คำแนะนำการค้นหา
ใหม่

ปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมแบบไฮดรอลิก Hydro/ 4 API 675

ช่วงการทำงานของปั๊มหัวเดี่ยว: 252 – 1,506 ลิตร/ชม., 40 – 7 บาร์

Hydro/ 4 API 675 เป็นปั๊มสูบจ่ายผ่านเยื่อเมมเบรนระบบไฮดรอลิกที่มีความทนทานสูง ทำงานตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสูงสุด และออกแบบขึ้นตาม API 675 เช่น มีวาล์วหลายชั้นแบบ PTFE พร้อมระบบตรวจสอบเมมเบรน มีหน่วยขับเคลื่อนแบบ Full-motion Drive และมีระบบระบายอากาศแบบอัตโนมัติ โครงสร้างแบบโมดูลทำให้มีความยืดหยุ่นสูงเป็นพิเศษในขอบเขตการใช้งาน

คำอธิบายสินค้า

สำหรับงานสูบจ่ายที่ยืดหยุ่นมีความน่าเชื่อถือในกระบวนการผลิตสูงในช่วงแรงดันกลาง

ปั๊มสูบจ่ายผ่านชนิดไดอะแฟรมระบบไฮดรอลิก Hydro/ 4 API 675 (HA4a) และปั๊มชนิด Hydro/ 2 และ Hydro/ 3 เป็นตระกูลผลิตภัณฑ์แบบทั่วไปที่มีระยะการชัก 15 และ 20 มม. โดยตระกูล Hydro API-675 ซึ่งมีหน่วยขับเคลื่อนแบบ Full-motion Drive และการระบายอากาศแบบอัตโนมัติ จะครอบคลุมช่วงสมรรถนะตั้งแต่ 4 ถึง 1,506 ลิตร/ชม. ที่ 100 – 7 บาร์ นอกจากนี้ยังตรงตามข้อกำหนด API 675 ด้วยเช่นกัน

ข้อดี

ความน่าเชื่อถือในกระบวนการสูง:

 • เยื่อเมมเบรน PTFE แบบหลายชั้น ที่มีระบบตรวจสอบเมมเบรนในตัว และมีการส่งสัญญาณสถานะ
 • วาล์วควบคุมการไหลล้นระบบไฮดรอลิกในตัว พร้อมฟังก์ชั่นระบายอากาศ
 • ความสามารถในการสูบจ่ายซ้ำในกรณีมีการระบุเงื่อนไขและการติดตั้งที่ถูกต้อง มีค่าดีกว่า ± 1 % ในช่วงปริมาณการชัก 10-100 %

ความยืดหยุ่นสูง:

 • โครงสร้างแบบโมดูลพร้อมหัวแบบเดี่ยวและแบบคู่ ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย โดยแบบหัวคู่จะทำงานแบบผลัก-ดัน (หลัก Boxer)
 • ในระบบปั๊มแบบหลายตัว จะสามารถใช้หน่วยสูบจ่ายร่วมกันได้ถึง 5 หน่วย แม้มีสมรรถนะการลำเลียงที่แตกต่างกันก็ตาม
 • มีอัตราทดเกียร์ 5 แบบให้เลือก

ขอบข่ายการใช้งาน

 • อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
 • การจ่ายสารเคมี/สารเติมแต่งได้สัดส่วนกับปริมาณในระบบบำบัดน้ำป้อนเข้าบอยเลอร์
 • การจ่ายสารตั้งต้นและตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมเคมี
 • การจ่ายสารปรุงแต่งที่ขึ้นอยู่กับระดับในเทคโนโลยีการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เช่น การเติมแว็กซ์ร้อนในการผลิตเทปกาว
  1 2

  รายละเอียดทางเทคนิค

  • ระยะการชัก: 20 มม., กำลังของแท่งวัตถุ: 5,800 นิวตัน
  • ช่วงการตั้งค่าปริมาณการชัก: 0 – 100 %
  • การตั้งค่ืาปริมาณการชัก: ใช้มือปรับปุ่มหมุนที่มีสเกล (มีแอคทูเอเตอร์หรือหน่วยขับเคลื่อนมาตรฐานแบบไฟฟ้าให้เลือก)
  • ความสามารถในการสูบจ่ายซ้ำในกรณีมีการระบุเงื่อนไขและการติดตั้งที่ถูกต้อง มีค่าดีกว่า ±1 % ในช่วงปริมาณการชัก 10 – 100 %
  • มีเยื่อเมมเบรนหลายชั้นแบบ PTFE พร้อมระบบตรวจสอบเมมเบรนแบบใช้ไฟฟ้า โดยมีการส่งสัญญาณสถานะผ่านหน้าสัมผัส
  • มีวาล์วควบคุมการไหลล้นและวาล์วระบายอากาศระบบไฮดรอลิกในตัว
  • หน่วยขับเคลื่อนแบบ Full-motion Drive
  • วัสดุที่สัมผัสสารตัวกลาง: PVDF, PTFE+คาร์บอน 25 %, สแตนเลส 1.4571, Hastelloy C
  • มีหน่วยขับเคลื่อนหลายแบบให้เลือก: มอเตอร์มาตรฐานแบบกระแสไฟสามเฟสหรือมอเตอร์กระแสไฟสามเฟส หรือมอเตอร์สำหรับใช้งานในพื้นที่เสี่ยงการระเบิด มีหน้าแปลนแบบต่าง ๆ สำหรับการใช้งานมอเตอร์ของลูกค้าแต่ละราย
  • ระดับการป้องกัน: IP 55
  • การออกแบบตาม API 675

  ข้อมูลทางเทคนิค HA4a 50 เฮิร์ตซ์

  ลูกสูบ Øแรงดันสูงสุดสมรรถนะการลำเลียงสูงสุด เป็นลิตร/ชม. ที่การชัก/นาทีระดับการชัก เชิงทฤษฎีระดับความสูงในการสูบการเชื่อมต่อทางฝั่งสูบ/ฝั่งแรงดันน้ำหนักขนส่ง
    71103136188214    
  มม. บาร์ลิตร/ชม.ลิตร/ชม.ลิตร/ชม.ลิตร/ชม.ลิตร/ชม. มล./การชัก เมตรต่อระดับความลึกจากผิวน้ำG-DN กก.
  4040(150) – 154(200) – 211(220) – 24225,13G 1 A – DN 1569
  4025(150) – 160(200) – 219(220) – 25025,13G 1 A – DN 1569
  4016(200) – 225(220) – 25425,13G 1 A – DN 1569
  4010(100) – 125(150) – 166(200) – 228(220) – 25625,13G 1 A – DN 1569
  407(100) – 127(150) – 167(200) – 230(220) – 26125,13G 1 A – DN 1569
  5225(200) – 204(200) – 271(370) – 37242,43G 1 1/2 A – DN 2569
  5216(190) – 205(200) – 274(370) – 37642,43G 1 1/2 A – DN 2569
  5210(180) – 207(200) – 276(370) – 37942,43G 1 1/2 A – DN 2569
  527(180) – 209(200) – 27742,43G 1 1/2 A – DN 2569
  6316(200) – 212(280) – 306(390) – 40162,33G 1 1/2 A – DN 2576
  6310(210) – 215(280) – 311(380) – 40762,33G 1 1/2 A – DN 2576
  637(210) – 216(280) – 312(370) – 40862,33G 1 1/2 A – DN 2576
  8010(280) – 350(420) – 509(580) – 657(890) – 914(1.050) – 1.056100,43G 2 A – DN 3287
  807(270) – 352(420) – 513(590) – 683(890) – 947(1.050) – 1.080100,43G 2 A – DN 3287
  947(350) – 493(500) – 710(820) – 936(1.000) – 1.258(1.400) – 1.440138,73G 2 1/2 A – DN 4096

  ในการเลือกปั๊มตาม API 675 (ช่วงการควบคุม 1:10) จะสามารถออกแบบ Rated Flow ในช่วงที่กำหนดได้อย่างน่าเชื่อถือ

  ตัวอย่าง: ลูกสูบ 52 มม. แรงดัน 10 บาร์ และความถี่ในการชัก 136 ครั้ง/นาที จะได้ผลเป็น (200) - 276 กล่าวคือ สำหรับ Rated Flow ตั้งแต่ 200 ลิตร/ชม. ถึง 276 ลิตร/ชม. ช่วงการควบคุมจะอยู่ที่ 1:10

  รุ่น PVDF สูงสุด 25 บาร์

  ประเภทของปั๊มที่มี "–" จะไม่ตรงตามข้อกำหนดการทดสอบของ API 675 เกี่ยวกับช่วงการควบคุม 1:10

  ข้อมูลทางเทคนิค HA4a 60 เฮิร์ตซ์

  ลูกสูบ Øแรงดันสูงสุดสมรรถนะการลำเลียงสูงสุด เป็นลิตร/ชม. ที่การชัก/นาทีระดับการชัก เชิงทฤษฎีระดับความสูงในการสูบการเชื่อมต่อทางฝั่งสูบ/ฝั่งแรงดันน้ำหนักขนส่ง
    86124164225    
  มม. บาร์ลิตร/ชม.ลิตร/ชม.ลิตร/ชม.ลิตร/ชม. มล./การชัก เมตรต่อระดับความลึกจากผิวน้ำG-DN กก.
  4040(180) – 200(240) – 25225,13G 1 A – DN 1569
  4025(180) – 185(240) – 26225,13G 1 A – DN 1569
  4016(240) – 26925,13G 1 A – DN 1569
  4010(120) – 150(180) – 200(240) – 27225,13G 1 A – DN 1569
  407(120) – 152(180) – 201(240) – 27525,13G 1 A – DN 1569
  5225(240) – 245(240) – 327(440) – 44542,43G 1 1/2 A – DN 2569
  5216(230) – 246(240) – 330(450) – 45042,43G 1 1/2 A – DN 2569
  5210(220) – 249(240) – 333(450) – 45542,43G 1 1/2 A – DN 2569
  527(220) – 251(240) – 33442,43G 1 1/2 A – DN 2569
  6316(245) – 256(340) – 368(470) – 48362,33G 1 1/2 A – DN 2576
  6310(255) – 260(340) – 374(460) – 49062,33G 1 1/2 A – DN 2576
  637(260) – 262(340) – 375(445) – 49162,33G 1 1/2 A – DN 2576
  8010(340) – 424(505) – 613(700) – 792(1.065) – 1.094100,43G 2 A – DN 3287
  807(330) – 426(505) – 618(711) – 823(1.065) – 1.133100,43G 2 A – DN 3287
  947(430) – 597(600) – 854(990) – 1.128(1.200) – 1.506138,73G 2 1/2 A – DN 4096

  วัสดุที่สัมผัสตัวกลาง

     วาล์วลูกบอล DN 25วาล์วแบน DN 32/DN 40
  วัสดุหัวสูบจ่ายพอร์ตดูดและพอร์ตแรงดันปะเก็นลูกบอลวาล์วบ่าวาล์วปะเก็นจานวาล์ว/สปริงวาล์วบ่าวาล์ว
  SSTสแตนเลส 1.4404สแตนเลส 1.4404PTFEสแตนเลส 1.4404PTFEPTFEสแตนเลส 1.4404/Hast. CPTFE
  PVT*PVDF (พอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์)PVDF (พอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์)PTFEแก้วPTFEPTFEเซรามิก/E-CTFEPTFE
  HCTHastelloy CHastelloy CPTFEHastelloy CPTFEPTFEHast. C/E-CTFEPTFE
  TTTPTFE + คาร์บอน 25 %PVDF (พอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์)PTFEแก้วPTFEPTFEเซรามิก/E-CTFEPTFE

  * ไม่เหมาะสำหรับพื้นที่เสี่ยงต่อการระเบิด

  ข้อมูลของมอเตอร์

  สัญลักษณ์รหัสประจำตัว แหล่งจ่ายแรงดันไฟ  หมายเหตุ
  S3 ph, IP 55220 – 240 โวลต์/380 – 420 โวลต์
  250 – 280 โวลต์/440 – 480 โวลต์
  50 เฮิร์ตซ์
  60 เฮิร์ตซ์
  1.1 กิโลวัตต์ 
  T3 ph, IP 55220 – 240 โวลต์/380 – 420 โวลต์
  265 – 280 โวลต์/440 – 480 โวลต์
  50 เฮิร์ตซ์
  60 เฮิร์ตซ์
  1.1 กิโลวัตต์พร้อม PTC, ช่วงควบคุมความเร็วในการหมุน 1:5
  R3 ph, IP 55230 โวลต์/400 โวลต์50/60 เฮิร์ตซ์1.5 กิโลวัตต์มี PTC, ช่วงควบคุมความเร็วในการหมุน 1:20 ด้วยพัดลมระบายอากาศ 1 ph 230 โวลต์; 50/60 เฮิร์ตซ์
  V03 ph, IP 55400 โวลต์50/60 เฮิร์ตซ์1.5 กิโลวัตต์มอเตอร์ควบคุมความเร็วในการหมุนที่มีตัวแปลงความถี่ในตัว
  L13 ph,
  II 2G Ex e II T3
  220 – 240 โวลต์/380 – 420 โวลต์50 เฮิร์ตซ์1.1 กิโลวัตต์ 
  L23 ph,
  II 2G Ex de IIC T4 Gb
  220 – 240 โวลต์/380 – 420 โวลต์50 เฮิร์ตซ์1.1 กิโลวัตต์พร้อม PTC, ช่วงควบคุมความเร็วในการหมุน 1:5
  P13 ph,
  II 2G Ex e II T3
  254–277 โวลต์/440–480 โวลต์60 เฮิร์ตซ์1.1 กิโลวัตต์ 
  P23 ph,
  II 2G Ex de IIC T4
  254–277 โวลต์/440–480 โวลต์60 เฮิร์ตซ์1.1 กิโลวัตต์พร้อม PTC, ช่วงควบคุมความเร็วในการหมุน 1:5
  V23 ph,
  II 2G Ex de IIC T4
  400 โวลต์ ± 10 %50/60 เฮิร์ตซ์1.5 กิโลวัตต์มอเตอร์ Ex ควบคุมความเร็วในการหมุนที่มีตัวแปลงความถี่ในตัว

  สามารถขอเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมอเตอร์ได้ มีมอเตอร์พิเศษหรือหน้าแปลนพิเศษของมอเตอร์ให้ตามความต้องการ

  มอเตอร์ที่ออกแบบตามระเบียบข้อบังคับอีโคดีไซน์ 2005/32/EU (มาตรฐาน IE2)

  ข้อแนะนำสำหรับการใช้งานในโซนที่เสี่ยงต่อการระเบิด

  อนุญาตให้ใช้เฉพาะปั๊มที่มีเครื่องหมายกำกับที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของ ATEX 2014/34/EU ในสถานที่ปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการระเบิด กลุ่มการระเบิดที่มีเครื่องหมายรับรอง ประเภทและระดับการป้องกันจะต้องตรงกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในขอบเขตของการใช้งานที่กำหนดหรือดีกว่า

  การดาวน์โหลดสำหรับ ปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมแบบไฮดรอลิก Hydro/ 4 API 675

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  สำหรับงานสูบจ่ายที่ยืดหยุ่นมีความน่าเชื่อถือในกระบวนการผลิตสูงในช่วงแรงดันกลาง

  ปั๊มสูบจ่ายผ่านชนิดไดอะแฟรมระบบไฮดรอลิก Hydro/ 4 API 675 (HA4a) และปั๊มชนิด Hydro/ 2 และ Hydro/ 3 เป็นตระกูลผลิตภัณฑ์แบบทั่วไปที่มีระยะการชัก 15 และ 20 มม. โดยตระกูล Hydro API-675 ซึ่งมีหน่วยขับเคลื่อนแบบ Full-motion Drive และการระบายอากาศแบบอัตโนมัติ จะครอบคลุมช่วงสมรรถนะตั้งแต่ 4 ถึง 1,506 ลิตร/ชม. ที่ 100 – 7 บาร์ นอกจากนี้ยังตรงตามข้อกำหนด API 675 ด้วยเช่นกัน

  ข้อดี

  ความน่าเชื่อถือในกระบวนการสูง:

  • เยื่อเมมเบรน PTFE แบบหลายชั้น ที่มีระบบตรวจสอบเมมเบรนในตัว และมีการส่งสัญญาณสถานะ
  • วาล์วควบคุมการไหลล้นระบบไฮดรอลิกในตัว พร้อมฟังก์ชั่นระบายอากาศ
  • ความสามารถในการสูบจ่ายซ้ำในกรณีมีการระบุเงื่อนไขและการติดตั้งที่ถูกต้อง มีค่าดีกว่า ± 1 % ในช่วงปริมาณการชัก 10-100 %

  ความยืดหยุ่นสูง:

  • โครงสร้างแบบโมดูลพร้อมหัวแบบเดี่ยวและแบบคู่ ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย โดยแบบหัวคู่จะทำงานแบบผลัก-ดัน (หลัก Boxer)
  • ในระบบปั๊มแบบหลายตัว จะสามารถใช้หน่วยสูบจ่ายร่วมกันได้ถึง 5 หน่วย แม้มีสมรรถนะการลำเลียงที่แตกต่างกันก็ตาม
  • มีอัตราทดเกียร์ 5 แบบให้เลือก

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  จดหมายข่าว ProMinent - ข่าวล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ! สมัครตอนนี้