คำแนะนำการค้นหา

กระบอกสูบ, ชุดอุปกรณ์สูบและสวิตช์ตรวจวัดระดับสำหรับปั๊มสูบจ่ายด้วยมอเตอร์

กระบอกสูบ, ชุดอุปกรณ์สูบและสวิตช์ตรวจวัดระดับเพื่อกระบวนการสูบจ่ายที่ราบรื่น

คำอธิบายสินค้า

ชุดที่เหมาะสำหรับทุกงานสูบจ่าย

ติดตั้งกระบอกสูบที่ส่วนปลายล่างของสายยางสูบ ซึ่งจะยึดสายยางไว้ในภาชนะ จะมีประโยชน์เมื่อเสียบเครื่องกวนเข้าไปในภาชนะสูบจ่ายในเวลาเดียวกัน ติดตั้งวาล์วเท้าเหยียบที่มีตะแกรงตรงปลายกระบอกสูบ เพื่อป้องกันท่อสูบจากอนุภาคหยาบและสิ่งสกปรก

มีจำหน่ายชุดอุปกรณ์สูบที่มีหรือไม่มีระบบเฝ้าสังเกตระดับ

สวิตช์ตรวจวัดระดับจะส่งสัญญาณระดับการเติมของถังสำรอง ซึ่งจะส่งสัญญาณระดับที่หนึ่งสำหรับสัญญาณเตือนถังจะว่างเปล่า จะแจ้งเตือนระดับที่สองก่อนจะของเหลวหมด

ข้อดี

 • ยึดเกาะสายยางสูบ
 • ป้องกันจากอนุภาคหยาบของสิ่งสกปรกและสิ่งเจือปน
 • จะส่งสัญญาณเตือนถังสำรองจะว่างเปล่า
 • จะส่งสัญญาณระดับการเติมของถังสำรอง

กระบอกสูบที่มีสวิตช์ตรวจวัดระดับสองระดับ

กระบอกสูบที่มีสวิตช์ตรวจวัดระดับสองระดับในท่อ PVC ป้องกัน Ø 50 มีบอลเช็คที่ขนาด DN 10-DN 25, แฟลบวาล์วที่ขนาด DN 32 (ไม่สามารถถอดวาล์วได้)

อุปกรณ์ที่จัดส่งมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ฟิตติ้งทั้งสองขนาดที่ DN 10/15 กับ DN 20/25 และแผ่นจานบอดสำหรับระบบหมุนเวียน กระบอกสูบขนาด DN 32 ไม่มีระบบหมุนเวียน กระบอกสูบของถังบาร์เรลประกอบด้วยฝาถังหนึ่งฝา

สวิตช์ควบคุมระดับแบบ 2 ขั้นต่อสายไฟเข้ากับเทอร์มินอลที่ส่วนหัว

ต้องสั่งซื้อสายเคเบิลระดับแยกต่างหาก

ข้อแนะนำ: มีโครงสร้างพิเศษ (วัสดุ, ฟังก์ชัน, กาว Dytex ฯลฯ) ให้ตามความต้องการ

ข้อควรระวัง: ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการเชื่อมต่อด้วยกาว Tangit ต้องคำนึงถึงความคงทนของกาว Tangit

ได้แก่ สายเคเบิล Reed มีปลั๊กกลม 3 ขั้ว, PE

กระบอกสูบสำหรับถังบาร์เรล 200 ลิตร/600 ลิตร

โครงสร้างพอร์ตสูบ DIN 1การไหลย้อนกลับ DN 2วัสดุปะเก็นL1L2L3หมายเลขสั่งซื้อ
มม. มม. มม.
PCB10/1510/15FKM1000110012001037748
PCE10/1510/15EPDM1000110012001037749
PCB20/2520/25FKM1000110012001037750
PCE20/2520/25EPDM1000110012001037751
PCB32FKM110012001037752
PCE32EPDM110012001037753

L1: ความยาวจนถึงการไหลย้อนกลับ

L2: ความยาวจนถึงพอร์ตสูบ

L3: ความยาวทั้งหมด

กระบอกสูบสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ 1,000 ลิตร

โครงสร้างพอร์ตสูบ DIN 1การไหลย้อนกลับ DN 2วัสดุปะเก็นL1L2L3หมายเลขสั่งซื้อ
มม. มม. มม.
PCB10/1510/15FKM1200130014001037722
PCE10/1510/15EPDM1200130014001037723
PCB20/2520/25FKM1200130014001037744
PCE20/2520/25EPDM1200130014001037745
PCB32FKM130014001037746
PCE32EPDM130014001037747

L1: ความยาวจนถึงการไหลย้อนกลับ

L2: ความยาวจนถึงพอร์ตสูบ

L3: ความยาวทั้งหมด

 • pk_2_100

กระบอกสูบเอนกประสงค์ PPE

กระบอกสูบเอนกประสงค์ทำจาก PP มี 4 ขนาดสำหรับการใช้ในกระุปุก, ถังบาร์เรลหรือตู้คอนเทนเนอร์ กระบอกสูบได้รับการออกแบบตามมาตรฐานพร้อมระบบหมุนเวียน, ฟังก์ัชันถ่ายเทอากาศและระบบเฝ้าสังเกตระดับ 2 ขั้น สวิตช์ตรวจวัดระดับที่ปรับความสูงได้และสกรูถังช่วยให้ทำการปรับเข้ากับกระบวนการผลิตหรือความสูงของภาชนะได้อย่างยืดหยุ่น นอกจากนั้น ลูกค้ายังสามารถลดความยาวของท่อสูบได้ง่าย บอลเช็ค PTFE รวมอยู่ในตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อสูบวิ่งเปล่า

ข้อแนะนำ: มีโครงสร้างพิเศษตามความต้องการ

ข้อแนะนำ: มีโครงสร้างพิเศษตามความต้องการ

กระบอกสูบจะถูกบรรจุส่งมาในกล่องพร้อมชิ้นส่วนเสริมทั้งหมด

โครงสร้างวัสดุ: PP มีปะเก็นทำจาก EPDM

พอร์ตสูบ จัดส่งโดยไม่ประกอบล่วงหน้า อุปกรณ์ฟิตติ้งและหัวสูบสายยางแรงดัน DN 10, DN 15, DN 20, DN 25 (ไม่ใช่สำหรับถังดัก) และปะเก็น FKM รวมอยู่ในอุปกรณ์ที่จัดส่ง

การเชื่อมต่อการไหลย้อนกลับ จัดส่งโดยไม่ประกอบล่วงหน้า อุปกรณ์ฟิตติ้งและหัวสูบสายยางแรงดัน DN 10, DN 15 รวมถึงจุกบอดและปะเก็น FKM รวมอยู่ในอุปกรณ์ที่จัดส่ง

ระดับ: ชิ้นส่วนท่อจะป้องกันสวิตช์ตรวจวัดระดับในกรณีของกระบอกถังบาร์เรลและคอนเทนเนอร์ เอาต์พุตระดับของกระบอกเป็นปลั๊ก M12 สายเคเบิลสำหรับพอร์ตระดับที่ปั๊มสูบจ่ายของ ProMinent หรือที่ PLC หรือกล่องพักสายไฟ กรุณาสั่งซื้อแยกต่างหาก

ตัวเชื่อมต่อภาชนะ:
ถังดัก 20 ลิตร และ 20-60 ลิตร: Ø 50 ฝาเกลียว
ถังบาร์เรล 200 ลิตร: 70x6 การเปิดพลาสติก ถังเหล็กฝาปิด
คอนเทนเนอร์ IBC: ฝาครอบ DN150 IBC

กระบอกสูบเอนกประสงค์ PPE

กระบอกสูบเอนกประสงค์ABCพื้นที่ปรับได้ทั้งหมดหมายเลขสั่งซื้อ
    DEF 
มม. มม. มม. มม. มม. มม.
สำหรับถังดัก 20 ลิตร542405411002502001039206
สำหรับถังดัก 20–60 ลิตร584447411003002001038817
สำหรับถังบาร์เรล 200 ลิตร1.07293551507007001039397
สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ IBC1.1621.02551508008001039399

กระบอกสูบเอนกประสงค์ PPE รุ่น "ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย"

กระบอกสูบเอนกประสงค์ABCพื้นที่ปรับได้ทั้งหมดหมายเลขสั่งซื้อ
    DEF 
มม. มม. มม. มม. มม. มม.
สำหรับถังดัก 20 ลิตร542405411002502001046668
สำหรับถังดัก 20–60 ลิตร584447411003002001046670
สำหรับถังบาร์เรล 200 ลิตร1.07293551507007001046671
สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ IBC1.1621.02551508008001046672

* จะต้องเปลี่ยนฝาครอบสกรูเมื่อใช้ภาชนะบรรจุ FDA

 • p_ac_0252_sw1

ชุดสวิตช์ควบคุมระดับครบชุด, PVDF, แบบสองชั้นมีปลั๊กกลมหรือสายไฟเกลียว

ชุดสวิตช์ควบคุมระดับแบบสองชั้นสำหรับระบบเฝ้าสังเกตระดับในถังสำรองที่มีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า - ข้อความแจ้งเตือนและการชัตดาวน์ปั๊มสูบจ่ายหลังจากการลดระดับลงอีก 30 มม.

มีปลั๊กกลม 3 ขั้วสำหรับการเชื่อมต่อตรงกับปั๊มสูบจ่ายหรือมีสายไฟเกลียว 3 สายพร้อมระบบควบคุมรีเลย์ หมายเลขสั่งซื้อ 914768

สามารถสั่งซื้อชุดสวิตช์ควบคุมระดับพร้อมอุปกรณ์สูบ DN 10 ถึง DN 32 ลูกค้าต้องทำการยึดติดเอง

โหมดเปิดปิดเมื่อเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับระดับ: สวิตช์ระบบปลอดภัยเมื่อผิดพลาด 2 ตัว

ข้อมูลทางเทคนิค:

แรงดันไฟสวิตช์สูงสุด: 100 โวลต์

กระแสไฟสวิตช์: 0.5 แอมป์

สมรรถนะสวิตช์: 5 วัตต์/5 โวลต์แอมแปร์

ช่วงอุณหภูมิ: -10องศาเซลเซียส ถึง 65องศาเซลเซียส

ระดับการป้องกัน: IP 67

วัสดุ:

ตัวสวิตช์ตรวจวัดระดับ PVDF, ทุ่น PE, ตัวล็อก PVDF, ขายึดสายเคเบิล PE, ตัวป้องกันการหักงอ PE, สายเคเบิล PE.

การเชื่อมต่อโครงสร้างความยาวของสายเคเบิลหมายเลขสั่งซื้อ
ม.
DN10/15ปลั๊กกลมมี 3 ขั้ว31034879
DN 20มีปลั๊กกลม 3 ขั้ว31034880
DN 25มีปลั๊กกลม 3 ขั้ว31034881
DN 32มีปลั๊กกลม 3 ขั้ว31034882
DN 10/DN 15มีสายไฟเกลียว51034883
DN 20มีสายไฟเกลียว51034884
DN 25มีสายไฟเกลียว51034885
DN 32มีสายไฟเกลียว51034886
 • pk_2_035

ชุดอุปกรณ์สูบ PCB สำหรับถัง ปริมาตร สูงสุด 1,500 ลิตร

ชุดอุปกรณ์สูบไม่มีสวิตช์ตรวจวัดระดับเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับถังความจุ ประกอบด้วยท่อกั้น, Foot-Valveและสกรูเชื่อมต่อ ลูกค้าสามารถปรับความยาว L ของท่อกั้น (ทำให้สั้น) ให้เหมาะสมได้

ข้อแนะนำ: สามารถใช้ชุดอุปกรณ์ฟิตติ้งของชุดอุปกรณ์สูบ - สายยาง, ประกอบด้วยหัวจุก PVDF แบบไขเข้าและปะเก็นพลาสติกผสม PTFE ผสานขึ้นรูปสำหรับการใช้งานด้วยสายยางหนึ่งสาย

ข้อควรระวัง: ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการเชื่อมต่อด้วยกาว Tangit ต้องคำนึงถึงความคงทนของกาว Tangit

การเชื่อมต่อGปริมาณความจุของภาชนะØØ DLหมายเลขสั่งซื้อ
l มม. มม.mm
DN 103/41.00020471.340790387
DN 1511.00020471.320790391
DN 201 1/41.00025551.345790392
DN 251 1/21.00032601.315790393
DN 3221.00040741.1701005525
DN 103/41.50020471.8301077555

ชุดฟิตติ้งอุปกรณ์ดูด - สายยาง

การเชื่อมต่อGวัสดุØ Dหมายเลขสั่งซื้อ
มม.
DN 103/4PVDF161029486
DN 151PVDF201029487
DN 201 1/4PVDF251029488
DN 251 1/2PVDF321029489
DN 322PVDF401029490
 • p_ac_0203_sw
 • pk_2_140

ชุดอุปกรณ์สูบ PPE สำหรับถังที่จุถึง 1,500 ลิตร

ชุดอุปกรณ์สูบไม่มีสวิตช์ตรวจวัดระดับเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับถังความจุ ประกอบด้วยท่อกั้น, Foot-Valveและสกรูเชื่อมต่อ ลูกค้าสามารถปรับความยาว L ของท่อกั้น (ทำให้สั้น) ให้เหมาะสมได้

ข้อแนะนำ: สามารถใช้ชุดอุปกรณ์ฟิตติ้งของชุดอุปกรณ์สูบ - สายยาง, ประกอบด้วยหัวจุก PVDF แบบไขเข้าและปะเก็นพลาสติกผสม PTFE ผสานขึ้นรูปสำหรับการใช้งานด้วยสายยางหนึ่งสาย

การเชื่อมต่อGปริมาณความจุของภาชนะØØ DLหมายเลขสั่งซื้อ
l มม. มม.mm
DN 103/41.00020471.340790389
DN 1511.00020471.320790394
DN 201 1/41.00025551.345790395
DN 251 1/21.00032601.315790396
DN 3221.00040741.1701005524
DN 103/41.50020471.8301077554

ชุดฟิตติ้งอุปกรณ์ดูด - สายยาง

การเชื่อมต่อGวัสดุØ Dหมายเลขสั่งซื้อ
มม.
DN 103/4PVDF161029486
DN 151PVDF201029487
DN 201 1/4PVDF251029488
DN 251 1/2PVDF321029489
DN 322PVDF401029490
 • p_ac_0203_sw
 • pk_2_140

การดาวน์โหลดสำหรับ กระบอกสูบ, ชุดอุปกรณ์สูบและสวิตช์ตรวจวัดระดับสำหรับปั๊มสูบจ่ายด้วยมอเตอร์

มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

0 ผลลัพธ์
จัดกรองตามประเภทเอกสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
คู่มือการใช้งาน (0)
ซอฟต์แวร์ (0)
ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
บทความเฉพาะทาง (0)
ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
อื่นๆ (0)
เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
แคตตาล็อก (0)
แบบผังภูมิวงจร (0)
แผ่นข้อมูล (0)
โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

ตัวกรองที่เลือก:

การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

จัดเรียงตาม A ถึง Z
โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

ภาพรวม

ชุดที่เหมาะสำหรับทุกงานสูบจ่าย

ติดตั้งกระบอกสูบที่ส่วนปลายล่างของสายยางสูบ ซึ่งจะยึดสายยางไว้ในภาชนะ จะมีประโยชน์เมื่อเสียบเครื่องกวนเข้าไปในภาชนะสูบจ่ายในเวลาเดียวกัน ติดตั้งวาล์วเท้าเหยียบที่มีตะแกรงตรงปลายกระบอกสูบ เพื่อป้องกันท่อสูบจากอนุภาคหยาบและสิ่งสกปรก

มีจำหน่ายชุดอุปกรณ์สูบที่มีหรือไม่มีระบบเฝ้าสังเกตระดับ

สวิตช์ตรวจวัดระดับจะส่งสัญญาณระดับการเติมของถังสำรอง ซึ่งจะส่งสัญญาณระดับที่หนึ่งสำหรับสัญญาณเตือนถังจะว่างเปล่า จะแจ้งเตือนระดับที่สองก่อนจะของเหลวหมด

ข้อดี

 • ยึดเกาะสายยางสูบ
 • ป้องกันจากอนุภาคหยาบของสิ่งสกปรกและสิ่งเจือปน
 • จะส่งสัญญาณเตือนถังสำรองจะว่างเปล่า
 • จะส่งสัญญาณระดับการเติมของถังสำรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

การดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

Pornchai Tanopajaisit

ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

»เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

+662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

ปิดแบบฟอร์ม

คำขอของคุณ

ข้อมูลส่วนตัว


สินค้าอื่นๆ +
ไฟล์ที่แนบ
อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลส่วนตัว


กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
*ช่องที่ต้องกรอก

ตรวจสอบและส่ง


ข้อมูลส่วนตัว:
คำนำหน้า
หัวข้อ
นามสกุล  
ชื่อ  
บริษัท
หมายเลขลูกค้า
ที่อยู่อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
ถนน
บ้านเลขที่
เมือง  
ประเทศ
โทรกลับ ใช่

ถอยกลับ

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

1 2

ProMinent Newsletter - customized to your industry. Register now .