คำแนะนำการค้นหา

สายยางและสายท่อสำหรับปั๊มสูบจ่ายแรงดันต่ำ

สายยางและสายท่อ อุปกรณ์เสริมที่ไม่สะดวกสำหรับปั๊มสูบจ่ายในกระบวนการสูบจ่าย

คำอธิบายสินค้า

สายยางและสายท่อยาวต่อเนื่อง

เราแนะนำให้ใช้สายท่อของแท้เท่านั้นเพื่อที่จะไขสกรูแหวนล็อกประกอบกลไกได้อย่างปลอดภัย รวมถึงเพื่อรับประกันความทนทานต่อแรงอัดและความทนทานต่อสารเคมี

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • สายยางและท่อทำจากวัสดุต่างกัน
  • สายยางและท่อมีขนาดและความยาวต่างกัน
  • สามารถจัดส่งสายยางแบบเป็นม้วนได้

ท่อสูบอ่อน PVC

สำหรับปั๊มสูบจ่ายและอุปกรณ์เสริม เราแนะนำให้ใช้ท่อของแท้เท่านั้น เพื่อให้รับประกันได้ถึงการเชื่อมต่อทางกลไกของข้อต่อท่อแบบขันอัด รวมทั้งความต้านทานแรงดัน และความทนต่อสารเคมี

สามารถจัดส่งพร้อมการรับรองสำหรับอาหารได้หากต้องการ

วัสดุ

ความยาว

äØ x iØ

แรงดันใช้งานที่อนุญาต*

หมายเลขสั่งซื้อ

m

mm

bar

* แรงดันใช้งานที่อนุญาตที่อุณหภูิมิ 20 °C ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 7751 โดยมีเงื่อนไขคือทนต่อสารเคมีและมีการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง

PVC อ่อน

5

6 x 4

0,5

1004520

5

8 x 5

0,5

1004521

5

12 x 9

0,5

1004522

10

6 x 4

0,5

1004523

10

8 x 5

0,5

1004524

10

12 x 9

0,5

1004525

25

6 x 4

0,5

1004526

25

8 x 5

0,5

1004527

25

12 x 9

0,5

1004528

50

6 x 4

0,5

1004529

50

8 x 5

0,5

1004530

50

12 x 9

0,5

1004531

สินค้าขายเป็นเมตร

19 x 15

0,5

37020

สินค้าขายเป็นเมตร

22 x 18

0,5

37022

ข้อควรระวัง:

สายยางอ่อนที่ทำจาก PVC ไม่ทนทานเหมือนกับสายยางที่ทำจาก PVC แข็ง โปรดคำนึงถึงความทนทานของ PVC อ่อนในทุกกรณี และคำแนะนำในการทำความสะอาด เมื่อนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร

  • pk_1_013

ท่ออ่อน PVC สำหรับสูบและสูบจ่ายสารเคมีที่มีวัสดุรองด้านใน

สามารถจัดส่งพร้อมการรับรองสำหรับอาหารได้หากต้องการ

วัสดุ

ความยาว

äØ x iØ

คำอธิบาย

แรงดันใช้งานที่อนุญาต*

หมายเลขสั่งซื้อ

m

mm

bar

* แรงดันใช้งานที่อนุญาตที่อุณหภูิมิ 20 °C ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 7751 โดยมีเงื่อนไขคือทนต่อสารเคมีและมีการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง

PVC อ่อน มีวัสดุรอง

5

10 x 4

18

1004533

5

12 x 6

17

1004538

10

10 x 4

18

1004534

10

12 x 6

17

1004539

25

10 x 4

18

1004535

25

12 x 6

17

1004540

50

10 x 4

18

1004536

50

12 x 6

17

1004541

สินค้าขายเป็นเมตร

24 x 16

สำหรับ DN 10

15

37040

สินค้าขายเป็นเมตร

27 x 19

สำหรับ DN 15

15

37041

สินค้าขายเป็นเมตร

34 x 25

สำหรับ DN 20

12

37043

สินค้าขายเป็นเมตร

40 x 30

สำหรับ DN 25

10

1000527

สินค้าขายเป็นเมตร

52 x 40

สำหรับ DN 32

7

1005508

ข้อควรระวัง:

สายยางอ่อนที่ทำจาก PVC ไม่ทนทานเหมือนกับสายยางที่ทำจาก PVC แข็ง โปรดคำนึงถึงความทนทานของ PVC อ่อนในทุกกรณี และคำแนะนำในการทำความสะอาด เมื่อนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร

สำหรับท่อแข็ง PP และ PVDF ที่มีการสวมเชื่อม (Socket Welded) รวมทั้ง PVC แบบติดกาว ต้องใช้ท่อและอุปกรณ์ฟิตติ้งที่มีระดับแรงดัน PN 16 หรือ PN 10 บาร์

  • pk_1_060

ท่อดูดและท่อสูบจ่าย PVC อ่านมีวัสดุรองด้านในที่อนุญาตให้ใช้กับอาหารได้

วัสดุ

ความยาว

äØ x iØ

แรงดันใช้งานที่อนุญาต

หมายเลขสั่งซื้อ

m

mm

bar

PVC อ่อน มีวัสดุรองที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับอาหาร

5

10 x 4

10

1037556

5

12 x 6

10

1037561

10

10 x 4

10

1037557

10

12 x 6

10

1037562

25

10 x 4

10

1037558

25

12 x 6

10

1037563

50

10 x 4

10

1037559

50

12 x 6

10

1037564

ข้อควรระวัง:

สายยางที่ทำจาก PVC อ่อนไม่ทนทานเหมือนกับสายยางที่ทำจาก PVC แข็ง โปรดคำนึงถึงความทนทานของสายยางที่ทำจาก PVC อ่อนในทุกกรณี และคำแนะนำในการทำความสะอาด เมื่อนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร

ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

อุณหภูมิใช้งาน เป็น °Cระดับการใช้แรงดันที่อนุญาต เป็น %:
+20°C100%
+30°C85%
+40°C73%
+50°C60%
+60°C46%
  • pk_1_060

ท่อสูบและท่อสูบจ่าย PE

วัสดุ

ความยาว

äØ x iØ

แรงดันใช้งานที่อนุญาต*

หมายเลขสั่งซื้อ

m

mm

bar

* แรงดันใช้งานที่อนุญาตที่อุณหภูิมิ 20 °C ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 7751 โดยมีเงื่อนไขคือทนต่อสารเคมีและมีการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง

โพลีเอทิลีน

5

6 x 4

10

1004492

5

8 x 5

10

1004493

5

12 x 9

7

1004504

10

6 x 4

10

1004505

10

8 x 5

10

1004506

10

12 x 9

7

1004507

25

6 x 4

10

1004508

25

8 x 5

10

1004509

25

12 x 9

7

1004510

50

6 x 4

10

1004511

50

8 x 5

10

1004512

50

12 x 9

7

1004513

ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

อุณหภูมิใช้งาน เป็น °Cระดับการใช้แรงดันที่อนุญาต เป็น %:
+23°C100%
+40°C75%
+50°C50%

ท่อดูดและท่อสูบจ่าย PTFE

วัสดุ

ความยาว

äØ x iØ

แรงดันใช้งานที่อนุญาต*

หมายเลขสั่งซื้อ

m

mm

bar

* แรงดันใช้งานที่อนุญาตที่อุณหภูิมิ 20 °C ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 7751 โดยมีเงื่อนไขคือทนต่อสารเคมีและมีการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง

PTFE

สินค้าขายเป็นเมตร

1.75 x 1.15

12

37414

สินค้าขายเป็นเมตร

3.2 x 2.4

8

37415

สินค้าขายเป็นเมตร

6 x 3

20

1021353

สินค้าขายเป็นเมตร

6 x 4

14

37426

สินค้าขายเป็นเมตร

8 x 4

25

1033166

สินค้าขายเป็นเมตร

8 x 5

16

37427

สินค้าขายเป็นเมตร

12 x 9

10

37428

ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

อุณหภูมิใช้งาน เป็น °Cระดับการใช้แรงดันที่อนุญาต เป็น %:
+20°C100%
+50°C75%
+75°C55%
+100°C45%

ท่อสแตนเลส

ท่อสแตนเลส

วัสดุ

ความยาว

äØ x iØ

แรงดันใช้งานที่อนุญาต*

หมายเลขสั่งซื้อ

m

mm

bar

* แรงดันใช้งานที่อนุญาตที่อุณหภูิมิ 20 °C ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 7751 โดยมีเงื่อนไขคือทนต่อสารเคมีและมีการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง

ท่อสแตนเลส 1.4435

สินค้าขายเป็นเมตร

1.58 x 0.9

400

1020774

สินค้าขายเป็นเมตร

3.175 x 1.5

400

1020775

สินค้าขายเป็นเมตร

6 x 5

175

15738

สินค้าขายเป็นเมตร

6 x 4

185

15739

สินค้าขายเป็นเมตร

8 x 7

160

15740

สินค้าขายเป็นเมตร

12 x 10

200

15743

ชุดอุปกรณ์ตัดสายยาง

ชุดอุปกรณ์ตัดสายยาง สำหรับท่อพลาสติกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 25 มม. ผู้ผลิต: Gedore

หมายเลขสั่งซื้อ

ชุดอุปกรณ์ตัดสายยาง

1038571

การดาวน์โหลดสำหรับ สายยางและสายท่อสำหรับปั๊มสูบจ่ายแรงดันต่ำ

มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

0 ผลลัพธ์
จัดกรองตามประเภทเอกสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
คู่มือการใช้งาน (0)
ซอฟต์แวร์ (0)
ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
บทความเฉพาะทาง (0)
ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
อื่นๆ (0)
เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
แคตตาล็อก (0)
แบบผังภูมิวงจร (0)
แผ่นข้อมูล (0)
โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

ตัวกรองที่เลือก:

การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

จัดเรียงตาม ประเภทเอกสาร
โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

ภาพรวม

สายยางและสายท่อยาวต่อเนื่อง

เราแนะนำให้ใช้สายท่อของแท้เท่านั้นเพื่อที่จะไขสกรูแหวนล็อกประกอบกลไกได้อย่างปลอดภัย รวมถึงเพื่อรับประกันความทนทานต่อแรงอัดและความทนทานต่อสารเคมี

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • สายยางและท่อทำจากวัสดุต่างกัน
  • สายยางและท่อมีขนาดและความยาวต่างกัน
  • สามารถจัดส่งสายยางแบบเป็นม้วนได้

ข้อมูลทางเทคนิค

การดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

Nuntachai Tanopajaisit

ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

»เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

+662 376-0008-12  
ส่งคำขอ   

ปิดแบบฟอร์ม

คำขอของคุณ

ข้อมูลส่วนตัว


สินค้าอื่นๆ +
ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลส่วนตัว


กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
*ช่องที่ต้องกรอก

ตรวจสอบและส่ง


ข้อมูลส่วนตัว:
คำนำหน้า
หัวข้อ
นามสกุล  
ชื่อ  
บริษัท
หมายเลขลูกค้า
ที่อยู่อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
ถนน
บ้านเลขที่
เมือง  
ประเทศ
โทรกลับ ใช่

ถอยกลับ

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ข่าวและกิจกรรม

จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้