คำแนะนำการค้นหา

เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับคลอรีนอิสระ

ช่วงการวัดค่าแบบขั้น 0.01–200 มก./ลิตร ช่วงการวัดค่าแบบพิเศษ ถึง 1,000 มก./ลิตร

เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับคลอรีนอิสระ จะช่วยให้ค่าที่วัดในงานฆ่าเชื้อทุกงานมีความแม่นยำ และช่วยให้การเฝ้าติดตามและกระบวนการมีความน่าเชื่อถือสูง โดยจะทำงานตามการประยุกต์ใช้งาน

คำอธิบายสินค้า

วัดค่าคลอรีนอิสระ (ที่ออกฤทธิ์) ทางออนไลน์ได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST

คลอรีนอิสระเป็นสารฆ่าเชื้อที่สำคัญที่สุดในโลก ซึ่งประกอบด้วยสารประกอบ Cl2 (ธาตุคลอรีน), HOCl (กรดไฮโปคลอรัส) และ OCl- (ไฮโปคลอไรต์)

กลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับคลอรีนอิสระของเรามีให้เลือกห้าซีรีส์ ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสำหรับการใช้งานต่าง ๆ ทุกซีรีส์ประกอบด้วยรุ่นต่าง ๆ ที่มีช่วงการวัดค่าที่แตกต่างกัน

เซ็นเซอร์มาตรฐานหุ้มไดอะแฟรม CLE3 สำหรับคลอรีนอิสระที่ผ่านการทดสอบแล้ว มีไว้สำหรับการเฝ้าติดตามหรือควบคุมน้ำสะอาดทุกประเภท เช่น ในการฆ่าเชื้อน้ำดื่ม แบบ CLE3.1 เหมาะเป็นพิเศษในกรณีมีคลอรีนที่รวมกับสารอื่นอยู่ในปริมาณมากเกิน และจะให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุดในการคำนวณหาคลอรีนที่รวมกับสารอื่นจากการตรวจวัดคลอรีนทั้งหมดและคลอรีนอิสระ

เซ็นเซอร์ CLB2 และ CLB3 เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดคลอรีนแบบไม่มีไดอะแฟรมที่ใช้งานง่ายและราคาประหยัด สำหรับใช้กับน้ำสะอาดที่ไม่มีการปนเปื้อน

เซ็นเซอร์ CLO1 เหมาะเป็นพิเศษสำหรับกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสแบบอินไลน์ ที่อาจมีสารประกอบรบกวนเกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นเซ็นเซอร์ CLO2 ยังถูกกำหนดไว้ให้ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อด้วยน้ำร้อนอีกด้วย

สามารถใช้เซ็นเซอร์ CBR1 ในน้ำสกปรกที่มีค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ สูงจนถึง 9.5 ได้ เช่น สำหรับการฆ่าเชื้อในน้ำหล่อเย็น

เซ็นเซอร์ CLR1 เหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อ/การชะล้างอาหาร ทั้งยังทนต่อน้ำสกปรกและคลอรีนเข้มข้นได้ถึง 1000 มก./ลิตร

รายละเอียด

 • เซ็นเซอร์ซีรีส์ต่าง ๆ รวมทั้งรุ่นที่หลากหลายจะช่วยให้สามารถ: ใช้งานในน้ำที่มีคุณภาพ ๆ ได้ (pH, ปริมาณเกลือ, อุณหภูมิ, การปนเปื้อนสารเคมีและสิ่งสกปรก), ใช้งานร่วมกับกระบวนการฆ่าเชื้อหลายแบบได้: ก๊าซคลอรีน, โซเดียมไฮโปคลอไรต์, แคลเซียมไฮโปคลอไรต์, อิเล็กโทรลิซิส, ใช้งานได้ในช่วงการวัดที่กว้าง ตั้งแต่ 0.01 ถึง 1000 มก./ลิตร
 • ดำเนินกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ไม่มีการรบกวนจากความขุ่นหรือสี เนื่องจากหลักการวัดแบบแอมเพอโรเมตริก
 • จุดศูนย์มีความเสถียร
 • ไม่มีการรบกวนจากอิทธิพลของอุณหภูมิ เนื่องจากมีการชดเชยอุณหภูิมิแบบในตัว
 • สำหรับเซ็นเซอร์ที่มีอิเล็กโทรดการวัดที่หุ้มไดอะแฟรม: การขึ้นอยู่กับอัตราการไหล สสารในน้ำ และสารตัวกลางที่ก่อให้เกิดคราบ จะลดลง มีอายุการใช้งานนาน เนื่องจากอิเล็กโทรดมีไดอะแฟรมหุ้มและฝังตัวอยู่ในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นการรักษาสภาพทั่วไปในการวัดค่าที่เหมาะสมโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพทั่วไปของกระบวนการ การบำรุงรักษามีต้นทุนต่ำเนื่องจากเปลี่ยนฝาไดอะแฟรมได้ง่าย

การใช้งาน

การวัดคลอรีนในน้ำดื่ม, น้ำจากสระว่ายน้ำ, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการทำงาน, น้ำชะล้างและน้ำเสีย รวมถึงน้ำทะเลและน้ำเกลือ

  1 2 3 4

  รายละเอียด

  คลอรีนอิสระ (กรดไฮโปรคลอรัส HOCl)

  • CLE 3; pH: 5.5 ... 8.0; อุณหภูมิ 5 ... 45 °C
  • CLE3.1; pH: 5.5 ... 8.0; อุณหภูมิ 5 ... 45 °C
  • CLO 1; pH: 5.0 ... 9.0; อุณหภูมิ 5 ... 45 °C
  • CLO 2; pH: 5.0 ... 9.0; อุณหภูมิ 5 ... 70 °C
  • CLB1; pH: 5.0 ... 9.0; อุณหภูมิ 5 ... 45 °C
  • CLB2; pH: 5.0 ... 9.0; อุณหภูมิ 5 ... 45 °C
  • CBR 1; pH: 5.0 ... 9.5; อุณหภูมิ 5 ... 45 °C
  • CLR 1; pH: 5.5 ... 8.0; อุณหภูมิ 5 ... 45 °C

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ CLE 3-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์มาตรฐานสำหรับวัดคลอรีนอิสระในน้ำสะอาด สำหรับการใช้งานอุปกรณ์วัดที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระ, ไม่เกิดปฏิกิริยาไวอย่างมีนัยสำคัญต่อคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (คลอรามีน)
  • เซ็นเซอร์หุ้มไดอะแฟรม (มีการห่อหุ้มป้องกัน) จะลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากอัตราการไหลที่เปลี่ยนแปลงไปของสสารในน้ำ

  ตัวแปรที่วัดค่า

  คลอรีนอิสระที่มีค่า pH < 8

  วิธีการอ้างอิง

  DPD1

  ช่วงค่า pH

  5,5…8,0

  อุณหภูมิ

  5…45 °C

  แรงดันสูงสุด

  1,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa, DLG III: 30...60 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  16…24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)

  สัญญาณเอาต์พุต

  4...20 มิลลิแอมป์ ≈ ช่วงการวัด, มีการชดเชยอุณหภูมิ, ไม่มีการปรับเทียบ, ไม่มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  ความจำเพาะเจาะจง

  คลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้างถึงแม้ว่าจะไม่มีคลอรีนมากเกิน

  กระบวนการฆ่าเชื้อ

  ก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, สารฆ่าเชื้อมีคลอรีนอินทรีย์ เช่น มีกรดไซยานูริกเป็นสารหลัก ไม่เหมาะ

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  D1C, DAC, AEGIS II

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำดื่ม; สระว่ายน้ำ.

  ความต้านทานต่อ

  เกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว ไมใช่สารลดแรงตึงผิว

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  CLE 3-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l

  792927

  CLE 3-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  792920

  CLE 3-mA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l

  1033392

  CLE 3-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  792919

  CLE 3-mA-20 ppm

  0,20…20,0 mg/l

  1002964

  CLE 3-mA-50 ppm

  0,50…50,0 mg/l

  1020531

  CLE 3-mA-100 ppm

  1,00…100,0 mg/l

  1022786

  เซ็นเซอร์คลอรีน kpl มีอิเล็กโทรไลต์ 100 มล.

  ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์คลอรีนเป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III หมายเลขสั่งซื้อ 815079

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ CLE 3.1-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดคลอรีนอิสระในน้ำสะอาดที่มีความจำเพาะเจาะจงที่มากขึ้นต่อคลอรีนที่รวมกับสารอื่น สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระ, ไม่ไวต่อคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (คลอรามีน) แม้จะมีอยู่ในปริมาณมากก็ตาม
  • เซ็นเซอร์หุ้มไดอะแฟรม (มีการห่อหุ้มป้องกัน) จะลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากอัตราการไหลที่เปลี่ยนแปลงไปของสสารในน้ำ

  ตัวแปรที่วัดค่า

  คลอรีนอิสระ (กรดไฮโปคลอริก HOCl) ที่มีสัดส่วนของคลอรีนตกค้างสูง; การระบุคลอรีนตกค้างด้วยเครื่องควบคุม DAC และเซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนทั้งหมด รุ่น CTE 1-มิลลิแอมป์

  วิธีการอ้างอิง

  DPD1

  ช่วงค่า pH

  5,5…8,0

  อุณหภูมิ

  5…45 °C

  แรงดันสูงสุด

  1,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa, DLG III: 30...60 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  16…24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)

  สัญญาณเอาต์พุต

  4...20 มิลลิแอมป์ ≈ ช่วงการวัด, มีการชดเชยอุณหภูมิ, ไม่มีการปรับเทียบ, ไม่มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  ความจำเพาะเจาะจง

  คลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้างถึงแม้ว่าจะมีคลอรีนมากเกิน

  กระบวนการฆ่าเชื้อ

  ก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, สารฆ่าเชื้อมีคลอรีนอินทรีย์ เช่น มีกรดไซยานูริกเป็นสารหลัก ไม่เหมาะ

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  D1C, DAC

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำดื่มที่มีสัดส่วนคลอรีนตกค้างสูงขึ้นสระว่ายน้ำสำหรับการระบุคลอรีนตกค้างจากค่าความต่าง: คลอรีนทั้งหมดลบคลอรีนอิสระในเครื่องควบคุม DAC.

  ความต้านทานต่อ

  เกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว ไมใช่สารลดแรงตึงผิว

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  CLE 3.1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l

  1020530

  CLE 3.1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1018369

  CLE 3.1-mA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l

  1019398

  CLE 3.1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  1018368

  เซ็นเซอร์คลอรีน kpl มีอิเล็กโทรไลต์ 100 มล.

  ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์คลอรีนเป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III หมายเลขสั่งซื้อ 815079

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ CLE 3-DMT

  เซ็นเซอร์มาตรฐานสำหรับวัดคลอรีนอิสระในน้ำสะอาด สำหรับการปฏิบัติงานที่ทรานสดิวเซอร์การวัด ProMinent รุ่น DMT

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระ, ไม่เกิดปฏิกิริยาไวอย่างมีนัยสำคัญต่อคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (คลอรามีน)
  • เซ็นเซอร์หุ้มไดอะแฟรม (มีการห่อหุ้มป้องกัน) จะลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากอัตราการไหลที่เปลี่ยนแปลงไปของสสารในน้ำ

  ตัวแปรที่วัดค่า

  คลอรีนอิสระ (กรดไฮโปรคลอริก HOCI)

  วิธีการอ้างอิง

  DPD1

  ช่วงค่า pH

  5,5…8,0

  อุณหภูมิ

  5…45 °C

  แรงดันสูงสุด

  1,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa, DLG III: 30...60 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  กระแสตรง 3.3 โวลต์ (5 ขั้ว)

  สัญญาณเอาต์พุต

  กระแสตรง 0...1 โวลต์, ไม่มีการปรับเทียบ, ไม่มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  การวัดอุณหภูมิ

  ผ่าน Pt 1000 ที่ติดตั้งไว้ การปรับสมดุลของอุณหภูมิในทรานสดิวเซอร์สำหรับการวัดค่า DMT

  ความจำเพาะเจาะจง

  คลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้างถึงแม้ว่าจะไม่มีคลอรีนมากเกิน

  กระบวนการฆ่าเชื้อ

  ก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, สารฆ่าเชื้อมีคลอรีนอินทรีย์ เช่น มีกรดไซยานูริกเป็นสารหลัก ไม่เหมาะ

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  DMT

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำดื่ม; สระว่ายน้ำ.

  ความต้านทานต่อ

  เกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว ไมใช่สารลดแรงตึงผิว

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  CLE 3-DMT-5 ppm

  0,01…5,0 mg/l

  1005511

  CLE 3-DMT-50 ppm

  0,10…50,0 mg/l

  1005512

  เซ็นเซอร์คลอรีน kpl มีอิเล็กโทรไลต์ 100 มล.

  ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์คลอรีนเป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III หมายเลขสั่งซื้อ 815079

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ CLE 3-CAN-P

  เซ็นเซอร์มาตรฐานสำหรับวัดคลอรีนอิสระในน้ำสะอาด สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีระบบเชื่อมต่อ CAN-Bus

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระ, ไม่เกิดปฏิกิริยาไวอย่างมีนัยสำคัญต่อคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (คลอรามีน)
  • เซ็นเซอร์หุ้มไดอะแฟรม (มีการห่อหุ้มป้องกัน) จะลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากอัตราการไหลที่เปลี่ยนแปลงไปของสสารในน้ำ
  • ทำงานที่ CAN-Bus ได้ พร้อมข้อดีทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

  ตัวแปรที่วัดค่า

  คลอรีนอิสระ (กรดไฮโปรคลอริก HOCI)

  วิธีการอ้างอิง

  DPD1

  ช่วงค่า pH

  5,5…8,0

  อุณหภูมิ

  5…45 °C

  แรงดันสูงสุด

  1,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa, DLG III: 30...60 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  ผ่านอินเทอร์เฟซ CAN (11 – 30 โวลต์)

  สัญญาณเอาต์พุต

  ไม่ปรับเทียบ, ชดเชยอุณหภูมิ, แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  ความจำเพาะเจาะจง

  คลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้างถึงแม้ว่าจะไม่มีคลอรีนมากเกิน

  กระบวนการฆ่าเชื้อ

  ก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, สารฆ่าเชื้อมีคลอรีนอินทรีย์ เช่น มีกรดไซยานูริกเป็นสารหลัก ไม่เหมาะ

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  DULCOMARIN®

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำดื่ม; สระว่ายน้ำ.

  ความต้านทานต่อ

  เกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว ไมใช่สารลดแรงตึงผิว

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  CLE 3-CAN-P-10 ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1083209

  เซ็นเซอร์คลอรีน kpl มีอิเล็กโทรไลต์ 100 มล.

  ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์คลอรีนเป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III หมายเลขสั่งซื้อ 815079

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ CLE 3.1-CAN-P

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดคลอรีนอิสระในน้ำสะอาดที่มีความจำเพาะเจาะจงสูงต่อคลอรีนตกค้าง สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีระบบเชื่อมต่อ CAN-Bus

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระ, ไม่ไวต่อคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (คลอรามีน) แม้จะมีอยู่ในปริมาณมากก็ตาม
  • เซ็นเซอร์หุ้มไดอะแฟรม (มีการห่อหุ้มป้องกัน) จะลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากอัตราการไหลที่เปลี่ยนแปลงไปของสสารในน้ำ
  • ทำงานที่ CAN-Bus ได้ พร้อมข้อดีทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

  ตัวแปรที่วัดค่า

  คลอรีนอิสระ เมื่อมีสัดส่วนของคลอรีนที่รวมกับสารอื่นสูง; สำหรับการตรวจหาคลอรีนที่รวมกับสารอื่นด้วย DULCOMARIN® และเซ็นเซอร์ตรวจวัดคลอรีนทั้งหมด ประเภท CTE 1-CAN

  วิธีการอ้างอิง

  DPD1

  ช่วงค่า pH

  5,5…8,0

  อุณหภูมิ

  5…45 °C

  แรงดันสูงสุด

  1,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa, DLG III: 30...60 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  ผ่านอินเทอร์เฟซ CAN (11 – 30 โวลต์)

  สัญญาณเอาต์พุต

  ไม่ปรับเทียบ, ชดเชยอุณหภูมิ, แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  ความจำเพาะเจาะจง

  คลอรีนอิสระ (กรดไฮโปรคลอริก HOCI)

  กระบวนการฆ่าเชื้อ

  ก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, สารฆ่าเชื้อมีคลอรีนอินทรีย์ เช่น มีกรดไซยานูริกเป็นสารหลัก ไม่เหมาะ

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  DULCOMARIN®

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำดื่มที่มีสัดส่วนของคลอรีนที่รวมกับสารอื่นอยู่สูง; สระว่ายน้ำ สำหรับการตรวจหาคลอรีนที่รวมกับสารอื่นจากค่าความแตกต่าง: คลอรีนทั้งหมดลบคลอรีนอิสระในเครื่องควบคุม DULCOMARIN

  ความต้านทานต่อ

  เกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว ไมใช่สารลดแรงตึงผิว

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  CLE 3.1-CAN-P-10 ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1083584

  เซ็นเซอร์คลอรีน kpl มีอิเล็กโทรไลต์ 100 มล.

  ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์คลอรีนเป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III หมายเลขสั่งซื้อ 815079

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ CLO 1-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดคลอรีนอิสระในน้ำสะอาด รวมทั้งการใช้ในกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสเพื่อการฆ่าเชื้อ, ที่อุณหภูมิถึง 45 °C (1 บาร์) หรือ 8 บาร์ (25 °C) สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์ ด้วยตัวเลือก "การทำความสะอาดโดยระบบไฮโดรไดนามิก" จึงสามารถใช้กับน้ำที่มีเชื้อโรคได้อีกด้วย

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระ, ไม่เกิดปฏิกิริยาไวอย่างมีนัยสำคัญต่อคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (คลอรามีน)
  • การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการทำงาน
  • การใช้งานที่แรงดันสูงขึ้น
  • ลดข้อผิดพลาดเนื่องจากระบบอิเล็กโทรลิซิสที่มีการจุ่มอิเล็กโทรดลงในน้ำสำหรับวัดโดยตรง (ไม่มีไดอะแฟรม) ผ่านเซ็นเซอร์แบบเปิด (ไม่มีไดอะแฟรม) และอิเล็กโทรดจากทอง
  • การวัดคลอรีนอิสระถึง pH 9
  • ด้วยตัวเลือก "การทำความสะอาดโดยระบบไฮโดรไดนามิก" จึงสามารถใช้กับน้ำที่มีเชื้อโรคได้อีกด้วย

  ตัวแปรที่วัดค่า

  คลอรีนอิสระ (กรดไฮโปรคลอริก HOCI)

  วิธีการอ้างอิง

  DPD1

  ช่วงค่า pH

  5,0…9,0

  อุณหภูมิ

  5…45 °C

  แรงดันสูงสุด

  8.0 บาร์ (25 °C)

  การไหลเข้า

  DGMa, DLG III: 30...60 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  16…24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)

  สัญญาณเอาต์พุต

  4...20 มิลลิแอมป์ ≈ ช่วงการวัด, มีการชดเชยอุณหภูมิ, ไม่มีการปรับเทียบ, ไม่มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  ความจำเพาะเจาะจง

  คลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้าง

  กระบวนการฆ่าเชื้อ

  ก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, อิเล็กโทรลิซิสไม่มีเยื่อเมมเบรน มีอิเล็กโทรดในกระบวนการ

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในท่อด้วยอุปกรณ์ INLI

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa: ถึง 7 บาร์/20 °C
  DGMa ถึง 6 บาร์/30 °C
  DLG III ถึง 1 บาร์/55 °C
  INLI ถึง 7 บาร์/40 °C

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  D1C, DAC, AEGIS II

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำจากสระว่ายน้ำ น้ำดื่มและน้ำอุปโภคบริโภคที่ไม่ปนเปื้อน รวมถึงใช้งานร่วมกับกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสแบบไม่มีเยื่อเมมเบรนได้ สามารถใช้กับการทำความสะอาดระบบไฮโดรไดนามิกในน้ำที่มีการก่อตัวของไบโอฟิล์ม น้ำปนเปื้อนปูนขาว เหล็กหรือแมงกานีสได้ด้วย

  ความต้านทานต่อ

  สารลดแรงตึง, การสะสมที่เกิดจากการทำความสะอาดแบบไฮโดรไดนามิก

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 3 ตัว, ไม่มีเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  CLO 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1033871

  CLO 1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  1033870

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ CLO 1-CAN-P

  เซ็นเซอร์วัดคลอรีนอิสระในน้ำสะอาดรวมทั้งที่ใช้ในกระบวนการอิเล็กโทรไลต์เพื่อการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิถึง 45 องศาเซลเซียส (1 บาร์) หรือ 8 บาร์ (25 องศาเซลเซียส) สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีระบบเชื่อมต่อ CAN-Bus ด้วยตัวเลือก "การทำความสะอาดโดยระบบไฮโดรไดนามิก" จึงสามารถใช้กับน้ำที่มีเชื้อโรคได้อีกด้วย

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระ, ไม่เกิดปฏิกิริยาไวชัดเจนต่อคลอรีนตกค้าง (คลอรามีน)
  • การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการทำงาน
  • การใช้งานที่แรงดันสูงขึ้น
  • ลดการทำงานขัดข้องของระบบอิเล็กโทรลิซิสที่มีการจุ่มอิเล็กโทรดลงในน้ำสำหรับวัดโดยตรง (ไม่มีเมมเบรน) ผ่านเซ็นเซอร์แบบเปิด (ไม่มีเมมเบรน) และอิเล็กโทรดสีทอง
  • การวัดคลอรีนอิสระถึง pH 9
  • ด้วยตัวเลือก "การทำความสะอาดโดยระบบไฮโดรไดนามิก" จึงสามารถใช้กับน้ำที่มีเชื้อโรคได้อีกด้วย

  ตัวแปรที่วัดค่า

  คลอรีนอิสระ

  วิธีการอ้างอิง

  DPD1

  ช่วงค่า pH

  5,0…9,0

  อุณหภูมิ

  5…45 °C

  แรงดันสูงสุด

  8.0 บาร์ (25 °C)

  การไหลเข้า

  DGMa, DLG III: 30...60 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  11…30 โวลต์ (ผ่านอินเทอร์เฟส CAN)

  สัญญาณเอาต์พุต

  แบบดิจิทัล (CANopen), ไม่มีการปรับเทียบ, มีการชดเชยอุณหภูมิ, มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  ความจำเพาะเจาะจง

  คลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้าง

  กระบวนการฆ่าเชื้อ

  ก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, อิเล็กโทรลิซิสไม่มีเยื่อเมมเบรน มีอิเล็กโทรดในกระบวนการ

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในท่อด้วยอุปกรณ์ INLI

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa: ถึง 7 บาร์/20 °C
  DGMa ถึง 6 บาร์/30 °C
  DLG III ถึง 1 บาร์/55 °C
  INLI ถึง 7 บาร์/40 °C

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  DULCOMARIN 3, DULCOMARIN II ด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์รุ่นหลังวันที่ 06.02.2014 ตั้งแต่ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 3035 ขึ้นไปเท่านั้น

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำจากสระว่ายน้ำ น้ำดื่มและน้ำอุปโภคบริโภคที่ไม่ปนเปื้อน รวมถึงใช้งานร่วมกับกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสแบบไม่มีเยื่อเมมเบรนได้ สามารถใช้กับการทำความสะอาดระบบไฮโดรไดนามิกในน้ำที่มีการก่อตัวของไบโอฟิล์ม น้ำปนเปื้อนปูนขาว เหล็กหรือแมงกานีสได้ด้วย

  ความต้านทานต่อ

  เกลือ, กรด, ด่าง, สารลดแรงตึง, สิ่งสกปรกสะสม การสะสมที่เกิดจากการทำความสะอาดแบบไฮโดรไดนามิก

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 3 ตัว, ไม่มีเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  CLO 1-CAN-P-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  1083134

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ CLO 2-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าคลอรีนอิสระในน้ำสะอาด รวมทั้งในกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสเพื่อการฆ่าเชื้อถึงอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส หรือ 8 บาร์ (25 องศาเซลเซียส) สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์ ด้วยตัวเลือก "การทำความสะอาดโดยระบบไฮโดรไดนามิก" จึงสามารถใช้กับน้ำที่มีเชื้อโรคได้อีกด้วย

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระ, ไม่เกิดปฏิกิริยาไวอย่างมีนัยสำคัญต่อคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (คลอรามีน)
  • การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการทำงาน
  • การใช้งานเมื่อแรงดัน/อุณหภูมิที่สูงขึ้น
  • ลดข้อผิดพลาดเนื่องจากระบบอิเล็กโทรลิซิสที่มีการจุ่มอิเล็กโทรดลงในน้ำสำหรับวัดโดยตรง (ไม่มีไดอะแฟรม) ผ่านเซ็นเซอร์แบบเปิด (ไม่มีไดอะแฟรม) และอิเล็กโทรดจากทอง
  • การวัดคลอรีนอิสระถึง pH 9
  • ด้วยตัวเลือก "การทำความสะอาดโดยระบบไฮโดรไดนามิก" จึงสามารถใช้กับน้ำที่มีเชื้อโรคได้อีกด้วย

  ตัวแปรที่วัดค่า

  คลอรีนอิสระ

  วิธีการอ้างอิง

  DPD1

  ช่วงค่า pH

  5,0…9,0

  อุณหภูมิ

  5…70 °C

  แรงดันสูงสุด

  8.0 บาร์ (25 °C)

  การไหลเข้า

  DGMa, DLG III: 30...60 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  16…24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)

  สัญญาณเอาต์พุต

  4...20 มิลลิแอมป์ ≈ ช่วงการวัด, มีการชดเชยอุณหภูมิ, ไม่มีการปรับเทียบ, ไม่มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  ความจำเพาะเจาะจง

  คลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้าง

  กระบวนการฆ่าเชื้อ

  ก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, อิเล็กโทรลิซิสไม่มีเยื่อเมมเบรน มีอิเล็กโทรดในกระบวนการ

  การติดตั้ง

  บายพาส: ทางระบายน้ำที่ตรวจวัดเป็นแบบเปิด, อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในท่อด้วยอุปกรณ์ INLI

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa: ถึง 3 บาร์/70 °C
  DGMa ถึง 1 บาร์/60 °C
  DLG III ถึง 1 บาร์/55 °C
  INLI ถึง 2 บาร์/70 °C

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  D1C, DAC, AEGIS II

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำร้อนอุณหภูมิถึง 70องศาเซลเซียส ต่อสู้ป้องกันเชื้อแบคทีเรียลีเจียนเน็ลล่า น้ำดื่มและน้ำบริโภคไม่ปนเปื้อน ใช้ร่วมกับกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสไม่มีเยื่อเมมเบรนได้.

  ความต้านทานต่อ

  สารลดแรงตึง, การสะสมที่เกิดจากการทำความสะอาดแบบไฮโดรไดนามิก

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 3 ตัว, ไม่มีเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  CLO 2-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1033878

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ CLB 2 ไมโครแอมป์

  เซ็นเซอร์ราคาประหยัดใช้ง่ายสำหรับวัดคลอรีนอิสระในน้ำสะอาดแม้ว่าตัวกลางจะมีอุณหภูมิแปรปรวน การใช้งานสำหรับกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสเพื่อการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงถึง 45 องศาเซลเซียส/3 บาร์ สำหรับการปฏิบัติงานกับเครื่องควบคุมขนาดกะทัดรัด DCCa

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระ, ไม่เกิดปฏิกิริยาไวชัดเจนต่อคลอรีนตกค้าง (คลอรามีน)
  • ราคาประหยัดเนื่องจากมีโครงสร้างไม่ซับซ้อนซึ่งไม่มีชิ้นส่วนสึกหร่อแยกกัน
  • การบำรุงรักษาง่ายและประหยัดโดยไม่ต้องใช้ฝาเมมเบรน
  • ป้องกันระบบขัดข้องเนื่องจากระบบอิเล็กโทรลิซิสไม่มีเยื่อเมมเบรนที่อิเล็กโทรดจุ่มในน้ำสำหรับวัดโดยตรงด้วยการใช้เซ็นเซอร์แบบเปิด (ไม่มีเยื่อเมมเบรน)
  • การวัดคลอรีนอิสระถึง pH 9 และการประยุกต์ใช้ที่แรงดันถึง 8 บาร์โดยไม่มีเยื่อเมมเบรน

  ตัวแปรที่วัดค่า

  คลอรีนอิสระ (กรดไฮโปรคลอริก HOCI)

  ช่วงการวัด

  0.05–5.0 มก./ลิตร, ใช้สำหรับการเติมคลอรีนแบบเฉียบพลันเป็นเวลาสั้นๆ ถึง 10 มก./ลิตร

  วิธีการอ้างอิง

  DPD1

  ช่วงค่า pH

  5,0…9,0

  อุณหภูมิ

  5…45 °C

  แรงดันสูงสุด

  3,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa, DLG III: 60...80 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  ด้วยเครื่องควบคุม Compact เท่านั้น

  สัญญาณเอาต์พุต

  สัญญาณกระแสไฟปฐมภูมิไม่แรง, ไม่ชดเชยอุณหภูมิ, ไม่ปรับเทียบ, ไม่แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  ความจำเพาะเจาะจง

  คลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้าง

  กระบวนการฆ่าเชื้อ

  ก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, อิเล็กโทรลิซิสไม่มีเยื่อเมมเบรน มีอิเล็กโทรดในกระบวนการ

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  เครื่องควบคุม Compact

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  สระว่ายน้ำ, น้ำดื่ม, ใช้ร่วมกับกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสไม่มีเยื่อเมมเบรนในการผลิตคลอรีนแม้แต่ที่อุณหภูมิผันผวนของตัวกลาง.

  ความต้านทานต่อ

  สารลดแรงตึงผิว

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 3 ตัว, ไม่มีเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  CLB 2-µA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l

  1038902

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ CLB 3 ไมโครแอมป์

  เซ็นเซอร์ราคาประหยัดใช้งานง่ายสำหรับวัดคลอรีนอิสระในน้ำสะอาดที่อุณหภูมิคงที่ของตัวกลาง การใช้งานสำหรับกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสเพื่อการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงถึง 45 องศาเซลเซียส/3 บาร์ สำหรับการปฏิบัติงานกับเครื่องควบคุมขนาดกะทัดรัด DCCa

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระ, ไม่เกิดปฏิกิริยาไวอย่างมีนัยสำคัญต่อคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (คลอรามีน)
  • ราคาประหยัดเนื่องจากมีโครงสร้างไม่ซับซ้อนซึ่งไม่มีชิ้นส่วนสึกหร่อแยกกัน
  • การบำรุงรักษาง่ายและประหยัดโดยไม่ต้องใช้ฝาไดอะแฟรม
  • มีการป้องกันการรบกวน ด้วยระบบอิเล็กโทรลิซิสแบบไม่มีไดอะแฟรมซึ่งมีอิเล็กโทรดจุ่มในน้ำสำหรับวัดโดยตรง, ด้วยการใช้เซ็นเซอร์แบบเปิด (ไม่มีไดอะแฟรม)
  • การวัดคลอรีนอิสระถึง pH 9 และการใช้งานที่แรงดันสูงถึง 8 บาร์โดยไม่มีไดอะแฟรม
  • เหมาะสำหรับน้ำทะเล

  ตัวแปรที่วัดค่า

  คลอรีนอิสระ (กรดไฮโปรคลอริก HOCI)

  ช่วงการวัด

  0.05–5.0 มก./ลิตร, ใช้สำหรับการเติมคลอรีนแบบเฉียบพลันถึง 10.0 มก./ลิตร

  วิธีการอ้างอิง

  DPD1

  ช่วงค่า pH

  5,0…9,0

  ค่าการนำไฟฟ้าของอิเล็กโทรไลต์

  0.05...50 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  อุณหภูมิ

  5…45 °C

  แรงดันสูงสุด

  3,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa, DLG III: 60...80 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  ด้วยเครื่องควบคุม Compact DCCa เท่านั้น

  สัญญาณเอาต์พุต

  สัญญาณกระแสไฟปฐมภูมิไม่แรง, ไม่ชดเชยอุณหภูมิ, ไม่ปรับเทียบ, ไม่แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  การวัดอุณหภูมิ

  ไม่มี

  ความจำเพาะเจาะจง

  คลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้าง

  กระบวนการฆ่าเชื้อ

  ก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, อิเล็กโทรลิซิสไม่มีเยื่อเมมเบรน มีอิเล็กโทรดในกระบวนการ

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ ยึดติดกับที่หรือเปลี่ยนได้ (อุปกรณ์สับเปลี่ยน)

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  สายเคเบิลพื้นฐาน 1 ม. 4 แกน พร้อมท่อสายไฟ

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  เครื่องควบคุม Compact

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  สระว่ายน้ำ, น้ำดื่ม, น้ำทะเล, สามารถใช้ร่วมกับกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสแบบไม่มีเยื่อเมมเบรนในการผลิตคลอรีนได้เช่นกัน

  ความต้านทานต่อ

  สารลดแรงตึงผิว

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 3 ตัว, ไม่มีเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  CLB 3-µA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l

  1104626

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ CBR 1-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระและโบรมีนในน้ำสกปรกและค่า pH สูงถึง 9.5 สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระและโบรมีนอิสระกับโบรมีนตกค้าง (โบรมามีน)
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องที่สืบเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ
  • ความทนต่อคราบสกปรกและไบโอฟิลม์ด้วยอิเล็กโทรไลต์ที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และด้วยเยื่อเมมเบรนรูกว้าง
  • ความสามารถในการใช้งานที่ค่า pH สูงถึง 9.5 ด้วยการปรับระบบเยื่อเมมเบรนอิเล็กโทรไลต์ให้เหมาะสมมากที่สุด

  ตัวแปรที่วัดค่า

  คลอรีนอิสระ (กรดไฮโปคลอรัส HOCI, OCl-), โบรมีนอิสระ, โบรมีนตกค้าง, DBDMH (1.3-ไดโบรมีน-5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน)

  วิธีการอ้างอิง

  DPD1

  ช่วงค่า pH

  5…9,5

  อุณหภูมิ

  1…40 °C

  แรงดันสูงสุด

  1,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa: 20...80 ลิตร/ชม.
  DLG III: 40...100 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  16…24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)

  สัญญาณเอาต์พุต

  4...20 มิลลิแอมป์ ≈ ช่วงการวัด, มีการชดเชยอุณหภูมิ, ไม่มีการปรับเทียบ, ไม่มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  ความจำเพาะเจาะจง

  คลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้าง

  กระบวนการฆ่าเชื้อ

  ก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, โบรไมด์ + ไฮโปคลอไรท์, DBDMH

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  D1C, DAC, AEGIS II

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำหล่อเย็น น้ำอุปโภคบริโภค น้ำเสีย น้ำที่มีค่า pH สูงขึ้น (pH เสถียร) น้ำจากสระว่ายน้ำที่ปนเปื้อนสำหรับการระบุคลอรีนตกค้างในสระว่ายน้ำจากค่าความต่าง: คลอรีนทั้งหมดลบคลอรีนอิสระน้ำดิบสำหรับการบำบัดน้ำดื่ม.

  ความต้านทานต่อ

  เกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว, สารลดแรงตึงผิว,คราบสกปรก

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  * ช่วงการวัดจะอิงตามคลอรีน ในการตรวจวัดโบรมีน ขีดจำกัดบนและล่างของช่วงการวัดจะเพิ่มขึ้นเป็นแฟคเตอร์ 2.25 เช่น CBR 1-mA-0.5 ppm: 0.02 ...1.1 ppm

  CBR 1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l *

  1038016

  CBR 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l *

  1038015

  CBR 1-mA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l *

  1052138

  CBR 1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l *

  1038014

  เซ็นเซอร์สำหรับโบรมีนอิสระและตกค้าง CBR 1-CAN-P

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระและโบรมีนในน้ำสกปรกและสำหรับค่า pH สูงถึง 9.5 สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีระบบเชื่อมต่อ CAN-Bus

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระและโบรมีนอิสระกับโบรมีนตกค้าง (โบรมามีน)
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องที่สืบเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ
  • ความทนต่อคราบสกปรกและไบโอฟิลม์ด้วยอิเล็กโทรไลต์ที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และด้วยเยื่อเมมเบรนรูกว้าง
  • ความสามารถในการใช้งานที่ค่า pH สูงถึง 9.5 ด้วยการปรับระบบเยื่อเมมเบรนอิเล็กโทรไลต์ให้เหมาะสมมากที่สุด

  ตัวแปรที่วัดค่า

  คลอรีนอิสระ (กรดไฮโปคลอรัส HOCI, OCl-), โบรมีนอิสระ, โบรมีนตกค้าง, DBDMH (1.3-ไดโบรมีน-5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน)

  วิธีการอ้างอิง

  DPD1

  ช่วงค่า pH

  5…9,5

  อุณหภูมิ

  1…40 °C

  แรงดันสูงสุด

  1,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa: 20...80 ลิตร/ชม.
  DLG III: 40...100 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  11…30 โวลต์กระแสตรง (ผ่านอินเทอร์เฟส CAN)

  สัญญาณเอาต์พุต

  แบบดิจิทัล (CANopen), ไม่มีการปรับเทียบ, มีการชดเชยอุณหภูมิ, มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  ความจำเพาะเจาะจง

  คลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้าง

  กระบวนการฆ่าเชื้อ

  ก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, โบรไมด์ + ไฮโปคลอไรท์, DBDMH

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  DULCOMARIN 3, DULCOMARIN II ด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์รุ่นหลังวันที่ 06.02.2014 ตั้งแต่ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 3035 ขึ้นไปเท่านั้น

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  น้ำหล่อเย็น น้ำอุปโภคบริโภค น้ำเสีย น้ำที่มีค่า pH สูงขึ้น (pH เสถียร) น้ำจากสระว่ายน้ำที่ปนเปื้อนสำหรับการระบุคลอรีนตกค้างในสระว่ายน้ำจากค่าความต่าง: คลอรีนทั้งหมดลบคลอรีนอิสระน้ำดิบสำหรับการบำบัดน้ำดื่ม.

  ความต้านทานต่อ

  คราบสกปรก, ไบโอฟิมล์

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  CBR 1-CAN-P-10ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1083135

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ CLR 1-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระตั้งแต่ 10 ppm ในน้ำชะล้างสิ่งสกปรกสำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่าคลอรีนอิสระสำหรับความเข้มข้นสูงถึง 1,000 ppm
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดความผิดปกติลงผ่านอัตราการไหลแปรผันหรือสสารในน้ำ
  • ความต้านทานคราบสกปรกเกาะเป็นชั้นจากเยื่อเมมเบรนไม่มีรู

  ตัวแปรที่วัดค่า

  คลอรีนอิสระ (กรดไฮโปรคลอริก HOCI)

  วิธีการอ้างอิง

  DPD1

  ช่วงค่า pH

  5,5…8,0

  อุณหภูมิ

  5…45 °C

  แรงดันสูงสุด

  1,0 bar

  การไหลเข้า

  DGMa, DLG III: 40...60 ลิตร/ชม.
  BAMa: 5...100 ลิตร/ชม. (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

  16…24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)

  สัญญาณเอาต์พุต

  4...20 มิลลิแอมป์ ≈ ช่วงการวัด, มีการชดเชยอุณหภูมิ, ไม่มีการปรับเทียบ, ไม่มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  ความจำเพาะเจาะจง

  คลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้าง

  กระบวนการฆ่าเชื้อ

  ก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน

  การติดตั้ง

  บายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก

  อุปกรณ์เซ็นเซอร์

  BAMa, DGMa, DLG III

  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม

  D1C, DAC

  การประยุกต์ใช้งานทั่วไป

  การล้างสลัด, ผัก, สัตว์ปีก น้ำใช้ในกระบวนการผลิตและน้ำเสียที่ปนเปื้อน.

  ความต้านทานต่อ

  เกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว, สารลดแรงตึงผิว,คราบสกปรก

  หลักการวัด, เทคโนโลยี

  แบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน

  ช่วงการวัด

  หมายเลขสั่งซื้อ

  CLR 1-mA-200 ppm

  10,0…200 mg/l

  1047978

  ข้อแนะนำ: ช่วงการวัด 10.0 ... 1,000 มก./ลิตร หากต้องการ

  ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์คลอรีนเป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III หมายเลขสั่งซื้อ 815079

  การดาวน์โหลดสำหรับ เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับคลอรีนอิสระ

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  วัดค่าคลอรีนอิสระ (ที่ออกฤทธิ์) ทางออนไลน์ได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST

  คลอรีนอิสระเป็นสารฆ่าเชื้อที่สำคัญที่สุดในโลก ซึ่งประกอบด้วยสารประกอบ Cl2 (ธาตุคลอรีน), HOCl (กรดไฮโปคลอรัส) และ OCl- (ไฮโปคลอไรต์)

  กลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์ DULCOTEST สำหรับคลอรีนอิสระของเรามีให้เลือกห้าซีรีส์ ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสำหรับการใช้งานต่าง ๆ ทุกซีรีส์ประกอบด้วยรุ่นต่าง ๆ ที่มีช่วงการวัดค่าที่แตกต่างกัน

  เซ็นเซอร์มาตรฐานหุ้มไดอะแฟรม CLE3 สำหรับคลอรีนอิสระที่ผ่านการทดสอบแล้ว มีไว้สำหรับการเฝ้าติดตามหรือควบคุมน้ำสะอาดทุกประเภท เช่น ในการฆ่าเชื้อน้ำดื่ม แบบ CLE3.1 เหมาะเป็นพิเศษในกรณีมีคลอรีนที่รวมกับสารอื่นอยู่ในปริมาณมากเกิน และจะให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุดในการคำนวณหาคลอรีนที่รวมกับสารอื่นจากการตรวจวัดคลอรีนทั้งหมดและคลอรีนอิสระ

  เซ็นเซอร์ CLB2 และ CLB3 เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดคลอรีนแบบไม่มีไดอะแฟรมที่ใช้งานง่ายและราคาประหยัด สำหรับใช้กับน้ำสะอาดที่ไม่มีการปนเปื้อน

  เซ็นเซอร์ CLO1 เหมาะเป็นพิเศษสำหรับกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสแบบอินไลน์ ที่อาจมีสารประกอบรบกวนเกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นเซ็นเซอร์ CLO2 ยังถูกกำหนดไว้ให้ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อด้วยน้ำร้อนอีกด้วย

  สามารถใช้เซ็นเซอร์ CBR1 ในน้ำสกปรกที่มีค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ สูงจนถึง 9.5 ได้ เช่น สำหรับการฆ่าเชื้อในน้ำหล่อเย็น

  เซ็นเซอร์ CLR1 เหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อ/การชะล้างอาหาร ทั้งยังทนต่อน้ำสกปรกและคลอรีนเข้มข้นได้ถึง 1000 มก./ลิตร

  รายละเอียด

  • เซ็นเซอร์ซีรีส์ต่าง ๆ รวมทั้งรุ่นที่หลากหลายจะช่วยให้สามารถ: ใช้งานในน้ำที่มีคุณภาพ ๆ ได้ (pH, ปริมาณเกลือ, อุณหภูมิ, การปนเปื้อนสารเคมีและสิ่งสกปรก), ใช้งานร่วมกับกระบวนการฆ่าเชื้อหลายแบบได้: ก๊าซคลอรีน, โซเดียมไฮโปคลอไรต์, แคลเซียมไฮโปคลอไรต์, อิเล็กโทรลิซิส, ใช้งานได้ในช่วงการวัดที่กว้าง ตั้งแต่ 0.01 ถึง 1000 มก./ลิตร
  • ดำเนินกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
  • ไม่มีการรบกวนจากความขุ่นหรือสี เนื่องจากหลักการวัดแบบแอมเพอโรเมตริก
  • จุดศูนย์มีความเสถียร
  • ไม่มีการรบกวนจากอิทธิพลของอุณหภูมิ เนื่องจากมีการชดเชยอุณหภูิมิแบบในตัว
  • สำหรับเซ็นเซอร์ที่มีอิเล็กโทรดการวัดที่หุ้มไดอะแฟรม: การขึ้นอยู่กับอัตราการไหล สสารในน้ำ และสารตัวกลางที่ก่อให้เกิดคราบ จะลดลง มีอายุการใช้งานนาน เนื่องจากอิเล็กโทรดมีไดอะแฟรมหุ้มและฝังตัวอยู่ในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นการรักษาสภาพทั่วไปในการวัดค่าที่เหมาะสมโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพทั่วไปของกระบวนการ การบำรุงรักษามีต้นทุนต่ำเนื่องจากเปลี่ยนฝาไดอะแฟรมได้ง่าย

  วิดีโอ

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  1 2 3

  ตัวอย่างการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้