คำแนะนำการค้นหา
ใหม่

ระบบสูบจ่าย DULCODOS Pool Professional

สระว่ายน้ำมีกำลังหมุนวนสูงถึง 350 ม.3/ชม.

ระบบสูบจ่ายคลอรีนสำหรับการตั้งค่าแบบเดี่ยวและการเฝ้าระวังค่าพารามิเตอร์ทั่วไปทางอนามัยทั้งหมดในสระน้ำสาธารณะ DULCODOS Pool Professional จะช่วยให้น้ำคุณภาพเป็นเลิศและลดต้นทุนการดำเนินงานด้วยโหมด Eco!

คำอธิบายสินค้า

น้ำในสระว่ายน้ำสาธารณะจะใสดุจคริสตัลอย่างมืออาชีพด้วยวิธีการอันชาญฉลาด

ระบบครบวงจร DULCODOS Pool Professional สำหรับการตั้งค่าแบบเดี่ยวและการเฝ้าระวังค่าพารามิเตอร์ทั่วไปทางอนามัยทั้งหมดในสระน้ำสาธารณะ อาทิเช่น ค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์, ค่าความต่างศักย์ และคลอรีนอิสระกับตกค้าง จะมีการใช้ปั๊มเพอริสแตลติคของซีรี่ย์ DULCO®flex, ปั๊มสูบจ่ายด้วยมอเตอร์รุ่น alpha หรือปั๊มสูบจ่ายแบบแม่เหล็กรุ่น beta ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดความต้องการและปริมาณหมุนเวียน

สถานีสูบจ่ายสารช่วยจับตะกอนในตัว (ตัวเลือก) จะช่วยให้น้ำใสสะอาด

ในโหมดปฏิบัติงาน Eco! จะมีการปรับกำลังหมุนวนของปั๊มสระว่ายน้ำให้เหมาะสมขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผ่านอินเตอร์เฟส Modbus RTU แบบซีรี่ย์ ทำให้ระบบสามารถผสมผสานกับ SPS และระบบควบคุมส่วนกลางของอาคารได้อย่างง่ายดาย การใช้งานผ่าน VNC เซอร์เวอร์ ผ่าน LAN และ WLAN ที่เป็นตัวเลือก ทำได้ง่ายดาย

เทคโนโลยีเซ็นเซอร์, เครื่องควบคุม, ปั๊มสูบจ่ายและภาชนะสารเคมีใช้งานจะประสานเป็นหนึ่งเดียวกับเทคโนโลยีพ่วงของสระว่ายน้ำ ซึ่งสามารถเริ่มทำงานอีกครั้งโดยไม่ต้องเสียเวลามากในการติดตั้ง

ข้อดี

 • การติดตั้งง่ายรวดเร็ว
 • น้ำคุณภาพเยี่ยม
 • ลดต้นทุนการดำเนินงานด้วยโหมด Eco!
 • อินเทอร์เฟซสื่อสารหลากหลาย
 • ระบบควบคุมส่วนกลางพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและฟังก์ชันต่างๆ
 • Calibrating the chlorine sensor

 • Calibrating the ORP sensor

 • Calibrating the pH sensor

 • Commissioning the sensors

 • ORP-Dependent chloring metering

 • Setting the setpoints

 • Switching the chlorine metering pump to ORP operation

ขอบข่ายการใช้งาน

รายการต่อไปนี้เป็นการนำเสนอโดยทั่วไปของการใช้งานที่เหมาะสมโดยพื้นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อผู้ติดต่อส่วนบุคคลของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ในใบสมัครของคุณ

 • สระว่ายน้ำส่่วนบุคคลที่หรูหรา
 • สระว่ายน้ำสาธารณะ
 • สระบำบัด

  รายละเอียดทางเทคนิค

  • เครื่องควบคุมแบบหลายช่องสัญญาณสำหรับพารามิเตอร์หลายตัว DULCOMETER DULCOMARIN 3 ที่มีฟังก์ชันวัด ควบคุม และสูบจ่าย สำหรับค่า pH, แรงดันไฟฟ้ารีด็อกซ์, คลอรีนอิสระและคลอรีนที่รวมกับสารอื่น ในการใช้งานร่วมกันแบบต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับรุ่น, พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อโดยถูกประกอบไว้บนแผงติดผนังแล้ว
  • มีสถานีสูบจ่ายสารช่วยจับตะกอนในตัวเสริมให้
  • หัวโพรบอินไลน์รุ่นที่มีระบบเฝ้าติดตามน้ำสำหรับวัด, ตัวกรองน้ำสำหรับการวัดและเซ็นเซอร์ทั้งหมด
  • การเฝ้าติดตามแหล่งเก็บสารเคมีที่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า
  • มีการเฝ้าติดตามการสูบจ่าย เพื่อป้องกันการสูบจ่ายเกิน
  • อุปกรณ์บันทึกจอมอนิเตอร์เพื่อการแสดงภาพกราฟิกของค่าที่วัด, เครื่องบันทึกข้อมูลที่มีพอร์ต USB
  • อินเทอร์เฟซ LAN แบบมาตรฐาน และระบบ WLAN/WiFi ที่เลือกได้ สำหรับการใช้งานอุปกรณ์ผ่านแอป VNC
  • Modbus RTU เพื่อการผสานเข้าในระบบควบคุมส่วนกลางของอาคาร, ฟังก์ชันแจ้งเตือนผ่านข้อความโทรศัพท์หรืออีเมล (ตัวเลือก)
  • ปั๊มสูบจ่าย alpha, DULCOFLEX หรือ beta สำหรับควบคุมค่า pH และปริมาณคลอรีน, DULCOFLEX สำหรับการสูบจ่ายสารช่วยจับตะกอน (ตัวเลือก)
  • การเชื่อมต่อตำแหน่งสูบจ่าย: วาล์วสูบจ่ายที่มีเกลียวแบบหมุนเข้า ขนาด 1/2"
  • การเชื่อมต่อปั๊มสูบจ่าย/ตำแหน่งสูบจ่าย: สายยาง PVC 12x6 มม.
  • การเชื่อมต่อน้ำสำหรับการวัด: สายยาง PVC 12x6 มม.
  • อินพุตแบบดิจิทัลสำหรับการหยุดชั่วคราว
  • อินพุตแบบดิจิทัล 8 หลัก สำหรับการควบคุมการหยุด, ความผิดพลาดของระดับการวัด และพอร์ตเชื่อมสวิชต์ระดับสารเคมี
  • CAN Bus สำหรับการเชื่อมต่อเซลล์วัดคลอรีนและปั๊มสูบจ่าย beta รวมทั้ง DULCOFLEX DF4a
  • อินพุตการวัดอุณหภูมิ Pt 100/Pt 1000
  • เอาต์พุตรีเลย์กำลัง 6 ช่อง, สามารถกำหนดค่าได้ตามต้องการ
  • เอาต์พุตแบบแอนะล็อก 0/4-20 มิลลิแอมป์ 4 ช่อง, สามารถกำหนดค่าได้ตามต้องการ (ตัวเลือก B)
  • การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า: 230 โวลต์ กระแสสลับ, 50/60 เฮิรตซ์
  • ขนาดของแผงติดตั้งสำหรับเทคโนโลยีการวัดที่ไม่มีปั๊มสูบจ่าย และที่มีปั๊มสูบจ่าย DULCOFLEX Df2a โดย DF2a ถูกประกอบบนแผงติดตั้งด้วย:
   • 595 x 745 x 150 มม. (กว้าง x สูง x ลึก)
  • ขนาดของแผงติดตั้งสำหรับเทคโนโลยีการวัดที่ไม่มีปั๊มสูบจ่าย และที่มีปั๊มสูบจ่าย alpha, beta หรือ DULCOFLEX:
   • แผงติดตั้งขนาด 595 x 745 x 150 มม. (กว้าง x สูง x ลึก) สำหรับเทคโนโลยีการวัด
   • แผงติดตั้งขนาด 595 x 400 x 150 มม. (กว้าง x สูง x ลึก) สำหรับปั๊ม
  • น้ำหนัก: ประมาณ 12 กก. หรือ 7 กก. (ไม่มีปั๊ม)

  การดาวน์โหลดสำหรับ ระบบสูบจ่าย DULCODOS Pool Professional

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  น้ำในสระว่ายน้ำสาธารณะจะใสดุจคริสตัลอย่างมืออาชีพด้วยวิธีการอันชาญฉลาด

  ระบบครบวงจร DULCODOS Pool Professional สำหรับการตั้งค่าแบบเดี่ยวและการเฝ้าระวังค่าพารามิเตอร์ทั่วไปทางอนามัยทั้งหมดในสระน้ำสาธารณะ อาทิเช่น ค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์, ค่าความต่างศักย์ และคลอรีนอิสระกับตกค้าง จะมีการใช้ปั๊มเพอริสแตลติคของซีรี่ย์ DULCO®flex, ปั๊มสูบจ่ายด้วยมอเตอร์รุ่น alpha หรือปั๊มสูบจ่ายแบบแม่เหล็กรุ่น beta ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดความต้องการและปริมาณหมุนเวียน

  สถานีสูบจ่ายสารช่วยจับตะกอนในตัว (ตัวเลือก) จะช่วยให้น้ำใสสะอาด

  ในโหมดปฏิบัติงาน Eco! จะมีการปรับกำลังหมุนวนของปั๊มสระว่ายน้ำให้เหมาะสมขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ผ่านอินเตอร์เฟส Modbus RTU แบบซีรี่ย์ ทำให้ระบบสามารถผสมผสานกับ SPS และระบบควบคุมส่วนกลางของอาคารได้อย่างง่ายดาย การใช้งานผ่าน VNC เซอร์เวอร์ ผ่าน LAN และ WLAN ที่เป็นตัวเลือก ทำได้ง่ายดาย

  เทคโนโลยีเซ็นเซอร์, เครื่องควบคุม, ปั๊มสูบจ่ายและภาชนะสารเคมีใช้งานจะประสานเป็นหนึ่งเดียวกับเทคโนโลยีพ่วงของสระว่ายน้ำ ซึ่งสามารถเริ่มทำงานอีกครั้งโดยไม่ต้องเสียเวลามากในการติดตั้ง

  ข้อดี

  • การติดตั้งง่ายรวดเร็ว
  • น้ำคุณภาพเยี่ยม
  • ลดต้นทุนการดำเนินงานด้วยโหมด Eco!
  • อินเทอร์เฟซสื่อสารหลากหลาย
  • ระบบควบคุมส่วนกลางพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและฟังก์ชันต่างๆ

  วิดีโอ

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Nuntachai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12  
  ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้