คำแนะนำการค้นหา

สุขอนามัยของระบบ – ด้วยคลอรีนไดออกไซด์เพื่อความปลอดภัย

แบคทีเรียและการปนเปื้อนข้าม - เพราะว่าในการผลิตอาหารมีเสียงเตือนดังอยู่! อ่านดูที่นี่ ว่าผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากผักสลัดใช้ระบบคลอรีนไดออกไซด์จาก ProMinent เพื่อจัดการกับสิ่งน่าขยะแขยงอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

สุขอนามัย - หัวใจสำคัญ

การทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมดและพื้นผิวที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ก่อนการเริ่มการผลิตอีกครั้งจัดว่าเป็นสุขอนามัยของระบบหรือที่ทราบกันในชื่อ Open Plant Cleaning (OPC) อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกเครื่องสามารถเปิดทำความสะอาดด้วยการทำความสะอาดแบบ Cleaning-In-Place และก็ใช่ว่าทุกเครื่องสามารถถอดแยกชิ้นส่วนออกจากกันได้

ในการผลิตผักสลัดพร้อมทานเกิดการปนเปื้อนด้วยเชื้อลิสเตอเรียที่เกิดขึ้นในหลายส่วนของกระบวนการผลิต ผู้ประกอบการหันพึ่งบริษัททำความสะอาดที่มีความเชียวชาญ ซึ่งก็กลายเป็นการขอคำแนะนำจากผู้ขายสารเคมี ทุกความอุตสาหะก็ยังไม่เกิดผล

เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้ามและการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในส่วนการผลิตที่มีความเสี่ยง อย่างเช่น เครื่องถอนขนไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็นสำหรับเก็บเนื้อสัตว์ โรงงานเชือดสัตว์ปีกจึงได้มองหาทางแก้ที่มีประสิทธิภาพ

ในที่สุดผู้ประกอบการทั้งสองรายก็ได้รับการช่วยเหลือจากระบบคลอรีนไดออกไซด์ของ ProMinent

ข้อมูลพื้นฐาน

  • การกำจัดแบคทีเรียในการผลิตผลิตภัณฑ์ผักสลัด
  • การหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้ามในโรงเชือดสัตว์ปีก
  • การฆ่าเชื้อน้ำชะล้างและน้ำใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพของสุขอนามัยของระบบและเหมาะกับการใช้งานกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่
  • ระบบคลอรีนไดออกไซด์ Bello Zon® CDLb เป็นการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพและแน่นอน

การฆ่าเชื้อน้ำชะล้างและน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต - เริ่มละนะ!

การฆ่าเชื้อน้ำชะล้างและน้ำใช้ในกระบวนการผลิตเป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น

ผู้ประกอบการโรงงานผักสลัดได้ทดลองใช้ระบบคลอรีนไดออกไซด์ Bello Zon® CDLb และได้สูบจ่าย 0.4 ppm ClO2 ไปยังน้ำชะล้างสำหรับกระบวนการสุดท้ายในการทำความสะอาด สารเข้มข้นสามารถใช้งานได้ตามหลักการรับรองน้ำดื่มสำหรับคลอรีนไดออกไซด์ในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยไม่จำเป็นต้องล้างด้วยน้ำสะอาดในตอนท้ายอีกที

โรงเชือดสัตว์ปีกจะใช้วิธีแก้ไขที่คล้ายกัน: น้ำชะล้างถูกเติมด้วยคลอรีนไดออกไซด์ในปริมาณเท่ากันคือ 0.4 ppm นอกจากนี้ ในทุกๆ เช้า 30 นาทีก่อนการเริ่มผลิต จะทำการ “ชะล้างแบบช็อค” ซึ่งจะผสมสารเข้มข้น 2 ppm เพื่อที่ว่าเมื่อการผลิตเริ่มขึ้นจะสามารถรับรองสถานะสุขอนามัยและลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่จะเกิดขึ้นตลอดวัน

ในทั้งสองขั้นตอนนี้ทำให้น้ำอยู่ในสถานะที่ไม่เป็นอันตรายและผลของสารฆ่าเชื้อยังมีประสิทธิภาพที่ต่อเนื่อง สารที่คงทนยาวนานอย่างสารคลอรีนไดออกไซด์จะออกฤทธิ์หลายวันในท่อลำเลียง เช่นเดียวกับระบบอื่นๆ และยังหลีกเลี่ยงการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เมื่อเครื่องจักรไม่ทำงาน

คลอรีนไดออกไซด์ - การแก้ปัญหาที่แน่นอน

ผลการทดลองในกระบวนการผลิตสลัดออกมาเกินคาดและคุณภาพน้ำดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน 18 เดือน: ปัญหาเชื้อลิสเตอเรียก็หมดไปและการวัดฆ่าแบคทีเรียอื่นๆ ก็ให้ค่าน้ำดื่มที่เหมาะสม แม้แต่เชื้อลีเจียนเน็ลล่าก็ไม่สามารถตรวจพบได้ จนทำให้บริษัททำความสะอาดต้องยกเลิกแผนการจัดการที่ออกมาโดยเฉพาะไป และเช่นเดียวกันกับโรงเชือดสัตว์ปีกในเนเธอร์แลนด์ก็สามารถจัดการกับการปนเปื้อนข้ามที่เคยมีได้สำเร็จด้วยวิธีการบำบัดน้ำชะล้างและน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต

ต้องขอบคุณคลอรีนไดออกไซด์ที่ถูกพักชั่วคราว ซึ่งทำให้ Bello Zon® CDLb ไม่จำเป็นต้องฉีดเติมแต่จะหยุดทำงานตามความต้องการโดยเฉลี่ย ซึ่งจะลดต้นทุนในการลงทุนอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับระบบดั้งเดิม ด้วยการลำเลียงแก๊สในระบบปิดทำให้คลอรีนไดออกไซด์ไม่สามารถรั่วไหลออกจากระบบได้ ทำให้เป็นโรงงานที่ปลอดภัยและยังเป็นโรงงานที่ประหยัดและเป็นมิตรต่อโลกด้วยการใช้สารเคมีเพียงน้อยนิด ผู้ประกอบการเครื่องอุปโภคบริโภคชาวฮอลแลนด์ทั้งสองรายพึงพอใจกับวิธีการแก้ปัญหาใหม่นี้และระหว่างนั้นยังได้ทำการติดตั้งระบบคลอรีนไดออกไซด์ของ ProMinent อีกจำนวนหนึ่ง

  • ออกฤทธิ์จัดการการเจริญเติบโตของแบคทีเรียอย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้าม
  • การใช้งานที่ประหยัด การทำความสะอาดโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ก่อนหน้า
  • ระบบฆ่าเชื้อและการฆ่าเชื้อด้วยการเติมสารลงในน้ำชะล้างและน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ิอม
  • ประหยัดต้นทุนอย่างเห็นได้ชัดซึ่งต้องขอบคุณการใช้สารเคมีเพียงน้อยนิด
  • เวลาการเริ่มทำงานสั้นหลังจากหยุดทำงานซึ่งต้องขอบคุณสารละลายคลอรีนไดออกไซด์ที่ออกฤทธิ์นาน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ - สุขอนามัยของระบบ – ด้วยคลอรีนไดออกไซด์เพื่อความปลอดภัย

ติดต่อเรา

Nuntachai Tanopajaisit

ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

»เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

+662 376-0008-12  
ส่งคำขอ   

ปิดแบบฟอร์ม

คำขอของคุณ

ข้อมูลส่วนตัว


สินค้าอื่นๆ +
ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลส่วนตัว


กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
*ช่องที่ต้องกรอก

ตรวจสอบและส่ง


ข้อมูลส่วนตัว:
คำนำหน้า
หัวข้อ
นามสกุล  
ชื่อ  
บริษัท
หมายเลขลูกค้า
ที่อยู่อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
ถนน
บ้านเลขที่
เมือง  
ประเทศ
โทรกลับ ใช่

ถอยกลับ

ตัวอย่างการใช้งานอื่นๆในสาขานี้

จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้