คำแนะนำการค้นหา

อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม DULCOMETER D1Cb/D1Cc

สามารถใช้อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม DULCOMETER D1Cb/D1Cc ในการบำบัดน้ำดื่ม, การบำบัดน้ำเสียหรือในภาคส่วนอื่นๆ สำหรับงานที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแล ปลอดภัย, สะดวกสบาย, เข้าใจง่ายเนื่องจากมีหน้าจอกราฟิกสว่างขนาดใหญ่, ข้อความเมนูควบคุมชัดเจนและระบบเฝ้าระวังด้วยเซ็นเซอร์ pH

คำอธิบายสินค้า

กลุ่มนักปฏิบัติงานในการวิเคราะห์น้ำ

เครื่องควบคุม D1Cb/D1Cc เป็น เครื่องควบคุม 1 ช่องทางแบบ P/PID สำหรับตัวแปรที่วัดค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์, รีด็อกซ์, คลอรีน, คลอรีนไดออกไซด์ คลอรีนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ทำปฏิกริยาไวกว่าปกติ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้เนื่องจากความไม่เสถียร แต่ให้นำไปได้ใช้ตามที่ต้องการในระบบพิเศษ ณ จุดที่จะใช้งานได้เลย เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์, คลอไรท์ , โอโซน, โบรมีน, กรดพาราซิติก กรดพาราซิติกมักถูกนำใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงเครื่องสำอางค์ ยา การแพทย์และการฆ่าเชื้อโรค เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์, ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซ์, ฟลูออไรด์, ออกซิเจนละลายน้ำและค่าความเหนี่ยวนำผ่าน มิลลิแอมป์ สามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กลุ่มดังกล่าวสำหรับค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ และรีด็อกซ์โดยตรงผ่านสายเคเบิลโคแอกเซียลหรือผ่านอินพุตเซ็นเซอร์ 4-20 มิลลิแอมป์ เครื่องควบคุมสามารถควบคุมตัวแปรที่วัดค่าได้ทางเดียว เฝ้าระวังค่าขีดจำกัดและถ่ายโอนค่าที่วัดผ่านทางค่าเอาต์พุต มิลลิแอมป์ หนึ่งตัวไปยัง PLC เป็นต้น สามารถเลือกตั้งค่าเอาต์พุต มิลลิแอมป์ ให้เป็นเอาต์พุตตัวแปรควบคุม เครื่องควบคุมมีเอาต์พุตความถี่อิมพัลต์สำหรับควบคุมปั๊มสูบจ่าย (ยกขึ้นและลดลง) สามารถเลือกใช้รีเลย์กำลังสองตัวเป็นรีเลย์ค่าขีดจำกัดหรือสำหรับควบคุมปั๊มสูบจ่ายด้วยมอเตอร์หรือวาล์วแม่เหล็ก รีเลย์สัญญาณจะส่งสัญญาณในกรณีที่ระบบขัดข้อง อินพุตดิจิตอลใช้สำหรับชัตดาวน์เครื่องควบคุมจากทางไกลหรือสำหรับประมวลผลหน้าสัมผัสจำกัดระยะของตัวอย่างน้ำสำหรับวัด การวัดอุณหภูมิหรือการกำหนดค่าด้วยตัวเองอาจจะมีอิทธิพลต่อการวัด สามารถใช้งานเมนูควบคุมได้ถึง 22 ภาษา

รายละเอียด

 • ความยืดหยุ่นจากการเลือกตัวแปรที่วัดค่าอย่างอิสระผ่านตัวแปรที่วัดค่าทั้งหมด
 • ความปลอดภัยจากการเฝ้าระวังแก้วและสายท่อแตกหักของเซ็นเซอร์ที่ pH
 • ความสามารถในการต่อขยายที่ยืดหยุ่นด้วยวิธีเปิดฟังก์ชันต่างๆ ให้ทำงานภายหลังผ่านรหัสปลดล็อก
 • วิธีประกอบติดตั้งหลากหลาย: บนผนังหรือในตู้สวิตช์ควบคุม

การใช้งาน

 • การวัดและการควบคุมค่าพารามิเตอร์ของน้ำในระบบอุตสาหกรรมและระบบบำบัดน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
 • กระบวนการทำให้น้ำเสียเป็นกลาง
 • การวัดค่า pH และค่าพารามิเตอร์การฆ่าเชื้อในระบบบำบัดน้ำดื่มและในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหาร
 • การวัดและควบคุมค่าพารามิเตอร์อนามัยในสระว่ายน้ำ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  รายละเอียด

  • ตัวแปรที่วัดค่า: ค่า pH, รีด็อกซ์, คลอรีน, คลอรีนไดออกไซด์, คลอไรท์ , โบรมีน, ค่าความเหนี่ยวนำ, กรดพาราซิติก, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, โอโซน, ออกซิเจนละลายและฟลูออไรด์
  • การติดตั้ง, ระดับการป้องกัน: D1Cb การติดตั้งบนผนัง IP 65, D1Cc การติดตั้งที่แผงสวิตช์ควบคุม IP 54, 1/4 DIN
  • การวัดค่า: 1 ช่องทางการวัด, การปรับสมดุลของอุณหภูมิสำหรับ pH
  • ระบบควบคุม: เครื่องควบคุมแบบ PID, เครื่องควบคุม 2 ด้าน (เข่น ที่กรด pH และน้ำด่าง)
  • อินพุตควบคุมต่างๆ: อินพุตควบคุมแบบดิจิตอล 1 ตัว

  ข้อมูลทางเทคนิค

  ช่วงการวัด

  ประเภทการเชื่อมต่อ มิลลิโวลต์:

  pH 0.00 … 14.00

  รีด็อกซ์ - 1,000 … +1,000 มิลลิโวลต์

  ประเภทการเชื่อมต่อ มิลลิแอมป์:

  คลอรีน: 0.00...0.500/2.00/5.00/10.0/20.0/50.0/100.0 ppm

  คลอรีนไดออกไซด์: 0.00...0.500/2.00/10.0/20.0 ppm

  คลอไรต์: 0.02...0.50/0.1...2 ppm

  โบรมีน: 0.02...2.0/0.1...10.0 ppm

  โอโซน: 0.00...2.00 ppm

  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ด้วยเซ็นเซอร์ PER1 เท่านั้น: 2.0...200.0/20...2,000 ppm

  กรดเปอร์อะซิติก: 1...20/10...200/100...2,000 มก./ลิตร

  ออกซิเจนที่ละลาย: 0.1...10/0.1...20 ppm

  pH: 0.00...14.00

  รีด็อกซ์: 0...+1,000 มิลลิโวลต์

  ค่าการนำไฟฟ้า: 0...20/200/1,000 มิลลิซีเมนต์/ซม. ผ่านตัวแปลงมิลลิแอมป์

  อุณหภูมิ: 0...100 °C ผ่านตัวแปลงมิลลิแอมป์

  การยกเลิก

  pH: 0.01 pH

  รีด็อกซ์: 1 มิลลิโวลต์

  ระบบแอมเพอโรเมตริก (คลอรีน ฯลฯ): 0.001/0.01 ppm, 0.01 % ปริมาตร

  ความแม่นยำ

  0.5 % ของค่าสุดท้ายในช่วงการวัด

  อินพุตการวัด

  pH/รีด็อกซ์ (ความต้านทานขาเข้า > 0,5 x 1012 )

  ตัวแปรค่าปรับแก้

  อุณหภูมิเกิน Pt 100/Pt 1000

  ช่วงการแก้ไขอุณหภูมิ ต่ำสุด

  0 °C

  ช่วงการแก้ไขอุณหภูมิ สูงสุด

  100 °C

  โหมดควบคุม

  ระบบควบคุมแบบ P/PID

  ระบบควบคุม

  ระบบควบคุมแบบสองด้าน

  เอาต์พุตของกระแสสัญญาณ

  1 x 0/4 – 20 มิลลิแอมป์ มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า

  โหลดสูงสุด 450

  สามารถปรับช่วงและกำหนดได้ (ตัวแปรที่วัดค่า, ตัวแปรแก้ไข, ตัวแปรควบคุม)

  เอาต์พุตบังคับ

  เอาต์พุตความถี่พัลส์ 2 ช่อง สำหรับควบคุมปั๊มสูบจ่าย

  รีเลย์ 2 ตัว (ค่าขีดจำกัดหรือความยาวพัลส์)

  รีเลย์สัญญาณแจ้งเตือน

  250 โวลต์ ~ 3 แอมป์, 700 โวลต์แอมแปร์ ประเภทหน้าสัมผัส ตัวสับเปลี่ยน

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  100 – 230 V, 50/60 Hz, 15 VA

  อุณหภูมิแวดล้อม

  -5 … 50 °C

  ระดับการป้องกัน

  โครงสร้างผนัง: IP 65

  การติดตั้งแผงสวิตช์: IP 54

  การวัด

  โครงสร้างผนัง: 198 x 200 x 76 มม. (กว้างxสูงxลึก) (D1Cb)

  การติดตั้งแผงสวิตช์: 96 x 96 x 145 มม. (กว้างxสูงxลึก) (D1Cc)

  น้ำหนัก

  0,8 kg

  การดาวน์โหลดสำหรับ อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม DULCOMETER D1Cb/D1Cc

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  กลุ่มนักปฏิบัติงานในการวิเคราะห์น้ำ

  เครื่องควบคุม D1Cb/D1Cc เป็น เครื่องควบคุม 1 ช่องทางแบบ P/PID สำหรับตัวแปรที่วัดค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์, รีด็อกซ์, คลอรีน, คลอรีนไดออกไซด์ คลอรีนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ทำปฏิกริยาไวกว่าปกติ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้เนื่องจากความไม่เสถียร แต่ให้นำไปได้ใช้ตามที่ต้องการในระบบพิเศษ ณ จุดที่จะใช้งานได้เลย เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์, คลอไรท์ , โอโซน, โบรมีน, กรดพาราซิติก กรดพาราซิติกมักถูกนำใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงเครื่องสำอางค์ ยา การแพทย์และการฆ่าเชื้อโรค เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์, ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซ์, ฟลูออไรด์, ออกซิเจนละลายน้ำและค่าความเหนี่ยวนำผ่าน มิลลิแอมป์ สามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กลุ่มดังกล่าวสำหรับค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ และรีด็อกซ์โดยตรงผ่านสายเคเบิลโคแอกเซียลหรือผ่านอินพุตเซ็นเซอร์ 4-20 มิลลิแอมป์ เครื่องควบคุมสามารถควบคุมตัวแปรที่วัดค่าได้ทางเดียว เฝ้าระวังค่าขีดจำกัดและถ่ายโอนค่าที่วัดผ่านทางค่าเอาต์พุต มิลลิแอมป์ หนึ่งตัวไปยัง PLC เป็นต้น สามารถเลือกตั้งค่าเอาต์พุต มิลลิแอมป์ ให้เป็นเอาต์พุตตัวแปรควบคุม เครื่องควบคุมมีเอาต์พุตความถี่อิมพัลต์สำหรับควบคุมปั๊มสูบจ่าย (ยกขึ้นและลดลง) สามารถเลือกใช้รีเลย์กำลังสองตัวเป็นรีเลย์ค่าขีดจำกัดหรือสำหรับควบคุมปั๊มสูบจ่ายด้วยมอเตอร์หรือวาล์วแม่เหล็ก รีเลย์สัญญาณจะส่งสัญญาณในกรณีที่ระบบขัดข้อง อินพุตดิจิตอลใช้สำหรับชัตดาวน์เครื่องควบคุมจากทางไกลหรือสำหรับประมวลผลหน้าสัมผัสจำกัดระยะของตัวอย่างน้ำสำหรับวัด การวัดอุณหภูมิหรือการกำหนดค่าด้วยตัวเองอาจจะมีอิทธิพลต่อการวัด สามารถใช้งานเมนูควบคุมได้ถึง 22 ภาษา

  รายละเอียด

  • ความยืดหยุ่นจากการเลือกตัวแปรที่วัดค่าอย่างอิสระผ่านตัวแปรที่วัดค่าทั้งหมด
  • ความปลอดภัยจากการเฝ้าระวังแก้วและสายท่อแตกหักของเซ็นเซอร์ที่ pH
  • ความสามารถในการต่อขยายที่ยืดหยุ่นด้วยวิธีเปิดฟังก์ชันต่างๆ ให้ทำงานภายหลังผ่านรหัสปลดล็อก
  • วิธีประกอบติดตั้งหลากหลาย: บนผนังหรือในตู้สวิตช์ควบคุม

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13