คำแนะนำการค้นหา

ระบบตรวจวัดและควบคุม DULCODOS สำหรับน้ำหล่อเย็น

การตรวจสอบและการบำบัดน้ำหล่อเย็นด้วย DULCODOS สำหรับน้ำหล่อเย็น – ระบบตรวจวัดและควบคุมขนาดกะทัดรัด ที่ได้รับการปรับเป็นพิเศษสำหรับใช้ในการบำบัดน้ำหล่อเย็นในระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้ำและระบบบำบัดอากาศแบบเปียก

คำอธิบายสินค้า

ระบบตรวจวัดและควบคุมขนาดกะทัดรัด สำหรับการเฝ้าติดตามและบำบัดน้ำหล่อเย็นที่เชื่อถือได้ จากระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้ำ

ระบบตรวจวัดและควบคุม DULCODOS สำหรับน้ำหล่อเย็น พร้อมเครื่องควบคุม AEGIS II เป็นหน่วยอุปกรณ์ที่กะทัดรัด สำหรับการตรวจสอบและบำบัดน้ำหล่อเย็นที่เชื่อถือได้ โดยมีการกำหนดค่าเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ตามข้อบังคับของกฎหมายที่บังคับใช้ (เช่น ในเยอรมนีคือข้อบังคับที่ 42 ของ BImSch กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการปล่อยมลพิษ)

การตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็นต่าง ๆ ทุกค่า เช่น ค่าความสามารถในการนำไฟฟ้า ค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ ค่า ORP/ความต่างศักย์ของปฏิกิริยารีดอกซ์ และการเลือกตรวจวัดสารไบโอไซด์ที่ทำให้เกิดการออกซิไดซ์เช่น ความเข้มข้นของคลอรีน คลอรีนไดออกไซด์ คลอรีนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ทำปฏิกริยาไวกว่าปกติ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้เนื่องจากความไม่เสถียร แต่ให้นำไปได้ใช้ตามที่ต้องการในระบบพิเศษ ณ จุดที่จะใช้งานได้เลย เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ หรือโบรมีน ทำให้สามารถบำบัดน้ำหล่อเย็นได้อย่างเหมาะสมที่สุด รวมทั้งการเติมสารช่วยตามสัดส่วนของปริมาณ เช่น สารยับยั้งการกัดกร่อนหรือสารช่วยกระจาย การตรวจวัดคุณสมบัติการกัดกร่อนของโลหะต่าง ๆ โดยตรง การตรวจวัดสารยับยั้งการกัดกร่อนโดยวิธีทางอ้อมโดยใช้สารฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถบำบัดน้ำหล่อเย็นได้อย่างเหมาะสมที่สุด

สามารถกำหนดค่าอุปกรณ์ได้โดยใช้ฟังก์ชัน LAN และ WLAN ของ AEGIS II สามารถดำเนินการและแสดงการกำหนดค่าของอุปกรณ์ได้อย่างชัดเจนด้วยคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต อินเตอร์เฟซ Modbus RTU และเกตเวย์สำหรับฟิลด์บัสอื่น ๆ ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบควบคุมในระดับที่สูงกว่าและระบบควบคุมกระบวนการได้

รายละเอียด

 • ติดตั้งและเริ่มต้นใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วด้วยสถานีวัดและควบคุมแบบ Plug & Play ที่มีสายพร้อมเชื่อมต่อ
 • ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำหล่อเย็น
 • ปกป้องระบบทั้งระบบจากการกัดกร่อน ตะกอนตกค้าง และการเจริญเติบโตทางชีววิทยา
 • จะสร้างรายงานขึ้นโดยอัตโนมัติตามระเบียบข้อบังคับที่ใช้ และจะส่งรายงานนี้ทางอีเมล
 • การเชื่อมต่อเข้ากับ ProMinent DULCONNEX Cloud

การใช้งาน

 • การเฝ้าติดตามและการบำบัดน้ำหล่อเย็นจากระบบในอุตสาหกรรม ระบบปรับอากาศ
 • ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก
 • การใช้งานที่คล้ายกัน
  1 2

  รายละเอียด

  • ติดตั้งในระบบบายพาสแบบไหลผ่านในท่อน้ำหมุนเวียน
  • แรงดันสูงสุดตามรุ่น: 1 บาร์ ถึง 6 บาร์
  • อัตราการไหลของน้ำที่ตรวจวัด ตามรุ่น: 15...40 ลิตร/ชม. (เมื่อเลือกตรวจวัดสารไบโอไซด์) / 15...500 ลิตร/ชม.
  • อุณหภูมิสูงสุดของสารตัวกลาง: 45 °C
  • อุณหภูมิแวดล้อม: +5...50 °C
  • ระดับการป้องกัน: IP65
  • การจ่ายแรงดันไฟฟ้า: 90-240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์

  การดาวน์โหลดสำหรับ ระบบตรวจวัดและควบคุม DULCODOS สำหรับน้ำหล่อเย็น

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  ระบบตรวจวัดและควบคุมขนาดกะทัดรัด สำหรับการเฝ้าติดตามและบำบัดน้ำหล่อเย็นที่เชื่อถือได้ จากระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้ำ

  ระบบตรวจวัดและควบคุม DULCODOS สำหรับน้ำหล่อเย็น พร้อมเครื่องควบคุม AEGIS II เป็นหน่วยอุปกรณ์ที่กะทัดรัด สำหรับการตรวจสอบและบำบัดน้ำหล่อเย็นที่เชื่อถือได้ โดยมีการกำหนดค่าเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ตามข้อบังคับของกฎหมายที่บังคับใช้ (เช่น ในเยอรมนีคือข้อบังคับที่ 42 ของ BImSch กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการปล่อยมลพิษ)

  การตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็นต่าง ๆ ทุกค่า เช่น ค่าความสามารถในการนำไฟฟ้า ค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ ค่า ORP/ความต่างศักย์ของปฏิกิริยารีดอกซ์ และการเลือกตรวจวัดสารไบโอไซด์ที่ทำให้เกิดการออกซิไดซ์เช่น ความเข้มข้นของคลอรีน คลอรีนไดออกไซด์ คลอรีนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ทำปฏิกริยาไวกว่าปกติ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้เนื่องจากความไม่เสถียร แต่ให้นำไปได้ใช้ตามที่ต้องการในระบบพิเศษ ณ จุดที่จะใช้งานได้เลย เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ หรือโบรมีน ทำให้สามารถบำบัดน้ำหล่อเย็นได้อย่างเหมาะสมที่สุด รวมทั้งการเติมสารช่วยตามสัดส่วนของปริมาณ เช่น สารยับยั้งการกัดกร่อนหรือสารช่วยกระจาย การตรวจวัดคุณสมบัติการกัดกร่อนของโลหะต่าง ๆ โดยตรง การตรวจวัดสารยับยั้งการกัดกร่อนโดยวิธีทางอ้อมโดยใช้สารฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถบำบัดน้ำหล่อเย็นได้อย่างเหมาะสมที่สุด

  สามารถกำหนดค่าอุปกรณ์ได้โดยใช้ฟังก์ชัน LAN และ WLAN ของ AEGIS II สามารถดำเนินการและแสดงการกำหนดค่าของอุปกรณ์ได้อย่างชัดเจนด้วยคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต อินเตอร์เฟซ Modbus RTU และเกตเวย์สำหรับฟิลด์บัสอื่น ๆ ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบควบคุมในระดับที่สูงกว่าและระบบควบคุมกระบวนการได้

  รายละเอียด

  • ติดตั้งและเริ่มต้นใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วด้วยสถานีวัดและควบคุมแบบ Plug & Play ที่มีสายพร้อมเชื่อมต่อ
  • ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำหล่อเย็น
  • ปกป้องระบบทั้งระบบจากการกัดกร่อน ตะกอนตกค้าง และการเจริญเติบโตทางชีววิทยา
  • จะสร้างรายงานขึ้นโดยอัตโนมัติตามระเบียบข้อบังคับที่ใช้ และจะส่งรายงานนี้ทางอีเมล
  • การเชื่อมต่อเข้ากับ ProMinent DULCONNEX Cloud

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  1 2 3

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้