คำแนะนำการค้นหา

ระบบโอโซน OZONFILT® OZMa

ปริมาณโอโซน 70–735 กรัมโอโซน/ชม.

OZONFILT® OZMa เสนอความน่าเชื่อถือสูงสุดในกระบวนการทำงานด้วยการลดต้นทุนการดำเนินงาน เครื่องกำเนิดโอโซนไม่ต้องบำรุงรักษาจะผลิตโอโซนจากลมดันหรือออกซิเจนสูงถึง 735 กรัม/ชม.

คำอธิบายสินค้า

แข็งแรงแต่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฆ่าเชื้อโรคและทำการออกซิไดซ์ประหยัดคุ้มค่าปลอดภัยต่อระบบนิเวศ

ระบบโอโซน OZONFILT® OZMa เป็นระบบแรงดันที่ก๊าซใช้งาน ลมหรือออกซิเจนจะถูกป้อนเข้าในเครื่องผลิตโอโซนภายใต้แรงดัน

ก๊าซใช้งาน ลมที่ระบบโอโซน Ozonfilt® OZMaA รุ่น 1 ถึง 6

มีการผลิตโอโซนจากออกซิเจนของอากาศแวดล้อมและสูบจ่ายในเวลาเดียวกัน การทำแห้งด้วยการเปลี่ยนความดันแบบปรับอัตโนมัติที่ควบคุมตามความต้องการจะลดความสิ้นเปลืองลมดันให้เหลือน้อยที่สุด จึงเป็นการรับประกันการผลิตโอโซนที่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วยความเข้มข้นของโอโซนถึง 20 กรัม/นิวตันเมตร3แม้จะมีความชื้นในอากาศแวดล้อมสูงก็ตาม หากใช้อุปกรณ์ผสมที่เหมาะสม ความเข้มข้นของโอโซนในน้ำที่จะบำบัดอาจจะอยู่ระหว่าง 3 และ 12 ส่วนในหนึ่งล้านส่วน ได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

ก๊าซใช้งาน ออกซิเจนสำหรับระบบโอโซน Ozonfilt® OZMaO รุ่น 1 ถึง 6

การใช้งานออกซิเจนจะช่วยให้ผลิตโอโซนที่มีความเข้มข้นของโอโซนสูงถึง 150 กรัม/นิวตันเมตร3 จะมีการผลิตโอโซนจากออกซิเจนที่ได้จากขวดหรือเครื่องผลิตออกซิเจนชนิดพิเศษขึ้นอยู่กับรุ่นระบบในเครื่องกำเนิด 1-3 ตัว หากใช้อุปกรณ์ผสมที่เหมาะสม ความเข้มข้นของโอโซนในน้ำที่จะบำบัดอาจจะสูงถึง 90 ส่วนในหนึ่งล้านส่วน ได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

ประกาศทางกฎหมายสำหรับการใช้งานระบบโอโซนในยุโรป:

ในการใช้งานระบบโอโซนในยุโรปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องมีการรับรองมาตรฐานหรือการจดทะเบียนตามกฎระเบียบว่าด้วยไบโอไซด์ (EU) หมายเลข 528/2012 หรือกฎระเบียบ REACH (EC) หมายเลข 1907/2006 สำหรับการใช้ไบโอไซด์ ProMinent จะดำเนินการรับรองมาตรฐานที่จำเป็นตามกฎระเบียบว่าด้วยไบโอไซด์แทนลูกค้าโดยอัตโนมัติ ตามกรอบของการเป็นสมาชิก EurO3zon การใช้งานอื่น ๆ ต้องมีการจดทะเบียนตาม REACH ที่ต้องดำเนินการโดยผู้ประกอบการ แต่ EurO3 สามารถให้การสนับสนุนได้

ข้อดี

 • ประหยัด: แนวคิดไม่ต้องบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดด้วยอายุการใช้งานไม่มีขีดจำกัด
 • ประหยัดพลังงานถึง 30% สำหรับระบบบำบัดอากาศด้วยกาารทำให้อากาศแห้งแบบปรับอัตโนมัติที่ควบคุมตามความต้องการเมื่อเทียบกับระบบบำบัดอากาศดั้งเดิม
 • ระบบควบคุมก๊าซใช้งานโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับปริมาณโอโซน ซึ่งจะลดความสิ้นเปลืองของก๊าซใช้งานที่ผ่านการรีไซเคิลพลังงานอย่างเข้มข้น
 • ความเข้มข้นของโอโซนสูงจะรับรองการละลายของโอโซนได้ดีที่สุดในน้ำ
 • การฝังโดยตรงไม่มีระบบเครื่องอัดฉีดที่มีแรงดันต้านถึง 2 บาร์
 • ระบบเฝ้าดูการทำงานแบบเรียลไทม์จากที่ไหนก็ได้ DULCOnneX Platform: ความน่าเชื่อถือในกระบวนการผลิตที่สูงขึ้น ความมั่นใจและความโปร่งใสผ่านการเฝ้าดูแบบเรียลไทม์, เสียงแจ้งเตือนเฉพาะและการรายงานอัตโนมัติ

ขอบข่ายการใช้งาน

 • น้ำประปาดื่มได้: การออกซิเดชั่นของเหล็ก แมงกานีสและสารหนู, การรักษาและการปรับปรุงรสชาติ รวมถึงการฆ่าเชื้อ
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย: การสลาย/การลด CSB และ มลพิษจากสารปนเปื้อนขนาดเล็ก, การลดเมือกจากน้ำเสีย
 • อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหาร: การออกซิเดชั่นของเหล็ก แมงกานีส, การฆ่าเชื้อน้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำชะล้าง
 • สระว่ายน้ำ: การสลายกากสารคลอไรท์จากการฆ่าเชื้อโรค, จุลินทรีย์ปลอดภัยที่เป็นสิ่งกีดขวางและการผลิตน้ำใสสะอาดเนื่องจากมีฤทธิ์ช่วยจับตะกอนขนาดเล็ก
 • อุตสาหกรรม: ต่อสู้ป้องกันเชื้อแบคทีเรียลีเจียนเน็ลล่าและการฆ่าเชื้อน้ำหล่อเย็น
  1 2 3 4 5 6

  รายละเอียดทางเทคนิค

  • โครงสร้างการออกแบบกะทัดรัดพร้อมติดตั้งในตู้เหล็กเคลือบหรือในตู้สแตนเลส
  • มีชุดเครื่องกรองในตัวสำหรับกำจัดฝุ่นและปริมาณน้ำมันที่เหลือเล็กน้อยในลมอัด
  • วัสดุไดอิเล็กทริกชนิดพิเศษมีระบบระบายความร้อนยอดเยี่ยม: ถึงแม้จะใช้น้ำหล่อเย็นน้อย ก็ยังปล่อยความร้อนออกอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพก่อนโอโซนที่เกิดขึ้นจากความร้อนจัดจะสลายตัว
  • PLC ที่มีระบบการวัดโอโซนและระบบควบคุมแบบ PID ในตัว
  • แผงปุ่มสัมผัส 7" มีเครื่องบันทึกข้อมูลและเครื่องบันทึกหน้าจอ
  • มีอินเทอร์เฟซสื่อสารสื่อหลายตัว (เช่น LAN, PROFIBUS® DP)
  • ค่าสัมประสิทธิ์ระดับสูง: โอโซนกว่า 90 % ถูกละลายในน้ำเนื่องจากโครงสร้างพิเศษของอุปกรณ์ผสม
  • มีการผสานรวมเซ็นเซอร์จุดน้ำค้างไว้หนึ่งตัวเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพของลมดัน
  • มีการผสานรวมหน่วยปรับอากาศไว้หนึ่งตัวเพื่อควบคุมอุณหภูมิของระบบโอโซน
  • อินพุตหยุดชั่วคราวสำหรัการเปิดปิดสวิตช์ภายนอก
  • อินพุตหน้าสัมผัสสำหรับล็อกระบบ เช่น เมื่อการไหลล้มเหลว
  • อินพุตดิจิตอลสำหรับการเชื่อมต่อเครื่องแจ้งเตือนก๊าซ
  • อินพุตดิจิตอลสำหรับควบคุมระดับสมรรถนะสองขั้น
  • อินพุต 0/4-20 มิลลิแอมป์ สำหรับควบคุมสมรรถนะภายนอกที่ขึ้นอยู่กับการไหลหรือค่าที่วัดมาด้วยเครื่องควบคุมแบบ PID
  • อินพุต 0/ 4-20 มิลลิแอมป์ ตัวที่สองซึ่งกำหนดค่าได้อย่างอิสระ
  • เอาต์พุตหน้าสัมผัส ข้อความแจ้งการปฏิบัติงาน
  • เอาต์พุตหน้าสัมผัส ข้อความแจ้งระบบขัดข้องสะสม
  • เอาต์พุตหน้าสัมผัส เกินค่าขีดจำกัด ความเข้มข้นของโอโซนในน้ำน้อยเกินไป
  • เอาต์พุต 0/ 4-20 มิลลิแอมป์ กำหนดค่าได้อย่างอิสระ

  ระบบผลิตโอโซน OZONFILT® OZMa 1–3 A (ก๊าซใช้งาน อากาศ)

  พารามิเตอร์แวดล้อม

  ความชื้นสูงสุดในอากาศแวดล้อม 85 % ไม่ควบแน่น ไม่กัดกร่อน ไร้ฝุ่น อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด: 40องศาเซลเซียส (มีเครื่องปรับอากาศในตัว: 50องศาเซลเซียส)

  OZMa 1AOZMa 2AOZMa 3A
  จำนวนโมดูลของเครื่องผลิต111
  ประสิทธิภาพของโอโซน วัดตามมาตรฐาน DIN ด้านอากาศ: 20 องศาเซลเซียส, น้ำหล่อเย็น: 15 องศาเซลเซียส กรัม/ชม.70105140
  ความต้องการอากาศ (เฉพาะการผลิตโอโซน) นิวตันเมตร3/ชม.3,505,257,00
  ความเข้มข้นของโอโซนในเฟสก๊าซเกี่ยวข้องกันเงื่อนไขมาตรฐาน กรัม/นิวตันเมตร3 *202020
  ความต้องการพลังงานเฉพาะสำหรับสมรรถนะที่กำหนด Wh/กรัม16,516,516,5
  ปัจจัยสมรรถนะน้อยสุดสำหรับสมรรถนะเต็มเปี่ยม cos φ0,950,950,95
  การเชื่อมต่อโอโซนRp 3/8"Rp 3/8"Rp 3/8"
  *นิวตันเมตร3 = ม.3 ที่เงื่อนไขมาตรฐาน (p = 1.013 x 105 Pa, T = 273 K)

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  OZMa 1AOZMa 2AOZMa 3A
  โหลดต่อเชื่อม โวลต์/เฮิร์ตซ์/แอมป์230/50;60/10230/50;60/16230/50;60/16
  ระดับการป้องกันIP 54IP 54IP 54
  ระดับการป้องกันที่มีเครื่องปรับอากาศในตัว (ด้านใน/ด้านนอก)IP 54 / IP 34IP 54 / IP 34IP 54 / IP 34

  ขนาดทั้งหมด (ไม่มีการผสม)

  OZMa 1AOZMa 2AOZMa 3A
  ความกว้าง มม.1.1141.1141.114
  ความสูง มม.1.9611.9611.961
  ความลึก มม.405405405

  น้ำหนัก

  OZMa 1AOZMa 2AOZMa 3A
  น้ำหนัก กก.270280300

  การแทรกแซงของโอโซน

  OZMa 1AOZMa 2AOZMa 3A
  อุณหภูมิสูงสุดของน้ำดิบ องศาเซลเซียส353535
  แรงดันที่ใช้ได้ตรงทางออกของโอโซน bar0,8–2,00,8–2,00,8–2,0

  แหล่งจ่ายอากาศ

  OZMa 1AOZMa 2AOZMa 3A
  ปริมาณอากาศที่จำเป็น Nl/นาที73110147
  คุณภาพของอากาศไม่มีน้ำมันและฝุ่น, ไม่กัดกร่อน, แรงดันขั้นต้นคงที่ 4.5 – 10 บาร์, อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส

  น้ำหล่อเย็น

  OZMa 1AOZMa 2AOZMa 3A
  ความต้องการน้ำหล่อเย็น (15 องศาเซลเซียส) ลิตร/ชม.90135180
  ความต้องการน้ำหล่อเย็น (30 องศาเซลเซียส) ลิตร/ชม.125190250
  แรงดันทางน้ำหล่อเย็นไหลเข้า bar2–52–52–5
  ทางน้ำหล่อเย็นไหลเข้า, สายแรงดัน PE mm8 x 58 x 512 x 9
  ทางน้ำหล่อเย็น, ไหลออกอย่างอิสระ mm8 x 58 x 512 x 9
  คุณภาพของน้ำหล่อเย็นไม่มีแนวโน้มการตกผลึกแคลเซียม, ไม่มีสารประกอบกัดกร่อน; ของแข็งจมตัวได้: < 0.1 มล./ลิตร; เหล็ก: < 0.2 มล./ลิตร; แมงกานีส: < 0.05 มล./ลิตร; ความเหนี่ยวนำ: > 100 ไมโครซีเมนต์/ซม.; คลอไรด์: < 250 มก./ลิตร

  ระบบผลิตโอโซน OZONFILT® OZMa 4–6 A (ก๊าซใช้งาน อากาศ)

  พารามิเตอร์แวดล้อม

  ความชื้นสูงสุดในอากาศแวดล้อม 85 % ไม่ควบแน่น ไม่กัดกร่อน ไร้ฝุ่น อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด: 40องศาเซลเซียส (มีเครื่องปรับอากาศในตัว: 50องศาเซลเซียส)

  OZMa 4AOZMa 5AOZMa 6A
  จำนวนโมดูลของเครื่องผลิต223
  ประสิทธิภาพของโอโซน วัดตามมาตรฐาน DIN ด้านอากาศ: 20 องศาเซลเซียส, น้ำหล่อเย็น: 15 องศาเซลเซียส กรัม/ชม.210280420
  ความต้องการอากาศ (เฉพาะการผลิตโอโซน) นิวตันเมตร3/ชม.10,5014,0021,00
  ความเข้มข้นของโอโซนในเฟสก๊าซเกี่ยวข้องกันเงื่อนไขมาตรฐาน กรัม/นิวตันเมตร3 *202020
  ความต้องการพลังงานเฉพาะสำหรับสมรรถนะที่กำหนด Wh/กรัม16,516,516,5
  ปัจจัยสมรรถนะน้อยสุดสำหรับสมรรถนะเต็มเปี่ยม cos φ0,950,950,95
  การเชื่อมต่อโอโซนRp 3/8"Rp 3/8"Rp 3/8"
  *นิวตันเมตร3 = ม.3 ที่เงื่อนไขมาตรฐาน (p = 1.013 x 105 Pa, T = 273 K)

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  OZMa 4AOZMa 5AOZMa 6A
  โหลดต่อเชื่อม โวลต์/เฮิร์ตซ์/แอมป์400/50;60/16400/50;60/16400/50;60/16
  ระดับการป้องกันIP 54IP 54IP 54
  ระดับการป้องกันที่มีเครื่องปรับอากาศในตัว (ด้านใน/ด้านนอก)IP 54 / IP 34IP 54 / IP 34IP 54 / IP 34

  ขนาดทั้งหมด (ไม่มีการผสม)

  OZMa 4AOZMa 5AOZMa 6A
  ความกว้าง มม.1.3201.3201.606
  ความสูง มม.1.9611.9611.961
  ความลึก มม.605605605

  น้ำหนัก

  OZMa 4AOZMa 5AOZMa 6A
  น้ำหนัก กก.420445580

  การแทรกแซงของโอโซน

  OZMa 4AOZMa 5AOZMa 6A
  อุณหภูมิสูงสุดของน้ำดิบ องศาเซลเซียส353535
  แรงดันที่ใช้ได้ตรงทางออกของโอโซน bar0,8–2,00,8–2,00,8–2,0

  แหล่งจ่ายอากาศ

  OZMa 4AOZMa 5AOZMa 6A
  ปริมาณอากาศที่จำเป็น Nl/นาที220293440
  คุณภาพของอากาศไม่มีน้ำมันและฝุ่น, ไม่กัดกร่อน, แรงดันขั้นต้นคงที่ 4.5 – 10 บาร์, อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส

  น้ำหล่อเย็น

  OZMa 4AOZMa 5AOZMa 6A
  ความต้องการน้ำหล่อเย็น (15 องศาเซลเซียส) ลิตร/ชม.270360540
  ความต้องการน้ำหล่อเย็น (30 องศาเซลเซียส) ลิตร/ชม.300400600
  แรงดันทางน้ำหล่อเย็นไหลเข้า bar2–52–52–5
  ทางน้ำหล่อเย็นไหลเข้า, สายแรงดัน PE mm12 x 912 x 912 x 9
  ทางน้ำหล่อเย็น, ไหลออกอย่างอิสระ mm12 x 912 x 912 x 9
  คุณภาพของน้ำหล่อเย็นไม่มีแนวโน้มการตกผลึกแคลเซียม, ไม่มีสารประกอบกัดกร่อน; ของแข็งจมตัวได้: < 0.1 มล./ลิตร; เหล็ก: < 0.2 มล./ลิตร; แมงกานีส: < 0.05 มล./ลิตร; ความเหนี่ยวนำ: > 100 ไมโครซีเมนต์/ซม.; คลอไรด์: < 250 มก./ลิตร

  ระบบผลิตโอโซน OZONFILT® OZMa 1–3 O (ก๊าซใช้งาน ออกซิเจน)

  พารามิเตอร์แวดล้อม

  ความชื้นสูงสุดในอากาศแวดล้อม 85 % ไม่ควบแน่น ไม่กัดกร่อน ไร้ฝุ่น อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด: 40องศาเซลเซียส (มีเครื่องปรับอากาศในตัว: 50องศาเซลเซียส)

  OZMa 1 OOZMa 2 OOZMa 3 O
  จำนวนโมดูลของเครื่องผลิต111
  สมรรถนะที่กำหนด โอโซนที่ 100 กรัม/นิวตันเมตร3 ** น้ำหล่อเย็น: 15 องศาเซลเซียส กรัม/ชม.105158210
  สมรรถนะ โอโซนที่ 150 กรัม/นิวตันเมตร3 * กรัม/ชม.6090120
  สมรรถนะ โอโซนที่ 80 กรัม/นิวตันเมตร3 กรัม/ชม.123184245
  ความต้องการพลังงานเฉพาะสำหรับสมรรถนะที่กำหนด Wh/กรัม999
  ปัจจัยสมรรถนะน้อยสุดสำหรับสมรรถนะเต็มเปี่ยม cos φ0,950,950,95
  การเชื่อมต่อโอโซนRp 3/8"Rp 3/8"Rp 3/8"

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  OZMa 1 OOZMa 2 OOZMa 3 O
  โหลดต่อเชื่อม โวลต์/เฮิร์ตซ์/แอมป์230/50;60/10230/50;60/16230/50;60/16
  ระดับการป้องกันIP 54IP 54IP 54
  ระดับการป้องกันที่มีเครื่องปรับอากาศในตัว (ด้านใน/ด้านนอก)IP 54 / IP 34IP 54 / IP 34IP 54 / IP 34

  ขนาดทั้งหมด

  OZMa 1 OOZMa 2 OOZMa 3 O
  ความกว้าง มม.1.1141.1141.114
  ความสูง มม.1.9611.9611.961
  ความลึก มม.400400400

  น้ำหนัก

  OZMa 1 OOZMa 2 OOZMa 3 O
  น้ำหนัก กก.220230250

  การแทรกแซงของโอโซน

  OZMa 1 OOZMa 2 OOZMa 3 O
  อุณหภูมิสูงสุดของน้ำดิบ องศาเซลเซียส353535
  แรงดันที่ใช้ได้ตรงทางออกของโอโซน bar0,8–2,00,8–2,00,8–2,0

  ข้อมูลจำเพาะสำหรับก๊าซใช้งาน ออกซิเจน

  OZMa 1 OOZMa 2 OOZMa 3 O
  ปริมาณก๊าซสำหรับสมรรถนะที่กำหนด 100 กรัม/นิวตันเมตร3 Nl/ชม.1.0501.5802.100
  ปริมาณก๊าซที่ระดับสมรรถนะ 150 กรัม/นิวตันเมตร3 Nl/h400*600*800*
  ปริมาณก๊าซสำหรับสมรรถนะ 80 กรัม/นิวตันเมตร3 Nl/ชม.1.5402.3003.100
  ความเข้มข้นต่ำสุด vol%909090
  จุดน้ำค้างสูงสุด องศาเซลเซียส-50-50-50
  แรงดัน bar3 – 63 – 63 – 6
  อนุภาคสูงสุด µm555
  คาร์บอนไดออกไซด์สูงสุด หนึ่งส่วนในล้านส่วน202020
  อุณหภูมิสูงสุด องศาเซลเซียส303030

  น้ำหล่อเย็น

  OZMa 1 OOZMa 2 OOZMa 3 O
  ความต้องการน้ำหล่อเย็น (15 องศาเซลเซียส) ลิตร/ชม.70105140
  ความต้องการน้ำหล่อเย็น (30 องศาเซลเซียส) ลิตร/ชม.115175400
  แรงดันทางน้ำหล่อเย็นไหลเข้า bar1–51–51–5
  ทางน้ำหล่อเย็นไหลเข้า, สายแรงดัน PE mm12 x 912 x 912 x 9
  ทางน้ำหล่อเย็น, ไหลออกอย่างอิสระ mm12 x 912 x 912 x 9
  คุณภาพของน้ำหล่อเย็นไม่มีแนวโน้มการตกผลึกแคลเซียม, ไม่มีสารประกอบกัดกร่อน; ของแข็งจมตัวได้: < 0.1 มล./ลิตร; เหล็ก: < 0.2 มล./ลิตร; แมงกานีส: < 0.05 มล./ลิตร; ความเหนี่ยวนำ: > 100 ไมโครซีเมนต์/ซม.; คลอไรด์: < 250 มก./ลิตร
  *ต้องปรับสมรรถนะ 150 กรัม/นิวตันเมตร3 จากโรงงานให้เป็นโครงสร้างพิเศษ
  **นิวตันเมตร3 = ม.3 ที่เงื่อนไขมาตรฐาน (p = 1.013 x 105 Pa, T = 273 K)

  ระบบผลิตโอโซน OZONFILT® OZMa 4 – 6 O (ก๊าซใช้งาน ออกซิเจน)

  พารามิเตอร์แวดล้อม

  ความชื้นสูงสุดในอากาศแวดล้อม 85 % ไม่ควบแน่น ไม่กัดกร่อน ไร้ฝุ่น อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด: 40องศาเซลเซียส (มีเครื่องปรับอากาศในตัว: 50องศาเซลเซียส)

  OZMa 4 OOZMa 5 OOZMa 6 O
  จำนวนโมดูลของเครื่องผลิต223
  สมรรถนะที่กำหนด โอโซนที่ 100 กรัม/นิวตันเมตร3 ** น้ำหล่อเย็น: 15 องศาเซลเซียส กรัม/ชม.320420630
  สมรรถนะ โอโซนที่ 150 กรัม/นิวตันเมตร3 * กรัม/ชม.180240360
  สมรรถนะ โอโซนที่ 80 กรัม/นิวตันเมตร3 กรัม/ชม.370490735
  ความต้องการพลังงานเฉพาะสำหรับสมรรถนะที่กำหนด Wh/กรัม999
  ปัจจัยสมรรถนะน้อยสุดสำหรับสมรรถนะเต็มเปี่ยม cos φ0,950,950,95
  การเชื่อมต่อโอโซนRp 3/8"Rp 3/8"Rp 3/8"

  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  OZMa 4 OOZMa 5 OOZMa 6 O
  โหลดต่อเชื่อม โวลต์/เฮิร์ตซ์/แอมป์400/50;60/16400/50;60/16400/50;60/16
  ระดับการป้องกันIP 54IP 54IP 54
  ระดับการป้องกันที่มีเครื่องปรับอากาศในตัว (ด้านใน/ด้านนอก)IP 54 / IP 34IP 54 / IP 34IP 54 / IP 34

  ขนาดทั้งหมด

  OZMa 4 OOZMa 5 OOZMa 6 O
  ความกว้าง มม.1.3201.3201.606
  ความสูง มม.1.9611.9611.961
  ความลึก มม.605605605

  น้ำหนัก

  OZMa 4 OOZMa 5 OOZMa 6 O
  น้ำหนัก กก.420445580

  การแทรกแซงของโอโซน

  OZMa 4 OOZMa 5 OOZMa 6 O
  อุณหภูมิสูงสุดของน้ำดิบ องศาเซลเซียส353535
  แรงดันที่ใช้ได้ตรงทางออกของโอโซน bar0,8–2,00,8–2,00,8–2,0

  ข้อมูลจำเพาะสำหรับก๊าซใช้งาน ออกซิเจน

  OZMa 4 OOZMa 5 OOZMa 6 O
  ปริมาณก๊าซสำหรับสมรรถนะที่กำหนด 100 กรัม/นิวตันเมตร3 Nl/ชม.3.2004.2006.300
  ปริมาณก๊าซที่ระดับสมรรถนะ 150 กรัม/นิวตันเมตร3 Nl/h1.200*1.600*2.400*
  ปริมาณก๊าซสำหรับสมรรถนะ 80 กรัม/นิวตันเมตร3 Nl/ชม.4.6306.1309.190
  ความเข้มข้นต่ำสุด vol%909090
  จุดน้ำค้างสูงสุด องศาเซลเซียส-50-50-50
  แรงดัน bar3 – 63 – 63 – 6
  อนุภาคสูงสุด µm555
  คาร์บอนไดออกไซด์สูงสุด หนึ่งส่วนในล้านส่วน202020
  อุณหภูมิสูงสุด องศาเซลเซียส303030

  น้ำหล่อเย็น

  OZMa 4 OOZMa 5 OOZMa 6 O
  ความต้องการน้ำหล่อเย็น (15 องศาเซลเซียส) ลิตร/ชม.200280420
  ความต้องการน้ำหล่อเย็น (30 องศาเซลเซียส) ลิตร/ชม.300400600
  แรงดันทางน้ำหล่อเย็นไหลเข้า bar1–51–51–5
  ทางน้ำหล่อเย็นไหลเข้า, สายแรงดัน PE mm12 x 912 x 912 x 9
  ทางน้ำหล่อเย็น, ไหลออกอย่างอิสระ mm12 x 912 x 912 x 9
  คุณภาพของน้ำหล่อเย็นไม่มีแนวโน้มการตกผลึกแคลเซียม, ไม่มีสารประกอบกัดกร่อน; ของแข็งจมตัวได้: < 0.1 มล./ลิตร; เหล็ก: < 0.2 มล./ลิตร; แมงกานีส: < 0.05 มล./ลิตร; ความเหนี่ยวนำ: > 100 ไมโครซีเมนต์/ซม.; คลอไรด์: < 250 มก./ลิตร
  *ต้องปรับสมรรถนะ 150 กรัม/นิวตันเมตร3 จากโรงงานให้เป็นโครงสร้างพิเศษ
  **นิวตันเมตร3 = ม.3 ที่เงื่อนไขมาตรฐาน (p = 1.013 x 105 Pa, T = 273 K)

  การดาวน์โหลดสำหรับ ระบบโอโซน OZONFILT® OZMa

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  แข็งแรงแต่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฆ่าเชื้อโรคและทำการออกซิไดซ์ประหยัดคุ้มค่าปลอดภัยต่อระบบนิเวศ

  ระบบโอโซน OZONFILT® OZMa เป็นระบบแรงดันที่ก๊าซใช้งาน ลมหรือออกซิเจนจะถูกป้อนเข้าในเครื่องผลิตโอโซนภายใต้แรงดัน

  ก๊าซใช้งาน ลมที่ระบบโอโซน Ozonfilt® OZMaA รุ่น 1 ถึง 6

  มีการผลิตโอโซนจากออกซิเจนของอากาศแวดล้อมและสูบจ่ายในเวลาเดียวกัน การทำแห้งด้วยการเปลี่ยนความดันแบบปรับอัตโนมัติที่ควบคุมตามความต้องการจะลดความสิ้นเปลืองลมดันให้เหลือน้อยที่สุด จึงเป็นการรับประกันการผลิตโอโซนที่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วยความเข้มข้นของโอโซนถึง 20 กรัม/นิวตันเมตร3แม้จะมีความชื้นในอากาศแวดล้อมสูงก็ตาม หากใช้อุปกรณ์ผสมที่เหมาะสม ความเข้มข้นของโอโซนในน้ำที่จะบำบัดอาจจะอยู่ระหว่าง 3 และ 12 ส่วนในหนึ่งล้านส่วน ได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

  ก๊าซใช้งาน ออกซิเจนสำหรับระบบโอโซน Ozonfilt® OZMaO รุ่น 1 ถึง 6

  การใช้งานออกซิเจนจะช่วยให้ผลิตโอโซนที่มีความเข้มข้นของโอโซนสูงถึง 150 กรัม/นิวตันเมตร3 จะมีการผลิตโอโซนจากออกซิเจนที่ได้จากขวดหรือเครื่องผลิตออกซิเจนชนิดพิเศษขึ้นอยู่กับรุ่นระบบในเครื่องกำเนิด 1-3 ตัว หากใช้อุปกรณ์ผสมที่เหมาะสม ความเข้มข้นของโอโซนในน้ำที่จะบำบัดอาจจะสูงถึง 90 ส่วนในหนึ่งล้านส่วน ได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

  ประกาศทางกฎหมายสำหรับการใช้งานระบบโอโซนในยุโรป:

  ในการใช้งานระบบโอโซนในยุโรปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องมีการรับรองมาตรฐานหรือการจดทะเบียนตามกฎระเบียบว่าด้วยไบโอไซด์ (EU) หมายเลข 528/2012 หรือกฎระเบียบ REACH (EC) หมายเลข 1907/2006 สำหรับการใช้ไบโอไซด์ ProMinent จะดำเนินการรับรองมาตรฐานที่จำเป็นตามกฎระเบียบว่าด้วยไบโอไซด์แทนลูกค้าโดยอัตโนมัติ ตามกรอบของการเป็นสมาชิก EurO3zon การใช้งานอื่น ๆ ต้องมีการจดทะเบียนตาม REACH ที่ต้องดำเนินการโดยผู้ประกอบการ แต่ EurO3 สามารถให้การสนับสนุนได้

  ข้อดี

  • ประหยัด: แนวคิดไม่ต้องบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดด้วยอายุการใช้งานไม่มีขีดจำกัด
  • ประหยัดพลังงานถึง 30% สำหรับระบบบำบัดอากาศด้วยกาารทำให้อากาศแห้งแบบปรับอัตโนมัติที่ควบคุมตามความต้องการเมื่อเทียบกับระบบบำบัดอากาศดั้งเดิม
  • ระบบควบคุมก๊าซใช้งานโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับปริมาณโอโซน ซึ่งจะลดความสิ้นเปลืองของก๊าซใช้งานที่ผ่านการรีไซเคิลพลังงานอย่างเข้มข้น
  • ความเข้มข้นของโอโซนสูงจะรับรองการละลายของโอโซนได้ดีที่สุดในน้ำ
  • การฝังโดยตรงไม่มีระบบเครื่องอัดฉีดที่มีแรงดันต้านถึง 2 บาร์
  • ระบบเฝ้าดูการทำงานแบบเรียลไทม์จากที่ไหนก็ได้ DULCOnneX Platform: ความน่าเชื่อถือในกระบวนการผลิตที่สูงขึ้น ความมั่นใจและความโปร่งใสผ่านการเฝ้าดูแบบเรียลไทม์, เสียงแจ้งเตือนเฉพาะและการรายงานอัตโนมัติ

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  1 2

  ตัวอย่างการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้