คำแนะนำการค้นหา

อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม DULCOMETER® diaLog DACb

คุณมองหาอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้งานง่ายสำหรับการวิเคราะห์น้ำอยู่ใช่ไหม? ซึ่งใช้งานง่าย และคุณสามารถเลือกตัวแปรที่วัดค่าทั่วไปในแต่ละช่องทางอย่างอิสระ? นี่เลย: DULCOMETER® diaLog DACb ผู้มากพรสวรรค์ของเรา! ยังคงสามารถใช้งานผ่านระบบอีเทอร์เน็ต/LAN และยังสามารถผสานรวมเข้ากับระบบเครือข่ายที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

คำอธิบายสินค้า

วิเคราะห์พารามิเตอร์น้ำได้อย่างง่ายดายด้วย DULCOMETER® diaLog DACb

อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม DULCOMETER® diaLog DACb เป็นอุปกรณ์หน้าที่การทำงานหลากหลายขนาดกะทัดรัดสำหรับการวิเคราะห์น้ำ ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เช่น การประมวลผลตัวแปรในการหยุดทำงาน และการปรับพารามิเตอร์การควบคุม โดยจะปิดวงจรการควบคุมระหว่างเซ็นเซอร์ DULCOTEST®และปั๊มสูบจ่าย ProMinent® ช่องทางการวัดและควบคุมสองช่องทางของ DULCOMETER® diaLog DACb จะสามารถกำหนดค่าตามความต้องการของลูกค้าได้สำหรับแต่ละช่องทาง ทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเตรียมน้ำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมและน้ำใช้ในกระบวนการผลิต ทั้งจากน้ำดื่ม หรือแม้กระทั่งน้ำจากสระว่ายน้ำ

ข้อดี

 • ใช้งานง่ายผ่านจอแสดงผลที่แสดงผลอย่างชัดเจน
 • คุ้มค่าเงิน: ช่องทางการวัดและการควบคุมสองช่องทางรวมอยู่ในคุณสมบัติสำหรับอุปกรณ์พื้นฐานแล้วในขณะนี้
 • ใช้งานได้หลากหลาย: สามารถตั้งค่าตัวแปรที่วัดค่าทั่วไปสำหรับแต่ละช่องทางได้ทั้งหมด และเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ
 • ควบคุมได้จากทุกที่: สามารถใช้งานผ่าน LAN และเข้าถึงได้จากระยะไกลอย่างสะดวก โดยผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้งไว้ในตัว
 • มีความยืดหยุ่นสูง: สามารถปรับให้เข้ากับสถานะการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน เช่น การใช้งานในช่วงกลางวันและกลางคืน
 • ความน่าเชื่อถือในกระบวนการผลิตที่สูง: ป้องกันปริมาณการใช้ที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากมีระบบเฝ้าระวังตัวแปรควบคุมตลอดเวลา

ขอบข่ายการใช้งาน

 • การวัดและการควบคุมค่าพารามิเตอร์ของน้ำในระบบอุตสาหกรรมและระบบบำบัดน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
 • การวัดค่า pH และค่าพารามิเตอร์การฆ่าเชื้อในระบบบำบัดน้ำดื่มและในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหาร
 • ระบบเฝ้าระวังความเข้มข้นของคลอรีนไดออกไซด์ในระบบเพื่อต่อสู้ป้องกันเชื้อแบคทีเรียลีเจียนเน็ลล่าในโรงเรียน โรงแรมหรือโรงพยาบาล เป็นต้น
 • พืชสวน: การวัดค่าพารามิเตอร์การฆ่าเชื้อในน้ำราดและน้ำฉีดพ่น
 • การเฝ้าระวังค่าพารามิเตอร์ในน้ำดื่ม
 • การวัดและควบคุมค่าพารามิเตอร์อนามัยในสระว่ายน้ำ

  รายละเอียดทางเทคนิค

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ค่า pH รีด็อกซ์ คลอรีน คลอรีนไดออกไซด์ คลอไรท์ โบรมีน ค่าความเหนี่ยวนำ กรดพาราซิติก ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โอโซน ออกซิเจนละลาย และฟลูออไรด์
  • การติดตั้ง, ระดับการป้องกัน: ปลอกหุ้มแบบผสม (การติดตั้งที่ผนัง บนแผงสวิตช์ ที่เสา) IP 67 และ IP 66
  • ระบบควบคุม: ช่องทางการวัดและควบคุมสองช่องทาง แต่ละช่องทางใช้เครื่องควบคุม PID 1 ด้านแยกจากกัน (อุปกรณ์เสริม: เครื่องควบคุม PID 2 ด้าน)
  • แหล่งจ่ายไฟผ่านแรงดันต่ำที่มีการป้องกัน 24 โวลต์ กระแสตรง เช่น ระบบโซล่าร์ หรือในบริเวณที่เปียกเมื่อทำงานในน้ำ
  • การชดเชยอุณหภูมิสำหรับเซ็นเซอร์ในกระบวนการ CDP ด้าน pH และคลอรีนไดออกไซด์ การชดเชยค่า pH สำหรับคลอรีน
  • อินพุตแบบดิจิตอลสำหรับการแปรสภาพสัญญาณระบบควบคุมกระบวนการ เช่น สำหรับหน้าสัมผัสในการวัดค่าน้ำแบบจำกัด ตัวควบคุมการหยุดจากระยะไกล และสำหรับการเฝ้าระวังระดับการเติมในภาชนะบรรจุสารเคมี
  • เอาต์พุตบังคับสำหรับระบบควบคุมปั๊มสูบจ่ายและวาล์วแม่เหล็กแบบอิเล็กทรอนิกส์
  • กระบวนการหยุดชะงัก: ควบคุมพารามิเตอร์น้ำได้อย่างง่ายดายสำหรับน้ำที่ไหลผ่าน โดยกระบวนการวัดกระแสน้ำไหลในระบบควบคุม
  • สามารถปรับค่าที่กำหนดสำหรับตัวควบคุมเพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขกระบวนการผ่านระบบควบคุมระยะไกล โดยใช้สัญญาณมิลลิแอมป์จาก PLC หรือโดยใช้ฟิลด์บัสสำหรับความต้องการที่สูงขึ้น
  ตัวแปรวัดค่าและช่วงการวัดค่า

  ประเภทการเชื่อมต่อมิลลิโวลต์:

  pH: 0.00 ... 14.00

  แรงดันไฟรีด็อกซ์: -1500 ... +1500 มิลลิโวลต์

  ประเภทการเชื่อมต่อมิลลิแอมป์ (ตัวแปรที่วัดค่าแบบแอมเพอโรเมตริก, ช่วงการวัดตรงตามเซ็นเซอร์):

  คลอรีน

  คลอรีนไดออกไซด์

  คลอไรท์

  โบรมีน

  โอโซน

  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (เซ็นเซอร์ PER)

  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (เซ็นเซอร์ PER มี ตัวแปลง PEROX V2 หมายเลขสั่งซื้อ 1047979)

  กรดพาราซิติก

  ออกซิเจนละลาย

  ประเภทการเชื่อมต่อมิลลิแอมป์ (ตัวแปรที่วัดค่าแบบแอมเพอโรเมตริก, ช่วงการวัดตรงตามเครื่องส่งสัญญาณ):

  pH

  แรงดันไฟรีด็อกซ์:

  ฟลูออไรด์:

  ผ่านโมดูล VA และ แพ็คเก็ตฟังก์ชั่นเพิ่มเติม 3 และ 4

  ความเหนี่ยวนำ มิลลิแอมป์ ผ่านเซ็นเซอร์ CCT 1-มิลลิแอมป์-20 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  อุณหภูมิ:

  ผ่าน Pt 100/Pt 1000, ช่วงการวัด 0 ... 150 องศาเซลเซียส

  การยกเลิก

  pH: 0.01

  แรงดันไฟรีด็อกซ์: 1 มิลลิโวลต์

  อุณหภูมิ: 0.1 องศาเซลเซียส

  ระบบแอมเพอโรเมตริก (คลอรีน ฯลฯ): 0.001/0.01 ppm, 0.01 Vol. %, 0,1 Vol. %

  ความแม่นยำ0.3 % อ้างอิงค่าสุดท้ายของช่วงการวัด
  อินพุตการวัดpH/รีด็อกซ์ (ความต้านทานของอินพุต > 0,5 x 1012 Ω)
  การปรับสมดุลย์ของอุณหภูมิPt 100/Pt 1000 สำหรับ pH, เซ็นเซอร์คลอรีนไดออกไซด์ (CDP) และฟลูออไรด์
  ช่วงการแก้ไขอุณหภูมิ0 … 100 องศาเซลเซียส
  ช่วงค่าปรับแก้ pH สำหรับคลอรีนเซ็นเซอร์ CLE 3 และ CLE 3.1: 6.5 ... 8.5, เซ็นเซอร์ CBR: 6.5 ... 9.5
  ตัวแปรรบกวนอัตราการไหลเกิน 0/4...20 มิลลิแอมป์ หรือ มาตรวัดน้ำกระเพื่อมเกิน 1 - 500 เฮิร์ตซ์ ตัวแปรรบกวนเชิงคูณ สามารถมีผลกับทุกๆช่องทาง ตัวแปรรบกวนเชิงบวกสามารถมีผลได้เพียงช่องทางเดียว
  โหมดควบคุมระบบควบคุมแบบ P/PID
  ระบบควบคุมเครื่องควบคุมแบบสองด้าน 2 หรือ 3 ตัว
  เอาต์พุตอะนาล็อก2 (3) x 0/4 ... แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า 20 มิลลิแอมป์, โหลดสูงสุด 450 Ω, สามารถปรับช่วงและการจัดเรียงลำดับ (ตัวแปรที่วัดค่า, ตัวแปรแก้ไข, ตัวแปรควบคุม)
  เอาต์พุตบังคับ

  เอาต์พุตความถี่อิมพัลส์ 2 (4) ตัว สำหรับการควบคุมปั๊มสูบจ่าย

  รีเลย์ 2 ตัว (ค่าขีดจำกัดหรือความยาวอิมพัลส์)

  รีเลย์สัญญาณแจ้งเตือน250 โวลต์ ~ 3 แอมป์, 700 โวลต์แอมแปร์ ประเภทหน้าสัมผัส ตัวสับเปลี่ยน
  อินพุตควบคุมแบบดิจิตอลอินพุตควบคุมทางไกล 4 (7) สำหรับฟังก์ชันพัก ระบบควบคุม/ข้อผิดพลาดของน้ำสำหรับวัด, การปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์, ระบบเฝ้าสังเกตระดับของถังสารเคมี
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า100 – 230 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์, 25 โวลต์แอมแปร์, ตัวเลือก 24 โวลต์ กระแสตรง
  การเชื่อมต่อกับฟิลด์บัสPROFIBUS®-DP, PROFINET, Modbus RTU, Modbus TCP/IP
  อุณหภูมิแวดล้อม

  0 ... 60 องศาเซลเซียส (สำหรับตั้งไว้ด้านในหรือมีปลอกหุ้มนิรภัย)

  ระดับการป้องกัน

  โครงสร้างติดผนัง: IP 67

  การติดตั้งตู้สวิตช์ควบคุม: IP 54

  การทดสอบและการรับรองCE และ MET (ตรงกับ UL ตามมาตรฐาน IEC 61010)
  วัสดุปลอกหุ้มPC มีอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้
  การวัด250 x 220 x 122 มม. (กว้างxสูงxลึก)
  น้ำหนัก1,3 กก.

  ชุดอุปกรณ์ของชุดผลิตภัณฑ์ตัวแปรวัดค่าพื้นฐาน

  • เครื่องควบคุมแบบ PID ที่มีระบบควบคุมปั๊มสูบจ่ายผ่านความถี่อิมพัลส์สำหรับปั๊มสูบจ่าย 2 ตัว
  • เอาต์พุตอนาล็อก 2 ตัวสำหรับค่าที่วัด ค่าปรับแก้หรือตัวแปรควบคุม (ขึ้นอยู่กับชุดอุปกรณ์ที่เลือก)
  • อินพุตดิจิตอล 4 ตัวสำหรับการตรวจจับข้อผิดพลาดของการวัดค่าน้ำ สวิตช์ตรวจวัดระดับ หยุดชั่วคราวและการเปิด/ปิดพารามิเตอร์
  • รีเลย์สมรรถนะ 2 ตัว ที่สามารถเลือกป้อนโปรแกรมให้เป็นเอาต์พุตค่าขีดจำกัด เอาต์พุตตัวจับรอบเวลา เอาต์พุตตัวจับเวลาแบบเรียลไทม์หรือเอาต์พุตควบคุมไม่คงที่ (ขึ้นอยู่กับชุดอุปกรณ์ที่เลือก)
  • ตัวแปรที่วัดค่าและการเลือกภาษาเมื่อเริ่มต้นใช้งาน
  • การปรับสมดุลของอุณหภูมิของการวัดค่า pH, คลอรีนไดออกไซด์ (CDP) และฟลูออไรด์ผ่าน Pt100/Pt1000
  • มี 24 ภาษา: ภาษายุโรปทั้งหมดและภาษาจีน รัสเซีย ไทย เกาหลี ทำการเลือกภาษาเมื่อเริ่มต้นใช้งาน สามารถแก้ไขภาษาได้ทุกเมื่อด้วยการรวมปุ่มต่างๆ เข้าด้วยกัน ใช้รหัสประจำตัวในการเลือกภาษาของเอกสาร นอกจากนั้น ยังส่งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีทุกภาษามาพร้อมกันด้วย
  • บันทึกและถ่ายโอนพารามิเตอร์ของอุปกรณ์โดยใช้การ์ด SD
  • เครื่องบันทึกข้อมูลการปรับเทียบและข้อมูลเหตุการณ์ (หากไม่มีการ์ด SD ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในเครื่องควบคุม)
  • การประมวลผลตัวแปรรบกวน (อัตราการไหล) ผ่านความถี่ (มาตรวัดน้ำกระเพื่อม)
  • การเพิ่มฟังก์ชันซอฟต์แวร์ภายหลังผ่านปุ่มเปิดใช้งาน หรืออัปเดตเฟิร์มแวร์

  รายละเอียดตัวแปรวัดค่าที่เป็นไปได้ที่เป็นตัวแปรวัดค่าพื้นฐาน:

  โมดูล VA มิลลิโวลต์/อุณหภูมิ + อินพุตเซ็นเซอร์หน่วยมิลลิแอมป์:

  • อินพุตเซ็นเซอร์ 1 ตัว สำหรับเซ็นเซอร์ค่า pH หรือ เซ็นเซอร์รีด็อกซ์ และเซ็นเซอร์อุณหภูมิ Pt100/Pt1000
  • อินพุตเซ็นเซอร์ 1 ตัวสำหรับเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น เซ็นเซอร์คลอรีน อย่างเช่น CBR หรือ pHV1 ตัวแปลงค่า pH และ ค่าฟลูออไรด์ รวมไปถึงตัวแปรรบกวน หรือการปรับสมดุลค่า ph สำหรับคลอรีน

  โมดูลอินพุตเซ็นเซอร์ AA มิลลิแอมป์/มิลลิแอมป์:

  • อินพุตเซ็นเซอร์ 2 ตัวสำหรับเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น เซ็นเซอร์คลอรีน อย่างเช่น CBR หรือ pHV1 ตัวแปลงค่า pH รวมไปถึงตัวแปรรบกวน หรือการปรับสมดุลค่า ph สำหรับคลอรีน

  โมดูลอินพุตเซ็นเซอร์อุณหภูมิ VV มิลลิโวลต์/มิลลิโวลต์:

  • อินพุตเซ็นเซอร์ 2 ตัว สำหรับเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ค่า pH หรือ เซ็นเซอร์รีด็อกซ์ และเซ็นเซอร์อุณหภูมิ Pt100/Pt1000 เช่น จากประเภท PHER, RHER, PHEI, RHEIC, Pt100SE

  โมดูล L3 อินพุตเซ็นเซอร์เหนี่ยวนำอุณหภูมิ:

  • อินพุตเซ็นเซอร์ 2 ตัว สำหรับเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เหนี่ยวนำที่สื่อนำพลัง และเซ็นเซอร์อุณหภูมิ Pt100/Pt1000 เช่น จากประเภท LFT, LMP

  อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมสำหรับช่องทางวัดค่า pH ตัวที่สาม

  แพคเกจ 2

  • อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุมค่า pH ตัวที่สาม หน่วยมิลลิโวลต์ หรือ มิลลิแอมป์ หรือการปรับสมดุลค่า pH ในคลอรีน โดยปราศจากการกำหนดค่าไว้ก่อนผ่านสัญญาณอนาล็อกสำหรับช่องทาง 1 ที่ไม่มีค่าแปรปรวนอัตราการไหล หน่วยมิลลิแอมป์ในช่องทาง 1
  • เอาท์พุตอนาล็อกที่สาม
  • ติดตั้งใช้งานปั๊มสูบจ่ายเพิ่มอีกสองตัว

  แพคเกจ 3

  • ช่องทางการวัดและควบคุมแบบสมบูรณ์ทางที่สาม ตัวแปรวัดค่าแบบสุ่ม โดยมีเครื่องควบคุม PID
  • เอาต์พุตอนาล็อกสำหรับค่าวัด ค่าปรับแก้หรือตัวแปรควบคุมช่องทางที่สาม (ขึ้นอยู่กับชุดอุปกรณ์เสริมที่เลือก)
  • อินพุตดิจิตอลเพิ่มเติม 3 ตัว เช่น สำหรับระบบเฝ้าสังเกตระดับ การหยุดชั่วคราวและการแจ้งเตือนสำหรับวัดน้ำ ช่องทางที่ 2
  • การปรับสมดุลของอุณหภูมิของการวัดค่า pH คลอรีนไดออกไซด์ (CDP) และฟลูออไรด์

  แพคเกจ 4

  • การผสมแพคเกจ 2 และ 3 (สำหรับตัวแปรสัญญาณรบกวนมิลลิแอมป์สามารถเลือกใช้เฉพาะช่องทางเดียวสำหรับเซ็นเซอร์แอมเพอโรเมตริก)

  ตัวเลือกในการสื่อการ

  • เครื่องบันทึกข้อมูลการวัดด้วยการ์ด SD
  • การนำเสนอข้อมูลการวัดด้วยภาพผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ LAN หรือ WLAN และพีซี/แท็บแล็ตและเว็บเบราว์เซอร์
  • PROFIBUS®-DP, Profinet และ Modbus RTU

  การต่อขยายฮาร์ดแวร์

  • วงจรป้องกัน RC สำหรับรีเลย์สมรรถนะ จะป้องกันรีเลย์สมรรถนะเมื่อต้องการเปิดสวิตช์โหลดแบบเหนี่ยวนำ (เช่น วาล์วแม่เหล็กหรือมอเตอร์) ไม่มีการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า 24 V DC

  การดาวน์โหลดสำหรับ อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม DULCOMETER® diaLog DACb

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  วิเคราะห์พารามิเตอร์น้ำได้อย่างง่ายดายด้วย DULCOMETER® diaLog DACb

  อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม DULCOMETER® diaLog DACb เป็นอุปกรณ์หน้าที่การทำงานหลากหลายขนาดกะทัดรัดสำหรับการวิเคราะห์น้ำ ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เช่น การประมวลผลตัวแปรในการหยุดทำงาน และการปรับพารามิเตอร์การควบคุม โดยจะปิดวงจรการควบคุมระหว่างเซ็นเซอร์ DULCOTEST®และปั๊มสูบจ่าย ProMinent® ช่องทางการวัดและควบคุมสองช่องทางของ DULCOMETER® diaLog DACb จะสามารถกำหนดค่าตามความต้องการของลูกค้าได้สำหรับแต่ละช่องทาง ทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเตรียมน้ำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมและน้ำใช้ในกระบวนการผลิต ทั้งจากน้ำดื่ม หรือแม้กระทั่งน้ำจากสระว่ายน้ำ

  ข้อดี

  • ใช้งานง่ายผ่านจอแสดงผลที่แสดงผลอย่างชัดเจน
  • คุ้มค่าเงิน: ช่องทางการวัดและการควบคุมสองช่องทางรวมอยู่ในคุณสมบัติสำหรับอุปกรณ์พื้นฐานแล้วในขณะนี้
  • ใช้งานได้หลากหลาย: สามารถตั้งค่าตัวแปรที่วัดค่าทั่วไปสำหรับแต่ละช่องทางได้ทั้งหมด และเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ
  • ควบคุมได้จากทุกที่: สามารถใช้งานผ่าน LAN และเข้าถึงได้จากระยะไกลอย่างสะดวก โดยผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้งไว้ในตัว
  • มีความยืดหยุ่นสูง: สามารถปรับให้เข้ากับสถานะการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน เช่น การใช้งานในช่วงกลางวันและกลางคืน
  • ความน่าเชื่อถือในกระบวนการผลิตที่สูง: ป้องกันปริมาณการใช้ที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากมีระบบเฝ้าระวังตัวแปรควบคุมตลอดเวลา

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้