คำแนะนำการค้นหา

ระบบคลอรีนไดออกไซด์ Bello Zon CDVd

คลอรีนไดออกไซด์ 2.5–2,000 กรัม/ชม. ระดับสูงสุดที่ 0.2 ppm ClO2- การสูบจ่ายปริมาณน้ำที่สามารถจัดการได้ตามขนาดพื้นที่การใช้งาน: 50 - 10,000 เมตร3/ชั่วโมง

ระบบคลอรีนไดออกไซด์สำหรับการสูบจ่ายคลอรีนไดออกไซด์ที่มีสารเคมีเจือจางที่จ่ายออก ผลลัพธ์ที่ได้การรับรองรับประกันการผลิตคลอรีนไดออกไซด์อย่างประหยัด ความปลอดภัยแบบสามระดับที่ได้รับการรับรองเพื่อปกป้องคนและสิ่งแวดล้อม สามารถรวม Bello Zon CDVd ได้ง่ายและปลอดภัยในทุกกระบวนการบำบัดน้ำ

คำอธิบายสินค้า

ระบบคลอรีนไดออกไซด์ Bello Zon CDVd ทำงานกับปริมาณน้ำระดับกลางและสูงที่มีสารเคมีที่เจือจาง

ระบบคลอรีนไดออกไซด์ คลอรีนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ทำปฏิกริยาไวกว่าปกติ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้เนื่องจากความไม่เสถียร แต่ให้นำไปได้ใช้ตามที่ต้องการในระบบพิเศษ ณ จุดที่จะใช้งานได้เลย เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ CDVd เป็นระบบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน ด้วยคำแนะนำเมนูทำให้การควบคุมระบบง่ายและช่วยให้การทำงานกับคลอรีนไดออกไซด์เป็นไปอย่างแม่นยำ แนวคิดพิเศษของเครื่องปฏิกรณ์จะผลิตคลอรีนไดออกไซด์อย่างปลอดภัยและง่าย จะใช้พลาสติก PVDF ที่ปลอดภัยต่ออาหารแทน PVC ปกติที่ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ผลกำไรตอบแทนจากผลลัพธ์คุณภาพสูงโดยสิ้นเปลืองสารเคมีที่น้อยลงและมีความปลอดภัยในการผลิตสูงสุด การสื่อสารผ่านระบบ Bus แบบทั่วไป ผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ เว็บเซอร์เวอร์คือการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ผ่าน DULCOMARIN® II เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ และ DULCONNEX Platform ของเราตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดของมาตรฐานอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับอนาคต

นอกจากนี้ ระบบยังตรงตามข้อกำหนดของเอกสารการทำงานของสมาพันธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อก๊าซและน้ำของเยอรมนี (DVGW) W 224 และ W 624 ในด้านโครงสร้างและด้านวิธีการทำงาน และให้ใช้กับสารเคมีเจือจาง Bello Zon คลอไรต์ (NaClO2 7.5 %) และกรด (HCl 9%) ระดับการเติมของสารเคมีที่จ่ายออกสามารถแสดงและเฝ้าติดตามได้ด้วยเซ็นเซอร์ระดับการเติมแบบใช้ภายนอก หรือด้วยระบบเฝ้าติดตามระดับการเติมแบบปรับได้ที่อยู่ในระหว่างการจดสิทธิบัตร

ข้อดี

 • การทำงานมีความปลอดภัยสูงสุด และ CIO2 ที่เกิดขึ้นมีความบริสุทธิ์สูงสุด ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ PVDF และแนวคิดด้านความปลอดภัยแบบสามระดับ
 • อินเทอร์เฟซการสื่อสาร ผ่านระบบ Bus, DULCONNEX
 • ระบบไม่มีการหยุดการทำงาน เนื่องจากมีตัวแสดงปริมาณการเติมสารที่แม่นยำเมื่อถังปล่อยสารเคมีหมด และการตรวจวัดด้วยเซ็นเซอร์เรดาร์
 • การยืนยันการสูบจ่ายคลอรีนไดออกไซด์และสมรรถนะของระบบ: สำหรับการใช้ตามแผนการและพัฒนาช่วงการทำงานของระบบ
 • การรายงานและแจ้งเตือนที่ทำงานแบบอัตโนมัติ: เพื่อการจัดเก็บข้อมูลเอกสารสำคัญที่ง่ายดายและเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของการทำงาน
 • การตรวจสอบระยะไกลซึ่งมีประโยชน์ในสภาพแวดล้อมที่อันตราย: ในระยะที่ปลอดภัยแม้อยู่หน้างาน - DULCONNEX ข้อมูลเพิ่มเติม:https://dulconnex.prominent.com/welcome.html

ขอบข่ายการใช้งาน

 • ระบบบำบัดน้ำดื่มและน้ำเสียในชุมชน
 • น้ำใช้ในกระบวนการผลิตและน้ำหล่อเย็นเชิงอุตสาหกรรม
 • การฆ่าเชื้อในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบบำบัดน้ำเข้า
  1 2 3 4 5 6 7 8

  รายละเอียดทางเทคนิค

  การจ่ายแรงดันไฟฟ้า

  • 100-230 โวลต์ 50/60 เฮิร์ตซ์

  อินพุตต่างๆ

  • อินพุตแบบแอนะล็อก 4 ตัว (0/4-20 มิลลิแอมป์)
   • การไหลของน้ำ
   • ตัวแปรควบคุม
   • ระดับกรด
   • ระดับคลอไรด์
  • อินพุตแบบดิจิทัล 4 ตัว
   • มาตรวัดน้ำแบบสัมผัส 0.25-20 เฮิร์ตซ์
   • หยุดชั่วคราว
   • การสูบจ่ายทางเลือก
   • การขัดข้องภายนอก

  เอาต์พุต

  • รีเลย์ส่งข้อมูลการทำงาน 1 ตัว
  • รีเลย์สัญญาณเตือน 1 ตัว
  • รีเลย์แจ้งเตือน 1 ตัว
  • เอาต์พุตของโครงข่ายสำหรับควบคุมปั๊มบายพาส
  • อินพุตแบบแอนะล็อก 2 ช่อง ที่ตั้งค่าได้อย่างอิสระ (0/4-20 มิลลิแอมป์)

  วัสดุในการดำเนินงาน

  • โซเดียมคลอไรต์ 7.5 % ความบริสุทธิ์ตามมาตรฐาน EN 938
  • กรดไฮโดรคลอริก 9 % ความบริสุทธิ์ตามมาตรฐาน EN 939
  • น้ำปราศจากอนุภาคขนาดเล็ก

  ระดับการป้องกัน

  • IP 65

  ตัวเลือกการสื่อสาร Bus

  • Modbus TCP / DULCONNEX
  • Modbus RTU / DULCONNEX
  • Profibus DULCONNEX
  • Profinet DULCONNEX

  ข้อมูลทางเทคนิค

  ประเภท

  สมรรถนะการสูบจ่ายคลอรีนไดออกไซด์ (ต่ำสุด.…สูงสุด/ชั่วโมง, ต่ำสุด/วัน)*

  แรงดันใช้งานสูงสุด**

  อุณหภูมิขณะใช้งาน

  ระยะเชื่อมต่อด้านสูบของภาชนะปรับเทียบมาตรฐาน

  ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อแบบบายพาส

  กรัม/ชม.

  กรัม/วัน

  bar

  °C

  กรด

  คลอไรท์

  DN

  * ข้อมูลการสูบจ่ายจะอ้างถึงแรงดันต้าน 5 บาร์หรือ 2 บาร์ และอุณหภูมิแวดล้อม 20 °C
  สำหรับสมรรถนะต่ำสุด/ชั่วโมง จะอิงตามหลักพื้นฐานที่ว่า หากใช้งานระบบต่ำกว่า
  5 % ของสมรรถนะที่กำหนด จะไม่สามารถทำการสูบจ่ายอย่างต่อเนื่องได้อีก
  เนื่องจากความถี่ในการปั๊มของปั๊มสูบจ่ายมีค่าต่ำ สำหรับระบบที่ทำงานอย่างไม่ต่อเนื่อง ควรเปลี่ยนสิ่งที่บรรจุอยู่ใน
  เครื่องปฏิกรณ์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ดังนั้นจึงไม่ควรให้ค่าต่ำกว่าค่าสมรรถนะต่ำสุด/วัน

  ** ที่ 35 °C

  CDVd 45

  2,5…45

  16

  8

  10…40

  6x4

  6x4

  25

  CDVd 120

  6…120

  40

  8

  10…40

  6x4

  6x4

  25

  CDVd 240

  12…240

  80

  8

  10…40

  8x5

  8x5

  25

  CDVd 600

  30…600

  140

  8

  15…40

  12x9

  12x9

  25

  CDVd 2000

  100…2.000

  468

  5

  15…40

  หัวสูบสายยางแรงดัน d16

  หัวสูบสายยางแรงดัน d16

  40

  ประเภท

  ขนาด สูง x กว้าง x ลึก*

  น้ำหนัก

  แรงดันการจ่ายไฟ 230 โวลต์**

  แรงดันการจ่ายไฟ 115 โวลต์**

  ปริมาณการใช้พลังงานเมื่อไม่มีปั๊มบายพาส

  ปริมาณการใช้พลังงานเมื่อมีปั๊มบายพาส

  HCl (9 %)***

  NaClO2 (7.5 %)***

  mm

  kg

  A

  A

  W

  W

  l/h

  l/h

  * รวมระบบหลัก ระบบเจือจางขั้นต้น และฟลัชวาล์ว ไม่รวมปั๊มบายพาสและส่วนจ่ายน้ำ

  ** ค่า 230 โวลต์ เมื่อมีปั๊มบายพาส ค่า 115 โวลต์ เมื่อไม่มีปั๊มบายพาส

  ***

  CDVd 45

  1.300 x 1.000 x 250

  55

  3,8

  1,6

  100

  630

  1,1

  1,1

  CDVd 120

  1.300 x 1.000 x 250

  55

  3,9

  1,6

  110

  640

  2,9

  2,9

  CDVd 240

  1.300 x 1.000 x 250

  59

  3,9

  1,8

  120

  650

  5,7

  5,7

  CDVd 600

  1.525 x 1.160 x 253

  84

  4,0

  1,9

  220

  750

  14,3

  14,3

  CDVd 2000

  2.000 x 1.320 x 290

  129

  -

  2,6

  300

  -

  47,6

  47,6

  สภาพแวดล้อมที่ต้องการ:

  ความชื้นสัมพัทธ์ที่อนุญาต (ไม่กลั่นตัว)สูงสุดที่ 85%
  อุณหภูมิแวดล้อมที่อนุญาต40 °C
  อุณหภูมิของสารเคมีที่อนุญาต10 … 35 °C
  อุณหภูมิในการเก็บรักษาและจัดส่ง-10 … 40 °C
  ระดับการป้องกันIP 65

  การดาวน์โหลดสำหรับ ระบบคลอรีนไดออกไซด์ Bello Zon CDVd

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  ระบบคลอรีนไดออกไซด์ Bello Zon CDVd ทำงานกับปริมาณน้ำระดับกลางและสูงที่มีสารเคมีที่เจือจาง

  ระบบคลอรีนไดออกไซด์ คลอรีนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ทำปฏิกริยาไวกว่าปกติ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้เนื่องจากความไม่เสถียร แต่ให้นำไปได้ใช้ตามที่ต้องการในระบบพิเศษ ณ จุดที่จะใช้งานได้เลย เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ CDVd เป็นระบบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน ด้วยคำแนะนำเมนูทำให้การควบคุมระบบง่ายและช่วยให้การทำงานกับคลอรีนไดออกไซด์เป็นไปอย่างแม่นยำ แนวคิดพิเศษของเครื่องปฏิกรณ์จะผลิตคลอรีนไดออกไซด์อย่างปลอดภัยและง่าย จะใช้พลาสติก PVDF ที่ปลอดภัยต่ออาหารแทน PVC ปกติที่ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ผลกำไรตอบแทนจากผลลัพธ์คุณภาพสูงโดยสิ้นเปลืองสารเคมีที่น้อยลงและมีความปลอดภัยในการผลิตสูงสุด การสื่อสารผ่านระบบ Bus แบบทั่วไป ผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ เว็บเซอร์เวอร์คือการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ผ่าน DULCOMARIN® II เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ และ DULCONNEX Platform ของเราตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดของมาตรฐานอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับอนาคต

  นอกจากนี้ ระบบยังตรงตามข้อกำหนดของเอกสารการทำงานของสมาพันธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อก๊าซและน้ำของเยอรมนี (DVGW) W 224 และ W 624 ในด้านโครงสร้างและด้านวิธีการทำงาน และให้ใช้กับสารเคมีเจือจาง Bello Zon คลอไรต์ (NaClO2 7.5 %) และกรด (HCl 9%) ระดับการเติมของสารเคมีที่จ่ายออกสามารถแสดงและเฝ้าติดตามได้ด้วยเซ็นเซอร์ระดับการเติมแบบใช้ภายนอก หรือด้วยระบบเฝ้าติดตามระดับการเติมแบบปรับได้ที่อยู่ในระหว่างการจดสิทธิบัตร

  ข้อดี

  • การทำงานมีความปลอดภัยสูงสุด และ CIO2 ที่เกิดขึ้นมีความบริสุทธิ์สูงสุด ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ PVDF และแนวคิดด้านความปลอดภัยแบบสามระดับ
  • อินเทอร์เฟซการสื่อสาร ผ่านระบบ Bus, DULCONNEX
  • ระบบไม่มีการหยุดการทำงาน เนื่องจากมีตัวแสดงปริมาณการเติมสารที่แม่นยำเมื่อถังปล่อยสารเคมีหมด และการตรวจวัดด้วยเซ็นเซอร์เรดาร์
  • การยืนยันการสูบจ่ายคลอรีนไดออกไซด์และสมรรถนะของระบบ: สำหรับการใช้ตามแผนการและพัฒนาช่วงการทำงานของระบบ
  • การรายงานและแจ้งเตือนที่ทำงานแบบอัตโนมัติ: เพื่อการจัดเก็บข้อมูลเอกสารสำคัญที่ง่ายดายและเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของการทำงาน
  • การตรวจสอบระยะไกลซึ่งมีประโยชน์ในสภาพแวดล้อมที่อันตราย: ในระยะที่ปลอดภัยแม้อยู่หน้างาน - DULCONNEX ข้อมูลเพิ่มเติม:https://dulconnex.prominent.com/welcome.html

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  1 2

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้