คำแนะนำการค้นหา
ใหม่

ระบบสูบจ่าย Ultromat® ULIa (ระบบอินไลน์ของเหลว)

ปริมาณในการถอน 50 – 2,000 ลิตร/ชม., 3-6 บาร์

สถานีเตรียมโพลิเมอร์ Ultromat® ULIa เป็นระบบอินไลน์ และแปรรูปโพลิเมอร์เหลวให้เป็นสารละลายสมบูรณ์ มันเหมาะกับการใช้งานของคุณ ด้วยห้องผสมและบ่มในตัว และปั๊มสูบจ่ายเพอริสแตลติคใหม่

คำอธิบายสินค้า

ระบบสูบจ่ายพิเศษสำหรับการตั้งค่าสารละลายโพลิเมอร์เหลวแบบสมบูรณ์และต่อเนื่อง

ระบบสูบจ่าย Ultromat® ULla ของ ProMinent เป็นสถานีเตรียมอินไลน์แบบกะทัดรัด ห้องผสมพิเศษที่โพลิเมอร์เหลวจะถูกสูบจ่ายผ่านปั๊มสูบจ่ายเพอริสแตลติคและ/หรือปั๊มสูบจ่าย ด้วยการผสมที่เหมาะสมกับน้ำ ทำให้สารละลายโพลิเมอร์สมบูรณ์ สามารถเชื่อมต่อถังบ่มเพาะหนึ่งถังกับเครื่องกวนและปั๊มสูบจ่ายเพิ่มได้

ที่แผงการทำงานระบบสัมผัสคือที่ที่ค่าความเข้มข้นของสารละลายโพลิเมอร์จะแสดงขึ้น

เป้าหมายการทำงานเพิ่มเติมของสมรรถภาพการเตรียมโพลิเมอร์อย่างต่อเนื่องเป็นลิตร/ชม. ด้วยการควบคุมขั้นตอนอย่างเหมาะสม สถานีเตรียมโพลิเมอร์ทำงานได้อย่างปลอดภัยและประหยัดทรัพยากร

ข้อดี

 • จัดการกับโพลิเมอร์เหลวได้อย่างแม่นยำ (0.05 – 1.5 %)
 • ห้องผสมประสิทธิภาพสูงสำหรับอิมัลชั่น/การแพร่กระจาย และน้ำ
 • การป้อนค่าตามการใช้งานของความเข้มข้นในการสูบจ่ายตามสัดส่วน
 • ออกแบบกะทัดรัดทำให้สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ
 • เป้าหมายการทำงานเพิ่มเติมของสมรรถภาพการเตรียมโพลิเมอร์เป็นลิตร/ชม.

ขอบข่ายการใช้งาน

 • การรีดน้ำออกจนตะกอนแห้งและการเพิ่มความหนาแน่นของตะกอน
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย (อุตสาหกรรมและชุมชน)
 • การบำบัดน้ำดื่ม
  1 2 3

  รายละเอียดทางเทคนิค

  • สูบจ่ายตามสัดส่วนตามมาตรฐาน
  • มีระบบ 3 ประเภท ที่มีโครงสร้างเลือกได้หลากหลาย:
   • พื้นฐาน: การตั้งค่าอัตราการไหลแบบแมนนวล, การชะล้างแบบแมนมวล
   • กลาง: ระบบควบคุมอัตราการไหลอัตโนมัติ, การชะล้างแบบแมนมวล
   • สะดวกสบาย: ระบบควบคุมอัตราการไหลอัตโนมัติ, การชะล้างอัตโนมัติ
  • หน่วยเจือจางสารซ้ำสามารถเลือกเพิ่มเติมได้

  ตัวเลือกปั๊มสูบจ่ายเพอริสแตลติค รวมถึงปั๊มสูบจ่าย:

  • ปั๊มสูบจ่ายเพอริสแตลติค DFXa 0530 สำหรับแรงดันด้าน ถึง 3 บาร์, สูงสุด 5 บาร์
  • ปั๊มสูบจ่าย gamma/ X พร้อม หัว HV
  • ปั๊มสูบจ่าย Sigma

  ระบบควบคุมกะทัดรัด Schneider Electric TM241 และแผงปุ่มสัมผัส STO735 4,3“

  • อุปกรณ์เสริมด้วยระบบ Ethernet / Modbus TCP
  • อุปกรณ์เสริมด้วยข้อต่อ PROFIBUS®

  ข้อมูลทางเทคนิค

  สามารถแปรสภาพชนิดโพลิเมอร์ต่อไปนี้ได้:

  • โพลิเมอร์เหลว (0.05 – 1.5 %)
  • เป็นอิมัลชั่นหรือการแพร่กระจาย

  ส่วนประกอบต่างๆ ที่สามารถเลือกได้:

  • ความสามารถในการเตรียม ที่เป็นสถานีเตรียมอินไลน์ หรือสถานีผลิตภัณฑ์ที่ได้ในแต่ละครั้ง
  • ความหลากหลายในการติดตั้ง
  • การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
  • ความหลากหลายในการควบคุม แบบที่มีหรือไม่มีการสื่อสารทางข้อมูล
  • ความหลากหลายในการใช้งาน
  • ปั๊มสูบจ่ายโพลิเมอร์เหลว
   • ปั๊มสูบจ่ายเพอริสแตลติค DFXa
   • ปั๊มสูบจ่าย gamma/ X
   • ปั๊มสูบจ่าย Sigma/ 1 Control
  • เฝ้าดูโพลิเมอร์เหลวขาด
  • ปั๊มเพิ่มแรงดัน น้ำดิบ
  • หน่วยทำการเจือจางซ้ำ
  • ถังบ่มเพิ่มเติมที่มีเครื่องกวนสำหรับผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้ง
  • ปั๊มลำเลียงสำหรับถังบ่มเพิ่มเติ่ม
  • ภาษา
  ระบบรุ่น Ultromat ULla10020040010002000
  ปริมาณนำออก สูงสุด / อินไลน์ในความเข้มข้น 0.05 – 1.5 % ลิตร/ชม.100200400
  ปริมาณนำออก สูงสุด / อินไลน์ในการทำเจือจางซ้ำ ลิตร/ชม.100020004000
  ปริมาณนำออก สูงสุด ที่เป็นสถานีผลิตภัณฑ์ที่ได้ในแต่ละครั้งในความเข้มข้นถึง 1.5% ลิตร/ชม.100200100010002000
  แรงดันน้ำของน้ำดิบ สูงสุด บาร์88888
  สมรรถนะการสูบจ่ายโพลิเมอร์แเหลว ลิตร/ชม.48304080
  แรงดันต้านสูงสุด บาร์4,54,54,54,54
  ความยาว มม.1.2001.2001.200
  ความกว้าง มม.800800800
  ความสูง มม.1.9001.9001.900
  พอร์ตน้ำ DN25252525
  ข้อต่อสำหรับนำออก DN25252525
  ระดับการป้องกันIP 55IP 55IP 55IP 55IP 55
  แรงดันไฟ/ความถี่V/Hz220-240/50-60220-240/50-60220-240/50-60220-240/50-60220-240/50-60
  อัตราการใช้พลังงาน กิโลวัตต์
  ความปลอดภัยเบื้องต้น A

  การดาวน์โหลดสำหรับ ระบบสูบจ่าย Ultromat® ULIa (ระบบอินไลน์ของเหลว)

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่หรือไม่

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  ระบบสูบจ่ายพิเศษสำหรับการตั้งค่าสารละลายโพลิเมอร์เหลวแบบสมบูรณ์และต่อเนื่อง

  ระบบสูบจ่าย Ultromat® ULla ของ ProMinent เป็นสถานีเตรียมอินไลน์แบบกะทัดรัด ห้องผสมพิเศษที่โพลิเมอร์เหลวจะถูกสูบจ่ายผ่านปั๊มสูบจ่ายเพอริสแตลติคและ/หรือปั๊มสูบจ่าย ด้วยการผสมที่เหมาะสมกับน้ำ ทำให้สารละลายโพลิเมอร์สมบูรณ์ สามารถเชื่อมต่อถังบ่มเพาะหนึ่งถังกับเครื่องกวนและปั๊มสูบจ่ายเพิ่มได้

  ที่แผงการทำงานระบบสัมผัสคือที่ที่ค่าความเข้มข้นของสารละลายโพลิเมอร์จะแสดงขึ้น

  เป้าหมายการทำงานเพิ่มเติมของสมรรถภาพการเตรียมโพลิเมอร์อย่างต่อเนื่องเป็นลิตร/ชม. ด้วยการควบคุมขั้นตอนอย่างเหมาะสม สถานีเตรียมโพลิเมอร์ทำงานได้อย่างปลอดภัยและประหยัดทรัพยากร

  ข้อดี

  • จัดการกับโพลิเมอร์เหลวได้อย่างแม่นยำ (0.05 – 1.5 %)
  • ห้องผสมประสิทธิภาพสูงสำหรับอิมัลชั่น/การแพร่กระจาย และน้ำ
  • การป้อนค่าตามการใช้งานของความเข้มข้นในการสูบจ่ายตามสัดส่วน
  • ออกแบบกะทัดรัดทำให้สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ
  • เป้าหมายการทำงานเพิ่มเติมของสมรรถภาพการเตรียมโพลิเมอร์เป็นลิตร/ชม.

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  ProMinent Newsletter - customized to your industry. Register now .