คำแนะนำการค้นหา

ชุดอะไหล่และไดอะแฟรมสำรองสำหรับปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมระบบไฮดรอลิก HYDRO API

ไม่ว่าคุณจะต้องการใช้อะไหล่ที่ไหน ของที่สั่งจะถูกส่งถึงคุณทันทีหลังจากขั้นตอนการสั่งซื้อ

คำอธิบายสินค้า

ส่งถึงคุณรวดเร็ว

คุณจะได้ชุดอะไหล่ที่เหมาะสำหรับประเภทปั๊มและวัสดุที่ใช้ รวมถึงเยื่อเมมเบรนสำรองหากต้องการ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • พร้อมส่งทันที
  • มีเครือข่ายบริการซ่อมบำรุงทั่วโลก

ชุดอะไหล่สำหรับปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมระบบไฮดรอลิก HYDRO API

ชุดอะไหล่ HYDRO HA1a

ชุดบำรุงรักษาสำหรับ HYDRO HA1a พร้อมวาล์ว

อุปกรณ์ที่จัดส่ง:
ไดอะแฟรมสำรองทั้งชุด 1 ชุด, วาล์วสูบ 1 ตัว, วาล์วสูบจ่าย 1 ตัว, ชุดปะเก็น 1 ชุด, บอลวาล์ว 4 ตัว

ลูกสูบ Ø

วัสดุ

เหมาะสำหรับรหัสประจำตัว

หมายเลขสั่งซื้อ

mm

9

S1

HA1a.009....S1

1119517

12

S1

HA1a.012....S1

1128389

ชุดอะไหล่ HYDRO HA2a

ชุดอะไหล่ HYDRO HA2a ไม่รวมวาล์ว

อุปกรณ์ที่จัดส่ง:
ไดอะแฟรมสำรองทั้งชุด 1 ชุด, ชุดปะเก็น 1 ชุด, บ่าวาล์ว 2 ชุด, บอลวาล์ว 2 ตัว (หากเป็นบอลวาล์วคู่จะมีบ่าวาล์วให้ 4 ชุด, บอลวาล์ว 4 ตัว)

ลูกสูบ Ø

วัสดุ

เหมาะสำหรับรหัสประจำตัว

หมายเลขสั่งซื้อ

mm

* ลูกสูบ Ø 16 มม., วัสดุ S1, รุ่นสำหรับบอลวาล์วคู่

16 *

S1

HA2a.016....S1

1029260

16, 18

H1

HA2a.016....H1, HA2a.018....H1

1009571

18

S1

HA2a.018....S1

1005549

22, 26

S1

HA2a.022....S1, HA2a.026....S1

1005553

22, 26

H1

HA2a.022....H1, HA2a.026....H1

1009573

ชุดอะไหล่ HYDRO HA2a พร้อมวาล์ว

อุปกรณ์ที่จัดส่ง:
ไดอะแฟรมสำรองทั้งชุด 1 ชุด, วาล์วสูบ 1 ตัว, วาล์วสูบจ่าย 1 ตัว, ชุดปะเก็น 1 ชุด, บ่าวาล์ว 2 ชุด, บอลวาล์ว 2 ตัว

ลูกสูบ Ø

วัสดุ

เหมาะสำหรับรหัสประจำตัว

หมายเลขสั่งซื้อ

mm

16, 18

P1

HA2a.016....P1, HA2a.018....P1

1005548

18

S1

HA2a.018....S1

1005550

22, 26

S1

HA2a.022....S1, HA2a.026....S1

1005554

22, 26

P1

HA2a.022....P1, HA2a.026....P1

1005552

ชุดอะไหล่ HYDRO HA3a

ชุดอะไหล่ HYDRO HA3a ไม่รวมวาล์ว

อุปกรณ์ที่จัดส่ง:
ไดอะแฟรมสำรองทั้งชุด 1 ชุด, ชุดปะเก็น 1 ชุด, บ่าวาล์ว 2 ชุด, บอลวาล์ว 2 ตัว (หากเป็นบอลวาล์วคู่จะมีบ่าวาล์วให้ 4 ชุด, บอลวาล์ว 4 ตัว)

ลูกสูบ Ø

วัสดุ

เหมาะสำหรับรหัสประจำตัว

หมายเลขสั่งซื้อ

mm

22, 26

S1

HA3a.022....S1, HA3a.026....S1

1005553

22

S1

HA3a.022....S1

1005555

22, 26

H1

HA3a.022....H1, HA3a.026....H1

1009573

32, 38

S1

HA3a.032....S1, HA3a.038....S1

1005557

32, 38

H1

HA3a.032....H1, HA3a.038....H1

1009575

ชุดอะไหล่ HYDRO HA3a พร้อมวาล์ว

อุปกรณ์ที่จัดส่ง:
ไดอะแฟรมสำรองทั้งชุด 1 ชุด, วาล์วสูบ 1 ตัว, วาล์วสูบจ่าย 1 ตัว, ชุดปะเก็น 1 ชุด, บ่าวาล์ว 2 ชุด, บอลวาล์ว 2 ตัว

ลูกสูบ Ø

วัสดุ

เหมาะสำหรับรหัสประจำตัว

หมายเลขสั่งซื้อ

mm

22, 26

S1

HA3a.022....S1, HA3a.026....S1

1005554

22, 26

P1

HA3a.022....P1, HA3a.026....P1

1005552

32, 38

S1

HA3a.032....S1, HA3a.038....S1

1005558

32, 38

P1

HA3a.032....P1, HA3a.038....P1

1005556

ชุดอะไหล่ HYDRO HA4a

ชุดอะไหล่ HYDRO HA4a ไม่รวมวาล์ว

อุปกรณ์ที่จัดส่ง:
ไดอะแฟรมสำรองทั้งชุด 1 ชุด, ชุดปะเก็น 1 ชุด, บ่าวาล์ว 2 ชุด, บอลวาล์ว 2 ตัว

ลูกสูบ Ø

วัสดุ

เหมาะสำหรับรหัสประจำตัว

หมายเลขสั่งซื้อ

mm

40, 52

S1

HA4a.040....S1, HA4a.052....S1

1040812

40, 52

H1

HA4a.040....H1, HA4a.052....H1

1040860

40, 52

P1

HA4a.040....P1, HA4a.052....P1

1043763

63

S1

HA4a.063....S1

1040824

63

H1

HA4a.063....H1

1040861

63

P1

HA4a.063....P1

1043775

80

S1

HA4a.080....S1

1040826

80

H1

HA4a.080....H1

1040864

80

P1

HA4a.080....P1

1043776

94

S1

HA4a.094....S1

1040828

94

H1

HA4a.094....H1

1040867

94

P1

HA4a.094....P1

1043777

ชุดอะไหล่ HYDRO HA4a พร้อมวาล์ว

อุปกรณ์ที่จัดส่ง:
ไดอะแฟรมสำรองทั้งชุด 1 ชุด, วาล์วสูบ 1 ตัว, วาล์วสูบจ่าย 1 ตัว, ชุดปะเก็น 1 ชุด, บ่าวาล์ว 2 ชุด, บอลวาล์ว 2 ตัว

ลูกสูบ Ø

วัสดุ

เหมาะสำหรับรหัสประจำตัว

หมายเลขสั่งซื้อ

mm

40, 52

S1

HA4a.040....S1, HA4a.052....S1

1040813

40, 52

P1

HA4a.040....P1, HA4a.052....P1

1023057

63

S1

HA4a.063....S1

1040825

63

P1

HA4a.063....P1

1040863

80

S1

HA4a.080....S1

1040827

80

P1

HA4a.080....P1

1040866

94

S1

HA4a.026....S1

1040829

94

P1

HA4a.026....P1

1040869

ไดอะแฟรมสูบจ่าย PTFE/1.4404 สำหรับ HYDRO API

ไดอะแฟรมสูบจ่าย PTFE/1.4404 สำหรับ HYDRO HA1a

ลูกสูบ Ø

วัสดุ

เหมาะสำหรับรหัสประจำตัว

หมายเลขสั่งซื้อ

mm

9, 12

S1

HA1a.009....S1, HA1a.012....S1

1005545

ไดอะแฟรมสูบจ่าย PTFE/1.4404 สำหรับ HYDRO HA2a

ลูกสูบ Ø

วัสดุ

เหมาะสำหรับรหัสประจำตัว

หมายเลขสั่งซื้อ

mm

16, 18

S1

HA2a.016....S1, HA2a.018....S1

1005545

16, 18

P1

HA2a.016....P1, HA2a.018....P1

1122578

22, 26

S1

HA2a.022....S1, HA2a.026....S1

1005546

22, 26

P1

HA2a.022....P1, HA2a.026....P1

1122579

ไดอะแฟรมสูบจ่าย PTFE/โลหะผสม Hastelloy C ผ่านการเคลือบ สำหรับ HYDRO HA2a

ลูกสูบ Ø

วัสดุ

เหมาะสำหรับรหัสประจำตัว

หมายเลขสั่งซื้อ

mm

16, 18

H1

HA2a.016....H1, HA2a.018....H1

1006481

22, 26

H1

HA2a.022....H1, HA2a.026....H1

1006482

ไดอะแฟรมสูบจ่าย PTFE/1.4404 สำหรับ HYDRO HA3a

ลูกสูบ Ø

วัสดุ

เหมาะสำหรับรหัสประจำตัว

หมายเลขสั่งซื้อ

mm

22, 26

S1

HA3a.022....S1, HA3a.026....S1

1005546

22, 26

P1

HA3a.022....P1, HA3a.026....P1

1122579

32, 38

S1

HA3a.032....S1, HA3a.038....S1

1005547

32, 38

P1

HA3a.032....P1, HA3a.038....P1

1122580

ไดอะแฟรมสูบจ่าย PTFE/โลหะผสม Hastelloy C ผ่านการเคลือบ สำหรับ HYDRO HA3a

ลูกสูบ Ø

วัสดุ

เหมาะสำหรับรหัสประจำตัว

หมายเลขสั่งซื้อ

mm

22, 26

H1

HA3a.022....H1, HA3a.026....H1

1006482

32, 38

H1

HA3a.032....H1, HA3a.038....H1

1006483

ไดอะแฟรมสูบจ่าย PTFE/1.4404 สำหรับ HYDRO HA4a

ลูกสูบ Ø

วัสดุ

เหมาะสำหรับรหัสประจำตัว

หมายเลขสั่งซื้อ

mm

40, 52

S1

HA4a.040....S1, HA4a.052....S1

1040808

40, 52

P1

HA4a.040....S1, HA4a.052....S1

1122581

63

S1

HA4a.063....S1

1040809

63

P1

HA4a.063....P1

1122582

80

S1

HA4a.080....S1

1040810

80

P1

HA4a.080....P1

1122583

94

S1

HA4a.094....S1

1040811

94

P1

HA4a.094....P1

1122594

ไดอะแฟรมสูบจ่าย PTFE/โลหะผสม Hastelloy C ผ่านการเคลือบ สำหรับ HYDRO HA4a

ลูกสูบ Ø

วัสดุ

เหมาะสำหรับรหัสประจำตัว

หมายเลขสั่งซื้อ

mm

40, 52

H1

HA4a.040....H1, HA4a.052....H1

1040874

63

H1

HA4a.063....H1

1040875

80

H1

HA4a.080....H1

1040876

94

H1

HA4a.094....H1

1040877

การดาวน์โหลดสำหรับ ชุดอะไหล่และไดอะแฟรมสำรองสำหรับปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมระบบไฮดรอลิก HYDRO API

มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

0 ผลลัพธ์
จัดกรองตามประเภทเอกสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
คู่มือการใช้งาน (0)
ซอฟต์แวร์ (0)
ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
บทความเฉพาะทาง (0)
ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
อื่นๆ (0)
เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
แคตตาล็อก (0)
แบบผังภูมิวงจร (0)
แผ่นข้อมูล (0)
โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

ตัวกรองที่เลือก:

การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

จัดเรียงตาม ประเภทเอกสาร
โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

ภาพรวม

ส่งถึงคุณรวดเร็ว

คุณจะได้ชุดอะไหล่ที่เหมาะสำหรับประเภทปั๊มและวัสดุที่ใช้ รวมถึงเยื่อเมมเบรนสำรองหากต้องการ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • พร้อมส่งทันที
  • มีเครือข่ายบริการซ่อมบำรุงทั่วโลก

ข้อมูลทางเทคนิค

การดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

Nuntachai Tanopajaisit

ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

»เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

+662 376-0008-12  
ส่งคำขอ   

ปิดแบบฟอร์ม

คำขอของคุณ

ข้อมูลส่วนตัว


สินค้าอื่นๆ +
ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลส่วนตัว


กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
*ช่องที่ต้องกรอก

ตรวจสอบและส่ง


ข้อมูลส่วนตัว:
คำนำหน้า
หัวข้อ
นามสกุล  
ชื่อ  
บริษัท
หมายเลขลูกค้า
ที่อยู่อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
ถนน
บ้านเลขที่
เมือง  
ประเทศ
โทรกลับ ใช่

ถอยกลับ

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ข่าวและกิจกรรม

จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้