คำแนะนำการค้นหา
ใหม่

ระบบสูบจ่าย DULCODOS Pool Professional

สระว่ายน้ำมีกำลังหมุนวนสูงถึง 350 ม.3/ชม.

ระบบสูบจ่ายคลอรีนสำหรับการตั้งค่าแบบเดี่ยวและการเฝ้าระวังค่าพารามิเตอร์ทั่วไปทางอนามัยทั้งหมดในสระน้ำสาธารณะ DULCODOS Pool Professional จะช่วยให้น้ำคุณภาพเป็นเลิศและลดต้นทุนการดำเนินงานด้วยโหมด Eco!

คำอธิบายสินค้า

น้ำในสระว่ายน้ำสาธารณะจะใสดุจคริสตัลอย่างมืออาชีพด้วยวิธีการอันชาญฉลาด

ระบบแบบครบวงจร DULCODOS Pool Professional สำหรับการตั้งค่าเฉพาะตัวและการเฝ้าติดตามพารามิเตอร์ช่วยทั่ว ๆ ไปทุกค่าในด้านสุขอนามัยในสระว่ายน้ำสาธารณะ เช่น ค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ ศักย์ไฟฟ้ารีด็อกซ์ รวมทั้งคลอรีนอิสระและคลอรีนที่รวมกับสารอื่น จะมีการใช้ปั๊มเพอริสแตลติคในซีรีส์ DULCOFLEX ปั๊มสูบจ่ายแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์รุ่น alpha หรือปั๊มสูบจ่ายแบบขับเคลื่อนด้วยโซลีนอยด์รุ่น beta โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดรและปริมาณการหมุนเวียน

มีการควบคุมวงจรน้ำทั้งหมด ระบบทวนกระแส และไฟสปอตไลท์ LED ผ่าน DMX

ในโหมดการทำงาน Eco!Mode สมรรถนะการหมุนเวียนของปั๊มสระว่ายน้ำจะถูกปรับให้เหมาะกับคุณภาพน้ำ ซึ่งทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อินเทอร์เฟซ Modbus RTU แบบมาตรฐานช่วยให้สามารถผนวกระบบเข้ากับ PLC หรือเทคโนโลยีควบคุมอาคารได้อย่างง่ายดาย สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายทางเซิร์ฟเวอร์ VNC ผ่าน LAN หรือจะเลือกใช้ผ่าน WLAN ก็ได้

ระบบเซ็นเซอร์ เครื่องควบคุม ปั๊มสูบจ่าย และภาชนะสำหรับสารเคมีที่ใช้งาน พร้อมทั้งเทคโนโลยีสระว่ายน้ำอื่น ๆ ที่อยู่รอบข้าง จะประกอบกันเป็นหน่วยอุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการติดตั้งมากนัก

ข้อดี

 • ระบบควบคุมสระว่ายน้ำของคุณที่ช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย
 • เข้าถึง DULCOMARIN 3 ได้ทางทุกอุปกรณ์ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ (ต้องมีเว็บเบราว์เซอร์และแอป VNC)
 • ปรับเทียบเซ็นเซอร์ได้ง่ายเนื่องจากรองรับวิดีโอ
 • ข้อความสถานะและการเตือนผ่านอีเมล
 • สามารถดูและประเมินค่าการวัดของทุกสระได้ตามลำดับเวลา ที่ระบบบันทึกหน้าจอแบบในตัว
 • เชื่อมต่อผ่าน LAN และ WiFi ได้อย่างไร้ข้อจำกัด เช่นเดียวกับในเครือข่ายในบ้านของคุณ
 • ในการเล่นวิดีโอนี้จําเป็นต้องใช้คุกกี้ คุณสามารถปรับตัวเลือกคุกกี้ของคุณได้ที่นี่เพื่อดูวิดีโอนี้

  Calibrating the chlorine sensor

 • ในการเล่นวิดีโอนี้จําเป็นต้องใช้คุกกี้ คุณสามารถปรับตัวเลือกคุกกี้ของคุณได้ที่นี่เพื่อดูวิดีโอนี้

  Calibrating the ORP sensor

 • ในการเล่นวิดีโอนี้จําเป็นต้องใช้คุกกี้ คุณสามารถปรับตัวเลือกคุกกี้ของคุณได้ที่นี่เพื่อดูวิดีโอนี้

  Calibrating the pH sensor

 • ในการเล่นวิดีโอนี้จําเป็นต้องใช้คุกกี้ คุณสามารถปรับตัวเลือกคุกกี้ของคุณได้ที่นี่เพื่อดูวิดีโอนี้

  Commissioning the sensors

 • ในการเล่นวิดีโอนี้จําเป็นต้องใช้คุกกี้ คุณสามารถปรับตัวเลือกคุกกี้ของคุณได้ที่นี่เพื่อดูวิดีโอนี้

  ORP-Dependent chloring metering

 • ในการเล่นวิดีโอนี้จําเป็นต้องใช้คุกกี้ คุณสามารถปรับตัวเลือกคุกกี้ของคุณได้ที่นี่เพื่อดูวิดีโอนี้

  Setting the setpoints

 • ในการเล่นวิดีโอนี้จําเป็นต้องใช้คุกกี้ คุณสามารถปรับตัวเลือกคุกกี้ของคุณได้ที่นี่เพื่อดูวิดีโอนี้

  Switching the chlorine metering pump to ORP operation

ขอบข่ายการใช้งาน

รายการต่อไปนี้เป็นการนำเสนอโดยทั่วไปของการใช้งานที่เหมาะสมโดยพื้นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อผู้ติดต่อส่วนบุคคลของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ในใบสมัครของคุณ

 • สระว่ายน้ำส่่วนบุคคลที่หรูหรา
 • สระว่ายน้ำสาธารณะ
 • สระบำบัด

  รายละเอียดทางเทคนิค

  • เครื่องควบคุมแบบหลายช่องสัญญาณสำหรับพารามิเตอร์หลายตัว DULCOMETER DULCOMARIN 3 ที่มีฟังก์ชันวัด ควบคุม และสูบจ่าย สำหรับค่า pH, แรงดันไฟฟ้ารีด็อกซ์, คลอรีนอิสระและคลอรีนที่รวมกับสารอื่น ในการใช้งานร่วมกันแบบต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับรุ่น, พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อโดยถูกประกอบไว้บนแผงติดผนังแล้ว
  • อุปกรณ์บายพาส BAMa พร้อมระบบเฝ้าติดตามน้ำสำหรับการวัด ตัวกรองน้ำสำหรับการวัด และเซ็นเซอร์ทั้งหมด
  • การเฝ้าติดตามแหล่งเก็บสารเคมีที่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า
  • มีการเฝ้าติดตามการสูบจ่าย เพื่อป้องกันการสูบจ่ายเกิน
  • มีเครื่องบันทึกหน้าจอสำหรับการแสดงค่าการวัดแบบกราฟิก, มีอุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลพร้อมพอร์ต USB
  • อินเทอร์เฟซ LAN แบบมาตรฐาน และระบบ WLAN/WiFi ที่เลือกได้ สำหรับการใช้งานอุปกรณ์ผ่านแอป VNC
  • มี Modbus RTU สำหรับการผนวกเข้ากับเทคโนโลยีควบคุมอาคาร, มีฟังก์ชันแจ้งเตือนผ่าน SMS หรืออีเมล (ตัวเลือก)
  • มีปั๊มสูบจ่าย alpha, DULCOFLEX หรือ beta สำหรับการควบคุมค่า pH และปริมาณคลอรีน
  • การเชื่อมต่อตำแหน่งสูบจ่าย: วาล์วสูบจ่ายที่มีเกลียวแบบหมุนเข้า ขนาด 1/2"
  • การเชื่อมต่อปั๊มสูบจ่าย/ตำแหน่งสูบจ่าย: สายยาง PVC ขนาด 10x4 มม. หรือ 12x6 มม. โดยขึ้นอยู่กับขนาดของปั๊มสูบจ่าย
  • การเชื่อมต่อน้ำสำหรับการวัด: สายยาง PVC ขนาด 12x6 มม.
  • อินพุตแบบดิจิทัลสำหรับการหยุดชั่วคราว
  • อินพุตควบคุมแบบดิจิทัล 8 ช่อง สำหรับการควบคุมการหยุดพัก ข้อผิดพลาดของน้ำที่ตรวจวัด และการเชื่อมต่อสวิตช์ตรวจวัดระดับสารเคมี
  • CAN Bus สำหรับการเชื่อมต่อเซลล์วัดคลอรีนและปั๊มสูบจ่าย beta รวมทั้ง DULCOFLEX DF4a
  • อินพุตการวัดอุณหภูมิ Pt 100/Pt 1000
  • เอาต์พุตรีเลย์กำลัง 6 ช่อง, สามารถกำหนดค่าได้ตามต้องการ
  • เอาต์พุตแบบแอนะล็อก 0/4-20 มิลลิแอมป์ 4 ช่อง, สามารถกำหนดค่าได้ตามต้องการ
  • อินพุตแบบแอนะล็อก 0/4-20 มิลลิแอมป์ ถึง 4 ช่อง สำหรับการประมวลผลสัญญาณ เช่น อุปกรณ์วัดความขุ่น, ติดตั้งเพิ่มเติมได้
  • การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า: 230 โวลต์กระแสสลับ, 50/60 เฮิรตซ์
  • ขนาดของแผงติดตั้งสำหรับเทคโนโลยีการวัดที่ไม่มีปั๊มสูบจ่าย และที่มีปั๊มสูบจ่าย DULCOFLEX DF2a โดย DF2a จะถูกประกอบบนแผงติดตั้ง:
   • 595 x 745 x 150 มม. (สูง x กว้าง x ลึก)
  • ขนาดของแผงติดตั้งสำหรับเทคโนโลยีการวัดที่ไม่มีปั๊มสูบจ่าย และที่มีปั๊มสูบจ่าย alpha, beta หรือ DULCOFLEX:
   • แผงติดตั้งขนาด 595 x 745 x 150 มม. (กว้าง x สูง x ลึก) สำหรับเทคโนโลยีการวัด
   • แผงติดตั้งสำหรับเทคโนโลยีการวัด ขนาด 595 x 400 x 150 มม. (กว้าง x สูง x ลึก)
  • น้ำหนัก: ประมาณ 12 กก. หรือ 7 กก. (ไม่รวมปั๊ม)

  การดาวน์โหลดสำหรับ ระบบสูบจ่าย DULCODOS Pool Professional

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม ประเภทเอกสาร
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  น้ำในสระว่ายน้ำสาธารณะจะใสดุจคริสตัลอย่างมืออาชีพด้วยวิธีการอันชาญฉลาด

  ระบบแบบครบวงจร DULCODOS Pool Professional สำหรับการตั้งค่าเฉพาะตัวและการเฝ้าติดตามพารามิเตอร์ช่วยทั่ว ๆ ไปทุกค่าในด้านสุขอนามัยในสระว่ายน้ำสาธารณะ เช่น ค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ ศักย์ไฟฟ้ารีด็อกซ์ รวมทั้งคลอรีนอิสระและคลอรีนที่รวมกับสารอื่น จะมีการใช้ปั๊มเพอริสแตลติคในซีรีส์ DULCOFLEX ปั๊มสูบจ่ายแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์รุ่น alpha หรือปั๊มสูบจ่ายแบบขับเคลื่อนด้วยโซลีนอยด์รุ่น beta โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดรและปริมาณการหมุนเวียน

  มีการควบคุมวงจรน้ำทั้งหมด ระบบทวนกระแส และไฟสปอตไลท์ LED ผ่าน DMX

  ในโหมดการทำงาน Eco!Mode สมรรถนะการหมุนเวียนของปั๊มสระว่ายน้ำจะถูกปรับให้เหมาะกับคุณภาพน้ำ ซึ่งทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  อินเทอร์เฟซ Modbus RTU แบบมาตรฐานช่วยให้สามารถผนวกระบบเข้ากับ PLC หรือเทคโนโลยีควบคุมอาคารได้อย่างง่ายดาย สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายทางเซิร์ฟเวอร์ VNC ผ่าน LAN หรือจะเลือกใช้ผ่าน WLAN ก็ได้

  ระบบเซ็นเซอร์ เครื่องควบคุม ปั๊มสูบจ่าย และภาชนะสำหรับสารเคมีที่ใช้งาน พร้อมทั้งเทคโนโลยีสระว่ายน้ำอื่น ๆ ที่อยู่รอบข้าง จะประกอบกันเป็นหน่วยอุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการติดตั้งมากนัก

  ข้อดี

  • ระบบควบคุมสระว่ายน้ำของคุณที่ช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย
  • เข้าถึง DULCOMARIN 3 ได้ทางทุกอุปกรณ์ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ (ต้องมีเว็บเบราว์เซอร์และแอป VNC)
  • ปรับเทียบเซ็นเซอร์ได้ง่ายเนื่องจากรองรับวิดีโอ
  • ข้อความสถานะและการเตือนผ่านอีเมล
  • สามารถดูและประเมินค่าการวัดของทุกสระได้ตามลำดับเวลา ที่ระบบบันทึกหน้าจอแบบในตัว
  • เชื่อมต่อผ่าน LAN และ WiFi ได้อย่างไร้ข้อจำกัด เช่นเดียวกับในเครือข่ายในบ้านของคุณ

  วิดีโอ

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Nuntachai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12  
  ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้