คำแนะนำการค้นหา
ใหม่

ระบบอิเล็กโทรลิซิส DULCOLYSE

สมรรถนะ: ไม่เกิน 800 กรัม/ชม.

การผลิตที่มีประสิทธิภาพของ DULCOLYT 400 มีปริมาณคลอไรท์ และคลอเรตต่ำเป็นพิเศษ ป้องกันการกัดกร่อนและประหยัดได้สูงสุดเนื่องจากใช้คลอไรท์ น้อย

คำอธิบายสินค้า

นวัตกรรมการฆ่าเชื้อ ประโยชน์ที่ได้รับ: ปริมาณคลอเรทและคลอไรด์น้ิอย

ระบบอิเล็กโทรลิซิสของรุ่น DULCOLYSE จะผลิตกรดไฮโปคลอรัสบริสุทธิ์สูงในกระบวนการสุญญากาศ กระบวนการที่เกิดขึ้นโดยปราศจากออกซิเจนและก๊าซอื่นๆ ที่ผลิตใช้สารบริสุทธิ์สูง (เช่น คลอรีนแอคทีฟ) เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ ซึ่งสารละลายเกลือแกงอิ่มตัวที่ได้มีการแยกด้วยวิธีการอิเล็กโทรลิซิสในเซลล์เยื่อเมมเบรนจะถูกผลิตในถังละลายเกลือที่รวมไว้กับอุปกรณ์ที่จัดส่ง ในขณะเดียวกัน จะเกิดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ปราศจากคลอไรด์ และไฮโดรเจนขึ้นในห้องแคโทดและจะเกิดก๊าซคลอรีนบริสุทธิ์สูงกับน้ำเกลือที่เหลือความเค็มลดลงในห้องแอโนดที่มีเมมเบรนกั้นไว้ ก๊าซคลอรีนที่เกิดขึ้นจะถูกแยกจากน้ำเกลือที่เหลือทันทีและละลายเป็นกรดไฮโปคลอรัส สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จะถูกกักเก็บไว้ชั่วคราวและได้รับการสูบจ่ายด้วยปั๊มสูบจ่ายกรดไฮโปคลอรัส ซึ่งจะทำให้เกิดสารละลายฆ่าเชื้อที่มีฤทธิ์เป็นกลางและมีคลอไรด์กับคลอเรตน้อยมากที่จะถูกกักเก็บไว้ในถังผลิตภัณฑ์จนกว่าจะสูบจ่ายผ่านสถานีสูบจ่ายแยก ไฮโดรเจนที่เกิดจะถูกเจือจางด้วยอากาศผ่านทางพัดลมระบายอากาศที่ผ่านการรับรอง และถูกปล่อยออกโดยไม่เป็นอันตราย น้ำเกลือที่เหลือที่มีความเค็มลดลงจะถูกกำจัดออก ซึ่งน้ำเกลือที่เหลือที่ความเค็มลดลงจะถูกเจือจางลงอีกด้วยน้ำที่ผ่านกระบวนผลิตน้ำอ่อน มีความเป็นกลางจากการเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และนำเข้าสู่ช่องทางระบายออก คลอไรด์ที่เหลือและคลอเรตจะถูกแยกกำจัดและจะไม่ถูกนำไปผสมกับน้ำใช้ในกระบวนการผลิต ด้วยวิธีดังกล่าว ระบบ DULCOLYSE จะถูกเปรียบเทียบในการประเมินผลค่ากำลังออกซิไดซ์, ปริมาณคลอไรด์และปริมาณคลอเรตในน้ำใช้ในกระบวนการผลิตกับก๊าซคลอรีนบริสุทธิ์ น้ำละลายเกลือที่เกิดจากระบบผลิตน้ำอ่อนที่รวมไว้ในระบบ DULCOLYSE จะป้องกันการตกตะกอนของหินปูนและรับประกันอายุการใช้งานยาวนานของเซลล์อิเล็กโทรไลต์

ข้อดี

 • คลอเรทที่มีความเข้มข้นต่ำเป็นพิเศษเพื่อการฆ่าเชื้อที่เกิดผลตกค้างน้อย
 • ปริมาณคลอไรท์ และคลอเรตต่ำสุดสำหรับการป้องกันสูงสุดและไม่มีการกัดกร่อนของวิศวกรรมการติดตั้ง
 • การฆ่าเชื้อประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ไม่มีเชื้อโรคหลงเหลือ, ไม่มีการขนส่ง, การเก็บรักษาและใช้สารเคมีเข้มข้นสูง
 • ลดการใช้สารเคมี (ใช้เพียงแค่เกลือแกง)
 • ดีไซน์กะทัดรัดประหยัดพื้นที่ใช้สอย

ขอบข่ายการใช้งาน

รายการต่อไปนี้เป็นการนำเสนอโดยทั่วไปของการใช้งานที่เหมาะสมโดยพื้นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อผู้ติดต่อส่วนบุคคลของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ในใบสมัครของคุณ

 • อุตสาหกรรมอาหาร
 • อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

  รายละเอียดทางเทคนิค

  • SPS ทันสมัยมีหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่
  • ระบบ Remote Control Engineer ในตัวสำหรับการวินิจฉัยทางไกลและเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
  • พร้อมติดตั้งในปลอกหุ้มสแตนเลส
  • ระบบผลิตน้ำอ่อน Duplex
  • ภาชนะใส่เกลือละลายพร้อมระบบเฝ้าระวังระดับ

  ข้อมูลทางเทคนิค

  แหล่งจ่ายแรงดันไฟ: 1 x 230 โวลต์ (โวลต์กระแสสลับ/1P/N/PE/50 เฮิร์ตซ์)

  ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก): 2,100 x 1,250 x 610 มม.

  รุ่น/สมรรถนะ

  DULCOLYT-การเตรียมที่ 400 ppm

  อัตราการใช้พลังงาน

  ปริมาตรภาชนะของเกลือละลาย

  ตู้

  หมายเลขสั่งซื้อ

  กรัม/ชม.

  l/h

  kW

  l

  DULCOLYSE 100

  100

  250

  1,10

  210

  ตู้สแตนเลส

  1041424

  DULCOLYSE 100

  100

  250

  1,10

  210

  ตู้เปิด

  1062093

  DULCOLYSE 200

  200

  500

  1,50

  210

  ตู้สแตนเลส

  1043987

  DULCOLYSE 200

  200

  500

  1,50

  210

  ตู้เปิด

  1062104

  DULCOLYSE 300

  300

  750

  1,90

  210

  ตู้สแตนเลส

  1043988

  DULCOLYSE 300

  300

  750

  1,90

  210

  ตู้เปิด

  1062135

  อุปกรณ์ที่จัดส่ง:

  ระบบอิเล็กโทรลิซิส DULCOLYSE พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อ โดยถูกประกอบไว้ในตู้สแตนเลสสตีลปิดหรือตู้แบบเปิด

  • เครื่องควบคุมเชิงตรรกที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ (PLC) ในตู้ควบคุมที่ติดตั้ง
  • ระบบผลิตน้ำอ่อน Duplex
  • ภาชนะใส่เกลือละลายพร้อมระบบเฝ้าติดตามระดับ
  • เครื่องตรวจระดับอัลตร้าโซนิคสำหรับถังผลิตภัณฑ์ DULCOLYT
  • ท่อระหว่างที่เก็บสารละลายเกลือและระบบ DULCOLYSE
  • อุปกรณ์วัดความเป็นด่าง
  • สารละลายบัพเฟอร์ pH4 + pH7

  อุปกรณ์ที่ไม่ได้จัดส่งไปด้วย:

  • ถังผลิตภัณฑ์ DULCOLYT
  • สถานีสูบจ่าย DULCOLYT

  การดาวน์โหลดสำหรับ ระบบอิเล็กโทรลิซิส DULCOLYSE

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม ประเภทเอกสาร
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  นวัตกรรมการฆ่าเชื้อ ประโยชน์ที่ได้รับ: ปริมาณคลอเรทและคลอไรด์น้ิอย

  ระบบอิเล็กโทรลิซิสของรุ่น DULCOLYSE จะผลิตกรดไฮโปคลอรัสบริสุทธิ์สูงในกระบวนการสุญญากาศ กระบวนการที่เกิดขึ้นโดยปราศจากออกซิเจนและก๊าซอื่นๆ ที่ผลิตใช้สารบริสุทธิ์สูง (เช่น คลอรีนแอคทีฟ) เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ ซึ่งสารละลายเกลือแกงอิ่มตัวที่ได้มีการแยกด้วยวิธีการอิเล็กโทรลิซิสในเซลล์เยื่อเมมเบรนจะถูกผลิตในถังละลายเกลือที่รวมไว้กับอุปกรณ์ที่จัดส่ง ในขณะเดียวกัน จะเกิดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ปราศจากคลอไรด์ และไฮโดรเจนขึ้นในห้องแคโทดและจะเกิดก๊าซคลอรีนบริสุทธิ์สูงกับน้ำเกลือที่เหลือความเค็มลดลงในห้องแอโนดที่มีเมมเบรนกั้นไว้ ก๊าซคลอรีนที่เกิดขึ้นจะถูกแยกจากน้ำเกลือที่เหลือทันทีและละลายเป็นกรดไฮโปคลอรัส สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จะถูกกักเก็บไว้ชั่วคราวและได้รับการสูบจ่ายด้วยปั๊มสูบจ่ายกรดไฮโปคลอรัส ซึ่งจะทำให้เกิดสารละลายฆ่าเชื้อที่มีฤทธิ์เป็นกลางและมีคลอไรด์กับคลอเรตน้อยมากที่จะถูกกักเก็บไว้ในถังผลิตภัณฑ์จนกว่าจะสูบจ่ายผ่านสถานีสูบจ่ายแยก ไฮโดรเจนที่เกิดจะถูกเจือจางด้วยอากาศผ่านทางพัดลมระบายอากาศที่ผ่านการรับรอง และถูกปล่อยออกโดยไม่เป็นอันตราย น้ำเกลือที่เหลือที่มีความเค็มลดลงจะถูกกำจัดออก ซึ่งน้ำเกลือที่เหลือที่ความเค็มลดลงจะถูกเจือจางลงอีกด้วยน้ำที่ผ่านกระบวนผลิตน้ำอ่อน มีความเป็นกลางจากการเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และนำเข้าสู่ช่องทางระบายออก คลอไรด์ที่เหลือและคลอเรตจะถูกแยกกำจัดและจะไม่ถูกนำไปผสมกับน้ำใช้ในกระบวนการผลิต ด้วยวิธีดังกล่าว ระบบ DULCOLYSE จะถูกเปรียบเทียบในการประเมินผลค่ากำลังออกซิไดซ์, ปริมาณคลอไรด์และปริมาณคลอเรตในน้ำใช้ในกระบวนการผลิตกับก๊าซคลอรีนบริสุทธิ์ น้ำละลายเกลือที่เกิดจากระบบผลิตน้ำอ่อนที่รวมไว้ในระบบ DULCOLYSE จะป้องกันการตกตะกอนของหินปูนและรับประกันอายุการใช้งานยาวนานของเซลล์อิเล็กโทรไลต์

  ข้อดี

  • คลอเรทที่มีความเข้มข้นต่ำเป็นพิเศษเพื่อการฆ่าเชื้อที่เกิดผลตกค้างน้อย
  • ปริมาณคลอไรท์ และคลอเรตต่ำสุดสำหรับการป้องกันสูงสุดและไม่มีการกัดกร่อนของวิศวกรรมการติดตั้ง
  • การฆ่าเชื้อประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ไม่มีเชื้อโรคหลงเหลือ, ไม่มีการขนส่ง, การเก็บรักษาและใช้สารเคมีเข้มข้นสูง
  • ลดการใช้สารเคมี (ใช้เพียงแค่เกลือแกง)
  • ดีไซน์กะทัดรัดประหยัดพื้นที่ใช้สอย

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Nuntachai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12  
  ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้