คำแนะนำการค้นหา

โพโตมิเตอร์

โพโต้มิเตอร์จะวัดสารฆ่าเชื้อเกือบทั้งหมดและค่า pH ตามหลักการโพโตเมตริก ซึ่งสามารถขนส่ง, กะทัดรัดและยังช่วยให้วัดง่ายปลอดภัยได้

คำอธิบายสินค้า

ผลการวัดแม่นยำเนื่องจากมีตัวกรองแทรกคุณภาพสูง

โพโต้มิเตอร์ DT1B, DT2C, DT3B และ DT4B ที่ใช้เป็นวิธีอ้างอิงสำหรับการปรับเทียบมาตรฐานของเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีสำหรับคอลรีน, คลอรีนไดออกไซด์ คลอรีนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ทำปฏิกริยาไวกว่าปกติ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้เนื่องจากความไม่เสถียร แต่ให้นำไปได้ใช้ตามที่ต้องการในระบบพิเศษ ณ จุดที่จะใช้งานได้เลย เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์, ฟลูออไรด์, คลอไรท์ H2O2, โบรมีนและโอโซน ซึ่งมีการปรับให้เหมาะกับข้อกำหนดทางเทคนิคในปัจจุบันและสามารถใช้งานในการวิเคราะห์น้ำได้เกือบทุกภาคส่วน ตัวกรองแทรกคุณภาพสูงและไฟ LED มีความเสถียรยาวนานเป็นแหล่งให้ความสว่างจะทำงานในระบบเชิงแสงที่มีความแม่นยำสูง หน่วยการวัดทั้งหมดไม่ต้องบำรุงรักษา มุ่งเน้นผลการวิเคราะห์แม่นยำและนำไปทำซ้ำได้โดยสิ้นเปลืองเวลาน้อย อุปกรณ์ต่างๆ โดดเด่นด้วยความสะดวกสบายในการใช้งาน, ดีไซน์สอดรับกับสรีรศาสตร์, ขนาดกะทัดรัดและการใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ข้อดี

  • ขนส่งได้และกะทัดรัด
  • การใช้งานด้วยระบบสนับสนุนข้อความ
  • วัดคลอรีน, คลอรีนไดออกไซด์, ฟลูออไรด์, คลอไรท์, H2O2, โบรมีน, โอโซน, pH และกรดไตรคลอโรไอโซไซยานริกได้ง่ายอย่างปลอดภัย
  • ปรับเทียบมาตรฐานได้
  • ฟังก์ชันบันทึกการวัดล่าสุด
  • หน้าจอแสดงผลมีแสงส่องจากด้านหลัง

ขอบข่ายการใช้งาน

  • สระว่ายน้ำ
  • น้ำดื่ม
  • น้ำใช้ในกระบวนการผลิต
    1 2 3 4 5 6 7

    รายละเอียดทางเทคนิค

    ช่วงการวัดค่า DT1B:

    • คลอรีนอิสระ (DPD1) + คลอรีนทั้งหมด (DPD1+3) 0.05 … 6.0 มก./ลิตร
    • 5 ... คลอรีนอิสระ 200 มก./ลิตร (high range)
    • โบรมีน 0.1 … 13.0 มก./ลิตร (DPD1)
    • คลอรีนไดออกไซด์ (DPD1) 0.05 … 11 มก./ลิตร
    • โอโซน (DPD4) 0.03 … 4.0 มก./ลิตร
    • 6.5 … 8.4 pH (ฟีนอลเรด)
    • กรดไซยานูริค 1 … 80 มก./ลิตร

    ช่วงการวัด DT2C:

    • ฟลูออไรด์ 0.05 … 2.0 มก./ลิตร
    • คลอรีนอิสระและคลอรีนทั้งหมด 0.05 … 6.0 มก./ลิตร
    • คลอรีนไดออกไซด์ 0.05 … 11.0 มก./ลิตร

    ช่วงการวัด DT3B:

    • ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 1 … 50 / 40 … 500 มก./ลิตร (H2O2)

    ช่วงการวัด DT4B:

    • คลอไรท์ 0.03 … 2.5 มก./ลิตร
    • คลอรีนไดออกไซด์ 0.05 … 11 มก./ลิตร
    • คลอรีน 0.05 … 6 มก./ลิตร

    ความคลาดเคลื่อนของการวัด: ขึ้นอยู่กับค่าที่วัดและวิธีการวัด

    แบตเตอรี่: 4 ก้อน AA/LR6

    ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมที่อนุญาต: 5…40 องศาเซลเซียส

    การควบคุม ความชื้น: 30 … 90 % (ไม่ควบแน่น)

    ระดับการป้องกัน: IP 68

    วัสดุปลอกหุ้ม: ABS

    แป้นพิมพ์: แผ่นฟิลม์โพลีคาร์บอเนต

    ขนาด: 190 x 110 x 55 มม. (ยาว x กว้าง x สูง)

    น้ำหนัก: 0.4 กก.

    ข้อมูลทางเทคนิค

    หมายเลขสั่งซื้อ
    โฟโต้มิเตอร์ DT1B1039315
    โฟโต้มิเตอร์ DT3B ออกซิเจนเปอร์ออกไซด์1039317
    โฟโต้มิเตอร์ DT4B1039318

    อุปกรณ์ที่จัดส่งของโฟโต้มิเตอร์ ได้แก่ กระเป๋าขนส่ง, อุปกรณ์เสริม, คูเวทท์และตัวทำปฏิกิริยา

    การดาวน์โหลดสำหรับ โพโตมิเตอร์

    มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

    0 ผลลัพธ์
    จัดกรองตามประเภทเอกสาร
    ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
    คู่มือการใช้งาน (0)
    ซอฟต์แวร์ (0)
    ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
    บทความเฉพาะทาง (0)
    ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
    ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
    อื่นๆ (0)
    เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
    แคตตาล็อก (0)
    แบบผังภูมิวงจร (0)
    แผ่นข้อมูล (0)
    โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
    ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

    ตัวกรองที่เลือก:

    การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

    จัดเรียงตาม A ถึง Z
    โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
    ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

    ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

    ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
    ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

    กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

    Service Unavailable

    The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

    ภาพรวม

    ผลการวัดแม่นยำเนื่องจากมีตัวกรองแทรกคุณภาพสูง

    โพโต้มิเตอร์ DT1B, DT2C, DT3B และ DT4B ที่ใช้เป็นวิธีอ้างอิงสำหรับการปรับเทียบมาตรฐานของเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีสำหรับคอลรีน, คลอรีนไดออกไซด์ คลอรีนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ทำปฏิกริยาไวกว่าปกติ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้เนื่องจากความไม่เสถียร แต่ให้นำไปได้ใช้ตามที่ต้องการในระบบพิเศษ ณ จุดที่จะใช้งานได้เลย เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์, ฟลูออไรด์, คลอไรท์ H2O2, โบรมีนและโอโซน ซึ่งมีการปรับให้เหมาะกับข้อกำหนดทางเทคนิคในปัจจุบันและสามารถใช้งานในการวิเคราะห์น้ำได้เกือบทุกภาคส่วน ตัวกรองแทรกคุณภาพสูงและไฟ LED มีความเสถียรยาวนานเป็นแหล่งให้ความสว่างจะทำงานในระบบเชิงแสงที่มีความแม่นยำสูง หน่วยการวัดทั้งหมดไม่ต้องบำรุงรักษา มุ่งเน้นผลการวิเคราะห์แม่นยำและนำไปทำซ้ำได้โดยสิ้นเปลืองเวลาน้อย อุปกรณ์ต่างๆ โดดเด่นด้วยความสะดวกสบายในการใช้งาน, ดีไซน์สอดรับกับสรีรศาสตร์, ขนาดกะทัดรัดและการใช้งานได้อย่างปลอดภัย

    ข้อดี

    • ขนส่งได้และกะทัดรัด
    • การใช้งานด้วยระบบสนับสนุนข้อความ
    • วัดคลอรีน, คลอรีนไดออกไซด์, ฟลูออไรด์, คลอไรท์, H2O2, โบรมีน, โอโซน, pH และกรดไตรคลอโรไอโซไซยานริกได้ง่ายอย่างปลอดภัย
    • ปรับเทียบมาตรฐานได้
    • ฟังก์ชันบันทึกการวัดล่าสุด
    • หน้าจอแสดงผลมีแสงส่องจากด้านหลัง

    การใช้งาน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    การดาวน์โหลด

    ติดต่อเรา

    Pornchai Tanopajaisit

    ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

    »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

    +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

    ปิดแบบฟอร์ม

    คำขอของคุณ

    ข้อมูลส่วนตัว


    สินค้าอื่นๆ +
    ไฟล์ที่แนบ
    อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

    ข้อมูลส่วนตัว


    กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
    *ช่องที่ต้องกรอก

    ตรวจสอบและส่ง


    ข้อมูลส่วนตัว:
    คำนำหน้า
    หัวข้อ
    นามสกุล  
    ชื่อ  
    บริษัท
    หมายเลขลูกค้า
    ที่อยู่อีเมล์
    หมายเลขโทรศัพท์
    ถนน
    บ้านเลขที่
    เมือง  
    ประเทศ
    โทรกลับ ใช่

    ถอยกลับ

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

    1 2 3 4

    ProMinent Newsletter - customized to your industry. Register now .