คำแนะนำการค้นหา

ระบบคลอรีนไดออกไซด์ Bello Zon® CDLb

สมรรถนะในการจัดเตรียม 0–120 กรัม/ชม. ซึ่งมีการกักเก็บเก็บคลอรีนไดออกไซด์สำหรับการสูบจ่ายสูงสุดได้ถึง 60 กรัม อัตราการไหลสูงสุดที่ 0.2 ppm ClO2 การสูบจ่ายเท่ากับ 600 m3ชม.

ระบบคลอรีนไดออกไซด์สำหรับผลิตสารละลายคลอรีนไดออกไซด์ไร้คลอรีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับตำแหน่งสูบจ่ายหลายจุด Bello Zon® CDLb จะผลิต ClO2 ไม่ต่อเนื่องตามกระบวนการกรด/คลอไรท์ที่มีการเจือจางสารเคมี

คำอธิบายสินค้า

สิ้นเปลืองพื้นที่น้อยและต้นทุนประสิทธิผลสูงสุด - ระบบคลอรีนไดออกไซด์สำหรับตำแหน่งสูบจ่ายหนึ่งจุดขึ้นไป

ในการผลิตแบบกลุ่ม จะมีการผลิตสารละลายคลอรีนไดออกไซด์ไร้คลอรีนจากสารละลายโซเดียมคลอไรท์และกรดเกลือ และปลอดภัยเป็นพิเศษเนื่องจากการดำเนินกระบวนการผลิต!

สารละลายคลอรีนไดออกไซด์ที่ถูกผลิตจะมีความเข้มข้นคงที่แม้แต่ในการเก็บรักษา ดังนั้น คลอรีนไดออกไซด์จึงถูกพักชั่วคราวไว้ในโมดูลกักเก็บในตัวหรือภายนอกที่ค่าความเข้มข้น 1,000 หรือ 2,000 มก./ลิตร

คลอรีนไดออกไซด์ที่ถูกพักชั่วคราวไว้ในโมดูลกักเก็บจะไม่ทำให้ระบบนี้หยุดทำงานหลังจากช่วงเวลาที่มีปริมาณการทำงานหนักสูงสุดแต่จะหยุดทำงานตามความสิ้นเปลืองเฉลี่ย ซึ่งจะลดต้นทุนในการลงทุนอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับระบบดั้งเดิม

มีปั๊มสูบจ่ายและระบบควบคุมจากโปรแกรมผลิตภัณฑ์ของ ProMinent®ให้เลือกหลากหลายในการใช้งานตำแหน่งสูบจ่ายหลายจุดด้วยคลอรีนไดออกไซด์จากโมดูลกักเก็บ

คลอรีนไดออกไซด์ไม่อาจรั่วซึมจากระบบได้เนื่องจากก๊าซมีการไหลแบบปิด ซึ่งจะเป็นการรับประกันการปฏิบัติงานแบบต้นทุนประสิทธิผลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้สารเคมีน้อยที่สุด และยังเห็นได้ชัดว่า: สารละลายคลอรีนไดออกไซด์ผลิตด้วยเอาต์พุตสูงสุดมีความเสถียรยาวนานมากในการใช้สารเคมีตั้งต้นเพียงเล็กน้อย

โมดูลอุปกรณ์เสริมหลากหลายช่วยให้การผสานเข้ากับกระบวนการผลิตสะดวกและเชื่อถือได้ กรุณาปรึกษากับฝ่ายขายของเราเกี่ยวกับระบบที่มีโครงสร้างแบบโมดูลสำหรับ CDLb โดยเฉพาะ

ระบบคลอรีนไดออกไซด์ คลอรีนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ทำปฏิกริยาไวกว่าปกติ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้เนื่องจากความไม่เสถียร แต่ให้นำไปได้ใช้ตามที่ต้องการในระบบพิเศษ ณ จุดที่จะใช้งานได้เลย เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ Bello Zon® CDLb ตรงตามมาตรฐานระดับสูงของแผนงานของสมาพันธ์ DVGW W 224 และ W 624

ข้อดี

 • ประหยัดต้นทุนเนื่องจากใช้สารเคมีน้อยที่สุด
 • การใช้ตำแหน่งสูบจ่ายหลายจุดได้จริงแบบประหยัด
 • เวลาการเริ่มทำงานน้อยหลังจากหยุดทำงานเนื่องจากสารละลายคลอรีนไดออกไซด์มีความเสถียรนาน
 • เอาต์พุตสูงสุดเนื่องจากก๊าซมีการไหลแบบปิด
 • ความปลอดภัยสูงในการปฏิบัติงานเนื่องจากมีระบบแบบปลอดภัยแม้ขัดข้องในการดำเนินกระบวนการผลิต
 • ระบบเฝ้าดูการทำงานแบบเรียลไทม์จากที่ไหนก็ได้ DULCOnneX Platform: ความน่าเชื่อถือในกระบวนการผลิตที่สูงขึ้น ความมั่นใจและความโปร่งใสผ่านการเฝ้าดูแบบเรียลไทม์, เสียงแจ้งเตือนเฉพาะและการรายงานอัตโนมัติ

ขอบข่ายการใช้งาน

 • การฆ่าเชื้อในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื่องมือช่วยดันน้ำเพื่อล้างด้านในของขวด, CIP, เครื่องล้างขวดและการล้างผักผลไม้
 • ต่อสู้ป้องกันเชื้อแบคทีเรียลีเจียนเน็ลล่าในโรงแรมหรือโรงพยาบาล เป็นต้น
 • พืชสวน: น้ำราดและน้ำฉีดพ่นไม่มีเชื้อโรค
 • การบำบัดน้ำหล่อเย็นและน้ำดื่ม
 • การฆ่าเชื้อตัวกรอง เช่น ในสระว่ายน้ำ
  1 2 3 4 5 6 7 8

  รายละเอียดทางเทคนิค

  • แหล่งจ่ายแรงดันไฟ: 100-230 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์
  • อินพุตต่างๆ: อินพุตดิจิตอล 2 ตัวที่ตั้งค่าได้อย่างอิสระสำหรับฟังก์ชันหยุดชั่วคราว, ฟังก์ชันสูบจ่ายสูง, ฟังก์ชันสูบจ่ายเป็นระลอกหรือการสูบจ่ายด้วยมือและระบบขัดข้องสะสมภายนอก, อินพุตดิจิตอล 4 ตัวสำหรับเฝ้าระวัง (ข้อความเตือน-/ข้อความเตือนถังจะว่างเปล่า) แหล่งสารเคมี, อินพุตดิจิตอล 1 ตัวสำหรับมาตรวัดน้ำกระเพื่อม 0.25-20 เฮิร์ตซ์, อินพุตความถี่สำหรับมาตรวัดน้ำ 10-10,000 เฮิร์ตซ์ 1 ตัว
  • เอาต์พุตต่างๆ: รีเลย์ส่งข้อมูลการปฏิบัติงาน 1 ตัว, รีเลย์สัญญาณเตือน 1 ตัว รีเลย์ข้อความแต้งเตือน 1 ตัว, เอาต์พุตแรงดัน +5โวลต์ 1 ตัว เป็นแรงดันไฟป้อนเข้าสำหรับมิเตอร์วัดน้ำที่มีฮอลเซ็นเซอร์ (ตัวตรวจจับความเข้มของสนามแม่เหล็ก)
  • วัสดุในการดำเนินงาน: โซเดียมคลอไรท์ 7.5 %, ความบริสุทธิ์ตามมาตรฐาน EN 938, กรดเกลือ 9 %, ความบริสุทธิ์ตามมาตรฐาน EN 939, น้ำดื่ม
  • ระดับการป้องกัน: IP 65
  ประเภทสมรรถนะในการเตรียมพร้อมอุณหภูมิขณะใช้งานความเข้มข้นของสารละลายสมรรถนะการสูบจ่ายขนาด (ประมาณ) สูง x กว้าง x ลึก (มม.)น้ำหนัก
  g/h°C มก./ลิตร l/h mm กก.
  CDLb 066*10–401.00081.236 x 878 x 30641
  CDLb 1212*10–402.00081.236 x 878 x 30642
  CDLb 2222*10–402.000131.236 x 878 x 30646
  CDLb 5555* 1)10–402.000301.550 x 800 x 34573
  CDLb 120120** 1)10–402.000**1.300 x 880 x 42555
  *ตัวเลือก: ภาชนะต้นแบบและปั๊มสูบจ่ายในตัวมีสมรรถนะสูบจ่ายถึงแรงดันต้าน 7 บาร์ที่เหมาะสม
  **มีโมดูลต้นแบบภายนอกและปั๊มสูบจ่ายแยก
  1)ไม่มีฝาครอบ

  อินเทอร์เฟซ

  รุ่น CDLb 6 กรัม/ชม.12 กรัม/ชม.22 กรัม/ชม.55 กรัม/ชม.120 กรัม/ชม.
  ทางเข้าของน้ำProMinent/เป็นกลาง12-912-912-912-9Di20/DN15
   สวิตเซอร์แลนด์Di20/DN15Di20/DN15Di20/DN15Di20/DN15Di20/DN15
  มิติการเชื่อมต่อปั๊มสูบจ่าย กรด คลอไรท์ 6 x 46 x 46 x 46 x 46 x 4
  เอาต์พุต ClO2มีต้นแบบภายใน/ปั๊ม/วาล์วกันแรงดัน6-46-412-912-9 
   มีต้นแบบภายใน/ปั๊ม6-46-412-912-9 
   มีต้นแบบภายใน/ไม่มีปั๊ม6-46-48-512-9 
   มีต้นแบบภายนอก/ไม่มีปั๊ม (เอาต์พุตเครื่องปฏิกรณ์)12-912-912-912-9Di25/DN20
   ต้นแบบภายนอก (การเชื่อมต่อกระบอกสูบ)Di25/DN20Di25/DN20Di25/DN20Di25/DN20Di25/DN20

  การดาวน์โหลดสำหรับ ระบบคลอรีนไดออกไซด์ Bello Zon® CDLb

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  สิ้นเปลืองพื้นที่น้อยและต้นทุนประสิทธิผลสูงสุด - ระบบคลอรีนไดออกไซด์สำหรับตำแหน่งสูบจ่ายหนึ่งจุดขึ้นไป

  ในการผลิตแบบกลุ่ม จะมีการผลิตสารละลายคลอรีนไดออกไซด์ไร้คลอรีนจากสารละลายโซเดียมคลอไรท์และกรดเกลือ และปลอดภัยเป็นพิเศษเนื่องจากการดำเนินกระบวนการผลิต!

  สารละลายคลอรีนไดออกไซด์ที่ถูกผลิตจะมีความเข้มข้นคงที่แม้แต่ในการเก็บรักษา ดังนั้น คลอรีนไดออกไซด์จึงถูกพักชั่วคราวไว้ในโมดูลกักเก็บในตัวหรือภายนอกที่ค่าความเข้มข้น 1,000 หรือ 2,000 มก./ลิตร

  คลอรีนไดออกไซด์ที่ถูกพักชั่วคราวไว้ในโมดูลกักเก็บจะไม่ทำให้ระบบนี้หยุดทำงานหลังจากช่วงเวลาที่มีปริมาณการทำงานหนักสูงสุดแต่จะหยุดทำงานตามความสิ้นเปลืองเฉลี่ย ซึ่งจะลดต้นทุนในการลงทุนอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับระบบดั้งเดิม

  มีปั๊มสูบจ่ายและระบบควบคุมจากโปรแกรมผลิตภัณฑ์ของ ProMinent®ให้เลือกหลากหลายในการใช้งานตำแหน่งสูบจ่ายหลายจุดด้วยคลอรีนไดออกไซด์จากโมดูลกักเก็บ

  คลอรีนไดออกไซด์ไม่อาจรั่วซึมจากระบบได้เนื่องจากก๊าซมีการไหลแบบปิด ซึ่งจะเป็นการรับประกันการปฏิบัติงานแบบต้นทุนประสิทธิผลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้สารเคมีน้อยที่สุด และยังเห็นได้ชัดว่า: สารละลายคลอรีนไดออกไซด์ผลิตด้วยเอาต์พุตสูงสุดมีความเสถียรยาวนานมากในการใช้สารเคมีตั้งต้นเพียงเล็กน้อย

  โมดูลอุปกรณ์เสริมหลากหลายช่วยให้การผสานเข้ากับกระบวนการผลิตสะดวกและเชื่อถือได้ กรุณาปรึกษากับฝ่ายขายของเราเกี่ยวกับระบบที่มีโครงสร้างแบบโมดูลสำหรับ CDLb โดยเฉพาะ

  ระบบคลอรีนไดออกไซด์ คลอรีนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ทำปฏิกริยาไวกว่าปกติ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้เนื่องจากความไม่เสถียร แต่ให้นำไปได้ใช้ตามที่ต้องการในระบบพิเศษ ณ จุดที่จะใช้งานได้เลย เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ Bello Zon® CDLb ตรงตามมาตรฐานระดับสูงของแผนงานของสมาพันธ์ DVGW W 224 และ W 624

  ข้อดี

  • ประหยัดต้นทุนเนื่องจากใช้สารเคมีน้อยที่สุด
  • การใช้ตำแหน่งสูบจ่ายหลายจุดได้จริงแบบประหยัด
  • เวลาการเริ่มทำงานน้อยหลังจากหยุดทำงานเนื่องจากสารละลายคลอรีนไดออกไซด์มีความเสถียรนาน
  • เอาต์พุตสูงสุดเนื่องจากก๊าซมีการไหลแบบปิด
  • ความปลอดภัยสูงในการปฏิบัติงานเนื่องจากมีระบบแบบปลอดภัยแม้ขัดข้องในการดำเนินกระบวนการผลิต
  • ระบบเฝ้าดูการทำงานแบบเรียลไทม์จากที่ไหนก็ได้ DULCOnneX Platform: ความน่าเชื่อถือในกระบวนการผลิตที่สูงขึ้น ความมั่นใจและความโปร่งใสผ่านการเฝ้าดูแบบเรียลไทม์, เสียงแจ้งเตือนเฉพาะและการรายงานอัตโนมัติ

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  1 2

  ตัวอย่างการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

  1 2

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้