คำแนะนำการค้นหา

อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม AEGIS II

อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม AEGIS II จะวัดและควบคุมค่าความเหนี่ยวนำอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังควบคุมความเข้มข้นของไบโอไซด์และรักษาสายท่อและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนให้สะอาด

คำอธิบายสินค้า

การบำบัดน้ำหล่อเย็นในระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้ำตรงตามมาตรฐาน VDI 2047 และ 42 BImSchV สอดคล้องกัน

AEGIS II จะบันทึกค่าพารามิเตอร์การวัดที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการบำบัดน้ำหล่อเย็นและควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานอย่างราบรื่น:

 • การวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ - จะควบคุมการแยกเกลือ
 • การจ่ายไบโอซิน - ขึ้นอยู่กับเวลาหรือการวัดและการควบคุม สอดคล้องตรงตามมาตรฐาน VDI 2047 และ 42 BImSchV สอดคล้องกัน (เช่น คลอรีน)
 • การวัดการกัดกร่อน กระบวนการกร่อนของวัสดุที่ติดแน่นด้วยการใช้งานอย่างต่อเนื่อง - สัญญาณของความสึกหรอ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ - จะยืนยันว่ามีการสูบจ่ายสารยับยั้งการกัดกร่อนจากสนิมโลหะเพียงพอหรือไม่
 • การวัดค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ - จะวัดและควบคุมค่า pH

ข้อดี

 • การควบคุมการสูบจ่ายไบโอไซด์แบบเวลาจริง 1, 7 และ 28 วัน
 • สามารถควบคุมและวัดค่าความเข็มข้นของไบโอไซด์ผ่านระบบออนไลน์ได้ หากต้องการ
 • การวัดค่าขอความสามารถของความเหนี่ยวนำ อุณหภูมิและการตรวจสอบการไหลล้นด้วยเซ็นเซอร์ประเภท CTFS
 • อินเตอร์เฟสของเว็บไซต์แบบมาตรฐานเพื่อการปรับตั้งค่าเครื่องและการดูแลรักษาระยะไกลด้วยการแจ้งเตือนผ่านอีเมล (สำหรับการแจ้งเตือนทางอีเมล เครื่องควบคุมจะต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต) WLAN/WiFi เป็นตัวเลือกเสริม
 • ระบบบังคับการแยกเกลือ: จะดำเนินการแยกเกลือก่อนการสูบจ่ายไบโอไซด์ ซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาหรือค่าที่วัดได้
 • ระบบกีดขวางการแยกเกลือ: จะกีดขวางการแยกเกลือหลังจากทำการสูบจ่ายไบโอไซด์สำเร็จแล้ว

ขอบข่ายการใช้งาน

 • ระบบควบคุมการแยกเกลือในระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้ำ
 • ระบบควบคุมที่มีสัดส่วนเหมาะกับปริมาณในการสูบจ่ายสารยับยั้งการกัดกร่อนจากสนิมโลหะ, การสูบจ่ายสารลดฟองและการสูบจ่ายสารกระจายคราบสิ่งสกปรก
 • การวัดและการควบคุมความเข้มข้นของสารยับยั้งด้วยการใช้ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์
 • การวัดและควบคุมค่า pH และแรงดันไฟฟ้ารีด็อกซ์ หากจำเป็น
 • การสูบจ่ายไบโอไซด์, ขึ้นอยู่กับเวลาหรือค่าที่วัด
  1 2

  รายละเอียดทางเทคนิค

  • อินพุตดิจิตอล 8 ตัวสำหรับตัวสำหรับมาตรวัดน้ำกระเพื่อมอุปกรณ์เฝ้าระวังอัตราการไหลและสัญญาณควบคุม
  • ไฟ LED 10 สถานะ แสดงสถานะการปฏิบัติงาน
  • เอาต์พุตรีเลย์ที่ยืดหยุ่น 9 ตัว: เพื่อการสั่งงานตัวกระตุ้นตามค่าที่กำหนด, ตามสัดส่วนปริมาณอัตราการไหลหรือตามการจับเวลา
  • ตัวแปรที่วัดค่า การเหนี่ยวนำ: pH, รีด็อกซ์, คลอรีน, โบรมีนและอื่น ๆ

  ข้อมูลทางเทคนิค

  ช่วงการวัด

  ค่าการนำไฟฟ้า:

  ด้วยเซ็นเซอร์ดิจิทัล CTFS ที่อินพุต A และ B และผ่านโมดูลอนุกรม D1: 0.1 - 10 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  ผ่านโมดูลการนำไฟฟ้า L3 โดยขึ้นอยู่กับเซ็นเซอร์ที่ใช้ (LMP, LFT): 50 ไมโครซีเมนต์/ซม. - 20 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  ผ่านโมดูลแบบมิลลิแอมป์ AA ที่มีเซ็นเซอร์ตรวจวัดการนำไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ ICT: 8 ถึง 2 มิลลิซีเมนต์/ซม., 20 มิลลิซีเมนต์/ซม., 200 มิลลิซีเมนต์/ซม.

  ประเภทการเชื่อมต่อ มิลลิโวลต์:

  pH: 0.00 ... 14.00

  แรงดันไฟฟ้ารีด็อกซ์: -1,500 ... +1,500 มิลลิโวลต์

  ประเภทการเชื่อมต่อ มิลลิโวลต์ (ตัวแปรแบบแอมเพอโรเมตริกที่วัดค่าได้, ช่วงการวัดเป็นไปตามเซ็นเซอร์, 2 ppm, 10 ppm):

  คลอรีน

  คลอรีนไดออกไซด์

  โบรมีน

  อุณหภูมิ:

  ผ่าน Pt 100/Pt 1000, ช่วงการวัดค่า 0 ... 150 °C

  การยกเลิก

  pH: 0.01

  แรงดันไฟฟ้ารีด็อกซ์: 1 มิลลิโวลต์

  อุณหภูมิ: 0.1 °C

  ระบบแอมเพอโรเมตริก (คลอรีน ฯลฯ): 0.001/0.01 ppm, 0.01 % ปริมาตร, 0.1 % ปริมาตร

  อินพุตและเอาท์พุต

  ช่องสำหรับโมดูลแบบเสียบ 3 ตำแหน่ง สำหรับโมดูลแบบเสียบ 2 ช่อง ตามรหัสประจำตัว

  อินพุต 1 มิลลิแอมป์ สำหรับสัญญาณแอนะล็อกที่ต้องการ

  รีเลย์กำลัง 5 ตัว เป็นหน้าสัมผัสการเปลี่ยน โดยที่ 3 ตัวไม่มีแรงดันไฟฟ้า และ 2 ตัวมีการสวิตช์ด้วยแรงดันไฟฟ้า

  เอาต์พุตความถี่พัลส์ 4 ช่อง สำหรับควบคุมปั๊มสูบจ่าย

  อินพุตแบบอนุกรม 2 ช่องสำหรับเซ็นเซอร์ตรวจวัดการนำไฟฟ้า CTFS และเซ็นเซอร์ตรวจวัดการกัดกร่อน CRS

  อินพุตควบคุมแบบดิจิทัล 8 ช่อง สำหรับมาตรวัดน้ำแบบสัมผัส สวิตช์การไหล และการหยุดพักสำหรับการล็อก

  ความแม่นยำ

  0.3 % อ้างอิงค่าสุดท้ายของช่วงการวัด

  การปรับสมดุลย์ของอุณหภูมิ

  Pt 100/Pt 1000 สำหรับ pH

  โหมดควบคุม

  ระบบควบคุมแบบ P/PID

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  90 – 253 V, 50/60 Hz, 25 VA, 24 V DC

  การเชื่อมต่อกับฟิลด์บัส

  Modbus RTU ผ่านเกตเวย์ของฟิลด์บัสตัวอื่น

  อุณหภูมิแวดล้อม

  0 ... 50 °C (สำหรับการติดตั้งตั้งภายในหรือพร้อมปลอกหุ้มนิรภัย)

  ระดับการป้องกัน

  โครงสร้างผนัง: IP 67

  การทดสอบและการรับรอง

  CE, MET (ตรงกับ UL ตามมาตรฐาน IEC 61010)

  วัสดุปลอกหุ้ม

  PPE พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้

  ขนาด สูง x กว้าง x ลึก

  240 x 360 x 110 mm

  รายละเอียดของโมดูล

  โมดูล AA อินพุตสำหรับเซ็นเซอร์ mA/mA (ช่องเสียบ 1-3):

  • อินพุตสำหรับเซ็นเซอร์ 2 ช่อง สำหรับการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์คลอรีน เป็นต้น เช่น CBR หรือทรานสดิวเซอร์สำหรับค่า pH pHV1

  โมดูล V2 อินพุตสำหรับเซ็นเซอร์ mV/mV อุณหภูมิ (ช่องเสียบ 2-3):

  • อินพุตสำหรับเซ็นเซอร์ 2 ช่อง สำหรับการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ pH และเซ็นเซอร์รีด็อกซ์ รวมทั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิ Pt100/
   Pt1000 เช่น รุ่น PHER, RHER, PHEI, RHEIC, Pt100SE

  โมดูล H1 เอาต์พุต mA/mA (ช่องเสียบ 1-3):

  • เอาต์พุตแบบแอนะล็อกที่มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า 2 ช่อง 0/4-20 mA สำหรับส่งออกค่าที่วัดหรือตัวแปรควบคุม

  โมดูล D1 การเฝ้าติดตามโมดูลเซ็นเซอร์แบบอนุกรม (ช่องเสียบ 1-3):

  • อินพุตดิจิทัล 2 ช่องสำหรับเซ็นเซอร์, สำหรับการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ตรวจวัดการสึกกร่อน CTFS หรือ CRS

  โมดูล V1 โมดูล mV/อุณหภูมิ + mA (ช่องเสียบ 2-3):

  • อินพุตสำหรับเซ็นเซอร์ 1 ช่อง สำหรับเซ็นเซอร์ pH หรือเซ็นเซอร์รีด็อกซ์ และเซ็นเซอร์อุณหภูมิ Pt100/Pt1000
  • อินพุตสำหรับเซ็นเซอร์ 1 ช่อง สำหรับการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์คลอรีน เป็นต้น เช่น CBR หรือทรานสดิวเซอร์สำหรับค่า pH pHV1

  โมดูล CM Modbus RTU + เอาต์พุต mA 2 ช่อง (ช่องเสียบ 3):

  • Modbus RTU สลาฟ 1 ตัว, สำหรับเชื่อมต่อกับ PLC หรือเกตเวย์
  • Modbus RTU มาสเตอร์ 1 ตัว, สำหรับเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ฟลูออโรมิเตอร์ Pyxis
  • เอาต์พุตแบบแอนะล็อกที่มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า 2 ช่อง 0/4-20 mA สำหรับส่งออกค่าที่วัดหรือตัวแปรควบคุม

  โมดูล CA Modbus RTU + เอาต์พุต mA 2 ช่อง + อินพุต mA 2 ช่อง (ช่องเสียบ 3):

  • Modbus RTU สลาฟ 1 ตัว, สำหรับเชื่อมต่อกับ PLC หรือเกตเวย์
  • Modbus RTU มาสเตอร์ 1 ตัว, สำหรับเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ฟลูออโรมิเตอร์ Pyxis
  • เอาต์พุตแบบแอนะล็อกที่มีการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า 2 ช่อง 0/4-20 mA สำหรับส่งออกค่าที่วัดหรือตัวแปรควบคุม
  • อินพุตสำหรับเซ็นเซอร์ 2 ช่อง สำหรับการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์คลอรีน เป็นต้น เช่น CBR หรือทรานสดิวเซอร์สำหรับค่า pH pHV1

  การดาวน์โหลดสำหรับ อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม AEGIS II

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  การบำบัดน้ำหล่อเย็นในระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้ำตรงตามมาตรฐาน VDI 2047 และ 42 BImSchV สอดคล้องกัน

  AEGIS II จะบันทึกค่าพารามิเตอร์การวัดที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการบำบัดน้ำหล่อเย็นและควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานอย่างราบรื่น:

  • การวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ - จะควบคุมการแยกเกลือ
  • การจ่ายไบโอซิน - ขึ้นอยู่กับเวลาหรือการวัดและการควบคุม สอดคล้องตรงตามมาตรฐาน VDI 2047 และ 42 BImSchV สอดคล้องกัน (เช่น คลอรีน)
  • การวัดการกัดกร่อน กระบวนการกร่อนของวัสดุที่ติดแน่นด้วยการใช้งานอย่างต่อเนื่อง - สัญญาณของความสึกหรอ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ - จะยืนยันว่ามีการสูบจ่ายสารยับยั้งการกัดกร่อนจากสนิมโลหะเพียงพอหรือไม่
  • การวัดค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ - จะวัดและควบคุมค่า pH

  ข้อดี

  • การควบคุมการสูบจ่ายไบโอไซด์แบบเวลาจริง 1, 7 และ 28 วัน
  • สามารถควบคุมและวัดค่าความเข็มข้นของไบโอไซด์ผ่านระบบออนไลน์ได้ หากต้องการ
  • การวัดค่าขอความสามารถของความเหนี่ยวนำ อุณหภูมิและการตรวจสอบการไหลล้นด้วยเซ็นเซอร์ประเภท CTFS
  • อินเตอร์เฟสของเว็บไซต์แบบมาตรฐานเพื่อการปรับตั้งค่าเครื่องและการดูแลรักษาระยะไกลด้วยการแจ้งเตือนผ่านอีเมล (สำหรับการแจ้งเตือนทางอีเมล เครื่องควบคุมจะต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต) WLAN/WiFi เป็นตัวเลือกเสริม
  • ระบบบังคับการแยกเกลือ: จะดำเนินการแยกเกลือก่อนการสูบจ่ายไบโอไซด์ ซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาหรือค่าที่วัดได้
  • ระบบกีดขวางการแยกเกลือ: จะกีดขวางการแยกเกลือหลังจากทำการสูบจ่ายไบโอไซด์สำเร็จแล้ว

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  1 2

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้