คำแนะนำการค้นหา

เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับคลอรีนอิสระ

ช่วงการวัดค่าแบบขั้น 0.01–200 มก./ลิตร ช่วงการวัดค่าแบบพิเศษ ถึง 1,000 มก./ลิตร

เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับคลอรีนอิสระจะช่วยให้มีค่าที่วัดแม่นยำและความน่าเชื่อถือสูงในการเฝ้าระวังและในกระบวนการผลิตและจะทำงานโดยยึดตามการประยุกต์ใช้งาน

คำอธิบายสินค้า

การวัดค่าคลอรีนอิสระ (ออกฤทธิ์ดี) ที่เชื่อถือได้ทางออนไลน์ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®

คลอรีนอิสระเป็นสารฆ่าเชื้อที่สำคัญที่สุดในโลก ซึ่งประกอบด้วยสารประกอบ Cl2 (คลอรีนมูลฐาน), HOCl (กรดไฮโปคลอรัส) และ OCl- (ไฮโปคลอไรด์)

เรามีเซ็นเซอร์ห้าซีรี่ย์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ DULCOTEST® ไว้บริการ ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้ต่างกันมากที่สุด ทุกซีรี่ย์ประกอบด้วยรุ่นต่างๆ ที่มีช่วงการวัดที่แตกต่างกัน

เซ็นเซอร์มาตรฐานหุ้มเยื่อเมมเบรนที่ผ่านการรับรองสำหรับคลอรีนอิสระ CLE3 มีไว้สำหรับการเฝ้าระวังหรือการควบคุมน้ำสะอาดทั้งหมด อาทิ เช่น ที่การฆ่าเชื้อน้ำดื่ม ตัวเลือกเวอร์ชั่น CLE3.1 เหมาะสำหรับการไหลล้นของคลอรีนตกค้างโดยเฉพาะและจะส่งผลข้อมูลที่แม่นยำที่สุดในการคำนวณค่าตัวเลขของคลอรีนตกต้างกับคลอรีนอิสระจากการวัดคลอรีนทั้งหมด

เซ็นเซอร์ CLB2 และ CLB3 เป็นเซ็นเซอร์ราคาประหยัดที่ใช้งานง่ายโดยไม่มีเยื่อเมมเบรนสำหรับน้ำสะอาดไม่ปนเปื้อน

เซ็นเซอร์ CLO1 เหมาะสำหรับกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสอินไลน์โดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะเกิดสารประกอบรบกวนขึ้นได้ นอกจากนั้น ได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าให้เซ็นเซอร์ CLO2 ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อในน้ำร้อน

สามารถใช้เซ็นเซอร์ CBR1 ในน้ำสกปรกที่มีค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ สูงถึง 9.5 ได้ เช่น สำหรับการฆ่าเชื้อในน้ำหล่อเย็น

เซ็นเซอร์ CLR1 เหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อ/การชะล้างสารอาหารและทนต่อน้ำสกปรกกับคลอรีนเข้มข้นถึง 1000 มก./ลิตร

ข้อดี

 • มีห้าซีรี่ย์ต่างกันและหลากหลายเวอร์ชั่นช่วยให้ทำงานต่อไปนี้ได้ การใช้งานในน้ำที่มีคุณภาพแตกต่างกัน (pH, ปริมาณเกลือ, อุณหภูมิ, ปนเปื้อนสารเคมีและสิ่งสกปรก) การใช้งานร่วมกับกระบวนการฆ่าเชื้อแบบต่างๆ ก๊าซคลอรีน, โซเดียมไฮโปคลอไรท์, แคลเซียมไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิส การใช้งานในช่วงการวัดกว้าง 0.01 ถึง 1,000 มก./ลิตร
 • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
 • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริก
 • จุดศูนย์มีความเสถียร
 • ไม่ทำงานขัดข้องเพราะอิทธิพลของอุณหภูมิเนื่องจากมีการชดเชยระดับอุณหภูิมิที่รวมไว้ในตัว
 • สำหรับเซ็นเซอร์ที่มีอิเล็กโทรดการวัดหุ้มเยื่อเมมเบรน: อาศัยอัตราการไหล, สสารในน้ำและตัวกลางก่อให้เกิดคราบเกาะเนื่องจากอิเล็กโทรดหุ้มเยื่อเมมเบรนน้อยลง ระยะเวลาพักนานเนื่องจากอิเล็กโทรดการวัดหุ้มเยื่อเมมเบรนและการฝังตัวในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นการรักษาสภาพทั่วไปในการวัดค่าที่เหมาะสมโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพทั่วไปของกระบวนการ การบำรุงรักษาด้วยต้นทุนต่ำเนื่องจากการเปลี่ยนฝาเยื่อเมมเบรนทำได้ง่าย

ขอบข่ายการใช้งาน

การวัดคลอรีนในน้ำดื่ม, น้ำจากสระว่ายน้ำ, น้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำใช้ในกระบวนการทำงาน, น้ำชะล้างและน้ำเสีย รวมถึงน้ำทะเลและน้ำเกลือ

  1 2 3 4

  รายละเอียดทางเทคนิค

  คลอรีนอิสระ (กรดไฮโปรคลอรัส HOCl)

  • CLE 3; pH: 5.5 ... 8.0; อุณหภูมิ 5 ... 45 องศาเซลเซียส
  • CLE3.1; pH: 5.5 ... 8.0; อุณหภูมิ 5 ... 45 องศาเซลเซียส
  • CLO 1; pH: 5.5 ... 9.0; อุณหภูมิ 5 ... 45 องศาเซลเซียส
  • CLO 2; pH: 5.5 ... 9.0; อุณหภูมิ 5 ... 70 องศาเซลเซียส
  • CLB1; pH: 5.5 ... 9.0; อุณหภูมิ 5 ... 45 องศาเซลเซียส
  • CLB2; pH: 5.5 ... 9.0; อุณหภูมิ 5 ... 45 องศาเซลเซียส
  • CBR 1; pH: 5.5 ... 9.5; อุณหภูมิ 5 ... 45 องศาเซลเซียส
  • CLR 1; pH: 5.5 ... 8.0; อุณหภูมิ 5 ... 45 องศาเซลเซียส

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ CLE 3-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์มาตรฐานสำหรับวัดคลอรีนอิสระในน้ำสะอาด สำหรับการใช้งานอุปกรณ์วัดที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระ, ไม่เกิดปฏิกิริยาไวชัดเจนต่อคลอรีนตกค้าง (คลอรามีน)
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรน (เคลือบสารห่อหุ้มป้องกัน) จะลดความผิดปกติลงผ่านอัตราการไหลแปรผันหรือสสารในน้ำ
  ตัวแปรที่วัดค่าคลอรีนอิสระ (กรดไฮโปรคลอริก HOCI)
  วิธีการอ้างอิงDPD1
  ช่วงค่า pH5,5 … 8,0
  อุณหภูมิ5 … 45 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด1,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGM หรือ DLG III)
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ16...24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)
  สัญญาณเอาต์พุต4…20 มิลลิแอมป์ ≈ ช่วงการวัด, ชดเชยอุณหภูมิ, ไม่ปรับเทียบ, ไม่แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  ความจำเพาะเจาะจงคลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้างถึงแม้ว่าจะไม่มีคลอรีนมากเกิน
  กระบวนการฆ่าเชื้อก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, สารฆ่าเชื้อมีคลอรีนอินทรีย์ เช่น มีกรดไซยานูริกเป็นสารหลัก ไม่เหมาะ
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมD1C, DAC, AEGIS II
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำดื่ม; สระว่ายน้ำ.
  ความต้านทานต่อเกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว ไมใช่สารลดแรงตึงผิว
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  CLE 3-มิลลิแอมป์-0.5 ppm0,01…0,5 มก./ลิตร792927
  CLE 3-มิลลิแอมป์-2 ppm0,02…2,0 มก./ลิตร792920
  CLE 3-มิลลิแอมป์-5 ppm0,05…5,0 มก./ลิตร1033392
  CLE 3-มิลลิแอมป์-10 ppm0,10…10,0 มก./ลิตร792919
  CLE 3-มิลลิแอมป์-20 ppm0,20…20,0 มก./ลิตร1002964
  CLE 3-มิลลิแอมป์-50 ppm0,50…50,0 มก./ลิตร1020531
  CLE 3-มิลลิแอมป์-100 ppm1,00…100,0 มก./ลิตร1022786

  เซ็นเซอร์คลอรีน kpl มีอิเล็กโทรไลต์ 100 มล.

  ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์คลอรีนเป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III หมายเลขสั่งซื้อ 815079

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ CLE 3.1-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดคลอรีนอิสระในน้ำสะอาดที่มีความจำเพาะเจาะจงสูงต่อคลอรีนตกค้าง สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระ, ไม่เกิดเกิดปฏิกิริยาไวต่อคลอรีนตกค้าง (คลอรามีน) ถึงแม้จะมีปริมาณมากก็ตาม
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรน (เคลือบสารห่อหุ้มป้องกัน) จะลดความผิดปกติลงผ่านอัตราการไหลแปรผันหรือสสารในน้ำ
  ตัวแปรที่วัดค่าคลอรีนอิสระ (กรดไฮโปคลอริก HOCl) ที่มีสัดส่วนของคลอรีนตกค้างสูง; การระบุคลอรีนตกค้างด้วยเครื่องควบคุม DAC และเซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนทั้งหมด รุ่น CTE 1-มิลลิแอมป์
  วิธีการอ้างอิงDPD1
  ช่วงค่า pH5,5 … 8,0
  อุณหภูมิ5 … 45 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด1,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGM หรือ DLG III)
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ16...24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)
  สัญญาณเอาต์พุต4…20 มิลลิแอมป์ ≈ ช่วงการวัด, ชดเชยอุณหภูมิ, ไม่ปรับเทียบ, ไม่แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  ความจำเพาะเจาะจงคลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้างถึงแม้ว่าจะมีคลอรีนมากเกิน
  กระบวนการฆ่าเชื้อก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, สารฆ่าเชื้อมีคลอรีนอินทรีย์ เช่น มีกรดไซยานูริกเป็นสารหลัก ไม่เหมาะ
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมD1C, DAC
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำดื่มที่มีสัดส่วนคลอรีนตกค้างสูงขึ้นสระว่ายน้ำสำหรับการระบุคลอรีนตกค้างจากค่าความต่าง: คลอรีนทั้งหมดลบคลอรีนอิสระในเครื่องควบคุม DAC.
  ความต้านทานต่อเกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว ไมใช่สารลดแรงตึงผิว
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  CLE 3.1-มิลลิแอมป์-0.5 ppm0,01…0,5 มก./ลิตร1020530
  CLE 3.1-มิลลิแอมป์-2 ppm0,02…2,0 มก./ลิตร1018369
  CLE 3.1-มิลลิแอมป์-5 ppm0,05…5,0 มก./ลิตร1019398
  CLE 3.1-มิลลิแอมป์-10 ppm0,10…10,0 มก./ลิตร1018368

  เซ็นเซอร์คลอรีน kpl มีอิเล็กโทรไลต์ 100 มล.

  ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์คลอรีนเป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III หมายเลขสั่งซื้อ 815079

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ CLE 3-DMT

  เซ็นเซอร์มาตรฐานสำหรับวัดคลอรีนอิสระในน้ำสะอาด สำหรับการปฏิบัติงานที่ทรานสดิวเซอร์การวัด ProMinent รุ่น DMT

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระ, ไม่เกิดปฏิกิริยาไวชัดเจนต่อคลอรีนตกค้าง (คลอรามีน)
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรน (เคลือบสารห่อหุ้มป้องกัน) จะลดความผิดปกติลงผ่านอัตราการไหลแปรผันหรือสสารในน้ำ
  ตัวแปรที่วัดค่าคลอรีนอิสระ (กรดไฮโปรคลอริก HOCI)
  วิธีการอ้างอิงDPD1
  ช่วงค่า pH5,5 … 8,0
  อุณหภูมิ5 … 45 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด1,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGM หรือ DLG III)
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ3.3 โวลต์กระแสตรง (5 ขั้ว)
  สัญญาณเอาต์พุต 0...1 โวลต์กระแสตรง, ไม่ปรับเทียบ, ไม่ชดเชยอุณหภูมิ, ไม่แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  การวัดอุณหภูมิผ่าน Pt 1000 ที่ติดตั้งไว้ การปรับสมดุลของอุณหภูมิในทรานสดิวเซอร์สำหรับการวัดค่า DMT
  ความจำเพาะเจาะจงคลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้างถึงแม้ว่าจะไม่มีคลอรีนมากเกิน
  กระบวนการฆ่าเชื้อก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, สารฆ่าเชื้อมีคลอรีนอินทรีย์ เช่น มีกรดไซยานูริกเป็นสารหลัก ไม่เหมาะ
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมDMT
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำดื่ม; สระว่ายน้ำ.
  ความต้านทานต่อเกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว ไมใช่สารลดแรงตึงผิว
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  CLE 3-DMT-5 ppm0,01…5,0 มก./ลิตร1005511
  CLE 3-DMT-50 ppm0,10…50,0 มก./ลิตร1005512

  เซ็นเซอร์คลอรีน kpl มีอิเล็กโทรไลต์ 100 มล.

  ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์คลอรีนเป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III หมายเลขสั่งซื้อ 815079

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ CLE 3-CAN-P

  เซ็นเซอร์มาตรฐานสำหรับวัดคลอรีนอิสระในน้ำสะอาด สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีระบบเชื่อมต่อ CAN-Bus

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระ, ไม่เกิดปฏิกิริยาไวชัดเจนต่อคลอรีนตกค้าง (คลอรามีน)
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรน (เคลือบสารห่อหุ้มป้องกัน) จะลดความผิดปกติลงผ่านอัตราการไหลแปรผันหรือสสารในน้ำ
  • การปฏิบัติงานกับ CAN-Bus ที่มีข้อดีทั้งหมดรวมอยู่ด้วย
  ตัวแปรที่วัดค่าคลอรีนอิสระ (กรดไฮโปรคลอริก HOCI)
  วิธีการอ้างอิงDPD1
  ช่วงค่า pH5,5 … 8,0
  อุณหภูมิ5 … 45 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด1,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGM หรือ DLG III)
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟผ่านอินเทอร์เฟซ CAN (11–30 โวลต์)
  สัญญาณเอาต์พุต ไม่ปรับเทียบ, ชดเชยอุณหภูมิ, แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  ความจำเพาะเจาะจงคลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้างถึงแม้ว่าจะไม่มีคลอรีนมากเกิน
  กระบวนการฆ่าเชื้อก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, สารฆ่าเชื้อมีคลอรีนอินทรีย์ เช่น มีกรดไซยานูริกเป็นสารหลัก ไม่เหมาะ
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมDULCOMARIN®
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำดื่ม; สระว่ายน้ำ.
  ความต้านทานต่อเกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว ไมใช่สารลดแรงตึงผิว
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  CLE 3-CAN-P-10 ppm0,01…10,0 มก./ลิตร1083209

  เซ็นเซอร์คลอรีน kpl มีอิเล็กโทรไลต์ 100 มล.

  ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์คลอรีนเป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III หมายเลขสั่งซื้อ 815079

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ CLE 3.1-CAN-P

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดคลอรีนอิสระในน้ำสะอาดที่มีความจำเพาะเจาะจงสูงต่อคลอรีนตกค้าง สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีระบบเชื่อมต่อ CAN-Bus

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระ, ไม่เกิดเกิดปฏิกิริยาไวต่อคลอรีนตกค้าง (คลอรามีน) ถึงแม้จะมีปริมาณมากก็ตาม
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรน (เคลือบสารห่อหุ้มป้องกัน) จะลดความผิดปกติลงผ่านอัตราการไหลแปรผันหรือสสารในน้ำ
  • การปฏิบัติงานกับ CAN-Bus ที่มีข้อดีทั้งหมดรวมอยู่ด้วย
  ตัวแปรที่วัดค่าคลอรีนอิสระที่มีสัดส่วนของคลอรีนตกค้างสูง; สำหรับระบุคลอรีนตกค้างด้วย DULCOMARIN® และเซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนทั้งหมดประเภท CTE 1-CAN
  วิธีการอ้างอิงDPD1
  ช่วงค่า pH5,5 … 8,0
  อุณหภูมิ5 … 45 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด1,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGM หรือ DLG III)
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟผ่านอินเทอร์เฟซ CAN (11–30 โวลต์)
  สัญญาณเอาต์พุต ไม่ปรับเทียบ, ชดเชยอุณหภูมิ, แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  ความจำเพาะเจาะจงคลอรีนอิสระ
  กระบวนการฆ่าเชื้อก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, สารฆ่าเชื้อมีคลอรีนอินทรีย์ เช่น มีกรดไซยานูริกเป็นสารหลัก ไม่เหมาะ
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมDULCOMARIN®
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำดื่มที่มีสัดส่วนของคลอรีนตกค้างสูงขึ้น;สระว่ายน้ำสำหรับการระบุคลอรีนตกค้างจากค่าความต่าง: คลอรีนทั้งหมดลบคลอรีนอิสระในเครื่องควบคุม DULCOMARIN®.
  ความต้านทานต่อเกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว ไมใช่สารลดแรงตึงผิว
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  CLE 3.1-CAN-P-10 ppm0,01…10,0 มก./ลิตร1083584

  เซ็นเซอร์คลอรีน kpl มีอิเล็กโทรไลต์ 100 มล.

  ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์คลอรีนเป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III หมายเลขสั่งซื้อ 815079

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ CLO 1-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์วัดคลอรีนอิสระในน้ำสะอาดรวมทั้งที่ใช้ในกระบวนการอิเล็กโทรไลต์เพื่อการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิถึง 45 องศาเซลเซียส (1 บาร์) หรือ 8 บาร์ (25 องศาเซลเซียส) สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์ ด้วยตัวเลือก "การทำความสะอาดโดยระบบไฮโดรไดนามิก" จึงสามารถใช้กับน้ำที่มีเชื้อโรคได้อีกด้วย

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระ, ไม่เกิดปฏิกิริยาไวชัดเจนต่อคลอรีนตกค้าง (คลอรามีน)
  • การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการทำงาน
  • การใช้งานที่แรงดันสูงขึ้น
  • ลดการทำงานขัดข้องของระบบอิเล็กโทรลิซิสที่มีการจุ่มอิเล็กโทรดลงในน้ำสำหรับวัดโดยตรง (ไม่มีเมมเบรน) ผ่านเซ็นเซอร์แบบเปิด (ไม่มีเมมเบรน) และอิเล็กโทรดสีทอง
  • การวัดคลอรีนอิสระถึง pH 9
  • ด้วยตัวเลือก "การทำความสะอาดโดยระบบไฮโดรไดนามิก" จึงสามารถใช้กับน้ำที่มีเชื้อโรคได้อีกด้วย
  ตัวแปรที่วัดค่าคลอรีนอิสระ (กรดไฮโปรคลอริก HOCI)
  วิธีการอ้างอิงDPD1
  ช่วงค่า pH5,0 … 9,0
  อุณหภูมิ5 … 45 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด8,0 บาร์ (25 °C)
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGM หรือ DLG III), อัตราการไหลคงที่เนื่องจากสัญญาณไม่ขึ้นอยู่กับอัตราการไหล
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ16…24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)
  สัญญาณเอาต์พุต4…20 มิลลิแอมป์ = ช่วงการวัด, ชดเชยอุณหภูมิ, ไม่ปรับเทียบ, ไม่แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  ความจำเพาะเจาะจงคลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้าง
  กระบวนการฆ่าเชื้อก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, อิเล็กโทรลิซิสไม่มีเยื่อเมมเบรน มีอิเล็กโทรดในกระบวนการ
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในท่อด้วยอุปกรณ์ INLI
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DLG ถึง 1 บาร์/55 องศาเซลเซียส; DGM ถึง 6 บาร์/30 องศาเซลเซียส; INLI ถึง 7 บาร์/40 องศาเซลเซียส
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมD1C, DAC, AEGIS II
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำจากสระว่ายน้ำ น้ำดื่มและน้ำอุปโภคบริโภคที่ไม่ปนเปื้อน รวมถึงใช้งานร่วมกับกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสแบบไม่มีเยื่อเมมเบรนได้ สามารถใช้กับการทำความสะอาดระบบไฮโดรไดนามิกในน้ำที่มีการก่อตัวของไบโอฟิล์ม น้ำปนเปื้อนปูนขาว เหล็กหรือแมงกานีสได้ด้วย
  ความต้านทานต่อสารลดแรงตึง, การสะสมที่เกิดจากการทำความสะอาดแบบไฮโดรไดนามิก
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 3 ตัว, ไม่มีเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  CLO 1-มิลลิแอมป์-2 ppm0,02…2,0 มก./ลิตร1033871
  CLO 1-มิลลิแอมป์-10 ppm0,10…10,0 มก./ลิตร1033870

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ CLO 1-CAN-P

  เซ็นเซอร์วัดคลอรีนอิสระในน้ำสะอาดรวมทั้งที่ใช้ในกระบวนการอิเล็กโทรไลต์เพื่อการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิถึง 45 องศาเซลเซียส (1 บาร์) หรือ 8 บาร์ (25 องศาเซลเซียส) สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีระบบเชื่อมต่อ CAN-Bus ด้วยตัวเลือก "การทำความสะอาดโดยระบบไฮโดรไดนามิก" จึงสามารถใช้กับน้ำที่มีเชื้อโรคได้อีกด้วย

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระ, ไม่เกิดปฏิกิริยาไวชัดเจนต่อคลอรีนตกค้าง (คลอรามีน)
  • การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการทำงาน
  • การใช้งานที่แรงดันสูงขึ้น
  • ลดการทำงานขัดข้องของระบบอิเล็กโทรลิซิสที่มีการจุ่มอิเล็กโทรดลงในน้ำสำหรับวัดโดยตรง (ไม่มีเมมเบรน) ผ่านเซ็นเซอร์แบบเปิด (ไม่มีเมมเบรน) และอิเล็กโทรดสีทอง
  • การวัดคลอรีนอิสระถึง pH 9
  • ด้วยตัวเลือก "การทำความสะอาดโดยระบบไฮโดรไดนามิก" จึงสามารถใช้กับน้ำที่มีเชื้อโรคได้อีกด้วย
  ตัวแปรที่วัดค่าคลอรีนอิสระ
  วิธีการอ้างอิงDPD1
  ช่วงค่า pH5,0 … 9,0
  อุณหภูมิ5 … 45 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด8,0 บาร์ (25 °C)
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGM หรือ DLG III), อัตราการไหลคงที่เนื่องจากสัญญาณขึ้นอยู่กับอัตราการไหล
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ11…30 โวลต์ (ผ่านอินเทอร์เฟส CAN)
  สัญญาณเอาต์พุต แบบดิจิตอล (CANopen), ไม่ปรับเทียบ, ชดเชยอุณหภูมิ, แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  ความจำเพาะเจาะจงคลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้าง
  กระบวนการฆ่าเชื้อก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, อิเล็กโทรลิซิสไม่มีเยื่อเมมเบรน มีอิเล็กโทรดในกระบวนการ
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในท่อด้วยอุปกรณ์ INLI
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DLG ถึง 1 บาร์/55 องศาเซลเซียส; DGM ถึง 6 บาร์/30 องศาเซลเซียส; INLI ถึง 7 บาร์/40 องศาเซลเซียส
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมDULCOMARIN® 3, DULCOMARIN® II ติดตั้งด้วยฮาร์ดแวร์ หลังวันที่ 06.02.2014 เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น 3035 -ขึ้นไปเท่านั้น
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำจากสระว่ายน้ำ น้ำดื่มและน้ำอุปโภคบริโภคที่ไม่ปนเปื้อน รวมถึงใช้งานร่วมกับกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสแบบไม่มีเยื่อเมมเบรนได้ สามารถใช้กับการทำความสะอาดระบบไฮโดรไดนามิกในน้ำที่มีการก่อตัวของไบโอฟิล์ม น้ำปนเปื้อนปูนขาว เหล็กหรือแมงกานีสได้ด้วย
  ความต้านทานต่อเกลือ, กรด, ด่าง, สารลดแรงตึง, สิ่งสกปรกสะสม การสะสมที่เกิดจากการทำความสะอาดแบบไฮโดรไดนามิก
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 3 ตัว, ไม่มีเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  CLO 1-CAN-P-10 ppm0,10…10,0 มก./ลิตร1083134

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ CLO 2-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าคลอรีนอิสระในน้ำสะอาด รวมทั้งในกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสเพื่อการฆ่าเชื้อถึงอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส หรือ 8 บาร์ (25 องศาเซลเซียส) สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์ ด้วยตัวเลือก "การทำความสะอาดโดยระบบไฮโดรไดนามิก" จึงสามารถใช้กับน้ำที่มีเชื้อโรคได้อีกด้วย

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระ, ไม่เกิดปฏิกิริยาไวชัดเจนต่อคลอรีนตกค้าง (คลอรามีน)
  • การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการทำงาน
  • การใช้งานเมื่อแรงดัน/อุณหภูมิที่สูงขึ้น
  • ลดการทำงานขัดข้องของระบบอิเล็กโทรลิซิสที่มีการจุ่มอิเล็กโทรดลงในน้ำสำหรับวัดโดยตรง (ไม่มีเมมเบรน) ผ่านเซ็นเซอร์แบบเปิด (ไม่มีเมมเบรน) และอิเล็กโทรดสีทอง
  • การวัดคลอรีนอิสระถึง pH 9
  • ด้วยตัวเลือก "การทำความสะอาดโดยระบบไฮโดรไดนามิก" จึงสามารถใช้กับน้ำที่มีเชื้อโรคได้อีกด้วย
  ตัวแปรที่วัดค่าคลอรีนอิสระ (กรดไฮโปรคลอริก HOCI)
  วิธีการอ้างอิงDPD1
  ช่วงค่า pH5,0 … 9,0
  อุณหภูมิ5 … 70 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด8,0 บาร์ (25 °C)
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGM หรือ DLG III), อัตราการไหลคงที่เนื่องจากสัญญาณไม่ขึ้นอยู่กับอัตราการไหล
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ16…24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)
  สัญญาณเอาต์พุต4…20 มิลลิแอมป์ = ช่วงการวัด, ชดเชยอุณหภูมิ, ไม่ปรับเทียบ, ไม่แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  ความจำเพาะเจาะจงคลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้าง
  กระบวนการฆ่าเชื้อก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, อิเล็กโทรลิซิสไม่มีเยื่อเมมเบรน มีอิเล็กโทรดในกระบวนการ
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในท่อด้วยอุปกรณ์ INLI
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DLG ถึง 1 บาร์/55 องศาเซลเซียส; DGM ถึง 1 บาร์/60 องศาเซลเซียส; INLI ถึง 2 บาร์/70 องศาเซลเซียส เงื่อนไข:อัตราการไหลคงที่
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมD1C, DAC, AEGIS II
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำร้อนอุณหภูมิถึง 70องศาเซลเซียส ต่อสู้ป้องกันเชื้อแบคทีเรียลีเจียนเน็ลล่า น้ำดื่มและน้ำบริโภคไม่ปนเปื้อน ใช้ร่วมกับกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสไม่มีเยื่อเมมเบรนได้.
  ความต้านทานต่อสารลดแรงตึง, การสะสมที่เกิดจากการทำความสะอาดแบบไฮโดรไดนามิก
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 3 ตัว, ไม่มีเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  CLO 2-มิลลิแอมป์-2 ppm0,02…2,0 มก./ลิตร1033878

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ CLB 2 ไมโครแอมป์

  เซ็นเซอร์ราคาประหยัดใช้ง่ายสำหรับวัดคลอรีนอิสระในน้ำสะอาดแม้ว่าตัวกลางจะมีอุณหภูมิแปรปรวน การใช้งานสำหรับกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสเพื่อการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงถึง 45 องศาเซลเซียส/3 บาร์ สำหรับการปฏิบัติงานกับเครื่องควบคุมขนาดกะทัดรัด DCCa

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระ, ไม่เกิดปฏิกิริยาไวชัดเจนต่อคลอรีนตกค้าง (คลอรามีน)
  • ราคาประหยัดเนื่องจากมีโครงสร้างไม่ซับซ้อนซึ่งไม่มีชิ้นส่วนสึกหร่อแยกกัน
  • การบำรุงรักษาง่ายและประหยัดโดยไม่ต้องใช้ฝาเมมเบรน
  • ป้องกันระบบขัดข้องเนื่องจากระบบอิเล็กโทรลิซิสไม่มีเยื่อเมมเบรนที่อิเล็กโทรดจุ่มในน้ำสำหรับวัดโดยตรงด้วยการใช้เซ็นเซอร์แบบเปิด (ไม่มีเยื่อเมมเบรน)
  • การวัดคลอรีนอิสระถึง pH 9 และการประยุกต์ใช้ที่แรงดันถึง 8 บาร์โดยไม่มีเยื่อเมมเบรน
  ตัวแปรที่วัดค่าคลอรีนอิสระ (กรดไฮโปรคลอริก HOCI)
  ช่วงการวัด0.05–5.0 มก./ลิตร, ใช้สำหรับการเติมคลอรีนแบบเฉียบพลันเป็นเวลาสั้นๆ ถึง 10 มก./ลิตร
  วิธีการอ้างอิงDPD1
  ช่วงค่า pH5,0 … 9,0
  อุณหภูมิ5 … 45 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด3,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGMA), ต้องมีอัตราการไหลคงที่เนื่องจากสัญญาณไม่ขึ้นอยู่กับอัตราการไหล
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟด้วยเครื่องควบคุม Compact เท่านั้น
  สัญญาณเอาต์พุต สัญญาณกระแสไฟปฐมภูมิไม่แรง, ไม่ชดเชยอุณหภูมิ, ไม่ปรับเทียบ, ไม่แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  การวัดอุณหภูมิPt 1000, รวมในตัว, การคำนวณในเครื่องควบคุม Compact DCCa
  ความจำเพาะเจาะจงคลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้าง
  กระบวนการฆ่าเชื้อก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, อิเล็กโทรลิซิสไม่มีเยื่อเมมเบรน มีอิเล็กโทรดในกระบวนการ
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสายเคเบิลพื้นฐาน 1 ม. 6 แกน พร้อมท่อสายไฟ
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมเครื่องควบคุม Compact
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปสระว่ายน้ำ, น้ำดื่ม, ใช้ร่วมกับกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสไม่มีเยื่อเมมเบรนในการผลิตคลอรีนแม้แต่ที่อุณหภูมิผันผวนของตัวกลาง.
  ความต้านทานต่อสารลดแรงตึงผิว
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 3 ตัว, ไม่มีเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  CLB 2-µA-5 ppm0,05…5,0 มก./ลิตร1038902

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ CLB 3 ไมโครแอมป์

  เซ็นเซอร์ราคาประหยัดใช้งานง่ายสำหรับวัดคลอรีนอิสระในน้ำสะอาดที่อุณหภูมิคงที่ของตัวกลาง การใช้งานสำหรับกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสเพื่อการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงถึง 45 องศาเซลเซียส/3 บาร์ สำหรับการปฏิบัติงานกับเครื่องควบคุมขนาดกะทัดรัด DCCa

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระ, ไม่เกิดปฏิกิริยาไวชัดเจนต่อคลอรีนตกค้าง (คลอรามีน)
  • ราคาประหยัดเนื่องจากมีโครงสร้างไม่ซับซ้อนซึ่งไม่มีชิ้นส่วนสึกหร่อแยกกัน
  • การบำรุงรักษาง่ายและประหยัดโดยไม่ต้องใช้ฝาเมมเบรน
  • ป้องกันระบบขัดข้องเนื่องจากระบบอิเล็กโทรลิซิสไม่มีเยื่อเมมเบรนที่อิเล็กโทรดจุ่มในน้ำสำหรับวัดโดยตรงด้วยการใช้เซ็นเซอร์แบบเปิด (ไม่มีเยื่อเมมเบรน)
  • การวัดคลอรีนอิสระถึง pH 9 และการประยุกต์ใช้ที่แรงดันถึง 8 บาร์โดยไม่มีเยื่อเมมเบรน
  ตัวแปรที่วัดค่าคลอรีนอิสระ (กรดไฮโปรคลอริก HOCI)
  ช่วงการวัด0.05–5.0 มก./ลิตร, ใช้สำหรับการเติมคลอรีนแบบเฉียบพลันถึง 10.0 มก./ลิตร
  วิธีการอ้างอิงDPD1
  ช่วงค่า pH5,0 … 9,0
  อุณหภูมิ5 … 45 องศาเซลเซียส จำเป็นต้องมีอุณหภูมิคงที่เนื่องจากสัญญาณไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
  แรงดันสูงสุด3,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGMA), ต้องมีอัตราการไหลคงที่เนื่องจากสัญญาณไม่ขึ้นอยู่กับอัตราการไหล
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟด้วยเครื่องควบคุม Compact DCCa เท่านั้น
  สัญญาณเอาต์พุต สัญญาณกระแสไฟปฐมภูมิไม่แรง, ไม่ชดเชยอุณหภูมิ, ไม่ปรับเทียบ, ไม่แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  การวัดอุณหภูมิไม่มี
  ความจำเพาะเจาะจงคลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้าง
  กระบวนการฆ่าเชื้อก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, อิเล็กโทรลิซิสไม่มีเยื่อเมมเบรน มีอิเล็กโทรดในกระบวนการ
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก อินไลน์: ติดตั้งโดยตรงในสายท่อ ยึดติดกับที่หรือเปลี่ยนได้ (อุปกรณ์สับเปลี่ยน)
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสายเคเบิลพื้นฐาน 1 ม. 4 แกน พร้อมท่อสายไฟ
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมเครื่องควบคุม Compact
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปสระว่ายน้ำ, น้ำดื่ม, ใช้ร่วมกับกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสไม่มีเยื่อเมมเบรนในการผลิตคลอรีน.
  ความต้านทานต่อสารลดแรงตึงผิว
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 3 ตัว, ไม่มีเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  CLB 3-µA-5 ppm0,05…5,0 มก./ลิตร1041696

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ CBR 1-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระและโบรมีนในน้ำสกปรกและค่า pH สูงถึง 9.5 สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระและโบรมีนอิสระกับตกค้าง (โบรมามีน)
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ
  • ความทนต่อคราบสกปรกและไบโอฟิลม์ด้วยอิเล็กโทรไลต์ที่มีฤทธิ์ต้านจุลทรีย์และด้วยเยื่อเมมเบรนรูกว้าง
  • ความสามารถในการใช้งานที่ค่า pH สูงถึง 9.5 ด้วยการปรับระบบเยื่อเมมเบรนอิเล็กโทรไลต์ให้เหมาะสมมากที่สุด
  ตัวแปรที่วัดค่าคลอรีนอิสระ (กรดไฮโปคลอรัส HOCI, OCl-), โบรมีนอิสระ, โบรมีนตกค้าง, DBDMH (1.3-ไดโบรมีน-5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน)
  วิธีการอ้างอิงDPD1
  ช่วงค่า pH5 ... 9.5
  อุณหภูมิ1 … 40 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด1,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGM, DLG II)
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ16…24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)
  สัญญาณเอาต์พุต4…20 มิลลิแอมป์ = ช่วงการวัด, ชดเชยอุณหภูมิ, ไม่ปรับเทียบ, ไม่แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  ความจำเพาะเจาะจงคลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้าง
  กระบวนการฆ่าเชื้อก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, โบรไมด์ + ไฮโปคลอไรท์, DBDMH
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมD1C, DAC, AEGIS II
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำหล่อเย็น น้ำอุปโภคบริโภค น้ำเสีย น้ำที่มีค่า pH สูงขึ้น (pH เสถียร) น้ำจากสระว่ายน้ำที่ปนเปื้อนสำหรับการระบุคลอรีนตกค้างในสระว่ายน้ำจากค่าความต่าง: คลอรีนทั้งหมดลบคลอรีนอิสระน้ำดิบสำหรับการบำบัดน้ำดื่ม.
  ความต้านทานต่อเกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว, สารลดแรงตึงผิว,คราบสกปรก
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  CBR 1-มิลลิแอมป์-0.5 ppm0,01…0,5 มก./ลิตร*1038016
  CBR 1-มิลลิแอมป์-2 ppm0,02…2,0 มก./ลิตร*1038015
  CBR 1-มิลลิแอมป์-5 ppm0,05…5,0 มก./ลิตร*1052138
  CBR 1-มิลลิแอมป์-10 ppm0,10…10,0 มก./ลิตร*1038014
  *ช่วงการวัดเกี่ยวข้องกับคลอรีน ขีดจำกัดบนและล่างของช่วงการวัดเพิ่มขึ้นที่แฟคเตอร์ 2.25 ในการวัดโบรมีน เช่น CBR 1-มิลลิแอมป์-0.5 ppm: 0.02 ...1.1 ppm

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ CLR 1-มิลลิแอมป์

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระตั้งแต่ 10 ppm ในน้ำชะล้างสิ่งสกปรกสำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4-20 มิลลิแอมป์

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่าคลอรีนอิสระสำหรับความเข้มข้นสูงถึง 1,000 ppm
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดความผิดปกติลงผ่านอัตราการไหลแปรผันหรือสสารในน้ำ
  • ความต้านทานคราบสกปรกเกาะเป็นชั้นจากเยื่อเมมเบรนไม่มีรู
  ตัวแปรที่วัดค่าคลอรีนอิสระ (กรดไฮโปรคลอริก HOCI)
  วิธีการอ้างอิงDPD1
  ช่วงค่า pH5,5 … 8,0
  อุณหภูมิ5 … 45 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด1,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGM, DLG II)
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ16…24 โวลต์กระแสตรง (เทคโนโลยีแบบ 2 สาย)
  สัญญาณเอาต์พุต4…20 มิลลิแอมป์ = ช่วงการวัด, ชดเชยอุณหภูมิ, ไม่ปรับเทียบ, ไม่แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  ความจำเพาะเจาะจงคลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้าง
  กระบวนการฆ่าเชื้อก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DLG III
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมD1C, DAC
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปการล้างสลัด, ผัก, สัตว์ปีก น้ำใช้ในกระบวนการผลิตและน้ำเสียที่ปนเปื้อน.
  ความต้านทานต่อเกลือแร่, กรด, สารฟอกขาว, สารลดแรงตึงผิว,คราบสกปรก
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  CLR 1-มิลลิแอมป์-200 ppm10,0…200 มก./ลิตร1047978

  ข้อแนะนำ: ช่วงการวัด 10.0 ... 1,000 มก./ลิตร หากต้องการ

  ต้องมีชุดติดตั้งสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์คลอรีนเป็นครั้งแรกในหัวโพรบอินไลน์ DLG III หมายเลขสั่งซื้อ 815079

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ CBR 1-CAN-P

  เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระและโบรมีนในน้ำสกปรกและสำหรับค่า pH สูงถึง 9.5 สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีระบบเชื่อมต่อ CAN-Bus

  ข้อดี

  • ตัวแปรที่วัดค่า: คลอรีนอิสระและโบรมีนอิสระกับโบรมีนตกค้าง (โบรมามีน)
  • เซ็นเซอร์หุ้มเยื่อเมมเบรนจะลดการทำงานขัดข้องที่สืบเนื่องจากอัตราการไหลที่แปรผันหรือสสารในน้ำ
  • ความทนต่อคราบสกปรกและไบโอฟิลม์ด้วยอิเล็กโทรไลต์ที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และด้วยเยื่อเมมเบรนรูกว้าง
  • ความสามารถในการใช้งานที่ค่า pH สูงถึง 9.5 ด้วยการปรับระบบเยื่อเมมเบรนอิเล็กโทรไลต์ให้เหมาะสมมากที่สุด
  ตัวแปรที่วัดค่าคลอรีนอิสระ โบรมีนอิสระ โบรมีนตกค้าง DBDMH (1.3-ไดโบรมีน-5.5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน)
  วิธีการอ้างอิงDPD1
  ช่วงค่่า pH5 … 9,5
  อุณหภูมิ1 … 40 องศาเซลเซียส
  แรงดันสูงสุด1,0 บาร์
  การไหลเข้า30…60 ลิตร/ชม. (ใน DGM, DLG II)
  แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ11…30 โวลต์กระแสตรง (ผ่านอินเทอร์เฟส CAN)
  สัญญาณเอาต์พุตแบบดิจิตอล (CANopen), ไม่ปรับเทียบ, ชดเชยอุณหภูมิ, แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า
  ความจำเพาะเจาะจงคลอรีนอิสระต่อคลอรีนตกค้าง
  กระบวนการฆ่าเชื้อก๊าซคลอรีน, ไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิสมีเยื่อเมมเบรน, โบรไมด์ + ไฮโปคลอไรท์, DBDMH
  การติดตั้งบายพาส: น้ำสำหรับวัดปล่อยออก
  อุปกรณ์เซ็นเซอร์DGM, DLG III
  อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมDULCOMARIN® 3, DULCOMARIN® II ติดตั้งด้วยฮาร์ดแวร์ หลังวันที่ 06.02.2014 เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น 3035 -ขึ้นไปเท่านั้น
  การประยุกต์ใช้งานทั่วไปน้ำหล่อเย็น, น้ำอุปโภคบริโภค, น้ำเสีย, น้ำที่มีค่า pH สูงขึ้น (pH เสถียร), น้ำจากสระว่ายน้ำที่ปนเปื้อน สำหรับการระบุคลอรีนตกค้างในสระว่ายน้ำจากค่าความต่าง: คลอรีนทั้งหมดลบคลอรีนอิสระน้ำดิบสำหรับการบำบัดน้ำดื่ม.
  ความต้านทานต่อคราบสกปรก, ไบโอฟิมล์
  หลักการวัด, เทคโนโลยีแบบแอมเพอโรเมตริก, อิเล็กโทรด 2 ตัว, หุ้มเยื่อเมมเบรน
  ช่วงการวัดหมายเลขสั่งซื้อ
  CBR 1-CAN-P-10ppm0,01…10,0 มก./ลิตร1083135

  การดาวน์โหลดสำหรับ เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับคลอรีนอิสระ

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  การวัดค่าคลอรีนอิสระ (ออกฤทธิ์ดี) ที่เชื่อถือได้ทางออนไลน์ด้วยเซ็นเซอร์ DULCOTEST®

  คลอรีนอิสระเป็นสารฆ่าเชื้อที่สำคัญที่สุดในโลก ซึ่งประกอบด้วยสารประกอบ Cl2 (คลอรีนมูลฐาน), HOCl (กรดไฮโปคลอรัส) และ OCl- (ไฮโปคลอไรด์)

  เรามีเซ็นเซอร์ห้าซีรี่ย์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระ DULCOTEST® ไว้บริการ ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้ต่างกันมากที่สุด ทุกซีรี่ย์ประกอบด้วยรุ่นต่างๆ ที่มีช่วงการวัดที่แตกต่างกัน

  เซ็นเซอร์มาตรฐานหุ้มเยื่อเมมเบรนที่ผ่านการรับรองสำหรับคลอรีนอิสระ CLE3 มีไว้สำหรับการเฝ้าระวังหรือการควบคุมน้ำสะอาดทั้งหมด อาทิ เช่น ที่การฆ่าเชื้อน้ำดื่ม ตัวเลือกเวอร์ชั่น CLE3.1 เหมาะสำหรับการไหลล้นของคลอรีนตกค้างโดยเฉพาะและจะส่งผลข้อมูลที่แม่นยำที่สุดในการคำนวณค่าตัวเลขของคลอรีนตกต้างกับคลอรีนอิสระจากการวัดคลอรีนทั้งหมด

  เซ็นเซอร์ CLB2 และ CLB3 เป็นเซ็นเซอร์ราคาประหยัดที่ใช้งานง่ายโดยไม่มีเยื่อเมมเบรนสำหรับน้ำสะอาดไม่ปนเปื้อน

  เซ็นเซอร์ CLO1 เหมาะสำหรับกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสอินไลน์โดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะเกิดสารประกอบรบกวนขึ้นได้ นอกจากนั้น ได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าให้เซ็นเซอร์ CLO2 ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อในน้ำร้อน

  สามารถใช้เซ็นเซอร์ CBR1 ในน้ำสกปรกที่มีค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ สูงถึง 9.5 ได้ เช่น สำหรับการฆ่าเชื้อในน้ำหล่อเย็น

  เซ็นเซอร์ CLR1 เหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อ/การชะล้างสารอาหารและทนต่อน้ำสกปรกกับคลอรีนเข้มข้นถึง 1000 มก./ลิตร

  ข้อดี

  • มีห้าซีรี่ย์ต่างกันและหลากหลายเวอร์ชั่นช่วยให้ทำงานต่อไปนี้ได้ การใช้งานในน้ำที่มีคุณภาพแตกต่างกัน (pH, ปริมาณเกลือ, อุณหภูมิ, ปนเปื้อนสารเคมีและสิ่งสกปรก) การใช้งานร่วมกับกระบวนการฆ่าเชื้อแบบต่างๆ ก๊าซคลอรีน, โซเดียมไฮโปคลอไรท์, แคลเซียมไฮโปคลอไรท์, อิเล็กโทรลิซิส การใช้งานในช่วงการวัดกว้าง 0.01 ถึง 1,000 มก./ลิตร
  • การดำเนินกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริกอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ (เวลาตอบสนองสั้น)
  • ไม่มีการทำงานขัดข้องเนื่องจากความขุ่นหรือเจือสีจากเกณฑ์การวัดด้วยเทคนิคแอมเพอร์โรเมตริก
  • จุดศูนย์มีความเสถียร
  • ไม่ทำงานขัดข้องเพราะอิทธิพลของอุณหภูมิเนื่องจากมีการชดเชยระดับอุณหภูิมิที่รวมไว้ในตัว
  • สำหรับเซ็นเซอร์ที่มีอิเล็กโทรดการวัดหุ้มเยื่อเมมเบรน: อาศัยอัตราการไหล, สสารในน้ำและตัวกลางก่อให้เกิดคราบเกาะเนื่องจากอิเล็กโทรดหุ้มเยื่อเมมเบรนน้อยลง ระยะเวลาพักนานเนื่องจากอิเล็กโทรดการวัดหุ้มเยื่อเมมเบรนและการฝังตัวในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นการรักษาสภาพทั่วไปในการวัดค่าที่เหมาะสมโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพทั่วไปของกระบวนการ การบำรุงรักษาด้วยต้นทุนต่ำเนื่องจากการเปลี่ยนฝาเยื่อเมมเบรนทำได้ง่าย

  วิดีโอ

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  1 2 3

  ตัวอย่างการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้