คำแนะนำการค้นหา

เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับค่าการนำไฟฟ้า

ช่วงการวัดค่า 0.01 ไมโครซีเมนต์/ซม.–2,000 มิลลิซีเมนต์/ซม. แบบขั้น

เซ็นเซอร์สำหรับค่าการนำไฟฟ้า เพื่อให้การผนวกกระบวนการเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุด: เซ็นเซอร์ DULCOTEST ตรงตามข้อกำหนดในการวัดที่หลากหลาย และช่วยให้ได้โซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับงานตรวจวัดในแต่ละกรณี

คำอธิบายสินค้า

การวัดค่าการนำไฟฟ้าของอิเล็กโทรไลต์ทางออนไลน์ ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST ที่เชื่อถือได้

เซ็นเซอร์ตรวจวัดการนำไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำจะวัดค่าการนำไฟฟ้าของอิเล็กโทรไลต์โดยอ้อม ผ่านการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโทรดสองตัวที่จุ่มอยู่ในสารตัวกลางที่จะวัด เซ็นเซอร์ในรุ่นที่มีค่าคงที่ของเซลล์ k=0.01 และ k=0.1 ซม.-1 เหมาะสำหรับการวัดค่าการนำไฟฟ้าต่ำสุดของอิเล็กโทรไลต์ ที่ < 1 ไมโครซีเมนต์/ซม. ในน้ำบริสุทธิ์และน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง

เซ็นเซอร์ในรุ่นมีค่าคงที่ของเซลล์ k=1 ซม.-1 จะถูกนำไปใช้ในน้ำหลายประเภทที่ไม่มีส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดคราบ โดยใช้ได้ถึง 20 มิลลิซีเมนต์/ซม. มีการนำเซ็นเซอร์กลุ่มที่คุ้มค่า LF(T) ไปใช้ในน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี

สามารถนำเซ็นเซอร์กลุ่ม LM(P), CK, CKPt ไปใช้ในน้ำปนเปื้อนสารเคมีและที่อุณหภูมิสูงได้

 • มีเซ็นเซอร์ 27 รุ่นที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับเงื่อนไขข้อกำหนดต่างกันด้วยสัดส่วนประสิทธิผลที่เหมาะต่อความคุ้มค่าของราคา ช่วงการวัด, อุณหภูมิ, ความทนต่อสารเคมี, ความทนทานต่อสิ่งสกปรกและการเชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการ
 • มีตั้งแต่เซ็นเซอร์ธรรมดา 2 อิเล็กโทรดที่มีการวิเคราะห์โดยการวัดการนำไฟฟ้าไปจนถึงเซ็นเซอร์ไฮเอ็นตามหลักเกณฑ์การวัดแบบเหนี่ยวนำ
 • การวัดค่าที่แม่นยำและเชื่อถือได้ช่วยให้ดำเนินกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือสูงในกระบวนการ:
 • ระยะเวลาพักยาวนานและช่วงเวลาบำรุงรักษาที่สั้นจะลดปัญหาเวลาหยุดทำงานของระบบและเพิ่มความพร้อมในการใช้งานของค่าที่วัด
 • ชุดอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งแบบประกอบล่วงหน้าครบชุดเพื่อติดตั้งง่าย รวดเร็วและไม่มีข้อผิดพลาด
 • ระยะเวลาการจัดส่งรวดเร็วทำให้ไม่ต้องรออะไหล่ทดแทนนาน

การใช้งาน

 • การสูบจ่ายและเจือจางสารเคมี
 • การกำหนดความเข้มข้นของสารเคมีกัดกร่อน
 • กระบวนการชะล้างและทำความสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการ CIP (การทำความสะอาดแบบไม่ถอดชิ้นส่วน) และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
 • การควบคุมการแยกเกลือในหอระบายความร้อน
 • ระบบควบคุมกระบวนการผลิตน้ำบริสุทธิ์สูง, น้ำสะอาดและน้ำดื่ม
 • น้ำเสีย
  1 2 3 4 5 6

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LMP 001

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำต่ำสุดของอิเล็กโทรไลต์ในน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและปลั๊ก DIN 4 ขั้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 0.01 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี
  • เซ็นเซอร์ Pt 100 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและชุดเซ็นเซอร์ลักษณะเดียวกัน

  ช่วงการวัด

  0,01…50 ไมโครซีเมนต์/ซม.

  ค่าคงที่ของเซลล์ k

  0,01 ซม.-1 ±5 %

  การวัดอุณหภูมิ

  Pt 100

  อุณหภูมิของตัวกลาง

  0...70 °C

  แรงดันสูงสุด

  16,0 bar (bei 50 °C)

  อิเล็กโทรด

  สแตนเลส 1.4571

  ด้ามจับเซ็นเซอร์

  PP

  สกรูเกลียว

  3/4"

  ความยาวในการติดตั้ง

  71 mm

  การติดตั้ง

  อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออกหรือไหลย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  ปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว

  ระดับการป้องกัน

  IP 65

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  การประยุกต์ใช้น้ำบริสุทธิ์, การเฝ้าระวังระบบแลกเปลี่ยนไอออนและระบบรีเวอร์สออสโมซิส.

  ความต้านทานต่อ

  สสารในน้ำของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความทนทานของวัสดุ

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  Compact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว

  หมายเลขสั่งซื้อ

  LMP 001

  1020508

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LMP 001-HT

  เซ็นเซอร์สำหรับการวัดค่าความเหนี่ยวนำอิเล็กโทรไลต์ต่ำสุดสำหรับน้ำสะอาดแม้จะปนเปื้อนสารเคมี ระบบวัดอุณหภูมิในตัวและปลั๊ก DIN 4 ขั้วสำหรับอุณหภูมิสูง สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า ค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ 0.01 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี
  • เซ็นเซอร์ Pt 100 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและชุดเซ็นเซอร์ลักษณะเดียวกัน
  • ค่าความต้านทานอุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซลเซียส

  ช่วงการวัด

  0,01…50 ไมโครซีเมนต์/ซม.

  ค่าคงที่ของเซลล์ k

  0,01 ซม.-1 ±5 %

  การวัดอุณหภูมิ

  Pt 100

  อุณหภูมิของตัวกลาง

  0...120 °C

  แรงดันสูงสุด

  16,0 bar (bei 100 °C)

  อิเล็กโทรด

  สแตนเลส 1.4571

  ด้ามจับเซ็นเซอร์

  PVDF

  สกรูเกลียว

  3/4"

  ความยาวในการติดตั้ง

  71 mm

  การติดตั้ง

  อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออกหรือไหลย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  ปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว

  ระดับการป้องกัน

  IP 65

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  การประยุกต์ใช้ทั่วไปที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น: การประยุกต์ใช้น้ำบริสุทธิ์, ก๊าซธรรมชาติเหลว.

  ความต้านทานต่อ

  สสารในน้ำของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความทนทานของวัสดุ

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  Compact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว

  หมายเลขสั่งซื้อ

  LMP 001-HT

  1020509

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LMP 01

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำต่ำของอิเล็กโทรไลต์ในน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและปลั๊ก DIN 4 ขั้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า ค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 0.1 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี
  • เซ็นเซอร์ Pt 100 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและชุดเซ็นเซอร์ลักษณะเดียวกัน

  ช่วงการวัด

  0,1…500 ไมโครซีเมนต์/ซม.

  ค่าคงที่ของเซลล์ k

  0,10 ซม.-1 ±5 %

  การวัดอุณหภูมิ

  Pt 100

  อุณหภูมิของตัวกลาง

  0 … 70 °C

  แรงดันสูงสุด

  16,0 bar (bei 50 °C)

  อิเล็กโทรด

  สแตนเลส 1.4571

  ด้ามจับเซ็นเซอร์

  PP

  สกรูเกลียว

  3/4"

  ความยาวในการติดตั้ง

  46 mm

  การติดตั้ง

  อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออกหรือไหลย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  ปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว

  ระดับการป้องกัน

  IP 65

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  การเฝ้าระวังระบบแลกเปลี่ยนไอออน, ระบบรีเวอร์สออสโมซิสและระบบแยกเกลือแบบสมบูรณ์.

  ความต้านทานต่อ

  สสารในน้ำของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความทนทานของวัสดุ

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  Compact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว

  หมายเลขสั่งซื้อ

  LMP 01

  1020510

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LMP 01-TA

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำต่ำของอิเล็กโทรไลต์ในน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและปลั๊ก DIN 4 ขั้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า ค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ 0.1 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี
  • ติดตั้งง่ายในแท็งค์เก็บน้ำ ถัง ฯลฯ ผ่านเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งแบบประกอบล่วงหน้าในท่อจม
  • เซ็นเซอร์ Pt 100 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและชุดเซ็นเซอร์ลักษณะเดียวกัน

  ช่วงการวัด

  0,1…500 ไมโครซีเมนต์/ซม.

  ค่าคงที่ของเซลล์ k

  0,10 ซม.-1 ±5 %

  การวัดอุณหภูมิ

  Pt 100

  อุณหภูมิของตัวกลาง

  0 … 70 °C

  แรงดันสูงสุด

  16,0 bar (bei 50 °C)

  อิเล็กโทรด

  สแตนเลส 1.4571

  ด้ามจับเซ็นเซอร์

  PP

  สกรูเกลียว

  M 28 x 1.5 สำหรับอุปกรณ์จุ่ม TA-LM

  ความยาวในการติดตั้ง

  สูงสุด 1 m

  การติดตั้ง

  จุ่มลงเหนือหลอดจุ่ม

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  สายเคเบิลพื้นฐาน 5 ม.

  ระดับการป้องกัน

  IP 65

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  การเฝ้าระวังระบบแลกเปลี่ยนไอออน, ระบบรีเวอร์สออสโมซิสและระบบแยกเกลือแบบสมบูรณ์.

  ความต้านทานต่อ

  สสารในน้ำของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความทนทานของวัสดุ

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  Compact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว

  หมายเลขสั่งซื้อ

  LMP 01-TA

  เซ็นเซอร์รวมอยู่ในอุปกรณ์จุ่ม

  1020512

  LMP 01-FE

  เซ็นเซอร์สำรองสำหรับ LMP 01-TA ที่มีสายเคเบิลพื้นฐาน 5 ม.

  1020626

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LMP 01-HT

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำต่ำของอิเล็กโทรไลต์ในน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี สำหรับอุณหภูมิสูง, มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและปลั๊ก DIN 4 ขั้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ 0.1 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี
  • ค่าความต้านทานอุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซลเซียส
  • เซ็นเซอร์ Pt 100 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและชุดเซ็นเซอร์ลักษณะเดียวกัน

  ช่วงการวัด

  0,1…500 ไมโครซีเมนต์/ซม.

  ค่าคงที่ของเซลล์ k

  0,10 ซม.-1 ±5 %

  การวัดอุณหภูมิ

  Pt 100

  อุณหภูมิของตัวกลาง

  0 … 120 °C

  แรงดันสูงสุด

  16,0 bar (bei 100 °C)

  อิเล็กโทรด

  สแตนเลส 1.4571

  ด้ามจับเซ็นเซอร์

  PVDF

  สกรูเกลียว

  3/4"

  ความยาวในการติดตั้ง

  46 mm

  การติดตั้ง

  อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออกหรือไหลย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  ปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว

  ระดับการป้องกัน

  IP 65

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  การประยุกต์ใช้ทั่วไปที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น: น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการผลิต, ก๊าซธรรมชาติเหลว.

  ความต้านทานต่อ

  สสารในน้ำของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความทนทานของวัสดุ

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  Compact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว

  หมายเลขสั่งซื้อ

  LMP 01-HT

  1020511

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LFT 1 FE

  เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ในน้ำสะอาดไม่ปนเปื้อน มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและอุปกรณ์ฟิตติ้งสายเคเบิล สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม D1Ca, DMTa

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 10 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดไม่สกปรก
  • การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นเข้ากับกระบวนการด้วยการใช้ชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับเซ็นเซอร์ pH มาตรฐาน
  • อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษเหมาะสำหรับช่วงการวัดที่มีไดนามิกสูง: 0.01-20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  • เซ็นเซอร์ Pt 100 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและชุดเซ็นเซอร์ลักษณะเดียวกัน
  • สายเคเบิลพื้นฐานที่หัวเซ็นเซอร์สำหรับสภาวะแวดล้อมไม่ปกติ

  ช่วงการวัด

  0,01…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  ค่าคงที่ของเซลล์ k

  1,00 ซม.-1 ±5 %

  การวัดอุณหภูมิ

  Pt 100

  อุณหภูมิของตัวกลาง

  0 … 80 °C (ที่ 1 บาร์)

  แรงดันสูงสุด

  16,0 bar (bei 25 °C)

  อิเล็กโทรด

  แกรไฟต์พิเศษ

  ด้ามจับเซ็นเซอร์

  อีพ็อกซี่

  สกรูเกลียว

  PG 13.5

  ความยาวในการติดตั้ง

  120 ±3 mm

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออกหรือไหลย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ ยึดติดกับที่หรือเปลี่ยนได้ (อุปกรณ์สับเปลี่ยน) ถัง ปล่องอุโมงค์: จุ่มลงในหลอดจุ่ม

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  สายเคเบิลพื้นฐาน 5 ม. (4 x 0.5 มม.2)

  ระดับการป้องกัน

  IP 65

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค เซ็นเซอร์ชุดรุ่น LF. .. เหมาะสำหรับการวัดในสารละลายสำหรับทำความสะอาดที่มีสารลดแรงตึงผิวและตัวกลางที่มีสารละลายในขอบเขตที่กำจัดเท่านั้น.

  ความต้านทานต่อ

  ไม่เหมาะสำหรับน้ำปนเปื้อนสารเคมีและสสารในน้ำที่ก่อให้เกิดคราบ

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  D1Ca, DMTa

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว

  หมายเลขสั่งซื้อ

  LFT 1 FE

  1001374

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LFTK 1 FE-5m-shd

  เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ในน้ำสะอาดไม่ปนเปื้อน มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและอุปกรณ์ฟิตติ้งสายเคเบิล (5 ม.) สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 10 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดไม่สกปรก
  • การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นเข้ากับกระบวนการด้วยการใช้ชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับเซ็นเซอร์ pH มาตรฐาน
  • อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษเหมาะสำหรับช่วงการวัดที่มีไดนามิกสูง: 0.01-20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  • เซ็นเซอร์ Pt 1000 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิที่แม่นยำในช่วงขีดจำกัดอุณหภูมิจะแทนที่เซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและชุดเซ็นเซอร์ลักษณะเดียวกัน
  • สายเคเบิลพื้นฐานที่หัวเซ็นเซอร์สำหรับสภาวะแวดล้อมไม่ปกติ

  ช่วงการวัด

  0,01…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  ค่าคงที่ของเซลล์ k

  1,00 ซม.-1 ±5 %

  การวัดอุณหภูมิ

  Pt 1000

  อุณหภูมิของตัวกลาง

  0 … 80 °C (ที่ 1 บาร์)

  แรงดันสูงสุด

  16,0 bar (bei 25 °C)

  อิเล็กโทรด

  แกรไฟต์พิเศษ

  ด้ามจับเซ็นเซอร์

  อีพ็อกซี่

  สกรูเกลียว

  PG 13.5

  ความยาวในการติดตั้ง

  120 ±3 mm

  การติดตั้ง

  แบบบายพาส: น้ำสำหรับวัดไหลหรือไม่ย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ ยึดติดกับที่หรือเปลี่ยนได้ (อุปกรณ์สับเปลี่ยน) ถัง ปล่องอุโมงค์: จุ่มลงในหลอดจุ่ม

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  สายเคเบิลพื้นฐาน 5 ม. (4 x 0.25 มม.2), หุ้มฉนวน

  ระดับการป้องกัน

  IP 65

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค.

  ความต้านทานต่อ

  ไม่เหมาะสำหรับน้ำปนเปื้อนสารเคมีและสสารในน้ำที่ก่อให้เกิดคราบ

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  Compact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว

  หมายเลขสั่งซื้อ

  LFTK 1 FE-5m-shd

  1046132

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LFTK 1 FE-3m-shd

  เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ในน้ำสะอาดไม่ปนเปื้อน มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและอุปกรณ์ฟิตติ้งสายเคเบิล (3 ม.) สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 10 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดไม่สกปรก
  • การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นเข้ากับกระบวนการด้วยการใช้ชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับเซ็นเซอร์ pH มาตรฐาน
  • อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษเหมาะสำหรับช่วงการวัดที่มีไดนามิกสูง: 0.01-20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  • เซ็นเซอร์ Pt 1000 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิที่แม่นยำในช่วงขีดจำกัดอุณหภูมิจะแทนที่เซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและชุดเซ็นเซอร์ลักษณะเดียวกัน
  • สายเคเบิลพื้นฐานที่หัวเซ็นเซอร์สำหรับสภาวะแวดล้อมไม่ปกติ

  ช่วงการวัด

  0,01…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  ค่าคงที่ของเซลล์ k

  1,00 ซม.-1 ±5 %

  การวัดอุณหภูมิ

  Pt 1000

  อุณหภูมิของตัวกลาง

  0 … 80 °C (ที่ 1 บาร์)

  แรงดันสูงสุด

  16,0 bar (bei 25 °C)

  อิเล็กโทรด

  แกรไฟต์พิเศษ

  ด้ามจับเซ็นเซอร์

  อีพ็อกซี่

  สกรูเกลียว

  PG 13.5

  ความยาวในการติดตั้ง

  120 ±3 mm

  การติดตั้ง

  แบบบายพาส: น้ำสำหรับวัดไหลหรือไม่ย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ ยึดติดกับที่หรือเปลี่ยนได้ (อุปกรณ์สับเปลี่ยน) ถัง ปล่องอุโมงค์: จุ่มลงในหลอดจุ่ม

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  สายเคเบิลพื้นฐาน 3 ม. (4 x 0.25 มม.2), หุ้มฉนวน

  ระดับการป้องกัน

  IP 65

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค เซ็นเซอร์ชุดรุ่น LF. .. เหมาะสำหรับการวัดในสารละลายสำหรับทำความสะอาดที่มีสารลดแรงตึงผิวและตัวกลางที่มีสารละลายในขอบเขตที่กำจัดเท่านั้น.

  ความต้านทานต่อ

  ไม่เหมาะสำหรับน้ำปนเปื้อนสารเคมีและสสารในน้ำที่ก่อให้เกิดคราบ

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  Compact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว

  หมายเลขสั่งซื้อ

  LFTK 1 FE-3m-shd

  1046010

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LF 1 DE

  เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ในน้ำสะอาดไม่ปนเปื้อน สำหรับการประยุกต์ใช้กับอุณหภูมิคงที่ ด้วยปลั๊ก DIN 4 ขั้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 10 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดไม่สกปรก
  • การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นเข้ากับกระบวนการด้วยการใช้ชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับเซ็นเซอร์ pH มาตรฐาน
  • อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษเหมาะสำหรับช่วงการวัดที่มีไดนามิกสูง: 0.01-20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  • เวอร์ชั่นราคาประหยัดไม่มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวสำหรับอุณหภูมิคงที่ของตัวกลางที่จะวัด
  • หัวเสียบ DIN 4 ขั้วเพื่อสะดวกในการติดตั้ง

  ช่วงการวัด

  0,01…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  ค่าคงที่ของเซลล์ k

  1,00 ซม.-1 ±5 %

  การวัดอุณหภูมิ

  ไม่มี เฉพาะสำหรับการประยุกต์ใช้ที่มีอุณหภูมิคงที่

  อุณหภูมิของตัวกลาง

  0 … 80 °C (ที่ 1 บาร์)

  แรงดันสูงสุด

  16,0 bar (bei 25 °C)

  อิเล็กโทรด

  แกรไฟต์พิเศษ

  ด้ามจับเซ็นเซอร์

  อีพ็อกซี่

  สกรูเกลียว

  PG 13.5

  ความยาวในการติดตั้ง

  120 ±3 mm

  การติดตั้ง

  แบบบายพาส: น้ำสำหรับวัดไหลหรือไม่ย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ ยึดติดกับที่หรือเปลี่ยนได้ (อุปกรณ์สับเปลี่ยน) ถัง ปล่องอุโมงค์: จุ่มลงในหลอดจุ่ม

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  ปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว

  ระดับการป้องกัน

  IP 65

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค เซ็นเซอร์ชุดรุ่น LF. .. เหมาะสำหรับการวัดในสารละลายสำหรับทำความสะอาดที่มีสารลดแรงตึงผิวและตัวกลางที่มีสารละลายในขอบเขตที่กำจัดเท่านั้น.

  ความต้านทานต่อ

  ไม่เหมาะสำหรับน้ำปนเปื้อนสารเคมีและสสารในน้ำที่ก่อให้เกิดคราบ

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  Compact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบเป็นสื่อ, อิเล็กโทรด 2 ตัว

  หมายเลขสั่งซื้อ

  LF 1 DE

  1001375

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LFT 1 DE

  เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ในน้ำสะอาดไม่ปนเปื้อน มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและปลั๊ก DIN 4 ขั้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 10 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาย่อมเยาสำหรับน้ำสะอาดไม่สกปรกทุกประเภท
  • การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นเข้ากับกระบวนการด้วยการใช้ชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับเซ็นเซอร์ pH มาตรฐาน
  • อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษเหมาะสำหรับช่วงการวัดที่มีไดนามิกสูง: 0.01-20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  • Pt 100 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและอุปกรณ์ฟิตติ้งของเซ็นเซอร์ที่ตรงกัน
  • หัวเสียบ DIN 4 ขั้วเพื่อสะดวกในการติดตั้ง

  ช่วงการวัด

  0,01…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  ค่าคงที่ของเซลล์ k

  1,00 ซม.-1 ±5 %

  การวัดอุณหภูมิ

  Pt 100

  อุณหภูมิของตัวกลาง

  0 … 80 °C (ที่ 1 บาร์)

  แรงดันสูงสุด

  16,0 bar (bei 25 °C)

  อิเล็กโทรด

  แกรไฟต์พิเศษ

  ด้ามจับเซ็นเซอร์

  อีพ็อกซี่

  สกรูเกลียว

  PG 13.5

  ความยาวในการติดตั้ง

  120 ±3 mm

  การติดตั้ง

  แบบบายพาส: น้ำสำหรับวัดไหลหรือไม่ย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ ยึดติดกับที่หรือเปลี่ยนได้ (อุปกรณ์สับเปลี่ยน) ถัง ปล่องอุโมงค์: จุ่มลงในหลอดจุ่ม

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  ปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว

  ระดับการป้องกัน

  IP 65

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค เซ็นเซอร์ชุดรุ่น LF... เหมาะสำหรับการวัดในสารละลายสำหรับทำความสะอาดที่มีสารลดแรงตึงผิวและตัวกลางที่มีสารละลายในขอบเขตที่กำจัดเท่านั้น

  ความต้านทานต่อ

  ไม่เหมาะสำหรับน้ำปนเปื้อนสารเคมีและสสารในน้ำที่ก่อให้เกิดคราบ

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  Compact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว

  หมายเลขสั่งซื้อ

  LFT 1 DE

  1001376

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LFTK 1 DE

  เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ในน้ำสะอาดไม่ปนเปื้อนที่มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและปลั๊ก DIN 4 ขั้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 10 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดไม่สกปรก
  • การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นเข้ากับกระบวนการด้วยการใช้ชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับเซ็นเซอร์ pH มาตรฐาน
  • อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษเหมาะสำหรับช่วงการวัดที่มีไดนามิกสูง: 0.01-20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  • Pt 100 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและอุปกรณ์ฟิตติ้งของเซ็นเซอร์ที่ตรงกัน
  • หัวเสียบ DIN 4 ขั้วเพื่อสะดวกในการติดตั้ง

  ช่วงการวัด

  0,01…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  ค่าคงที่ของเซลล์ k

  1,00 ซม.-1 ±5 %

  การวัดอุณหภูมิ

  Pt 1000

  อุณหภูมิของตัวกลาง

  0 … 80 °C (ที่ 1 บาร์)

  แรงดันสูงสุด

  16,0 bar (bei 25 °C)

  อิเล็กโทรด

  แกรไฟต์พิเศษ

  ด้ามจับเซ็นเซอร์

  อีพ็อกซี่

  สกรูเกลียว

  PG 13.5

  ความยาวในการติดตั้ง

  120 ±3 mm

  การติดตั้ง

  แบบบายพาส: น้ำสำหรับวัดไหลหรือไม่ย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ ยึดติดกับที่หรือเปลี่ยนได้ (อุปกรณ์สับเปลี่ยน) ถัง ปล่องอุโมงค์: จุ่มลงในหลอดจุ่ม

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  ปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว

  ระดับการป้องกัน

  IP 65

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค เซ็นเซอร์ชุดรุ่น LF. .. เหมาะสำหรับการวัดในสารละลายสำหรับทำความสะอาดที่มีสารลดแรงตึงผิวและตัวกลางที่มีสารละลายในขอบเขตที่กำจัดเท่านั้น.

  ความต้านทานต่อ

  ไม่เหมาะสำหรับน้ำปนเปื้อนสารเคมีและสสารในน้ำที่ก่อให้เกิดคราบ

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  Compact DCCa, DACb, DMTa, AEGIS II

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว

  หมายเลขสั่งซื้อ

  LFTK 1 DE

  1002822

  เซ็นเซอร์ตรวจวัดการนำไฟฟ้า LFT 1 1/2"

  เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ในน้ำสะอาดไม่ปนเปื้อน มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและปลั๊ก DIN 4 ขั้วและสกรูเกลียว 1/2 นิ้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 10 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาย่อมเยาสำหรับน้ำสะอาดไม่สกปรกทุกประเภท
  • การเชื่อมต่อระบบไฮดรอลิกด้วยน็อตเกลียว 1/2" เป็นทางเลือกสำหรับโครงสร้างมาตรฐานเหมาะสมที่มีน็อตเกลียว PG 13.5
  • อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษเหมาะสำหรับช่วงการวัดที่มีไดนามิกสูง: 0.01-20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  • Pt 100 ในตัวสำหรับการชดเชยระดับอุณหภูิมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและอุปกรณ์ฟิตติ้งของเซ็นเซอร์ที่ตรงกัน
  • หัวเสียบ DIN 4 ขั้วเพื่อสะดวกในการติดตั้ง

  ช่วงการวัด

  0,01…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  ค่าคงที่ของเซลล์ k

  1,00 ซม.-1 ±5 %

  การวัดอุณหภูมิ

  Pt 100

  อุณหภูมิของตัวกลาง

  0 … 80 °C (ที่ 1 บาร์)

  แรงดันสูงสุด

  16,0 bar (bei 25 °C)

  อิเล็กโทรด

  แกรไฟต์พิเศษ

  ด้ามจับเซ็นเซอร์

  อีพ็อกซี่

  สกรูเกลียว

  1/2"

  ความยาวในการติดตั้ง

  120 ±3 mm

  การติดตั้ง

  แบบบายพาส: น้ำสำหรับวัดไหลหรือไม่ย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ ยึดติดกับที่หรือเปลี่ยนได้ (อุปกรณ์สับเปลี่ยน) ถัง ปล่องอุโมงค์: จุ่มลงในหลอดจุ่ม

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  ปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว

  ระดับการป้องกัน

  IP 65

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค เซ็นเซอร์ชุดรุ่น LF. .. เหมาะสำหรับการวัดในสารละลายสำหรับทำความสะอาดที่มีสารลดแรงตึงผิวและตัวกลางที่มีสารละลายในขอบเขตที่กำจัดเท่านั้น.

  ความต้านทานต่อ

  ไม่เหมาะสำหรับน้ำปนเปื้อนสารเคมีและสสารในน้ำที่ก่อให้เกิดคราบ

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  Compact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว

  หมายเลขสั่งซื้อ

  LFT 1 1/2"

  1001378

  เซ็นเซอร์ตรวจวัดการนำไฟฟ้า LFTK 1 1/2"

  เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ในน้ำสะอาดไม่ปนเปื้อน มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและปลั๊ก DIN 4 ขั้วและสกรูเกลียว 1/2 นิ้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 10 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาย่อมเยาสำหรับน้ำสะอาดไม่สกปรกทุกประเภท
  • การเชื่อมต่อระบบไฮดรอลิกด้วยน็อตเกลียว 1/2" เป็นทางเลือกสำหรับโครงสร้างมาตรฐานเหมาะสมที่มีน็อตเกลียว PG 13.5
  • อิเล็กโทรดแกรไฟต์พิเศษเหมาะสำหรับช่วงการวัดที่มีไดนามิกสูง: 0.01-20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  • เซ็นเซอร์ Pt 1000 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิที่แม่นยำในช่วงขีดจำกัดอุณหภูมิกและสำหรับสายเคเบิลที่ยาวขึ้น จะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและชุดเซ็นเซอร์ที่เหมาะสม
  • หัวเสียบ DIN 4 ขั้วเพื่อสะดวกในการติดตั้ง

  ช่วงการวัด

  0,01…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  ค่าคงที่ของเซลล์ k

  1,00 ซม.-1 ±5 %

  การวัดอุณหภูมิ

  Pt 1000

  อุณหภูมิของตัวกลาง

  0 … 80 °C (ที่ 1 บาร์)

  แรงดันสูงสุด

  16,0 bar (bei 25 °C)

  อิเล็กโทรด

  แกรไฟต์พิเศษ

  ด้ามจับเซ็นเซอร์

  อีพ็อกซี่

  สกรูเกลียว

  1/2"

  ความยาวในการติดตั้ง

  120 ±3 mm

  การติดตั้ง

  แบบบายพาส: น้ำสำหรับวัดไหลหรือไม่ย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ ยึดติดกับที่หรือเปลี่ยนได้ (อุปกรณ์สับเปลี่ยน) ถัง ปล่องอุโมงค์: จุ่มลงในหลอดจุ่ม

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  ปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว

  ระดับการป้องกัน

  IP 65

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค เซ็นเซอร์ชุดรุ่น LF. .. เหมาะสำหรับการวัดในสารละลายสำหรับทำความสะอาดที่มีสารลดแรงตึงผิวและตัวกลางที่มีสารละลายในขอบเขตที่กำจัดเท่านั้น.

  ความต้านทานต่อ

  ไม่เหมาะสำหรับน้ำปนเปื้อนสารเคมีและสสารในน้ำที่ก่อให้เกิดคราบ

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  Compact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว

  หมายเลขสั่งซื้อ

  LFTK 1 1/2"

  1002823

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ CK 1

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์สำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมีที่อุณหภูมิสูงขึ้นแต่คงที่ด้วยปลั๊ก DIN 4 ขั้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 10 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • สามารถต้านทานสสารในน้ำของการประยุกต์ใช้เป้าหมายจากการผลิตด้วยการฉีดขึ้นรูปพลาสติกโดยไม่มีกาวยางหรือปะเก็น
  • ค่าความต้านทานอุณหภูมิสูงถึง 150 องศาเซลเซียส

  ช่วงการวัด

  0,01…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  ค่าคงที่ของเซลล์ k

  1,00 ซม.-1 ±5 %

  การวัดอุณหภูมิ

  ไม่มี เฉพาะสำหรับการประยุกต์ใช้ที่มีอุณหภูมิคงที่

  อุณหภูมิของตัวกลาง

  0 … 150 °C (ที่ 1 บาร์)

  แรงดันสูงสุด

  16,0 bar (bei 20 °C)

  อิเล็กโทรด

  แกรไฟต์พิเศษ

  ด้ามจับเซ็นเซอร์

  PES

  สกรูเกลียว

  R 1"

  ความยาวในการติดตั้ง

  79 mm

  การติดตั้ง

  แบบบายพาส: น้ำสำหรับวัดไหลหรือไม่ย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ ยึดติดกับที่หรือเปลี่ยนได้ (อุปกรณ์สับเปลี่ยน) ถัง ปล่องอุโมงค์: จุ่มลงในหลอดจุ่ม

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  ปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว

  ระดับการป้องกัน

  IP 65

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการผลิต, ระบบถังและท่อ, ระบบทำความสะอาดในโรงกลั่นเบียร์, โรงงานผลิตนม, การแยกตัวกลาง.

  ความต้านทานต่อ

  สสารในน้ำของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความทนทานของวัสดุ

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  Compact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบเป็นสื่อ, อิเล็กโทรด 2 ตัว

  หมายเลขสั่งซื้อ

  CK 1

  305605

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ CKPt 1

  เซ็นเซอร์สำหรับการวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์สำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมีและอุณหภูมิสูงขึ้น มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและปลั๊ก DIN 4 ขั้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 10 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • สามารถต้านทานสสารในน้ำของการประยุกต์ใช้เป้าหมายจากการผลิตด้วยการฉีดขึ้นรูปพลาสติกโดยไม่มีกาวยางหรือปะเก็น
  • ค่าความต้านทานอุณหภูมิสูงถึง 150 องศาเซลเซียส
  • Pt 100 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและอุปกรณ์ฟิตติ้งของเซ็นเซอร์ที่ตรงกัน

  ช่วงการวัด

  0,01…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  ค่าคงที่ของเซลล์ k

  1,00 ซม.-1 ±5 %

  การวัดอุณหภูมิ

  Pt 100

  อุณหภูมิของตัวกลาง

  0 … 150 °C (ที่ 1 บาร์)

  แรงดันสูงสุด

  16,0 bar (bei 20 °C)

  อิเล็กโทรด

  แกรไฟต์พิเศษ

  ด้ามจับเซ็นเซอร์

  PES

  สกรูเกลียว

  R 1"

  ความยาวในการติดตั้ง

  79 mm

  การติดตั้ง

  แบบบายพาส: น้ำสำหรับวัดไหลหรือไม่ย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ ยึดติดกับที่หรือเปลี่ยนได้ (อุปกรณ์สับเปลี่ยน) ถัง ปล่องอุโมงค์: จุ่มลงในหลอดจุ่ม

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  ปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว

  ระดับการป้องกัน

  IP 65

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการผลิต, ระบบถังและท่อ, ระบบทำความสะอาดในโรงกลั่นเบียร์, โรงงานผลิตนม, การแยกตัวกลาง.

  ความต้านทานต่อ

  สสารในน้ำของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความทนทานของวัสดุ

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  Compact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว

  หมายเลขสั่งซื้อ

  CKPt 1

  305606

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LM 1

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์สำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี มีปลั๊ก DIN 4 ขั้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 0.1 มิลลิซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี
  • สามารถต้านทานสสารในน้ำของการประยุกต์ใช้เป้าหมายได้

  ช่วงการวัด

  0,1…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  ค่าคงที่ของเซลล์ k

  1,00 ซม.-1 ±5 %

  การวัดอุณหภูมิ

  ไม่มี เฉพาะสำหรับการประยุกต์ใช้ที่มีอุณหภูมิคงที่

  อุณหภูมิของตัวกลาง

  0 … 70 °C (ที่ 1 บาร์)

  แรงดันสูงสุด

  16,0 bar (bei 50 °C)

  อิเล็กโทรด

  แกร์ไฟต์

  ด้ามจับเซ็นเซอร์

  PP

  สกรูเกลียว

  3/4"

  ความยาวในการติดตั้ง

  46 mm

  การติดตั้ง

  อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออกหรือไหลย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  ปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว

  ระดับการป้องกัน

  IP 65

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการผลิตการแยกตัวกลาง.

  ความต้านทานต่อ

  สสารในน้ำของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความทนทานของวัสดุ

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  Compact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบเป็นสื่อ, อิเล็กโทรด 2 ตัว

  หมายเลขสั่งซื้อ

  LM 1

  740433

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LM 1-TA

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์สำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี ติดตั้งเซ็นเซอร์ทั้งหมดลงในอุปกรณ์จุ่ม สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 0.1 มิลลิซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี
  • สามารถต้านทานสสารในน้ำของการประยุกต์ใช้เป้าหมายได้
  • ติดตั้งง่ายในแท็งค์เก็บน้ำ ถัง ฯลฯ ผ่านเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งแบบประกอบล่วงหน้าในท่อจม

  ช่วงการวัด

  0,1…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  ค่าคงที่ของเซลล์ k

  1,00 ซม.-1 ±5 %

  การวัดอุณหภูมิ

  ไม่มี เฉพาะสำหรับการประยุกต์ใช้ที่มีอุณหภูมิคงที่

  อุณหภูมิของตัวกลาง

  0 … 70 °C (ที่ 1 บาร์)

  แรงดันสูงสุด

  16,0 bar (bei 50 °C)

  อิเล็กโทรด

  แกร์ไฟต์

  ด้ามจับเซ็นเซอร์

  PP

  สกรูเกลียว

  M 28 x 1.5 สำหรับอุปกรณ์จุ่ม TA-LM

  ความยาวในการติดตั้ง

  สูงสุด 1 m

  การติดตั้ง

  ถัง, ปล่องอุโมงค์: จุ่มลงเหนือหลอดจุ่ม

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  สายเคเบิลพื้นฐานหุ้มฉนวน 5 ม.

  ระดับการป้องกัน

  IP 65

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการผลิตการแยกตัวกลาง.

  ความต้านทานต่อ

  สสารในน้ำของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความทนทานของวัสดุ

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  Compact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบเป็นสื่อ, อิเล็กโทรด 2 ตัว

  หมายเลขสั่งซื้อ

  LM 1-TA

  เซ็นเซอร์รวมอยู่ในอุปกรณ์จุ่ม

  1020528

  LM 1-FE

  เซ็นเซอร์สำรองสำหรับ LM 1-TA

  1020627

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LMP 1

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์สำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี มีระบบการวัดอุณหภูมิในตัวพร้อมปลั๊ก DIN 4 ขั้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 0.1 มิลลิซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี
  • สามารถต้านทานสสารในน้ำของการประยุกต์ใช้เป้าหมายได้
  • Pt 100 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและอุปกรณ์ฟิตติ้งของเซ็นเซอร์ที่ตรงกัน

  ช่วงการวัด

  0,1…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  ค่าคงที่ของเซลล์ k

  1,00 ซม.-1 ±5 %

  การวัดอุณหภูมิ

  Pt 100

  อุณหภูมิของตัวกลาง

  0 … 70 °C (ที่ 1 บาร์)

  แรงดันสูงสุด

  16,0 bar (bei 50 °C)

  อิเล็กโทรด

  แกร์ไฟต์

  ด้ามจับเซ็นเซอร์

  PP

  สกรูเกลียว

  3/4"

  ความยาวในการติดตั้ง

  46 mm

  การติดตั้ง

  อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออกหรือไหลย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  ปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว

  ระดับการป้องกัน

  IP 65

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการผลิตการแยกตัวกลาง.

  ความต้านทานต่อ

  สสารในน้ำของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความทนทานของวัสดุ

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  Compact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว

  หมายเลขสั่งซื้อ

  LMP 1

  1020513

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LMP 1-TA

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์สำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี มีระบบการวัดอุณหภูมิในตัว, ติดตั้งครบชุดในอุปกรณ์จุ่ม สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 0.1 มิลลิซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี
  • สามารถต้านทานสสารในน้ำของการประยุกต์ใช้เป้าหมายได้
  • Pt 100 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและอุปกรณ์ฟิตติ้งของเซ็นเซอร์ที่ตรงกัน
  • ติดตั้งง่ายในแท็งค์เก็บน้ำ ถัง ฯลฯ ผ่านเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งแบบประกอบล่วงหน้าในท่อจม

  ช่วงการวัด

  0,1…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  ค่าคงที่ของเซลล์ k

  1,00 ซม.-1 ±5 %

  การวัดอุณหภูมิ

  Pt 100

  อุณหภูมิของตัวกลาง

  0 … 70 °C (ที่ 1 บาร์)

  แรงดันสูงสุด

  16,0 bar (bei 50 °C)

  อิเล็กโทรด

  แกร์ไฟต์

  ด้ามจับเซ็นเซอร์

  PP

  สกรูเกลียว

  M 28 x 1.5 สำหรับอุปกรณ์จุ่ม TA-LM

  ความยาวในการติดตั้ง

  1 m

  การติดตั้ง

  ถัง, ปล่องอุโมงค์: จุ่มลงเหนือหลอดจุ่ม

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  สายเคเบิลพื้นฐานหุ้มฉนวน 5 ม.

  ระดับการป้องกัน

  IP 65

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำดื่ม, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการผลิตการแยกตัวกลาง.

  ความต้านทานต่อ

  สสารในน้ำของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความทนทานของวัสดุ

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  Compact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบเป็นสื่อ, อิเล็กโทรด 2 ตัว

  หมายเลขสั่งซื้อ

  LMP 1-TA

  เซ็นเซอร์รวมอยู่ในอุปกรณ์จุ่ม

  1020525

  LMP 1-FE

  เซ็นเซอร์สำรองสำหรับ LMP 1-TA

  1020727

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ LMP 1-HT

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์สำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี สำหรับอุณหภูมิสูง, มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและปลั๊ก DIN 4 ขั้ว สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม Compact DCCa, DMTa, D1Ca

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ตั้งแต่ 0.1 มิลลิซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป
  • เซ็นเซอร์ราคาประหยัดสำหรับน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี
  • สามารถต้านทานสสารในน้ำของการประยุกต์ใช้เป้าหมายได้
  • Pt 100 ในตัวสำหรับการปรับสมดุลของอุณหภูมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและอุปกรณ์ฟิตติ้งของเซ็นเซอร์ที่ตรงกัน
  • ค่าความต้านทานอุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซลเซียส

  ช่วงการวัด

  0,1…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  ค่าคงที่ของเซลล์ k

  1,00 ซม.-1 ±5 %

  การวัดอุณหภูมิ

  Pt 100

  อุณหภูมิของตัวกลาง

  0 … 120 °C (ที่ 1 บาร์)

  แรงดันสูงสุด

  16,0 bar (bei 100 °C)

  อิเล็กโทรด

  แกร์ไฟต์

  ด้ามจับเซ็นเซอร์

  PVDF

  สกรูเกลียว

  3/4"

  ความยาวในการติดตั้ง

  46 mm

  การติดตั้ง

  อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออกหรือไหลย้อนกลับเข้าไปในท่อกระบวนการ

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  ปลั๊กมุม DIN 4 ขั้ว

  ระดับการป้องกัน

  IP 65

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  การประยุกต์ใช้ทั่วไปเมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้น: น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการผลิตจากการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า, การแยกตัวกลาง, cIP.

  ความต้านทานต่อ

  สสารในน้ำของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความทนทานของวัสดุ

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  Compact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว

  หมายเลขสั่งซื้อ

  LMP 1-HT

  1020524

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ CCT 1 มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์เพื่อน้ำที่สะอาดและน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมี มีระบบวัดอุณหภูมิในตัวและสัญญาณเอาต์พุต 4...20 มิลลิแอมป์ ที่ได้รับการปรับเทียบจากโรงงาน สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม diaLog DAC, AEGIS II, DULCOMARIN

  ข้อดี

  • วัดค่าการนำไฟฟ้าของอิเล็กโทรไลต์ได้ถึง 20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  • สัญญาณเอาต์พุต 4–20 มิลลิแอมป์ที่มีการป้องกันการรบกวน เพื่อการเชื่อมต่อเข้ากับเอาต์พุตมาตรฐาน 4–20 มิลลิแอมป์ได้อย่างยืดหยุ่น
  • เซ็นเซอร์วัดอุัณหภูมิในตัวสำหรับการชดเชยอุณหภูมิจะใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่แยกห่างและอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้อง
  • ผนวกเข้ากับกระบวนการได้ง่ายด้วยอุปกรณ์บายพาส BAMa, DGMa, DLGIII และ INLI ของ ProMinent

  ช่วงการวัด

  0,2…20 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  การวัดอุณหภูมิ

  รวม NTC

  อุณหภูมิของตัวกลาง

  0 … 50 °C (ที่ 1 บาร์)

  แรงดันสูงสุด

  8,0 bar (bei 25 °C)

  หัวเซ็นเซอร์

  PMMA

  อิเล็กโทรด

  แกรไฟต์พิเศษ

  ด้ามจับเซ็นเซอร์

  PVC

  ความยาวในการติดตั้ง

  51 mm / 71 mm

  การติดตั้ง

  บายพาส ผ่านอุปกรณ์บายพาส BAMa, DGMa, DLGIII หรือติดตั้งในท่อ PP G1“ ผ่านอุปกรณ์เซ็นเซอร์ INLI

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  สายเคเบิล 4 เส้น, 0.25 มม.², เส้นผ่าศูนย์กลางของสายเคเบิล 5.7

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  12…36 V DC

  สัญญาณเอาต์พุต

  4…20 มิลลิแอมป์, มีการชดเชยอุณหภูมิ, ได้รับการปรับเทียบจากโรงงาน, มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  ระดับการป้องกัน

  IP 65

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการผลิตและน้ำทั่วไปที่มีปริมาณเกลือทั่วไปสูงถึง 20 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  ความต้านทานต่อ

  สสารในน้ำของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความทนทานของวัสดุ

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  diaLog DAC, D1Cb, D1Cc, AEGIS II, DULCOMARIN®

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบเป็นสื่อนำ, อิเล็กโทรด 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัวที่ผสานรวม, ตัวแปลง 4...20 มิลลิแอมป์ ที่ผสานรวม

  หมายเลขสั่งซื้อ

  CCT 1-mA-20 mS/cm

  1081545

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ ICT 5

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำราคาประหยัด เหมาะสำหรับความเหนี่ยวนำสูงของอิเล็กโทรไลต์ 200 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป และเหมาะสำหรับน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีกับตัวกลางที่ก่อให้เกิดคราบ สำหรับติดตั้งในสายท่อ

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ค่าความเหนี่ยวนำอิเล็กโทรไลต์ เกณฑ์การวัดค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้า (โดยไม่สัมผัส) จะช่วยให้ใช้งานกับน้ำปนเปื้อนสารเคมีกับตัวกลางที่ก่อให้เกิดคราบได้
  • เติมเต็มด้วยหัวเซ็นเซอร์ชั้นเดียว PP ไม่มีการติดยึดและการซีล
  • สามารถทำการวัดค่าความเหนี่ยวนำสูงถึง 2,000 มิลลิซีเมนต์/ซม. โดยไม่มีการรบกวนจากโพลาไรเซชันได้ด้วยช่วงการวัดค่าไดนามิกที่สูงในช่วงการวัดของเกณฑ์การวัดค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้า
  • การติดตั้งง่ายในสายท่อ PVC ด้วยการใช้ข้อต่อ DN 40 ที่ให้มาด้วยติดเข้าไปในคอนเนคเตอร์รูปตัวทีมาตรฐานหนึ่งตัวและการขันสกรูเซ็นเซอร์ให้แน่นด้วยน็อตแบบหมุนที่ให้มา
  • มีข้อต่อเชื่อม DN 40 หนึ่งตัวสำหรับติดตั้งในสายท่อทำจาก PP

  ช่วงการวัด

  0,2…2.000 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  ค่าคงที่ของเซลล์ k

  6,25 ซม.-1

  ความแม่นยำในการวัด

  ±2 % อ้างอิงค่าวัด ±30 ไมโครซีเมนต์/ซม.

  เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ

  Pt 1000, วัสดุที่สัมผัสตัวกลาง: สแตนเลส 1.4301

  อุณหภูมิของตัวกลาง

  -10...80 °C -10...60 °C สำหรับการติดตั้งในท่อ PVC, -10...80 °C สำหรับการติตดั้งในท่อ PP

  แรงดันสูงสุด

  10.0 บาร์ที่ 20 °C, 6.0 บาร์ที่ 60 °C, 0.0 บาร์ที่ 80 °C

  แรงดันต่ำสุด

  -0.1 บาร์ (-10 … 80 °C)

  วัสดุเซ็นเซอร์

  PP

  วัสดุปะเก็น

  EPDM

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  สายเคเบิลพื้นฐาน 10 ม., 7x 0.35 มม² ผ่านแคลมป์

  ระดับการป้องกัน

  IP 68

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำเสียสกปรก, การควบคุมการแยกเกลือในหอระบายความร้อน, การควบคุมการเคลือบป้องกันการการกัดกร่อนในอ่างไฟฟ้าและอ่างชะล้าง, การทำความสะอาดแบบไม่ถอดชิ้นส่วน (CIP), การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์, น้ำทะเล, สระว่ายน้ำเดี่ยว.

  ความต้านทานต่อ

  สสารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความเข้ากันได้กับ PP/EPDM, ตัวกลางมีการตกตะกอน

  การติดตั้ง

  ด้วยข้อต่อยูเนียน, PVC,  เกลียวในที่มีขนาด 1 1/2 นิ้ว รวมทั้งข้อต่อแบบติดกาวขนาด DN 40 ที่มีเกลียวนอกขนาด 1 1/2 นิ้ว สำหรับการติดตั้งในท่อ PVC มาตรฐานขนาด DN 40 (อุปกรณ์ที่จัดส่ง) มีข้อต่อเชื่อมที่เหมาะสำหรับการติดตั้งในท่อ PP มาตรฐานจำหน่ายเป็นอุปกรณ์เสริม

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  เครื่องควบคุมกะทัดรัด DCCa

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบเหนี่ยวนำ ขดตัวนำ 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว

  หมายเลขสั่งซื้อ

  ICT 5

  1095248

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ ICT 5-IMA

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำราคาประหยัด เหมาะสำหรับความเหนี่ยวนำสูงของอิเล็กโทรไลต์ 200 ไมโครซีเมนต์/ซม. ขึ้นไป และเหมาะสำหรับน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีกับตัวกลางที่ก่อให้เกิดคราบ ติดตั้งรวมไว้ในท่อจุ่มได้

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ค่าความเหนี่ยวนำอิเล็กโทรไลต์ เกณฑ์การวัดค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้า (โดยไม่สัมผัส) จะช่วยให้ใช้งานกับน้ำปนเปื้อนสารเคมีกับตัวกลางที่ก่อให้เกิดคราบได้
  • เติมเต็มด้วยหัวเซ็นเซอร์ชั้นเดียว PP ไม่มีการติดยึดและการซีล
  • สามารถทำการวัดค่าความเหนี่ยวนำสูงถึง 2,000 มิลลิซีเมนต์/ซม. โดยไม่มีการรบกวนจากโพลาไรเซชันได้ด้วยช่วงการวัดค่าไดนามิกที่สูงในช่วงการวัดของเกณฑ์การวัดค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้า
  • ติดตั้งง่ายในแท็งค์เก็บน้ำ ถัง ฯลฯ ผ่านเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งแบบประกอบล่วงหน้าในท่อจุ่ม

  ช่วงการวัด

  0,2…2.000 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  ค่าคงที่ของเซลล์ k

  6,25 ซม.-1

  ความแม่นยำในการวัด

  ±2 % อ้างอิงค่าวัด ±30 ไมโครซีเมนต์/ซม.

  เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ

  Pt 1000, วัสดุที่สัมผัสตัวกลาง: สแตนเลส 1.4301

  อุณหภูมิของตัวกลาง

  -10…60 °C

  แรงดันสูงสุด

  0,0 bar

  แรงดันต่ำสุด

  -0.1 บาร์ (-10 … 60 °C)

  วัสดุเซ็นเซอร์

  PP

  วัสดุท่อจุ่ม

  PP

  วัสดุตัวป้องกันเซ็นเซอร์

  SS 1.4301, AISI 304

  วัสดุปะเก็น

  EPDM

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  สายเคเบิลพื้นฐาน 10 ม., 7x 0.35 มม² ผ่านแคลมป์

  ระดับการป้องกัน

  IP 68

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำเสียสกปรก, การควบคุมการแยกเกลือในหอระบายความร้อน, การควบคุมการเคลือบป้องกันการการกัดกร่อนในอ่างไฟฟ้าและอ่างชะล้าง, การทำความสะอาดแบบไม่ถอดชิ้นส่วน (CIP), การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์, น้ำทะเล, สระว่ายน้ำเดี่ยว.

  ความต้านทานต่อ

  สสารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบของเป้าหมายการประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงความเข้ากันได้กับ PP/EPDM, ตัวกลางมีการตกตะกอน

  การติดตั้ง

  การจุ่มที่มีความยาวในการจุ่ม 1 ม.

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  เครื่องควบคุมกะทัดรัด DCCa

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบเหนี่ยวนำ ขดตัวนำ 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว

  หมายเลขสั่งซื้อ

  ICT 5-IMA

  1095249

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ ICT 2

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำมีประสิทธิภาพที่มีช่วงการวัดแบบไดนามิกสูง เหมาะสำหรับน้ำที่มีสารเคมีเข้มข้นและองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดคราบได้ อุณหภูมิที่อนุญาตสูงถึง 125 องศาเซลเซียส สำหรับติดตั้งในสายท่อและจุ่มลงในถัง

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ เกณฑ์การวัดค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้า (โดยไม่สัมผัส) จะช่วยให้ใช้งานกับน้ำปนเปื้อนสารเคมีกับตัวกลางที่ก่อให้เกิดคราบได้
  • ไม่จำเป็นต้องใช้กาวยึดติดและผนึกกันน้ำเนื่องจากเซ็นเซอร์ถูกฝังใน PFA
  • สามารถทำการวัดที่ค่าความเหนี่ยวนำสูงถึง 2,000 มิลลิซีเมนต์/ซม. โดยไม่มีการรบกวนจากโพลาไรเซชันได้ด้วยไดนามิกที่สูงในช่วงการวัดองเกณฑ์การวัดค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้า
  • สามารถทำการต่อที่ยืดหยุ่นกับกระบวนการทำงานผ่านหน้าแปลนหรือท่อจุ่มด้วยอุปกรณ์เสริมที่มีให้เลือก

  ช่วงการวัด

  0,02…2.000 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  ค่าคงที่ของเซลล์ k

  1,98 ซม.-1

  ความแม่นยำในการวัด

  ± (5 ไมโครซีเมนต์/ซม. + 0.5 % ของค่าที่วัด ที่ T < 100 °C)

  ± (10 ไมโครซีเมนต์/ซม. + 0.5 % ของค่าที่วัด ที่ T > 100 °C)

  การปรับสมดุลย์ของอุณหภูมิ

  Pt 100, ประเภท A, พ่นสีใหม่ทั้งหมด

  อุณหภูมิของตัวกลาง

  0…125 °C, จำกัดการชดเชยอุณหภูมิไว้ที่ 100 °C เมื่อใช้งานร่วมกับ D1C

  แรงดันสูงสุด

  16,0 bar

  วัสดุเซ็นเซอร์

  เซ็นเซอร์: PFA, พ่นสีใหม่ทั้งหมด

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  สายเคเบิลพื้นฐาน 5 ม., 6x 0.35 มม² ผ่านแคลมป์

  ระดับการป้องกัน

  IP 67

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีการแยกเฟสของส่วนผสมผลิตภัณฑ์การกำหนดความเข้มข้นของสารเคมีกัดกร่อน.

  ความต้านทานต่อ

  ค่าการนำไฟฟ้าของอิเล็กโทรไลต์ > 20 มิลลิซีเมนต์/ซม., สารเคมีรุนแรงที่ใช้กับ PFA ได้ (ไม่ใช่ด่างเข้มข้น), สารตัวกลางที่ทำให้เกิดคราบสะสม

  การติดตั้ง

  การติดตั้งในท่อ, ถัง (ด้านข้าง): เกลียวสแตนเลสสตีล G 3/4 (1.4571) หรือติดตั้งที่หน้าแปลน: ด้วยอุปกรณ์เสริม: หน้าแปลนสแตนเลสสตีล ANSI 2 นิ้ว 300 ปอนด์, SS 316L (ปรับให้เข้ากับหน้าแปลนตรงข้ามที่ตรงตามมาตรฐาน DIN ขนาด DN 50 PN 16 ได้)

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  เครื่องควบคุมกะทัดรัด DCCa

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบเหนี่ยวนำ ขดตัวนำ 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัว

  หมายเลขสั่งซื้อ

  ICT 2

  1023352

  เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ ICT 8 มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์แบบเหนี่ยวนำ สำหรับวัดค่าการนำไฟฟ้าของอิเล็กโทรไลต์ เหมาะสำหรับน้ำสกปรก มีระบบแก้ไขอุณหภูมิแบบในตัว และสัญญาณเอาต์พุต 4...20 มิลลิแอมป์ ที่ได้รับการปรับเทียบจากโรงงาน

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ถึง 200 มิลลิซีเมนต์/ซม. ปราศจากเอฟเฟ็คการเกินขั้วแม่เหล็ก
  • เกณฑ์การวัดค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้า (โดยไม่สัมผัส) จะช่วยให้ใช้งานในน้ำกับสัดส่วนของแข็งและในสารที่ก่อให้เกิดคราบได้
  • ปัองกันการแทรกของสัญญาณเอาต์พุต 4-20 มิลลิแอมป์เพื่อการเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นกับอุปกรณ์ตรวจวัดมาตรฐาน 4...20 มิลลิแอมป์
  • ตัวแก้อุณหภูมิในตัวใช้แทนเซ็นเซอร์อุณหภูมิแยกและชุดเซ็นเซอร์ลักษณะเดียวกัน

  ช่วงการวัด

  ช่วงการวัดสามารถตั้งค่าได้สามระดับ: 0.2 ... 2.0 มิลลิซีเมนต์/ซม. 0.5...20 มิลลิซีเมนต์/ซม. 1...200 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  เครื่องแก้ไขอุณหภูมิ

  มีภายในเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์, ค่าอุณภูมิคงที่: 1.7% ต่อเคลวิน

  อุณหภูมิของตัวกลาง

  สูงสุด 50 องศาเซลเซียสในแรงดันใช้งาน 1 บาร์

  วัสดุเซ็นเซอร์

  PP

  วัสดุปะเก็น

  EPDM

  ความยาวในการติดตั้ง

  75 mm

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  สายเคเบิลพื้นฐาน 6 สาย, (6x0.25 มม²) ความยาวของสายเคเบิลมีขนาด: สายเคเบิล 2 ม. ระหว่างเซ็นเซอร์และตัวส่งสายเคเบิล 4-20 มิลลิแอมป์ และ 10 ม. ระหว่างตัวส่งสายเคเบิลและอุปกรณ์ประเมินค่า

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  ระบบควบคุมเจือจางเกลือในหอน้ำหล่อเย็น, น้ำเสียสกปรก, ระบบควบคุมสระเคลือบไฟฟ้าและสระชะล้าง, ระบบแยกเกลือออกจากน้ำ, การตั้งค่าปริมาณเกลือในน้ำจากสระว่ายน้ำ

  ความต้านทานต่อ

  สสารในน้ำในแอพลิเคชั่นปลายทาง ภายใต้การดูแลที่มีความทนทานโดย PP/EPDM รวมถึงสารที่ไม่ก่อตัวเป็นชั้น

  การติดตั้ง

  เกลียวนอก 1/2" (BSP) สำหรับการติดตั้งผ่านหน้าแปลน
  การติดตั้งในท่อ PVC, DN 50 โดยใช้อะแดปเตอร์สำหรับการติดตั้ง ICT8, DN 50, PVC, หมายเลขการสั่งซื้อ 1106570,
  การจุ่มโดยใช้ท่อจุ่ม, 1 ม., หมายเลขการสั่งซื้อ 1105964

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  DAC, D1Cb, D1Cc, AEGIS II

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบเหนี่ยวนำ ขดตัวนำ 2 ตัว ระบบวัดอุณหภูมิในตัวที่ผสานรวม, ตัวแปลง 4...20 มิลลิแอมป์ ที่ผสานรวม

  หมายเลขสั่งซื้อ

  ICT 8 -mA-200 mS/cm

  1098530

  การดาวน์โหลดสำหรับ เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับค่าการนำไฟฟ้า

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  การวัดค่าการนำไฟฟ้าของอิเล็กโทรไลต์ทางออนไลน์ ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST ที่เชื่อถือได้

  เซ็นเซอร์ตรวจวัดการนำไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำจะวัดค่าการนำไฟฟ้าของอิเล็กโทรไลต์โดยอ้อม ผ่านการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโทรดสองตัวที่จุ่มอยู่ในสารตัวกลางที่จะวัด เซ็นเซอร์ในรุ่นที่มีค่าคงที่ของเซลล์ k=0.01 และ k=0.1 ซม.-1 เหมาะสำหรับการวัดค่าการนำไฟฟ้าต่ำสุดของอิเล็กโทรไลต์ ที่ < 1 ไมโครซีเมนต์/ซม. ในน้ำบริสุทธิ์และน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง

  เซ็นเซอร์ในรุ่นมีค่าคงที่ของเซลล์ k=1 ซม.-1 จะถูกนำไปใช้ในน้ำหลายประเภทที่ไม่มีส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดคราบ โดยใช้ได้ถึง 20 มิลลิซีเมนต์/ซม. มีการนำเซ็นเซอร์กลุ่มที่คุ้มค่า LF(T) ไปใช้ในน้ำสะอาดปนเปื้อนสารเคมี

  สามารถนำเซ็นเซอร์กลุ่ม LM(P), CK, CKPt ไปใช้ในน้ำปนเปื้อนสารเคมีและที่อุณหภูมิสูงได้

  • มีเซ็นเซอร์ 27 รุ่นที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับเงื่อนไขข้อกำหนดต่างกันด้วยสัดส่วนประสิทธิผลที่เหมาะต่อความคุ้มค่าของราคา ช่วงการวัด, อุณหภูมิ, ความทนต่อสารเคมี, ความทนทานต่อสิ่งสกปรกและการเชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการ
  • มีตั้งแต่เซ็นเซอร์ธรรมดา 2 อิเล็กโทรดที่มีการวิเคราะห์โดยการวัดการนำไฟฟ้าไปจนถึงเซ็นเซอร์ไฮเอ็นตามหลักเกณฑ์การวัดแบบเหนี่ยวนำ
  • การวัดค่าที่แม่นยำและเชื่อถือได้ช่วยให้ดำเนินกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือสูงในกระบวนการ:
  • ระยะเวลาพักยาวนานและช่วงเวลาบำรุงรักษาที่สั้นจะลดปัญหาเวลาหยุดทำงานของระบบและเพิ่มความพร้อมในการใช้งานของค่าที่วัด
  • ชุดอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งแบบประกอบล่วงหน้าครบชุดเพื่อติดตั้งง่าย รวดเร็วและไม่มีข้อผิดพลาด
  • ระยะเวลาการจัดส่งรวดเร็วทำให้ไม่ต้องรออะไหล่ทดแทนนาน

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

  1 2

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  1 2 3

  ตัวอย่างการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้