คำแนะนำการค้นหา

วาล์วกันแรงดัน/วาล์วควบคุมการไหลล้นสำหรับปั๊มสูบจ่ายด้วยมอเตอร์

วาล์วกันแรงดันใช้สำหรับสร้างแรงดันต้านคงที่และสูบจ่ายอย่างแม่นยำเมื่อเดินระบบอย่างอิสระ นอกจากนั้น ยังใช้สำหรับผลิตการสูบจ่ายที่มีการกระเพื่อมน้อยโดยทำงานร่วมกับตัวป้องกันการกระเพื่อมของของเหลว

คำอธิบายสินค้า

สูบจ่ายอย่างแม่นยำ

วาล์วกันแรงดันสำหรับปั๊มสูบจ่ายด้วยมอเตอร์ออกแบบมาสำหรับการประยุกต์ใชที่ต่างกัน กรุณาคำนึงถึงข้อแนะนำที่สอดคล้องสำหรับโครงสร้างดีไซน์ต่างกัน

วาล์วควบคุมการไหลล้นใช้ในระบบบายพาสสำหรับป้องกันปั๊ม, สายท่อและอุปกรณ์ช่วยจากแรงดันเกินในกรณีที่การทำงานล้มเหลวหรือมีการอุดตัน ในกรณีระบบขัดข้อง ปั๊มจะลำเลียงกลับไปยังถังเก็บสำรอง

ข้อดี

 • ป้องกันแรงดันเกิน
 • ตัวช่วยในการดูด
 • ผ่อนการทำงานของท่อแรงดัน
 • เพิ่มความแม่นยำในการสูบจ่าย

วาล์วกันแรงดัน/วาล์วควบคุมการไหลล้นรุ่น DHV-U

วาล์วเมมเบรนแบบลูกสูบที่ไม่ก่อให้เกิดแรงดันย้อนกลับไหลเข้าภายใน

 • สำหรับการสร้างแรงดันต้านคงที่
 • เป็นวาล์วควบคุมการไหลล้น

สามารถติดตั้งในตำแหน่งที่ต้องการของระบบสายท่อได้

ข้อควรระวัง: วาล์วกันแรงดันไม่ใช่ชิ้นส่วนสกัดกั้นที่ปิดสนิท ต้องคำนึงถึงข้อแนะนำการติดตั้งในคู่มือการใช้งาน ต้องปฏิบัติตามระเบียบในการป้องกันที่เหมาะสำหรับการจัดการตัวกลางอันตราย

หมายเหตุสำคัญ: ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในกรณีที่ใช้เป็นวาล์วควบคุมการไหลล้นร่วมกับตัวกลางยึดติด (เช่น ปูนขาว) (เช่น การชะล้างตามการตอบสนอง)

แรงดันปรับได้0,5 – 10 บาร์

ขอบเขตในการใช้งาน PPE/PPB/PCE/PCB

20 องศาเซลเซียส - แรงดันใช้งานสูงสุด 10 บาร์

ขอบเขตในการใช้งาน PVT/SST

30 องศาเซลเซียส - แรงดันใช้งานสูงสุด 10 บาร์

โครงสร้างความกว้างที่กำหนดGหมายเลขสั่งซื้อ
PPEDN 103/41037285
PPBDN 103/41038133
PCEDN 103/41038144
PCBDN 103/41037765
PVTDN 103/41037767
SSTDN 103/41043194
PPEDN 1511036816
PPBDN 1511038145
PCEDN 1511038146
PCBDN 1511037764
PVTDN 1511037766
SSTDN 1511043193
PPEDN 201 1/41037284
PPBDN 201 1/41038147
PCEDN 201 1/41038148
PCBDN 201 1/41037775
PVTDN 201 1/41037777
SSTDN 201 1/41043192
PPEDN 251 1/21036633
PPBDN 251 1/21038149
PCEDN 251 1/21038150
PCBDN 251 1/21037774
PVTDN 251 1/21037776
SSTDN 251 1/21043191
PPEDN 3221051517
PPBDN 3221051522
PCEDN 3221051514
PCBDN 3221051520
PVTDN 3221051503
SSTDN 3221051516
PPEDN 402 1/41051518
PPBDN 402 1/41051521
PCEDN 402 1/41051501
PCBDN 402 1/41051519
PVTDN 402 1/41051502
SSTDN 402 1/41051515

วัสดุที่ใช้

โครงสร้างปลอกหุ้ม/อุปกรณ์ฟิตติ้งลูกสูบปะเก็นลูกสูบปะเก็น/อุปกรณ์ฟิตติ้ง
PPEPPPVDFEPDMEPDM
PPBPPPVDFFKMFKM
PCEPVCPVDFEPDMEPDM
PCBPVCPVDFFKMFKM
PVTPVDFPVDFPTFE*FKM
SST1.4404PTFEPTFE*PTFE

* แหวนหุ้มทำจาก PTFE/FKM

การวัดขนาด DHV-U (โครงสร้าง PP, PV, PVDF)

DNGHLhDmB
มม. มม. มม. มม. มม.
103/4144*1182479M640
151144*1182479M840
201 1/4196*1503799M846
251 1/2196*1503799M646
32225220054139,5M865
402 1/425220054139,5M865
* ประมาณ -ค่า

การวัดขนาด DHV-U (โครงสร้าง SS)

DNGHLhDmB
มม. มม. มม. มม. มม.
103/4144*1182079M640
151144*1182079M640
201 1/4196*1503099M646
251 1/2196*1503099M646
32225220037139,5M865
402 1/425220037139,5M865
* ประมาณ -ค่า
 • p_ac_0256_sw
 • p_ac_0256_sw1
 • p_moz_0005_sw1

วาล์วกันแรงดัน/วาล์วควบคุมการไหลล้นรุ่น DHV-U ที่ไม่มีอันตรายต่อร่างกาย (FDA)

วาล์วกันแรงดันสำหรับปั๊มสูบจ่ายด้วยมอเตอร์ออกแบบมาสำหรับการประยุกต์ใชที่ต่างกัน กรุณาคำนึงถึงข้อแนะนำที่สอดคล้องสำหรับโครงสร้างดีไซน์ต่างกัน

วาล์วควบคุมการไหลล้นใช้ในระบบบายพาสสำหรับป้องกันปั๊ม, สายท่อและอุปกรณ์ช่วยจากแรงดันเกินในกรณีที่การทำงานล้มเหลวหรือมีการอุดตัน ในกรณีระบบขัดข้อง ปั๊มจะลำเลียงกลับไปยังถังเก็บสำรอง

แรงดันปรับได้0,5 – 10 บาร์

ขอบเขตในการใช้งาน PPE/PPB/PCE/PCB

20 องศาเซลเซียส - แรงดันใช้งานสูงสุด 10 บาร์

ขอบเขตในการใช้งาน PVT/SST

30 องศาเซลเซียส - แรงดันใช้งานสูงสุด 10 บาร์

โครงสร้างความกว้างที่กำหนดGหมายเลขสั่งซื้อ
PPEDN 103/41076578
PVTDN 103/41076579
SSTDN 103/41076532
PPEDN 1511076580
PVTDN 1511076581
SSTDN 1511076531
PPEDN 201 1/41076582
PVTDN 201 1/41076583
SSTDN 201 1/41076597
PPEDN 251 1/21076585
PVTDN 251 1/21076586
SSTDN 251 1/21076584
PPEDN 3221076587
PVTDN 3221076588
SSTDN 3221076589
PPEDN 402 1/41076590
PVTDN 402 1/41076591
SSTDN 402 1/41076592

วัสดุที่ใช้

โครงสร้างปลอกหุ้ม/อุปกรณ์ฟิตติ้งลูกสูบปะเก็นลูกสูบปะเก็น/อุปกรณ์ฟิตติ้ง
PPEPPPVDFEPDMEPDM
PVTPVDFPVDFPTFE*FKM
SST1.4404PTFEPTFE*PTFE

* แหวนหุ้มทำจาก PTFE/FKM

วัสดุสัมผัสตัวกลางทั้งหมดในโครงสร้าง "ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย (FDA) สำหรับวัสดุที่สัมผัสตัวกลาง" ตรงตามระเบียบข้อบังคับของ FDA:

วัสดุระเบียบข้อบังคับ
PTFE21CFR177.1510
PVDF21CFR177.2510
PP21CFR177.1520
EPDM/FKM21CFR177.2600

เราจัดหาวาล์วกันแรงดันและวาล์วควบคุมการไหล DHV-U / DHV-UR ในโครงสร้างสแตนเลสและสัมผัสสาร EG 1935/2004 ให้ได้ตามความต้องการ

การวัดขนาด DHV-U (FDA) (โครงสร้าง PP, PVC, PVDF)

DNGHLhDmB
มม. มม. มม. มม. มม.
103/4144*1182479M640
151144*1182479M640
201 1/4196*1503799M646
251 1/2196*1503799M646
322252*20054139,5M865
402 1/4252*20054139,5M865
* ประมาณ -ค่า

การวัดขนาด DHV-U (FDA) (โครงสร้าง SS)

DNGHLhDmB
มม. มม. มม. มม. มม.
103/4144*1182079M640
151144*1182079M640
201 1/4196*1503099M646
251 1/2196*1503099M646
322252*20037139,5M865
402 1/4252*20037139,5M865
* ประมาณ -ค่า
 • p_ac_0256_sw

วาล์วควบคุมการไหลล้นรุ่น DHV-UR

วาล์วป้องกันการไหลล้น DHV-UR เอนกประสงค์ ดังเช่นวาล์ว DHV-U โดยทั่วไปทั้งหมด จะสามารถปรับค่าได้โดยไม่จำกัด พร้อมวาล์วไดอะแฟรมลูกปืนภายใน ในกรณีแรงดันเกินดูไม่น่าปลอดภัย ลูกสูบเมมเบรนภายในจะเปิดท่อระบายที่สอง เป็นท่อระบายเพื่อลดภาระ สามารถติดตั้งในตำแหน่งที่ต้องการของระบบสายท่อได้ แรงดันจะลดลงน้อยมากหากปิดวาล์วควบคุมการไหล เนื่องจากการตัดท่อแบบอิสระ การจัดการชิ้นส่วนอะไหล่ที่ง่ายดาย, ชิ้นส่วนสวม (สปริงแรงดัน, เมมเบรน, ปะเก็นลูกสูบ, ปะเก็น ชุดอุปกรณ์ฟิตติ้ง) ตามรุ่น DHV-U

ข้อดีของวาล์วควบคุมการไหลใหม่ DHV-UR คือการติดตั้งที่ง่ายดาย เนื่องจากประหยัดชิ้นส่วนฟิตติ้งและวัสดุติดตั้ง เป็นต้น รวมถึงลดที่ที่จะต้องติดเข้าด้วยกัน การติดตั้งแบบใหม่ทำให้รูปแบบโครงสร้างของสถานีสูบจ่ายบางขึ้น

โครงสร้างความกว้างที่กำหนดGหมายเลขสั่งซื้อ
PPEDN 103/41061337
PPBDN 103/41061341
PCEDN 103/41061339
PCBDN 103/41061343
PVTDN 103/41061365
SSTDN 103/41061550
PPEDN 1511061336
PPBDN 1511061340
PCEDN 1511061338
PCBDN 1511061342
PVTDN 1511061364
SSTDN 1511061551
PPEDN 201 1/41061367
PPBDN 201 1/41061371
PCEDN 201 1/41061369
PCBDN 201 1/41061373
PVTDN 201 1/41061375
SSTDN 201 1/41061569
PPEDN 251 1/21061366
PPBDN 251 1/21061370
PCEDN 251 1/21061368
PCBDN 251 1/21061372
PVTDN 251 1/21061374
SSTDN 251 1/21061570

วัสดุที่ใช้

โครงสร้างปลอกหุ้ม/อุปกรณ์ฟิตติ้งลูกสูบปะเก็นลูกสูบปะเก็น/อุปกรณ์ฟิตติ้ง
PPEPPPVDFEPDMEPDM
PPBPPPVDFFKMFKM
PCEPVCPVDFEPDMEPDM
PCBPVCPVDFFKMFKM
PVTPVDFPVDFPTFE*FKM
SST1.44041.4404PTFE*PTFE

* แหวนหุ้มทำจาก PTFE/FKM

การวัดขนาด DHV-UR (โครงสร้าง PP, PVC, PVDF)

DNGHLhDmB
มม. มม. มม. มม. มม.
103/4144*1182479M635
151144*1182479M635
201 1/4196*1503799M646
251 1/2196*1503799M646
* ประมาณ -ค่า

การวัดขนาด DHV-UR (โครงสร้าง SS)

DNGHLhDmB
มม. มม. มม. มม. มม.
103/4144*1182079M635
151144*1182079M635
201 1/4196*1503099M646
251 1/2196*1503099M646
* ประมาณ -ค่า
 • p_ac_0267
  p_ac_0268
  ap_0003
  p_ac_0267_v2
 • p_ac_0268_v2

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

1 2

วาล์วควบคุมการไหลล้น รุ่น DHV-UR ตามข้อกำหนดของ FDA

วาล์วกันแรงดันสำหรับปั๊มสูบจ่ายด้วยมอเตอร์ออกแบบมาสำหรับการประยุกต์ใชที่ต่างกัน กรุณาคำนึงถึงข้อแนะนำที่สอดคล้องสำหรับโครงสร้างดีไซน์ต่างกัน

วาล์วควบคุมการไหลล้นใช้ในระบบบายพาสสำหรับป้องกันปั๊ม, สายท่อและอุปกรณ์ช่วยจากแรงดันเกินในกรณีที่การทำงานล้มเหลวหรือมีการอุดตัน ในกรณีระบบขัดข้อง ปั๊มจะลำเลียงกลับไปยังถังเก็บสำรอง

แรงดันปรับได้0,5 – 10 บาร์

ขอบเขตในการใช้งาน PPE/PPB/PCE/PCB:

20 องศาเซลเซียส - แรงดันใช้งานสูงสุด 10 บาร์

ขอบเขตในการใช้งาน PVT/SST:

30 องศาเซลเซียส - แรงดันใช้งานสูงสุด 10 บาร์

โครงสร้างความกว้างที่กำหนดGหมายเลขสั่งซื้อ
PPEDN 103/41075828
PVTDN 103/41075830
SSTDN 103/41075847
PPEDN 1511075827
PVTDN 1511075829
SSTDN 1511075846
PPEDN 201 1/41075833
PVTDN 201 1/41075845
SSTDN 201 1/41075849
PPEDN 251 1/21075832
PVTDN 251 1/21075844
SSTDN 251 1/21075848

วัสดุที่ใช้

โครงสร้างปลอกหุ้ม/อุปกรณ์ฟิตติ้งลูกสูบปะเก็นลูกสูบปะเก็น/อุปกรณ์ฟิตติ้ง
PPEPPPVDFEPDMEPDM
PVTPVDFPVDFPTFE*FKM
SST1.44041.4404PTFE*PTFE

* แหวนหุ้มทำจาก PTFE/FKM

วัสดุสัมผัสตัวกลางทั้งหมดในโครงสร้าง "ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย (FDA) สำหรับวัสดุที่สัมผัสตัวกลาง" ตรงตามระเบียบข้อบังคับของ FDA:

วัสดุระเบียบข้อบังคับ
PTFE21CFR177.1510
PVDF21CFR177.2510
PP21CFR177.1520
EPDM/FKM21CFR177.2600

การวัดขนาด DHV-UR (FDA) (โครงสร้าง PP, PVC, PVDF)

DNGHLhDmB
มม. มม. มม. มม. มม.
103/4144*1182479M635
151144*1182479M635
201 1/4196*1503799M646
251 1/2196*1503799M646
* ประมาณ -ค่า

การวัดขนาด DHV-UR (FDA) (โครงสร้าง SS)

DNGHLhDmB
มม. มม. มม. มม. มม.
103/4144*1182079M635
151144*1182079M635
201 1/4196*1503099M646
251 1/2196*1503099M646
* ประมาณ -ค่า

เราจัดหาวาล์วกันแรงดันและวาล์วควบคุมการไหล DHV-U / DHV-UR ในโครงสร้างสแตนเลสและสัมผัสสาร EG 1935/2004 ให้ได้ตามความต้องการ

 • p_ac_0267
 • p_ac_0268_v3
 • p_ac_0267_v2
 • p_ac_0268_v2

วาล์วควบคุมระดับน้ำล้น ชนิด DHV-UR M พร้อมการเตรียมมาโนมิเตอร์

วาล์วควบคุมการไหลล้น DHV-UR พร้อมรุ่น M จะมาพร้อมปลั๊กสำหรับการติดตั้งมาโนมิเตอร์ โดยการเจาะตัวเรือนเพิ่มเติม จะสามารถติดตั้งมาโนมิเตอร์พร้อมลวด G 1/4 "(ISO 228) ได้โดยตรงเข้าที่วาล์วควบคุมการไหลล้นสำหรับลูกค้า สามารถดูมาโนมิเตอร์มาตรฐานพร้อมหมายเลขชิ้นส่วนได้จากสื่อโดยทั่วไป ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการประกอบ

แรงดันปรับได้0,5 – 10 บาร์

ขอบเขตในการใช้งาน PPE/PPB/PCE/PCB

20 องศาเซลเซียส - แรงดันใช้งานสูงสุด 10 บาร์

ขอบเขตในการใช้งาน PVT/SST

30 องศาเซลเซียส - แรงดันใช้งานสูงสุด 10 บาร์

โครงสร้างความกว้างที่กำหนดGหมายเลขสั่งซื้อ
PPEDN 103/41077221
PPBDN 103/41077259
PCEDN 103/41077255
PCBDN 103/41077263
PVTDN 103/41077267
PPEDN 1511077220
PPBDN 1511077258
PCEDN 1511077254
PCBDN 1511077262
PVTDN 1511077266
PPEDN 201 1/41077219
PPBDN 201 1/41077257
PCEDN 201 1/41077223
PCBDN 201 1/41077261
PVTDN 201 1/41077265
PPEDN 251 1/21077218
PPBDN 251 1/21077256
PCEDN 251 1/21077222
PCBDN 251 1/21077260
PVTDN 251 1/21077264

วัสดุที่ใช้

โครงสร้างปลอกหุ้ม/อุปกรณ์ฟิตติ้งลูกสูบปะเก็นลูกสูบปะเก็น/อุปกรณ์ฟิตติ้ง
PPEPPPVDFEPDMEPDM
PPBPPPVDFFKMFKM
PCEPVCPVDFEPDMEPDM
PCBPVCPVDFFKMFKM
PVTPVDFPVDFPTFE*FKM

* แหวนหุ้มทำจาก PTFE/FKM

การวัดขนาด DHV-UR M (โครงสร้าง PP, PVC, PVDF)

DNGHLhDmB
มม. มม. มม. มม. มม.
103/4144*1182479M635
151144*1182479M635
201 1/4196*1503799M646
251 1/2196*1503799M646
* ประมาณ -ค่า
 • p_ac_0272
 • p_ac_0271_v2

วาล์วกันแรงดัน/วาล์วควบคุมการไหลล้นรุ่น DHV 712-R

วาล์วเมมเบรนแบบลูกสูบที่ไม่ก่อให้เกิดแรงดันย้อนกลับไหลเข้าภายใน

 • สำหรับการสร้างแรงดันต้านคงที่,
 • สำหรับการลำเลียงที่แม่นยำและการป้องกันปริมาณล้นเกินเมื่อปล่อยให้วิ่งอย่างอิสระ แรงดันแปรปรวนหรือการสูบจ่ายสารเคมีแยกต่างหาก

รวมถึงสำหรับการใช้งานที่สัมพันธ์กับตัวป้องกันการกระเพื่อมของของเหลว สำหรับการสร้างการสูบจ่ายสารเคมีที่เกิดการกระเพื่อมต่ำ

ข้อควรระวัง: วาล์วกันแรงดันไม่ใช่ชิ้นส่วนสกัดกั้นที่ปิดสนิท ต้องคำนึงถึงข้อแนะนำการติดตั้งในคู่มือการใช้งาน ต้องปฏิบัติตามระเบียบในการป้องกันที่เหมาะสำหรับการจัดการตัวกลางอันตราย

หมายเหตุสำคัญ: ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมในการใช้งานเป็นวาล์วควบคุมการไหลล้นที่สัมพันธ์กับตัวกลางจับกลุ่มกัน (เช่น ปูนขาว) (เช่น การชะล้างหลังจากการเริ่มเดินเครื่อง)

แรงดันปรับได้0,5 – 10 บาร์

ขอบเขตในการใช้งาน PPE/PCB

20 องศาเซลเซียส - แรงดันใช้งานสูงสุด 10 บาร์

ขอบเขตในการใช้งาน PVT/TT/SS

30 องศาเซลเซียส - แรงดันใช้งานสูงสุด 10 บาร์

โครงสร้างGความกว้างที่กำหนดหมายเลขสั่งซื้อ
TT3/4DN 101000059
TT1DN 151000060
TT1 1/4DN 201000061
TT1 1/2DN 251000062
TT2DN 321000063
TT2 1/4DN 401000064

ข้อควรระวัง: ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการเชื่อมต่อด้วยกาว Tangit ต้องคำนึงถึงความคงทนของกาว Tangit

การวัดขนาด DHV 712-R

DNGHLhDm
มม.mmมม. มม.
32226020559** / 37***147M8
402 1/426020559** / 37***147M8
* ประมาณ -ค่า
**PP, PVC, PVDF
***TT, SS

วัสดุที่ใช้

โครงสร้างปลอกหุ้ม/อุปกรณ์ฟิตติ้งลูกสูบปะเก็นลูกสูบปะเก็น/อุปกรณ์ฟิตติ้ง
TTPTFE mit KohlePTFE2PTFE3PTFE3
2PTFE สีขาวนวล
3แหวนหุ้ม PTFE/FKM
 • pk_2_031

วาล์วกันแรงดัน/วาล์วควบคุมการไหลล้นสำหรับช่วงแรงดันสูง

สำหรับใช้เป็นวาล์วนิรภัยระบายแรงดันปรับได้และวาล์วกันแรงดัน ต้องสั่งซื้อวาล์วควบคุมการไหลล้นและสปริงที่เหมาะสมแยกต่างหาก

วัสดุ: สแตนเลส SS 316/FKM

ช่วงอุณหภูมิ: -18 องศาเซลเซียส ถึง 120 องศาเซลเซียส

คำแนะนำการใช้งานถึง 200 ลิตร/ชม.

การเชื่อมต่อหมายเลขสั่งซื้อ
วาล์วควบคุมการไหลล้นน็อตเกลียวด้านในและด้านนอก 1/4" NPT202505
สปริงสำหรับพื้นที่แรงดันสีของสปริงหมายเลขสั่งซื้อ
3,4 – 24 บาร์สีฟ้า202519
24,0 – 52 บาร์สีเหลือง202520
52,0 – 103 บาร์สีม่วง202525
103,0 – 155 บาร์สีส้ม202524
155,0 – 207 บาร์สีน้ำตาล202523
207,0 – 276 บาร์สีขาว202522
276,0 – 345 บาร์สีแดง202521

คำแนะนำการใช้งานถึง 300 ลิตร/ชม.

การเชื่อมต่อหมายเลขสั่งซื้อ
วาล์วควบคุมการไหลล้นน็อตเกลียวด้านในและด้านนอก 1/2" NPT1005499
สปริงสำหรับพื้นที่แรงดันสีของสปริงหมายเลขสั่งซื้อ
3,4 – 24 บาร์สีฟ้า1005500
24,0 – 50 บาร์สีเหลือง1005501
50,0 – 100 บาร์สีม่วง1005502

ข้อต่อตรงเกลียว

การเชื่อมต่อหมายเลขสั่งซื้อ
1/4" NPT i - 1/4 K ด้านนอก (A)359378
1/4" NPT a - 1/4 i (B)359379
1/2" NPT i - 1/2 K ด้านนอก (A)1005503
1/2" NPT a - 1/2 i (B)1005504
 • pk_2_032

การดาวน์โหลดสำหรับ วาล์วกันแรงดัน/วาล์วควบคุมการไหลล้นสำหรับปั๊มสูบจ่ายด้วยมอเตอร์

มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

0 ผลลัพธ์
จัดกรองตามประเภทเอกสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
คู่มือการใช้งาน (0)
ซอฟต์แวร์ (0)
ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
บทความเฉพาะทาง (0)
ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
อื่นๆ (0)
เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
แคตตาล็อก (0)
แบบผังภูมิวงจร (0)
แผ่นข้อมูล (0)
โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

ตัวกรองที่เลือก:

การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

จัดเรียงตาม A ถึง Z
โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

ภาพรวม

สูบจ่ายอย่างแม่นยำ

วาล์วกันแรงดันสำหรับปั๊มสูบจ่ายด้วยมอเตอร์ออกแบบมาสำหรับการประยุกต์ใชที่ต่างกัน กรุณาคำนึงถึงข้อแนะนำที่สอดคล้องสำหรับโครงสร้างดีไซน์ต่างกัน

วาล์วควบคุมการไหลล้นใช้ในระบบบายพาสสำหรับป้องกันปั๊ม, สายท่อและอุปกรณ์ช่วยจากแรงดันเกินในกรณีที่การทำงานล้มเหลวหรือมีการอุดตัน ในกรณีระบบขัดข้อง ปั๊มจะลำเลียงกลับไปยังถังเก็บสำรอง

ข้อดี

 • ป้องกันแรงดันเกิน
 • ตัวช่วยในการดูด
 • ผ่อนการทำงานของท่อแรงดัน
 • เพิ่มความแม่นยำในการสูบจ่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

การดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

Pornchai Tanopajaisit

ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

»เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

+662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

ปิดแบบฟอร์ม

คำขอของคุณ

ข้อมูลส่วนตัว


สินค้าอื่นๆ +
ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลส่วนตัว


กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
*ช่องที่ต้องกรอก

ตรวจสอบและส่ง


ข้อมูลส่วนตัว:
คำนำหน้า
หัวข้อ
นามสกุล  
ชื่อ  
บริษัท
หมายเลขลูกค้า
ที่อยู่อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
ถนน
บ้านเลขที่
เมือง  
ประเทศ
โทรกลับ ใช่

ถอยกลับ

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

1 2

ข่าวและกิจกรรม

1 2

จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้