คำแนะนำการค้นหา

อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม AEGIS II

อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม AEGIS II จะวัดและควบคุมค่าความเหนี่ยวนำอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังควบคุมความเข้มข้นของไบโอไซด์และรักษาสายท่อและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนให้สะอาด

คำอธิบายสินค้า

การบำบัดน้ำหล่อเย็นในระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้ำตรงตามมาตรฐาน VDI 2047 และ 42 BImSchV สอดคล้องกัน

AEGIS II จะบันทึกค่าพารามิเตอร์การวัดที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการบำบัดน้ำหล่อเย็นและควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานอย่างราบรื่น:

 • การวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ - จะควบคุมการแยกเกลือ
 • การจ่ายไบโอซิน - ขึ้นอยู่กับเวลาหรือการวัดและการควบคุม สอดคล้องตรงตามมาตรฐาน VDI 2047 และ 42 BImSchV สอดคล้องกัน (เช่น คลอรีน)
 • การวัดการกัดกร่อน กระบวนการกร่อนของวัสดุที่ติดแน่นด้วยการใช้งานอย่างต่อเนื่อง - สัญญาณของความสึกหรอ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ - จะยืนยันว่ามีการสูบจ่ายสารยับยั้งการกัดกร่อนจากสนิมโลหะเพียงพอหรือไม่
 • การวัดค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ - จะวัดและควบคุมค่า pH

ข้อดี

 • การควบคุมการสูบจ่ายไบโอไซด์แบบเวลาจริง 1, 7 และ 28 วัน
 • สามารถควบคุมและวัดค่าความเข็มข้นของไบโอไซด์ผ่านระบบออนไลน์ได้ หากต้องการ
 • การวัดค่าขอความสามารถของความเหนี่ยวนำ อุณหภูมิและการตรวจสอบการไหลล้นด้วยเซ็นเซอร์ประเภท CTFS
 • อินเตอร์เฟสของเว็บไซต์แบบมาตรฐานเพื่อการปรับตั้งค่าเครื่องและการดูแลรักษาระยะไกลด้วยการแจ้งเตือนผ่านอีเมล (สำหรับการแจ้งเตือนทางอีเมล เครื่องควบคุมจะต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต) WLAN/WiFi เป็นตัวเลือกเสริม
 • ระบบบังคับการแยกเกลือ: จะดำเนินการแยกเกลือก่อนการสูบจ่ายไบโอไซด์ ซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาหรือค่าที่วัดได้
 • ระบบกีดขวางการแยกเกลือ: จะกีดขวางการแยกเกลือหลังจากทำการสูบจ่ายไบโอไซด์สำเร็จแล้ว

ขอบข่ายการใช้งาน

 • ระบบควบคุมการแยกเกลือในระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้ำ
 • ระบบควบคุมที่มีสัดส่วนเหมาะกับปริมาณในการสูบจ่ายสารยับยั้งการกัดกร่อนจากสนิมโลหะ, การสูบจ่ายสารลดฟองและการสูบจ่ายสารกระจายคราบสิ่งสกปรก
 • การวัดและการควบคุมความเข้มข้นของสารยับยั้งด้วยการใช้ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์
 • การวัดและควบคุมค่า pH และแรงดันไฟฟ้ารีด็อกซ์ หากจำเป็น
 • การสูบจ่ายไบโอไซด์, ขึ้นอยู่กับเวลาหรือค่าที่วัด
  1 2

  รายละเอียดทางเทคนิค

  • อินพุตดิจิตอล 8 ตัวสำหรับตัวสำหรับมาตรวัดน้ำกระเพื่อมอุปกรณ์เฝ้าระวังอัตราการไหลและสัญญาณควบคุม
  • ไฟ LED 10 สถานะ แสดงสถานะการปฏิบัติงาน
  • เอาต์พุตรีเลย์ที่ยืดหยุ่น 9 ตัว: เพื่อการสั่งงานตัวกระตุ้นตามค่าที่กำหนด, ตามสัดส่วนปริมาณอัตราการไหลหรือตามการจับเวลา
  • ตัวแปรที่วัดค่า การเหนี่ยวนำ: pH, รีด็อกซ์, คลอรีน, โบรมีนและอื่น ๆ
  ช่วงการวัด

  ความเหนี่ยวนำ:

  มีเซ็นเซอร์ดิจิตอล CTFS ที่อินพุต A และ B และโมดูลมาตรฐาน D1: 0.1-10 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  ผ่านโมดุลที่มีความสามารถการเหนี่ยวนำ L3 ที่สัมพันธ์กับการใช้งานเซ็นเซอร์ (LMP, LFT): 50 ไมโครซีเมนต์/ซม. - 20 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  ด้วย โมดูลแบบมิลลิแอมป์ AA ที่มีเซ็นเซอร์เหนี่ยวนำแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า ICT: 8 ถึง 2 ไมโครซีเมนต์/ซม. 20 มิลลิซีเมนต์/ซม. 200 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  ประเภทการเชื่อมต่อมิลลิโวลต์:

  pH: 0.00 ... 14.00

  แรงดันไฟรีด็อกซ์: -1,500 ... +1,500 มิลลิโวลต์

  ชุดอุปกรณ์ฟิตติ้ง มิลลิแอมป์ (ตัวแปรวัดค่าแบบแอมเปอโรเมตริก ช่วงการวัดค่าเป็นไปตามเซ็นเซอร์ 2 ppm 10 ppm):

  คลอรีน

  คลอรีนไดออกไซด์

  โบรมีน

  อุณหภูมิ:

  ผ่าน Pt 100/Pt 1000, ช่วงการวัดค่า 0 ... 150 องศาเซลเซียส

  การยกเลิก

  pH: 0.01

  แรงดันไฟรีด็อกซ์: 1 มิลลิโวลต์

  อุณหภูมิ: 0.1 องศาเซลเซียส

  ระบบแอมเพอโรเมตริก (คลอรีน ฯลฯ): 0.001/0.01 ppm, 0.01 Vol. %, 0.1 Vol. %

  อินพุตและเอาท์พุต

  โมดุลแบบปลอกเสียบ 3 ตำแหน่ง สำหรับ โมดุลปลอกเสียบ 2 ช่องทาง ตามรหัสประจำตัว

  อินพุต 1 มิลลิแอมป์ สำหรับสัญญาณแอนะล็อก

  รีเลย์สมรรถนะ 5 ตัวใช้เป็นสวิตช์สับเปลี่ยน ไม่มีศักย์ไฟฟ้า 3 ตัวและเปิดสวิตช์ด้วยแรงดันไฟฟ้า 2 ตัว

  เอาต์พุตความถี่อิมพัลส์ 4 ตัว สำหรับควบคุมปั๊มสูบจ่าย

  ชุดอินพุตเซ็นเซอร์ 2 ตัวสำหรับเซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ CTFS และเซ็นเซอร์ตรวจการกัดกร่อน CRS

  อินพุตดิจิตอล 8 ตัวสำหรับตัวสำหรับมาตรวัดน้ำกระเพื่อม วาล์วเปิดปิดการไหลและการหยุดเพื่อปิด

  ความแม่นยำ0.3 % อ้างอิงค่าสุดท้ายของช่วงการวัด
  อินพุตการวัดpH/รีด็อกซ์ (ความต้านทานของอินพุต > 0.5 x 1012 Ω)
  การปรับสมดุลย์ของอุณหภูมิPt 100/Pt 1000 สำหรับ pH
  ช่วงการแก้ไขอุณหภูมิ0 … 100 °C
  โหมดควบคุมระบบควบคุมแบบ P/PID
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า90 – 253 V, 50/60 Hz, 25 VA, 24 V DC
  การเชื่อมต่อกับฟิลด์บัสModbus RTU ผ่านเกตเวย์ของฟิลด์บัสตัวอื่น
  อุณหภูมิแวดล้อม0 ... 50 °C (สำหรับการติดตั้งตั้งภายในหรือพร้อมปลอกหุ้มนิรภัย)
  ระดับการป้องกันโครงสร้างผนัง: IP 67
  การทดสอบและการรับรองCE, MET (ตรงกับ UL ตามมาตรฐาน IEC 61010)
  วัสดุปลอกหุ้มPPE พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้
  ขนาด สูง x กว้าง x ลึก240 x 360 x 110 mm
  ภูมิอากาศความชื้นสัมพัทธ์ที่อนุญาต: 95 % ไม่ควบแน่น DIN IEC 60068 – 2-30

  รายละเอียดของโมดูล

  โมดูลอินพุตเซ็นเซอร์ AA มิลลิแอมป์/มิลลิแอมป์ (จุดต่อ 1-3):

  • อินพุตเซ็นเซอร์ 2 ตัว สำหรับเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์คลอรีน เช่น CBR หรือ pHV1 ตัวแปลงค่า pH

  โมดูลอินพุตเซ็นเซอร์อุณหภูมิ V2 มิลลิโวลต์/มิลลิโวลต์ (จุดต่อ 2-3):

  • อินพุตเซ็นเซอร์ 2 ตัว สำหรับเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ค่า pH หรือ เซ็นเซอร์รีด็อกซ์ และเซ็นเซอร์อุณหภูมิ Pt100/Pt1000 เช่น จากประเภท PHER, RHER, PHEI, RHEIC, Pt100SE

  โมดูลเอาท์พุต H1 มิลลิแอมป์/มิลลิแอมป์ (จุดต่อ 1-3):

  • เอาท์พุตอนาล็อกแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า 0/4-20 มิลลิแอมป์ 2 ตัว สำหรับแสดงค่าที่วัดหรือตัวแปรควบคุม

  โมดูลชุดเซ็นเซอร์ D1 โมดูลเฝ้าดู (จุดต่อ 1-3):

  • โมดูลอินพุตเซ็นเซอร์ดิจิตอล 2 ตัว สำหรับเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กันการกัดกร่อนอย่าง CTFS หรือ CRS

  โมดูล V1 มิลลิโวลต์/อุณหภูมิ + โมดูลหน่วยมิลลิแอมป์ (จุดต่อ 2-3):

  • อินพุตเซ็นเซอร์ 1 ตัว สำหรับเซ็นเซอร์ค่า pH หรือ เซ็นเซอร์รีด็อกซ์ และเซ็นเซอร์อุณหภูมิ Pt100/Pt1000
  • อินพุตเซ็นเซอร์ 1 ตัว สำหรับเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์คลอรีน เช่น CBR หรือ pHV1 ตัวแปลงค่า pH

  โมดูล CM Modbus RTU + เอาท์พุต 2 ตัว หน่วยมิลลิแอมป์ (จุดต่อ 3):

  • Modbus RTU Slave 1 ตัว สำหรับเชื่อมต่อ SPS หรือ Gateway
  • Modbus RTU Master 1 ตัว สำหรับเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ Pyxis Fluorometer
  • เอาท์พุตอนาล็อกแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า 0/4-20 มิลลิแอมป์ 2 ตัว สำหรับแสดงค่าที่วัดหรือตัวแปรควบคุม

  โมดูล CA Modbus RTU + เอาท์พุต 2 ตัว หน่วยมิลลิแอมป์ + อินพุต 2 ตัว หน่วยมิลลิแอมป์(จุดต่อ 3):

  • Modbus RTU Slave 1 ตัว สำหรับเชื่อมต่อ SPS หรือ Gateway
  • Modbus RTU Master 1 ตัว สำหรับเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ Pyxis Fluorometer
  • เอาท์พุตอนาล็อกแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า 0/4-20 มิลลิแอมป์ 2 ตัว สำหรับแสดงค่าที่วัดหรือตัวแปรควบคุม
  • อินพุตเซ็นเซอร์ 2 ตัว สำหรับเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์คลอรีน เช่น CBR หรือ pHV1 ตัวแปลงค่า pH

  การดาวน์โหลดสำหรับ อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม AEGIS II

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  การบำบัดน้ำหล่อเย็นในระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้ำตรงตามมาตรฐาน VDI 2047 และ 42 BImSchV สอดคล้องกัน

  AEGIS II จะบันทึกค่าพารามิเตอร์การวัดที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการบำบัดน้ำหล่อเย็นและควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานอย่างราบรื่น:

  • การวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ - จะควบคุมการแยกเกลือ
  • การจ่ายไบโอซิน - ขึ้นอยู่กับเวลาหรือการวัดและการควบคุม สอดคล้องตรงตามมาตรฐาน VDI 2047 และ 42 BImSchV สอดคล้องกัน (เช่น คลอรีน)
  • การวัดการกัดกร่อน กระบวนการกร่อนของวัสดุที่ติดแน่นด้วยการใช้งานอย่างต่อเนื่อง - สัญญาณของความสึกหรอ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ - จะยืนยันว่ามีการสูบจ่ายสารยับยั้งการกัดกร่อนจากสนิมโลหะเพียงพอหรือไม่
  • การวัดค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ - จะวัดและควบคุมค่า pH

  ข้อดี

  • การควบคุมการสูบจ่ายไบโอไซด์แบบเวลาจริง 1, 7 และ 28 วัน
  • สามารถควบคุมและวัดค่าความเข็มข้นของไบโอไซด์ผ่านระบบออนไลน์ได้ หากต้องการ
  • การวัดค่าขอความสามารถของความเหนี่ยวนำ อุณหภูมิและการตรวจสอบการไหลล้นด้วยเซ็นเซอร์ประเภท CTFS
  • อินเตอร์เฟสของเว็บไซต์แบบมาตรฐานเพื่อการปรับตั้งค่าเครื่องและการดูแลรักษาระยะไกลด้วยการแจ้งเตือนผ่านอีเมล (สำหรับการแจ้งเตือนทางอีเมล เครื่องควบคุมจะต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต) WLAN/WiFi เป็นตัวเลือกเสริม
  • ระบบบังคับการแยกเกลือ: จะดำเนินการแยกเกลือก่อนการสูบจ่ายไบโอไซด์ ซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาหรือค่าที่วัดได้
  • ระบบกีดขวางการแยกเกลือ: จะกีดขวางการแยกเกลือหลังจากทำการสูบจ่ายไบโอไซด์สำเร็จแล้ว

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  1 2

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้