คำแนะนำการค้นหา
ใหม่

อุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุม AEGIS X

AEGIS X จะตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้ำถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เครื่องควบคุมมีความยืดหยุ่นสูง และเหมาะสำหรับระบบหล่อเย็นขนาดใหญ่ที่มีค่าพารามิเตอร์หลายค่า ทางเลือกในการสื่อสารแบบดิจิทัลช่วยให้สามารถเฝ้าติดตามหอหล่อเย็นได้อย่างสะดวกจากระยะไกล และช่วยให้สามารถประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้

คำอธิบายสินค้า

ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นที่สุดสำหรับระบบหล่อเย็นขนาดใหญ่: อุปกรการณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุม AEGIS X

AEGIS X เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมสำหรับการเตรียมน้ำหล่อเย็นในหอหล่อเย็นและหม้อน้ำ

ในการปรับกระบวนการหล่อเย็นให้เหมาะสม รวมทั้งการป้องกันการเจริญเติบโตทางชีวภาพ คราบสะสม และการสึกกร่อน อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุมจะเฝ้าติดตามค่าการนำไฟฟ้าของอิเล็กโทรไลต์อย่างต่อเนื่อง และจะควบคุมการแยกเกลือ การสูบจ่ายไบโอไซด์ที่ขึ้นอยู่กับเวลาหรือขึ้นอยู่กับค่าการวัด จะป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อนในหอหล่อเย็น

AEGIS X ที่มีหน่วยบริวารไม่เกินสองหน่วยจะเฝ้าติดตามและควบคุมหอหล่อเย็นหลายหอพร้อม ๆ กัน การใช้หน่วยหลักร่วมกับหน่วยบริวารช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีความยืดหยุ่นในการใช้งานที่สูงมาก ซึ่งทำให้อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุมนี้เหมาะเป็นพิเศษสำหรับระบบหล่อเย็นขนาดใหญ่ที่มีค่าพารามิเตอร์หลายค่า ซึ่งรวมถึงการสึกกร่อน

เนื่องจากตัวเลือกในการสื่อสารที่หลากหลาย จึงสามารถควบคุมหอหล่อเย็นจากระยะไกลได้อย่างสะดวก เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ปรับได้ตามความต้องการเฉพาะตัวช่วยให้จัดการ ติดตาม และแสดงภาพข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

ข้อดี

 • ความยืดหยุ่นสูงเนื่องจากมีโครงสร้างแบบโมดูล และมีโมดูล IO (Input/Output) ที่สามารถขยายได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์และปั๊มอื่น ๆ ได้
 • เสริมการใช้งานด้วยหน่วยบริวารได้ถึงสองหน่วยสำหรับช่องทางเข้าและช่องทางออกเพิ่มเติม ที่จะช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์และปั๊มอื่น ๆ ได้
 • ใช้งานได้ง่ายด้วย HMI (Human Machine Interface) ผ่านหน้าจอที่อ่านได้ง่ายซึ่งใช้ในทางอุตสาหกรรม และปุ่มที่แข็งแรงทนทานสำหรับคำสั่งมาตรฐาน เช่น การปรับเทียบและการเฝ้าติดตาม
 • เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ปรับได้จะช่วยให้สามารถกำหนดค่าได้ง่ายในการตั้งค่ากระบวนการ ทั้งยังช่วยในการเฝ้าติดตามและแสดงภาพข้อมูลของกระบวนการ
 • การแสดงภาพรวมที่ครอบคลุม และการควบคุมกระบวนการของหอหล่อเย็น: สามารถส่งข้อมูลทั้งหมดของกระบวนการและทุกการแจ้งเตือนไปยังระบบควบคุมกระบวนการ ผ่านฟิลด์บัสต่าง ๆ เช่น Modbus RTU ได้
 • ทางเลือกในการสื่อสารที่ทันสมัย: โพรโทคอลเครือข่ายต่าง ๆ เช่น FTP หรือ MQTT ช่วยให้สามารถเข้าถึงจากระยะไกล และจัดการข้อมูลผ่าน WLAN และ LAN (อีเทอร์เน็ต) ได้

การใช้งาน

  รายละเอียดทางเทคนิค

  อินพุตและเอาต์พุตที่ครอบคลุม

  • อินพุตสำหรับเซ็นเซอร์และเอาต์พุตมิลลิแอมป์ถึง 24 ช่องที่ปรับใช้ได้ในทุกสถานการณ์ (8 ช่องต่อเครื่อง) เช่น เซ็นเซอร์ CTFS เซ็นเซอร์ตรวจจับความสึกกร่อนแบบความต้านทานโพลาไรเซชันเชิงเส้น (LPR)
  • เอาต์พุตสำหรับรีเลย์กำลังและพัลส์เอาต์พุตถึง 30 ช่อง (10 ช่องต่อเครื่อง) สำหรับการควบคุมปั๊มและแอคชูเอเตอร์
  • อินพุตดิจิทัลถึง 24 ช่อง (8 ช่องต่อเครื่อง) สำหรับการควบคุมสวิตช์ตรวจวัดระดับ มาตรวัดน้ำ และสวิตช์ระยะไกล
  • เอาต์พุตความถี่พัลส์ถึง 12 ช่อง
  • รีเลย์ถีง 18 ตัว

  ทางเลือกในการสื่อสาร

  • Modbus RTU แบบติดตั้งในตัว และผ่านเกตเวย์ (BACnet, Modbus TCP, PROFINET)
  • เว็บอินเทอร์เฟซ ผ่าน WLAN และอีเทอร์เน็ต, เซิร์ฟเวอร์ FTP, Rest API, MQTT Client Interface อินเทอร์เฟซของไคลเอนต์เป็นระบบควบคุมระยะไกลที่ใช้งานได้ง่ายผ่านการเชื่อมต่อ WLAN หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของคุณ เช่น สำหรับการตั้งค่าในการกำหนดค่า หรือการตั้งค่ากำหนด

  ข้อมูลทางเทคนิค

  ตัวแปรวัดค่าและช่วงการวัดค่า

  ค่าการนำไฟฟ้า:
  ด้วยเซ็นเซอร์ดิจิทัล CTFS: 0.1 - 10 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  ผ่านโมดูลการนำไฟฟ้า L3 โดยขึ้นอยู่กับเซ็นเซอร์ที่ใช้ (LMP, LFT): 50 ไมโครซีเมนต์/ซม. - 20 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  ผ่านโมดูลแบบมิลลิแอมป์ AA ที่มีเซ็นเซอร์ตรวจวัดการนำไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ ICT: 8 ถึง 2 มิลลิซีเมนต์/ซม., 20 มิลลิซีเมนต์/ซม., 200 มิลลิซีเมนต์/ซม.
  ประเภทการเชื่อมต่อ มิลลิโวลต์:
  pH: 0.00 ... 14.00
  แรงดันไฟฟ้ารีด็อกซ์: -1500 ... +1500 มิลลิโวลต์
  ประเภทการเชื่อมต่อ มิลลิโวลต์ (ตัวแปรแบบแอมเพอโรเมตริกที่วัดค่าได้, ช่วงการวัดเป็นไปตามเซ็นเซอร์, 2 ppm, 10 ppm):
  คลอรีน
  คลอรีนไดออกไซด์
  คลอไรต์
  โบรมีน
  โอโซน
  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
  กระดเปอร์อะซิติก
  อุณหภูมิ:
  ผ่าน Pt 100/Pt 1000, ช่วงการวัดค่า 0 … 150 °C

  อินพุตและเอาท์พุต

  อินพุต
  ตำแหน่งสำหรับโมดูลแบบเสียบ 4 ตำแหน่งต่อหน่วยอุปกรณ์
  โมดูลอินพุตแบบอนุกรม 2 ช่องสำหรับเซ็นเซอร์
  โมดูลอินพุตค่าการนำไฟฟ้า 2 ช่อง
  โมดูลอินพุตแบบมิลลิโวลต์ 2 ช่อง
  โมดูลอินพุตแบบมิลลิโวลต์/มิลลิแอมป์ 2 ช่อง
  โมดูลอินพุตแบบมิลลิแอมป์ 2 ช่อง
  เอาต์พุต
  โมดูลเอาต์พุตแบบมิลลิแอมป์ 2 ช่อง
  รีเลย์กำลัง 6 ตัว เป็นหน้าสัมผัสการเปลี่ยน โดยที่ 3 ตัวไม่มีแรงดันไฟฟ้า และ 3 ตัวมีการสวิตช์ด้วยแรงดันไฟฟ้า
  เอาต์พุตความถี่พัลส์ 4 ช่อง สำหรับควบคุมปั๊มสูบจ่าย
  อินพุตควบคุมแบบดิจิทัล 8 ช่อง สำหรับมาตรวัดน้ำแบบสัมผัส สวิตช์การไหล และการหยุดพักสำหรับการล็อก

  การยกเลิก

  pH: 0.01 pH

  รีด็อกซ์: 1 มิลลิโวลต์

  ระบบแอมเพอโรเมตริก (คลอรีน ฯลฯ): 0.001/0.01 ppm, 0.01 % ปริมาตร

  ความแม่นยำ

  0.3 % อ้างอิงค่าสุดท้ายของช่วงการวัด

  การปรับสมดุลย์ของอุณหภูมิ

  Pt 100/Pt 1000 สำหรับ pH

  โหมดควบคุม

  การควบคุม P/PI/PID

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  100 – 230 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์

  อุณหภูมิแวดล้อม

  -5 … 50 °C ที่ค่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงสุด 95 % (ไม่ควบแน่น)

  การทดสอบและการรับรอง

  CE, MET, UK CA

  วัสดุปลอกหุ้ม

  PC มีอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้

  การวัด

  276 x 424 x 137 มม. (สูง x กว้าง x ลึก)

  ระดับการป้องกัน

  โครงสร้างผนัง: IP 67

  การเชื่อมต่อกับฟิลด์บัส

  Modbus RTU ผ่านเกตเวย์ของฟิลด์บัสตัวอื่น

  การดาวน์โหลดสำหรับ อุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุม AEGIS X

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นที่สุดสำหรับระบบหล่อเย็นขนาดใหญ่: อุปกรการณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุม AEGIS X

  AEGIS X เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมสำหรับการเตรียมน้ำหล่อเย็นในหอหล่อเย็นและหม้อน้ำ

  ในการปรับกระบวนการหล่อเย็นให้เหมาะสม รวมทั้งการป้องกันการเจริญเติบโตทางชีวภาพ คราบสะสม และการสึกกร่อน อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุมจะเฝ้าติดตามค่าการนำไฟฟ้าของอิเล็กโทรไลต์อย่างต่อเนื่อง และจะควบคุมการแยกเกลือ การสูบจ่ายไบโอไซด์ที่ขึ้นอยู่กับเวลาหรือขึ้นอยู่กับค่าการวัด จะป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อนในหอหล่อเย็น

  AEGIS X ที่มีหน่วยบริวารไม่เกินสองหน่วยจะเฝ้าติดตามและควบคุมหอหล่อเย็นหลายหอพร้อม ๆ กัน การใช้หน่วยหลักร่วมกับหน่วยบริวารช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีความยืดหยุ่นในการใช้งานที่สูงมาก ซึ่งทำให้อุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ควบคุมนี้เหมาะเป็นพิเศษสำหรับระบบหล่อเย็นขนาดใหญ่ที่มีค่าพารามิเตอร์หลายค่า ซึ่งรวมถึงการสึกกร่อน

  เนื่องจากตัวเลือกในการสื่อสารที่หลากหลาย จึงสามารถควบคุมหอหล่อเย็นจากระยะไกลได้อย่างสะดวก เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ปรับได้ตามความต้องการเฉพาะตัวช่วยให้จัดการ ติดตาม และแสดงภาพข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

  ข้อดี

  • ความยืดหยุ่นสูงเนื่องจากมีโครงสร้างแบบโมดูล และมีโมดูล IO (Input/Output) ที่สามารถขยายได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์และปั๊มอื่น ๆ ได้
  • เสริมการใช้งานด้วยหน่วยบริวารได้ถึงสองหน่วยสำหรับช่องทางเข้าและช่องทางออกเพิ่มเติม ที่จะช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์และปั๊มอื่น ๆ ได้
  • ใช้งานได้ง่ายด้วย HMI (Human Machine Interface) ผ่านหน้าจอที่อ่านได้ง่ายซึ่งใช้ในทางอุตสาหกรรม และปุ่มที่แข็งแรงทนทานสำหรับคำสั่งมาตรฐาน เช่น การปรับเทียบและการเฝ้าติดตาม
  • เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ปรับได้จะช่วยให้สามารถกำหนดค่าได้ง่ายในการตั้งค่ากระบวนการ ทั้งยังช่วยในการเฝ้าติดตามและแสดงภาพข้อมูลของกระบวนการ
  • การแสดงภาพรวมที่ครอบคลุม และการควบคุมกระบวนการของหอหล่อเย็น: สามารถส่งข้อมูลทั้งหมดของกระบวนการและทุกการแจ้งเตือนไปยังระบบควบคุมกระบวนการ ผ่านฟิลด์บัสต่าง ๆ เช่น Modbus RTU ได้
  • ทางเลือกในการสื่อสารที่ทันสมัย: โพรโทคอลเครือข่ายต่าง ๆ เช่น FTP หรือ MQTT ช่วยให้สามารถเข้าถึงจากระยะไกล และจัดการข้อมูลผ่าน WLAN และ LAN (อีเทอร์เน็ต) ได้

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Nuntachai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12  
  ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้