คำแนะนำการค้นหา

ชุดอะไหล่และไดอะแฟรมสำรองสำหรับปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยแบบแม่เหล็ก gamma/ X

ไม่ว่าคุณจะต้องการใช้อะไหล่ที่ไหน ของที่สั่งจะถูกส่งถึงคุณทันทีหลังจากขั้นตอนการสั่งซื้อ

คำอธิบายสินค้า

ส่งถึงคุณรวดเร็ว

คุณจะได้ชุดอะไหล่ที่เหมาะสำหรับประเภทปั๊มและวัสดุที่ใช้ รวมถึงเยื่อเมมเบรนสำรองหากต้องการ

ข้อดี

 • พร้อมส่งทันที
 • มีเครือข่ายบริการซ่อมบำรุงทั่วโลก

ชุดอะไหล่สำหรับปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ gamma/ X ที่มีหัวสูบจ่ายระบายอากาศอัตโนมัติ

ชุดอะไหล่สำหรับ gamma/ X ที่มีหัวสูบจ่ายระบายอากาศอัตโนมัติไม่มีบายพาส ประกอบด้วย:

 • ไดอะแฟรมสูบจ่าย 1 ตัว
 • วาล์วสูบครบชุด 1 ชุด
 • วาล์วแรงดันครบชุด 1 ชุด
 • ชุดอุปกรณ์ฟิตติ้ง 1 ชุด
ประเภทวัสดุที่สัมผัสตัวกลางหมายเลขสั่งซื้อ
รุ่น1602PVT7, NPT71047830
รุ่น1604PVT7, NPT71047858
รุ่น0708 และ รุ่น1009PVT7, NPT71047832
รุ่น0414 และ รุ่น0715PVT7, NPT71047833
รุ่น0220 และ รุ่น0424PVT7, NPT71051111

ชุดอะไหล่สำหรับปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก Beta® a และ gamma/ L มีหัวสูบจ่ายระบายอากาศในตัวพร้อมระบบบายพาส (SEK)

ชุดอะไหล่สำหรับ Beta® a และ gamma/ L มีหัวสูบจ่ายระบายอากาศในตัวประกอบด้วย:

 • ไดอะแฟรมสูบจ่าย 1 ตัว
 • วาล์วสูบครบชุด 1 ชุด
 • วาล์วแรงดันครบชุด 1 ชุด
 • วาล์วระบายอากาศครบชุด 1 ชุด
 • บอลวาล์ว 2 ตัว
 • ชุดอุปกรณ์ฟิตติ้ง 1 ชุด
ประเภทวัสดุที่สัมผัสตัวกลางหมายเลขสั่งซื้อ
รุ่น1601PPE91001756
 PPB91001762
 NPE91001660
 NPB91001666
รุ่น1602PPE91001757
 PPB91001763
 NPE91001661
 NPB91001667
รุ่น1005 และ รุ่น1605PPE91001758
 PPB91001764
 NPE1001662
 NPB91001668
รุ่น0708 และ รุ่น1008PPE91001759
 PPB91001765
 NPE91001663
 NPB91001669
รุ่น0413 และ รุ่น0713PPE91001760
 PPB91001766
 NPE91001664
 NPB91001670
รุ่น0220 และ รุ่น0420PPE91001761
 PPB91001767
 NPE91001665
 NPB91001671

ชุดอะไหล่สำหรับปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก Beta® a และ gamma/ L

ชุดอะไหล่สำหรับ Beta® a และ gamma/ L, ประกอบด้วย:

 • ไดอะแฟรมสูบจ่าย 1 ตัว
 • วาล์วสูบครบชุด 1 ชุด
 • วาล์วแรงดันครบชุด 1 ชุด
 • บอลวาล์ว 2 ตัว
 • ชุดอุปกรณ์ฟิตติ้ง 1 ชุด

โครงสร้างสแตนเลสไม่มีวาล์วสูบและวาล์วแรงดันครบชุด

ประเภทวัสดุที่สัมผัสตัวกลางหมายเลขสั่งซื้อ
รุ่น1000PPE1001644
 PPB1001652
 NPE1001713
 NPB1001721
 PPT, NPT, PVT1023107
 TTT1001737
 SST1001729
รุ่น1601PPE1001645
 PPB1001653
 NPE1001714
 NPB1001722
 PPT, NPT, PVT1023108
 TTT1001738
 SST1001730
รุ่น1602PPE1001646
 PPB1001654
 NPE1001715
 NPB1001723
 PVT, PPT, NPT1023109
 TTT1001739
 SST1001731
รุ่น1005 และ รุ่น1605PPE1001647
 PPB1001655
 NPE1001716
 NPB1001724
 PVT, PPT, NPT1023110
 PVT HV1019066
 TTT1001740
 SST1001732
รุ่น0708 และ รุ่น1008PPE1001648
 PPB1001656
 NPE1001717
 NPB1001725
 PVT, PPT, NPT1023111
 PVT HV1019067
 TTT1001741
 SST1001733
รุ่น0413 และ รุ่น0713PPE1001649
 PPB1001657
 NPE1001718
 NPB1001726
รุ่น0220 และ รุ่น0420PPE1001650
 PPB1001658
 NPE1001719
 NPB1001727
 PVT, PPT, NPT1023113
 PVT HV1019070
 TTT1001754
 SST1001735
รุ่น0232PPE1001651
 PPB1001659
 NPE1001720
 NPB1001728
 PVT, PPT, NPT1023124
 TTT1001755
 SST1001736
 • pk_1_008

ชุดอะไหล่สำหรับปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก gamma/ X

ชุดอะไหล่สำหรับ gamma/X ประกอบด้วย:

 • ไดอะแฟรมสูบจ่าย 1 ตัว
 • วาล์วสูบครบชุด 1 ชุด
 • วาล์วแรงดันครบชุด 1 ชุด
 • ชุดอุปกรณ์ฟิตติ้ง 1 ชุด

โครงสร้างสแตนเลส ไม่มีวาล์วสูบและวาล์วแรงดันครบชุด มาพร้อมบ่าวาล์ว, ปะเก็นและบอลวาล์ว

ประเภทวัสดุที่สัมผัสตัวกลางหมายเลขสั่งซื้อ
รุ่น1602PVT, PPT, NPT1023109
 PVF1083550
 TTT1001739
 SST1001731
รุ่น1604 และ รุ่น2504PVT, PPT, NPT1035332
 PVF1083548
 PVT HV1035342
 TTT1035330
 SST1035331
รุ่น0708 และ รุ่น1009PVT, PPT, NPT1023111
 PVF1083564
 PVT HV1019067
 TTT1001741
 SST1001733
รุ่น0414 และ รุ่น0715PVT, PPT, NPT1023112
 PVF1083551
 PVT41019069
 TTT1001742
 SST1001734
รุ่น0220 และ รุ่น0424PVT, PPT, NPT1051129
 PVF1083566
 PVT HV1051134
 TTT1051151
 SST1051139
รุ่น0245PVT, PPT, NPT1051130
 PVF1083567
 TTT1051152
 SST1074650
 SSF1098649
 • pk_1_008

ไดอะแฟรมสำรองสำหรับปั๊มสูบจ่ายผ่านเยื่อเมมเบรนแบบแม่เหล็ก Beta® a และ gamma/ L

ประเภทวัสดุที่สัมผัสตัวกลางหมายเลขสั่งซื้อ
รุ่น1000วัสดุทั้งหมด1000244
รุ่น1601วัสดุทั้งหมด1000245
รุ่น1602วัสดุทั้งหมด1000246
รุ่น1005 และ รุ่น1605alle Werkstoffe1000247
รุ่น0708 และ รุ่น1008วัสดุทั้งหมด1000248
รุ่น0413 และ รุ่น0713วัสดุทั้งหมด1000249
รุ่น0220 และ รุ่น0420วัสดุทั้งหมด1000250
รุ่น0232วัสดุทั้งหมด1000251

ไดอะแฟรมสำรองสำหรับปั๊มสูบจ่ายผ่านเยื่อเมมเบรนแบบแม่เหล็ก gamma/ X

ประเภทวัสดุที่สัมผัสตัวกลางหมายเลขสั่งซื้อ
รุ่น1602วัสดุทั้งหมด1000246
รุ่น1604วัสดุทั้งหมด1034612
รุ่น0708 และ รุ่น1009วัสดุทั้งหมด1000248
รุ่น0414 และ รุ่น0715วัสดุทั้งหมด1000249
รุ่น0220 และ รุ่น0424วัสดุทั้งหมด1045456
รุ่น0245วัสดุทั้งหมด1045443

การดาวน์โหลดสำหรับ ชุดอะไหล่และไดอะแฟรมสำรองสำหรับปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยแบบแม่เหล็ก gamma/ X

มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

0 ผลลัพธ์
จัดกรองตามประเภทเอกสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
คู่มือการใช้งาน (0)
ซอฟต์แวร์ (0)
ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
บทความเฉพาะทาง (0)
ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
อื่นๆ (0)
เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
แคตตาล็อก (0)
แบบผังภูมิวงจร (0)
แผ่นข้อมูล (0)
โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

ตัวกรองที่เลือก:

การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

จัดเรียงตาม A ถึง Z
โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

ภาพรวม

ส่งถึงคุณรวดเร็ว

คุณจะได้ชุดอะไหล่ที่เหมาะสำหรับประเภทปั๊มและวัสดุที่ใช้ รวมถึงเยื่อเมมเบรนสำรองหากต้องการ

ข้อดี

 • พร้อมส่งทันที
 • มีเครือข่ายบริการซ่อมบำรุงทั่วโลก

ข้อมูลทางเทคนิค

การดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

Pornchai Tanopajaisit

ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

»เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

+662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

ปิดแบบฟอร์ม

คำขอของคุณ

ข้อมูลส่วนตัว


สินค้าอื่นๆ +
ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลส่วนตัว


กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
*ช่องที่ต้องกรอก

ตรวจสอบและส่ง


ข้อมูลส่วนตัว:
คำนำหน้า
หัวข้อ
นามสกุล  
ชื่อ  
บริษัท
หมายเลขลูกค้า
ที่อยู่อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
ถนน
บ้านเลขที่
เมือง  
ประเทศ
โทรกลับ ใช่

ถอยกลับ

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ข่าวและกิจกรรม

1 2