คำแนะนำการค้นหา
ใหม่

อุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุม AEGIS S

AEGIS S เป็นอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้งานง่าย สำหรับระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้ำ พัฒนาขึ้นเพื่อให้กระบวนการหล่อเย็นทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ AEGIS S จะวัดค่าการนำไฟฟ้า และจะควบคุมการสูบจ่ายไบโอไซด์และสารป้องกันการสึกกร่อน โดยจะป้องกันการเจริญเติบโตทางชีวภาพและรักษาความสะอาดของท่อ

คำอธิบายสินค้า

ชาญฉลาดและสมรรถนะสูงสำหรับกระบวนการหล่อเย็น: อุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุม AEGIS S

AEGIS S เป็นอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้งานง่าย สำหรับระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้ำ AEGIS S ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเฝ้าติดตามและควบคุม พารามิเตอร์ของกระบวนการได้อย่างง่ายดาย แม่นยำ และเชื่อถือได้ ทั้งยังทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการหล่อเย็นจะมีความเหมาะสมที่สุด

เนื่องจากการสูบจ่ายไบโอไซด์ที่ขึ้นอยู่กับเวลาหรือขึ้นอยู่กับค่าการวัด และการเฝ้าติดตามค่าการนำไฟฟ้าของอิเล็กโทรไลต์ AEGIS S จึงช่วยป้องกันไม่ให้มีการเจริญเติบโตทางชีวภาพ และช่วยรักษาความสะอาดของท่อและตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

คุณลักษณะของเครื่องควบคุมได้แก่ ส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายพร้อมหน้าจอแบบสัมผัส มุมมองไลฟ์ของวงจรหล่อเย็นแบบภาพเคลื่อนไหวพร้อมค่าการวัด และการแสดงสถานะของกระบวนการ

AEGIS S ช่วยให้การใช้งานมีความคุ้มค่าเนื่องจากมีตัวจับเวลาสำหรับฤดูหนาว/ฤดูร้อนและวันในสัปดาห์ มีรายงานแบบอัตโนมัติ รวมทั้งฟังก์ชันช่วยเหลืออื่น ๆ สำหรับผู้ใช้ เช่น ปฏิทินการบำรุงรักษาแบบในตัว ทางเลือกในการสื่อสารที่ยืดหยุ่นช่วยให้แลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ

สำหรับการบำบัดน้ำหล่อเย็นในระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้ำนั้น เครื่องควบคุมตรงตามมาตรฐาน VDI 2047 และ 42. ระเบียบในการดำเนินการตามกฎหมายป้องกันการปล่อยมลพิษของเยอรมนี (BImSchV)

ข้อดี

 • ติดตั้งง่าย, เริ่มใช้งานและใช้งานได้ทางหน้าจอแบบสัมผัสขนาด 5"
 • ความน่าเชื่อถือในกระบวนการสูง เนื่องจากมุมมองไลฟ์ของวงจรหล่อเย็นเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวพร้อมค่าการวัด สถานะของวาล์วแยกเกลือ สถานะระดับการเติมของถัง และการแสดงสถานะของกระบวนการ
 • ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าเนื่องจากมีตัวจับเวลาสำหรับฤดูหนาว/ฤดูร้อน และวันในสัปดาห์
 • ประหยัดเวลาเนื่องจากมีการรายงานแบบอัตโนมัติ มีปฏิทินการบำรุงรักษาแบบในตัว และฟังก์ชันช่วยเหลืออื่น ๆ สำหรับผู้ใช้
 • มีทางเลือกในการสื่อสารที่ยืดหยุ่น เนื่องจากมีการเชื่อมต่อกับระบบควบคุมกระบวนการ
 • ถ่ายโอนการกำหนดค่าได้อย่างสะดวก และมีพอร์ต USB สำหรับการส่งออกข้อมูล

ขอบข่ายการใช้งาน

รายการต่อไปนี้เป็นการนำเสนอโดยทั่วไปของการใช้งานที่เหมาะสมโดยพื้นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อผู้ติดต่อส่วนบุคคลของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ในใบสมัครของคุณ

 • การควบคุมการแยกเกลือในระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้ำ
 • การควบคุมที่มีสัดส่วนเหมาะกับปริมาณ หรือการควบคุมการสูบจ่ายสารยับยั้งการกัดกร่อน การควบคุมการสูบจ่ายสารลดฟอง และการควบคุมการสูบจ่ายสารช่วยกระจาย
 • การวัดและการควบคุมความเข้มข้นของสารยับยั้ง
 • การวัด และการควบคุมค่า pH และแรงดันไฟฟ้ารีด็อกซ์ในกรณีที่จำเป็น
 • การสูบจ่ายไบโอไซด์ตามเวลาหรือตามค่าที่วัดได้

  รายละเอียดทางเทคนิค

  • อินพุตดิจิทัล 5 ช่องที่กำหนดค่าพารามิเตอร์ได้
  • เอาต์พุตมิลลิแอมป์ 2 ช่องที่กำหนดค่าพารามิเตอร์ได้
  • รีเลย์เอาต์พุต 6 ช่อง: รีเลย์ 5 ตัวสำหรับการควบคุมปั๊ม, รีเลย์ 1 ตัวสำหรับการควบคุมวาล์วแยกเกลือ
  • ตัวแปรที่วัดค่า: ค่าการนำไฟฟ้า, pH, รีด็อกซ์, คลอรีน, โบรมีน, คลอรีนไดออกไซด์

  ข้อมูลทางเทคนิค

  ช่วงการวัด

  ค่าการนำไฟฟ้า:
  ด้วยเซ็นเซอร์ดิจิทัล CTFS: 0.1 - 10 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  ผ่านอินพุตการนำไฟฟ้า โดยขึ้นอยู่กับเซ็นเซอร์ที่ใช้ (LMP, LFT): 50 ไมโครซีเมนต์/ซม. - 20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  ผ่านอินพุตแบบมิลลิแอมป์ ที่มีเซ็นเซอร์ตรวจวัดการนำไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ ICT: 8 ถึง 2 มิลลิซีเมนต์/ซม., 20 มิลลิซีเมนต์/ซม., 200 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  เซ็นเซอร์แบบแอมเพอโรเมตริก (ช่วงการวัดค่าจะเป็นไปตามเซ็นเซอร์):
  คลอรีน 0 … 10 ppm
  โบรมีน 0 … 10 ppm
  คลอรีนไดออกไซด์ 0 … 10 ppm
  เซ็นเซอร์แบบโพเทนชิโอเมตริก
  pH: 0 … 14
  แรงดันไฟฟ้ารีด็อกซ์: -1,500 … +1,500 มิลลิโวลต์
  อุณหภูมิ:
  ผ่าน Pt 100/Pt 1000, ช่วงการวัดค่า 0 … 150 °C

  อินพุตและเอาท์พุต

  อินพุต
  การนำไฟฟ้าผ่านตัวนำ 1 ช่อง
  อุณหภูมิ Pt 100/Pt 1000 1 ช่อง
  เซ็นเซอร์ CTFS 1 ช่อง
  0/4 … 20 มิลลิแอมป์ 2 ช่อง
  เอาต์พุต
  รีเลย์เอาต์พุต 1 ช่อง 3 แอมแปร์, 240 โวลต์กระแสสลับ
  รีเลย์เอาต์พุต เปิด/ปิด 4 ช่อง 3 แอมแปร์, 48 โวลต์กระแสสลับ
  รีเลย์เอาต์พุต 1 ช่อง 50 มิลลิแอมป์, 48 โวลต์กระแสสลับ
  0/4 … 20 มิลลิแอมป์ 2 ช่อง, สูงสุด 12 โวลต์กระแสสลับ, โหลดสูงสุด 500 โอห์ม
  กำลังเอาต์พุต 1 ช่อง 24 โวลต์

  ความแม่นยำ

  ±5 %

  การปรับสมดุลย์ของอุณหภูมิ

  Pt 100/Pt 1000 สำหรับ pH และค่าการนำไฟฟ้า

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  100 – 240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์

  อุณหภูมิแวดล้อม

  -5 … 45 °C ที่ค่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงสุด 90 % (ไม่ควบแน่น)

  การทดสอบและการรับรอง

  CE, ขึ้นทะเบียน MET, UK CA

  วัสดุปลอกหุ้ม

  PPE พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้

  การวัด

  240 x 360 x 110 มม. (สูง x กว้าง x ลึก)

  ระดับการป้องกัน

  โครงสร้างผนัง: IP 65

  หมายเลขสั่งซื้อ

  อุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุม AEGIS S พร้อมคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส

  1119853

  อุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุม AEGIS S พร้อมคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ สเปน โปรตุเกส

  1128435

  อุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุม AEGIS S พร้อมคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ อิตาลี เนเธอร์แลนด์

  1128436

  การดาวน์โหลดสำหรับ อุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุม AEGIS S

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  ชาญฉลาดและสมรรถนะสูงสำหรับกระบวนการหล่อเย็น: อุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุม AEGIS S

  AEGIS S เป็นอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้งานง่าย สำหรับระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้ำ AEGIS S ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเฝ้าติดตามและควบคุม พารามิเตอร์ของกระบวนการได้อย่างง่ายดาย แม่นยำ และเชื่อถือได้ ทั้งยังทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการหล่อเย็นจะมีความเหมาะสมที่สุด

  เนื่องจากการสูบจ่ายไบโอไซด์ที่ขึ้นอยู่กับเวลาหรือขึ้นอยู่กับค่าการวัด และการเฝ้าติดตามค่าการนำไฟฟ้าของอิเล็กโทรไลต์ AEGIS S จึงช่วยป้องกันไม่ให้มีการเจริญเติบโตทางชีวภาพ และช่วยรักษาความสะอาดของท่อและตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

  คุณลักษณะของเครื่องควบคุมได้แก่ ส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายพร้อมหน้าจอแบบสัมผัส มุมมองไลฟ์ของวงจรหล่อเย็นแบบภาพเคลื่อนไหวพร้อมค่าการวัด และการแสดงสถานะของกระบวนการ

  AEGIS S ช่วยให้การใช้งานมีความคุ้มค่าเนื่องจากมีตัวจับเวลาสำหรับฤดูหนาว/ฤดูร้อนและวันในสัปดาห์ มีรายงานแบบอัตโนมัติ รวมทั้งฟังก์ชันช่วยเหลืออื่น ๆ สำหรับผู้ใช้ เช่น ปฏิทินการบำรุงรักษาแบบในตัว ทางเลือกในการสื่อสารที่ยืดหยุ่นช่วยให้แลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ

  สำหรับการบำบัดน้ำหล่อเย็นในระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้ำนั้น เครื่องควบคุมตรงตามมาตรฐาน VDI 2047 และ 42. ระเบียบในการดำเนินการตามกฎหมายป้องกันการปล่อยมลพิษของเยอรมนี (BImSchV)

  ข้อดี

  • ติดตั้งง่าย, เริ่มใช้งานและใช้งานได้ทางหน้าจอแบบสัมผัสขนาด 5"
  • ความน่าเชื่อถือในกระบวนการสูง เนื่องจากมุมมองไลฟ์ของวงจรหล่อเย็นเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวพร้อมค่าการวัด สถานะของวาล์วแยกเกลือ สถานะระดับการเติมของถัง และการแสดงสถานะของกระบวนการ
  • ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าเนื่องจากมีตัวจับเวลาสำหรับฤดูหนาว/ฤดูร้อน และวันในสัปดาห์
  • ประหยัดเวลาเนื่องจากมีการรายงานแบบอัตโนมัติ มีปฏิทินการบำรุงรักษาแบบในตัว และฟังก์ชันช่วยเหลืออื่น ๆ สำหรับผู้ใช้
  • มีทางเลือกในการสื่อสารที่ยืดหยุ่น เนื่องจากมีการเชื่อมต่อกับระบบควบคุมกระบวนการ
  • ถ่ายโอนการกำหนดค่าได้อย่างสะดวก และมีพอร์ต USB สำหรับการส่งออกข้อมูล

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Nuntachai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12  
  ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้