คำแนะนำการค้นหา
ใหม่

DULCONNEX Gateway

DULCONNEX Gateway จะถ่ายโอนข้อมูลของอุปกรณ์มาตรฐานที่รองรับทั้งหมดไปยัง DULCONNEX Cloud อย่างปลอดภัยและไว้วางใจได้

คำอธิบายสินค้า

ข้อมูล IIoT ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างวางใจได้

DULCONNEX Gateway จะถ่ายโอนข้อมูลของระบบผ่านการเชื่อมต่อ WLAN ที่มีการป้องกันไปยัง DULCONNEX Cloud อย่างวางใจได้ โดยจะมีการเข้ารหัส SSL/TLS การสื่อสารกับตัวเครื่องที่เชื่อมต่อจะทำผ่าน Ethernet หรือบนชั้นเครือข่ายการสื่อสาร Fieldbus ผ่าน CANopen Gateway เป็นหัวใจหลักของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น เพื่อที่จะเชื่อมต่อปั๊ม เซ็นเซอร์ อุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุม รวมทั้งระบบฆ่าเชื้อ เข้ากับ DULCONNEX ซึ่งจะทำให้สามารถใช้งานข้อมูล IIoT ได้

อุปกรณ์ที่รองรับตามมาตรฐานและผลงาน:

 • ปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยโซลีนอยด์ gamma/ X, gamma/ XL
 • ปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ Sigma X ระบบควบคุมรุ่น Sigma/ 1, Sigma/ 2, Sigma/ 3; Sigma Hygienic Design
 • อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม DULCOMETER diaLog DACb, AEGIS II
 • ระบบ UV DULCODES LP, MP
 • ระบบคลอรีนไดออกไซด์ คลอรีนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ทำปฏิกริยาไวกว่าปกติ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้เนื่องจากความไม่เสถียร แต่ให้นำไปได้ใช้ตามที่ต้องการในระบบพิเศษ ณ จุดที่จะใช้งานได้เลย เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ Bello Zon CDLb, CDLb H2SO4
 • DULCOMETER M-Modul, I-Modul
 • ปั๊มสูบจ่ายเพอริสแตลติค ขั้นตอนการทำงาน: การลำเลียงตัวกลางสูบจ่ายจะทำงานโดยการบีบสายยางด้วยโรเตอร์ในทิศทางการไหล เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ DULCOFLEX DF4a
 • ปั๊มสูบจ่ายเพอริสแตลติค ขั้นตอนการทำงาน: การลำเลียงตัวกลางสูบจ่ายจะทำงานโดยการบีบสายยางด้วยโรเตอร์ในทิศทางการไหล เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ DULCO flex Control DFXa, DFYa

สำหรับระบบคลอรีนไดออกไซด์ คลอรีนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ทำปฏิกริยาไวกว่าปกติ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้เนื่องจากความไม่เสถียร แต่ให้นำไปได้ใช้ตามที่ต้องการในระบบพิเศษ ณ จุดที่จะใช้งานได้เลย เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ Bello Zon CDVd/CDKd และระบบอิเล็กโทรลิซิส อิเล็กโทรลิซิสถูกผลิตจากน้ำเกลือโดยอาศัยไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คลอรีนและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ Chlorinsitu IIa 60-300 กรัม/ชม. สามารถเลือกการเชื่อมต่อเข้ากับ DULCONNEX ผ่านการกำหนดค่าในรหัสประจำตัวของระบบนั้น ๆ ได้

รายละเอียด

 • ระบบปฏิบัติการจัดการของเหลวผ่านเว็บไซต์
 • การเริ่มการทำงานที่ง่าย
 • การติดต่อผ่าน WiFi

การใช้งาน

  รายละเอียด

  • ดีไซน์กะทัดรัด “เก็บซ่อน”
  • ปลอกหุ้มคุณภาพอุตสาหกรรม IP65
  • อินเตอร์เฟซการสื่อสารสำหรับผลิตภัณฑ์ ProMinent: Ethernet หรือ CANopen
  • อินเตอร์เฟซการสื่อสารสำหรับ DULCONNEX Cloud: WLAN
  • คลื่นและพลังกระจายสัญญาณ: 2.4 กิกะเฮิรตซ์ 100 มิลลิวัตต์
  • แหล่งจ่ายไฟ: 100-230 โวลต์กระแสสลับ ±10 %, 50/60 เฮิร์ตซ์
  • การใช้พลังงาน: 50-30 มิลลิแอมป์ 6 วัตต์
  • ประกาศนียบัตร CE FCC และ ANATEL

  ข้อมูลทางเทคนิค

  เหมาะสำหรับระบบในรุ่น

  หมายเลขสั่งซื้อ

  DULCONNEX Gateway AGIb

  -

  1098723

  DULCONNEX Gateway DACb

  -

  1098756

  DULCONNEX Gateway ปั๊มและโมดูล I/O

  gamma/ X, gamma/ XL, delta, DULCOFLEX DF4a,
  DULCO flex Control DFXa,
  DULCO flex Control DFYa,
  โมดูล I และ M
  (DULCOMARIN II), โมดูล Frenzel+Berg (CIO50, CIO57, CIO58, CIO60, CIO300), Sigma X

  1105889

  DULCONNEX Gateway UVCb

  DULCODES LP/MP, gamma/ X, sigma/ X

  1098757

  การดาวน์โหลดสำหรับ DULCONNEX Gateway

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  ข้อมูล IIoT ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างวางใจได้

  DULCONNEX Gateway จะถ่ายโอนข้อมูลของระบบผ่านการเชื่อมต่อ WLAN ที่มีการป้องกันไปยัง DULCONNEX Cloud อย่างวางใจได้ โดยจะมีการเข้ารหัส SSL/TLS การสื่อสารกับตัวเครื่องที่เชื่อมต่อจะทำผ่าน Ethernet หรือบนชั้นเครือข่ายการสื่อสาร Fieldbus ผ่าน CANopen Gateway เป็นหัวใจหลักของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น เพื่อที่จะเชื่อมต่อปั๊ม เซ็นเซอร์ อุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุม รวมทั้งระบบฆ่าเชื้อ เข้ากับ DULCONNEX ซึ่งจะทำให้สามารถใช้งานข้อมูล IIoT ได้

  อุปกรณ์ที่รองรับตามมาตรฐานและผลงาน:

  • ปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยโซลีนอยด์ gamma/ X, gamma/ XL
  • ปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ Sigma X ระบบควบคุมรุ่น Sigma/ 1, Sigma/ 2, Sigma/ 3; Sigma Hygienic Design
  • อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุม DULCOMETER diaLog DACb, AEGIS II
  • ระบบ UV DULCODES LP, MP
  • ระบบคลอรีนไดออกไซด์ คลอรีนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ทำปฏิกริยาไวกว่าปกติ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้เนื่องจากความไม่เสถียร แต่ให้นำไปได้ใช้ตามที่ต้องการในระบบพิเศษ ณ จุดที่จะใช้งานได้เลย เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ Bello Zon CDLb, CDLb H2SO4
  • DULCOMETER M-Modul, I-Modul
  • ปั๊มสูบจ่ายเพอริสแตลติค ขั้นตอนการทำงาน: การลำเลียงตัวกลางสูบจ่ายจะทำงานโดยการบีบสายยางด้วยโรเตอร์ในทิศทางการไหล เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ DULCOFLEX DF4a
  • ปั๊มสูบจ่ายเพอริสแตลติค ขั้นตอนการทำงาน: การลำเลียงตัวกลางสูบจ่ายจะทำงานโดยการบีบสายยางด้วยโรเตอร์ในทิศทางการไหล เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ DULCO flex Control DFXa, DFYa

  สำหรับระบบคลอรีนไดออกไซด์ คลอรีนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ทำปฏิกริยาไวกว่าปกติ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้เนื่องจากความไม่เสถียร แต่ให้นำไปได้ใช้ตามที่ต้องการในระบบพิเศษ ณ จุดที่จะใช้งานได้เลย เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ Bello Zon CDVd/CDKd และระบบอิเล็กโทรลิซิส อิเล็กโทรลิซิสถูกผลิตจากน้ำเกลือโดยอาศัยไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คลอรีนและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ Chlorinsitu IIa 60-300 กรัม/ชม. สามารถเลือกการเชื่อมต่อเข้ากับ DULCONNEX ผ่านการกำหนดค่าในรหัสประจำตัวของระบบนั้น ๆ ได้

  รายละเอียด

  • ระบบปฏิบัติการจัดการของเหลวผ่านเว็บไซต์
  • การเริ่มการทำงานที่ง่าย
  • การติดต่อผ่าน WiFi

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  1 2 3 4

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้