คำแนะนำการค้นหา

อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม DULCOMETER® Compact

DULCOMETER® Compact คือเครื่องควบคุมที่ถูกต้องสำหรับงานควบคุมที่ต้องการการควบคุมทางเดียว ซึ่งทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมในการวิเคราะห์น้ำ

คำอธิบายสินค้า

กะทัดรัดแต่มีอุปกรณ์ครบ - อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์น้ำ

เครื่องควบคุม DULCOMETER® Compact Regler เป็นเครื่องควบคุม PID ช่องทางเดียวสำหรับตัวแปรที่วัดค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์, รีด็อกซ์, คลอรีน, ค่าการนำไฟฟ้าแบบเป็นสื่อและแบบเหนี่ยวนำ เครื่องควบคุมสามารถควบคุมตัวแปรที่วัดค่าได้ทางเดียว เฝ้าระวังค่าขีดจำกัดและถ่ายโอนค่าที่วัดผ่านทางค่าเอาต์พุต มิลลิแอมป์ หนึ่งตัวไปยัง PLC เป็นต้น สามารถเลือกตั้งค่าเอาต์พุต มิลลิแอมป์ ให้เป็นเอาต์พุตตัวแปรควบคุม เครื่องควบคุมมีเอาต์พุตความถี่อิมพัลต์สำหรับควบคุมปั๊มสูบจ่าย สามารถเลือกใช้รีเลย์กำลังเป็นสัญญาณเตือน, ค่าขีดจำกัดหรือสำหรับควบคุมปั๊มสูบจ่ายด้วยมอเตอร์หรือวาล์วแม่เหล็ก อินพุตดิจิตอลใช้สำหรับชัตดาวน์เครื่องควบคุมจากทางไกลหรือสำหรับประมวลผลหน้าสัมผัสจำกัดระยะของตัวอย่างน้ำสำหรับวัด การวัดอุณหภูมิหรือการกำหนดค่าด้วยตัวเองอาจจะมีอิทธิพลต่อการวัด ภาษาไม่มีผลต่อการใช้งานเมนูึควบคุม

ข้อดี

 • ความยืดหยุ่นจากการเลือกตัวแปรที่วัดค่าที่ pH และรีด็อกซ์
 • ระบบปรับช่วงการวัดอัตโนมัติจะให้ไดอะไลซีสค่าที่วัดที่เหมาะสมสำหรับการวัดค่าความเหนี่ยวนำเสมอ
 • วิธีการแสดงผลค่าความเหนี่ยวนำแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการ: ค่าความเหนี่ยวนำ, TDS (สารหรือของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด), ค่าความเค็มของน้ำและของค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า
 • ความปลอดภัยจากการเฝ้าระวังแก้วและสายท่อแตกหักของเซ็นเซอร์ที่ pH
 • วิธีการติดตั้งต่างกัน: บนผนัง, ที่เสาหรือในตู้สวิตช์ควบคุม

ขอบข่ายการใช้งาน

 • การวัดและการควบคุมค่าพารามิเตอร์ของน้ำในระบบอุตสาหกรรมและระบบบำบัดน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
 • การเฝ้าระวังเพอร์มิเอตในระบบรีเวอร์สออสโมซิส
 • การวัดและควบคุมค่าพารามิเตอร์อนามัยในสระว่ายน้ำ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  รายละเอียดทางเทคนิค

  • ตัวแปรที่วัดค่า: pH, รีด็อกซ์, คลอรีน, ค่าการนำไฟฟ้าแบบเป็นสื่อและแบบเหนี่ยวนำ
  • การติดตั้ง, ระดับการป้องกัน: ปลอกหุ้มแบบผสม (การติดตั้งที่ผนัง, บนแผงสวิตช์, ที่เสา) IP 67, แผงสวิตช์ IP 54
  • การวัดค่า: 1 ช่องทางการวัด, การปรับสมดุลของอุณหภูมิสำหรับค่าความเหนี่ยวนำและ pH
  • ระบบควบคุม: เครื่องควบคุม PID, เครื่องควบคุมทางเดียว (เช่น ที่กรด pH หรือ น้ำด่าง)
  • อินพุตควบคุมต่างๆ: อินพุตควบคุมแบบดิจิตอล 1 ตัว

  ข้อมูลทางเทคนิค

  ช่วงการวัด

  pH: 0 ... 14

  รีด็อกซ์: -1,000 ... +1,000 มิลลิโวลต์

  คลอรีน: 0.05 ... 5 ppm, การสูบจ่ายแบบเฉียบพลันถึง 10 ppm, สูงสุด 12 ชม.

  ความเหนี่ยวนำแบบเป็นสื่อนำ: 0.5 ไมโครซีเมนต์/ซม. ... 20 มิลลิซีเมนต์/ซม. (การวัดค่าอัตโนมัติ)

  ความเหนี่ยวนำแบบเหนี่ยวนำมี ICT 1: 200 ไมโครซีเมนต์/ซม. ... 1000 มิลลิซีเมนต์/ซม. (การวัดค่าอัตโนมัติ)

  ความเหนี่ยวนำแบบเหนี่ยนำมี ICT 2: 20 ไมโครซีเมนต์/ซม. ... 2000 มิลลิซีเมนต์/ซม. (การวัดค่าอัตโนมัติ)

  ความเหนี่ยวนำแบบเหนี่ยนำมี ICT 5: 200 ไมโครซีเมนต์/ซม. ... 2000 มิลลิซีเมนต์/ซม. (การวัดค่าอัตโนมัติ)

  การยกเลิก

  pH: 0.01 pH

  รีด็อกซ์: 1 มิลลิโวลต์

  คลอรีน: 0.01 หนึ่งในหนึ่งล้านส่วน

  ความเหนี่ยวนำ: 0.1 ไมโครซีเมนต์/ซม. (ขึ้นอยู่กับช่วงการวัด)

  ความแม่นยำ0.5 % ของค่าสุดท้ายในช่วงการวัด
  ช่วงการปรับสมดุลของอุณหภูมิ0 ... 120 องศาเซลเซียส, คลอรีน 1 ... 45 องศาเซลเซียส
  ระบบควบคุมระบบควบคุมด้านเดียวแบบ PID ที่เลือกทิศทางควบคุมได้
  อินพุตต่างๆ

  จุดเชื่อมต่อเซ็นเซอร์สำหรับตัวแปรวัดค่า

  อินพุตเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ: pH: Pt 1000, คลอรีนและความเหนี่ยวนำ: Pt 100/ Pt 1000

  อินพุตดิจิตอล 1 เป็นอินพุตควบคุมทางไกลสำหรับฟังก์ชันหยุดชั่วคราว ระบบควบคุม/ข้อผิดพลาดที่้น้ำสำหรับวัด

  เอาต์พุตต่างๆ

  เอาต์พุตความถี่อิมพัลส์ 1 ตัวสำหรับควบคุมปั๊มสูบจ่าย

  สามารถตั้งให้เอาต์พุตแอคทีฟ 0/4…20 มิลลิแอมป์ 1 ตัวเป็นตัวแปรที่วัดค่าหรือตัวแปรควบคุม, โหลดสูงสุด: 400 Ω

  รีเลย์สมรรถนะ 1 เป็นสวิตช์สับเปลี่ยน, ตั้งให้เป็นเอาต์พุตสัญญาณ, เอาต์พุตค่าขีดจำกัดหรือเอาต์พุตควบคุมที่มีการโมดูเลชั่นทางความกว้างของพัลส์สำหรับปั๊มสูบจ่ายควบคุมด้วยมอเตอร์

  ค่าคงที่ของเซลล์ ความเหนี่ยวนำแบบเป็นสื่อ0.05 ... 12.0 ซม-1
  แหล่งจ่ายแรงดันไฟ100 … 230 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์, 5 วัตต์
  อุณหภูมิขณะใช้งานที่อนุญาต

  -10 ... +60 องศาเซลเซียส

  ระดับการป้องกัน

  IP 67 อ้างอิงถึง NEMA 4 X Indoor

  การวัด

  135 x 125 x 75 มม. (สูง x กว้าง x ลึก)

  น้ำหนัก0,5 กก.

  การดาวน์โหลดสำหรับ อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม DULCOMETER® Compact

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  กะทัดรัดแต่มีอุปกรณ์ครบ - อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์น้ำ

  เครื่องควบคุม DULCOMETER® Compact Regler เป็นเครื่องควบคุม PID ช่องทางเดียวสำหรับตัวแปรที่วัดค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์, รีด็อกซ์, คลอรีน, ค่าการนำไฟฟ้าแบบเป็นสื่อและแบบเหนี่ยวนำ เครื่องควบคุมสามารถควบคุมตัวแปรที่วัดค่าได้ทางเดียว เฝ้าระวังค่าขีดจำกัดและถ่ายโอนค่าที่วัดผ่านทางค่าเอาต์พุต มิลลิแอมป์ หนึ่งตัวไปยัง PLC เป็นต้น สามารถเลือกตั้งค่าเอาต์พุต มิลลิแอมป์ ให้เป็นเอาต์พุตตัวแปรควบคุม เครื่องควบคุมมีเอาต์พุตความถี่อิมพัลต์สำหรับควบคุมปั๊มสูบจ่าย สามารถเลือกใช้รีเลย์กำลังเป็นสัญญาณเตือน, ค่าขีดจำกัดหรือสำหรับควบคุมปั๊มสูบจ่ายด้วยมอเตอร์หรือวาล์วแม่เหล็ก อินพุตดิจิตอลใช้สำหรับชัตดาวน์เครื่องควบคุมจากทางไกลหรือสำหรับประมวลผลหน้าสัมผัสจำกัดระยะของตัวอย่างน้ำสำหรับวัด การวัดอุณหภูมิหรือการกำหนดค่าด้วยตัวเองอาจจะมีอิทธิพลต่อการวัด ภาษาไม่มีผลต่อการใช้งานเมนูึควบคุม

  ข้อดี

  • ความยืดหยุ่นจากการเลือกตัวแปรที่วัดค่าที่ pH และรีด็อกซ์
  • ระบบปรับช่วงการวัดอัตโนมัติจะให้ไดอะไลซีสค่าที่วัดที่เหมาะสมสำหรับการวัดค่าความเหนี่ยวนำเสมอ
  • วิธีการแสดงผลค่าความเหนี่ยวนำแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการ: ค่าความเหนี่ยวนำ, TDS (สารหรือของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด), ค่าความเค็มของน้ำและของค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า
  • ความปลอดภัยจากการเฝ้าระวังแก้วและสายท่อแตกหักของเซ็นเซอร์ที่ pH
  • วิธีการติดตั้งต่างกัน: บนผนัง, ที่เสาหรือในตู้สวิตช์ควบคุม

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  ตัวอย่างการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์นี้