คำแนะนำการค้นหา
ใหม่
ระบบตรวจวัดและควบคุม DULCOMARIN® 3

ระบบตรวจวัดและควบคุม DULCOMARIN® 3 เป็นการเชื่อมต่อแบบดิจิตอลของคุณเข้ากับเทคโนโลยีแห่งอนาคต ระบบจัดการสระว่ายน้ำแบบเบ็ดเสร็จ - จากสวนน้ำจนถึงสระว่ายน้ำส่วนตัว การทำงานผ่านหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว

คำอธิบายสินค้า

การทำงานและหน้่าที่ใหม่ - ก้าวสำคัญของ DULCOMARIN® ก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับระบบสระว่ายน้ำของคุณ

นอกจากนั้น ยังมีวิดีโอช่วยระบบตัวเลือกเมนูแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะแสดงการปรับเทียบเซ็นเซอร์ทีละขั้นตอน

การทำงานได้โดยตรงผ่านหน้าจอสัมผัสของระบบ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้่งาน DULCOMARIN® 3 ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยการใช้งานระยะไกล คุณจึงสามารถเชื่อมต่อ DULCOMARIN® 3 กับสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ที่รองรับอินเทอร์เน็ตทุกตัวได้ ทำให้คุณสามารถควบคุมความสนใจ แสงไฟ ปั๊มหมุนเวียนและการล้างทำความสะอาดตัวกรองได้ ระบบรองรับการปรับแก้ในอนาคตได้ในทุกเวลา

ในประเภทโหมด ECO ประสิทธิภาพการหมุนเวียนการทำงานของปั๊มจะปรับให้เข้ากับคุณภาพน้ำ บนพื้นฐานค่าวัดจะทำการสูบจ่ายสารเคมีตามปริมาณที่ต้องการ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจะลดลงและยังประหยัดสารเคมีด้วย

DULCOMARIN® 3 เป็นองค์ประกอบหลักของระบบการวัดค่าและควบคุม ที่นี่มีข้อมูลทั้งหมดของอ่างแบบเดี่ยวและยังเชื่อมต่อวงจรการควบคุมเข้าด้วยกัน อ่างต่อๆ ไปจะเชื่อมต่อกับ DULCOMARIN® 3 Module โดยเป็นอิสระจากระยะห่างของสระ ทำให้คุณสามารถปรับเทียบเซ็นเซอร์และพารามิเตอร์หน้างานได้

DULCOMARIN® 3 สามารถเชื่อมต่อผ่าน OPC OPC ย่อมาจาก Openness, Productivity, Collaboration (เคยเป็น OLEมาก่อน สำหรับ Process Control) และหมายถึง ซอฟแวร์อินเทอร์เฟซที่เป็นหนึ่งเดียวและไม่ขึ้นกับผู้ผลิต เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ และ KNX กับระบบบัสของอาคารได้ มี PROFIBUS®-DP และ Modbus RTU สำหรับการผสานกับ PLC ไว้บริการ DULCOMARIN® 3 ทุกตัวสามารถเชื่อมต่อไวไฟ (WiFi) เพื่อการใช้งานผ่านแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน

ข้อดี

 • การประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายสำหรับสระว่ายน้ำของคุณ
 • เชื่อมต่อ DULCOMARIN® 3 ผ่านทุกอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
 • การปรับเทียบเซ็นเซอร์ที่มีวิดีโอสนับสนุน
 • การแจ้งสถานะและการแจ้งเตือนผ่านอีเมล
 • บนเครื่องบันทึกหน้าจอแสดงผลในตัวจะแสดงการทำงานของค่าวัดของสระทั้งหมดในเวลาจริงเพื่อการตรวจสอบและประเมินค่า
 • การเชื่อมต่อผ่านสาย LAN ที่ง่ายและครอบคลุม - เหมือนระบบเครือข่ายภายในบ้าน

ขอบข่ายการใช้งาน

 • การจัดการและการควบคุมของสระว่ายน้ำทั้งหมด
 • สวนน้ำ
 • สระว่ายน้ำสาธารณะ
 • สระว่ายน้ำส่่วนบุคคลที่หรูหรา
  1 2 3 4 5 6 7 8

  รายละเอียดทางเทคนิค

  • ตัวแปรวัดค่า: pH, รีด็อกซ์, คลอรีนอิสระ, คลอรีนทั้งหมด, คลอรีนตกค้าง, โบรมีน, คลอรีนไดออกไซด์, คลอไรท์แอนไอออนและอุณหภูมิ
  • ความแม่นยำ: 0.5 % ของค่าสุดท้ายในช่วงการวัด
  • โหมดควบคุม: ระบบควบคุม P-/PI-/PID
  • ช่องเชื่อมต่อแบบดิจิตอล: ช่องเชื่อมต่อ 8 ช่อง เป็นอินพุตควบคุมแบบอิสระ ตัวอย่างเช่น สำหรับตัววัดค่าความผิดพลาดของน้ำ ฟังก์ชันหยุดชั่วคราว สวิตช์เปลี่ยนพารามิเตอร์
  • พื้นที่เสียบประกอบหน่วยแยก: 4 ที่เสียบสำหรับความต้องการใช้งานจาก ทุก 2 องค์ประกอบย่อย ช่อง I/O เลือกได้โดยรหัสประจำตัวและชุดอุปกรณ์ซ่อมบำรุง
  • การผลัดเปลี่ยนปั๊ม (อัตรารอบชัก): 4
  • การเปลี่ยนกำลัง: ตัวแปรอิสระ 3 ตัว ตัวแปรที่มี 3 ตัว
  • ช่องทางออกสัญญาณ:ผ่านสองช่องทาง I/O-Module 2 x 0/4-20 mA หรือ 4 x 0/4-20 mA
  • อินเทอร์เฟซ: USB, LAN (Ethernet),WiFi (WLAN)
  • แรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ: 100 – 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, ทางเลือก 24 V DC

  การดาวน์โหลดสำหรับ ระบบตรวจวัดและควบคุม DULCOMARIN® 3

  โหลดต่อ จาก

  ภาพรวม

  การทำงานและหน้่าที่ใหม่ - ก้าวสำคัญของ DULCOMARIN® ก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับระบบสระว่ายน้ำของคุณ

  นอกจากนั้น ยังมีวิดีโอช่วยระบบตัวเลือกเมนูแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะแสดงการปรับเทียบเซ็นเซอร์ทีละขั้นตอน

  การทำงานได้โดยตรงผ่านหน้าจอสัมผัสของระบบ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้่งาน DULCOMARIN® 3 ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยการใช้งานระยะไกล คุณจึงสามารถเชื่อมต่อ DULCOMARIN® 3 กับสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ที่รองรับอินเทอร์เน็ตทุกตัวได้ ทำให้คุณสามารถควบคุมความสนใจ แสงไฟ ปั๊มหมุนเวียนและการล้างทำความสะอาดตัวกรองได้ ระบบรองรับการปรับแก้ในอนาคตได้ในทุกเวลา

  ในประเภทโหมด ECO ประสิทธิภาพการหมุนเวียนการทำงานของปั๊มจะปรับให้เข้ากับคุณภาพน้ำ บนพื้นฐานค่าวัดจะทำการสูบจ่ายสารเคมีตามปริมาณที่ต้องการ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจะลดลงและยังประหยัดสารเคมีด้วย

  DULCOMARIN® 3 เป็นองค์ประกอบหลักของระบบการวัดค่าและควบคุม ที่นี่มีข้อมูลทั้งหมดของอ่างแบบเดี่ยวและยังเชื่อมต่อวงจรการควบคุมเข้าด้วยกัน อ่างต่อๆ ไปจะเชื่อมต่อกับ DULCOMARIN® 3 Module โดยเป็นอิสระจากระยะห่างของสระ ทำให้คุณสามารถปรับเทียบเซ็นเซอร์และพารามิเตอร์หน้างานได้

  DULCOMARIN® 3 สามารถเชื่อมต่อผ่าน OPC OPC ย่อมาจาก Openness, Productivity, Collaboration (เคยเป็น OLEมาก่อน สำหรับ Process Control) และหมายถึง ซอฟแวร์อินเทอร์เฟซที่เป็นหนึ่งเดียวและไม่ขึ้นกับผู้ผลิต เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ และ KNX กับระบบบัสของอาคารได้ มี PROFIBUS®-DP และ Modbus RTU สำหรับการผสานกับ PLC ไว้บริการ DULCOMARIN® 3 ทุกตัวสามารถเชื่อมต่อไวไฟ (WiFi) เพื่อการใช้งานผ่านแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน

  ข้อดี

  • การประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายสำหรับสระว่ายน้ำของคุณ
  • เชื่อมต่อ DULCOMARIN® 3 ผ่านทุกอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
  • การปรับเทียบเซ็นเซอร์ที่มีวิดีโอสนับสนุน
  • การแจ้งสถานะและการแจ้งเตือนผ่านอีเมล
  • บนเครื่องบันทึกหน้าจอแสดงผลในตัวจะแสดงการทำงานของค่าวัดของสระทั้งหมดในเวลาจริงเพื่อการตรวจสอบและประเมินค่า
  • การเชื่อมต่อผ่านสาย LAN ที่ง่ายและครอบคลุม - เหมือนระบบเครือข่ายภายในบ้าน

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  อะไหล่และอุปกรณ์เสริม