คำแนะนำการค้นหา
ใหม่

อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม AEGIS II

อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม AEGIS II จะวัดและควบคุมค่าความเหนี่ยวนำอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังควบคุมความเข้มข้นของไบโอไซด์และรักษาสายท่อและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนให้สะอาด

คำอธิบายสินค้า

การบำบัดน้ำหล่อเย็นในระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้ำตรงตามมาตาฐาน VDI 2047

AEGIS II จะบันทึกค่าพารามิเตอร์การวัดที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการบำบัดน้ำหล่อเย็นและควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานอย่างราบรื่น:

 • การวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ - จะควบคุมการแยกเกลือ
 • การจ่ายไบโอซิน - ขึ้นอยู่กับการวัดและการควบคุมสอดคล้องกับตรงตามมาตรฐาน VDI 2047 (เช่น คลอรีน)
 • การวัดการกัดกร่อน กระบวนการกร่อนของวัสดุที่ติดแน่นด้วยการใช้งานอย่างต่อเนื่อง - สัญญาณของความสึกหรอ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ - จะยืนยันว่ามีการสูบจ่ายสารยับยั้งการกัดกร่อนจากสนิมโลหะเพียงพอหรือไม่
 • การวัดค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ - จะวัดและควบคุมค่า pH

ข้อดี

 • การสูบจ่ายไบโอไซด์จะถูกควบคุมผ่านเครื่องจับเวลาหนึ่งตัว
 • มีการวัดและควบคุมความเข้มข้นของไบโอไซด์ทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องหากต้องการ
 • การบำรุงรักษาจากทางไกลผ่านเว็บอินเทอร์เฟซด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์
 • ระบบกีดขวางการแยกเกลือ: จะกีดขวางการแยกเกลือหลังจากทำการสูบจ่ายไบโอไซด์สำเร็จแล้ว
 • ระบบบังคับการแยกเกลือ: จะดำเนินการแยกเกลือก่อนการสูบจ่ายไบโอไซด์
 • การแสดงสถานะการปฏิบัติงานผ่านไฟ LED 10 บอกสถานะ

ขอบข่ายการใช้งาน

 • ระบบควบคุมการแยกเกลือในระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้ำ
 • ระบบควบคุมที่มีสัดส่วนเหมาะกับปริมาณในการสูบจ่ายสารยับยั้งการกัดกร่อนจากสนิมโลหะ, การสูบจ่ายสารลดฟองและการสูบจ่ายสารกระจายคราบสิ่งสกปรก
 • การวัดและการควบคุมความเข้มข้นของสารยับยั้งด้วยการใช้ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์
 • การวัดและควบคุมค่า pH หากจำเป็น
 • การสูบจ่ายไบโอไซด์ถึง 2 ตัว, ขึ้นอยู่กับค่าของเวลาหรือค่าที่วัด
  1 2

  รายละเอียดทางเทคนิค

  • อินพุตดิจิตอล 8 ตัวสำหรับตัวสำหรับมาตรวัดน้ำกระเพื่อมอุปกรณ์เฝ้าระวังอัตราการไหลและสัญญาณควบคุม
  • ไฟ LED 10 สถานะ แสดงสถานะการปฏิบัติงาน
  • เอาต์พุตรีเลย์ที่ยืดหยุ่น 9 ตัว: เพื่อการสั่งงานตัวกระตุ้นตามค่าที่กำหนด, ตามสัดส่วนปริมาณอัตราการไหลหรือตามการจับเวลา
  • ตัวแปรที่วัดค่า การเหนี่ยวนำ: pH, รีด็อกซ์, คลอรีน, โบรมีนและอื่น ๆ

  ข้อมูลทางเทคนิค

  ช่วงการวัด

  ประเภทการเชื่อมต่อมิลลิโวลต์:

  pH: 0.00 ... 14.00

  แรงดันไฟรีด็อกซ์: -1,500 ... +1,500 มิลลิโวลต์

  ประเภทการเชื่อมต่อมิลลิแอมป์ (ตัวแปรที่วัดค่าแบบแอมเพอโรเมตริก, ช่วงการวัดค่าตรงตามเซ็นเซอร์):

  คลอรีน

  คลอรีนไดออกไซด์

  โบรมีน

  อุณหภูมิ:

  ผ่าน Pt 100/Pt 1000, ช่วงการวัดค่า 0 ... 150 องศาเซลเซียส

  การยกเลิก

  pH: 0.01

  แรงดันไฟรีด็อกซ์: 1 มิลลิโวลต์

  อุณหภูมิ: 0.1 องศาเซลเซียส

  ระบบแอมเพอโรเมตริก (คลอรีน ฯลฯ): 0.001/0.01 ppm, 0.01 Vol. %, 0.1 Vol. %

  อินพุตและเอาท์พุต

  ตำแหน่งเสียบโมดูลปลั๊กอิน 3 จุด: โมดูลปลั๊กอินสำหรับโมดูล 2 ช่อง: เอาต์พุต มิลลิแอมป์, อินพุต pH/รีด็อกซ์, อินพุต มิลลิแอมป์ สำหรับเซ็นเซอร์แอมเพอร์โรเมตริกและชุดอินพุตเซ็นเซอร์

  อินพุต 1 มิลลิแอมป์ สำหรับสัญญาณอัตราการไหล

  รีเลย์สมรรถนะ 5 ตัวใช้เป็นสวิตช์สับเปลี่ยน ไม่มีศักย์ไฟฟ้า 3 ตัวและเปิดสวิตช์ด้วยแรงดันไฟฟ้า 2 ตัว

  เอาต์พุตความถี่ของอิมพัลส์ 4 ตัว

  ชุดอินพุตเซ็นเซอร์ 2 ตัวสำหรับเซ็นเซอร์ CTFS

  เอาต์พุตบอกสถานะแบบดิจิตอล 8 ตัว

  ความแม่นยำ0.3 % อ้างอิงค่าสุดท้ายของช่วงการวัด
  อินพุตการวัดpH/รีด็อกซ์ (ความต้านทานของอินพุต > 0.5 x 1012 Ω)
  การปรับสมดุลย์ของอุณหภูมิPt 100/Pt 1000 สำหรับ pH
  ช่วงการแก้ไขอุณหภูมิ0 … 100 °C
  โหมดควบคุมระบบควบคุมแบบ P/PID
  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า90 – 253 V, 50/60 Hz, 25 VA, 24 V DC
  การเชื่อมต่อกับฟิลด์บัสModbus RTU ผ่านเกตเวย์ของฟิลด์บัสตัวอื่น
  อุณหภูมิแวดล้อม0 ... 50 °C (สำหรับการติดตั้งตั้งภายในหรือพร้อมปลอกหุ้มนิรภัย)
  ระดับการป้องกันโครงสร้างผนัง: IP 65
  การทดสอบและการรับรองCE, MET (ตรงกับ UL ตามมาตรฐาน IEC 61010)
  วัสดุปลอกหุ้มPPE พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้
  ขนาด สูง x กว้าง x ลึก220 x 250 x 122 mm
  ภูมิอากาศความชื้นสัมพัทธ์ที่อนุญาต: 95 % ไม่ควบแน่น DIN IEC 60068 – 2-30

  การดาวน์โหลดสำหรับ อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม AEGIS II

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  Leider haben wir kein passendes Suchergebnis gefunden.

  Alle Wörter richtig geschrieben?
  Mit weniger oder anderen Suchbegriffen erneut versuchen?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  การบำบัดน้ำหล่อเย็นในระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้ำตรงตามมาตาฐาน VDI 2047

  AEGIS II จะบันทึกค่าพารามิเตอร์การวัดที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการบำบัดน้ำหล่อเย็นและควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานอย่างราบรื่น:

  • การวัดค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กโทรไลต์ - จะควบคุมการแยกเกลือ
  • การจ่ายไบโอซิน - ขึ้นอยู่กับการวัดและการควบคุมสอดคล้องกับตรงตามมาตรฐาน VDI 2047 (เช่น คลอรีน)
  • การวัดการกัดกร่อน กระบวนการกร่อนของวัสดุที่ติดแน่นด้วยการใช้งานอย่างต่อเนื่อง - สัญญาณของความสึกหรอ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ - จะยืนยันว่ามีการสูบจ่ายสารยับยั้งการกัดกร่อนจากสนิมโลหะเพียงพอหรือไม่
  • การวัดค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ - จะวัดและควบคุมค่า pH

  ข้อดี

  • การสูบจ่ายไบโอไซด์จะถูกควบคุมผ่านเครื่องจับเวลาหนึ่งตัว
  • มีการวัดและควบคุมความเข้มข้นของไบโอไซด์ทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องหากต้องการ
  • การบำรุงรักษาจากทางไกลผ่านเว็บอินเทอร์เฟซด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์
  • ระบบกีดขวางการแยกเกลือ: จะกีดขวางการแยกเกลือหลังจากทำการสูบจ่ายไบโอไซด์สำเร็จแล้ว
  • ระบบบังคับการแยกเกลือ: จะดำเนินการแยกเกลือก่อนการสูบจ่ายไบโอไซด์
  • การแสดงสถานะการปฏิบัติงานผ่านไฟ LED 10 บอกสถานะ

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  lastname  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม