีเมนต์/ซม.
  ค่าคงที่ของเซลล์ k0,01 ซม.-1 ±5 %
  การวัดอุณหภูมิPt 100
  อุณหภูมิของตัวกลาง0...70 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด16,0 บาร์ / 50 องศาเซลเซียส,
  อิเล็กโทรดสแตนเลส 1.4571
  ด้ามจับเซ็นเซอร์PP
  สกรูเกลียว3/4"
  ความยาวในการติดตั้ง71 มม.
  การติดตั้งอินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออกหรือไหลย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว
  ระดับการป้องกันIP 65
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปการประยุกต์ใช้น้ำบริสุทธิ์, การเฝ้าระวังระบบแลกเปลี่ยนไอออนและระบบรีเวอร์สออสโมซิส.
  ความต้านทานต่อสสารในน้ำของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความทนทานของวัสดุ
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมCompact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว
  หมายเลขสั่งซื้อ
  LMP 0011020508

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LMP 001-HT

  เซ็นเซอร์สำหรับการวัดค่าความเหนี่ยวนำอิเล็กโทรไลต์ต่ำสุดสำหรับน้ำสะอาดแม้จะปนเปื้อนสารเคมี ระบบวัดอุณหภูมิในตัวและปลั๊ก DIN 4 ขั้วสำหรับอุณหภูมิสูง สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า ค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ 0.01 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี
  • เซ็นเซอร์ Pt 100 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและชุดเซ็นเซอร์ลักษณะเดียวกัน
  • ค่าความต้านทานอุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซลเซียส
  ช่วงการวัด0,01…50 ไมโครซีเมนต์/ซม.
  ค่าคงที่ของเซลล์ k0,01 ซม.-1 ±5 %
  การวัดอุณหภูมิPt 100
  อุณหภูมิของตัวกลาง0...120 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด16,0 บาร์ / 100 องศาเซลเซียส,
  อิเล็กโทรดสแตนเลส 1.4571
  ด้ามจับเซ็นเซอร์PVDF
  สกรูเกลียว3/4"
  ความยาวในการติดตั้ง71 มม.
  การติดตั้งอินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออกหรือไหลย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว
  ระดับการป้องกันIP 65
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปการประยุกต์ใช้ทั่วไปที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น: การประยุกต์ใช้น้ำบริสุทธิ์, ก๊าซธรรมชาติเหลว.
  ความต้านทานต่อสสารในน้ำของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความทนทานของวัสดุ
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมCompact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว
  หมายเลขสั่งซื้อ
  LMP 001-HT1020509

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LMP 01

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำต่ำของอิเล็กโทรไลต์ในน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและปลั๊ก DIN 4 ขั้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า ค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 0.1 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี
  • เซ็นเซอร์ Pt 100 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและชุดเซ็นเซอร์ลักษณะเดียวกัน
  ช่วงการวัด0,1…500 ไมโครซีเมนต์/ซม.
  ค่าคงที่ของเซลล์ k0,10 ซม.-1 ±5 %
  การวัดอุณหภูมิPt 100
  อุณหภูมิของตัวกลาง0 … 70 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด16,0 บาร์ / 50 องศาเซลเซียส,
  อิเล็กโทรดสแตนเลส 1.4571
  ด้ามจับเซ็นเซอร์PP
  สกรูเกลียว3/4"
  ความยาวในการติดตั้ง46 มม.
  การติดตั้งอินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออกหรือไหลย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว
  ระดับการป้องกันIP 65
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปการเฝ้าระวังระบบแลกเปลี่ยนไอออน, ระบบรีเวอร์สออสโมซิสและระบบแยกเกลือแบบสมบูรณ์.
  ความต้านทานต่อสสารในน้ำของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความทนทานของวัสดุ
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมCompact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว
  หมายเลขสั่งซื้อ
  LMP 011020510

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LMP 01-TA

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำต่ำของอิเล็กโทรไลต์ในน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและปลั๊ก DIN 4 ขั้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า ค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ 0.1 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี
  • ติดตั้งง่ายในแท็งค์เก็บน้ำ ถัง ฯลฯ ผ่านเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งแบบประกอบล่วงหน้าในท่อจม
  • เซ็นเซอร์ Pt 100 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและชุดเซ็นเซอร์ลักษณะเดียวกัน
  ช่วงการวัด0,1…500 ไมโครซีเมนต์/ซม.
  ค่าคงที่ของเซลล์ k0,10 ซม.-1 ±5 %
  การวัดอุณหภูมิPt 100
  อุณหภูมิของตัวกลาง0 … 70 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด16,0 บาร์ / 50 องศาเซลเซียส,
  อิเล็กโทรดสแตนเลส 1.4571
  ด้ามจับเซ็นเซอร์PP
  สกรูเกลียวM 28 x 1.5 สำหรับอุปกรณ์จุ่ม TA-LM
  ความยาวในการติดตั้งสูงสุด 1 ม.
  การติดตั้งจุ่มลงเหนือหลอดจุ่ม
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสายเคเบิลพื้นฐาน 5 ม.
  ระดับการป้องกันIP 65
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปการเฝ้าระวังระบบแลกเปลี่ยนไอออน, ระบบรีเวอร์สออสโมซิสและระบบแยกเกลือแบบสมบูรณ์.
  ความต้านทานต่อสสารในน้ำของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความทนทานของวัสดุ
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมCompact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว
  หมายเลขสั่งซื้อ
  LMP 01-TAเซ็นเซอร์รวมอยู่ในอุปกรณ์จุ่ม1020512
  LMP 01-FEเซ็นเซอร์สำรองสำหรับ LMP 01-TA ที่มีสายเคเบิลพื้นฐาน 5 ม.1020626

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LMP 01-HT

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำต่ำของอิเล็กโทรไลต์ในน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี สำหรับอุณหภูมิสูง, มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและปลั๊ก DIN 4 ขั้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ 0.1 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี
  • ค่าความต้านทานอุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซลเซียส
  • เซ็นเซอร์ Pt 100 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและชุดเซ็นเซอร์ลักษณะเดียวกัน
  ช่วงการวัด0,1…500 ไมโครซีเมนต์/ซม.
  ค่าคงที่ของเซลล์ k0,10 ซม.-1 ±5 %
  การวัดอุณหภูมิPt 100
  อุณหภูมิของตัวกลาง0 … 120 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด16,0 บาร์ / 100 องศาเซลเซียส,
  อิเล็กโทรดสแตนเลส 1.4571
  ด้ามจับเซ็นเซอร์PVDF
  สกรูเกลียว3/4"
  ความยาวในการติดตั้ง46 มม.
  การติดตั้งอินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออกหรือไหลย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว
  ระดับการป้องกันIP 65
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปการประยุกต์ใช้ทั่วไปที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น: น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการผลิต, ก๊าซธรรมชาติเหลว.
  ความต้านทานต่อสสารในน้ำของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความทนทานของวัสดุ
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมCompact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว
  หมายเลขสั่งซื้อ
  LMP 01-HT1020511

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LFT 1 FE

  เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ในน้ำสะอาดไม่ปนเปื้อน มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและอุปกรณ์ฟิตติ้งสายเคเบิล สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม D1Ca, DMTa

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 10 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดไม่สกปรก
  • การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นเข้ากับกระบวนการด้วยการใช้ชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับเซ็นเซอร์ pH มาตรฐาน
  • อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษเหมาะสำหรับช่วงการวัดที่มีไดนามิกสูง: 0.01-20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  • เซ็นเซอร์ Pt 100 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและชุดเซ็นเซอร์ลักษณะเดียวกัน
  • สายเคเบิลพื้นฐานที่หัวเซ็นเซอร์สำหรับสภาวะแวดล้อมไม่ปกติ
  ช่วงการวัด0,01…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  ค่าคงที่ของเซลล์ k1,00 ซม.-1 ±5 %
  การวัดอุณหภูมิPt 100
  อุณหภูมิของตัวกลาง0 … 80 องศาเซลเซียส (1 bar)
  แรงดันสูงสุด16,0 บาร์, (ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส)
  อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษ
  ด้ามจับเซ็นเซอร์อีพ็อกซี่
  สกรูเกลียวPG 13.5
  ความยาวในการติดตั้ง120 มม. ±3 มม.
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออกหรือไหลย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ ยึดติดกับที่หรือเปลี่ยนได้ (อุปกรณ์สับเปลี่ยน) ถัง ปล่องอุโมงค์: จุ่มลงในหลอดจุ่ม
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสายเคเบิลพื้นฐาน 5 ม. (4 x 0.5 มม.2)
  ระดับการป้องกันIP 65
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค เซ็นเซอร์ชุดรุ่น LF. .. เหมาะสำหรับการวัดในสารละลายสำหรับทำความสะอาดที่มีสารลดแรงตึงผิวและตัวกลางที่มีสารละลายในขอบเขตที่กำจัดเท่านั้น.
  ความต้านทานต่อไม่เหมาะสำหรับน้ำปนเปื้อนสารเคมีและสสารในน้ำที่ก่อให้เกิดคราบ
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมD1Ca, DMTa
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว
  หมายเลขสั่งซื้อ
  LFT 1 FE1001374

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LFTK 1 FE-5m-shd

  เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ในน้ำสะอาดไม่ปนเปื้อน มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและอุปกรณ์ฟิตติ้งสายเคเบิล (5 ม.) สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 10 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดไม่สกปรก
  • การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นเข้ากับกระบวนการด้วยการใช้ชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับเซ็นเซอร์ pH มาตรฐาน
  • อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษเหมาะสำหรับช่วงการวัดที่มีไดนามิกสูง: 0.01-20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  • เซ็นเซอร์ Pt 1000 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิที่แม่นยำในช่วงขีดจำกัดอุณหภูมิจะแทนที่เซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและชุดเซ็นเซอร์ลักษณะเดียวกัน
  • สายเคเบิลพื้นฐานที่หัวเซ็นเซอร์สำหรับสภาวะแวดล้อมไม่ปกติ
  ช่วงการวัด0,01…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  ค่าคงที่ของเซลล์ k1,00 ซม.-1 ±5 %
  การวัดอุณหภูมิPt 1000
  อุณหภูมิของตัวกลาง0 … 80 องศาเซลเซียส (1 bar)
  แรงดันสูงสุด16,0 บาร์, (ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส)
  อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษ
  ด้ามจับเซ็นเซอร์อีพ็อกซี่
  สกรูเกลียวPG 13.5
  ความยาวในการติดตั้ง120 มม. ±3 มม.
  การติดตั้งแบบบายพาส: น้ำสำหรับวัดไหลหรือไม่ย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ ยึดติดกับที่หรือเปลี่ยนได้ (อุปกรณ์สับเปลี่ยน) ถัง ปล่องอุโมงค์: จุ่มลงในหลอดจุ่ม
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสายเคเบิลพื้นฐาน 5 ม. (4 x 0.25 มม.2), หุ้มฉนวน
  ระดับการป้องกันIP 65
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค.
  ความต้านทานต่อไม่เหมาะสำหรับน้ำปนเปื้อนสารเคมีและสสารในน้ำที่ก่อให้เกิดคราบ
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมCompact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว
  หมายเลขสั่งซื้อ
  LFTK 1 FE-5m-shd1046132

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LFTK 1 FE-3m-shd

  เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ในน้ำสะอาดไม่ปนเปื้อน มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและอุปกรณ์ฟิตติ้งสายเคเบิล (3 ม.) สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 10 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดไม่สกปรก
  • การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นเข้ากับกระบวนการด้วยการใช้ชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับเซ็นเซอร์ pH มาตรฐาน
  • อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษเหมาะสำหรับช่วงการวัดที่มีไดนามิกสูง: 0.01-20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  • เซ็นเซอร์ Pt 1000 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิที่แม่นยำในช่วงขีดจำกัดอุณหภูมิจะแทนที่เซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและชุดเซ็นเซอร์ลักษณะเดียวกัน
  • สายเคเบิลพื้นฐานที่หัวเซ็นเซอร์สำหรับสภาวะแวดล้อมไม่ปกติ
  ช่วงการวัด0,01…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  ค่าคงที่ของเซลล์ k1,00 ซม.-1 ±5 %
  การวัดอุณหภูมิPt 1000
  อุณหภูมิของตัวกลาง0 … 80 องศาเซลเซียส (1 bar)
  แรงดันสูงสุด16,0 บาร์, (ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส)
  อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษ
  ด้ามจับเซ็นเซอร์อีพ็อกซี่
  สกรูเกลียวPG 13.5
  ความยาวในการติดตั้ง120 มม. ±3 มม.
  การติดตั้งแบบบายพาส: น้ำสำหรับวัดไหลหรือไม่ย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ ยึดติดกับที่หรือเปลี่ยนได้ (อุปกรณ์สับเปลี่ยน) ถัง ปล่องอุโมงค์: จุ่มลงในหลอดจุ่ม
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสายเคเบิลพื้นฐาน 3 ม. (4 x 0.25 มม.2), หุ้มฉนวน
  ระดับการป้องกันIP 65
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค เซ็นเซอร์ชุดรุ่น LF. .. เหมาะสำหรับการวัดในสารละลายสำหรับทำความสะอาดที่มีสารลดแรงตึงผิวและตัวกลางที่มีสารละลายในขอบเขตที่กำจัดเท่านั้น.
  ความต้านทานต่อไม่เหมาะสำหรับน้ำปนเปื้อนสารเคมีและสสารในน้ำที่ก่อให้เกิดคราบ
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมCompact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว
  หมายเลขสั่งซื้อ
  LFTK 1 FE-3m-shd1046010

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LF 1 DE

  เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ในน้ำสะอาดไม่ปนเปื้อน สำหรับการประยุกต์ใช้กับอุณหภูมิคงที่ ด้วยปลั๊ก DIN 4 ขั้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 10 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดไม่สกปรก
  • การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นเข้ากับกระบวนการด้วยการใช้ชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับเซ็นเซอร์ pH มาตรฐาน
  • อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษเหมาะสำหรับช่วงการวัดที่มีไดนามิกสูง: 0.01-20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  • เวอร์ชั่นราคาประหยัดไม่มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวสำหรับอุณหภูมิคงที่ของตัวกลางที่จะวัด
  • หัวเสียบ DIN 4 ขั้วเพื่อสะดวกในการติดตั้ง
  ช่วงการวัด0,01…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  ค่าคงที่ของเซลล์ k1,00 ซม.-1 ±5 %
  การวัดอุณหภูมิไม่มี เฉพาะสำหรับการประยุกต์ใช้ที่มีอุณหภูมิคงที่
  อุณหภูมิของตัวกลาง0 … 80 องศาเซลเซียส (1 bar)
  แรงดันสูงสุด16,0 บาร์, (ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส)
  อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษ
  ด้ามจับเซ็นเซอร์อีพ็อกซี่
  สกรูเกลียวPG 13.5
  ความยาวในการติดตั้ง120 มม. ±3 มม.
  การติดตั้งแบบบายพาส: น้ำสำหรับวัดไหลหรือไม่ย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ ยึดติดกับที่หรือเปลี่ยนได้ (อุปกรณ์สับเปลี่ยน) ถัง ปล่องอุโมงค์: จุ่มลงในหลอดจุ่ม
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว
  ระดับการป้องกันIP 65
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค เซ็นเซอร์ชุดรุ่น LF. .. เหมาะสำหรับการวัดในสารละลายสำหรับทำความสะอาดที่มีสารลดแรงตึงผิวและตัวกลางที่มีสารละลายในขอบเขตที่กำจัดเท่านั้น.
  ความต้านทานต่อไม่เหมาะสำหรับน้ำปนเปื้อนสารเคมีและสสารในน้ำที่ก่อให้เกิดคราบ
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมCompact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบเป็นสื่อ, อิเล็กโทรด 2 ตัว
  หมายเลขสั่งซื้อ
  LF 1 DE1001375

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LFT 1 DE

  เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ในน้ำสะอาดไม่ปนเปื้อน มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและปลั๊ก DIN 4 ขั้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 10 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาย่อมเยาสำหรับน้ำสะอาดไม่สกปรกทุกประเภท
  • การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นเข้ากับกระบวนการด้วยการใช้ชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับเซ็นเซอร์ pH มาตรฐาน
  • อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษเหมาะสำหรับช่วงการวัดที่มีไดนามิกสูง: 0.01-20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  • Pt 100 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและอุปกรณ์ฟิตติ้งของเซ็นเซอร์ที่ตรงกัน
  • หัวเสียบ DIN 4 ขั้วเพื่อสะดวกในการติดตั้ง
  ช่วงการวัด0,01…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  ค่าคงที่ของเซลล์ k1,00 ซม.-1 ±5 %
  การวัดอุณหภูมิPt 100
  อุณหภูมิของตัวกลาง0 … 80 องศาเซลเซียส (1 bar)
  แรงดันสูงสุด16,0 บาร์, (ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส)
  อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษ
  ด้ามจับเซ็นเซอร์อีพ็อกซี่
  สกรูเกลียวPG 13.5
  ความยาวในการติดตั้ง120 มม. ±3 มม.
  การติดตั้งแบบบายพาส: น้ำสำหรับวัดไหลหรือไม่ย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ ยึดติดกับที่หรือเปลี่ยนได้ (อุปกรณ์สับเปลี่ยน) ถัง ปล่องอุโมงค์: จุ่มลงในหลอดจุ่ม
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว
  ระดับการป้องกันIP 65
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค เซ็นเซอร์ชุดรุ่น LF... เหมาะสำหรับการวัดในสารละลายสำหรับทำความสะอาดที่มีสารลดแรงตึงผิวและตัวกลางที่มีสารละลายในขอบเขตที่กำจัดเท่านั้น
  ความต้านทานต่อไม่เหมาะสำหรับน้ำปนเปื้อนสารเคมีและสสารในน้ำที่ก่อให้เกิดคราบ
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมCompact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว
  หมายเลขสั่งซื้อ
  LFT 1 DE1001376

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LFTK 1 DE

  เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ในน้ำสะอาดไม่ปนเปื้อนที่มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและปลั๊ก DIN 4 ขั้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 10 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดไม่สกปรก
  • การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นเข้ากับกระบวนการด้วยการใช้ชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับเซ็นเซอร์ pH มาตรฐาน
  • อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษเหมาะสำหรับช่วงการวัดที่มีไดนามิกสูง: 0.01-20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  • Pt 100 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและอุปกรณ์ฟิตติ้งของเซ็นเซอร์ที่ตรงกัน
  • หัวเสียบ DIN 4 ขั้วเพื่อสะดวกในการติดตั้ง
  ช่วงการวัด0,01…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  ค่าคงที่ของเซลล์ k1,00 ซม.-1 ±5 %
  การวัดอุณหภูมิPt 1000
  อุณหภูมิของตัวกลาง0 … 80 องศาเซลเซียส (1 bar)
  แรงดันสูงสุด16,0 บาร์, (ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส)
  อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษ
  ด้ามจับเซ็นเซอร์อีพ็อกซี่
  สกรูเกลียวPG 13.5
  ความยาวในการติดตั้ง120 มม. ±3 มม.
  การติดตั้งแบบบายพาส: น้ำสำหรับวัดไหลหรือไม่ย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ ยึดติดกับที่หรือเปลี่ยนได้ (อุปกรณ์สับเปลี่ยน) ถัง ปล่องอุโมงค์: จุ่มลงในหลอดจุ่ม
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว
  ระดับการป้องกันIP 65
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค เซ็นเซอร์ชุดรุ่น LF. .. เหมาะสำหรับการวัดในสารละลายสำหรับทำความสะอาดที่มีสารลดแรงตึงผิวและตัวกลางที่มีสารละลายในขอบเขตที่กำจัดเท่านั้น.
  ความต้านทานต่อไม่เหมาะสำหรับน้ำปนเปื้อนสารเคมีและสสารในน้ำที่ก่อให้เกิดคราบ
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมCompact DCCa, DACb, DMTa, AEGIS II
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว
  หมายเลขสั่งซื้อ
  LFTK 1 DE1002822

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LFT 1 1/2"

  เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ในน้ำสะอาดไม่ปนเปื้อน มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและปลั๊ก DIN 4 ขั้วและสกรูเกลียว 1/2 นิ้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 10 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาย่อมเยาสำหรับน้ำสะอาดไม่สกปรกทุกประเภท
  • การเชื่อมต่อระบบไฮดรอลิกด้วยน็อตเกลียว 1/2" เป็นทางเลือกสำหรับโครงสร้างมาตรฐานเหมาะสมที่มีน็อตเกลียว PG 13.5
  • อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษเหมาะสำหรับช่วงการวัดที่มีไดนามิกสูง: 0.01-20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  • Pt 100 ในตัวสำหรับการชดเชยระดับอุณหภูิมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและอุปกรณ์ฟิตติ้งของเซ็นเซอร์ที่ตรงกัน
  • หัวเสียบ DIN 4 ขั้วเพื่อสะดวกในการติดตั้ง
  ช่วงการวัด0,01…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  ค่าคงที่ของเซลล์ k1,00 ซม.-1 ±5 %
  การวัดอุณหภูมิPt 100
  อุณหภูมิของตัวกลาง0 … 80 องศาเซลเซียส (1 bar)
  แรงดันสูงสุด16,0 บาร์, (ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส)
  อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษ
  ด้ามจับเซ็นเซอร์อีพ็อกซี่
  สกรูเกลียว1/2"
  ความยาวในการติดตั้ง120 มม. ±3 มม.
  การติดตั้งแบบบายพาส: น้ำสำหรับวัดไหลหรือไม่ย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ ยึดติดกับที่หรือเปลี่ยนได้ (อุปกรณ์สับเปลี่ยน) ถัง ปล่องอุโมงค์: จุ่มลงในหลอดจุ่ม
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว
  ระดับการป้องกันIP 65
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค เซ็นเซอร์ชุดรุ่น LF. .. เหมาะสำหรับการวัดในสารละลายสำหรับทำความสะอาดที่มีสารลดแรงตึงผิวและตัวกลางที่มีสารละลายในขอบเขตที่กำจัดเท่านั้น.
  ความต้านทานต่อไม่เหมาะสำหรับน้ำปนเปื้อนสารเคมีและสสารในน้ำที่ก่อให้เกิดคราบ
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมCompact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว
  หมายเลขสั่งซื้อ
  LFT 1 1/2"1001378

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LFTK 1 1/2"

  เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ในน้ำสะอาดไม่ปนเปื้อน มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและปลั๊ก DIN 4 ขั้วและสกรูเกลียว 1/2 นิ้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 10 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาย่อมเยาสำหรับน้ำสะอาดไม่สกปรกทุกประเภท
  • การเชื่อมต่อระบบไฮดรอลิกด้วยน็อตเกลียว 1/2" เป็นทางเลือกสำหรับโครงสร้างมาตรฐานเหมาะสมที่มีน็อตเกลียว PG 13.5
  • อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษเหมาะสำหรับช่วงการวัดที่มีไดนามิกสูง: 0.01-20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  • เซ็นเซอร์ Pt 1000 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิที่แม่นยำในช่วงขีดจำกัดอุณหภูมิกและสำหรับสายเคเบิลที่ยาวขึ้น จะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและชุดเซ็นเซอร์ที่เหมาะสม
  • หัวเสียบ DIN 4 ขั้วเพื่อสะดวกในการติดตั้ง
  ช่วงการวัด0,01…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  ค่าคงที่ของเซลล์ k1,00 ซม.-1 ±5 %
  การวัดอุณหภูมิPt 1000
  อุณหภูมิของตัวกลาง0 … 80 องศาเซลเซียส (1 bar)
  แรงดันสูงสุด16,0 บาร์, (ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส)
  อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษ
  ด้ามจับเซ็นเซอร์อีพ็อกซี่
  สกรูเกลียว1/2"
  ความยาวในการติดตั้ง120 มม. ±3 มม.
  การติดตั้งแบบบายพาส: น้ำสำหรับวัดไหลหรือไม่ย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ ยึดติดกับที่หรือเปลี่ยนได้ (อุปกรณ์สับเปลี่ยน) ถัง ปล่องอุโมงค์: จุ่มลงในหลอดจุ่ม
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว
  ระดับการป้องกันIP 65
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค เซ็นเซอร์ชุดรุ่น LF. .. เหมาะสำหรับการวัดในสารละลายสำหรับทำความสะอาดที่มีสารลดแรงตึงผิวและตัวกลางที่มีสารละลายในขอบเขตที่กำจัดเท่านั้น.
  ความต้านทานต่อไม่เหมาะสำหรับน้ำปนเปื้อนสารเคมีและสสารในน้ำที่ก่อให้เกิดคราบ
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมCompact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว
  หมายเลขสั่งซื้อ
  LFTK 1 1/2"1002823

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ CK 1

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์สำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมีที่อุณหภูมิสูงขึ้นแต่คงที่ด้วยปลั๊ก DIN 4 ขั้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 10 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • สามารถต้านทานสสารในน้ำของการประยุกต์ใช้เป้าหมายจากการผลิตด้วยการฉีดขึ้นรูปพลาสติกโดยไม่มีกาวยางหรือปะเก็น
  • ค่าความต้านทานอุณหภูมิสูงถึง 150 องศาเซลเซียส
  ช่วงการวัด0,01…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  ค่าคงที่ของเซลล์ k1,00 ซม.-1 ±5 %
  การวัดอุณหภูมิไม่มี เฉพาะสำหรับการประยุกต์ใช้ที่มีอุณหภูมิคงที่
  อุณหภูมิของตัวกลาง0 … 150 องศาเซลเซียส (1 bar)
  แรงดันสูงสุด16,0 บาร์, (ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)
  อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษ
  ด้ามจับเซ็นเซอร์PES
  สกรูเกลียวR 1"
  ความยาวในการติดตั้ง79 มม.
  การติดตั้งแบบบายพาส: น้ำสำหรับวัดไหลหรือไม่ย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ ยึดติดกับที่หรือเปลี่ยนได้ (อุปกรณ์สับเปลี่ยน) ถัง ปล่องอุโมงค์: จุ่มลงในหลอดจุ่ม
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว
  ระดับการป้องกันIP 65
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการผลิต, ระบบถังและท่อ, ระบบทำความสะอาดในโรงกลั่นเบียร์, โรงงานผลิตนม, การแยกตัวกลาง.
  ความต้านทานต่อสสารในน้ำของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความทนทานของวัสดุ
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมCompact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบเป็นสื่อ, อิเล็กโทรด 2 ตัว
  หมายเลขสั่งซื้อ
  CK 1305605

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ CKPt 1

  เซ็นเซอร์สำหรับการวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์สำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมีและอุณหภูมิสูงขึ้น มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและปลั๊ก DIN 4 ขั้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 10 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • สามารถต้านทานสสารในน้ำของการประยุกต์ใช้เป้าหมายจากการผลิตด้วยการฉีดขึ้นรูปพลาสติกโดยไม่มีกาวยางหรือปะเก็น
  • ค่าความต้านทานอุณหภูมิสูงถึง 150 องศาเซลเซียส
  • Pt 100 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและอุปกรณ์ฟิตติ้งของเซ็นเซอร์ที่ตรงกัน
  ช่วงการวัด0,01…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  ค่าคงที่ของเซลล์ k1,00 ซม.-1 ±5 %
  การวัดอุณหภูมิPt 100
  อุณหภูมิของตัวกลาง0 … 150 องศาเซลเซียส (1 bar)
  แรงดันสูงสุด16,0 บาร์, (ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)
  อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษ
  ด้ามจับเซ็นเซอร์PES
  สกรูเกลียวR 1"
  ความยาวในการติดตั้ง79 มม.
  การติดตั้งแบบบายพาส: น้ำสำหรับวัดไหลหรือไม่ย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ ยึดติดกับที่หรือเปลี่ยนได้ (อุปกรณ์สับเปลี่ยน) ถัง ปล่องอุโมงค์: จุ่มลงในหลอดจุ่ม
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว
  ระดับการป้องกันIP 65
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการผลิต, ระบบถังและท่อ, ระบบทำความสะอาดในโรงกลั่นเบียร์, โรงงานผลิตนม, การแยกตัวกลาง.
  ความต้านทานต่อสสารในน้ำของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความทนทานของวัสดุ
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมCompact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว
  หมายเลขสั่งซื้อ
  CKPt 1305606

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LM 1

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์สำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี มีปลั๊ก DIN 4 ขั้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 0.1 มิลลิซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี
  • สามารถต้านทานสสารในน้ำของการประยุกต์ใช้เป้าหมายได้
  ช่วงการวัด0,1…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  ค่าคงที่ของเซลล์ k1,00 ซม.-1 ±5 %
  การวัดอุณหภูมิไม่มี เฉพาะสำหรับการประยุกต์ใช้ที่มีอุณหภูมิคงที่
  อุณหภูมิของตัวกลาง0 … 70 องศาเซลเซียส (1 bar)
  แรงดันสูงสุด16,0 บาร์, (ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส)
  อิเล็กโทรดแกร์ไฟต์
  ด้ามจับเซ็นเซอร์PP
  สกรูเกลียว3/4"
  ความยาวในการติดตั้ง46 มม.
  การติดตั้งอินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออกหรือไหลย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว
  ระดับการป้องกันIP 65
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการผลิต, การแยกตัวกลาง.
  ความต้านทานต่อสสารในน้ำของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความทนทานของวัสดุ
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมCompact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบเป็นสื่อ, อิเล็กโทรด 2 ตัว
  หมายเลขสั่งซื้อ
  LM 1740433

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LM 1-TA

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์สำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี ติดตั้งเซ็นเซอร์ทั้งหมดลงในอุปกรณ์จุ่ม สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 0.1 มิลลิซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี
  • สามารถต้านทานสสารในน้ำของการประยุกต์ใช้เป้าหมายได้
  • ติดตั้งง่ายในแท็งค์เก็บน้ำ ถัง ฯลฯ ผ่านเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งแบบประกอบล่วงหน้าในท่อจม
  ช่วงการวัด0,1…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  ค่าคงที่ของเซลล์ k1,00 ซม.-1 ±5 %
  การวัดอุณหภูมิไม่มี เฉพาะสำหรับการประยุกต์ใช้ที่มีอุณหภูมิคงที่
  อุณหภูมิของตัวกลาง0 … 70 องศาเซลเซียส (1 bar)
  แรงดันสูงสุด16,0 บาร์, (ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส)
  อิเล็กโทรดแกร์ไฟต์
  ด้ามจับเซ็นเซอร์PP
  สกรูเกลียวM 28 x 1.5 สำหรับอุปกรณ์จุ่ม TA-LM
  ความยาวในการติดตั้งสูงสุด 1 ม.
  การติดตั้งถัง, ปล่องอุโมงค์: จุ่มลงเหนือหลอดจุ่ม
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสายเคเบิลพื้นฐานหุ้มฉนวน 5 ม.
  ระดับการป้องกันIP 65
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการผลิตการแยกตัวกลาง.
  ความต้านทานต่อสสารในน้ำของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความทนทานของวัสดุ
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมCompact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบเป็นสื่อ, อิเล็กโทรด 2 ตัว
  หมายเลขสั่งซื้อ
  LM 1-TAเซ็นเซอร์รวมอยู่ในอุปกรณ์จุ่ม1020528
  LM 1-FEเซ็นเซอร์สำรองสำหรับ LM 1-TA1020627

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LMP 1

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์สำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี มีระบบการวัดอุณหภูมิในตัวพร้อมปลั๊ก DIN 4 ขั้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 0.1 มิลลิซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี
  • สามารถต้านทานสสารในน้ำของการประยุกต์ใช้เป้าหมายได้
  • Pt 100 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและอุปกรณ์ฟิตติ้งของเซ็นเซอร์ที่ตรงกัน
  ช่วงการวัด0,1…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  ค่าคงที่ของเซลล์ k1,00 ซม.-1 ±5 %
  การวัดอุณหภูมิPt 100
  อุณหภูมิของตัวกลาง0 … 70 องศาเซลเซียส (1 bar)
  แรงดันสูงสุด16,0 บาร์, (ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส)
  อิเล็กโทรดแกร์ไฟต์
  ด้ามจับเซ็นเซอร์PP
  สกรูเกลียว3/4"
  ความยาวในการติดตั้ง46 มม.
  การติดตั้งอินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออกหรือไหลย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว
  ระดับการป้องกันIP 65
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการผลิตการแยกตัวกลาง.
  ความต้านทานต่อสสารในน้ำของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความทนทานของวัสดุ
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมCompact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว
  หมายเลขสั่งซื้อ
  LMP 11020513

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LMP 1-TA

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์สำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี มีระบบการวัดอุณหภูมิในตัว, ติดตั้งครบชุดในอุปกรณ์จุ่ม สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 0.1 มิลลิซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี
  • สามารถต้านทานสสารในน้ำของการประยุกต์ใช้เป้าหมายได้
  • Pt 100 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและอุปกรณ์ฟิตติ้งของเซ็นเซอร์ที่ตรงกัน
  • ติดตั้งง่ายในแท็งค์เก็บน้ำ ถัง ฯลฯ ผ่านเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งแบบประกอบล่วงหน้าในท่อจม
  ช่วงการวัด0,1…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  ค่าคงที่ของเซลล์ k1,00 ซม.-1 ±5 %
  การวัดอุณหภูมิPt 100
  อุณหภูมิของตัวกลาง0 … 70 องศาเซลเซียส (1 bar)
  แรงดันสูงสุด16,0 บาร์, (ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส)
  อิเล็กโทรดแกร์ไฟต์
  ด้ามจับเซ็นเซอร์PP
  สกรูเกลียวM 28 x 1.5 สำหรับอุปกรณ์จุ่ม TA-LM
  ความยาวในการติดตั้ง1 ม.
  การติดตั้งถัง, ปล่องอุโมงค์: จุ่มลงเหนือหลอดจุ่ม
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสายเคเบิลพื้นฐานหุ้มฉนวน 5 ม.
  ระดับการป้องกันIP 65
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการผลิตการแยกตัวกลาง.
  ความต้านทานต่อสสารในน้ำของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความทนทานของวัสดุ
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมCompact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบเป็นสื่อ, อิเล็กโทรด 2 ตัว
  หมายเลขสั่งซื้อ
  LMP 1-TAเซ็นเซอร์รวมอยู่ในอุปกรณ์จุ่ม1020525
  LMP 1-FEเซ็นเซอร์สำรองสำหรับ LMP 1-TA1020727

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LMP 1-HT

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์สำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี สำหรับอุณหภูมิสูง, มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและปลั๊ก DIN 4 ขั้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 0.1 มิลลิซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี
  • สามารถต้านทานสสารในน้ำของการประยุกต์ใช้เป้าหมายได้
  • Pt 100 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและอุปกรณ์ฟิตติ้งของเซ็นเซอร์ที่ตรงกัน
  • ค่าความต้านทานอุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซลเซียส
  ช่วงการวัด0,1…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  ค่าคงที่ของเซลล์ k1,00 ซม.-1 ±5 %
  การวัดอุณหภูมิPt 100
  อุณหภูมิของตัวกลาง0 … 120 องศาเซลเซียส (1 bar)
  แรงดันสูงสุด16,0 บาร์, (ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส)
  อิเล็กโทรดแกร์ไฟต์
  ด้ามจับเซ็นเซอร์PVDF
  สกรูเกลียว3/4"
  ความยาวในการติดตั้ง46 มม.
  การติดตั้งอินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออกหรือไหลย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว
  ระดับการป้องกันIP 65
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปการประยุกต์ใช้ทั่วไปเมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้น: น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการผลิตจากการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า, การแยกตัวกลาง, cIP.
  ความต้านทานต่อสสารในน้ำของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความทนทานของวัสดุ
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมCompact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว
  หมายเลขสั่งซื้อ
  LMP 1-HT1020524

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ CCT 1 มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์เพื่อน้ำที่สะอาดและน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมี มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและสัญญาณเอาต์พุต 4...20 มิลลิแอมป์ ที่ได้รับการปรับเทียบจากโรงงาน สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม diaLog DAC, AEGIS® II, DULCOMARIN®

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ถึง 20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  • ปัองกันการแทรกของสัญญาณเอาต์พุต 4-20 มิลลิแอมป์เพื่อการเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นกับอินพุตมาตรฐาน 4...20 มิลลิแอมป์
  • เซ็นเซอร์วัดอุัณหภูมิในตัวสำหรับการชดเชยอุณหภูมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและชุดเซ็นเซอร์ลักษณะเดียวกัน
  • การเชื่อมต่อการทำงานอันง่ายดายด้วยวาล์วแบบบายพาส DGM, DLGIII และ INLI
  ช่วงการวัด0,2…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  การวัดอุณหภูมิรวม NTC
  อุณหภูมิของตัวกลาง0 … 50 องศาเซลเซียส (1 bar)
  แรงดันสูงสุด8,0 บาร์, (ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส)
  หัวเซ็นเซอร์PMMA
  อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษ
  ด้ามจับเซ็นเซอร์PVC
  ความยาวในการติดตั้ง51 mm / 71 mm
  การติดตั้งบายพาสผ่านชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์ DGM, DLGlll หรือการติดตั้งใน G1“ ท่อ PP ผ่านชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์ INLI
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสายเคเบิล 4 เส้น, 0.25 มม.², เส้นผ่าศูนย์กลางของสายเคเบิล 5.7
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ DC12...36 โวลต์กระแสตรง
  แรงดันไฟ 4 ... วงจรไฟฟ้า 20 มิลลิแอมป์+ 7,5 V
  สัญญาณเอาต์พุต 4 ... 20 มิลลิแอมป์, ชดเชยอุณหภูมิ, มีการปรับเทียบจากโรงงาน แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  ระดับการป้องกันIP 65
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการผลิตและน้ำทั่วไปที่มีปริมาณเกลือทั่วไปสูงถึง 20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  ความต้านทานต่อสสารในน้ำของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความทนทานของวัสดุ
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมdiaLog DAC, D1Cb, D1Cc, AEGIS II, DULCOMARIN®
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัวที่ผสานรวม, ตัวแปลง 4...20 มิลลิแอมป์ ที่ผสานรวม
  หมายเลขสั่งซื้อ
  CCT 1-mA-20 mS/cm1081545

  เซ็นเซอร์แบบเหนี่ยวนำ

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำประกอบด้วยเครื่องปิคอัพค่าที่วัดที่เคลือบหุ้มป้องกันด้วยวัสดุเฉื่อย จะมีการวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์แบบเหนี่ยวนำโดยไม่สัมผัสกับตัวกลางโดยตรง

  เซ็นเซอร์ใช้วัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์เหนือช่วงการวัดกว้าง แม้แต่ในตัวกลางสกปรกมากและ/หรือตัวกลางรุนแรง ดังนั้น จึงมีวิธีการปฏิบัติงานที่ต้องการการบำรุงรักษาน้อยเป็นพิเศษ เซ็นเซอร์เหล่านี้เหมาะสำหรับการวัดค่าความเหนี่ยวนำสูงด้วยเนื่องจากไม่ทำให้มีการโพลาไรเซชั่นของอิเล็กโทรด จะมีการใช้งานเซ็นเซอร์แบบเหนี่ยวนำด้วยเครื่องควบคุม Compact DCCa xx L6 … เครื่องควบคุมจะประกอบด้วยชุดตรวจสอบ, ชุดปรับเทียบมาตรฐาน (หมายเลขสั่งซื้อ 1026958)

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ ICT 5

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำราคาประหยัด เหมาะสำหรับความเหนี่ยวนำสูงของอิเล็กโทรไลต์ 200 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป และเหมาะสำหรับน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีกับตัวกลางที่ก่อให้เกิดคราบ สำหรับติดตั้งในสายท่อ

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ค่าความเหนี่ยวนำอิเล็กโทรไลต์ เกณฑ์การวัดค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้า (โดยไม่สัมผัส) จะช่วยให้ใช้งานกับน้ำปนเปื้อนสารเคมีกับตัวกลางที่ก่อให้เกิดคราบได้
  • เติมเต็มด้วยหัวเซ็นเซอร์ชั้นเดียว PP ไม่มีการติดยึดและการซีล
  • สามารถทำการวัดค่าความเหนี่ยวนำสูงถึง 2,000 มิลลิซีเมนต์/ซม. โดยไม่มีการรบกวนจากโพลาไรเซชันได้ด้วยช่วงการวัดค่าไดนามิกที่สูงในช่วงการวัดของเกณฑ์การวัดค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้า
  • การติดตั้งง่ายในสายท่อ PVC ด้วยการใช้ข้อต่อ DN 40 ที่ให้มาด้วยติดเข้าไปในคอนเนคเตอร์รูปตัวทีมาตรฐานหนึ่งตัวและการขันสกรูเซ็นเซอร์ให้แน่นด้วยน็อตแบบหมุนที่ให้มา
  • มีข้อต่อเชื่อม DN 40 หนึ่งตัวสำหรับติดตั้งในสายท่อทำจาก PP
  ช่วงการวัด0,2…2.000 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  ค่าคงที่ของเซลล์ k6,25 ซม.-1
  ความแม่นยำในการวัด

  ±2 % อ้างอิงค่าวัด ±30 ไมโครซีเมนต์/ซม.

  เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิPt 1000, วัสดุที่สัมผัสตัวกลาง: สแตนเลส 1.4301
  อุณหภูมิของตัวกลาง-10…80 องศาเซลเซียส-10...60 องศาเซลเซียส สำหรับการติดตั้งในท่อ PVC , -10...80 องศาเซลเซียส สำหรับการติดตั้งในท่อ PP
  แรงดันสูงสุด10,0 บาร์ / 20 องศาเซลเซียส, 6,0 บาร์ / 60 องศาเซลเซียส, 0,0 bar bei 80 °C
  แรงดันต่ำสุด-0,1 bar (-10 … 80 °C)
  วัสดุเซ็นเซอร์PP
  วัสดุปะเก็นEPDM
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสายเคเบิลพื้นฐาน 10 ม., 7x 0.35 มม² ผ่านแคลมป์
  ระดับการป้องกันIP 68
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำเสียสกปรก, การควบคุมการแยกเกลือในหอระบายความร้อน, การควบคุมการเคลือบป้องกันการการกัดกร่อนในอ่างไฟฟ้าและอ่างชะล้าง, การทำความสะอาดแบบไม่ถอดชิ้นส่วน (CIP), การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์, น้ำทะเล, สระว่ายน้ำเดี่ยว.
  ความต้านทานต่อสสารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความเข้ากันได้กับ PP/EPDM, ตัวกลางมีการตกตะกอน
  การติดตั้ง

  มีน็อตแบบหมุน, PVC, น็อตเกลียวด้านในขนาด 1/2 นิ้ว 1 ตัว รวมข้อต่อ DN 40 พร้อมกับน็อตเกลียวด้านนอก ขนาด 1/2 นิ้ว 1 ตัวสำหรับติดตั้งในท่อ PVC มาตรฐาน DN 40 (อุปกรณ์ที่จัดส่ง) มีจำหน่ายข้อต่อเชื่อมที่เหมาะสำหรับติดตั้งในท่อ PP มาตรฐานเป็นอุปกรณ์เสริม

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมเครื่องควบคุมกะทัดรัด DCCa
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบเหนี่ยวนำ ขดตัวนำ 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว
  หมายเลขสั่งซื้อ
  ICT 51095248

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ ICT 5-IMA

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำราคาประหยัด เหมาะสำหรับความเหนี่ยวนำสูงของอิเล็กโทรไลต์ 200 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป และเหมาะสำหรับน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีกับตัวกลางที่ก่อให้เกิดคราบ ติดตั้งรวมไว้ในท่อจุ่มได้

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ค่าความเหนี่ยวนำอิเล็กโทรไลต์ เกณฑ์การวัดค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้า (โดยไม่สัมผัส) จะช่วยให้ใช้งานกับน้ำปนเปื้อนสารเคมีกับตัวกลางที่ก่อให้เกิดคราบได้
  • เติมเต็มด้วยหัวเซ็นเซอร์ชั้นเดียว PP ไม่มีการติดยึดและการซีล
  • สามารถทำการวัดค่าความเหนี่ยวนำสูงถึง 2,000 มิลลิซีเมนต์/ซม. โดยไม่มีการรบกวนจากโพลาไรเซชันได้ด้วยช่วงการวัดค่าไดนามิกที่สูงในช่วงการวัดของเกณฑ์การวัดค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้า
  • ติดตั้งง่ายในแท็งค์เก็บน้ำ ถัง ฯลฯ ผ่านเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งแบบประกอบล่วงหน้าในท่อจุ่ม
  ช่วงการวัด0,2…2.000 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  ค่าคงที่ของเซลล์ k6,25 ซม.-1
  ความแม่นยำในการวัด

  ±2 % อ้างอิงค่าวัด ±30 ไมโครซีเมนต์/ซม.

  เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิPt 1000, วัสดุที่สัมผัสตัวกลาง: สแตนเลส 1.4301
  อุณหภูมิของตัวกลาง-10…60 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด0,0 บาร์
  แรงดันต่ำสุด-0,1 bar (-10 … 60 °C)
  วัสดุเซ็นเซอร์PP
  วัสดุท่อจุ่มPP
  วัสดุตัวป้องกันเซ็นเซอร์SS 1.4301, AISI 304
  วัสดุปะเก็นEPDM
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสายเคเบิลพื้นฐาน 10 ม., 7x 0.35 มม² ผ่านแคลมป์
  ระดับการป้องกันIP 68
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำเสียสกปรก, การควบคุมการแยกเกลือในหอระบายความร้อน, การควบคุมการเคลือบป้องกันการการกัดกร่อนในอ่างไฟฟ้าและอ่างชะล้าง, การทำความสะอาดแบบไม่ถอดชิ้นส่วน (CIP), การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์, น้ำทะเล, สระว่ายน้ำเดี่ยว.
  ความต้านทานต่อสสารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความเข้ากันได้กับ PP/EPDM, ตัวกลางมีการตกตะกอน
  การติดตั้ง

  การจุ่มที่มีความยาวในการจุ่ม 1 ม.

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมเครื่องควบคุมกะทัดรัด DCCa
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบเหนี่ยวนำ ขดตัวนำ 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว
  หมายเลขสั่งซื้อ
  ICT 5-IMA1095249

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ ICT 2

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำมีประสิทธิภาพที่มีช่วงการวัดแบบไดนามิกสูง เหมาะสำหรับน้ำที่มีสารเคมีเข้มข้นและองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดคราบได้ อุณหภูมิที่อนุญาตสูงถึง 125 องศาเซลเซียส สำหรับติดตั้งในสายท่อและจุ่มลงในถัง

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ เกณฑ์การวัดค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้า (โดยไม่สัมผัส) จะช่วยให้ใช้งานกับน้ำปนเปื้อนสารเคมีกับตัวกลางที่ก่อให้เกิดคราบได้
  • ไม่จำเป็นต้องใช้กาวยึดติดและผนึกกันน้ำเนื่องจากเซ็นเซอร์ถูกฝังใน PFA
  • สามารถทำการวัดที่ค่าความเหนี่ยวนำสูงถึง 2,000 มิลลิซีเมนต์/ซม. โดยไม่มีการรบกวนจากโพลาไรเซชันได้ด้วยไดนามิกที่สูงในช่วงการวัดองเกณฑ์การวัดค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้า
  • สามารถทำการต่อที่ยืดหยุ่นกับกระบวนการทำงานผ่านหน้าแปลนหรือท่อจุ่มด้วยอุปกรณ์เสริมที่มีให้เลือก
  ช่วงการวัด0,02…2.000 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  ค่าคงที่ของเซลล์ k1,98 ซม.-1
  ความแม่นยำในการวัด

  ± (5 ไมโครซีเมนต์/ซม. + ค่าที่วัด 0.5 % ที่ T < 100 องศาเซลเซียส)

  ± (10 ไมโครซีเมนต์/ซม. + ค่าที่วัด 0.5 % ที่ T > 100 องศาเซลเซียส)

  การปรับสมดุลย์ของอุณหภูมิPt 100, ประเภท A, พ่นสีใหม่ทั้งหมด
  อุณหภูมิของตัวกลาง0…125 องศาเซลเซียส จำกัดการปรับสมดุลของอุณหภูมิที่ 100 องศาเซลเซียส ในการใช้ร่วมกับ D1C
  แรงดันสูงสุด16,0 บาร์
  วัสดุ

  เซ็นเซอร์: PFA, พ่นสีใหม่ทั้งหมด

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสายเคเบิลพื้นฐาน 5 ม., 6x 0.35 มม² ผ่านแคลมป์
  ระดับการป้องกันIP 67
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีการแยกเฟสของส่วนผสมผลิตภัณฑ์การกำหนดความเข้มข้นของสารเคมีกัดกร่อน.
  ความต้านทานต่อค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ > 20 มิลลิซีเมนต์/ซม., สารเคมีกัดกร่อนที่เข้ากันได้กับ PFA (ไม่ใช่น้ำเกลือเข้มข้น), สารที่ก่อให้เกิดตะกอน
  การติดตั้ง

  การติดตั้งในท่อ, ถัง (ด้านข้าง): น็อตเกลียวสแตนเลส G 3/4 (1.4571)

  หรือการติดตั้งที่หน้าแปลน: มีอุปกรณ์เสริม: หน้าแปลนสแตนเลส ANSI 2 นิ้ว 300 ปอนด์, SS 316L (ปรับให้เข้ากับหน้าแปลนต้าน DIN DN 50 PN 16).

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมเครื่องควบคุมกะทัดรัด DCCa
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบเหนี่ยวนำ ขดตัวนำ 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว
  หมายเลขสั่งซื้อ
  ICT 21023352

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ ICT 8 มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ เหมาะสำหรับน้ำสกปรก มีตัวแก้ไขอุณหภูมิในตัวและสัญญาณเอาต์พุต 4...20 มิลลิแอมป์ ที่ได้รับการปรับเทียบจากโรงงาน สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม diaLog DAC, D1Cb, D1Cc, AEGIS® II, DULCOMARIN®

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ถึง 200 มิลลิซีเมนต์/ซม. ปราศจากเอฟเฟ็คการเกินขั้วแม่เหล็ก
  • เกณฑ์การวัดค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้า (โดยไม่สัมผัส) จะช่วยให้ใช้งานในน้ำกับสัดส่วนของแข็งและในสารที่ก่อให้เกิดคราบได้
  • ปัองกันการแทรกของสัญญาณเอาต์พุต 4-20 มิลลิแอมป์เพื่อการเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นกับอุปกรณ์ตรวจวัดมาตรฐาน 4...20 มิลลิแอมป์
  • ตัวแก้อุณหภูมิในตัวใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและชุดเซ็นเซอร์ลักษณะเดียวกัน
  ช่วงการวัดช่วงการวัดสามารถตั้งค่าได้สามระดับ: 0.2 ... 2.0 มิลลิซีเมนต์/ซม. 0.5...20 มิลลิซีเมนต์/ซม. 1...200 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  เครื่องแก้ไขอุณหภูมิมีภายในเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์, ค่าอุณภูมิคงที่: 1.7% ต่อเคลวิน
  อุณหภูมิตัวกลาง / แรงดันสูงสุด 50 องศาเซลเซียสในแรงดันใช้งาน 1 บาร์
  วัสดุเซ็นเซอร์PP
  วัสดุปะเก็นEPDM
  Einbaulänge75
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสายเคเบิลพื้นฐาน 6 สาย, (6x0.25 มม²) ความยาวของสายเคเบิลมีขนาด: สายเคเบิล 2 ม. ระหว่างเซ็นเซอร์และตัวส่งสายเคเบิล 4-20 มิลลิแอมป์ และ 10 ม. ระหว่างตัวส่งสายเคเบิลและอุปกรณ์ประเมินค่า
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไประบบควบคุมเจือจางเกลือในหอน้ำหล่อเย็น, น้ำเสียสกปรก, ระบบควบคุมสระเคลือบไฟฟ้าและสระชะล้าง, ระบบแยกเกลือออกจากน้ำ, การตั้งค่าปริมาณเกลือในน้ำจากสระว่ายน้ำ
  ความต้านทานต่อสสารในน้ำในแอพลิเคชั่นปลายทาง ภายใต้การดูแลที่มีความทนทานโดย PP/EPDM รวมถึงสารที่ไม่ก่อตัวเป็นชั้น
  การติดตั้งน็อตเกลียวด้านนอก 1/2” (BPS) สำหรับโครงติดตั้งผ่านแปลน, การติดตั้งในท่อ PVC, DN 50 อะแดปเตอร์ติดตั้ง ICT8, DN 50, PVC, หมายเลขการสั่งซื้อ 1106570, จุ่มด้วยท่อจุ่ม 1 เมตร, หมายเลขการสั่งซื้อ 1105964
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมdiaLog DAC, D1Cb, D1Cc, AEGIS II
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบเหนี่ยวนำ ขดตัวนำ 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัวที่ผสานรวม, ตัวแปลง 4...20 มิลลิแอมป์ ที่ผสานรวม
  หมายเลขสั่งซื้อ
  ICT 8 -มิลลิแอมป์ - 200 มิลลิซีเมนต์/ซม.1098530

  การดาวน์โหลดสำหรับ เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับค่าความเหนี่ยวนำ

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  การวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ทางออนไลน์ – ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST® ที่เชื่อถือได้

  ค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์จะแสดงตัวแปรที่วัดค่าสำคัญเป็นอันดับสองของการวิเคราะห์กระบวนการทางเคมีตามค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ โดยจะแสดงคุณสมบัติพิเศษให้สารละลายในน้ำที่จะเป็นตัวนำกระแสไฟ สามารถติดตาม ควบคุมหรือกำกับดูแลกระบวนการทั้งหมดที่เกลือ, กรดและเบสมีความสำคัญได้ด้วยเทคโนโลยีการวัด

  ขอบเขตการใช้งานจะขยายออกไปจากการใช้งานที่ง่ายสำหรับระบบบำบัดน้ำไปจนถึงน้ำใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมที่้มีเงื่อนไขข้อกำหนดยุ่งยากในแง่ของอุณหภูมิ, แรงดัน, ความทนทานต่อสิ่งสกปรกและการทนต่อสารเคมี (เช่น ต่อกรดซัลฟิวริกหรือกรดไฮโดรฟลูออริกเข้มข้น)

  ข้อดี

  • มีเซ็นเซอร์ 27 รุ่นที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับเงื่อนไขข้อกำหนดต่างกันด้วยสัดส่วนประสิทธิผลที่เหมาะต่อความคุ้มค่าของราคา ช่วงการวัด, อุณหภูมิ, ความทนต่อสารเคมี, ความทนทานต่อสิ่งสกปรกและการเชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการ
  • มีตั้งแต่เซ็นเซอร์ธรรมดา 2 อิเล็กโทรดที่มีการวิเคราะห์โดยการวัดการนำไฟฟ้าไปจนถึงเซ็นเซอร์ไฮเอ็นตามหลักเกณฑ์การวัดแบบเหนี่ยวนำ
  • การวัดค่าที่แม่นยำและเชื่อถือได้ช่วยให้ดำเนินกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือสูงในกระบวนการ:
  • ระยะเวลาพักยาวนานและช่วงเวลาบำรุงรักษาที่สั้นจะลดปัญหาเวลาหยุดทำงานของระบบและเพิ่มความพร้อมในการใช้งานของค่าที่วัด
  • ชุดอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งแบบประกอบล่วงหน้าครบชุดเพื่อติดตั้งง่าย รวดเร็วและไม่มีข้อผิดพลาด
  • ระยะเวลาการจัดส่งรวดเร็วทำให้ไม่ต้องรออะไหล่ทดแทนนาน

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

  1 2

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  1 2 3

  ตัวอย่างการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้