คำแนะนำการค้นหา
ใหม่

อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม DULCOMETER® diaLog DACb

คุณมองหาอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้งานง่ายสำหรับการวิเคราะห์น้ำอยู่ใช่ไหม? ซึ่งใช้งานง่าย และคุณสามารถเลือกตัวแปรที่วัดค่าทั่วไปในแต่ละช่องทางอย่างอิสระ? นี่เลย: DULCOMETER® diaLog DACb ผู้มากพรสวรรค์ของเรา! ยังคงสามารถใช้งานผ่านระบบอีเทอร์เน็ต/LAN และยังสามารถผสานรวมเข้ากับระบบเครือข่ายที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

คำอธิบายสินค้า

วิเคราะห์พารามิเตอร์น้ำได้อย่างง่ายดายด้วย DULCOMETER® diaLog DACb

อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม DULCOMETER® diaLog DACb เป็นอุปกรณ์หน้าที่การทำงานหลากหลายขนาดกะทัดรัดสำหรับการวิเคราะห์น้ำ ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เช่น การประมวลผลตัวแปรในการหยุดทำงาน และการปรับพารามิเตอร์การควบคุม โดยจะปิดวงจรการควบคุมระหว่างเซ็นเซอร์ DULCOTEST®และปั๊มสูบจ่าย ProMinent® ช่องทางการวัดและควบคุมสองช่องทางของ DULCOMETER® diaLog DACb จะสามารถกำหนดค่าตามความต้องการของลูกค้าได้สำหรับแต่ละช่องทาง ทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเตรียมน้ำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมและน้ำใช้ในกระบวนการผลิต ทั้งจากน้ำดื่ม หรือแม้กระทั่งน้ำจากสระว่ายน้ำ

ข้อดี

 • ใช้งานง่ายผ่านจอแสดงผลที่แสดงผลอย่างชัดเจน
 • คุ้มค่าเงิน: ช่องทางการวัดและการควบคุมสองช่องทางรวมอยู่ในคุณสมบัติสำหรับอุปกรณ์พื้นฐานแล้วในขณะนี้
 • ใช้งานได้หลากหลาย: สามารถตั้งค่าตัวแปรที่วัดค่าทั่วไปสำหรับแต่ละช่องทางได้ทั้งหมด และเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ
 • ควบคุมได้จากทุกที่: สามารถใช้งานผ่าน LAN และเข้าถึงได้จากระยะไกลอย่างสะดวก โดยผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้งไว้ในตัว
 • มีความยืดหยุ่นสูง: สามารถปรับให้เข้ากับสถานะการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน เช่น การใช้งานในช่วงกลางวันและกลางคืน
 • ความน่าเชื่อถือในกระบวนการผลิตที่สูง: ป้องกันปริมาณการใช้ที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากมีระบบเฝ้าระวังตัวแปรควบคุมตลอดเวลา

ขอบข่ายการใช้งาน

 • การวัดและการควบคุมค่าพารามิเตอร์ของน้ำในระบบอุตสาหกรรมและระบบบำบัดน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
 • การวัดค่า pH และค่าพารามิเตอร์การฆ่าเชื้อในระบบบำบัดน้ำดื่มและในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหาร
 • ระบบเฝ้าระวังความเข้มข้นของคลอรีนไดออกไซด์ในระบบเพื่อต่อสู้ป้องกันเชื้อแบคทีเรียลีเจียนเน็ลล่าในโรงเรียน โรงแรมหรือโรงพยาบาล เป็นต้น
 • พืชสวน: การวัดค่าพารามิเตอร์การฆ่าเชื้อในน้ำราดและน้ำฉีดพ่น
 • การเฝ้าระวังค่าพารามิเตอร์ในน้ำดื่ม
 • การวัดและควบคุมค่าพารามิเตอร์อนามัยในสระว่ายน้ำ

  รายละเอียดทางเทคนิค

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ค่า pH รีด็อกซ์ คลอรีน คลอรีนไดออกไซด์ คลอไรท์ โบรมีน ค่าความเหนี่ยวนำ กรดพาราซิติก ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โอโซน ออกซิเจนละลาย และฟลูออไรด์
  • การติดตั้ง, ระดับการป้องกัน: ปลอกหุ้มแบบผสม (การติดตั้งที่ผนัง บนแผงสวิตช์ ที่เสา) IP 67 และ IP 66
  • ระบบควบคุม: ช่องทางการวัดและควบคุมสองช่องทาง แต่ละช่องทางใช้เครื่องควบคุม PID 1 ด้านแยกจากกัน (อุปกรณ์เสริม: เครื่องควบคุม PID 2 ด้าน)
  • แหล่งจ่ายไฟผ่านแรงดันต่ำที่มีการป้องกัน 24 โวลต์ กระแสตรง เช่น ระบบโซล่าร์ หรือในบริเวณที่เปียกเมื่อทำงานในน้ำ
  • การชดเชยอุณหภูมิสำหรับเซ็นเซอร์ในกระบวนการ CDP ด้าน pH และคลอรีนไดออกไซด์ การชดเชยค่า pH สำหรับคลอรีน
  • อินพุตแบบดิจิตอลสำหรับการแปรสภาพสัญญาณระบบควบคุมกระบวนการ เช่น สำหรับหน้าสัมผัสในการวัดค่าน้ำแบบจำกัด ตัวควบคุมการหยุดจากระยะไกล และสำหรับการเฝ้าระวังระดับการเติมในภาชนะบรรจุสารเคมี
  • เอาต์พุตบังคับสำหรับระบบควบคุมปั๊มสูบจ่ายและวาล์วแม่เหล็กแบบอิเล็กทรอนิกส์
  • กระบวนการหยุดชะงัก: ควบคุมพารามิเตอร์น้ำได้อย่างง่ายดายสำหรับน้ำที่ไหลผ่าน โดยกระบวนการวัดกระแสน้ำไหลในระบบควบคุม
  • สามารถปรับค่าที่กำหนดสำหรับตัวควบคุมเพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขกระบวนการผ่านระบบควบคุมระยะไกล โดยใช้สัญญาณมิลลิแอมป์จาก PLC หรือโดยใช้ฟิลด์บัสสำหรับความต้องการที่สูงขึ้น
  ช่วงการวัด

  ประเภทการเชื่อมต่อมิลลิโวลต์:

  pH: 0.00 ... 14.00

  แรงดันไฟรีด็อกซ์: -1500 ... +1500 มิลลิโวลต์

  ประเภทการเชื่อมต่อมิลลิแอมป์ (ตัวแปรที่วัดค่าแบบแอมเพอโรเมตริก, ช่วงการวัดตรงตามเซ็นเซอร์):

  คลอรีน

  คลอรีนไดออกไซด์

  คลอไรท์

  โบรมีน

  โอโซน

  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (เซ็นเซอร์ PER)

  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (เซ็นเซอร์ PER มี ตัวแปลง PEROX V2 หมายเลขสั่งซื้อ 1047979)

  กรดพาราซิติก

  ออกซิเจนละลาย

  ประเภทการเชื่อมต่อมิลลิแอมป์ (ตัวแปรที่วัดค่าแบบแอมเพอโรเมตริก, ช่วงการวัดตรงตามเครื่องส่งสัญญาณ):

  pH

  แรงดันไฟรีด็อกซ์:

  ฟลูออไรด์

  ความเหนี่ยวนำ (ช่วงการวัดตรงตามเครื่องส่งสัญญาณ):

  ผ่านทางเครื่องส่งสัญญาณ 0/4 ... 20 มิลลิแอมป์

  อุณหภูมิ:

  ผ่าน Pt 100/Pt 1000, ช่วงการวัด 0 ... 150 องศาเซลเซียส

  การยกเลิก

  pH: 0.01

  แรงดันไฟรีด็อกซ์: 1 มิลลิโวลต์

  อุณหภูมิ: 0.1 องศาเซลเซียส

  ระบบแอมเพอโรเมตริก (คลอรีน ฯลฯ): 0.001/0.01 ppm, 0.01 Vol. %, 0,1 Vol. %

  ความแม่นยำ0.3 % อ้างอิงค่าสุดท้ายของช่วงการวัด
  อินพุตการวัดpH/รีด็อกซ์ (ความต้านทานของอินพุต > 0,5 x 1012 Ω)
  การปรับสมดุลย์ของอุณหภูมิPt 100/Pt 1000 สำหรับ pH, เซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์ (CDP) และฟลูออไรด์
  ช่วงการแก้ไขอุณหภูมิ0 … 100 องศาเซลเซียส
  ช่วงค่าปรับแก้ pH สำหรับคลอรีนเซ็นเซอร์ CLE 3 และ CLE 3.1: 6.5 ... 8.5, เซ็นเซอร์ CBR: 6.5 ... 9.5
  ตัวแปรรบกวนอัตราการไหลเกิน 0/4...20 มิลลิแอมป์ หรือมาตรวัดน้ำกระเพื่อม 1 - 500 เฮิร์ตซ์
  โหมดควบคุมระบบควบคุมแบบ P/PID
  ระบบควบคุมเครื่องควบคุมแบบสองด้าน 2 ตัว
  เอาต์พุตอะนาล็อก2 (3) x 0/4 ... แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า 20 มิลลิแอมป์, โหลดสูงสุด 450 Ω, สามารถปรับช่วงและการจัดเรียงลำดับ (ตัวแปรที่วัดค่า, ตัวแปรแก้ไข, ตัวแปรควบคุม)
  เอาต์พุตบังคับ

  เอาต์พุตความถี่อิมพัลส์ 2 x 2 สำหรับการควบคุมปั๊มสูบจ่าย

  รีเลย์ 2 ตัว (ค่าขีดจำกัด, ระบบควบคุมแบบขั้น 3 จุด, หรือระบบควบคุมระยะอิมพัลส์)

  รีเลย์สัญญาณแจ้งเตือน250 โวลต์ ~ 3 แอมป์, 700 โวลต์แอมแปร์ ประเภทหน้าสัมผัส ตัวสับเปลี่ยน
  อินพุตควบคุมแบบดิจิตอลอินพุตควบคุมทางไกล 2 (5) สำหรับฟังก์ชันพัก ระบบควบคุม/ข้อผิดพลาดของน้ำสำหรับวัด, การปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์, ระบบเฝ้าสังเกตระดับของถังสารเคมี
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า90–253 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์, 25 โวลต์แอมแปร์
  การเชื่อมต่อกับฟิลด์บัสPROFIBUS®-DP, PROFINET, Modbus RTU, Modbus TCP/IP
  อุณหภูมิแวดล้อม

  0 ... 60 องศาเซลเซียส (สำหรับตั้งไว้ด้านในหรือมีปลอกหุ้มนิรภัย)

  ระดับการป้องกัน

  โครงสร้างติดผนัง: IP 67

  การติดตั้งตู้สวิตช์ควบคุม: IP 54

  การทดสอบและการรับรองCE, MET (ตรงกับ UL ตามมาตรฐาน IEC 61010)
  วัสดุปลอกหุ้มPC มีอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้
  การวัด250 x 220 x 122 มม. (กว้างxสูงxลึก)
  น้ำหนัก1,3 กก.

  ชุดอุปกรณ์ของชุดผลิตภัณฑ์

  ขนาดวัดปริมาณพื้นฐาน
  • AA: ช่องวัด 2 ช่อง มีตัวแปรวัดค่าสำหรับวัดค่ามิลลิแอมป์ การแปรปรวนแบบรวมและการปรับสมดุลค่่า pH สำหรับคลอรีน
  • สรุป: ช่องวัด 2 ช่อง มีตัวแปรวัดค่าสำหรับวัดค่ามิลลิโวลต์ (pH และ รีดอกซ์) และค่ามิลลิแอมป์ การแปรปรวน
   แบบรวมและการปรับสมดุลค่่า pH สำหรับคลอรีน
  • ตัวเลือกที่แนะนำ: ช่องวัดค่า 2 ช่องสำหรับ pH และรีด็อกซ์
  • L3: ช่องวัด 2 ช่อง สำหรับตัวแปรวัดค่าที่สามารถนำสื่อพลังงานได้
  • เครื่องควบคุมแบบ PID ที่มีระบบควบคุมปั๊มสูบจ่ายผ่านความถี่อิมพัลส์สำหรับปั๊มสูบจ่าย 2 ตัว
  • เอาต์พุตอนาล็อก 2 ตัวสำหรับค่าที่วัด ค่าปรับแก้หรือตัวแปรควบคุม (ขึ้นอยู่กับชุดอุปกรณ์ที่เลือก)
  • อินพุตดิจิตอล 4 ตัวสำหรับการตรวจจับข้อผิดพลาดของการวัดค่าน้ำ หยุดชั่วคราวและการเปิด/ปิดพารามิเตอร์
  • รีเลย์สมรรถนะ 2 ตัว ที่สามารถเลือกป้อนโปรแกรมให้เป็นเอาต์พุตค่าขีดจำกัด เอาต์พุตตัวจับรอบเวลา เอาต์พุตตัวจับเวลาแบบเรียลไทม์หรือเอาต์พุตควบคุมไม่คงที่ (ขึ้นอยู่กับชุดอุปกรณ์ที่เลือก)
  • ตัวแปรที่วัดค่าและการเลือกภาษาเมื่อเริ่มต้นใช้งาน
  • การปรับสมดุลของอุณหภูมิของการวัดค่า pH, คลอรีนไดออกไซด์ (CDP) และฟลูออไรด์ผ่าน Pt100/Pt1000
  • มี 22 ภาษา: ภาษายุโรปทั้งหมดและภาษาจีน รัสเซีย ไทย เกาหลี ทำการเลือกภาษาเมื่อเริ่มต้นใช้งาน สามารถแก้ไขภาษาได้ทุกเมื่อด้วยการรวมปุ่มต่างๆ เข้าด้วยกัน ใช้รหัสประจำตัวในการเลือกภาษาของเอกสาร นอกจากนั้น ยังส่งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีทุกภาษามาพร้อมกันด้วย
  • บันทึกและถ่ายโอนพารามิเตอร์ของอุปกรณ์โดยใช้การ์ด SD
  • เครื่องบันทึกข้อมูลการปรับเทียบและข้อมูลเหตุการณ์ (หากไม่มีการ์ด SD ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในเครื่องควบคุม)
  • การประมวลผลตัวแปรรบกวน (อัตราการไหล) ผ่านความถี่ (มาตรวัดน้ำกระเพื่อม)
  • การเพิ่มฟังก์ชันซอฟต์แวร์ภายหลังผ่านปุ่มเปิดใช้งาน หรืออัปเดตเฟิร์มแวร์

  อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมสำหรับ 3 ช่องวัดค่า pH

  แพคเกจ 2

  • 3. เอาท์พุตมิลลิแอมป์
  • ติดตั้งใช้งานปั๊มสูบจ่ายเพิ่มอีกสองตัว
  • ค่าอ้างอิงการกำหนดค่าจากภายนอกผ่านสัญญาณอนาล็อกสำหรับช่องทาง 1

  แพคเกจ 3

  • ช่องทางการวัดและควบคุมแบบสมบูรณ์ทางที่สามโดยมีเครื่องควบคุม PID
  • 3. เอาต์พุตอนาล็อกสำหรับค่าวัด ค่าปรับแก้หรือตัวแปรควบคุม (ขึ้นอยู่กับชุดอุปกรณ์เสริมที่เลือก)
  • อินพุตดิจิตอลเพิ่มเติม 3 ตัว เช่น สำหรับระบบเฝ้าสังเกตระดับ การหยุดชั่วคราวและการแจ้งเตือนสำหรับวัดน้ำ ช่องทางที่ 2
  • การปรับสมดุลของอุณหภูมิของการวัดค่า pH คลอรีนไดออกไซด์ (CDP) และฟลูออไรด์

  แพคเกจ 4

  • การผสมแพคเกจ 2 และ 3 (สำหรับตัวแปรสัญญาณรบกวนมิลลิแอมป์สามารถเลือกใช้เฉพาะช่องทางเดียวสำหรับเซ็นเซอร์แอมเพอโรเมตริก)

  ตัวเลือกในการสื่อการ

  • เครื่องบันทึกข้อมูลการวัดด้วยการ์ด SD
  • การนำเสนอข้อมูลการวัดด้วยภาพผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ LAN หรือ WLAN และพีซี/แท็บแล็ตและเว็บเบราว์เซอร์
  • PROFIBUS®-DP, Modbus RTU

  การต่อขยายฮาร์ดแวร์

  • วงจรป้องกัน RC สำหรับรีเลย์สมรรถนะ จะป้องกันรีเลย์สมรรถนะเมื่อต้องการเปิดสวิตช์โหลดแบบเหนี่ยวนำ (เช่น วาล์วแม่เหล็กหรือมอเตอร์) ไม่มีการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า 24 V DC

  การดาวน์โหลดสำหรับ อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม DULCOMETER® diaLog DACb

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  Leider haben wir kein passendes Suchergebnis gefunden.

  Alle Wörter richtig geschrieben?
  Mit weniger oder anderen Suchbegriffen erneut versuchen?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  วิเคราะห์พารามิเตอร์น้ำได้อย่างง่ายดายด้วย DULCOMETER® diaLog DACb

  อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม DULCOMETER® diaLog DACb เป็นอุปกรณ์หน้าที่การทำงานหลากหลายขนาดกะทัดรัดสำหรับการวิเคราะห์น้ำ ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เช่น การประมวลผลตัวแปรในการหยุดทำงาน และการปรับพารามิเตอร์การควบคุม โดยจะปิดวงจรการควบคุมระหว่างเซ็นเซอร์ DULCOTEST®และปั๊มสูบจ่าย ProMinent® ช่องทางการวัดและควบคุมสองช่องทางของ DULCOMETER® diaLog DACb จะสามารถกำหนดค่าตามความต้องการของลูกค้าได้สำหรับแต่ละช่องทาง ทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเตรียมน้ำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมและน้ำใช้ในกระบวนการผลิต ทั้งจากน้ำดื่ม หรือแม้กระทั่งน้ำจากสระว่ายน้ำ

  ข้อดี

  • ใช้งานง่ายผ่านจอแสดงผลที่แสดงผลอย่างชัดเจน
  • คุ้มค่าเงิน: ช่องทางการวัดและการควบคุมสองช่องทางรวมอยู่ในคุณสมบัติสำหรับอุปกรณ์พื้นฐานแล้วในขณะนี้
  • ใช้งานได้หลากหลาย: สามารถตั้งค่าตัวแปรที่วัดค่าทั่วไปสำหรับแต่ละช่องทางได้ทั้งหมด และเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ
  • ควบคุมได้จากทุกที่: สามารถใช้งานผ่าน LAN และเข้าถึงได้จากระยะไกลอย่างสะดวก โดยผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้งไว้ในตัว
  • มีความยืดหยุ่นสูง: สามารถปรับให้เข้ากับสถานะการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน เช่น การใช้งานในช่วงกลางวันและกลางคืน
  • ความน่าเชื่อถือในกระบวนการผลิตที่สูง: ป้องกันปริมาณการใช้ที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากมีระบบเฝ้าระวังตัวแปรควบคุมตลอดเวลา

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  lastname  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  อะไหล่และอุปกรณ์เสริม