คำแนะนำการค้นหา

กระบอกสูบ, ชุดอุปกรณ์สูบและสวิตช์ตรวจวัดระดับสำหรับปั๊มสูบจ่ายแรงดันต่ำ

กระบอกสูบ, ชุดอุปกรณ์สูบและสวิตช์ตรวจวัดระดับเพื่อกระบวนการสูบจ่ายที่ราบรื่น

คำอธิบายสินค้า

ชุดที่เหมาะสำหรับทุกงานสูบจ่าย

ติดตั้งกระบอกสูบที่ส่วนปลายล่างของสายยางสูบ ซึ่งจะยึดสายยางไว้ในภาชนะ จะมีประโยชน์เมื่อเสียบเครื่องกวนเข้าไปในภาชนะสูบจ่ายในเวลาเดียวกัน ติดตั้งวาล์วเท้าเหยียบที่มีตะแกรงตรงปลายกระบอกสูบ เพื่อป้องกันท่อสูบจากอนุภาคหยาบและสิ่งสกปรก

มีจำหน่ายชุดอุปกรณ์สูบที่มีหรือไม่มีระบบเฝ้าสังเกตระดับ

สวิตช์ตรวจวัดระดับจะส่งสัญญาณระดับการเติมของถังสำรอง ซึ่งจะส่งสัญญาณเตือนถังจะว่างเปล่าระดับหนึ่ง จะแจ้งเตือนระดับที่สองก่อนจะของเหลวหมด

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ยึดเกาะสายยางสูบ
 • ป้องกันจากอนุภาคหยาบของสิ่งสกปรกและสิ่งเจือปน
 • จะส่งสัญญาณเตือนถังสำรองจะว่างเปล่า
 • จะส่งสัญญาณระดับการเติมของถังสำรอง

ชุดอุปกรณ์สูบปรับเปลี่ยนได้พร้อมสวิตช์ตรวจวัดระดับสองขั้นตอนสำหรับถังสำหรับสูบจ่ายปริมาณการใช้ PE 35 ถึง 1,500 ลิตร

ชุดอุปกรณ์สูบสามารถปรับได้ พร้อมสวิตช์ตรวจวัดระดับแบบสองขั้นตอน สำหรับต่อเข้ากับภาชนะขนาด 35 ถึง 1,500 ลิตร, ประกอบด้วยท่อยึดวาล์วเท้าเหยียบ สวิตช์ตรวจวัดระดับพร้อมปลั๊กกลมแบบ 3 ขั้วและท่อสูบขนาด 2 ม., มีท่อสูบขนาด 3 ม. สำหรับภาชนะขนาด 1,000 ลิตร ปรับความยาวได้

มีท่อสูบความยาวคงที่ขนาด 3 ม. สำหรับภาชนะขนาด 1,500 ลิตร

โหมดการสวิตช์เมื่อของเหลวมีระดับต่ำ: ตัวเปิด 2 ตัว

เหมาะสำหรับปั๊มสูบจ่ายในซีรีส์ beta, gamma/ X และ gamma/ XL

วัสดุPPEPCB
วัสดุท่อยึดและวาล์วเท้าเหยียบPPPVC
ปะเก็นและบอลวาล์วEPDMFKM
สายยางPEPVC อ่อน

วัสดุ

ความยาวของท่อกั้น

สายยาง äØ x iØ

สำหรับภาชนะ

หมายเลขสั่งซื้อ

mm

mm

PPE

375 – 550

6 x 4

35, 60 l

790365

PPE

375 – 550

8 x 5

35, 60 l

790366

PPE

375 – 550

12 x 9

35, 60 l

790367

PPE

655 – 1.060

6 x 4

100–500 l

790368

PPE

655 – 1.060

8 x 5

100–500 l

790369

PPE

655 – 1.060

12 x 9

100–500 l

790370

PPE

1.085 – 1.425

6 x 4

1000 l

790465

PPE

1.085 – 1.425

8 x 5

1000 l

790466

PPE

1.085 – 1.425

12 x 9

1000 l

790467

PPE

ความยาวคงที่

6 x 4

1500 l

1077558

PPE

ความยาวคงที่

8 x 5

1500 l

1077519

PPE

ความยาวคงที่

12 x 9

1500 l

1077560

PCB

375 – 550

6 x 4

35, 60 l

790359

PCB

375 – 550

8 x 5

35, 60 l

790360

PCB

375 – 550

12 x 9

35, 60 l

790361

PCB

655 – 1.060

6 x 4

100–500 l

790362

PCB

655 – 1.060

8 x 5

100–500 l

790363

PCB

655 – 1.060

12 x 9

100–500 l

790364

PCB

1.085 – 1.425

6 x 4

1000 l

790462

PCB

1.085 – 1.425

8 x 5

1000 l

790463

PCB

1.085 – 1.425

12 x 9

1000 l

790464

PCB

ความยาวคงที่

6 x 4

1500 l

1077559

PCB

ความยาวคงที่

8 x 5

1500 l

1077520

PCB

ความยาวคงที่

12 x 9

1500 l

1077561

 • pk_1_077

น้ำหนักของเซรามิกสำหรับการยึดเกาะสวิตช์ตรวจวัดระดับในแนวตั้ง

Ø A

ขนาด B

Ø C

น้ำหนัก

โครงสร้าง

หมายเลขสั่งซื้อ

mm

mm

mm

g

ขนาด 1

25

50

10

60

สำหรับปลั๊กกลมและปลั๊กแจ็ค

1019244

ขนาด 2

39

32

-

65

สำหรับปลั๊กกลมและข้อต่อแบน

404004

ขนาด 3

40

50

24

70

สำหรับปลั๊กกลมและข้อต่อแบน

1030189

รูแนวยาว 13 x 27 มม. 

สำหรับสวิตช์ตรวจวัดระดับสองระดับที่มีปลั๊กกลม น้ำหนักจะถูกเลื่อนขึ้นตามการตกลงของทุ่นลอยจากข้างล่าง

 • pk_1_082

สายเคเบิลต่อขยายแบบ 3 เส้น

สายเคเบิลต่อขยายแบบ 3 เส้นสำหรับสวิตช์ตรวจวัดระดับสองระดับ ที่มีปลั๊กกลมและข้อต่อกลม ความยาว 3 ม.

หมายเลขสั่งซื้อ

สายเคเบิลต่อ 3 ขา ความยาว 3 ม.

1005559

 • pk_1_126

ชุดสวิตช์ควบคุมระดับครบชุด, PVDF, แบบสองชั้นมีปลั๊กกลมหรือสายไฟเกลียว

สามารถสั่งซื้อชุดสวิตช์ตรวจวัดระดับร่วมกับชุดอุปกรณ์สูบ DN 10 - DN 32 ได้

สำหรับเฝ้าติดตามระดับในถังเก็บสำรอง, มีสองระดับพร้อมการแจ้งเตือนล่วงหน้า – ข้อความแจ้งเตือน และจะปิดการทำงานปั๊มสูบจ่ายหากมีการลดระดับลงไปอีก 30 มม.

โหมดเปิดปิดเมื่อเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับระดับ: สวิตช์ระบบความปลอดภัยเมื่อผิดพลาด 2 ตัว

ข้อมูลทางเทคนิค:

แรงดันไฟสวิตช์สูงสุด: 24 โวลต์

กระแสไฟในการสวิตช์: 0.5 แอมป์

กำลังในการสวิตช์: 5 วัตต์/5 โวลต์แอมแปร์

ช่วงอุณหภูมิ: –10 °C ถึง 65 °C

ระดับการป้องกัน: IP 67

วัสดุ:

ตัวสวิตช์ตรวจวัดระดับ PVDF, ทุ่น PE, ตัวล็อก PVDF, ขายึดสายเคเบิล PE, ตัวป้องกันการหักงอ PE, สายเคเบิล PE

การเชื่อมต่อ

โครงสร้าง

ความยาวของสายเคเบิล

หมายเลขสั่งซื้อ

m

DN10/15

มีปลั๊กกลม 3 ขั้ว

3

1034879

DN 20

มีปลั๊กกลม 3 ขั้ว

3

1034880

DN 25

มีปลั๊กกลม 3 ขั้ว

3

1034881

DN 32

มีปลั๊กกลม 3 ขั้ว

3

1034882

DN 10/DN 15

มีสายไฟเกลียว

5

1034883

DN 20

มีสายไฟเกลียว

5

1034884

DN 25

มีสายไฟเกลียว

5

1034885

DN 32

มีสายไฟเกลียว

5

1034886

 • pk_2_035

สวิตช์ตรวจวัดระดับ PVDF/PE ที่มีท่อกั้น PVC แข็ง

สวิตช์ตรวจวัดระดับสำหรับใช้ในตัวกลางที่สายเคเบิล PE ของสวิตช์ตรวจวัดระดับจะสึกหรอหรือเพื่อยึดเกาะเครื่องกวนไฟฟ้าแบบถาวร, ปะเก็นทำจาก FKM ปรับความยาวได้

โหมดเปิดปิด 2 ขั้นเมื่อเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับระดับ: สวิตช์ระบบปลอดภัยเมื่อผิดพลาด 2 ตัว

โหมดเปิดปิด 1 ชั้นเมื่อเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับระดับ: หน้าสัมผัสปกติปิด 1 ตัว

วัสดุPCB
ท่อยึดPVC
ปะเก็นFKM
สวิตช์ตรวจวัดระดับPVDF
สายเคเบิลPE

วัสดุ

ความยาวของท่อกั้น

สวิตช์ตรวจวัดระดับ

หมายเลขสั่งซื้อ

mm

PCB

350…550

แบบสองระดับมีปลั๊กกลม

802010

PCB

660…1.160

แบบสองระดับมีปลั๊กกลม

802011

PCB

350…550

แบบระดับเดียวมีข้อต่อแบน

801727

PCB

660…1.160

แบบระดับเดียวมีข้อต่อแบน

801728

 • pk_1_084

ชุดสวิตช์ควบคุมระดับแบบสองชั้น

สวิตช์ตรวจวัดระดับแบบสองขั้นตอนสำหรับเฝ้าติดตามระดับในถังเก็บสำรอง พร้อมข้อความแจ้งเตือนล่วงหน้า และจะปิดการทำงานปั๊มสูบจ่ายหากมีการลดระดับลงไปอีก 30 มม.

มีปลั๊กกลมแบบ 3 ขั้ว สำหรับต่อโดยตรงเข้ากับปั๊มสูบจ่าย หรือมีสายไฟเกลียว 3 เส้น, เช่น เมื่อใช้ร่วมกับ ระบบควบคุมรีเลย์, หมายเลขสั่งซื้อ 914768

โหมดการสวิตช์เมื่อของเหลวมีระดับต่ำ: ตัวเปิด 2 ตัว

เหมาะสำหรับปั๊มสูบจ่ายในซีรีส์ beta, gamma/ X และ gamma/ XL

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟสวิตช์สูงสุด: 24 โวลต์กระแสตรง, กระแสไฟสวิตช์: 0.5 แอมแปร์, สมรรถนะของสวิตช์: 5 วัตต์/5 โวลต์แอมแปร์,

ช่วงอุณหภูมิ: -10 °C ถึง 65 °C, ระดับการป้องกัน IP 67

วัสดุPVDF/PEPVDF/PVDF
สวิตช์ตรวจวัดระดับPVDFPVDF
ทุ่นลอยโฟม PEPVDF
สายเคเบิลPEPE

วัสดุ

ความยาวของสายเคเบิล

หมายเลขสั่งซื้อ

m

PVDF/PE

ปลั๊กตัวกลม

2

1031604

PVDF/PE

ปลั๊กตัวกลม

5

1031606

PVDF/PE

Open end

2

1031607

PVDF/PE

Open end

5

1031609

PVDF/PVDF

ปลั๊กตัวกลม

2

1034697

PVDF/PVDF

ปลั๊กตัวกลม

5

1034698

PVDF/PVDF

Open end

2

1034699

PVDF/PVDF

Open end

5

1034700

การวางโครงสร้างสายเคเบิลที่สายเคเบิล 3 เส้น

สีฟังก์ชั่นการทำงาน
สีดำขนาด
สีฟ้าการแจ้งเตือนล่วงหน้าน้อยสุด
สีน้ำตาลสวิตช์จำกัดระยะน้อยสุด

 • pk_1_081

กระบอกสูบ PVDF มีสวิตช์ตรวจวัดสองระดับ

กระบอกสูบมีความยาวคงที่ทำจาก PVDF มีสวิตช์ตรวจวัดสองระดับ ประกอบด้วยท่อกั้น PVDF, Foot-Valve, สวิตช์ตรวจวัดสองระดับมีปลายเปิดและท่อสูบ PTFE 8 x 6 มม.

ข้อแนะนำ: ชุดอุปกรณ์ฟิตติ้งที่เหมาะสำหรับท่อ 8/6 ที่ชุดอุปกรณฺเชื่อมต่อมาตรฐาน 6/4, 8/5 และ 12/9 รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์ที่จัดส่ง

โหมดเปิดปิดเมื่อเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับระดับ: สวิตช์ระบบปลอดภัยเมื่อผิดพลาด 2 ตัว

เหมาะสำหรับปั๊มสูบจ่ายในซีรีส์ beta, gamma/ X และ gamma/ XL ผ่านสายเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับขนาด 2 ม., หมายเลขสั่งซื้อ 707715

วัสดุPVT
วัสดุท่อยึดและวาล์วเท้าเหยียบPVDF
ปะเก็นและบอลวาล์วPTFE
สายยางPTFE

วัสดุ

ความยาว

สายยาง äØ x iØ

สำหรับภาชนะ

หมายเลขสั่งซื้อ

mm

mm

PVT

350

8 x 6

10–30 l

1038304

PVT

650

8 x 6

50–60 l

1038305

 • p_ac_0250_sw

กระบอกสูบสำหรับถังดักความจุ 60 ลิตร, ความยาวคงที่, ป้องกันก๊าซรั่วซึมมีสวิตช์ตรวจวัดสองระดับ PPE

แท่งสูบแบบปรับได้ พร้อมสวิตช์ตรวจวัดระดับแบบสองขั้นตอน สำหรับต่อเข้ากับถังดักขนาด 60 ลิตร, มีการป้องกันก๊าซรั่วซึม, ประกอบด้วยท่อยึด วาล์วเท้าเหยียบ สวิตช์ตรวจวัดระดับแบบปลั๊กกลม ฝาเกลียว Ø 55 มม. และท่อสูบขนาด 2 ม. ความยาว 560 มม. เป็นรุ่นที่มีวาล์วระบายอากาศและวาล์วไล่อากาศ

โหมดการสวิตช์เมื่อของเหลวมีระดับต่ำ: ตัวเปิด 2 ตัว

เหมาะสำหรับปั๊มสูบจ่ายในซีรีส์ beta, gamma/ X และ gamma/ XL

วัสดุPPEPCB
วัสดุท่อยึดและวาล์วเท้าเหยียบPPPVC
ปะเก็นและบอลวาล์วEPDMFKM
สายยางPEPVC อ่อน

วัสดุ

ความยาว

สายยาง äØ x iØ

สำหรับภาชนะ

หมายเลขสั่งซื้อ

mm

mm

PPE

560

6 x 4

60 l / 55 mm

802285

PPE

560

8 x 5

60 l / 55 mm

802286

PPE

560

12 x 9

60 l / 55 mm

802287

PCB

560

6 x 4

60 l / 55 mm

802081

PCB

560

8 x 5

60 l / 55 mm

802082

PCB

560

12 x 9

60 l / 55 mm

802083

 • p_ac_0052_sw

กระบอกสูบปรับเปลี่ยนได้สำหรับถังความจุ 200 ลิตรมีสวิตช์ตรวจวัดระดับสองระดับ PPE

แท่งสูบแบบปรับได้ พร้อมสวิตช์ตรวจวัดระดับแบบสองขั้นตอน สำหรับต่อเข้ากับถังบาร์เรลขนาด 200 ลิตร, ประกอบด้วยท่อยึด วาล์วเท้าเหยียบ สวิตช์ตรวจวัดระดับแบบปลั๊กกลม จุกอุดที่ปรับความสูงได้ และท่อสูบขนาด 3 ม. ความยาว 1,000 มม.

โหมดการสวิตช์เมื่อของเหลวมีระดับต่ำ: ตัวเปิด 2 ตัว

เหมาะสำหรับปั๊มสูบจ่ายในซีรีส์ beta, gamma/ X และ gamma/ XL

คำแนะนำ: สอบถามอะแดปเตอร์สำหรับเกลียวอื่น ๆ ได้

วัสดุPPEPCB
วัสดุท่อยึดและวาล์วเท้าเหยียบPPPVC
ปะเก็นและบอลวาล์วEPDMFKM
สายยางPEPVC อ่อน

วัสดุ

ความยาว

สายยาง äØ x iØ

สำหรับภาชนะ

หมายเลขสั่งซื้อ

mm

mm

PPE

1.000

6 x 4

200 l

802279

PPE

1.000

8 x 5

200 l

802280

PPE

1.000

12 x 9

200 l

790374

PCB

1.000

6 x 4

200 l

802079

PCB

1.000

8 x 5

200 l

802080

PCB

1.000

12 x 9

200 l

790373

 • pk_1_076

ฝาเกลียว

สำหรับช่องเปิด Ø 44 จะมีฝาเกลียว Ø 44 เป็นชิ้นส่วนเดี่ยว ๆ ให้ และลูกค้าสามารถเปลี่ยนกับฝาเกลียว Ø 50 ตามต้องการได้

หมายเลขสั่งซื้อ

ฝาเกลียว Ø 44

811626

 • pk_1_066

กระบอกสูบปรับเปลี่ยนได้มีสวิตช์ตรวจวัดสองระดับ PPE

แท่งสูบแบบปรับได้ พร้อมสวิตช์ตรวจวัดระดับแบบสองขั้นตอน สำหรับต่อเข้ากับภาชนะแบบใช้ครั้งเดียวขนาด 5 ถึง 60 ลิตร, ประกอบด้วยท่อยึด วาล์วเท้าเหยียบ สวิตช์ตรวจวัดระดับแบบปลั๊กกลม ฝาเกลียว Ø 50 มม. ที่ปรับความสูงได้ และท่อสูบขนาด 2 ม. ความยาว 640 มม.

โหมดการสวิตช์เมื่อของเหลวมีระดับต่ำ: ตัวเปิด 2 ตัว

เหมาะสำหรับปั๊มสูบจ่ายในซีรีส์ beta, gamma/ X, gamma/ XL และ Dulcoflex DF4a (6 x 4)

คำแนะนำ: ฝาเกลียว Ø 44 ที่ต้องใช้สำหรับภาชนะที่มีช่องเปิด Ø 44 จะมีจำหน่ายเป็นชิ้นส่วนเดี่ยว ๆ และลูกค้าสามารถเปลี่ยนกับฝาเกลียว Ø 50 ได้

วัสดุPPEPCB
วัสดุท่อยึดและวาล์วเท้าเหยียบPPPVC
ปะเก็นและบอลวาล์วEPDMFKM
สายยางPEPVC อ่อน

วัสดุ

ความยาว

สายยาง äØ x iØ

สำหรับภาชนะ

หมายเลขสั่งซื้อ

mm

mm

PPE

640

6 x 4

5–60 l / 50 mm

802277

PPE

640

8 x 5

5–60 l / 50 mm

802278

PPE

640

12 x 9

5–60 l / 50 mm

790372

PCB

640

6 x 4

5–60 l / 50 mm

802077

PCB

640

8 x 5

5–60 l / 50 mm

802078

PCB

640

12 x 9

5–60 l / 50 mm

790371

 • pk_1_075

การดาวน์โหลดสำหรับ กระบอกสูบ, ชุดอุปกรณ์สูบและสวิตช์ตรวจวัดระดับสำหรับปั๊มสูบจ่ายแรงดันต่ำ

มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

0 ผลลัพธ์
จัดกรองตามประเภทเอกสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
คู่มือการใช้งาน (0)
ซอฟต์แวร์ (0)
ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
บทความเฉพาะทาง (0)
ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
อื่นๆ (0)
เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
แคตตาล็อก (0)
แบบผังภูมิวงจร (0)
แผ่นข้อมูล (0)
โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

ตัวกรองที่เลือก:

การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

จัดเรียงตาม A ถึง Z
โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

ภาพรวม

ชุดที่เหมาะสำหรับทุกงานสูบจ่าย

ติดตั้งกระบอกสูบที่ส่วนปลายล่างของสายยางสูบ ซึ่งจะยึดสายยางไว้ในภาชนะ จะมีประโยชน์เมื่อเสียบเครื่องกวนเข้าไปในภาชนะสูบจ่ายในเวลาเดียวกัน ติดตั้งวาล์วเท้าเหยียบที่มีตะแกรงตรงปลายกระบอกสูบ เพื่อป้องกันท่อสูบจากอนุภาคหยาบและสิ่งสกปรก

มีจำหน่ายชุดอุปกรณ์สูบที่มีหรือไม่มีระบบเฝ้าสังเกตระดับ

สวิตช์ตรวจวัดระดับจะส่งสัญญาณระดับการเติมของถังสำรอง ซึ่งจะส่งสัญญาณเตือนถังจะว่างเปล่าระดับหนึ่ง จะแจ้งเตือนระดับที่สองก่อนจะของเหลวหมด

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ยึดเกาะสายยางสูบ
 • ป้องกันจากอนุภาคหยาบของสิ่งสกปรกและสิ่งเจือปน
 • จะส่งสัญญาณเตือนถังสำรองจะว่างเปล่า
 • จะส่งสัญญาณระดับการเติมของถังสำรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

การดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

Nuntachai Tanopajaisit

ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

»เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

+662 376-0008-12  
ส่งคำขอ   

ปิดแบบฟอร์ม

คำขอของคุณ

ข้อมูลส่วนตัว


สินค้าอื่นๆ +
ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลส่วนตัว


กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
*ช่องที่ต้องกรอก

ตรวจสอบและส่ง


ข้อมูลส่วนตัว:
คำนำหน้า
หัวข้อ
นามสกุล  
ชื่อ  
บริษัท
หมายเลขลูกค้า
ที่อยู่อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
ถนน
บ้านเลขที่
เมือง  
ประเทศ
โทรกลับ ใช่

ถอยกลับ

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ข่าวและกิจกรรม

จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้