คำแนะนำการค้นหา

ปั๊มสูบจ่ายวัสดุที่เหมาะสมสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

ระบบออกไซด์แบบสามส่วนบรรจุลิเธียมที่รับประกันพลังงานความหนาแน่นสูง มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและชาร์จซ้ำได้หลายรอบสำหรับเก็บแบตเตอรี่ลิเธียม ระบบสูบจ่ายทำให้แน่ใจได้ว่าถึงคุณภาพที่ต้องการในการผลิตสินค้าขั้นปฐม

ดำเนินการสูบจ่ายได้อย่างแม่นยำ

ในพื้นที่ตอนกลางมีการลงทุนเป็นอย่างมากในด้านยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (EV) เพื่อที่จะทำให้สำเร็จเป้าหมายด้านยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าของตลาดโลก ประเทศจีนได้ขยายเพิ่มการผลิตแบตเตอรี่ ตัวเก็บพลังงานที่มีความหนาแน่นของพลังงานที่สูงและระยะเวลาการใช้งานที่ตอบสนองความต้องการ วัสดุที่ตัวเก็บลิเธียมในแบตเตอรี่และเป็นวัสดุเดียวที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ คือ ลิเธียมนิคเคิลโคบอลท์อลูมินัมออกไซด์หรือชื่อย่อ NCM หลายๆโรงงานผลิตในประเทศจีนมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น ขนาดของอนุภาค การแจกจ่ายขนาดใหญ่ ความบริสุทธิ์ที่ชี้ชัดและคุณลักษณะที่สำคัญอีกมากมายของพวกเขาเป็นตัวกำหนดสรรพคุณของแคโทดที่ผนึกในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ผู้ประกอบการต้องใช้ปั๊มสูบจ่ายและระบบสูบจ่ายที่มีความแม่นยำเพื่อที่จะสามารถทำให้เกิดคุณภาพที่ดีตามที่ต้องการได้สำหรับการผลิตสินค้าขั้นปฐม

ข้อมูลพื้นฐาน

  • วัสดุแคโทดถูกใช้งานทั่วโลกปีละมากกว่า 200,000 ตัน
  • สินค้าขั้นปฐมราว 60% ต้องการคุณสมบัติของแคโทดเพื่อทำแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
  • ความต้องการที่มีคุณภาพสูงในการผลิตสินค้าขั้นปฐมสำหรับวัสดุแคโทด

ระบบสูบจ่ายโลหะเหลวที่แม่นยำ

สำหรับการผลิตสินค้าขั้นปฐมแบบสามส่วนจะต้องผสมผสานหลายขั้นตอนการผลิตและสารร่วมปฏิกิริยาเข้าด้วยกัน สิ่งจำเป็นเหล่านี้มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นอย่างมาก ปั๊มสูบจ่ายอันชาญฉลาดและมีระดับสูงของ ProMinent บรรลุความต้องการอย่างแม่นยำและที่สำคัญคือความสามารถในการผลิตซ้ำได้ gamma/ X ปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยโซลีนอยด์Sigma ปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ Hydro ปั๊มสูบจ่ายผ่านชนิดไดอะแฟรมระบบไฮดรอลิกและปั๊มสูบจ่ายเพอริสแตลติคทำให้สามารถแน่ใจได้ว่ามีการสูบจ่ายสารที่จำเป็นได้อย่างแม่นยำ

ในขั้นตอนที่แตกต่างมากถึง 15 ขั้นตอน ปั๊มสูบจ่ายทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์และควบคุมด้วยระบบควบคุมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้จำนวนที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้อง เครื่องสูบจ่ายสูบจ่ายสารตัวอย่างเช่น ส่วนผสมของเหลวกับสารนิคเคิล โคบอลท์และแมงกานีสในวิธีการแก้ไขด้วยความเข้มข้นของประจุ NCM ที่กำหนดอย่างแม่นยำ การตกตะกอนที่มีความมั่นคงเช่นค่า pH ที่คงที่จะยืนยันการเติมที่ถูกต้องของวิธีแก้ไขของ NAOH และสารละลายแอมโมเนีย

กระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมงเพื่อสร้างอนุภาคผลิตภัณฑ์ขนาดµm อนุภาคจะตกตะกอนที่อุณหภูมิ 150 ℃ และอบแห้งและหลังจากนั้นราว 15-20 ชม.จึงจะสามารถเก็บสินค้าขั้นปฐมแบบสามส่วนได้

ปั๊มสูบจ่าย เซ็นเซอร์และตัวควบคุมของ ProMinent มากกว่า 300 ตัว พร้อมสำหรับใช้งานในโรงผลิตต่างๆในประเทศจีน เหตุผลที่ดี: ตัวเครื่องรับประกันความน่าเชื่อถือในกระบวนการผลิตที่สูงและยังมีความแม่นยำสำหรับคุณภาพของสินค้าที่เกิดขึ้นของสินค้าขั้นปฐมสำหรับวัสดุแคโทดแบบสามส่วน

ผลิตภัณฑ์ของ ProMinent รับรองในคุณสมบัติของวัสดุที่เป็นที่ต้องการอย่างมั่นใจได้ เช่น รูปทรง ระดับความบริสุทธิ์ ความหนาแน่นจำเพาะ ขนาดชิ้นส่วนหรือพื้นผิวแบบพิเศษชองสินค้าขั้นปฐมแบบสามส่วน ซึ่งรวมถึงเซ็นเซอร์DULCOTEST อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุม diaLog DACa gamma/ Xปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยโซลีนอยด์Sigma ปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ Hydro ปั๊มสูบจ่ายผ่านชนิดไดอะแฟรมระบบไฮดรอลิกและปั๊มสูบจ่ายเพอริสแตลติค gamma/ X ถูกนำไปใช้กับการประยุกต์ใช้ในห้องทดลองและ Sigma กับ Hydro ถูกใช้สำหรับงานผลิตแบบทีละมากๆ ปั๊มสูบจ่ายเพอริสแตลติคได้ถูกนำไปใช้งานในห้องทดลองและในการผลิตด้วยเช่นกัน

ปั๊มได้มีการติดตั้งระบบความปลอดภัยและระบบตรวจสอบ สิ่งเหล่านี้อยู่ภายใต้การวัดอัตราการไหลผ่านและการให้สัญญาณเตือนเยื่อเมมเบรนฉีกขาด สำหรับการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยจึงได้มีระบบสูบจ่ายที่มีวาล์วแรงดันต้านและวาล์วเพื่อความปลอดภัย ตัวป้องกันการกระเพื่อมของของเหลว เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์วัดอัตราการไหลแบบแม่เหล็กและเซ็นเซอร์อยู่ภายใน พารามิเตอร์อย่างเช่นของไหลที่วัดค่าแล้วหรือค่า pH ของตัวเซ็นเซอร์DULCOTEST ทำงานกับระบบควบคุมแบบดิจิตอลเพื่อการตรวจสอบและการควบคุม สมรรถนะการสูบจ่ายของปั๊มสูบจ่ายจำเพาะจะถูกควบคุมโดยเครื่องควบคุม PID ซึ่งจะถูกจัดให้เหมาะสมตามขนาดการควบคุมที่ใช้อยู่

  • การสูบจ่ายตัวแก้ไข NaOH แอมโมเนียและNCM ที่แม่นยำและวางใจได้
  • ระบบควบคุมแบบ PID ของสมรรถนะการสูบจ่าย
  • การวัดค่า pH ที่แม่นยำและควบคุมผ่านระบบควบคุม

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ - ปั๊มสูบจ่ายวัสดุที่เหมาะสมสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

ติดต่อเรา

Pornchai Tanopajaisit

ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

»เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

+662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

ปิดแบบฟอร์ม

คำขอของคุณ

ข้อมูลส่วนตัว


สินค้าอื่นๆ +
ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลส่วนตัว


กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
*ช่องที่ต้องกรอก

ตรวจสอบและส่ง


ข้อมูลส่วนตัว:
คำนำหน้า
หัวข้อ
นามสกุล  
ชื่อ  
บริษัท
หมายเลขลูกค้า
ที่อยู่อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
ถนน
บ้านเลขที่
เมือง  
ประเทศ
โทรกลับ ใช่

ถอยกลับ

ตัวอย่างการใช้งานอื่นๆในสาขานี้

1 2